Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o izmjeni Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori, s nacrtom konačnog prijedloga zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Tomislav Pavošević PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O HRVATSKOJ POLJOPRIVREDNOJ KOMORI Prijedlog: S obzirom da se radi o iznosu članarine predlažem da se konverzija kune u euro izvede „okruglim“ brojem 1,00 eura. Obrazloženje: Novčani iznosi koji se navode u propisima kao što su zakoni moraju biti brzo i lako prepoznatljivi pa se u pravilu uzimaju takozvani okrugli brojevi s jednom do najviše dvije vodeće znamenke. Za iznos članarine od 6,00 kuna u postojećem Zakonu uzeo se upravo takav okrugli broj pa bi bilo dobro da se isti princip zadrži i kod konverzije u euro. Uostalom, Zakon je ionako u nadležnosti Ministarstva kao državnog tijela koje samostalno utvrđuje tekst zakona i predlaže njihovu izmjenu pa se kod konverzije kune u euro može predložiti svaki iznos istog reda veličine. Kada bi se članarina propisivala prvi put u okolnostima da se primjenjuje euro, sigurno bi se koristio okrugli broj i članarina bi iznosila 1,00 eura. Dakle, preporuka bi bila da se okrugli broj za kune zamjeni okruglim brojem za euro. Nije prihvaćen Komentar nije prihvaćen jer se konverzija kune u euro obavlja sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 57/22).