Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s Pravilnikom o obliku i iznosu regulatornog kapitala društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 FARVE PRO INVEST d.o.o. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 14. Predlažemo da se članak 14. stavak 2. prijedloga Pravilnika mijenja i glasi: ''UAIF je dužan uskladiti se s člankom 3. stavkom 2. ovog Pravilnika do 31. prosinca 2023. godine.'' ukoliko navedeni prijedlog ne bi bio prihvatljiv, alternativno predlažemo da se članak 14. stavak 2. prijedloga Pravilnika mijenja i glasi: ''UAIF je dužan uskladiti se s člankom 3. stavkom 2. ovog Pravilnika do 30. lipnja 2023. godine. Iznimno, na zahtjev UAIF-a Hanfa može produžiti rok za usklađenje s člankom 3. stavkom 2. ovog Pravilnika do 31. prosinca 2023. godine.'' Obrazloženje: Člankom 3. stavak 2. Pravilnika predviđeno je da u strukturi minimalnog iznosa regulatornog kapitala osnovni kapital mora iznositi najmanje 75% ukupnog minimalnog iznosa regulatornog kapitala. Članak 14. stavak 2. Pravilnika definira rok do 30. lipnja 2023. godine za usklađenje sa člankom 3. stavkom 2. Pravilnika. Ukoliko UAIF u ovom trenutku u svojoj strukturi regulatornog kapitala već nema potrebni omjer između osnovnog i dopunskog kapitala, smatramo da je navedeni rok za usklađenje prekratak te predlažemo da se kao krajnji rok za usklađenje predvidi 31. prosinca 2023. godine. Osnaženje osnovnog kapitala UAIF-a podrazumijeva poduzimanje čitavog niza radnji čije se trajanje ne može unaprijed predvidjeti, npr.: • pronalazak investitora koji su spremni uložiti u kapital UAIF-a, • provedba povećanja temeljnog kapitala i promjena ustrojstvenog akta UAIF-a, • potencijalno dobivanje suglasnosti za stjecanje ili povećanje kvalificiranog udjela u UAIF-u. S obzirom na navedeno predlažemo da se prihvati prijedlog za produženje roka za usklađenje s člankom 3. stavkom 2. Pravilnika. Djelomično prihvaćen Prihvaća se argumentacija i rok se produljuje do do 30. rujna 2023.