Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskog statusa

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Jadranka Staklarević PRAVILNIK Poštovani, molim vas razmotrite i smanjite tjelesno oštećenje studentima koji imaju volju za rad i studiranje ali su već s time kažnjeni jer nemaju dovoljni broj bodova da im se omogući stipendija bez obzira na prihode. Potrebna im je motivacija da znaju da im vi pomažete daljnjem studiranju i radu. Razočaranje je jer studenti koji su došli sa svih strana imaju veće bodove da ih nitko ne provjerava i roditelje koji rade vani sa prosjekom koji nije prikazan. Studenti tako dobiju sve potpore i domove olakšava im se studiranje i školovanje koji nisu baš zavrijedili. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. U članku 8. dodat će se bodovi za studente s utvrđenim oštećenjem organizma do 50 % te I. ili II. stupnjem oštećenja funkcionalnih sposobnosti. Ministarstvo znanosti i obrazovanja nije nadležno za provjeru istinitosti podataka o visinama prihoda već iste preuzima iz službenih evidencija tijela državne uprave.
2 Dolores Kapović PRAVILNIK Poštovani, u članku 17 ovog Pravilnika nije navedeno smije li student koji prima državnu stipendiju raditi povremeno/stalno studentske poslove, a da mu se pritom ne obustavi isplata državne stipendije i zatraži povrat isplaćenih novčanih sredstava. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Člankom 17. propisano je primanje stipendija iz javnih izvora te izmijenjene okolnosti. Prihodi ostvareni od obavljanja studentskih poslova ne ulaze u primitke stipendija.
3 Janja Linardić PRAVILNIK Poštovani, čitajući Nacrt Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskog statusa. Uvjeti kategorizacije detaljno su razrađeni, te se iz njih jasno mogu prepoznati svi kriteriji prema kojima se vrši kategorizacija. Stavka za koju smatram da je potrebno dodatno razmotriti odnosi se na uvjete za dodjelu državne stipendije u kategoriji E ostvarili su studenti s prebivalištem izvan RH na rang-listi s minimalno ostvarenih 2.000 bodova i prihodima po članu obitelji manjim od 620,00 kn. Smatram da broj bodova treba ostati isti, ali da se prihodi po članu obitelji trebaju povećati bar do 1000kn. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Ministarstvo znanosti i obrazovanja nije nadležno za provjeru istinitosti podataka o visinama prihoda, već iste preuzima iz službenih evidencija tijela državne uprave.
4 Dubravka Gvozdić PRAVILNIK Podržavam donošenje i sadržaj Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskog statusa. Važno je i utvrditi, odnosno uspostaviti mehanizme za provjeru, da li su članovi kućanstva u prethodnom periodu bili ili još uvijek jesu zaposleni izvan RH, te time ostvarili sredstva koja nisu prikazana u priloženoj dokumentaciji. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Ministarstvo znanosti i obrazovanja nije nadležno za provjeru istinitosti podataka o visinama prihoda, već iste preuzima iz službenih evidencija tijela državne uprave.
5 DAVOR BIČVIĆ PRAVILNIK Poštovani, podržavam Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskog statusa. Mislim da je ovo doista osjetljivo pitanje, te je dobar Pravilnik nužan kako bi sredstva namjenjena u ovoj kategoriji doista stigla na pravu adresu. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
6 Izabel Marić PRAVILNIK Smatram da trebate urediti regulaciju osoba koje prebivalište imaju na području RH, a zapravo ne žive tu. Naime, dosta studenata dolazi iz Bosne i Hercegovine, a prebivalište im je u RH iako tu uopće ne žive ni oni ni njihovi članovi obitelji. Samim time, ti studenti automatski ostvaruju stipendiju u E kategoriji budući da se pregledom podataka u Poreznom sustavu uočava da ti studenti, niti njihovi članovi obitelji nemaju ostvarena primanja u RH, ali imaju u BiH. Naravno zbog prebivališta se ne provjeravaju podaci Porezne uprave u BiH. Zbog neprovjere takvih studenata, studentima iz RH uzimaju mjesto na rang listama. Smatram da osobe koje imaju prebivalište u RH, a imaju ga i na području BiH, trebaju dostaviti podatke iz nadležne Porezne uprave u BiH. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Ministarstvo znanosti i obrazovanja nije nadležno za provjeru istinitosti podataka o visinama prihoda kao ni provjere prebivališta studenata i njihovih članova kućanstva, već iste preuzima iz službenih evidencija tijela državne uprave.
