Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o registrima ovlaštenih osoba za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i posredovanja u osiguranju i reosiguranju

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Miroslav Schlossberg REGISTAR DRUŠTAVA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, Članak 4. Nije dovoljno jasan stavak 2 ovog clanka koji se referira na cl.1, st.2: "(2) Registri iz stavka 1. ovoga članka vode se u elektroničkom obliku i u skladu s odredbama ovog Pravilnika, a dostupni su na službenim internetskim stranicama Agencije: http//www.hanfa.hr/.", ne vidim razlog za neobjavu podataka navedenih pod 2 (naziv tvrtke), 4 (sjediste tvrtke), 10 (ime i prezime odgovorne osobe). Bilo bi logicno ne objavljivati te podatke da ih A) tijelo ne posjeduje ili B) ako su vec javno dostupni iz nekog drugog registra koji je moguce strojno pretrazivati (npr. API pristup), sto je trenutno nemoguce. S ovime, biti ce ponudjen MBS ili OIB sto je u trenutnoj situaciji (nesredjenost sudskog registra u otvorenim formatima) nedovoljan podatak. Nadalje, stavka 1. ovog clanka pod istim tockama navodi "2. tvrtka ili skraćeni naziv tvrtke,", sto bi trebalo biti razdvojeno u "2a. puni naziv tvrtke, ili, 2b. skraceni naziv tvrtke" kako bi se u registar ta 2 podatka biljezila u zasebna polja (readi lakse identifikacije podataka prilikom strojne pretrage). Isto vrijedi i za "3. matični broj društva (MBS) i osobni identifikacijski broj društva (OIB)," gdje predlazem pisanje ovako "3a. matični broj društva (MBS), ili, 3b. osobni identifikacijski broj društva (OIB)". Zatim predlazem "4. sjedište društva (grad, ulica)" da bude jasno odvojeno u zasebne stavke npr. "4a. sjedište društva (postanski broj), 4b. sjedište društva (mjesto), 4c. sjedište društva (ulica i kucni broj)". Jednako razdvojiti "5. datum i klasa dozvole za rad," na "5a. datum klase dozvole za rad, 5b. broj klase dozvole za rad". Zatim razdvajanje na logicke dijelove u ovom pravilniku potrebno je i "6. datum i klasa prestanka važenja dozvole za rad," na npr. ovako predlozeno: "6a. datum klase prestanka važenja dozvole za rad, 6b. broj klase prestanka važenja dozvole za rad". Isto predlazemo da "11. kontakt-podaci društva (elektronička pošta, telefon, telefaks)." bude razdvojeno na logicke dijelove kako bi bilo jasno definirano ovim pravilnikom, ovako: "11a. kontakt podaci društva (elektronička pošta). 11b. kontakt podaci društva (telefon). 11. kontakt podaci društva (telefaks).". Nije prihvaćen U članku 4. stavku 2. Pravilnika o registrima ovlaštenih osoba za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i posredovanja u osiguranju i reosiguranju navedeno je da se podaci iz stavka 1. točke 2., 4. i 10. javno objavljuju u skladu s člankom 1. stavkom 2. navedenog Pravilnika, odnosno podaci o tvrtki ili skraćenom nazivu tvrtke, sjedištu društva (grad, ulica) kao i ime, prezime odgovorne osobe u društvu za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju /ovlašteni zastupnik u osiguranju javno se objavljuju na mrežnim stranicama Hanfe. Nadalje, na web mjestu svaki podatak treba biti jednostavno prikazan i vidljiv. Razdvajanjem imena, prezimena, adresa, gradova, država i tako dalje, ćemo dobiti kompleksniji i nepregledniji izgled gdje će se, svaki korisnik teže snaći.
