Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o Državnoj nagradi za humanitarni rad

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HUZPP MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH Nema nigdje unutar prijedloga pravilnika ograda od dodjele Državne nagrade onima koji samo obavljaju svoj posao unutar plaćene državne službe. Na taj bi se način sve nagrade mogle dodjeljivati npr osobno ministrima koji su zaduženi za osiguravanje socijalnih prava, a svoj rad prikazati kao humanitarni jer su organizirali humanitranu akciju kako bi građani donirali ono što njihovo ministrastvo nije u stanju osigurati! Dakle: nema nigdje u prijedlogu ni jedne riječi ni jednog članka ni jedne rečenice koja bi spriječila da se ova nagrada dojeljuje politički podobnima koji ne obavljeju svoj rad za koji su plaćeni, ali zato organiziraju humanitarne akcije i time potpkradaju građane, ajoš bi mogli dobiti i nagradu za humanitarni rad! Stoga je potrebno jasno razgraničiti da se ovakve nagrade ne mogu dodjeljivati osobama koje su u državnoj službi na poslovima osiguravanja socijalnih prava građana. Prihvaćen Državna nagrada za humanitarni rad dodjeljuje se temeljem Zakona o humanitarnoj pomoći („Narodne novine“, broj 102/15), a u skladu s Pravilnikom o državnoj nagradi za humanitarni rad. Državna nagrada za humanitarni rad (u daljnjem tekstu: Nagrada) je priznanje koje Republika Hrvatska dodjeljuje za iznimna postignuća i doprinos razvoju i unaprjeđenju humanitarnog rada u Republici Hrvatskoj na temelju odluke Odbora za dodjelu državne nagrade za humanitarni rad (u daljnjem tekstu: Odbor). Naime, postupak za dodjelu Nagrade na prijedlog Odbora pokreće svake godine ministarstvo nadležno za socijalnu skrb raspisivanjem javnog Poziva za prijavu kandidata/kandidatkinja za dodjelu Nagrade (u daljnjem tekstu: Poziv). U Pozivu se utvrđuje predmet poziva, vrsta i sadržaj Nagrade, objavljuju se pravila za prijavu i način prijave na poziv, te način procjene prijava i donošenje odluke o dodjeli Nagrade. Napominjemo da Odbor može, za svaku godinu u kojoj se Nagrada dodjeljuje, mijenjati i sadržaj javnog poziva, odnosno može odrediti i posebne kriterije. Slijedom iznijetog, u okviru pravila za prijavu na Poziv predložit ćemo članovima Odbora izmjenu kriterija prihvatljivosti koji se moraju zadovoljiti u okviru poziva, tako da se uz postojeće kriterije ( tko može predložiti kandidata/kandidatkinju za dodjelu Nagrade; tko može biti kandidat/kandidatkinja za dodjelu Nagrade; za koju kategoriju Nagrade se kandidat/kandidatkinja može prijaviti) doda i kriterij „tko ne može biti kandidat/kandidatkinja za dodjelu Nagrade“, čime bi se isključila mogućnost nominacija za Nagradu onih kandidata/kandidatkinja koje su u tijelima javne vlasti obavljale poslove vezane uz humanitarnu djelatnost po službenoj dužnosti.