Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o načinu vođenja evidencije humanitarne pomoći

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Miroslav Schlossberg Obrazac broj 1., Evidencija ureda državne uprave o  pravnim osobama  kojima je  izdano rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći Stupac "Adresa nije dovoljno jasan u prikazanoj tablici. Predlazemo da se u tablici jasno razdvoji "Adresa" na sljedece logicke dijelove (nove stupce): Postanski broj, Mjesto, Ulica i kucni broj. Nadalje, tablicu je moguce automatizirati da upisivanejm postanskog broja automatski popunjava stupac s nazivom mjesta. Snazno predlazem da usvojite ovu izmjenu za razdvajanje stupca "Adrese" na 3 odvojena stupca: "Postanski broj", "Mjesto", Ulica i kucni broj". Djelomično prihvaćen Obrazac broj 1., kreiran u Nacrtu Pravilnika o načinu vođenja evidencije humanitarne pomoći, ima za cilj pružiti uvid u osnovne podatke o neprofitnim pravnim osobama (naziv, adresa, registarski broj, OIB, podaci o odgovornoj osobi, adresa elektronske pošte), kojima je nadležni ured državne uprave u županiji izdao rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći (datum izdavanja, KLASA i URBROJ), o čemu je obvezan voditi i evidenciju. Napominjemo da smo podatke vezane za adresu pravne osobe naveli jednoznačno, kao što je slučaj i u nizu službenih obrazaca ili dokumenata, tako da nismo odvojeno navodili ulicu, kućni broj i mjesto, polazeći od pretpostavke da je dovoljno jasno što se pod pojmom „adresa“ podrazumijeva. Ujedno, Informacijski sustav za vođenje evidencije o humanitarnoj pomoći u Republici Hrvatskoj, čija je izrada u tijeku, omogućit će, između ostaloga, pojednostavljenje cjelokupnog procesa evidencije, njezino ujednačeno vođenje u nadležnim uredima državne uprave u županijama, odnosno Gradu Zagrebu, više razina pristupa podacima, pa tako i onima vezanim uz adrese pravnih osoba (ulicu i kućni broj, mjesto i poštanski broj), ali i osigurati veću razinu transparentnosti u radu nadležnih ureda vezano za humanitarnu pomoć. Napominjemo da evidencije koje vode nadležni uredi državne uprave u županijama i Gradu Zagrebu moraju biti dostupne javnosti na njihovim mrežnim stranicama, te se moraju stalno ažurirati.
2 Miroslav Schlossberg Evidencija ureda državne uprave o  izdanim rješenjima kojim se  organizatorima humanitarnih akcija odobrava provođenje humanitarne akcije, A) Podaci o neprofitnoj/profitnoj pravnoj osobi organizatoru humanitarne akcije Stupac "Adresa nije dovoljno jasan u prikazanoj tablici. Predlazemo da se u tablici jasno razdvoji "Adresa" na sljedece logicke dijelove (nove stupce): Postanski broj, Mjesto, Ulica i kucni broj. Nadalje, tablicu je moguce automatizirati da upisivanejm postanskog broja automatski popunjava stupac s nazivom mjesta. Snazno predlazem da usvojite ovu izmjenu za razdvajanje stupca "Adrese" na 3 odvojena stupca: "Postanski broj", "Mjesto", Ulica i kucni broj". Djelomično prihvaćen Obrazac broj 2/a., kreiran u Nacrtu Pravilnika o načinu vođenja evidencije humanitarne pomoći, ima za cilj pružiti uvid u osnovne podatke o neprofitnim pravnim osobama kao organizatorima humanitarnih akcija (naziv, adresa, registarski broj, OIB, podaci o odgovornoj osobi, adresa elektronske pošte), te podatke o samoj humanitarnoj akciji (naziv humanitarne akcije, evidencijska oznaka i oznaka vrste humanitarne akcije, te podatke o Rješenju kojim je odobreno organiziranje humanitarne akcije - datum izdavanja, KLASA i URBROJ), o čemu je nadležni ured državne uprave u županiji obvezan voditi propisanu evidenciju. Napominjemo da smo podatke vezane za adresu pravne osobe naveli jednoznačno, kao što je slučaj i u nizu službenih obrazaca ili dokumenata, tako da nismo odvojeno navodili ulicu, kućni broj i mjesto, polazeći od pretpostavke da je dovoljno jasno što se pod pojmom „adresa“ podrazumijeva. Ujedno, Informacijski sustav za vođenje evidencije o humanitarnoj pomoći u Republici Hrvatskoj, čija je izrada u tijeku, omogućit će, između ostaloga, pojednostavljenje cjelokupnog procesa evidencije, njezino ujednačeno vođenje u nadležnim uredima državne uprave u županijama, odnosno Gradu Zagrebu, više razina pristupa podacima, pa tako i onima vezanim uz adrese pravnih osoba (ulicu i kućni broj, mjesto i poštanski broj), ali i osigurati veću razinu transparentnosti u radu nadležnih ureda vezano za humanitarnu pomoć. Napominjemo da evidencije koje vode nadležni uredi državne uprave u županijama i Gradu Zagrebu moraju biti dostupne javnosti na njihovim mrežnim stranicama, te se moraju stalno ažurirati.
