Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatsko mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. Obrazac prethodne procjene za Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima, OPĆE INFORMACIJE U točki 2.1. - Potrebno je zakonom propisati i distribuciju mirovinskih programa koja trenutno nije adekvatno uređena na način da se horizontalno uskladi i sa Zakonom o osiguranju i Zakonom o obveznim odnosima. Dosadašnji pojam ponude mirovinskih programa i prodajnih zastupnika je neodređen i neusklađen s osnovnim postulatima Zakona o obveznim odnosima. Dodatno je potrebno propisati da distribuciju mirovinskih programa mogu obavljati i kreditne institucije, FINA i HP i na taj način osigurati jasno tumačenje tko može biti prodajni zastupnik. Primljeno na znanje U cijelom tekstu Prijedloga zakona pojam ponude mirovinskih programa bit će zamijenjen pojmom distribucije mirovinskih programa. Mirovinski program je prema zakonskoj definiciji program isplate mirovina, koji sadrži postupak za određivanje mirovine, informativni izračun mirovine, učestalost i trajnost isplata te ostale informacije o mirovinskom programu koje su važne za donošenje odluke pojedinca o izboru mirovinskog programa. Predloženim izmjenama jasno i nedvojbeno će se definirati što sve obuhvaća distribucija mirovinskih programa, te tko sve može biti ovlašten za distribuciju, a HANFA će biti ovlaštena da pravilnikom detaljnije propiše uvjete koje moraju ispunjavati osobe ovlaštene za distribuciju. Na taj način materija distribucije mirovinskih programa bit će vrlo detaljno propisana te neće biti nejasnoća niti nedorečenosti u definiranju subjekata koji mogu obavljati distribuciju mirovinskih programa. Ta će se djelatnost uređivati ugovorom o poslovnoj suradnji između MOD-a i pravne ili fizičke osobe koja će te poslove obavljati. Hoće li te poslove moći obavljati kreditne institucije, ovisit će o uvjetima koji moraju biti zadovoljeni za sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji u cilju obavljanja poslova distribucije mirovinskih programa, prema uvjetima koje će propisati HANFA.