Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi Programa potpore proizvođačima sjemenskog kukuruza zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih ruskom invazijom na Ukrajinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 GSU Hrvatsko sjeme   GSU Hrvatsko sjeme Kristijan Puškarić, Predsjednik Komentar PRAVILNIKAO PROVEDBI PROGRAMA POTPORE PROIZVOĐAČIMA SJEMENSKOG KUKURUZA ZBOG OTEŽANIH UVJETA POSLOVANJA UZROKOVANIH RUSKOM INVAZIJOM NA UKRAJINU Želeći da propis i mjere koje se donose budu što efikasniji imamo potrebu dati nekoliko komentara. Uvod – Ovogodišnja proizvodnja sjemena kukuruza – Realni pokazatelji Ove sezone sjemenski kukuruz u Hrvatskoj proizvoditi će samo 25-30 gospodarstava na ukupno cca 1.200ha. Od svih njih samo pet je proizvođača sa 100 i više hektara, a nakon njih još je pet proizvođača u rangu od 50ak do 100 ha. Ostali proizvođači proizvode na manjim površinama. Upravo u proizvođačima koji mogu zasnovati 50 i više hektara treba gledati mogućnost za povećanje proizvodnje u budućnosti, a one manje treba zadržati da ne odustanu. Potaknuti ovim podacima i trendom obima proizvodnje dajemo sljedeće prijedloge: 1. Limit po korisniku - Ukinuti limit od 263.700 kn ili 35.000€ Predviđena vrijednost potpore od 7.500.000 kn dostatna je za cjelokupnu proizvodnju sjemena kukuruza u Hrvatskoj u 2022. bez smanjenja po korisniku. Naime, ukupna ovogodišnja proizvodnja neće prijeći niti 1.300 ha. Posebice je nepravedno penalizirati tj. smanjivati potporu proizvođačima koji imaju proizvodnju veću od „zacrtanih“ 263.700,00 kn (35.000 €) ili 52-53 ha. Upravo ova skupina proizvođača jest temelj proizvodnje i jedina proizvodna baza gdje se realno može očekivati značajnije povećanje sjemenske proizvodnje kukuruza ubuduće. 2. Iskoristiti sva sredstva - Cjelokupnu vrijednost potpore raspodijeliti na proizvodnju sjemena kukuruza u 2022. Umjesto ograničenja maksimalnog iznosa predlažemo upravu suprotno – da se u slučaju nepotpunog iskorištenja namijenjenih sredstava, što je izvjestan scenarijo za 2022., sva namijenjena sredstva rasporede po proizvođačima i zasnovanoj sjemenskoj proizvodnji u 2022. godini. 3. I najvažnije - Dugoročna i sveobuhvatna mjera Smatramo da je ovo dobar početak oporavka proizvodnje sjemena kukuruza u Hrvatskoj i da će zaustaviti negativni trend. Ukoliko se dobro provede - pozitivne učinke osjetiti ćemo tek nagodinu. Važno je stoga da ovaj Program preraste u dugoročni program bilo putem ovakvih mjera bilo kroz dugoročni sustav potpora tipa "proizvodno vezanih plaćanja". Ovdje treba napomenuti da cjelokupna proizvodnja sjemena treba dobiti bolji status, odnosno biti uključena u ovakav tip potpora. Vjerujemo da Ministarstvo prepoznaje ovo i radi na ovakvom rješenju. Nadamo se da ćete uvažiti naše komentare te stvoriti okvir potpora koje će biti prepoznate kod proizvođača te polučiti uspjeh u postizanju cilja – podizanju sjemenske proizvodnje kukuruza, a isto tako, i ostalih kultura u Hrvatskoj. U nadi uvažavanju naših zahtjeva i komentara u ime svih članica GSU „Hrvatsko sjeme“ unaprijed zahvaljujemo. Agrigenetics d.o.o. Osijek, Agromais d.o.o. Sesvete, Axereal Croatia d.o.o. Nova Gradiška, Bayer d.o.o. Zagreb, Bc Institut, d.d. Zagreb, Belje plus d.o.o. Darda, Corteva Agriscience Croatia d.o.o. Zagreb, DIBA d.o.o. Suhopolje, Fermopromet d.o.o. Majške Međe, Mauthner d.o.o Koprivnica, HAPIH - Centar za sjemenarstvo i rasadničarstvo Osijek, Kutjevo d.d. Kutjevo, Meretine d.o.o. Bošnjaci, Novi Agrar d.o.o. Osijek, Syngenta agro d.o.o. Zagreb, PIK Vinkovci plus d.o.o. Vinkovci, Podravka d.d. Koprivnica, Poljodar tim d.o.o. Daruvar, Poljoprivredni institut Osijek, RWA Hrvatska d.o.o. Osijek, Žito d.o.o. Osijek. Primljeno na znanje Privremenim okvirom za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu slijedom agresije Rusije na Ukrajinu, koji je donesen 23. ožujka 2022. (C(2022) 1890) objavljenom u Službenom listu Europske unije, točkom 42., stavkom a. najviši iznos potpore po korisniku u trenutku donošenja Programa iznosio je 35.000,00 eura. Nadalje Ministarstvo poljoprivrede naglasilo je Europskoj Komisiji važnost nastavka Privremenog okvira u narednom razdoblju kao i potrebno povećanje iznosa potpore po korisniku.
