Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjeni Pravilnika o uporabi parkirališne karte za osobe s invaliditetom

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Petrica Koštić PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O UPORABI PARKIRALIŠNE KARTE ZA OSOBE S INVALIDITETOM Iako nije predmet ovog savjetovanja Pravilnik nije riješio nekoliko bitnih stvari: a) zlouporabu parkirališne karte od strane članova obitelji osoba s invaliditetom , čime parkirališna mjesta postaju nedostupna za osobe s invaliditetom. Predlažem da se u parkirališne karte ugradi RFID tag (čip) s određenim dometom koji bi bio povezan s točno određenim brojem mobitela čime bi bila moguća kontrola korištenja i uklonjena mogućnost neovlaštenog korištenja . Na ovaj način bi prometni redar, kontrolor parkiranja ili policija vrlo jednostavno mogla utvrditi da li se osoba na koju je izdana parkirališna karta nalazi u blizini (dometu) te bi pozivom na broj mobitela mogao utvrditi da li je korištenje parkirališne karte zakonito b) status parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom kod stambenih zgrada . S obzirom na broj žutih parkirališnih mjesta događa se da su ova mjesta zauzeta 24 sata od strane stanara koji imaju invaliditet čime je onemogućeno korištenje za druge osobe s invaliditetom. Kao jedno od rješenja je da se po zahtjevu osobe s invadiditetom od strane jedinice lokalne samouprave mora osigurati posebno parkirališno mjesto za vozilo stanara koji ima invaliditet te da se isti označi dopunskom pločom s registraskom vozilom te da isto ne ulazi u kvotu parkirališnih mjesta koja se moraju osigurati za osobe s invaliditetom . Druga mogućnost je da jedinice lokalne samouprave osiguraju mjesto za određeno vozilo osobe s invaliditetom i da korisnik za njega plaća povlaštenu stanarsku kartu (kao parkirališno mjesto s rezervacijom za vozilo određene reg. oznake) čime bi se preostala mjesta mogla koristiti za prolazne korisnike vozila s invaliditetom. c) ograničenje u dopuštenom vremenu korištenja parkirališnog mjesta za vozilo osobe s invaliditetom (npr. u trajanju od 2 ili 4 sata) čime bi se povećala dostupnost za stvarne potrebe većeg broja korisnika. d) način postupanja službene osobe u slučaju utvrđivanja zloupotrebe parkirališne karte Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Komentar se ne odnosi na predmet izmjene ovog Pravilnika.
2 ADNAN BEGANOVIĆ PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O UPORABI PARKIRALIŠNE KARTE ZA OSOBE S INVALIDITETOM Predmetni Pravilnik i njegovu odredbu o odgodi stupanja na snagu od 12 mjeseci je donio isti ministar koji donosi ovu izmjenu. Uvažavajući potrebu za ozbiljnom prilagodbom sustava izdavanja i nadzora nad korištenjem parkirališne karte za osobe s invaliditetom, prvotni rok stupanja na snagu je bio prilično dug te time i dovoljan. Obzirom da je većina pripremnih radnji za ustrojavanje sustava također u nadležnosti istog ministra, odgoda od primjene za još 12 mjeseci samo je odraz nesposobnosti unutar nadležnog Ministarstva. Poboljšanja koja donosi predmetni Pravilnik su dugo očekivana i nužna u zaštiti prava i olakšavanju svakodnevnih potreba osoba s invaliditetom. Svaka odgoda primjene Pravilnika u cijelosti, je novi udarac na dostojanstvo ove kategorije naših sugrađana. Predlažem da Pravilnik stupi na snagu kako je i predviđeno 17.12. 2022 godine čak i ako određeni tehnički preduvjeti koji se tiču nadzora nisu uspostavljeni. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. -2026. uspostavlja se jedinstveni sustav invalidskih prava u području mobilnosti i pristupačnosti, kojim im se omogućuje jednostavnije podnošenje zahtjeva za sva prava na području mobilnosti, brža obrada podataka zahtjeva, jedinstveni dokument kojim se ista prava ostvaruju na cijelom području Hrvatske- invalidska e- kartica. S obzirom da još nije uspostavljen informacijski sustav za primjenu Pravilnika o uporabi parkirališne karte za osobe s invaliditetom predlaže se odgoda primjene tog Pravilnika za još jednu godinu.
