Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama Zakona o obveznim odnosima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Stevo Žufić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA, Članak 2. Predlažemo da se doda članak 2.a) u kojem bi stajalo: „U članku 10. dodati točku (6) koja glasi: Zloupotreba točke (2) ovoga članka na način da se drugim pravnim radnjama mijenja suština točke (2) na način da se mijenja odgovornost članova društva za obveze društva je kažnjiva i takve radnje su ništetne i ne mogu imati pravni učinak iznad ovoga Zakona i učinak mijenjanja odredbi ovoga zakona.“ Obrazloženje: Poznata je dugogodišnja praksa banaka koje „zakonom jačega“ prilikom dodjele kredita ili produljenja kredita članovima društva odrede obvezu sudužništva u vraćanju kredita, članovi društva moraju potpisati sporazum o tome i predati banci zadužnice i osobne mjenice. Banke to čine bez konkretne hipoteke na imovini već na način da jednostranim postupanjem pretvaraju društvo sa ograničenom odgovornošću u društvo sa punom odgovornošću članova društva. U velikom broju slučajeva to je u tijeku određenog posla ili investicije i članovi društva su dovedeni u situaciju da pod prisilom to potpisuju jer se u protivnom raskida ugovor o kreditu (za investiciju ili posao koji je u tijeku) i društvo treba odmah vratiti sva sredstva kredita. To u tijeku posla ili investicije nije moguće i članovi društva pod prisilom potpisuju takve obveze. Banke time „snagom jačega“ i metodom prisile pretvaraju društvo sa ograničenom odgovornošću u javno trgovačko društvo sa potpunom odgovornošću članova društva. Nije prihvaćen Prijedlog se ne odnosi na odredbe Zakona o obveznim odnosima. Naime, članak 10. Zakona o obveznim odnosima ne uređuje odgovornost članova društva za obveze društva već navedeno uređuje Zakon o trgovačkim društvima.