7 Izabel Marić PRAVILNIK Slažem se s izmjenama koje se tiču povećanja bodova na osnovu prihoda te povećanja samog iznosa stipendije. Nažalost, bezobzirnost pojedinih studenata čiji roditelji itekako imaju visoka primanja, a to nije vidljivo iz poreznih podataka, i ove godine će nastupiti te će se na taj način studenti kojima je zaista potrebna stipendija ugroziti. Smatram da se na neki način treba regulirati provjera dokaza o stvarno ostvarenim prihodima. Nadalje, 2021. godine, studentima izvan RH dodijeljeno je tek nešto manje od 500 stipendija u E kategoriji. Smatram da taj broj treba biti povećan. Također, 2021. uvjete za dodjelu državne stipendije u kategoriji E ostvarili su studenti s prebivalištem izvan RH na rang-listi s minimalno ostvarenih 2.000 bodova i prihodima po članu obitelji manjim od 620,00 kn. Smatram da broj bodova treba ostati isti, ali da se prihodi po članu obitelji trebaju povećati bar do 1000kn. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Ministarstvo znanosti i obrazovanja nije nadležno za provjeru istinosti podataka o visinama prihoda, već iste preuzima iz službenih evidencija tijela državne uprave. Napominjemo da stipendije studentima s prebivalištem izvan Republike Hrvatske dodjeljuje i Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
8 Silvija Novaković PRAVILNIK U potpunosti se slažem sa izmjenama pravilnika. Ali ne znam kako ćete ograničiti zloupotrebu pojedinih studenata čiji roditelji ne žive i ne rade u Hrvatskoj. Naime oni u prijavama navode kako žive u zajedničkom kućanstvu i nemaju nikakva primanja. Roditelji im rade u Njemačkoj ili Austriji gdje su plaće višestruko veće nego u Hrvatskoj i sigurno prelaze višestruko dohodovni cenzus RH. Smatram da nije pošteno da oni dobiju stipendiju kada sigurno ima potrebitijih. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Ministarstvo znanosti i obrazovanja nije nadležno za provjeru istinitosti podataka o visinama prihoda kao ni provjere prebivališta studenata i njihovih članova kućanstva, već iste preuzima iz službenih evidencija tijela državne uprave.
9 Ksandra Sinožić PRAVILNIK Poštovani, podržavam Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskog statusa. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
10 Vedran Lakovic PRAVILNIK Poštovani, Nacrt Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskog statusa je detaljno i precizno razdrađen. Podržavam pravilnik. Srdačan pozdrav. Vedran Laković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
11 Dunja Novak PRAVILNIK Poštovani! Čitajući Nacrt Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskog statusa, smatram kako su kriteriji pravilno određeni, kategorizirani precizno. Uvjeti kategorizacije detaljno su razrađeni, te se iz njih jasno mogu prepoznati svi kriteriji prema kojima se vrši kategorizacija. S poštovanjem. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
12 JERRY JOHN ANTOLOS PRAVILNIK, Članak 5. U članku 5. stavku 2. promijenjeni su uvjeti ostvarivanja prava na državnu stipendiju iz kategorije studenata slabijega socio-ekonomskog statusa (E-kategorija). Novim prijedlogom Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskog statusa povećan je dohodovni cenzus po članu kućanstva sa 65% proračunske osnovice na 100% proračunske osnovice. Ovaj prijedlog prati trend ekonomskih kretanja kojima su izloženi građani Republike Hrvatske stoga ga smatram opravdanim. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
13 ZLATKO RADANOVIĆ PRAVILNIK, Članak 8. Prigovor na studente invalide prema tom pravilniku student invalid koji ima 60% ili više dobiva 300 bodova e sad što sa studentima invalidima koji imaju 50% invaliditeta oni ne dobiju ništa .Pošteno bi bilo da sve skupine studenata invalida budu zastupljene .Naprimjer student invalid sa 50% invaliditeta dobiva 200 bodova i slično tako da nema zakinutih invalida. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. U članku 8. dodat će se bodovi za studente s utvrđenim oštećenjem organizma do 50 % te I. ili II. stupnjem oštećenja funkcionalnih sposobnosti.
14 lh23 PRAVILNIK, Članak 8. Članak 8. potrebno je nadopuniti elementom koji uključuje djecu razvedenih roditelja ili onih koji su rođeni u izvanbračnoj zajednici, a žive u obitelji sa samo jednim roditeljem. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. U članku 8. dodat će se bodovi za studenta koji temeljem sudske odluke ima prijavljeno prebivalište kod jednog roditelja, a s drugim roditeljem ostvaruje osobne odnose odnosno susrete..
15 JERRY JOHN ANTOLOS PRAVILNIK, Članak 8. U prijedlogu Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskog statusa članak 8. definira bodovanje za državnu stipendiju za kategoriju E – studenti slabijega socio-ekonomskog statusa. Sukladno ostalim važećim pravilnicima iz djelokruga Ministarstva znanosti i obrazovanja (npr. Pravilnik o načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje), a u cilju standardiziranja elemenata koji definiraju socio-ekonomski status studenta potrebno je nakon članka 8. stavka 4. dodati stavak koji bi glasio: Za studente razvedenih roditelja (uključujući djecu iz izvanbračnih zajednica), koji žive u obitelji samo s jednim roditeljem, priznaje se 150 bodova. Obrazloženje: Razvedenost roditelja, status samohranog roditelja ili život u jednoroditeljskoj obitelj je element koji značajno određuje socio-ekonomski status studenta stoga je potrebno da se isto adekvatno vrednuje. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. U članku 8. dodat će se bodovi za studenta koji temeljem sudske odluke ima prijavljeno prebivalište kod jednog roditelja, a s drugim roditeljem ostvaruje osobne odnose odnosno susrete. Bodovi za studente koji žive sa samohranim roditeljem propisani su člankom 8. stavkom 4.