3 Sonja Juričić Cvitan PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O UPORABI PARKIRALIŠNE KARTE ZA OSOBE S INVALIDITETOM Temeljem članka 24. objavljenog Pravilnika, koji još nije stupio na snagu, ovaj Pravilnik stupa na snagu u roku od 12 mjeseci od dana objave u »Narodnim novinama«. Ovim izmjenama s odgađa stupanje na snagu i primjena ovog Pravilnika za dodatnih 12 mjeseci, ali nije jasno na kojim razlozima se temelji predložena izmjena. Mišljenja sam da je 12 mjeseci dovoljno dug "vacatio legis" za jedan Pravilnik. Stoga se predlaže odustanak od predložene izmjene Pravilnika kojim se odgađa stupanje na snagu i primjena ovog Pravilnika za dodatnih 12 mjeseci odnosno predlaže se da ovaj Pravilnik stupi na snagu 17. 12. 2022. u skladu s njegovim odredbama. U suprotnom, molim Vas odgovor iz kojeg razloga se odgađa stupanje na snagu i primjena ovog Pravilnika. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. -2026. uspostavlja se jedinstveni sustav invalidskih prava u području mobilnosti i pristupačnosti, kojim im se omogućuje jednostavnije podnošenje zahtjeva za sva prava na području mobilnosti, brža obrada podataka zahtjeva, jedinstveni dokument kojim se ista prava ostvaruju na cijelom području Hrvatske- invalidska e- kartica. S obzirom da još nije uspostavljen informacijski sustav za primjenu Pravilnika o uporabi parkirališne karte za osobe s invaliditetom predlaže se odgoda primjene tog Pravilnika za još jednu godinu.
4 Sonja Juričić Cvitan PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O UPORABI PARKIRALIŠNE KARTE ZA OSOBE S INVALIDITETOM, Članak 1. Predlaže se brisati prijedlog izmjene članka 24. Pravilnika te ostaviti odredbu o stupanju na snagu u roku od 12 mjeseci od dana objave Pravilnika u »Narodnim novinama«. Dakle, 17.12. 2022. Umjesto toga, predlaže se izmjena članka 22. stavka 1., tako da ista glasi: „(1) Izdavatelj će uspostaviti ISP OSI u roku od šest mjeseci do stupanja na snagu ovoga Pravilnika.“ Alternativno, neko drugo rješenje koja će imati pravno relevantnu obvezu za Izdavatelja da uspostavi ISP OSI u određenom roku. Naime, prema članku 22.objavljenog Pravilnika, koji još nije stupio na snagu, Izdavatelj ima „obvezu“ uspostaviti ISP OSI do stupanja na snagu Pravilnika . Ta „obveza“ zapravo nije obveza jer Pravilnik nije stupio na snagu pa ne može (još) obvezivati nikoga, pa čak niti Izdavatelja, nego to ovisi samo o njegovoj dobroj volji da to napravi. Iz navedenog onda slijedi da se rok za uspostavu ISP OSI i "obveza" Izdavatelja iz čl. 22. Pravilnika može odgađati unedogled, bez ikakvih pravnih posljedica za „obveznika“, koji to zapravo nije. Stoga se predlaže jasno propisati obvezu Izdavatelja da uspostavi ISP OSI u nekom roku i to s odredbom koja će stupiti na snagu, što je prije moguće, a najkasnije 17. 12. 2022. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. -2026. uspostavlja se jedinstveni sustav invalidskih prava u području mobilnosti i pristupačnosti, kojim im se omogućuje jednostavnije podnošenje zahtjeva za sva prava na području mobilnosti, brža obrada podataka zahtjeva, jedinstveni dokument kojim se ista prava ostvaruju na cijelom području Hrvatske- invalidska e- kartica. S obzirom da još nije uspostavljen informacijski sustav za primjenu Pravilnika o uporabi parkirališne karte za osobe s invaliditetom predlaže se odgoda primjene tog Pravilnika za još jednu godinu.