Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Programu potpora za organizaciju skupova o poljoprivredi, ribarstvu, šumarstvu, veterinarstvu i zaštiti bilja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Regionalna organizacija vinara i vinogradara Bregovita Hrvatska PROGRAM POTPORA ZA ORGANIZACIJU SKUPOVA O POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU, ŠUMARSTVU, VETERINARSTVU I ZAŠTITI BILJA, Članak 4. Prijedlog teksta: a) za znanstveno-stručne skupove: ustanove, stručna udruženja i udruge, zadruge i zadružni savezi Predlažemo da prihvatljivi korisnici potpore mogu biti i udruge koje u registru udruga imaju registriranu djelatnost poljoprivrede i/ili strukovne udruge u gospodarstvu Nije prihvaćen Poštovani, Vaš komentar se ne prihvaća jer za financiranje aktivnosti udruga Ministarstvo poljoprivrede otvara posebne javne pozive i upravo je u tijeku drugi ovogodišnji javni poziv Ministarstva poljoprivrede.
2 HRVATSKO AGRONOMSKO DRUŠTVO PROGRAM POTPORA ZA ORGANIZACIJU SKUPOVA O POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU, ŠUMARSTVU, VETERINARSTVU I ZAŠTITI BILJA, Članak 4. Korisnici potpore Članak 4., Prjavitelji su organizatori skupova ....i to a) za znanstveno stručne skupove: ustanove, stručna udruženja, zadruge, zadružni savezi, udruge i druge organizacije civilnog društva; uvjeti koje moraju ispunjavati su upis u Registar udruga Republike Hrvatske ili drugi odgovarajući registar, da su osoba/e ovlaštene za zastupanje u mandatu. Molim u članak 4. dodati i udruge. Nije prihvaćen Poštovani, Vaš komentar se ne prihvaća jer za financiranje aktivnosti udruga Ministarstvo poljoprivrede otvara posebne javne pozive i upravo je u tijeku drugi ovogodišnji javni poziv Ministarstva poljoprivrede.
3 Virovitičko podravska županija PROGRAM POTPORA ZA ORGANIZACIJU SKUPOVA O POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU, ŠUMARSTVU, VETERINARSTVU I ZAŠTITI BILJA, Članak 4. Molimo da se u prihvatljive korisnike uvrste i pravne osobe (trgovačka društva) koje su u stopostotnom vlasništvu Jedinica lokalne ili Regionalne samouprave, a koja su osnovana za obavljanje i organizaciju gospodarskih skupova i manifestacija. Prihvaćen Prihvaćeno.
4 Goran Walter PROGRAM POTPORA ZA ORGANIZACIJU SKUPOVA O POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU, ŠUMARSTVU, VETERINARSTVU I ZAŠTITI BILJA, Članak 4. Molim da se u Članak 4, kao prijavitelji uključe i organizacije civilnog društva, tj. udruge. Smatram da uz nabrojane prijavitelje treba uvrstiti i nevladine organizacije jer kao i drugi prijavitelji svojim radom doprinose razvoju i promociji poljoprivrede te su jedni od najčešćih donositelja novih pozitivnih i inovativnih saznanja i primjera. Nije prihvaćen Poštovani, Vaš komentar se ne prihvaća jer za financiranje aktivnosti udruga Ministarstvo poljoprivrede otvara posebne javne pozive i upravo je u tijeku drugi ovogodišnji javni poziv Ministarstva poljoprivrede.