Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog nacrta natječaja za provedbu tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Urban 2.2. Uvjeti prihvatljivosti projekta u postupku dodjele potpore, 2.2.1. Posebni uvjeti prihvatljivosti projekta u postupku dodjele potpore Ne vidim ovdje naznake za ostvarivanje potpore putem ovog natječaja za nastale enormne štete uslijed ljetos proglašene elementarne nepogode suše na ratarskim usijevima i povrću !!?? Zašto to nije omogućeno i na koji način mislite omogućiti ublažavanje tih šteta, ako to uopće smatrate potrebnim ??? Primljeno na znanje Unutar tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ poljoprivredni potencijal obuhvaća poljoprivredno zemljište, poljoprivredne gospodarske zgrade, poljoprivredne gospodarske strojeve, mehanizaciju i opremu, domaće životinje i višegodišnje nasade. Potpora za gubitak prihoda koji je posljedica prirodne nepogode ili katastrofalnog događaja nije prihvatljiva unutar ovoga tipa operacije, stoga unutar ovoga Natječaja nije moguće ostvariti potporu za štetu na jednogodišnjem bilju/ratarskim usjevima i povrću. Unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., provodi se mjera 17 „Upravljanje rizicima“. Predmet potpore je premija osiguranja za police osiguranja koje pokrivaju gubitke godišnje poljoprivredne proizvodnje za štete na usjevima/životinjama/biljkama od jednog ili više osiguranih rizika, između ostaloga i suše. Podaci o štetama od suše u poljoprivredi u 2022. godini prikupljaju se još uvijek u Registru šteta od prirodnih nepogoda temeljem Zakona o ublažavanju i uklanjanja posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“, broj 16/2019.). Stoga, pozivamo Vas da aktivno pratite informacije na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede https://poljoprivreda.gov.hr/ kako biste bili pravovremeno informirani o poduzetim aktivnostima Ministarstva poljoprivrede za ublažavanje posljedica od suše.