3 Miroslav Schlossberg Evidencija ureda državne uprave o  izdanim rješenjima kojim se  organizatorima humanitarnih akcija odobrava provođenje humanitarne akcije, B) Podaci o fizičkoj osobi organizatoru humanitarne akcije Stupac "Adresa nije dovoljno jasan u prikazanoj tablici. Predlazemo da se u tablici jasno razdvoji "Adresa" na sljedece logicke dijelove (nove stupce): Postanski broj, Mjesto, Ulica i kucni broj. Nadalje, tablicu je moguce automatizirati da upisivanejm postanskog broja automatski popunjava stupac s nazivom mjesta. Snazno predlazem da usvojite ovu izmjenu za razdvajanje stupca "Adrese" na 3 odvojena stupca: "Postanski broj", "Mjesto", Ulica i kucni broj". Djelomično prihvaćen Obrazac broj 2/b., kreiran u Nacrtu Pravilnika o načinu vođenja evidencije humanitarne pomoći, ima za cilj pružiti uvid u osnovne podatke o fizičkim osobama kao organizatorima humanitarnih akcija (ime i prezime, adresa, OIB, adresa elektronske pošte), te podatke o samoj humanitarnoj akciji (naziv humanitarne akcije, evidencijska oznaka i oznaka vrste humanitarne akcije, te podatke o Rješenju kojim je odobreno organiziranje humanitarne akcije - datum izdavanja, KLASA i URBROJ), o čemu je nadležni ured državne uprave u županiji obvezan voditi propisanu evidenciju. Napominjemo da smo podatke vezane za adresu fizičke osobe naveli jednoznačno, kao što je slučaj i u nizu službenih obrazaca ili dokumenata, tako da nismo odvojeno navodili ulicu, kućni broj i mjesto, polazeći od pretpostavke da je dovoljno jasno što se pod pojmom „adresa“ podrazumijeva. Ujedno, Informacijski sustav za vođenje evidencije o humanitarnoj pomoći u Republici Hrvatskoj, čija je izrada u tijeku, omogućit će, između ostaloga, pojednostavljenje cjelokupnog procesa evidencije, njezino ujednačeno vođenje u nadležnim uredima državne uprave u županijama, odnosno Gradu Zagrebu, više razina pristupa podacima, pa tako i onima vezanim uz adrese fizičkih osoba (ulicu i kućni broj, mjesto i poštanski broj), ali i osigurati veću razinu transparentnosti u radu nadležnih ureda vezano za humanitarnu pomoć. Napominjemo da evidencije koje vode nadležni uredi državne uprave u županijama i Gradu Zagrebu moraju biti dostupne javnosti na njihovim mrežnim stranicama, te se moraju stalno ažurirati.