2 BELJE PLUS d.o.o.   Belje plus d.o.o. kao veliki proizvođač sjemenskog kukuruza daje slijedeće primjedbe: Belje plus d.o.o. proizvodi sjemenski kukuruz na 336 ha. Uzimajući u obzir da je maksimalni iznos potpore po korisniku 35.000 EUR Belje plus d.o.o. bi ostvarilo potporu u iznosu od cca 780 kn/ha, a što je gotovo zanemariv iznos te se istim ne postiže značajnija svrha kojoj je potpora namijenjena. S obzirom da je NACRTOM PROGRAMA POTPORE PROIZVOĐAČIMA SJEMENSKOG KUKURUZA ZBOG OTEŽANIH UVJETA POSLOVANJA UZROKOVANIH RUSKOM INVAZIJOM NA UKRAJINU predviđena potpora od 5.000 kn/ha, evidentno je da bi Belje plus d.o.o. kao veliki proizvođač ostvarilo značajno manju potporu (čak 6 puta) od predviđene po hektaru. Napominjemo da proizvodnja sjemenskog kukuruza zahtjeva značajan angažman radne snage u uklanjanju metlica, a koji se iz godine u godinu sve teže pronalazi. Kako bi se radovi izveli u agrotehničkom roku prinuđeni smo i na djelomičan uvoz radne snage. Navedena povećana potražnja za radnom snagom dovodi i do porasta cijene rada te samim tim i porasta troškova proizvodnje. Belje plus d.o.o. predlaže: 1. da se potpora dodjeljuje u iznosu od 5.000 kn/ha, bez maksimalnog ograničenja iznosa potpore na 35.000 EUR po korisniku. 2. da ako se nakon zaprimanja svih pristiglih zahtjeva koji zadovoljavaju kriterije za potporom, utvrdi da je ukupni iznos zahtjeva manji od iznosa osiguranog u Državnom proračunu za ovu namjenu (7.500.000 HRK), jedinični iznos potpore po hektaru proporcionalno će se uvećati prijavljenim korisnicima koji zadovoljavaju kriterije. Držimo da će se ovim izmjenama postići pravičnija raspodjela sredstava i ostvariti svrha dodjeljivanja potpore odnosno zaustavljanje očekivanog drastičnog pada površina zasijanih sjemenskim kukuruzom. Ukinuti predviđeni limit od 35.000€ po korisniku Predviđena vrijednost potpore od 7.500.000 kn dostatna je za cjelokupnu proizvodnju sjemena kukuruza u Hrvatskoj u 2022. bez smanjenja po korisniku. Naime, realno je očekivati da ukupna ovogodišnja proizvodnja ne prijeđe 1.400 ha. Posebice je nepravedno penalizirati tj. smanjivati potporu proizvođačima koji imaju proizvodnju veću od „zacrtanih“ 35.000 € ili 52-53 ha. Upravo ova skupina proizvođača jest temelj proizvodnje i jedina proizvodna baza gdje se realno može očekivati značajnije povećanje sjemenske proizvodnje kukuruza ubuduće. 2. Cjelokupnu vrijednost potpore raspodijeliti na proizvodnju sjemena kukuruza u 2022. Umjesto ograničenja maksimalnog iznosa predlažemo upravu suprotno – da se u slučaju nepotpunog iskorištenja namijenjenih sredstava što je vrlo vjerojatan scenario za 2022. (po formuli 1.500 ha x 5.000 kn/ha = 7.500.000 kn) sva namijenjena sredstva rasporede po zasnovanoj sjemenskoj proizvodnji u 2022. godini. 3. Jasno naglasiti da upotrijebljene „de minimis“ potpore nisu zapreka ostvarivanju ove potpore Ovo je navedeno u „propozicijama“ (gdje se navodi da se ova potpora može zbrajati…), ali trebalo bi biti jasnije i nedvojbeno naglašeno. 