2 Miroslav Schlossberg REGISTAR OBRTA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, Članak 5. Stavka 2 - Nije dovoljno jasan stavak 2 ovog clanka koji se referira na cl.1, st.2: "(2) Registri iz stavka 1. ovoga članka vode se u elektroničkom obliku i u skladu s odredbama ovog Pravilnika, a dostupni su na službenim internetskim stranicama Agencije: http//www.hanfa.hr/.", ne vidim razlog za neobjavu podataka navedenih pod 2 (naziv tvrtke), 5 (sjediste tvrtke), 8 (ime i prezime odgovorne osobe). Bilo bi logicno ne objavljivati te podatke da ih A) tijelo ne posjeduje ili B) ako su vec javno dostupni iz nekog drugog registra koji je moguce strojno pretrazivati (npr. API pristup), sto je trenutno nemoguce. S ovime, biti ce ponudjen MBS ili OIB sto je u trenutnoj situaciji (nesredjenost sudskog registra u otvorenim formatima, ne pruza ad-hoc strojni pristup) nedovoljan podatak. Stavka 1 - Nadalje, stavka 1. ovog clanka pod istim tockama navodi "2. tvrtka ili skraćeni naziv tvrtke obrta za zastupanje u osiguranju", sto bi trebalo biti razdvojeno u sljedece logicke cjeline: "2a. puni naziv tvrtke obrta za zastupanje u osiguranju, ili, 2b. skraceni naziv tvrtke obrta za zastupanje u osiguranju" kako bi se u registar ta 2 podatka biljezila u zasebna polja (sto ce ujedno olaksati identifikaciju podataka prilikom strojne pretrage, i umanjiti troskove rada sluzbenika s podacima na tim registrima). Nase je misljenje da je i "3. ime, prezime i osobni identifikacijski broj (OIB) vlasnika obrta" potrebno odvojiti na logicke cjeline a ne trpati pod istu stavku u Pravilniku te predlazemo sljedece izmjene "3a. ime i prezime vlasnika obrta, 3b. osobni identifikacijski broj (OIB) vlasnika obrta". Zatim predlazem da "5. sjedište obrta (grad, ulica)" bude jasno odvojeno u zasebne stavke npr. "5a. sjedište obrta (postanski broj), 5b. sjedište obrta (mjesto), 5c. sjedište obrta (ulica i kucni broj)". Jednako razdvojiti "6. datum i klasa dozvole za rad" na "6a. datum klase dozvole za rad, 6b. broj klase dozvole za rad". Isto predlazemo da "9. kontakt-podaci (elektronička pošta, telefon, telefaks)" bude razdvojeno na logicke dijelove kako bi bilo jasno definirano ovim pravilnikom, ovako: "9a. kontakt podaci (elektronička pošta), 9b. kontakt podaci (telefon), 9c. kontakt podaci (telefaks)". Nije prihvaćen U članku 5. stavku 2. Pravilnika o registrima ovlaštenih osoba za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i posredovanja u osiguranju i reosiguranju navedeno je da se podaci iz stavka 1. točke 2., 5. i 8. javno objavljuju u skladu s člankom 1. stavkom 2. navedenog Pravilnika, odnosno podaci o tvrtki ili skraćenom nazivu tvrtke obrta za zastupanje u osiguranju, sjedište obrta (grad, ulica) kao i ime, prezime odgovorne osobe u obrtu za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju/ovlašteni zastupnik u osiguranju, javno se objavljuju na mrežnim stranicama Hanfe. Nadalje, na web mjestu svaki podatak treba biti jednostavno prikazan i vidljiv. Razdvajanjem imena, prezimena, adresa, gradova, država i tako dalje, ćemo dobiti kompleksniji i nepregledniji izgled gdje će se, svaki korisnik teže snaći.
3 Miroslav Schlossberg REGISTAR OBRTA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, Članak 5. Stavka 2 - Nije dovoljno jasan stavak 2 ovog clanka koji se referira na cl.1, st.2: "(2) Registri iz stavka 1. ovoga članka vode se u elektroničkom obliku i u skladu s odredbama ovog Pravilnika, a dostupni su na službenim internetskim stranicama Agencije: http//www.hanfa.hr/.", ne vidim razlog za neobjavu podataka navedenih pod 2 (naziv tvrtke), 5 (sjediste tvrtke), 8 (ime i prezime odgovorne osobe). Bilo bi logicno ne objavljivati te podatke da ih A) tijelo ne posjeduje ili B) ako su vec javno dostupni iz nekog drugog registra koji je moguce strojno pretrazivati (npr. API pristup), sto je trenutno nemoguce. S ovime, biti ce ponudjen MBS ili OIB sto je u trenutnoj situaciji (nesredjenost sudskog registra u otvorenim formatima, ne pruza ad-hoc strojni pristup) nedovoljan podatak. Stavka 1 - Nadalje, stavka 1. ovog clanka pod istim tockama navodi "2. tvrtka ili skraćeni naziv tvrtke obrta za zastupanje u osiguranju", sto bi trebalo biti razdvojeno u sljedece logicke cjeline: "2a. puni naziv tvrtke obrta za zastupanje u osiguranju, ili, 2b. skraceni naziv tvrtke obrta za zastupanje u osiguranju" kako bi se u registar ta 2 podatka biljezila u zasebna polja (sto ce ujedno olaksati identifikaciju podataka prilikom strojne pretrage, i umanjiti troskove rada sluzbenika s podacima na tim registrima). Nase je misljenje da je i "3. ime, prezime i osobni identifikacijski broj (OIB) vlasnika obrta" potrebno odvojiti na logicke cjeline a ne trpati pod istu stavku u Pravilniku te predlazemo sljedece izmjene "3a. ime i prezime vlasnika obrta, 3b. osobni identifikacijski broj (OIB) vlasnika obrta". Zatim predlazem da "5. sjedište obrta (grad, ulica)" bude jasno odvojeno u zasebne stavke npr. "5a. sjedište obrta (postanski broj), 5b. sjedište obrta (mjesto), 5c. sjedište obrta (ulica i kucni broj)". Jednako razdvojiti "6. datum i klasa dozvole za rad" na "6a. datum klase dozvole za rad, 6b. broj klase dozvole za rad". Isto predlazemo da "9. kontakt-podaci (elektronička pošta, telefon, telefaks)" bude razdvojeno na logicke dijelove kako bi bilo jasno definirano ovim pravilnikom, ovako: "9a. kontakt podaci (elektronička pošta), 9b. kontakt podaci (telefon), 9c. kontakt podaci (telefaks)". Nije prihvaćen U članku 5. stavku 2. Pravilnika o registrima ovlaštenih osoba za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i posredovanja u osiguranju i reosiguranju navedeno je da se podaci iz stavka 1. točke 2., 5. i 8. javno objavljuju u skladu s člankom 1. stavkom 2. navedenog Pravilnika, odnosno podaci o tvrtki ili skraćenom nazivu tvrtke obrta za zastupanje u osiguranju, sjedište obrta (grad, ulica) kao i ime, prezime odgovorne osobe u obrtu za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju/ovlašteni zastupnik u osiguranju, javno se objavljuju na mrežnim stranicama Hanfe.Nadalje, na web mjestu svaki podatak treba biti jednostavno prikazan i vidljiv. Razdvajanjem imena, prezimena, adresa, gradova, država i tako dalje, ćemo dobiti kompleksniji i nepregledniji izgled gdje će se, svaki korisnik teže snaći.
4 Miroslav Schlossberg REGISTAR DRUŠTAVA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU I OBRTA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU U STANICAMA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA, Članak 6. Stavka 3 - Nije dovoljno jasan stavak 3 ovog clanka koji se referira na cl.1, st.2: "(2) Registri iz stavka 1. ovoga članka vode se u elektroničkom obliku i u skladu s odredbama ovog Pravilnika, a dostupni su na službenim internetskim stranicama Agencije: http//www.hanfa.hr/.", ne vidim razlog za neobjavu tih podataka iz razloga trenutne nesredjenosti sudskog registra i ostalih registara u otvorenim formatima, ne pruza se ad-hoc strojni pristup te nema dovoljno otvorenih podataka da se kompenzira s povezivanje s drugim registrima. Iskljucivo je moguce neobjaviti podatke koji su zasticeni Zakonom o tajnosti osobnih podataka kao na primjer ime i prezime fizicke osobe koja je vlasnik obrta i slicno. Molimo vas da uklonite ovaj stavak i objavite sve dostupne podatke koji se ne smatraju tajnim podacima. Stavka 1 - kao sto sam na