Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Programa komasacije poljoprivrednog zemljišta za razdoblje od 2022. - 2026. godine

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Grad Novska OPĆI DIO, 5.1. PRIORITET ZA KORIŠTENJE FINANCIJSKIH SREDSTAVA: Dodati - Prioritet imaju prijavitelji koji su izradili idejna rješenja na iskaz interesa na Javni poziv za sudjelovanje u provedbi NPOO-a, ulaganje C1.5 R2-I1 - Komasacija poljoprivrednog zemljišta, od 5. listopada 2021. Nije prihvaćen Iskaz interesa proveden je prije donošenja Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta (NN, br. 46/22.), te se Program kao podzakonski akt ne može pozvati na Iskaz interesa kao pravni osnov za prioritet.
2 Grad Novska OPĆI DIO, 5.1. PRIORITET ZA KORIŠTENJE FINANCIJSKIH SREDSTAVA: Dodati - Prioritet područja na kojima je bilo ratnih stradanja (Domovinski rat). Nije prihvaćen U odredbi članka 55. Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta (NN, br. 46/22.), utvrđen je prioritet u vezi Domovinskog rata, a točka 5. podtočka 5.1. “Prioritet za korištenje financijskih sredstava” iz Programa omogućuje taj utvrđeni prioritet.