Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Tomislav Lončar PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O PRIPRAVNIČKOM STAŽU ZDRAVSTVENIH RADNIKA Poštovani, sukladno trenutnim zakonima, svaki zdravstveni radnik/ca koji je uz rad završio/la dodatno školovanje koje zahtijeva pripravnički staž, prisiljen/a je dati otkaz da bi odradio/la pripravnički staž u skladu s zakonskim odredbama. Naime, pripravnički staž je u trajanju od 12 mjeseci, 8 sati dnevno radnim danom. Zakon o radu ne dopušta rad radnika/ce duži od 8 sati dnevno (postoje iznimke u posebnim službama), te samim time, ako u ustanovi u kojoj radnik/ca radi nema mogućnosti stažiranja, radnik/ca nemože zakonski odraditi pripravnički staž i da ostane u radnom odnosu. Također, radnik/ca najčešće nemože uzeti 9 - 12 mjeseci neplaćenog dopusta da odradi pripravnički (financijska egzistencija, manjak radne snage). Kroz cijelu priču, prilikom mog razgovora u Ministarstvu zdravlja s odgovornim osobama, rečeno je da su upoznati s problemom, te da nisu u mogućnosti dati kvalitetno rješenje prije izmjene pravilnika. Prijedlog rješenja: jednostavno napraviti zamjenu radnika/ce između dvije ustanove istog vlasnika (države ili grada) na određeni vremenski period (9 - 12 mjeseci), te na taj način nijedna ustanova nema gubitak u poslovanju. Primljeno na znanje Opće odredbe o uvjetima obavljanja pripravničkog staža zdravstvenih radnika propisane su temeljnim Pravilnikom o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika („Narodne novine“, broj 2/2011, 14/2013 i 126/2014). Člankom 7. citiranog Pravilnika propisano je da se pripravnički staž obavlja u punom radnom vremenu, pod nadzorom mentora. Te odredbe vrijede jednako za sva zdravstvena usmjerenja. Temeljem Pravilnika o mjerilima za primanje pripravnika na pripravnički staž zdravstveni radnik može obaviti pripravnički staž prema tri modela: plaćeni pripravnički staž (radni odnos na određeno vrijeme), stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i u svojstvu volontera.