primjerima u komentarima iznad dao, i ovdje je potrebno razdvojiti sljedece dijelove na logicke dijelove: "2. tvrtka ili skraćeni naziv tvrtke", "3. matični broj društva (MBS) i osobni identifikacijski broj društva (OIB)", "4. sjedište (grad, ulica)", "5. datum i klasa dozvole za rad u stanici za tehnički pregled vozila", "6. datum i klasa prestanka važenja dozvole za rad u stanici za tehnički pregled vozila", "9. naziv i adresa stanice za tehnički pregled" (na naziv i adresu odvojeno), "11. kontakt-podaci (elektronička pošta, telefon, telefaks)". Stavka 2 - kao sto sam na primjerima u komentarima iznad dao, i ovdje je potrebno razdvojiti sljedece dijelove na logicke dijelove: "2. tvrtka ili skraćeni naziv tvrtke obrta za zastupanje u osiguranju", "3. ime, prezime i osobni identifikacijski broj (OIB) vlasnika obrta za zastupanje u osiguranju", "5. sjedište obrta (grad, ulica)", "6. datum i klasa dozvole za rad u stanici za tehnički pregled vozila", "7. datum i klasa prestanka važenja dozvole za rad u stanici za tehnički pregled vozila", "8. naziv i adresa stanice za tehnički pregled vozila", "10. kontakt-podaci (elektronička pošta, telefon, telefaks)" Nije prihvaćen U članku 6. stavku 3. Pravilnika o registrima ovlaštenih osoba za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i posredovanja u osiguranju i reosiguranju navedeno je da se podaci iz stavka 1. točke 2., 4., 9. i 10. i stavka 2. točke 2., 5., 8. i 9. javno objavljuju u skladu s člankom 1. stavkom 2. navedenog Pravilnika, odnosno podaci o tvrtki ili skraćenom nazivu tvrtke, sjedište (grad, ulica), naziv i adresa stanice za tehnički pregled i ime, prezime odgovorne osobe za zastupanje u osiguranju u stanici za tehnički pregled vozila/ovlašteni zastupnik u osiguranju javno se objavljuju na mrežnim stranicama Hanfe.Nadalje, na web mjestu svaki podatak treba biti jednostavno prikazan i vidljiv. Razdvajanjem imena, prezimena, adresa, gradova, država i tako dalje, ćemo dobiti kompleksniji i nepregledniji izgled gdje će se, svaki korisnik teže snaći.
5 Miroslav Schlossberg REGISTAR DRUŠTAVA ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU I REOSIGURANJU, Članak 7. Stavka 2 - Nije dovoljno jasan stavak 2 ovog clanka koji se referira na cl.1, st.2: "(2) Registri iz stavka 1. ovoga članka vode se u elektroničkom obliku i u skladu s odredbama ovog Pravilnika, a dostupni su na službenim internetskim stranicama Agencije: http//www.hanfa.hr/.", ne vidim razlog za neobjavu tih podataka iz razloga trenutne nesredjenosti sudskog registra i ostalih registara u otvorenim formatima, ne pruza se ad-hoc strojni pristup te nema dovoljno otvorenih podataka da se kompenzira s povezivanje s drugim registrima. Iskljucivo je moguce neobjaviti podatke koji su zasticeni Zakonom o tajnosti osobnih podataka kao na primjer ime i prezime fizicke osobe koja je vlasnik obrta i slicno. Molimo vas da uklonite ovaj stavak i objavite sve dostupne podatke koji se ne smatraju tajnim podacima. Stavka 1 - kao sto sam na primjerima u komentarima iznad dao, i ovdje je potrebno razdvojiti sljedece dijelove na logicke dijelove: "2. tvrtka ili skraćeni naziv tvrtke", "3. matični broj društva (MBS) i osobni identifikacijski broj društva (OIB)", "4. sjedište (grad, ulica)", "5. datum i klasa dozvole za rad", "6. datum i klasa prestanka važenja dozvole za rad", "11. kontakt-podaci društva (elektronička pošta, telefon, telefaks)". Molim razdvajanje podataka na logicke zasebne cjeline. Nije prihvaćen U članku 7. stavku 2. Pravilnika o registrima ovlaštenih osoba za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i posredovanja u osiguranju i reosiguranju navedeno je da se podaci iz stavka 1. točke 2., 4. i 10. javno objavljuju u skladu s člankom 1. stavkom 2. navedenog Pravilnika, odnosno podaci o tvrtki ili skraćenom nazivu tvrtke, sjedište (grad, ulica) i ime, prezime odgovorne osobe u društvu/ovlaštenog posrednika u osiguranju i reosiguranju javno se objavljuju na mrežnim stranicama Hanfe. Nadalje, na web mjestu svaki podatak treba biti jednostavno prikazan i vidljiv. Razdvajanjem imena, prezimena, adresa, gradova, država i tako dalje, ćemo dobiti kompleksniji i nepregledniji izgled gdje će se, svaki korisnik teže snaći.
