Izvješće o provedenom savjetovanju - Izjava o ocjeni uvjeta kojim se ograničava pristup reguliranoj profesiji ili njezino obavljanje - instruktor

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HOK IZJAVA Općenita primjedba: Hrvatska obrtnička komora kroz javnu raspravu i e-Savjetovanje podržala je predložene izmjene Zakona o sportu, kojima se predviđa riješiti dugogodišnji problem proizašao iz nedostatka odredbi postojećeg Zakona, a zbog čega sportske djelatnosti nije moguće obavljati u obrtu, što se odnosi i na poslove instruktora. Predlažemo da se u Izjavu doda i analiza uvjeta u pogledu načina obavljanja djelatnosti instruktora, kao što je to učinjeno u Izjavi za djelatnost trenera. Ističemo kako će se usvajanjem predloženog novog Zakona ukloniti postojeća diskriminacija u pogledu načina obavljanja djelatnosti omogućavanjem obavljanja sportskih djelatnosti u obrtu. Prihvaćen Izjava će se doraditi sukladno tekstu Nacrta prijedloga zakona nakon eSavjetovnja i usuglašavanja s tijelima državne uprave, a uključit će i analizu načina obavljanja djelatnosti instruktora.