Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019.-2023. godine

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatska poljoprivredna komora Na temelju članka 49. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21.) ministrica poljoprivrede donosi, Članak 1. • U Članku 1. - Izmjena stavka 5.– molimo da se navedeni stavak dodatno pojasni jer nije jasan koji je konačan rok provedbe projekta. Smatramo da se navedeni stavak ne može odnositi na projekte koji su u provedbi jer potencijalno značajno smanjuje rok provedbe projekta (do 15.10.2023.). Za nove natječaje i potencijalne nove prijave s obzirom na konačni rok do 15. listopada 2023. smatramo da navedeno ne ostavlja dovoljno vremena za kvalitetnu realizaciju projekata. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 Hrvatska poljoprivredna komora Na temelju članka 49. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21.) ministrica poljoprivrede donosi, Članak 5. • U Članku 5. - Iza stavka 7. dodaje se novi stavak 8. – smatramo da navedeni stavak značajno komplicira provedbu projekta i onemogućuje provedbu aktivnosti zbog nemogućnosti dokazivanja troškova podizvođača. Naime, u pojedinim zemljama nije dopušteno otkrivati račune trećih strana, a u većini zemalja se navedeno smatra poslovnom tajnom. Osim toga u pojedinim uslugama ponuditelja ukupni trošak može biti sastavljen i od kombinacije troška podizvođača i usluga/roba koje sam ponuditelj izvodi pa se može doći do krivog zaključka da je trošak podizvođača značajnije uvećan. U takvim slučajevima značajni dijelovi troškova koji su stvarno nastali mogu biti nepravedno odbijeni. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.