6 Miroslav Schlossberg REGISTAR ZASTUPNIKA U OSIGURANJU, Članak 8. Stavka 2 - Nije dovoljno jasan stavak 2 ovog clanka koji se referira na cl.1, st.2: "(2) Registri iz stavka 1. ovoga članka vode se u elektroničkom obliku i u skladu s odredbama ovog Pravilnika, a dostupni su na službenim internetskim stranicama Agencije: http//www.hanfa.hr/.", ne vidim razlog za neobjavu tih podataka iz razloga trenutne nesredjenosti sudskog registra i ostalih registara u otvorenim formatima, ne pruza se ad-hoc strojni pristup te nema dovoljno otvorenih podataka da se kompenzira s povezivanje s drugim registrima. Iskljucivo je moguce neobjaviti podatke koji su zasticeni Zakonom o tajnosti osobnih podataka kao na primjer ime i prezime fizicke osobe koja je vlasnik obrta i slicno. Molimo vas da uklonite ovaj stavak i objavite sve dostupne podatke koji se ne smatraju tajnim podacima. Dodatno, ovdje predlazem da uvedete neobjavu stavke 3 koja nabraja osobne podatke ("3. datum, mjesto i država rođenja i/ili osobni identifikacijski broj (OIB)"), a objavite stavku "2. ime i prezime", jer javnost smije znati popis imena osoba koja ih smiju zastupati u osiguranju. Stavka 1 - kao sto sam na primjerima u komentarima iznad dao, i ovdje je potrebno razdvojiti sljedece dijelove na logicke dijelove: "3. datum, mjesto i država rođenja i/ili osobni identifikacijski broj (OIB)", "4. datum/klasa ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju", "5. datum/klasa prestanka važenja ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju". Molim razdvajanje podataka na logicke zasebne cjeline. Nije prihvaćen U članku 8. stavku 2. Pravilnika o registrima ovlaštenih osoba za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i posredovanja u osiguranju i reosiguranju navedeno je da se podaci iz stavka 1. točke 1. i 2. javno objavljuju u skladu s člankom 1. stavkom 2. navedenog Pravilnika, odnosno podaci o RBS (ZO) kao i ime i prezime javno se objavljuju na mrežnim stranicama Hanfe. Nadalje, na web mjestu svaki podatak treba biti jednostavno prikazan i vidljiv. Razdvajanjem imena, prezimena, adresa, gradova, država i tako dalje, ćemo dobiti kompleksniji i nepregledniji izgled gdje će se, svaki korisnik teže snaći.
7 Miroslav Schlossberg REGISTAR POSREDNIKA U OSIGURANJU I REOSIGURANJU, Članak 9. Stavka 2 - Nije dovoljno jasan stavak 2 ovog clanka koji se referira na cl.1, st.2: "(2) Registri iz stavka 1. ovoga članka vode se u elektroničkom obliku i u skladu s odredbama ovog Pravilnika, a dostupni su na službenim internetskim stranicama Agencije: http//www.hanfa.hr/.", ne vidim razlog za neobjavu tih podataka iz razloga trenutne nesredjenosti sudskog registra i ostalih registara u otvorenim formatima, ne pruza se ad-hoc strojni pristup te nema dovoljno otvorenih podataka da se kompenzira s povezivanje s drugim registrima. Iskljucivo je moguce neobjaviti podatke koji su zasticeni Zakonom o tajnosti osobnih podataka kao na primjer ime i prezime fizicke osobe koja je vlasnik obrta i slicno. Molimo vas da uklonite ovaj stavak i objavite sve dostupne podatke koji se ne smatraju tajnim podacima. Dodatno, ovdje predlazem da uvedete neobjavu stavke 3 koja nabraja osobne podatke ("3. datum, mjesto i država rođenja i/ili osobni identifikacijski broj (OIB)"), a objavite stavku "2. ime i prezime", jer javnost smije znati popis imena osoba koja ih smiju posredovati u osiguranju i reosiguranju. Stavka 1 - kao sto sam na primjerima u komentarima iznad dao, i ovdje je potrebno razdvojiti sljedece dijelove na logicke dijelove: "3. datum, mjesto i država rođenja i/ili osobni identifikacijski broj (OIB)", "4. datum/klasa ovlaštenja za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju", "5. datum/klasa prestanka važenja ovlaštenja za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju". Molim razdvajanje podataka na logicke zasebne cjeline. Nije prihvaćen U članku 9. stavku 2. Pravilnika o registrima ovlaštenih osoba za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i posredovanja u osiguranju i reosiguranju navedeno je da se podaci iz stavka 1. točke 1. i 2. javno objavljuju u skladu s člankom 1. stavkom 2. navedenog Pravilnika, odnosno podaci o RBS (PO) kao i ime i prezime javno se objavljuju na mrežnim stranicama Hanfe. Nadalje, na web mjestu svaki podatak treba biti jednostavno prikazan i vidljiv. Razdvajanjem imena, prezimena, adresa, gradova, država i tako dalje, ćemo dobiti kompleksniji i nepregledniji izgled gdje će se, svaki korisnik teže snaći.
