Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o postupku javnog nadmetanja kod natječaja za zakup, natječaja za prodaju i kod prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske izravnom pogodbom.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 OPG Špoljar O POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA KOD NATJEČAJA ZA ZAKUP, NATJEČAJA ZA PRODAJU I KOD  PRODAJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE IZRAVNOM POGODBOM, Članak 2. Ovakav način raspodjele državnog poljoprivrednog zemljišta odnosno odabira najboljeg ponuđača sistemom licitacije je loš, štetan i neadekvatan, iz razloga što se provodi selektivno i parcijalno, i nije trebao uopće biti zakonski omogućen... To znači da će rezultat takvog načina raspolaganja biti da će nekoliko nesretnika ponuditelja koji će biti blagoslovljeni s sudjelovanjem u licitaciji, kao nagradu, ne svojom željom, plaćati možda i višestruko veći iznos zakupnine nego što će plaćati velika većina sudionika natječaja koji će prvenstvo ostvariti po kriteriju iz članka 36, izbjeći licitaciju, i plaćati pri tome početnu ili max duplu visinu zakupnine... O tome da li će neki od ponuditelja biti u prilici licitirati za viši iznos zakupnine odlučivat će samo puka sreća ili nesreća da baš njegova ponuda bude izjednačena sa ponudom drugog ponuđača... neprihvatljivo je da država za resurs za koji velika većina plaća "jednu" ograničenu visinu zakupnine ozakoni da mali broj pojedinaca plaća višu cijenu, ti zakupnici su tada manjina, građani "drugoga reda", diskriminirani u odnosu na ostatak zakupnika državnog poljoprivrednog zemljišta, što će direktno utjecati na njihovu konkurentnost i naći će se u nepovoljnijoj tržišnoj poziciji jer će imati više troškove od svoje konkurencije... a država bi naprotiv svojim zakonima trebala omogućavati da svi budu u ravnopravnoj tržišnoj poziciji... ako je licitacija onda svo državno poljoprivredno zemljište treba dati na licitaciju, uključujući i koncesije velikih subjekata na način da nitko ne bude povlašten, pa tko da više... a ako je cilj da država putem zakupnina puni proračun onda nije potreban ni zakon o poljoprivrednom zemljištu i njegov članak 36... a ako državi nije stalo do zakupnina, već je cilj da se državno zemljište podjeli ravnopravno svima, onda niti ovakva djelomična licitacija nije potrebna, već postoje kriteriji prema kojima se ostvaruje prednost.... Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru
2 Udruga gradova u RH O POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA KOD NATJEČAJA ZA ZAKUP, NATJEČAJA ZA PRODAJU I KOD  PRODAJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE IZRAVNOM POGODBOM, Članak 2. Očitujemo se, kako slijedi: pod a): na koji način će se riješiti situacija kad dva natjecatelja za zakup imaju isto pravo prvenstva i ponudili su dvostruku početnu cijenu, koja je i najviša zakupnina koja se može ponuditi? pod b): članak 64. ZPZ-a (pravo prvenstva pri prodaji) ima više nelogičnosti: - čl. 64. st. 2. kaže da "Fizička ili pravna osoba ostvaruje pravo prvenstva na javnom natječaju za prodaju prema utvrđenom redoslijedu iz stavka 1. ovoga članka uz uvjet da prihvati najvišu cijenu koju je za to poljoprivredno zemljište ponudio bilo koji od ponuditelja iz istog redoslijeda prava prvenstva." - to nema smisla, jer ako imamo 3 "međaša" i od njih je jedan ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu, nema smisla dalje provoditi postupak nadmetanja, nego taj ponuditelj treba biti odabran kao najpovoljniji. Jedino ako su dva ili više međaša ponudili istu kupoprodajnu cijenu, nadmetanje ima smisla, no u tome ih onemogućava st. 4. čl. 64. koji kaže da se provodi javno nadmetanje "Ako je više ponuditelja iz stavka 3. ovoga članka ponudilo istu kupoprodajnu cijenu", a st. 3. pak navodi: "Ako nema ponuditelja iz stavka 1. ovoga članka (op.: natjecatelja s pravom prvenstva), najpovoljniji ponuditelj je onaj ponuditelj koji ispunjava uvjete za sudjelovanje u javnom natječaju, a ponudio je najvišu kupoprodajnu cijenu.", iz čega se zaključuje da se nadmetanje provodi tek onda kad nema natjecatelja s pravom prvenstva, a među ponudama ostalih su dvije s istom najvišom ponuđenom cijenom. Primljeno na znanje Isto je propisano Zakonom i nije predmet ovog Pravilnika
