Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK III. OCJENA I IZVORI SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE ZAKONA, Članak 15. Članovi Grupacije AIF-ova Udruženja investicijskih i mirovinskih fondova HGK predlažu da se u stavku 1. točki 4. koja glasi: "4. udjela ili dionica u otvorenim alternativnim investicijskim fondovima, odnosno dionica ili poslovnih udjela u zatvorenim alternativnim investicijskim fondovima”, doda i riječ "udjeli" u odnosu na zatvorene alternativne investicijske fondove. Naime, izraz udjela ili dionica u otvorenim alternativnim investicijskim fondovima, odnosno dionica ili poslovnih udjela u zatvorenim alternativnim investicijskim fondovima" reflektira stare fondovske propise po kojima su zatvoreni fondovi bili oni koji su registrirani kao pravna osoba. Iz Delegirane Uredbe Komisije (EU) No 694/2014 proizlazi da su otvoreni fondovi oni iz kojih udjelničari mogu dobiti isplate na svoj zahtjev. Prema tome, svi PE i VC fondovi u RH koji su registrirani kao "zasebna imovina bez pravne osobnosti" su zatvoreni alternativni investicijski fondovi jer udjelničari ne dobivaju isplate na vlastiti zahtjev te u njih prema ovim odredbama mirovinski fondovi ne bi smjeli ulagati (isto vrijedi i u postojećem ZOMF-u iako su mirovinski fondovi uložili u takve fondove). Tu bi nejasnoću ili omašku trebalo ispraviti i nedvojbeno dozvoliti mirovinskim fondovima da ulažu i u zatvorene alternativne investicijske fondove koji su registrirani kao "zasebna imovina bez pravne osobnosti" pa imaju "udjele" a ne "poslovne udjele". Prihvaćen Komentar prihvaćen.
2 HGK III. OCJENA I IZVORI SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE ZAKONA, Članak 16. Članovi Grupacije AIF-ova Udruženja investicijskih i mirovinskih fondova HGK predlažu u članku 156. točki 15. uz poslovne udjele dodati riječ "udjele" u odnosu na zatvorene alternativne investicijske fondove, s obzirom na predviđeno postojanje zatvorenih AIF-ova bez pravne osobnosti. Prihvaćen Komentar prihvaćen.
3 PROSPERUS - INVEST d.o.o. III. OCJENA I IZVORI SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE ZAKONA, Članak 16. čl 156 15. najviše 25% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u nekretnine iz članka 155. stavka 1. točke 10. ovoga Zakona uzimajući u obzir i posrednu izloženost kroz udjele ili dionice u otvorenim alternativnim investicijskim fondovima, odnosno dionice, poslovne udjele i udjele u zatvorenim alternativnim investicijskim fondovima iz članka 155. stavka 1. točke 5. ovoga Zakona ZAIF IZ 2019 - predviđeno postojanje zatvorenih AIF bez pravne osobnosti pa osim poslovnih udjela (doo), dionica (dd) prijedlog dodati i udjele Prihvaćen Komentar prihvaćen.
4 PROSPERUS - INVEST d.o.o. III. OCJENA I IZVORI SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE ZAKONA, ODREDBE VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU ILI DOPUNJUJU članak 155 t 4 udjela ili dionica u otvorenim alternativnim investicijskim fondovima, odnosno dionica, poslovnih udjela i udjela u zatvorenim alternativnim investicijskim fondovima prijedlog dodati udjele u zatvorenim AIF bez pravne osobnosti Prihvaćen Komentar prihvaćen.