Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o razvrstavanju humanitarnih akcija

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Morin Hukić O RAZVRSTAVANJU HUMANITARNIH AKCIJA, Članak 2. Predložene vrste humanitarnih akcija preklapaju se po svrsi i otvaraju mogućnost različite interpretacije. Npr.: liječenje (općenito) implicira liječenje i odraslih i/ili djece. Ublažavanje ili sprječavanje mogućih uzroka socijalne isključenosti implicira pomoć u zadovoljavaju potreba za prehranom i odjećom ili stambenih potreba i sl., a isto se može postići i pomaći pruženom za liječenje. Također, humanitarne akcije mogu ići dijelom i za više svrha. Nije prihvaćen Sukladno Zakonu o humanitarnoj pomoći („Narodne novine“, broj: 102/15) pod razvrstavanjem humanitarnih akcija podrazumijeva se određivanje vrste humanitarne akcije s obzirom na svrhu njihova organiziranja. Ujedno, Nacrtom pravilnika o razvrstavanju humanitarnih akcija propisuje se razvrstavanje humanitarnih akcija u vrste prema oznakama vrste sukladno svrhama prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći propisanim u članku 2. stavku 1. Zakona o humanitarnoj pomoći, tako da se predviđa trinaest vrsta humanitarnih akcija. Napominjemo, kada je riječ o vrsti humanitarne akcije koja npr. uz liječenje bolesti određenog korisnika uključuje i pokriće drugih pratećih, opravdanih troškova, onda takva humanitarna akcije neće dobiti oznaku vrste „liječenje bolesti“ - „LB“, već će dobiti oznaku vrste „USI“ (ublažavanje ili sprječavanje mogućih uzroka socijalne isključenosti) ili oznaku vrste „OST“ (ostale humanitarne akcije u smislu Zakona o humanitarnoj pomoći).