Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o protuminskom djelovanju

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 DOMAGOJ PLEMENČIĆ Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o protuminskom djelovanju Budući da su pojedine tvrtke osposobljene za dubinski pregled zemljišta s ciljem otkrivanja NUS-a na većim dubinama, bilo bi dobro u Zakon ubaciti obvezu istima, da naprave Izvedbeni plan dubinskog pregleda, te ga kao takvog dostave HCR-u. Jednako tako bilo bi potrebno da se o početku radova izvjesti HCR i nadležna PU koja bi vršila izuzimanje ili uništavanje pronađenog NUS-a. Ovako tvrtke obavljaju dubinske preglede a nadležne institucije nisu upućene o poslovima te o pronalascima MES-a i NUS-a. Tom obvezom bi dobili transparetnost u prometu ET kao i u izvještajima o pronalasku koji podnosi HCR. Nije prihvaćen Problematika dubinskog pregleda zemljišta s ciljem otkrivanja NUS-a na većim dubinama ne smatra se poslovima protuminskog djelovanja, u smislu ovog Zakona.
2 Ivan Grizelj Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o protuminskom djelovanju, Članak 21. U čl. 53. st. 3. navedena je norma za vozilo hitne pomoći. Norma propisuje izgled i opremu vozila. S obzirom da u protuminskom djelovanju nije potreban dio opreme koji je propisan normom (oprema za djecu, rodilje isl.) predlažem da se doda rečenica: Pravilnikom će se propisati oprema za poslove protuminskog djelovanja. Na taj način bi se omogućilo da opremu smanjimo na nivo potreban poslovima protuminskog djelovanja i samim time smanjimo i troškove. Nije prihvaćen Uvjeti u pogledu tehničkih karakteristika i medicinsko-tehničke opreme vozila za sanitetski prijevoz utvrđeni su normom HRN EN 1789:2015, kojoj moraju udovoljavati sva vozila u zdravstvenim ustanovama koja obavljaju djelatnost sanitetskog prijevoza.