Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti za 2023. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Dubravko Kuzmanović PRIJEDLOG PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI Konačno, nakon više od dvije godine, Vlada i Ministarstvo se sjetilo da treba urediti i preuzeti odgovornost pri izradi novog Zakona o najmu stanova. Ipak su packe iz Europe počele djelovati. Nadam se da će konačno biti riješeno da vlasnici stanova dobiju svoje vlasništvo u što je moguće kraćem roku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 HGK PRIJEDLOG PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI, a.NAZIV NACRTA PRIJEDLOGA ZAKONA Naše članice koje se bave djelatnošću telekomunikacijskih i poštanskih usluga ističu potrebu hitne izmjene i dopune Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju za najkasnije I. tromjesečje 2023., a ne IV. kako je predloženo, a kako bi se otklonili izazovi u primjeni Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima te uklonile barijere koje ograničavaju, tj. onemogućavaju gradnju elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zbog čega su izmjene i dopune predmetnog Pravilnika i donesene. Naime, u lipnju ove godine temeljem Zakona o gradnji donesen je Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (dalje: Pravilnik), a čije su zadnje izmjene i dopune stupile na snagu 30.06.2022. Obzirom da predmetne izmjene i dopune Pravilnika nisu usklađene sa Zakonom o gradnji i Zakonom o prostornom uređenju u dijelu koji se odnosi na uvjete gradnje elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, potrebno je u tom smislu na odgovarajući način izmjeniti i dopuniti navedene zakone kako bi se otklonili izazovi u primjeni Pravilnika proizašli iz njegove neusklađenosti sa spomenutim zakonima. Time bi se omogućio daljnji razvoj elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, za što postoji neporeciva potreba s obzirom i na poziciju koju Republika Hrvatska unutar Europske unije zauzima prema posljednjem Indeksu gospodarske i društvene digitalizacije (DESI) za 2022. godinu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.