Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o parničnom postupku, s Konačnim prijedlogom zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Porobija & Špoljarić d.o.o. NACRT KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU, Članak 1. Smatramo da je predložena opcija konverzije, kako je navedena, vjerojatno najmanje dobra opcija. Stoga predlažemo da zakonodavac postupi na jedan od sljedeća dva načina: 1. Precizna opcija: zbog potpune zaštite prava i interesa stranaka u parničnom postupku, preračunati iznosi vrijednosti predmeta spora do kojih u postupku mogu suditi sudski savjetnici, trebali biti precizno određeni, sukladno primjeni fiksnog tečaja za preračunavanje i samog Zakona o uvođenju eura kao službene valute u RH. 2. Alternativna opcija: Ako se uzme u obzir naš komentar na čl 17. ZIDZPP, navodimo sljedeću mogućnost: Iako Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj sadrži, između ostaloga, pravila za preračunavanje i zaokruživanje iznosa i prilikom predlaganja zakona, podzakonskih propisa i općih akata koji sadržavaju prekršajne, kaznene i druge odredbe s novčanim kaznama te drugim novčanim obvezama, pri čemu se preračunati iznos zaokružuje na nižu deseticu, držimo da bi dugoročno bilo svrsishodnije i lakše te jednostavnije za sve sudionike u parničnom postupku da se prilikom preračunavanja svi iznosi u Zakonu o parničnom postupku zaokružuju na nižu deseticu koja je djeljiva sa 100, bez ostatka. Prijedlog je dan po uzoru na nacrt predloženih izmjena Zakona o trgovačkim društvima, kao i po uzoru na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku koji je stupio na snagu u studenom 1999. (Narodne novine, br. 112/99.), a kojim su zakonom preračunati iznosi iz hrvatskih dinara u hrvatske kune te su se u oba propisa iznosi zaokruživali na okrugle, lako pamtljive brojeve. Na tom tragu, držimo da bi preračunati iznosi u svim predloženim člancima nacrta prijedloga Zakona trebali, primjerice, iznositi 50,00 EUR, 1.000,00 EUR ili barem 1.300,00 EU, zatim 300,00 EUR i 6.000,00 ili barem 6.600,00 EUR. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
2 Porobija & Špoljarić d.o.o. NACRT KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU, Članak 2. Komentar kao i na čl. 1. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
3 Porobija & Špoljarić d.o.o. NACRT KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU, Članak 3. Komentar kao i na čl. 1. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
4 Porobija & Špoljarić d.o.o. NACRT KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU, Članak 4. Komentar kao i na čl. 1. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
5 Porobija & Špoljarić d.o.o. NACRT KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU, Članak 5. Komentar kao i na čl. 1. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
6 Porobija & Špoljarić d.o.o. NACRT KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU, Članak 6. Komentar kao i na čl. 1. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
7 Porobija & Špoljarić d.o.o. NACRT KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU, Članak 7. Komentar kao i na čl. 1. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
8 Porobija & Špoljarić d.o.o. NACRT KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU, Članak 8. Komentar kao i na čl. 1. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
9 Porobija & Špoljarić d.o.o. NACRT KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU, Članak 9. Komentar kao i na čl. 1. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
10 Porobija & Špoljarić d.o.o. NACRT KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU, Članak 10. Komentar kao i na čl. 1. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
11 Porobija & Špoljarić d.o.o. NACRT KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU, Članak 11. Komentar kao i na čl. 1. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
12 Porobija & Špoljarić d.o.o. NACRT KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU, Članak 12. Komentar kao i na čl. 1. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
13 Porobija & Špoljarić d.o.o. NACRT KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU, Članak 13. Komentar kao i na čl. 1. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
14 Porobija & Špoljarić d.o.o. NACRT KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU, Članak 14. Komentar kao i na čl. 1. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
15 Porobija & Špoljarić d.o.o. NACRT KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU, Članak 15. Komentar kao i na čl. 1. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
16 Porobija & Špoljarić d.o.o. NACRT KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU, Članak 16. Komentar kao i na čl. 1. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
17 Porobija & Špoljarić d.o.o. NACRT KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU, Članak 17. Radi pravne sigurnosti i zaštite procesnih prava stranaka, predlaže se propisati da će se postupci pokrenuti prije stupanja na snagu ovog zakona dovršiti primjenom odredbi ranijeg Zakona o parničnom postupku. Prijedlog opravdamo time da će, s obzirom da predloženi iznosi preračunati u euro ne odgovaraju precizno dosad propisanim iznosima u kunama, doći do izmjene vrste postupka (npr. iz općeg u posebni po pravilima za postupke u sporovima male vrijednosti) zbog čega bi se mogla narušiti pojedina prava parničnih stranaka koja bi stranke imale po ranijem zakonu te bi se na taj način neopravdano, odnosno samo zbog preračunavanja iznosa iz jedne valute u drugu, narušila pravna sigurnost i opravdana očekivanja parničnih stranaka koje su započele parnični postupak po pravilima ranijeg zakona. Podredno, predlaže se po uzoru na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku koji je stupio na snagu u studenom 1999. (Narodne novine, br. 112/99.), a kojim su zakonom preračunati iznosi iz hrvatskih dinara u hrvatske kune propisati da će se, ako je prije stupanja na snagu predloženog zakona donesena prvostupanjska presuda ili rješenje kojim je postupak pred prvostupanjskim sudom dovršen, daljnji postupak provesti po pravilima parničnog postupka koja su važila do dana stupanja na snagu predloženog zakona. Međutim, ako se nakon stupanja na snagu predloženog Zakona ukine prvostupanjska odluka iz posljednje rečenice, daljnji postupak provest će se po predloženom zakonu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje