Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o obrascu prethodne procjene za Zakon o tehničkoj kulturi

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Vedran Lakovic PRILOG 1. Poštovani, podržavam Zakon o tehničkoj kulturi. Lp. Vedran Laković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.
2 Zagrebački računalni savez PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE 1.5. Nacrt prijedloga zakona u ovoj fazi nije dio programa rada Vlade RH. Uz uvrštavanje Nacrta prijedloga zakona u program rada Vlade može se stvoriti potrebni strategijski okvir za održivo normativno preoblikovanje tehničke kulture. Tehnička kultura kao djelatnost nastajala je na specifičan način, ali lepezom svojih sastavnica ima veliki potencijal za kvalitetno i iznimno korisno organiziranje slobodnog vremena djece i mladeži za lokalnu i državnu zajednicu, a na nekim područjima, poput informatike i računalstva i za vrijedne poduhvate od strategijskog državnog interesa u poticanju darovitih (programiranje). Zdravko Škokić / ZRS Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.
3 Zagrebački računalni savez PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA 2.1. Podržavamo stajalište da postojeći Zakon o TK ni sadržajno ni terminološki ne odgovara potrebama sadašnjeg vremena i provedbe i financiranja javnih potreba u tehničkoj kulturi na lokalnoj i nacionalnoj razini. Iako se za Zakon može kolokvijalno kazati da je na neki način stvorio novi okvir za djelatnost tehničke kulture, njegovom normativnom preobrazbom mogao bi postati istinski dokument sa svrhom uravnotežene potpore svim pravnim osobama – dionicima budućeg novo uspostavljenog sustava TK. 2.3. Uočeni nedostatci pojedinih odredbi mogu se normativno riješiti, možda i na različite načine, za što je mjerodavan zakonodavac. Temeljem višedesetljetnog iskustva u poticanju darovitih s mjerljivim doprinosom, smatramo uputnim zamoliti i predložiti da se odabere takav algoritam preoblikovanja koji bi trebao biti održiv, i koji bi svojim ustrojstvenim modelom specijalistički uokvirio i povezivao djelatnosti s razine ministarstva odnosno Vlade RH, te istovremeno bio kompatibilan i prepoznat kao sastavnica uz možebitni doprinos društvenim djelatnostima EU. Zdravko Škokić / ZRS Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.
4 Zagrebački računalni savez PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA 3.1. Nastavno na utvrđeni cilj molimo da se razmotri naše opažanje kako bi bilo svrsishodno i korisno po stabilnost djelovanja sustava tehničke kulture utvrditi načelo sufinanciranja pravnih osoba – dionika sustava TK za provedbu programa i sufinanciranja poslova stručnog i administrativnog osoblja (plaća uposlenika i sl.) te elemente prepoznavanja i sufinanciranja projekata od strategijskog interesa. S tim u vezi bilo bi korisno utvrditi načelo uspješnosti rada pravnih osoba – dionika u sustavu TK te vrednovanja njihovih doprinosa i postignuća. Osnovni (mjerljivi) kriteriji mogu biti primjerice broj članova određenog dionika u sustavu TK s izvanserijskim rezultatima na lokalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima, smotrama - u protekloj godini i/ili u višegodišnjem razdoblju, uz prepoznavanje mogućeg trajnog doprinosa segmentu TK. (3.1.1 ; 3.1.2) 3.2. Podržavamo ishod o svrsishodnom i namjenskom korištenju sredstava iz proračuna. Osim toga, molimo da se razmotri, može li se kao vrijedan ishod normativno uspostaviti i politika planiranja i raspodjele sredstava za javne potrebe u tehničkoj kulturi iz proračuna jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave i državnog proračuna kojom bi se iznos ukupno raspoloživih sredstava ujednačivao i kontinuirano usklađivao s kretanjem ukupnog proračuna na državnoj i lokalnoj razini, a sufinanciranje plaća uposlenika u sustavu tehničke kulture s rastom ili padom prosječnih plaća na državnoj i lokalnoj razini. S tim u vezi molimo da se razmotri je li bi bilo korisno normativno otvoriti prostor sa svrhom prepoznavanja i sufinancirati projekata od strategijskog interesa. Posebno molimo da se razmotri zamolba da se poradi izmjene sustava raspodjele sredstava iz lutrije (3%) na način da u njoj ravnopravno mogu sudjelovati sve pravne osobe - dionici u budućem sustavu TK. Zdravko Škokić / ZRS Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.
