Izvješće o provedenom savjetovanju - Izjava o ocjeni uvjeta kojim se ograničava pristup reguliranoj profesiji ili njezino obavljanje - trener

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HOK IZJAVA Općenita primjedba: Hrvatska obrtnička komora kroz javnu raspravu i e-Savjetovanje podržala je predložene izmjene Zakona o sportu, kojima se predviđa riješiti dugogodišnji problem proizašao iz nedostatka odredbi postojećeg Zakona, a zbog čega sportske djelatnosti nije moguće obavljati u obrtu, što se odnosi i na poslove trenera. Stoga podržavamo objavljenu Izjavu te ističemo kako će se usvajanjem predloženog novog Zakona ukloniti postojeća diskriminacija u pogledu načina obavljanja djelatnosti omogućavanjem obavljanja sportskih djelatnosti u obrtu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.