3 Poljoprivredna zadruga Otok Krk O POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA KOD NATJEČAJA ZA ZAKUP, NATJEČAJA ZA PRODAJU I KOD  PRODAJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE IZRAVNOM POGODBOM, Članak 2. Umjesto da se ide na javno nadmetanje i zemljište prodaje/daje u zakup samo po kriteriju financijskih mogućnosti, veću snagu bi trebao imati gospodarski program, koji se prilaže na natječaju za zakup zemljišta, tj. kvaliteta i ekološka/financijska/socijalna održivost istoga. Primljeno na znanje Isto je propisano Zakonom i nije predmet ovog Pravilnika
4 Natalija Banović O POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA KOD NATJEČAJA ZA ZAKUP, NATJEČAJA ZA PRODAJU I KOD  PRODAJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE IZRAVNOM POGODBOM, Članak 2. Poštovani, pod a): na koji način će se riješiti situacija kad dva natjecatelja za zakup imaju isto pravo prvenstva i ponudili su dvostruku početnu cijenu, koja je i najviša zakupnina koja se može ponuditi? pod b): članak 64. ZPZ-a (pravo prvenstva pri prodaji) ima više nelogičnosti: - čl. 64. st. 2. kaže da "Fizička ili pravna osoba ostvaruje pravo prvenstva na javnom natječaju za prodaju prema utvrđenom redoslijedu iz stavka 1. ovoga članka uz uvjet da prihvati najvišu cijenu koju je za to poljoprivredno zemljište ponudio bilo koji od ponuditelja iz istog redoslijeda prava prvenstva." - to nema smisla, jer ako imamo 3 "međaša" i od njih je jedan ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu, nema smisla dalje provoditi postupak nadmetanja, nego taj ponuditelj treba biti odabran kao najpovoljniji. Jedino ako su dva ili više međaša ponudili istu kupoprodajnu cijenu, nadmetanje ima smisla, no u tome ih onemogućava st. 4. čl. 64. koji kaže da se provodi javno nadmetanje "Ako je više ponuditelja iz stavka 3. ovoga članka ponudilo istu kupoprodajnu cijenu", a st. 3. pak navodi: "Ako nema ponuditelja iz stavka 1. ovoga članka (op.: natjecatelja s pravom prvenstva), najpovoljniji ponuditelj je onaj ponuditelj koji ispunjava uvjete za sudjelovanje u javnom natječaju, a ponudio je najvišu kupoprodajnu cijenu.", iz čega se zaključuje da se nadmetanje provodi tek onda kad nema natjecatelja s pravom prvenstva, a među ponudama ostalih su dvije s istom najvišom ponuđenom cijenom. Primljeno na znanje Komentari se ne odnose na predmet Pravilnika i propisani su Zakonom. Maksimalno se može na natječaju za zakup ponuditi dvostruka zakupnina.
5 srakarec O POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA KOD NATJEČAJA ZA ZAKUP, NATJEČAJA ZA PRODAJU I KOD  PRODAJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE IZRAVNOM POGODBOM, Članak 3. treba preciznije urediti način objave natječaja koja služba organizira javno nadmetanje, naročito objavu treba uvesti obvezu jedinica lokalne samouprave obvezu javnog nadmetanja na stranicama ministarstva poljoprivrede , ukoliko ne objave natječaj ne vrijedi. Ministartvo ima posebnu stranicu gdje se mogu vidjeti sve objave, otvorene zatvorene, ponuditelje kupce ostvarene kupoprodaje. Javna nadmetanja u najavi, Eto to bi bilo kak spada. Onda nema magle. Nije prihvaćen U javnom nadmetanju mogu sudjelovati samo ponuditelji koji ispunjavaju uvjete. U slučaju da javno nadmetanje provodi jedinica lokalne samouprave dokumentacija s nadmetanje dostavlja se Ministarstvu uz prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude.
