Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Naputku o Upisniku pružatelja medijskih usluga i elektroničkih publikacija

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Marko Maras NAPUTAK O UPISNIKU PRUŽATELJA MEDIJSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH PUBLIKACIJA Molim, može li mi netko ovdje u komentarima objasniti zašto uopće postoji državni upisnik za internetske medije? Na internetu svatko može imati svoj portal s vijestima, mogu ga ja napraviti za jedan dan. Ne vidim nijedan razlog zašto bi se to ticalo države, pa molim da me netko prosvijetli. Primljeno na znanje Prima se na znanje. Odgovor na komentar je zato što se ta obveza nalazi u čl. 94. ZEM-a i to u stavcima 4. i 6: (4) Fizička i pravna osoba mora podnijeti prijavu za upis u Upisnik pružatelja elektroničkih publikacija koji vodi Agencija. (6) U Upisnik pružatelja elektroničkih publikacija upisuju se one elektroničke publikacije koje ispunjavaju uvjete propisane zakonom kojim se uređuje područje medija te uvjete koje propiše Vijeće pravilnikom. Hrvatski Sabor je nadležan za eventualne izmjene ili dopune važećih zakonskih rješenja. Posebno se napominje da nije svaki internetski portal ujedno i elektronička publikacija u smislu ZEM-a. Svi oni portali koji u času donošenja odluke Vijeća po podnesenoj prijavi za upis ne zadovoljavaju kriterije propisane Pravilnikom o uvjetima za upis u Upisnik pružatelja elektroničkih publikacije (NN 48/2022) ne mogu biti upisani u Upisnik
2 Zoran Kovačić NAPUTAK O UPISNIKU PRUŽATELJA MEDIJSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH PUBLIKACIJA , Članak 15. U ovom članku, stavak 2 i 3, govori se o tome da su nakladnici elektroničkih publikacija dužni dostaviti neograničenu pristupnicu svim medijskim sadržajima, što nije dovoljno jasno odnosi li se to na besplatnu ili naplatnu pristupnicu pa iza riječi "svim medijskim sadržajima koje pruža" treba dodati " uz naplatu prema uobičajenoj tarifi kao i za druge korisnike... NAPOMENA: Kao predstavnik nakladnika koji naplaćuje čitanje sadržaja, smatram da je neprihvatljivo da se ovakva obveza jednostrano odnosi samo na elektroničke publikacije, a ne i na npr. tv kanale koji se emitiraju putem satelita u kodiranom obliku, ili npr. na tv kanale koji se nalaze isključivo na pay tv platformama. Ukoliko je intencija predlagača ovog naputka bila da se daje besplatna pristupnica želimo naglasiti da to nije u skladu niti sa poreznim zakonom Republike Hrvatske. Dodatno, AEM se financira iz novca svih nakladnika i od toga novca ostvaruje višak prihoda te nema nikakvog uporišta da jedino komercijalni nakladnik elektroničke publikacije dodatno sufinancira rad regulatora davanjem besplatnog pristupa. Npr. tu se može dogoditi i da predstavnici regulatora dijele pristupne šifre među sobom ili s drugim povezanim osobama s kojim se omogućuje pristup naplatnoj elektroničkoj publikaciji. Tko jamči i na koji način da se to neće dogoditi? Primjerice naš sustav pristupa portalu u slučaju zlouporabe pristupnih podataka blokira pristup i onemogućuje korištenje, no ovako formuliran članak naputka sugerira da bismo i u tom slučaju svejedno bili u obvezi davati neograničen pristup regulatoru, iako on zloupotrebljava naš sustav. U tom slučaju dolazi i do kršenja autorskih prava nakladnika i njegovih autora. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Čl.15. st. 1. Naputka jasno daje odgovor na pitanje koji sve pružatelji medijskih usluga te svaki pružatelj elektroničke publikacije ima dužnost omogućiti Agenciji za elektroničke medije provođenje postupka utvrđivanja nepoštivanja ili kršenja odredbi Zakona o elektroničkim medijima kao javne ovlasti propisane člankom 77. ZEM-a i to bez ikakvih zapreka i/ili posebnih odobrenja i/ili prethodnih najava. Agencija “ne čita sadržaj” kao korisnik koji plaća “sadržaj”, već nadzire poštivanje ZEM-a kao regulator svih sadržaja, pa i onih čije se pružanje naplaćuje.