4. Dugoročna i sveobuhvatna mjera Smatramo da je ovo dobar početak oporavka proizvodnje sjemena kukuruza u Hrvatskoj i da će zaustaviti negativni trend. Pozitivne učinke osjetiti ćemo tek eventualno nagodinu. Važno je stoga da ovaj Program preraste u dugoročni program i to na način da, osim proizvodnje sjemena kukuruza, obuhvati svu proizvodnju biljnog reprodukcijskog materijala (sjemenarstvo i rasadničarstvo) – kako i Udruge sugeriraju već duže vremena (od 2020. godine. naovamo) Primljeno na znanje Privremenim okvirom za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu slijedom agresije Rusije na Ukrajinu, koji je donesen 23. ožujka 2022. (C(2022) 1890) objavljenom u Službenom listu Europske unije, točkom 42., stavkom a. najviši iznos potpore po korisniku u trenutku donošenja Programa iznosio je 35.000,00 eura. Nadalje Ministarstvo poljoprivrede naglasilo je Europskoj Komisiji važnost nastavka Privremenog okvira u narednom razdoblju kao i potrebno povećanje iznosa potpore po korisniku. Kao što je navedeno u točki 9. Programa potpore proizvođačima sjemenskog kukuruza zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih ruskom invazijom na Ukrajinu, potpora koja se dodjeljuje Privremenim okvirom za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu slijedom agresije Rusije na Ukrajinu ne smatra se de minimis potporom.
3 Rudolf Brzica  , Članak 5. Poštovani, smatramo da bi se trebao najviši iznos po jedinici površine povećati sa 5.000,00kn na 10.000,00kn. Obrazloženje: Ukoliko znamo da je odobreno 7.500.000,00 kuna i da su površine pod sjemenskim kukuruzom ove godine oko 1200 ha jednostavnim izračunom dolazimo do podatka da bi se za svaku hektar moglo dodijeliti 6.250,00 kuna. Međutim kako ste ograničili najviši iznos potpore po korisniku na 35.000,00 eura,a znamo da veliki sustavi poput Belja plus koji rade 336 ha te će dobiti prosječno po hektaru 600,00kn smatramo da bi trebali podići iznos na 10.000,00 kn kako bi mali sjemenari mogli povući više sredstvava i kako bi sva sredstva bila utrošena na potporu za koju su namjenjena a ne preraspoređivana na druge mjere. Pošto odmah znamo da će zbog ograničenja limita potpore od 35.000 eura ostati viška sredstava. Zato bi najbolje bili podići iznos potpore po hektaru na 10.000,00kuna a ukoliko se utvrdi da je ukupni iznos veći od iznosa osiguranog u proračunu jedinični iznos potpore proporcionalno umanjujte pa koliko bude na kraju bude. Primljeno na znanje Privremenim okvirom za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu slijedom agresije Rusije na Ukrajinu, koji je donesen 23. ožujka 2022. (C(2022) 1890) objavljenom u Službenom listu Europske unije, točkom 42., stavkom a. najviši iznos potpore po korisniku u trenutku donošenja Programa iznosio je 35.000,00 eura. Nadalje Ministarstvo poljoprivrede naglasilo je Europskoj Komisiji važnost nastavka Privremenog okvira u narednom razdoblju kao i potrebno povećanje iznosa potpore po korisniku.