5 Zagrebački računalni savez PRILOG 1., 4. UTVRĐIVANJE RJEŠENJA 4.1. / 4.2. Smatramo iznimno važnim oba stajališta o tome da se područje financiranja javnih potreba u tehničkoj kulturi može se urediti samo zakonom, odnosno da predmetno uređenje nije moguće provesti nenormativnim putem. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.
6 Zagrebački računalni savez PRILOG 1., 5. UTVRĐIVANJE IZRAVNIH UČINAKA I ADRESATA 5.3.3. / 5.3.4. Uz alineju zaštita osjetljivih skupina i skupina s posebnim interesima i potrebama, molimo da se razmotri može li se umetnuti i alineja koja eksplicitno spominje darovite osobe, primjerice „Zaštita i posebna skrb o darovitim osobama“. U tome segmentu vala ocijeniti bi li propis bi mogao imati čak i mali izravni socijalni učinak na darovite osobe usmjerene tržištu rada u IT sektoru. 5.4.13. Molimo da se razmotri je li bi možda bilo opravdano u druge očekivane učinke dodati i povećanje broja mladih programera kao baze za doprinos porastu kvalitetnih kadrova te mogućnosti za uspostavu novih start–up linija poduzeća u IT sektoru, te procijeniti veličinu učinka (neznatan ili mali). 5.4.22. Molimo da se razmotri može li se konstatirati da Zakon o TK može imati izravno mali učinak na pravne osobe - dionika sustava TK u informatici, a ne tek neznatan. Zdravko Škokić / ZRS Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.
7 Rankica Benc PRILOG 1., 5. UTVRĐIVANJE IZRAVNIH UČINAKA I ADRESATA Poštovani, sigurno će novi Zakon o tehničkoj kulturi u uvjetima tehnološkog napretka kojem svjedočimo posljednjih godina ojačati pozitivne institute dosadašnjeg zakona te uvesti nove načine i mjere u svrhu promicanja tehničke kulture. Ona je potrebnija nego ikada, da bi građani uopće funkcionirali i razumjeli suvremeno društveno okruženje, ali i da bi se "širio bazen" budućih kadrova u tehničkim znanostima i profesijama, počevši od obitelji i vrtića, preko svih uzrasta mladih. Zato smatram da se pozitivni, i to veliki, učinci mogu očekivati i za gospodarstvo. Negativnih učinaka ne vidim. Skrenula bih pažnju na potrebu da se cijelom stanovništvu pruži jednaki pristup instrumentima promicanja tehničke kulture, a pogotovo mladima. Kako su mladi iz socijalno ranjivih skupina u nemogućnosti da njihovi roditelji ili skrbnici financiraju materijalnu osnovu za stjecanje tehničke kulture, smatram da se za to moraju trošiti sredstva iz proračuna, a ne da su mnogi mladi de facto diskriminirani. Na primjer, veoma pozitivan primjer širenja tehničke kulture i kulture u širem smislu, naročito etičkom, su već desetljećima radioamaterski klubovi, i bilo bi poželjno da država potiče mrežu klubova, pogotovo u nerazvijenim i ruralnim područjima,. To nije moguće bez financiranja prostora, opreme, edukacija i edukatora. Klubovi bi trebali imati ogranke u svim školama, dječjim domovima i domovima za mlade, a oprema i stabilno financiranje je zadaća države. Takva ulaganja se i vraćaju u proračun, kojeg će građani s višim stupnjem tehničke kulture nesumnjivo uspješnije "puniti". O pozitivnom učinku na smanjenje delinkvencije među mladima ne treba niti govoriti, a i to je ekonometrijski mjerljivo. I u pogledu najstarijeg dijela stanovništva ulaganja u tehničku kulturu su nužna, te i tu treba očekivati indirektno smanjenje troškova budemo li tehničku kulturu podizali u dobnim skupinama koje u ranijim fazama života nisu za time imali mogućnosti, a možda niti realne potrebe kakve im sada nameće tehnološki razvoj, pogotovo digitalizacija. U svakom slučaju onima koji će pripremati tekst zakona želim puno uspjeha te da uspiju dobro poboljšati, a u praksi uočene zapreke razvoju - ukloniti. Zato predlažem da se u ovom dokumentu iskažu očekivani veliki pozitivni učinci te da se donese zakon koji će ih oživotvoriti. S poštovanjem, Rankica Benc Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.