8 Miroslav Schlossberg REGISTAR DRUGIH PRAVNIH OSOBA S DOZVOLOM ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZASTUPANJA U OSIGURANJU, Članak 10. Stavka 2 - Nije dovoljno jasan stavak 2 ovog clanka koji se referira na cl.1, st.2: "(2) Registri iz stavka 1. ovoga članka vode se u elektroničkom obliku i u skladu s odredbama ovog Pravilnika, a dostupni su na službenim internetskim stranicama Agencije: http//www.hanfa.hr/.", ne vidim razlog za neobjavu tih podataka iz razloga trenutne nesredjenosti sudskog registra i ostalih registara u otvorenim formatima, ne pruza se ad-hoc strojni pristup te nema dovoljno otvorenih podataka da se kompenzira s povezivanje s drugim registrima. Iskljucivo je moguce neobjaviti podatke koji su zasticeni Zakonom o tajnosti osobnih podataka kao na primjer ime i prezime fizicke osobe koja je vlasnik obrta i slicno. Molimo vas da uklonite ovaj stavak i objavite sve dostupne podatke koji se ne smatraju tajnim podacima. Dodatno, ne vidim razloga da se gradjanima skriva podatak "2. tvrtka kreditne institucije", "3. sjedište (grad, ulica)", "4. tvrtka i sjedište podružnice i ime, prezime odgovorne osobe za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju/ovlašteni zastupnik u osiguranju". Stavka 1 - kao sto sam na primjerima u komentarima iznad dao, i ovdje je potrebno razdvojiti sljedece dijelove na logicke dijelove: "3. sjedište (grad, ulica)", " 4. tvrtka i sjedište podružnice i ime, prezime odgovorne osobe za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju/ovlašteni zastupnik u osiguranju", " 5. datum/klasa suglasnosti Agencije za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju", " 6. datum/klasa prestanka važenja suglasnosti Agencije za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju", " 7. datum/klasa dozvole Hrvatske narodne banke za zastupanje u osiguranju", " 8. datum/klasa prestanka važenja dozvole Hrvatske narodne banke za zastupanje u osiguranju", " 9. kontakt-podaci (elektronička pošta, telefon, telefaks)". Molim razdvajanje podataka na logicke zasebne cjeline. Stavka 4 - Nije dovoljno jasan stavak 4 ovog clanka koji se referira na cl.1, st.2: "(2) Registri iz stavka 1. ovoga članka vode se u elektroničkom obliku i u skladu s odredbama ovog Pravilnika, a dostupni su na službenim internetskim stranicama Agencije: http//www.hanfa.hr/.", ne vidim razlog za neobjavu tih podataka iz razloga trenutne nesredjenosti sudskog registra i ostalih registara u otvorenim formatima, ne pruza se ad-hoc strojni pristup te nema dovoljno otvorenih podataka da se kompenzira s povezivanje s drugim registrima. Iskljucivo je moguce neobjaviti podatke koji su zasticeni Zakonom o tajnosti osobnih podataka kao na primjer ime i prezime fizicke osobe koja je vlasnik obrta i slicno. Molimo vas da uklonite ovaj stavak i objavite sve dostupne podatke koji se ne smatraju tajnim podacima. Stavka 3 - kao sto sam na primjerima u komentarima iznad dao, i ovdje je potrebno razdvojiti sljedece dijelove na logicke dijelove: " 4. ime, prezime odgovorne osobe u društvu za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju/ovlašteni zastupnik u osiguranju", " 5. datum i klasa dozvole za rad", " 6. datum i klasa prestanka važenja dozvole za rad", " 7. kontakt podaci (elektronička pošta, telefon, faks)". Molim razdvajanje podataka na logicke zasebne cjeline. Nije prihvaćen U članku 10. stavcima 2., 4., 6. Pravilnika o registrima ovlaštenih osoba za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i posredovanja u osiguranju i reosiguranju navedeno je da se podaci iz stavka 1. točke 2., 3. i 4., stavka 3. točke 2., 3. i 4. i iz stavka 5. točke 2., 3. i 4. javno objavljuju u skladu s člankom 