Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva zdravstva za 2023. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatsko logopedsko društvo OBRAZAC PRIJEDLOGA PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA ZA 2023. GODINU, PRIJEDLOG PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA ZA 2023. GODINU Hrvatsko logopedsko društvo: Poštovani , U Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva zdravstva za 2023. godinu objavljenom 26.9.2022. godine na stranicama e-Savjetovanja potrebno je predvidjeti i donošenje Zakona o logopedskoj djelatnosti te utvrdit i definirati logopedsku djelatnost kao djelatnost zdravstvenih radnika sukladno standardima zanimanja, kvalifikacijama te visokoškolskim obrazovnim standardima kvalifikacija, te da se utvrde standardi obrazovanja, prava i odgovornosti logopeda kao zdravstvenih radnika. (kao što je bilo definirano u ZZZ NN 82/2013 čl.124). Naime,klasifikacija djelatnosti logopedije kao zdravstvene djelatnosti nalazi se u klasifikaciji Svjetske zdravstvene organizacije www.who.int/hrh/statistics/workforce_statistics) te u preporukama Europske komisije i ISCO-08 klasifikaciji (2008/ 824/EC). Logopedska djelatnost regulirana u Belgiji, Cipru, Češkoj, Francuskoj, Italiji, Irskoj, Malti, Nizozemskoj, Poljskoj, Sloveniji, Španjolskoj i Švedskoj i u svakoj od navedenih država postoji regulatorno tijelo (Komora) koje izdaje dopusnice za rad logopeda (magistara logopedije) i definira potrebne kompetencije za rad u logopedskoj djelatnosti, a prema Direktivi Europske unije 2005/36 EC vezane za potrebe priznavanja stručnih kvalifikacija za pristupnike iz Europskog gospodarskog prostora (EEA). Primljeno na znanje Primljeno na znanje.