Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Dragutin Domitrović UREDBU Svakako treba pohvaliti namjeru zakonodavca da se smanjenjem naknada za eksploataciju geotermalnih voda i skladištenje ugljikova dioksida potakne razvoj takvih projekata. Iako to nije tema ovog e-savjetovanja, predlažem da se u budućim izmjenama i dopunama ove uredbe razmotri definiranje vremenske jedinice (npr. mjesec ili kvartal) u kojoj se promatra koja je vrsta energije - električna ili toplinska - većinski proizvedena iz geotermalnog postrojenja. Naime, zamisliv je scenarij u kojemu je geotermalna elektrana zaustavljena na određeni period vremena zbog većeg remonta ili nadogradnje, no u tom vremenu postrojenje i dalje može isporučivati toplinsku energiju; bilo bi pravično da se naknada za eksploataciju u tom periodu umanji na onu koja vrijedi za postrojenja koja većinski proizvode toplinsku energiju. Umjesto fiksne vremenske jedinice može se, naravno, uvesti i procedura po kojoj vlasnik geotermalne elektrane najavljuje period privremenog prekida proizvodnje električne energije, a onda se odobrenjem nadležnog ministarstva naknada za eksploataciju umanjuje sve dok proizvodnja električne energije ne bude ponovo pokrenuta. Primljeno na znanje U članku 8. Prijedloga Uredbe određeno je plaćanje naknade prema količini proizvedene energije, a ne prema količini pridobivene geotermalne vode.