Izvješće o provedenom savjetovanju - SAVJETOVANJE O PRAVILNIKU O IZDAVANJU SUGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA PROSTORNOG UREĐENJA

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hr. komora inžinjera tehnologije prometa i transporta Način predaje zahtjeva za izdavanje suglasnosti, Članak 3. Predlaže se izmjena u tekstu Priloga 1. točki 3.1. na koju se poziva odredba članka 3. stavak 1. predmetnog prijedloga Pravilnika. Naime, odredbama članka 1. Zakona o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta („Narodne novine”, broj 79/07), propisano je, između ostalog, da se u navedenu Komoru obvezno udružuju inženjeri prometa i transporta koji obavljaju stručne poslove iz područja: cestovnog prometa, željezničkog prometa, pomorskog prometa, riječnog prometa, zračnog prometa, poštansko-telekomunikacijskog prometa, cjevovodnog transporta, inteligentnih transportnih sustava i logistike i ispunjavaju navedenim Zakonom propisane uvjete za upis u imenike ovlaštenih inženjera koje Komora uspostavlja i vodi za pojedina područja tehnologije prometa i transporta. Slijedom navedenog u Prilogu 1. točki 3.1. predloženi tekst naziva „magistar inženjera prometa“ prema našem mišljenju potrebno je zamijeniti s nazivom „ovlašteni inženjer prometa“. Prihvaćen Komentar je prihvaćen.
2 Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Dokumentacija uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja, Članak 4. Ovlašteni arhitekt urbanist koji samostalno obavlja stručne poslove prostornog uređenja, zajednički ured odnosno pravna osoba registrirana za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja po potrebi mora osigurati sudjelovanje najmanje 3 stručnjaka različitih struka iz članka 15. stavka 1. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje. Stoga, ukoliko postoji potreba za uključivanjem drugih struka, smatramo da još jedan ovlašteni arhitekt urbanist ne može zamijeniti znanja i kompetencije niti jednog od minimalno troje stručnjaka, koji sudjeluju u poslovima prostornog uređenja te smo stava da je potrebno brisati članak 4. stavak 2. Prijedloga pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, a slijedom toga ispraviti i Prilog 1. Nije prihvaćen Propisivanjem uvjeta za izdavanje suglasnosti ne isključuje se obveza ispunjavanja uvjeta za izradu prostornih planova definirana odredbom članka 15. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ br. 78/15.). Naime, pravna osoba koja suglasnost za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja ishodi temeljem odredbe članka 4. stavak 2., odnosno koja priloži dokaze da ima zaposlena dva ovlaštena arhitekta urbanista, ostaje obvezna prilikom izrade prostornog plana, ovisno o njegovoj razini i sadržaju, osigurati sudjelovanje struka navedenih u članku 15. Zakona.
3 Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet PRAVILNIK  O IZDAVANJU SUGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA PROSTORNOG UREĐENJA, Dokumentacija uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja izrade nacrta urbanističkih planova uređenja - Prihvaćen -
4 Hr. komora inžinjera tehnologije prometa i transporta PRAVILNIK  O IZDAVANJU SUGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA PROSTORNOG UREĐENJA, PRILOG 1: U tekstu Priloga 1. točki 3.1. na koju se poziva odredba članka 3. stavak 1. predmetnog prijedloga Pravilnika predloženi tekst naziva „magistar inženjera prometa“ potrebno je zamijeniti s nazivom „ovlašteni inženjer prometa“. Naime, odredbama članka 1. Zakona o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta („Narodne novine”, broj 79/07), propisano je, između ostalog, da se u navedenu Komoru obvezno udružuju inženjeri prometa i transporta koji obavljaju stručne poslove iz područja: cestovnog prometa, željezničkog prometa, pomorskog prometa, riječnog prometa, zračnog prometa, poštansko-telekomunikacijskog prometa, cjevovodnog transporta, inteligentnih transportnih sustava i logistike i ispunjavaju navedenim Zakonom propisane uvjete za upis u imenike ovlaštenih inženjera koje Komora uspostavlja i vodi za pojedina područja tehnologije prometa i transporta. Nadalje, stavak 2. istog članka navedenog Zakona propisuje da su stručni poslovi: projektiranje; revizija i kontrola projekta i stručne dokumentacije; izrada i revizija studija, elaborata, planova i ekspertiza; procjena, izvođenje i nadzor radova građenja, rekonstrukcije i održavanja prometnica i prometnih objekata, prometne signalizacije i opreme, upravljačkih sustava u prometu i transportu; ispitivanje kvalitete ugrađenih materijala, proizvoda i radova; izgradnja uređaja; izbor opreme, procesa i sustava; tehničko vještačenje; savjetovanja; stručno osposobljavanje i licenciranje u tehnologiji prometa i transporta. Prihvaćen Komentar je prihvaćen.
5 Markiva projekt d.o.o. PRAVILNIK  O IZDAVANJU SUGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA PROSTORNOG UREĐENJA, PRILOG 1: Sukladno Zakonu o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta (“Narodne novine”, broj 79/07) potrebno je u PRILOGU 1 pod točkom 3.1. umjesto „magistar inženjera prometa“ staviti „ovlašteni inženjer prometa“. Naime, u članku 1. predmetnog Zakona navedeno je: (1) Hrvatska komora inženjera prometa i transporta (u daljnjem tekstu: Komora) osniva se ovim Zakonom kao samostalna i neovisna strukovna organizacija sa statusom pravne osobe i javnim ovlastima u koju se obvezno udružuju inženjeri prometa i transporta koji obavljaju stručne poslove iz područja: cestovnog prometa, željezničkog prometa, pomorskog prometa, riječnog prometa, zračnog prometa, poštansko-telekomunikacijskog prometa, cjevovodnog transporta, inteligentnih transportnih sustava i logistike i ispunjavaju ovim Zakonom propisane uvjete za upis u imenike ovlaštenih inženjera koje Komora uspostavlja i vodi za pojedina područja tehnologije prometa i transporta. (2) Stručni poslovi iz stavka 1. ovoga članka jesu: projektiranje; revizija i kontrola projekta i stručne dokumentacije; izrada i revizija studija, elaborata, planova i ekspertiza; procjena, izvođenje i nadzor radova građenja, rekonstrukcije i održavanja prometnica i prometnih objekata, prometne signalizacije i opreme, upravljačkih sustava u prometu i transportu; ispitivanje kvalitete ugrađenih materijala, proizvoda i radova; izgradnja uređaja; izbor opreme, procesa i sustava; tehničko vještačenje; savjetovanja; stručno osposobljavanje i licenciranje u tehnologiji prometa i transporta. Iz danog proizlazi da zahtjevne poslove vezane na obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja mogu raditi samo ovlašteni inženjeri prometa. Prihvaćen Komentar je prihvaćen.
6 Markiva projekt d.o.o. PRAVILNIK  O IZDAVANJU SUGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA PROSTORNOG UREĐENJA, PRILOG 1: 3.1. OVLAŠTENI INŽENJER GRAĐEVINARSTVA, OVLAŠTENI INŽENJER PROMETA, ODNOSNO OVLAŠTENI INŽENJER STROJARSTVA, OVLAŠTENI INŽENJER ELEKTROTEHNIKE ( ime i prezime ) Prihvaćen Komentar je prihvaćen.