Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Obrascu iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o sportu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Tomislav Milković OBRAZAC ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA, 3. ANALIZA UTVRĐENIH IZRAVNIH UČINAKA   Omogućiti otvaranje paušalnog obrta za trenere i ostale dionike Primljeno na znanje U poglavlju Analiza ishoda nacrta prijedloga zakona navedeno je nepostojanje zakonske mogućnosti obavljanja sportske djelatnosti putem obrta te da je cilj donošenja novog Zakona uvođenje mogućnosti obavljanja sportskih djelatnosti putem obrta, s ciljem poticanja samozapošljavanja stručnih kadrova u sportu. Omogućavanjem i prepoznavanjem obrta kao pravnog oblika za obavljanje nekih sportskih djelatnosti znatno će se olakšati obavljanje navedenih djelatnosti u smislu poreznih i drugih davanja i samim time potaknuti mlade ljude na poduzetnički pristup u sportu, a pogotovo u području sportske rekreacije (pilates centri, manji fitness centri i slično).