Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o polaganju stručnog ispita iz rudarstva

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Branimir Farkaš III. STRUČNI ISPIT, Članak 10. Kandidatima je potrebno omogućiti i polaganje stručnog ispita i pismenim putem jer postoje osobe s koje iz određenih razloga ne mogu usmeno odgovarati. Nije prihvaćen Poštovani, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja zahvaljuje na Vašem doprinosu prilikom izrade predmetnog pravilnika. Vaš prijedlog neće se usvojiti, budući polaganje stručnog ispita iz rudarstva uključuje izradu pismene radnje koja se ocjenjuje i među ostalim je uvjet za izlazak na usmeni dio stručnog ispita iz rudarstva. U slučaju da kandidat ima zdravstvenih problema koje bi ga onemogućavale prilikom polaganja usmenog dijela stručnog ispita iz rudarstva, Ispitno povjerenstvo za polaganje stručnog ispita iz rudarstva, u takvom slučaju za konkretnog kandidata voditi će računa o istome, te će se istom omogućiti polaganje stručnog ispita sukladno njegovim (zdravstvenim) potrebama. Također ovim putem Vam ukazujemo da su kandidati koji polažu stručni ispit iz rudarstva najčešće osobe koje su magistri inženjeri rudarstva koji su završili Rudarsko-geološki-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu gdje su se susreli sa polaganjem usmenog dijela ispita/kolokvija/kolegija, tako da im samo usmeno polaganje stručnog ispita iz rudarstva ne bi trebalo biti nešto novo ili ograničavajuće.