Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o drugim uslugama koje može pružati društvo za zastupanje u osiguranju

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Allianz Zagreb d.d. Na temelju članka 418. stavka 7. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 30/15), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj __________ donijela je, Članak 5. nedostaje članak kojim se stupanjem na snagu ovog Pravilnika stavlja van snage Pravilnik koji je prije bio na snazi Prihvaćen Prihvaća se prijedlog.