Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlogu Uredbe o izmjenama Uredbe o tijelima u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor