Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Marina Ninković PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, podržavam i pozdravljam prijedlog o dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, odnosno prijedlog sufinanciranja školskih obroka za sve učenike osnovnih škola. Nadam se da ćemo uskoro vidjeti ovakav prijedlog i za učenike srednjih škola. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
2 Ankica Juričić PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, pozdravljam donošenje Zakona o dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi kojim bi se omogućilo sufinanciranje prehrane za sve učenike osnovnih škola, čime bi se osigurao zdrav i uravnotežen obrok učenicima i ostvario pozitivan utjecaj na njihovo zdravlje. Ova inicijativa posebno je dobrodošla u vrijeme globalne ekonomske krize u kojoj je mnogim roditeljima teško svojoj djeci osigurati svakodnevni kvalitetni obrok izvan doma. Iskreno se nadam da će naše društvo uskoro na sličan način povesti brigu i o srednjoškolcima koji zbog školskih i izvanškolskih aktivnosti veliki dio dana provode izvan doma. Njihov kvalitetni psihofizički razvoj zahtijeva zdravu i redovitu prehranu. Srdačan pozdrav, Ankica Juričić, prof. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i dostavljenom mišljenju.
3 Magdalena Ajduk PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, slažem se sa prijedlogom sufinanciranja školskih obroka za sve učenike. Smatram da je redovita prehrana zapostavljena kako kod učenika iz socijalnougroženih obitelji tako i kod onih koji ne pripadaju u tu skupinu. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i dostavljenom mišljenju.
4 Jelena Vukosavljević PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, pozdravljam prijedlog o dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, jer financiranjem obroka učenika u osnovnim školama otvara se mogućnost svim učenicima da tijekom boravka u školi imaju pripremljenu hranu. Smatram da bi kao dobar nastavak ovog prijedloga, mogla biti mogućnost sufinanciranja ili financiranja obroka učenika srednjih škola. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i dostavljenom mišljenju.
5 Tatjana B PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog o dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u smjeru besplatnog obroka za sve učenike osnovnih škola, no OPET nitko ne obraća pažnju na to da će ponovo doći do opterećenja administrativnog i tehničkog osoblja u osnovnim školama koje je i ovako preopterećeno, uz svakako nepravedne koeficijente s obzirom na složenost poslova. Prije provođenja ove hvalevrijedne inicijative potrebno je osigurati uvjete za provedbu, a pogotovo dodatna zapošljavanja kako bi se planirani proces mogao nesmetano provoditi. Dodatno povećanje obroka uzrokuje povećanje poslova tajnika i računovođa osnovnih škola, koji su već sada preopterećeni dnevnim obvezama koje se dodatno ne vrednuju (niti prekovremenim radom niti napredovanjem). Kreiranje narudžbi, ugovora i obrada računa vezanih uz nabavu namirnica, obavlja administrativno osoblje (tajnici i računovođe) kojima sve spada u ostale poslove. S poštovanjem Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
6 Klementina Đurić PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, ovaj prijedlog me uistinu razveselio i podržavam ga u potpunosti. Hvalevrijedan je projekt "Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva", ali tim projektom obuhvaćen je mali broj učenika, a potrebe su veće, nažalost. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Prijedlogom dopune omogućuje se sufinanciranje, odnosno sufinanciranje prehrane za svakog učenika osnovne škole, a ne samo za djecu u riziku od siromaštva.
7 Željka Dropučić PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog o dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u smjeru besplatnog obroka za sve učenike osnovnih škola. Prilikom provedbe samog Zakona potrebno je obratiti pažnju na to da školske kuhinje trenutno ne zadovoljavaju uvjete koji bi nastali promjenama zakona iz više razloga. Upitna je prostorna dostatnost, to jest prostorni uvjeti u slučaju značajnog povećanja broja učenika koji koriste usluge školske kuhinje. Čak i u slučaju da su navedeni prostorni uvjeti zadovoljavajući ili da se dio obroka realizira tako da ih učenici konzumiraju van školske blagovaonice, postavlja se pitanje kadrovskih uvjeta. Kako svako povećanje broja obroka traži dodatan rad ova izmjena će dovesti do dodatnog opterećenja kuhinjskog osoblja koje je opterećeno i sa sadašnjim zahtjevima. Isto tako, provođenjem Zakona ponovo će doći do opterećenja administrativnog osoblja u osnovnim školama koje je i ovako preopterećeno. U većini osnovnih škola zaposlen je samo jedan tajnik i voditelj računovodstva te će i njima posao biti povećan s dodatnim narudžbama, ugovorima, računima i slično. Prije provođenja ove hvalevrijedne inicijative potrebno je osigurati uvjete za provedbu, a pogotovo dodatna zapošljavanja kako bi se planirani proces mogao nesmetano provoditi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
8 Iva Boras PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog o dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju u smjeru besplatnog obroka za svakog učenika osnovne škole. Prilikom provođenja samog Zakona potrebno je obratiti pozornost na to da školske kuhinje trenutno ne zadovoljavaju uvjete koji bi nastali promjenama zakona iz više razloga. Upitna je prostorna dostatnost, to jest prostorni uvjeti u slučaju značajnog povećanja broja učenika koji koriste usluge školske kuhinje. Čak i u slučaju da su navedeni prostorni uvjeti zadovoljavajući, ili da se dio obroka realizira tako da ih učenici konzumiraju van školske blagovaonice, postavlja se pitanje kadrovskih uvjeta. Kako svako povećanje volumena iziskuje dodatan rad izražen u vremenskim jedinicama i/ili njegovu intenzitetu, tako će i ovo dovesti do dodatnog opterećenja kuhinjskog osoblja koje je opterećeno i sa sadašnjim zahtevima. Isto tako, provođenjem Zakona ponovo će doći do opterećenja administrativnog osoblja u osnovnim školama koje je i ovako preopterećeno. U većini osnovnih škola zaposlen je samo jedan tajnik i voditelj računovodstva te će i njima posao biti ponovo povećan s dodatnim narudžbama, ugovorima, računima i slično. Prije provođenja ove hvale vrijedne zamisli trebaju se osigurati uvjeti za provedbu - jer većina škola nema kadrova ni prostora, potrebno je osigurati dodatna zapošljavanja kako bi se planirani proces mogao nesmetano provoditi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
9 Suzana Mlakar Pičuljan PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, podržavam prijedlog o dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju u smjeru besplatnog obroka za svakog učenika osnovne škole. Prilikom provođenja odredbe Zakona potrebno je obratiti pozornost na to da većina školskih kuhinja ne zadovoljava prostorne uvjete, a samim time povećanjem broja obroka povećava se i potreba za dodatnim zapošljavanjem kuhara, kao i ostalog administrativno tehničkog osoblja. Sve to ne bi bilo upitno ukoliko bi se odmah i sada osigurala infrastruktura i potreban kadar, a svi znamo da je to nemoguće preko noći. Dodatno povećanje obroka uzrokuje povećanje poslova tajnika i računovođa osnovnih škola, koji su već sada preopterećeni dnevnim obvezama koje se dodatno ne vrednuju (niti prekovremenim radom niti napredovanjem). Kreiranje narudžbi, ugovora i obrada računa vezanih uz nabavu namirnica, obavlja administrativno osoblje (tajnici i računovođe) kojima sve sada u ostale poslove. Bez dodatnog administrativnog djelatnika, trebalo bi se utjecati na ukidanje zabrane dodatnog zapošljavanja ili povećanja satnice spomenutom kadru. S poštovanjem Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
10 Ivana Pavelić PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, podržavam ideju financiranja obroka za svakog učenika u iznosu od 10 kn. Naglasak želim staviti na riječ "svaki" učenik. To podrazumijeva i učenike u školama koje nemaju kuhinju niti adekvatan prostor za pripremu i konzumiranje hrane. U mojoj okolini to su uglavnom područne škole. Smatram da je od velike važnosti razmisliti na koji način ćemo takvim učenicima osigurati spomenuti obrok. Neke škole nemaju mogućnost uređenja prostora za blagovanje, to bi značilo da će hranu konzumirati u učionici, ali i dalje je pitanje dostave hrane otvoreno. Također i taj obrok treba biti nutritivno vrijedan i prema normativima HZJZ-a. Pomišljam na pripremanje hrane u matičnoj školi koja ima kuhinju i odvoz hrane u područne škole, no već u početku se javlja pitanje nedostatka vozila i radnika koji bi to obavljao. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
11 Mirjana Tomić PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, podržavam izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju, ali želim ukazati na nekoliko situacija iz prakse. Naime, infrastrukturno škole nisu u mogućnosti osigurati, u postojećim uvjetima, povećanje broja obroka. Naime, većina kuhinja prostorno ne mogu osigurati podjelu obroka, a uz to će se dodatno opteretiti administrativno-tehničko osoblje osnovnih škola. Neizostavan je faktor ovdje i dodatno povećanje poslova tajnika i računovođe osnovnih škola, koji će, i uz već preopterećene dnevne obveze popraćene rokovima, kontinuirano trebati ulagati dodatan napor u vidu operativnog dijela posla kao što su kreiranje narudžbi, ugovora i obrada računa vezanih uz nabavu namirnica. Većina osnovnih škola zapošljava jednog tajnika, kao i jednog računovođu, bez dodatnog administrativnog djelatnika, te bi se u tom vidu trebalo utjecati i na ukidanju zabrane dodatnog zapošljavanja, ili povećanja satnice spomenutom kadru ili osiguranja plaćenih prekovremenih sati rada. Ideja je hvalevrijedna, ali za njenu provedbu smatram da je prvotno potrebno provesti i osiguranje uvjeta koje sam gore navela. S poštovanjem Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
12 SLOBODAN ALBERKOVIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, slijedom omogućavanja obroka za sve učenike, što je hvale vrijedna inicijativa, želio bih ukazati na nekoliko dodatnih opterećenja koje će se ovom obvezom neposredno nametnuti administrativno-tehničkom osoblju osnovnih škola. Povećanje broja obroka u pripremi i posluživanju dodatno će opteretiti tehničko osoblje u opsegu posla, kao i vremenu uloženom u realizaciju svih obroka u velikim školama koje broje i po nekoliko stotina učenika. Neizostavan je ovdje i dodatno povećanje poslova tajnika i računovođe osnovnih škola, koji će i uz već preopterećene dnevne obveze popraćene rokovima, kontinuirano trebati ulagati dodatan napor u vidu operativnog dijela posla kao što su kreiranje narudžbi, ugovora i obrada računa vezanih uz nabavu namirnica. Ovdje bi htio posebnu pozornost skrenuti na činjenicu kako većina osnovnih škola zapošljava jednog tajnika, kao i jednog računovođu, bez dodatnog administrativnog djelatnika, te bi se u tom vidu trebalo utjecati i na ukidanju zabrane dodatnog zapošljavanja, ili povećanja satnice spomenutom kadru. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
13 Tanja Dimnik PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, podržavam prijedlog izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u vidu osiguranja besplatnog obroka za svakog učenika osnovne škole. Odluka o besplatnim obrocima za učenike bi trebala biti dugoročna kako bi se generacijama učenika omogućio takav obrok. Kako bi se predložene dopune Zakona, u osnovnim školama mogle primijeniti jednako, potrebno je obratiti pozornost na infrastrukturu i kapacitet školskih kuhinja i blagovaonica. Mnoge škole nemaju kuhinju, ili školske kuhinje nemaju dostatni kapacitet za pripremu nutritivno vrijednog obroka prema normativima HZJZ za sve učenike škole, a nedostaje i zaposlenika u školskim kuhinjama i potrebnog inventara. Svako povećanje opsega poslova iziskuje dodatna financijska ulaganja i dodatan radni angažman pri čemu je nužno osigurati zapošljavanje dodatnog kuhinjskog i administrativnog osoblja koji bi obavljali poslove koji nastaju osiguranjem besplatnog obroka za sve učenike. Predlaže se detaljnije urediti Zakonom i/ili provedbenim propisima mogućnost financiranja ili sufinanciranja takvih novonastalih i dodatnih poslova koji proizlaze iz organizacije besplatnih obroka za sve učenike osnovnih škola. Provedbom dopuna Zakona doći će do opterećenja administrativnog osoblja u osnovnim školama koje je i ovako preopterećeno i često fizički ne uspijeva obaviti sav posao. Povećanjem količina namirnica potrebnih za pripremu obroka postavlja se pitanje i načina nabave tih namirnica gdje bi škole s velikim brojem učenika pored jednostavnih nabava morale provoditi i javne nabave, a koje nadalje iziskuju potrebnu stručnost i obrazovanje osoba koje takvu javnu nabavu provode. Trenutno stanje glede zapošljavanje kuhinjskog osoblja je takvo da se suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja za zapošljavanje kuhara na postojeće upražnjeno radno mjesto u školi čeka i po godinu dana sa upitnim ishodom da li će takvo zapošljavanje uopće biti odobreno. Do tada preostali zaposlenici u školskoj kuhinji obavljaju posao osobe koja na tom radom mjestu nedostaje. U većini osnovnih škola zaposlen je samo jedan tajnik i voditelj računovodstva te će i njima posao biti ponovo povećan s dodatnim narudžbama, ugovorima, računima, izvještajima, obrazloženima, nabavama i slično. Prije provođenja ove hvale vrijedne zamisli trebaju se osigurati uvjeti za provedbu kako bi mjera zaista i zaživjela i bila dugoročna- jer većina škola nema kadrova ni prostora kako bi se planirani proces mogao nesmetano provoditi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
14 Ivana Vidoša Mučan PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog o dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju u smjeru besplatnog obroka za svakog učenika osnovne škole. Prilikom provođenja samog Zakona potrebno je obratiti pozornost na to da školske kuhinje trenutno ne zadovoljavaju uvjete koji bi nastali promjenama zakona iz više razloga. Upitna je prostorna dostatnost, to jest prostorni uvjeti u slučaju značajnog povećanja broja učenika koji koriste usluge školske kuhinje. Čak i u slučaju da su navedeni prostorni uvjeti zadovoljavajući, ili da se dio obroka realizira tako da ih učenici konzumiraju van školske blagovaonice, postavlja se pitanje kadrovskih uvjeta. Kako svako povećanje volumena iziskuje dodatan rad izražen u vremenskim jedinicama i/ili njegovu intenzitetu, tako će i ovo dovesti do dodatnog opterećenja kuhinjskog osoblja koje je opterećeno i sa sadašnjim zahtjevima. Isto tako, provođenjem Zakona ponovo će doći do opterećenja administrativnog osoblja u osnovnim školama koje je i ovako preopterećeno. U većini osnovnih škola zaposlen je samo jedan tajnik i voditelj računovodstva te će i njima posao biti ponovo povećan s dodatnim narudžbama, ugovorima, računima i slično. Prije provođenja ove hvale vrijedne zamisli trebaju se osigurati uvjeti za provedbu - jer većina škola nema kadrova ni prostora, potrebno je osigurati dodatna zapošljavanja kako bi se planirani proces mogao nesmetano provoditi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
15 Ivana Slatina PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, molim imati u vidu da ako se planira uvesti prehrana za sve učenike osnovnih škola, treba se voditi računa o zapošljavanju novih kuhara/-ica (pravovremenim suglasnostima za novo radno mjesto) normativima, površini kuhinje i prostora za skladištenje hrane i opremljenosti kuhinje profesionalnim aparatima. Kvaliteta obroka ovise o broju kuhara/-ica, opremljenosti kuhinje, cijeni obroka i dostavljačima. Kao što se zna, Školska shema je isto bila dobro osmišljena ali komplicirana za provedbu, dobavljači nepouzdani i voće koje je dolazilo bilo je loše kvalitete. Ako je cijena mliječnog obroka za učenike Grada Zagreba 5,00 kn (i to se nije mijenjalo više od 10 godina) ne može se očekivati da obrok bude zdrav i maštovit a učenici su skloni jesti samo ono što vole, u protivnom hrana ostaje i baca se. Primljeno na znanje Normativima za prehranu učenika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 146/2012), propisane preporučene vrste hrane i jela, optimalni unos energije i hranjivih tvari, broj obroka i raspodjela preporučenog unosa energije po obrocima u svrhu osiguranja pravilne prehrane učenica i učenika (u daljnjem tekstu: učenici) za vrijeme boravka u osnovnoj školi, a Nacionalne smjernice za prehranu učenika u osnovnim školama iz 2013. godine sadrže praktične upute o planiranju prehrane i sastavljanju jelovnika u osnovnim školama.
16 Pravobranitelj za djecu RH PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Iako se ovaj zakonski prijedlog odnosi samo na reguliranje pitanja prehrane učenika osnovnih škola, koristimo priliku, zbog nužne i neodgodive potrebe zaštite najboljeg interesa djece predložiti da se u zakonski tekst uvrste tri izmjene/dopune odredbi ZOOSŠ-a kako slijedi. I. Zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi (čl. 106. ZOOSŠ) Smatramo da je u članku 106. ZOOSŠ-a potrebno, osim već propisane zabrane rada osoba koje su pravomoćno osuđene ili se protiv njih vodi kazneni postupak za neko od taksativno navedenih kaznenih djela, propisati još i zabranu rada u školskoj ustanovi u slučaju pojedinih prekršaja radnika koji su takve naravi da odgojno-obrazovne radnike njihovo počinjenje čini nepodobnim i neprihvatljivim za odgojno-obrazovni rad s djecom, u slučaju: a) počinjenja prekršaja iz Zakona o suzbijanju diskriminacije: prekršaji uznemiravanja, spolnog uznemiravanja i dovođenja u nepovoljniji položaj osobe koja je u dobroj vjeri prijavila diskriminaciju, na bilo koji način sudjelovala u postupku zbog diskriminacije, nazočila diskriminaciji ili odbila nalog za diskriminatornim postupanjem (viktimizacije) (čl. 25., 26. i 28. Zakona o suzbijanju diskriminacije) i Zakona o ravnopravnosti spolova: prekršaji uznemiravanja, spolnog uznemiravanja i dovođenja u nepovoljniji položaj osobe koja je u dobroj vjeri prijavila diskriminaciju ili na bilo koji način sudjelovala u postupku zbog diskriminacije (čl. 31., 32. i 33. Zakona o ravnopravnosti spolova); b) počinjenja prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji c) izricanja mjere opreza, zaštitne ili sigurnosne mjere koje radnika čine nepodobnim i neprihvatljivim za odgojno-obrazovni rad. Smatramo nužnim izrijekom propisati obvezu poslodavca da u kaznenoj evidenciji Ministarstva pravosuđa periodično provjerava postojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa i obavljanje rada radnika. Nadalje, smatramo da je, u članku 106. ZOOSŠ-a potrebno urediti zaštitu prava djece prije pokretanja kaznenog postupka protiv radnika za kojeg se sumnja da je počinio kazneno djelo na štetu djeteta. Prema postojećim odredbama ne postoji mogućnost udaljenja od obavljanja poslova, niti otkaza ugovora o radu ako protiv radnika za kojeg se sumnja da je počinio kazneno djelo na štetu djeteta nije pokrenut kazneni postupak. Susrećemo se sa slučajevima kad istražni postupak do formalnog podizanja optužnice traje dugo, a radnik, za kojeg se sumnja da je počinio kazneno djelo na štetu djeteta, nastavlja s radom kao da se ništa nije dogodilo, pri čemu ustanova ne može udaljiti radnika jer kazneni postupak još nije započeo. Nerijetko nam se zbog tog problema obraćaju ustanove tražeći savjet i uputu kako da postupe i zaštite djecu u konkretnom slučaju. Smatramo da u odgojno-obrazovnoj ustanovi ne bi smjela raditi osoba za koju se sumnja da je počinila kazneno ili prekršajno djelo na štetu djeteta koje joj je povjereno na neki oblik skrbi i koja je stoga u posebnom odnosu povjerenja s djetetom. U članku 106. ZOOSŠ-a, smatramo svrsishodnim uvrstiti i odredbu da poslove učitelja, nastavnika, stručnog suradnika i drugog radnika ne može obavljati osoba kojoj je izrečena zabrana rada ili joj je prestao radni odnos u školskoj ustanovi zbog nezakonitog i/ili neprofesionalnog postupanja na štetu prava i interesa djece. Neprimjereni postupci odgojno-obrazovnih radnika koji nikada neće biti procesuirani, iako su učinjeni, bilo zbog odluka pravosudnih tijela da se zbog određenih okolnosti ne pokreće kazneni postupak ili se podizanje optužbe uvjetuje izvršenjem neke obveze kroz određeni period, trebaju biti osnova za preispitivanje radnopravne i etičke odgovornosti osoba koje rade s djecom te osnova za prekid radnog odnosa, neovisno o postupanju pravosudnih tijela, jer škola mora biti mjesto na kojoj se djeca osjećaju sigurno i zaštićeno. Iz tog razloga smo već predlagali Ministarstvu znanosti i obrazovanja da se u ZOOSŠ-u propiše da u školskoj ustanovi ne može raditi osoba kojoj je izrečena zabrana rada zbog nezakonitog i/ili neprofesionalnog postupanja na štetu prava i interesa djece. Slična odredba je, na naš prijedlog, uvrštena u članak 25. stavak 9. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju kojim je propisano da u dječjem vrtiću ne mogu raditi osobe (odgojno-obrazovni i drugi radnici) kojima je izrečena zabrana rada ili im je prestao radni odnos zbog nezakonitog i/ili neprofesionalnog postupanja na štetu prava i interesa djece. II. Nastava u kući, odnosno zdravstvenoj ustanovi (čl. 42. ZOOSŠ) - za učenike koji zbog privremeno narušenog zdravstvenog stanja, privremeno narušenog psihosocijalnog stanja ili psihičkih (emocionalnih) teškoća ne mogu polaziti nastavu Predlažemo da se u članku 42. ZOOSŠ-a propiše i pravo na nastavu u kući odnosno zdravstvenoj ustanovi učenika koji zbog privremeno narušenog zdravstvenog stanja, privremeno narušenog psihosocijalnog stanja ili psihičkih (emocionalnih) teškoća ne mogu polaziti nastavu, te da o tom pravu ministarstvo nadležno za obrazovanje donosi rješenje o nastavi u kući odnosno u zdravstvenoj ustanovi. Donošenje takvog rješenja znači uređenje takvog oblika nastave kao prava učenika i ujedno mogućnost žalbe u skladu sa Zakonom o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09) u slučaju da su učenik i zakonski zastupnik nezadovoljni odlukom nadležnog tijela. Podsjećamo da smo ovaj prijedlog istakli još u studenome 2017., u postupku javnog savjetovanja o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju. Predlažemo propisati da se nastava u kući omogući i djeci s teškoćama u razvoju koja zbog pretrpljenog nasilja, primjerice od nastavnog osoblja ne mogu nastaviti daljnje školovanje u školi, odnosno ustanovi s područja zdravstva, socijalne skrbi ili pravosuđa, u onome trajanju koliko je potrebno da se osiguraju uvjeti za daljnji nastavak školovanja učenika s teškoćama u razvoju. Predlažemo da se nastava u kući omogući i za djecu sa psihičkim (emocionalnim) teškoćama dok one traju (primjerice: djecu sa različitim vrstama fobija, trauma, separacijskim strahovima, djecu koja su doživjela grubi oblik nasilja i boje se vratiti u školu…) za koje zakonodavac nije predvidio mogućnost školovanja kroz nastavu u kući, odnosno na daljinu. Ova skupina djece ponekad nema teškoće takve vrste da je moguće odrediti primjereni oblik obrazovanja prema postojećim propisima, a ne postoji potreba za dužim smještajem ove djece u psihijatrijsku ustanovu gdje bi eventualno mogli ostvariti školovanje uz bolničko liječenje. Oni najčešće ostaju kod kuće i ne ostvaruju pravo na obrazovanje, a sustav izražava nemoć u rješavanju ovog problema (problem opravdavanja izostanaka, problem ocjenjivanja i dr.). III. Prosudba radne sposobnosti (čl. 113. ZOOSŠ) - provjera sposobnosti obavljanja odgojno-obrazovnog rada s djecom Smatramo potrebnim u članku 113. ZOOSŠ-a propisati i detaljnije regulirati posebnu provjera sposobnosti obavljanja odgojno-obrazovnog rada s djecom uz nedvojbenu procjenu je li odgojno-obrazovni radnik sposoban za odgojno-obrazovni rad s djecom. Upoznati smo da se odgojno-obrazovne ustanove suočavaju s problemom postupanja prema radniku u slučaju sumnje na psihičke poteškoće koje utječu ili mogu utjecati na njegovu sposobnost za rad s djecom. Iako prema odredbama Zakona o radu, ZOOSŠ-a i Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju postoji mogućnost upućivanja radnika na ovlaštenu prosudbu radne sposobnosti, provjera radne sposobnosti od strane specijalista medicine rada nije odgovarajuća za provjeru sposobnosti obavljanja odgojno-obrazovnih poslova i rada s djecom. Ta se provjera uglavnom svodi na zaključak da je radnik „radno sposoban“, iako okolnosti slučaja ukazuju da zbog određenih svojstava i ponašanja na štetu djece ne bi smio obavljati odgojno-obrazovni rad. Nailazimo i na situacije u kojima odgojno-obrazovni radnik odbija pristupiti provjeri radne sposobnosti, a odugovlačenjem s tim postupkom se izravno šteti djeci. Zaključujemo da ne postoji odgovarajuća provjera koja bi rezultirala nedvojbenom procjenom je li odgojno-obrazovni radnik sposoban upravo za odgojno-obrazovni rad s djecom, a ne samo za rad općenito. Smatramo potrebnim i stoga predlažemo da se, u međusobnoj suradnji nadležnih tijela kao što su Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Ministarstvo zdravstva, propiše i detaljnije regulira posebna provjera sposobnosti obavljanja odgojno-obrazovnog rada s djecom. Smatramo također, da bi takvu provjeru bilo potrebno provoditi i periodično u okviru postupka licenciranja odgojno-obrazovnih radnika i ravnatelja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na prijedlozima, ali ovim Dopunama planirana je samo dopuna članka Zakona kojim se omogućuje sufinanciranje, odnosno financiranje prehrane za učenike osnovnih škola.
17 MARIO SLIVKA PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, podržavam predložene dopune Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi koji omogućuje sufinanciranje obroka za sve učenike osnovnih škola. Također, volio bih da se provede rasprava o ishrani učenika srednjih škola. Lijep pozdrav, Mario Slivka Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenu.
18 Ivana Vojnović PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, podržavam predložene dopune Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi koji omogućuje sufinanciranje obroka za sve učenike osnovnih škola. Predlažem da se pri donošenju mjerila i kriterija za ostvarivanje navedenog financiranja na prihvatljiv način obuhvate i škole koje nemaju školsku kuhinju kako bi svi učenici dobili kvalitetan i zdrav obrok. S poštovanjem, Ivana Vojnović Primljeno na znanje Odredba se odnosi i na škole koje nemaju školsku kuhinju, jer se prehrana može organizirati i u školama koje nemaju vlastitu školsku kuhinju.
19 Tina Parać PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, podržavam donošenje dopune Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Mislim da je osiguravanje obroka u školi za sve učenike izvrsna ideja. Lijep pozdrav, Tina Parać Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i dostavljenom mišljenju.
20 Marija Blažević PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, podržavam prijedlog dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Vrlo je važan podatak da mnoga djeca nemaju mogućnosti platiti školsku kuhinju te se ovim dopunama Zakona rješava jedan od problema u školi. Također, u skladu toga, svim bi školama trebalo dati smjernice kako izraditi jelovnik u skladu pravilne i zdrave prehrane, bogate povrćem, a nikako brzom hranom. Svjedok sam tome da učenici prije dolaska u školu odlaze u pekarnicu ili lokalnu trgovinu i kupuju sve ono što nije zdravo, no mi to teško možemo spriječiti, međutim, barem u školi trebaju imati zdrav i kuhan obrok. Problem su i škole koje nemaju kuhinju, ali bi Osnivač trebao riješiti to pitanje i ponuditi rješenje. lp Primljeno na znanje Zahvaljujemo na mišljenju te ukazujemo na činjenicu da se prehrana može organizirati i u školama koje nemaju vlastitu školsku kuhinju.
21 Marina Pavičić PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, podržavam predložene dopune Zakona vezane za sufinanciranje obroka za sve učenike osnovnih škola. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i dostavljenom mišljenju.
22 Sanja Banfić- Kontrec PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, slažem se sa zakonskim prijedlogom koji omogućuje financiranje, odnosno sufinanciranje prehrane za sve učenike osnovnih i srednjih škola. To je vrlo važno za naše učenike jer neki su iz obitelji koje imaju teže financijsko stanje. Lijepi pozdrav ! Sanja Banfić-Kontrec Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i dostavljenom mišljenju.
23 Danijela Ćopo PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, podržavam predložene dopune Zakona vezane za financiranje odnosno sufinanciranje obroka za sve učenike osnovnih škola, Na vrijeme su i opravdano izložene.Lijep pozdrav ,Danijela Ćopo, mentor, dipl.ing. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i dostavljenom mišljenju.
24 HELENA BUDIMIR PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, podržavam predložene dopune Zakona vezane za financiranje odnosno sufinanciranje obroka za sve učenike osnovnih škola. Predlažem da se pri donošenju mjerila i kriterija za ostvarivanje navedenog financiranja na prihvatljiv način obuhvate i škole koje nemaju školsku kuhinju kako bi svi učenici dobili kvalitetan i zdrav obrok. Srdačan pozdrav, Helena Budimir Primljeno na znanje Prehrana se može organizirati i u školama koje nemaju školsku kuhinju. Ističemo, da su Normativima za prehranu učenika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 146/2012), propisane preporučene vrste hrane i jela, optimalni unos energije i hranjivih tvari, broj obroka i raspodjela preporučenog unosa energije po obrocima u svrhu osiguranja pravilne prehrane učenica i učenika (u daljnjem tekstu: učenici) za vrijeme boravka u osnovnoj školi, a Nacionalne smjernice za prehranu učenika u osnovnim školama iz 2013. godine sadrže praktične upute o planiranju prehrane i sastavljanju jelovnika u osnovnim školama.
25 Andrea Pehar PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, slažem se da se Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, nadopuni financiranjem (sufinanciranjem) prehrane za sve učenike osnovnih škola. Kao prosvjetni djelatnik, osamnaest godina radila sam u OŠ. Svakodnevno , tijekom dežurstva za vrijeme mliječnog obroka i ručka, svjedočila sam kako djeca čiji roditelji nisu bili u mogućnosti platiti prehranu , dolaze u školsku kuhinju i mole naše "tete" kuharice komadić kruha. Što je sa onom djecom koja su gladna a sram ih je doći po kruh...? Moramo biti svjesni da je određen broj djece ne samo u OŠ već i u SŠ gladno. Dajmo svoj djeci koja pohađaju OŠ, bez obzira na financijsku situaciju obitelji , jednako pravo na besplatnu prehranu. Srdačan pozdrav! Andrea Pehar, prof. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenim komentarima i prijedlogu.
26 NADA JELIČIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, pozdravljam predložene dopune vezane za financiranje obroka naših učenika i nadam se da će se imati u vidu i učenici čije škole nemaju kuhinju i blagovaonicu (barem u formi zdravog sendviča i vode), jer nam se učenici jako nezdravo hrane i piju svakakve napitke pune šećera, unatoč našim upozorenjima i unatoč predavanjima i radionicama koje provodimo na temu prehrane u školi. Predlažem i proširenje programa zdravstvene zaštite u školama u smislu mjerenja razine šećera u krvi naših učenika. Lijep pozdrav, Nada Jeličić, ravnateljica OŠ Hvar Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenim mišljenjima.
27 JOSIP GAŠPAR PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani! Podržavam dopunu zakona o odgoju i obrazovanju povezano uz osiguranje besplatnog obroka za sve učenike. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i dostavljenom mišljenju.
28 Pavle Mamužić PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Kako je u Prijedlogu navedeno (pod Ocjena stanja) 50% škola ima ili besplatnu ili sufinanciranu prehranu za učenike. No, nerijetko ta prehrana nije nutritivno kvalitetna te se prečesto događa da djeca za svoj prvi obrok u danu jedu pizze, kruh s čokoladnim namazom, krafne s čokoladom i sl. hranu. Svakako bi bilo dobro odrediti i neke nutricionističke normative/standarde o hrani koja se servira u školama, kao i onoj koja se ne bi smjela davati djeci osnovnoškolske dobi. Primljeno na znanje Normativima za prehranu učenika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 146/2012), propisane preporučene vrste hrane i jela, optimalni unos energije i hranjivih tvari, broj obroka i raspodjela preporučenog unosa energije po obrocima u svrhu osiguranja pravilne prehrane učenica i učenika (u daljnjem tekstu: učenici) za vrijeme boravka u osnovnoj školi, a Nacionalne smjernice za prehranu učenika u osnovnim školama iz 2013. godine sadrže praktične upute o planiranju prehrane i sastavljanju jelovnika u osnovnim školama.
29 Gorana Babić PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, podržavam donošenje Zakona o dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi: Mišljenja sam da je neophodno svim učenicima osigurati zdrav i uravnotežen obrok. S obzirom na gospodarsku situaciju i inflaciju u kojoj se trenutno nalazimo ( a plaće ne rast), vjerujem da će navedeni Zakon itekako pozitivno utjecati na standard roditelja. Srdačan pozdrav, Gorana Babić, učitelj mentor Primljeno na znanje Dopunama je predviđena mogućnost sufinanciranja, odnosno financiranja prehrane za svakog učenika osnovne škole.
30 Ines Lovrić PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, podržavam prijedlog dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i dostavljenom mišljenju.
31 Ružica Jauk PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, slažem se sa zakonskim prijedlogom koji omogućuje financiranje, odnosno sufinanciranje prehrane za sve učenike osnovnih škola. Lijepi pozdrav i svako dobro Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i dostavljenom mišljenju.
32 JELENA CVRKOVIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, podržavam izmjene Zakona. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i dostavljenom mišljenju.
33 NIKOLA IVEK PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani. podržavam izmjene Zakona. Mislim da su izmjene napravljene na vrijeme i da su svrsishodne. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i dostavljenom mišljenju.
34 SUZANA ĐURKAN PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, podržavam donošenje Zakona o dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi jer smatram da je nužno svim učenicima osigurati zdrav i uravnotežen obrok. S obzirom na gospodarsku situaciju i inflaciju u kojoj se trenutno nalazimo, vjerujem da će navedeni Zakon utjecati na standard roditelja. Srdačan pozdrav Suzana Đurkan Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i dostavljenom mišljenju.
35 Vesna Lalić Pušić PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, Podržavam ovaj Prijedlog Zakona da svi učenici u školama imaju osigurani obrok. Zdrava i uravnotežena prehrana bitan je preduvjet za rast i razvoj pojedinca. Nadam se da će se u Državnom proračunu naći sredstva potrebna za provođenje ovog Zakona ne samo za godine navedene u ovom dokumentu, nego i za kasnije. Lijepi pozdrav, Vesna Lalić Pušić, prof. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i dostavljenom mišljenju.
36 OLGICA JUKIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, pozdravljam nastojanja Ministrastva da se uvede redovna prehrana za učenike. Isto tako predlažem; za učenike kojima je potreban poseban način prehrane roditelji bi trebali pribaviti medicinsku dokumentaciju kao dokaz za isto. Lijep pozdrav, Olgica Jukić, prof. eduk. reh. savjetnik Primljeno na znanje Normativima za prehranu učenika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 146/2012), propisane su preporučene vrste hrane i jela, optimalni unos energije i hranjivih tvari, broj obroka i raspodjela preporučenog unosa energije po obrocima u svrhu osiguranja pravilne prehrane učenica i učenika (u daljnjem tekstu: učenici) za vrijeme boravka u osnovnoj školi, a Nacionalne smjernice za prehranu učenika u osnovnim školama iz 2013. godine sadrže praktične upute o planiranju prehrane i sastavljanju jelovnika u osnovnim školama.
37 Ankica Pokos PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, pozdravljam donošenje Zakona o dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi kojim bi se omogućilo sufinanciranje prehrane za sve učenike osnovnih škola, čime bi se osigurao zdrav i uravnotežen obrok učenicima i ostvario pozitivan utjecaj na njihovo zdravlje. Ovim prijedlogom i roditelji bi bili rasterećeni s obzirom na globalnu ekonomsku krizu i inflatorna kretanja. Predlažem da se razmisli i o besplatnim kartama za kino i kazalište makar jednom na godinu. Često učenici ne mogu ići zbog toga što im roditelji ne mogu platiti prijevoz i ulaznicu, a mnogi imaju više djece pa se onda pojedinci osjećaju isključenim. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
38 Tatjana Stupin PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, podupirem i pohvaljujem navedeni Prijedlog - besplatna prehrana u školskom okružju višedimenzionalno je pozitivan i prihvatljiv segment modernog obrazovnog sustava u kontekstu kojega se nitko ne smije osjećati nelagodno, od učenika pa do asistenata u nastavi, od kojih su neki zaposleni preko Studentskog servisa, pa do nastavnika. Bravo i samo naprijed s vrijednim prijedlozima, potencijalnim poteškoćama usprkos! dr. sc. Tatjana Stupin, prof. hrvatskoga jezika u Ekonomsko-birotehničkoj i trgovačkoj školi - Zadar Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i dostavljenom mišljenju.
39 Ksenija Lekic PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, besplatan obrok za sve učenike osnovne škole je izvrstan prijedlog, ali treba voditi računa i o vrsti i kvaliteti hrane koju će dobivati. Akcije „Šalica zdravlja“ ili „Čaša mlijeka“ i sl., kada su djeca dobivala mlijeko je bila problematična jer veliki postotak djece, barem na našem području, pati od intolerancije na mlijeko. Bolje je bazirati se na mliječne proizvode. Isti je problem bio i s voćem koje je, ovisno o vrsti voća i dobavljaču, često bilo upitne kvalitete. Trebalo bi provesti i anketu u školama kako bi se znao točan broj učenika koji imaju celijakiju i intoleranciju na gluten. Za njih treba omogućiti pripremu posebnih obroka. Primljeno na znanje Normativima za prehranu učenika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 146/2012), propisane su preporučene vrste hrane i jela, optimalni unos energije i hranjivih tvari, broj obroka i raspodjela preporučenog unosa energije po obrocima u svrhu osiguranja pravilne prehrane učenica i učenika (u daljnjem tekstu: učenici) za vrijeme boravka u osnovnoj školi, a Nacionalne smjernice za prehranu učenika u osnovnim školama iz 2013. godine sadrže praktične upute o planiranju prehrane i sastavljanju jelovnika u osnovnim školama.
40 Vedran Lakovic PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani. Smatram da je osiguravanje obroka za svakog učenika izvrsna stvar jer je jako važmo da se oni zdravo hrane. Srdačan pozdrav. Vedran Laković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i dostavljenom mišljenju.
41 Vesna Šumanac PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, ideja je dobra, ali ako je to šalica mlijeka onda ih pola u našoj školi neće piti. Neki da ih boli stomak, neki kao ne vole i slično. Voće je dolazilo staro i oštećeno iz hladnjaka, a kako smo mala škola dovezli bi ono što ostane i loše kvalitete. U gradske škole su dolazile banane i veće jabuke i mandarine. Znamo jer je jedna mama radila u gradskoj školi i komentirala što naši dobivaju, a što ovi u gradu. Gladno dijete treba konkretno nešto da se najede, a od mlijeka se sigurno neće , a pogotovo poslijepodne ako je došlo i nije ručalo. Samo se nadam da ovo neće biti način da netko zarađuje na djeci i da će biti mehanizam kontrole te mogućnost povratne informacije o kvaliteti i kvantiteti kroz ankete kako ravnatelji ne bi bili oni koji tužakaju, a djeca, roditelji i kolege nezadovoljni. Jabuke su znale biti u košu djelomično pojedene. Vozač bi znao dovesti kad se njemu prohtje i nakon što mu je to u kombiju danima stajalo. Mi smo tu bili nemoćni i samo smo mogli komentirati između sebe. Nadam se da će to funkcionirati na zadovoljstvo svih. Također je potrebno dodatno opremiti kuhinje ako će biti mlijeko. Prošli put smo imali problem sa šalicama. Svatko je nosio svoju pa bi se znale pomiješati, a neki roditelji zbog svega nisu dozvoljavali da im dijete pije mlijeko u školi. Srdačan pozdrav, Vesna Šumanac Primljeno na znanje Normativima za prehranu učenika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 146/2012), propisane su preporučene vrste hrane i jela, optimalni unos energije i hranjivih tvari, broj obroka i raspodjela preporučenog unosa energije po obrocima u svrhu osiguranja pravilne prehrane učenica i učenika (u daljnjem tekstu: učenici) za vrijeme boravka u osnovnoj školi, a Nacionalne smjernice za prehranu učenika u osnovnim školama iz 2013. godine sadrže praktične upute o planiranju prehrane i sastavljanju jelovnika u osnovnim školama.
42 Danijela Valenta PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, pozdravljam ideju da se sufinanciraju školski obroci za sve učenike, a ne samo za određene kategorije. Već od drugog polugodišta ove školske godine zvuči kao dobar plan. Gledam na to i kao zaposlenica školske ustanove i kao majka djeteta drugog razreda OŠ. Svakako bi bilo dobro da sva djeca koriste školsku marendu/ručak, a broj bi se trebao povećati samim sufinanciranjem. Za učenike je najlošija opcija da jedu brzu hranu iz pekara. Napomenula bih da se ni školske marende ne bi smjele svoditi na sendviče (peciva s malo sira i šunke). Većina osnovnih škola ima svoju kuhinju/blagovaonicu, a ipak se ručak naručuje izvana iz raznih ugostiteljskih objekata, što nužno povećava cijenu. Za primjer dvije susjedne škole, u jednoj je ručak nakon poskupljenja 22 kn (dolazi izvana), a u drugoj 17 kn (kuhaju u školi). Koliko god je važna tjelesna aktivnost učenika, toliko je važna i raznovrsna prehrana. Srdačan pozdrav, Danijela Valenta, prof. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju i prijedlozima.
43 Judita Plazonić PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Poštovani, podržavam Prijedlog zakona o dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju za uvođenje besplatnog obroka za sve učenike. U suradnji sa stručnjacima osmisliti zdrav, raznovrstan i kvalitetan obrok sa sezonskim namirnicama iz lokalnog uzgoja. Voditi računa o vegetarijancima i djeci s alergijama kojoj je potrebna posebna prehrana. Lijepi pozdrav Judita Plazonić, prof. mentor Primljeno na znanje Normativima za prehranu učenika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 146/2012), propisane su preporučene vrste hrane i jela, optimalni unos energije i hranjivih tvari, broj obroka i raspodjela preporučenog unosa energije po obrocima u svrhu osiguranja pravilne prehrane učenica i učenika (u daljnjem tekstu: učenici) za vrijeme boravka u osnovnoj školi, a Nacionalne smjernice za prehranu učenika u osnovnim školama iz 2013. godine sadrže praktične upute o planiranju prehrane i sastavljanju jelovnika u osnovnim školama.
44 Andrea Kancijanić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 1. Podržavam uvođenje sufinanciranja prehrane za sve učenike međutim postavlja se pitanje na koji način će se to regulirati kod realizacije tog posla. Naime, prvi problem je kod nedovoljnog kapaciteta kadra jer su kuhari i kuharice koji su sada zaposleni nedostatni i previše opterećeni. Ministarstvo ne daje suglasnosti za zapošljavanje već sasvim suprotno, daju odbijenice za zapošljavanje tehničkog kadra. Kako će se riješiti taj problem kada će 2 kuharice morati pripremati doručak za 580 učenika i ručak za 200? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
45 Pravobranitelj za djecu RH KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 1. Ovim putem pozdravljamo predloženu dopunu Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ZOOSŠ), vezano uz financiranje, odnosno sufinanciranje prehrane za učenike osnovnih škola sredstvima iz državnog proračuna. No, s obzirom da je predložena dopuna propisana samo kao mogućnost donošenja odluke o financiranju, odnosno sufinanciranju prehrane za učenike osnovnih škola iz sredstava državnog proračuna, u novom stavku 4. koji se dodaje u članku 143. ZOOSŠ-a, predlažemo da se financiranje, odnosno sufinanciranje prehrane za učenike osnovnih škola propiše kao obveza kako bi se isto ubuduće zajamčilo svim učenicima osnovnih škola neovisno o promjenama u izvršnoj vlasti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
46 Mario Brčić PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE DOPUNJAVAJU Poštovani, izrazio bih problem vezan za članak 143, stavak 5. U manjim gradovima u RH najčešće imate jednu OŠ i SŠ. OŠ je pod upravljanjem grada, a SŠ županije. Predstavnici grada ne žele sufinancirati rad SŠ, pod izgovorom da to nije u njihovoj ingerenciji, a pogotovo ako je druge političke opcije u odnosu na županiju. Molio bih da stavak 5 promijenite iz "mogu se osigurati" u "osiguravaju se", odnosno neko drugo pravno rješenje, kako bi se i grad na lokalnoj razini izravno uključio u sufinanciranje učenika SŠ na svom području. To nije veliki iznosi, niti 10.000 kn/godišnje (npr. kupiti lektire i stručnu literaturu za knjižnicu, platiti pripreme i natjecanja za darovite učenike ili stručne računalne programe, itd.). Lijep pozdrav. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.