Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o izmjeni Zakona o Hrvatskoj agronomskoj komori, s nacrtom konačnog prijedloga zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Tomislav Pavošević PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O HRVATSKOJ AGRONOMSKOJ KOMORI Prijedlog: S obzirom da se radi o iznosima za kazne predlažem da se konverzija kune u euro izvede više „okruglim“ brojevima „600,00 do 2.000,00 eura“. Obrazloženje: Novčani iznosi koji se navode u propisima kao što su zakoni moraju biti brzo i lako prepoznatljivi pa se u pravilu uzimaju takozvani okrugli brojevi s jednom do najviše dvije vodeće znamenke. Upravo su tako u postojećem Zakonu propisane kazne u kunama („od 5.000,00 do 15.000,00 kuna“) pa bi bilo dobro isti princip zadržati i kod konverzije u euro. Uostalom, Zakon je ionako u nadležnosti Ministarstva kao državnog tijela koje samostalno utvrđuje tekst zakona i predlaže njihovu izmjenu pa se kod konverzije kune u euro može predložiti svaki iznos istog reda veličine. Kada bi se kazne prvi put propisivale u okolnostima da se primjenjuje euro, sigurno bi se uzeo raspon od 500,00 do 2000,00 eura. Dakle, preporuka bi bila da se okrugli brojevi za kune zamjene okruglim brojevima za euro. Nije prihvaćen Konverzija kune u euro obavlja se sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 57/22).