Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakladama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Koprivničko-križevačka županija NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O  ZAKLADAMA, S NACRTOM KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA U prijelaznim i završnim odredbama trebalo bi urediti da su statute u skladu sa zakonom dužni uskladiti najkasnije tri mjeseca od dana stupanja na snagu Zakona jer kod ranijih izmjena to nije uglavljeno. Nije prihvaćen Predloženo se ne odnosi na predmet izmjena i dopuna ovoga Zakona.
2 Koprivničko-križevačka županija NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O  ZAKLADAMA, S NACRTOM KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA U članku 35. stavku 8. potrebno je nedvojbeno urediti da se nakon prestanka zaklade imovina ne može predati osnivaču zaklade. Zakon kaže da se predaje udruzi, ustanovi ili zakladi iste svrhe. Što ako je osnivač zaklade udruga/ustanova/zaklada koja ima istu svrhu kao i zaklada koja se gasi? Nije prihvaćen Ocjenjujemo da su odredbe članka 35. važećeg Zakona koje propisuju korištenje i raspolaganje imovinom u slučaju prestanka zaklade jasno propisane te ih je u kontekstu primjene u svakom pojedinom slučaju potrebno sagledati u cjelini.
3 Koprivničko-križevačka županija KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAKLADAMA, Članak 10. sporan je članak 10. prijedloga s kojim se dodaje članak 46.a s prekršajnim kaznama u eurima, a na snazi će ostati i članak 46. Zakona o zakladama s kojim su za prekršaje propisane kazne u kunama. S obzirom da će Zakon stupiti na snagu 1. siječnja 2023. godine kad i euro postaje službena valuta u Hrvatskoj, smatramo da je člankom 10. nacrta prijedloga promjena Zakona umjesto dodavanja članka 46.a trebalo izmijeniti cijeli članak 46. Zakona o zakladama, tako da ima sadržaj predloženog članka 46.a, odnosno prekršajne kazne u eurima. Nije prihvaćen Članak 46. Zakona o zakladama („Narodne novine“, broj 106/18.) brisan je člankom 15. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o zakladama („Narodne novine“, broj 98/19.).