6 Udruga gradova u RH O POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA KOD NATJEČAJA ZA ZAKUP, NATJEČAJA ZA PRODAJU I KOD  PRODAJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE IZRAVNOM POGODBOM, Članak 4. Članak 3. propisuje da javno nadmetanje provode ili JLS (zakup i prodaja) ili Ministarstvo (izravna pogodba). Iz ovakvog čl. 4. proizlazi da Ministarstvo dostavlja u sudionicima svih postupaka poziv za dostavu ponude, što nije logično, stoga predlažem u stavku 1. čl. 4 izmjenu na način da umjesto "Ministarstvo" stoji "Tijelo koje provodi javno nadmetanje". Prihvaćen Prihvaća se
7 Natalija Banović O POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA KOD NATJEČAJA ZA ZAKUP, NATJEČAJA ZA PRODAJU I KOD  PRODAJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE IZRAVNOM POGODBOM, Članak 4. Poštovani, članak 3. kaže da javno nadmetanje provode ili JLS (zakup i prodaja) ili Ministarstvo (izravna pogodba). Iz ovakvog čl. 4. proizlazi da Ministarstvo dostavlja u sudionicima svih postupaka poziv za dostavu ponude, što nije logično, stoga predlažem u stavku 1. čl. 4 izmjenu na način da umjesto "Ministarstvo" stoji "Tijelo koje provodi javno nadmetanje". Prihvaćen Prihvaća se
8 Kanaan d.o.o. O POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA KOD NATJEČAJA ZA ZAKUP, NATJEČAJA ZA PRODAJU I KOD  PRODAJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE IZRAVNOM POGODBOM, Članak 7. Ako je cilj postići što veću cijenu za zakup državne imovine, u slučaju iz stavka 2. članka 7. bi trebalo provesti usmeno nadmetanje i prihvatiti najvišu ponuđenu zakupninu. Ovakvih će situacija biti relativno malo pa je očekivati da postupak neće predstavljati preveliko opterećenja za tijela koja bi ga provodila. Ako bi se već ostalo kod predloženog kriterija, ranije zaprimljene ponude, postoji mogućnost da nečija ponuda duže putuje poštom, a otvorene su i mogućnosti manipulacije. Realnije bi bilo da se u tom slučaju prihvaća ponuda koja je ranije predana na poštu, ili neposredno provoditelju nadmetanja. Nije prihvaćen Sve ponude koje su zaprimljene u roku otvaraju se istovremeno, a u slučaju da su izjednačene prednost ima ona ponuda koja je ranije predana
9 Udruga gradova u RH O POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA KOD NATJEČAJA ZA ZAKUP, NATJEČAJA ZA PRODAJU I KOD  PRODAJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE IZRAVNOM POGODBOM, Članak 7. Suglasni smo s komentarom o tome da je smisao licitacije (javnog nadmetanja) općenito upravo postizanje najbolje kupoprodajne cijene. Ovakvim postupkom nadmetanja neće se postići najviša moguća kupoprodajna cijena, već će nadmetanje stati već na prvom koraku, a moguće je očekivati i veći prihod ako bi se nadmetanje nastavilo. Nije prihvaćen Stav predlagatelja je da se javno nadmetanje provodi na način kako je propisano Pravilnikom
10 Natalija Banović O POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA KOD NATJEČAJA ZA ZAKUP, NATJEČAJA ZA PRODAJU I KOD  PRODAJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE IZRAVNOM POGODBOM, Članak 7. Smisao licitacije (javnog nadmetanja) općenito je postizanje najbolje kupoprodajne cijene. Ovakvim postupkom nadmetanja neće se postići najviša moguća kupoprodajna cijena, već će nadmetanje stati već na prvom koraku, a moguće je očekivati i veći prihod ako bi se nadmetanje nastavilo. Nije prihvaćen Stav predlagatelja je da se javno nadmetanje provodi na način kao je propisano Pravilnikom