4 Miroslav Schlossberg Obrazac broj 3., Evidencija ministarstva nadležnog za socijalnu skrb o pravnim osobama  kojima je izdano rješenje o odobrenju stalnog prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći u Republici Hrvatskoj Stupac "Adresa nije dovoljno jasan u prikazanoj tablici. Predlazemo da se u tablici jasno razdvoji "Adresa" na sljedece logicke dijelove (nove stupce): Postanski broj, Mjesto, Ulica i kucni broj. Nadalje, tablicu je moguce automatizirati da upisivanejm postanskog broja automatski popunjava stupac s nazivom mjesta. Snazno predlazem da usvojite ovu izmjenu za razdvajanje stupca "Adrese" na 3 odvojena stupca: "Postanski broj", "Mjesto", Ulica i kucni broj". Djelomično prihvaćen Obrazac broj 3, kreiran u Nacrtu Pravilnika o načinu vođenja evidencije humanitarne pomoći, ima za cilj pružiti uvid u osnovne podatke o pravnim osobama u Republici Hrvatskoj (naziv, adresa, registarski broj, OIB), kojima je izdano rješenje o odobrenju stalnog prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći (datum izdavanja, Klasa i Urbroj), o čemu je ministarstvo nadležno za socijalnu skrb obvezno voditi evidenciju i učiniti ju dostupnom javnosti na svojim mrežnim stranicama. Napominjemo da smo podatke vezane za adresu pravne osobe naveli jednoznačno, kao što je slučaj i u nizu službenih obrazaca ili dokumenata, tako da nismo odvojeno navodili ulicu, kućni broj i mjesto, polazeći od pretpostavke da je dovoljno jasno što se pod pojmom „adresa“ podrazumijeva. Ujedno, Informacijski sustav za vođenje evidencije o humanitarnoj pomoći u Republici Hrvatskoj, čija je izrada u tijeku, omogućit će, između ostaloga, pojednostavljenje cjelokupnog procesa evidencije, njezino ujednačeno vođenje u nadležnim uredima državne uprave u županijama, odnosno Gradu Zagrebu, više razina pristupa podacima, pa tako i onima vezanim uz adrese pravnih osoba (ulicu i kućni broj, mjesto i poštanski broj), ali i osigurati veću razinu transparentnosti u radu nadležnih ureda vezano za humanitarnu pomoć, dok će ministarstvu nadležnom za socijalnu skrb omogućiti generiranje podataka za potrebe izrade različitih analitičkih i statističkih izvješća, te vođenje sveobuhvatne evidencije na razini Republike Hrvatske.
5 Miroslav Schlossberg provođenje humanitarne akcije, A) Podaci o neprofitnoj/profitnoj pravnoj osobi organizatoru humanitarne akcije Stupac "Adresa nije dovoljno jasan u prikazanoj tablici. Predlazemo da se u tablici jasno razdvoji "Adresa" na sljedece logicke dijelove (nove stupce): Postanski broj, Mjesto, Ulica i kucni broj. Nadalje, tablicu je moguce automatizirati da upisivanejm postanskog broja automatski popunjava stupac s nazivom mjesta. Snazno predlazem da usvojite ovu izmjenu za razdvajanje stupca "Adrese" na 3 odvojena stupca: "Postanski broj", "Mjesto", Ulica i kucni broj". Djelomično prihvaćen Obrazac broj 4/a., kreiran u Nacrtu Pravilnika o načinu vođenja evidencije humanitarne pomoći, ima za cilj pružiti uvid u osnovne podatke o neprofitnim/profitnim pravnim osobama kao organizatorima humanitarnih akcija (naziv, adresa, registarski broj, OIB), kojima je izdano rješenje kojim se odobrava provođenje humanitarne akcije (naziv humanitarne akcije, evidencijska oznaka i oznaka vrste humanitarne akcije, te podatke o Rješenju kojim je odobreno organiziranje humanitarne akcije - datum izdavanja, KLASA i URBROJ), o kojima je ministarstvo nadležno za socijalnu skrb obvezno voditi evidenciju i učiniti ju dostupnom javnosti na svojim mrežnim stranicama. Napominjemo da smo podatke vezane za adresu pravne osobe naveli jednoznačno, kao što je slučaj i u nizu službenih obrazaca ili dokumenata, tako da nismo odvojeno navodili ulicu, kućni broj i mjesto, polazeći od pretpostavke da je dovoljno jasno što se pod pojmom „adresa“ podrazumijeva. Ujedno, Informacijski sustav za vođenje evidencije o humanitarnoj pomoći u Republici Hrvatskoj, čija je izrada u tijeku, omogućit će, između ostaloga, pojednostavljenje cjelokupnog procesa evidencije, njezino ujednačeno vođenje u nadležnim uredima državne uprave u županijama, odnosno Gradu Zagrebu, više razina pristupa podacima, pa tako i onima vezanim uz adrese pravnih osoba (ulicu i kućni broj, mjesto i poštanski broj), ali i osigurati veću razinu transparentnosti u radu nadležnih ureda vezano za humanitarnu pomoć, dok će ministarstvu nadležnom za socijalnu skrb omogućiti generiranje podataka za potrebe izrade različitih analitičkih i statističkih izvješća, te vođenje sveobuhvatne evidencije na razini Republike Hrvatske.