1. stavkom 2. navedenog Pravilnika, odnosno podaci o tvrtki kreditne institucije, sjedište (grad, ulica) kreditne institucije i tvrtka i sjedište podružnice kreditne institucije i ime, prezime odgovorne osobe za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju/ovlašteni zastupnik u osiguranju, naziv FINA-e odnosno HP-Hrvatske pošte d.d., sjedište FINA-e odnosno HP-Hrvatske pošte d.d., ime, prezime odgovorne osobe u društvu za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju/ovlašteni zastupnik u osiguranju, naziv investicijskog društva, sjedište investicijskog društva, ime, prezime odgovorne osobe u društvu za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju/ovlašteni zastupnik u osiguranju javno se objavljuju na mrežnim stranicama Hanfe. Nadalje, na web mjestu svaki podatak treba biti jednostavno prikazan i vidljiv. Razdvajanjem imena, prezimena, adresa, gradova, država i tako dalje, ćemo dobiti kompleksniji i nepregledniji izgled gdje će se, svaki korisnik teže snaći.
9 Miroslav Schlossberg REGISTAR DRUŠTAVA,  PODRUŽNICA I FIZIČKIH OSOBA IZ DRUGIH DRŽAVA ČLANICA KOJE IMAJU PRAVO OBAVLJATI POSLOVE ZASTUPANJA U OSIGURANJU I POSREDOVANJA U OSIGURANJU I REOSIGURANJU NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE NEPOSREDNO ILI PREKO PODRUŽNICE, Članak 11. Jednako kao ranije, stavak 4 - koji je razlog neobjavljivanja tocki 2,3,4,5,7 sto cini gotovo cijeli registar? Smatram da gradjani RH imaju pravo znati nazive društava, podružnica i fizičkih osoba iz drugih država članica koje imaju pravo neposredno obavljati poslove zastupanja u osiguranju i posredovanja u osiguranju i reosiguranju na području Republike Hrvatske. Stavak 4 - nije jasno zasto se ne objavljuje "2. tvrtka i sjedište matičnog društva" s obzirom da taj podataak nije tajan sukladno Zakonu o tajnosti osobnih podataka... Tocke u stavkama 1 i 3 je potrebno razdvojiti. Nije prihvaćen U članku 11. stavcima 2. i 4. Pravilnika o registrima ovlaštenih osoba za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i posredovanja u osiguranju i reosiguranju navedeno je da se podaci iz stavka 1. točke 2., 3., 4., 5. i 7. i stavka 3. točke 2. i 3. javno objavljuju u skladu s člankom 1. stavkom 2. navedenog Pravilnika, odnosno podaci o naziv/ime i prezime, sjedište/prebivalište subjekta odnosno društava, podružnica i fizičkih osoba iz drugih država članica koje imaju pravo neposredno obavljati poslove zastupanja u osiguranju i posredovanja u osiguranju i reosiguranju na području Republike Hrvatske, nadležno nadzorno tijelo subjekta, registracijski broj subjekta, vrste osiguranja u kojima subjekt ima pravo obavljati poslove zastupanja u osiguranju odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju na području Republike Hrvatske, ako je primjenjivo kao i podaci o tvrtki i sjedištu matičnog društva podružnice i imenu i prezimenu odgovorne osobe u podružnici, javno se objavljuju na mrežnim stranicama Hanfe. Nadalje, na web mjestu svaki podatak treba biti jednostavno prikazan i vidljiv. Razdvajanjem imena, prezimena, adresa, gradova, država i tako dalje, ćemo dobiti kompleksniji i nepregledniji izgled gdje će se, svaki korisnik teže snaći.
10 Allianz Zagreb d.d. PODACI KOJE AGENCIJA UPISUJE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI, Članak 14. nedostaje stavak da se stupanjem na snagu ovog Pravilnika stavlja van snage prethodni - ovako su oba na snazi Prihvaćen Prihvaća se komentar te će se u Pravilnik dodati novi članak 16. koji glasi: Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o registrima ovlaštenih osoba za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i posredovanja u osiguranju i reosiguranju (Narodne novine, broj 97/13).