Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o visini naknade za utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja te utvrđivanje udovoljavanju uvjeta za izdavanje, produžavanje, obnavljanje i priznavanje dozvole, ovlaštenja i posebnih ovlasti zrakoplovnog osoblja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 GORAN PAVLEKA PRAVILNIK O VISINI NAKNADE ZA UTVRĐIVANJE STRUČNE SPOSOBNOSTI ZRAKOPLOVNOG OSOBLJA TE UTVRĐIVANJE UDOVOLJAVANJU UVJETA ZA IZDAVANJE, PRODUŽAVANJE, OBNAVLJANJE I PRIZNAVANJE DOZVOLE, OVLAŠTENJA I POSEBNIH OVLASTI ZRAKOPLOVNOG OSOBLJA , Članak 5. Tekst potrebno ispraviti. Navodi se dozvola ili ovlaštenje prometnog, profesionalnog i sportskog pilota aviona. Umjesto sportskog ispraviti u privatnog pilota aviona i helikoptera. Nadalje, naknada za praktični dio ispita u iznosu od 20,00 EUR je premala za davanje odgovornosti imatelja dozvole ili ovlaštenja pilota zrakoplova. Sat instruktora letenja u nekim školama je veća od spomenutog iznosa. Tečaj za ispitivača je 3.000 EUR i nije plaćen od strane HACZ već je na teret samih pilota, a certifikatom predstavljaju ovlaštenog ispitivača HACZ. Djelomično prihvaćen Navedeni tekst se ne odnosi na provođenje ispita od strane ispitivača, sukladno primjenjivim odredbama Uredbe Komisije (EU) 1178/2011, već se radi o situacijama kada se za ispite (teorijske i praktične) oformljavalo komisijsko povjerenstvo koje provodi ispit za stjecanje dozvole. S obzirom da navedena praksa više nije predviđena primjenjivim propisima za provođenje praktičnih ispita, a cijene ispitivača kao certificiranih osoba koje provode ispite i provjere određuje sam ispitivač prema tržišnim uvjetima u dogovoru s kandidatom na ispitu/provjeri, odlučeno je da se navedeni članak briše.