Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Planu zakonodavnih aktivnosti Ministarstva turizma i sporta 2023.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK PLAN ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI MINISTARSTVA TURIZMA I SPORTA ZA 2023. GODINU Predlažemo u Plan zakonodavnih aktivnosti Ministarstva turizma i sporta za buduće razdoblje uvrstiti izmjene i dopune Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Pri tom naglašavamo da je potrebno regulirati rad ugostiteljskih objekata iz kategorije objekti jednostavnih usluga za rad kada se djelatnost vrši u zatvorenim prostorima, a ne samo na klupama kako trenutni Zakon predlaže. Razvoj event industrije je pokazao je da trenutni Zakon ne predviđa sve situacije koje se događaju na terenu, što uvelike otežava poslovanje ugostitelja, kao i kvalitetan rad tijela nadzora. Također bi jedna od aktivnosti u budućnosti trebala biti i usklađivanje Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekta iz skupina "Restorani", "Barovi", "Catering objekti" i "Objekti jednostavnih usluga" sa situacijama u praksi i potrebama tržišta. Podržavamo prijedlog i za bolje definiranje statusa seoskog turizma, kao pružatelja ugostiteljskih usluga. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenim prijedlozima. Ministarstvo turizma i sporta tijekom 2023. godine planira donijeti Zakon o turizmu, kao krovni zakon za čitav sektor turizma, čija je izrada ujedno i dio reforme predviđene Nacionalnim programom oporavka i otpornosti 2021.-2026. u dijelu C1.6. R1 Povećanje otpornosti i održivosti turističkog sektora. Po donošenju toga zakona provest će se analiza potrebnih promjena u postojećim propisima kako bi se uskladili s krovnim zakonom, pri čemu će se razmotriti i vaši prijedlozi
2 Nacionalna udruga ugostitelja PLAN ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI MINISTARSTVA TURIZMA I SPORTA ZA 2023. GODINU Poštovani, podržavamo inicijativu Udruženja ugostitelja Zagreb za uvrštavanjem izmjena i dopuna Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti u Plan zakonodavnih aktivnosti Ministarstva turizma i sporta za 2023. godinu iz predloženih razloga. Rješavanje navedenih razloga je od velike važnosti za budućnost sektora. Također je važno voditi računa da implementacija digitalnih i zelenih rješenja u poslovanju ugostitelja bude prepoznata zakonskim i podzakonskim aktima. S poštovanjem, NACIONALNA UDRUGA UGOSTITELJA Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenim prijedlozima. Ministarstvo turizma i sporta tijekom 2023. godine planira donijeti Zakon o turizmu, kao krovni zakon za čitav sektor turizma. Po donošenju toga zakona provest će se analiza potrebnih promjena u postojećim propisima kako bi se uskladili s krovnim zakonom.
3 Nezavisna udruga ugostitelja PLAN ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI MINISTARSTVA TURIZMA I SPORTA ZA 2023. GODINU Poštovani, podržavamo inicijativu Udruženja ugostitelja Zagreb za uvrštavanjem izmjena i dopuna Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti u Plan zakonodavnih aktivnosti Ministarstva turizma i sporta za 2023. godinu iz navedenih razloga. Rješavanje pitanja rada ugostiteljskih objekata jednostavnih usluga u okviru događanja u zatvorenim javnim i privatnim prostorima je izrazito važno radi izbjegavanja višeznačnih tumačenja postojećeg zakonskog teksta, ali i potpunog legaliziranja načina poslovanja koji godinama postoji na tržištu. Usklađivanje postojećeg Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekta iz skupina "Restorani", "Barovi", "Catering objekti" i "Objekti jednostavnih usluga" sa potrebama tržišta je od krucijalne važnosti za oslobađanje punog potencijala ugostiteljstva koje će nam omogućiti brži oporavak, rast i stvaranje konkuretnog sektora. S poštovanjem, NEZAVISNA UDRUGA UGOSTITELJA Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenim prijedlozima. Ministarstvo turizma i sporta tijekom 2023. godine planira donijeti Zakon o turizmu, kao krovni zakon za čitav sektor turizma, čija je izrada ujedno i dio reforme predviđene Nacionalnim programom oporavka i otpornosti 2021.-2026. u dijelu C1.6. R1 Povećanje otpornosti i održivosti turističkog sektora. Po donošenju toga zakona provest će se analiza potrebnih promjena u postojećim propisima kako bi se uskladili s krovnim zakonom, pri čemu će se razmotriti i vaši prijedlozi.
4 Udruženje ugostitelja Zagreb PLAN ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI MINISTARSTVA TURIZMA I SPORTA ZA 2023. GODINU Poštovani, Predlažemo uvrstiti izmjene i dopune Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti u Plan zakonodavnih aktivnosti Ministarstva turizma i sporta za 2023. godinu. Izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti je potrebno regulirati rad ugostiteljskih objekata iz kategorije objekti jednostavnih usluga za rad u okviru organiziranih događanja u javnim i privatnim zatvorenim prostorima. Ovo pitanje je trenutno nejasno određeno te je isto nužno urediti sa ciljem postizanja visokog stupnja pravne i poslovne sigurnosti. Također želimo skrenuti pozornost na potrebu usklađivanja Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekta iz skupina "Restorani", "Barovi", "Catering objekti" i "Objekti jednostavnih usluga" sa potrebama tržišta. S poštovanjem, UDRUŽENJE UGOSTITELJA ZAGREB Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenim prijedlozima. Ministarstvo turizma i sporta tijekom 2023. godine planira donijeti Zakon o turizmu, kao krovni zakon za čitav sektor turizma, čija je izrada ujedno i dio reforme predviđene Nacionalnim programom oporavka i otpornosti 2021.-2026. u dijelu C1.6. R1 Povećanje otpornosti i održivosti turističkog sektora. Po donošenju toga zakona provest će se analiza potrebnih promjena u postojećim propisima kako bi se uskladili s krovnim zakonom, pri čemu će se razmotriti i vaši prijedlozi
5 Turistička zajednica Grada Pule PLAN ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI MINISTARSTVA TURIZMA I SPORTA ZA 2023. GODINU Poštovani, mislim da bi trebalo staviti u plan zakonodavnih aktivnosti i izmjenu Zakona o turističkoj pristojbi tj. Zakona o dopuni Zakona o turističkoj pristojbi NN 42/20 gdje bi trebalo maknuti članak 4. koji kaže: Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti iz članka 14.a stavka 2. Zakona o turističkoj pristojbi (»Narodne novine«, br. 52/19. i 32/20.) nadležni inspektori neće podnositi optužne prijedloge za pokretanje prekršajnih postupaka odnosno izdavanje prekršajnih naloga, niti naplaćivati novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja. Navedeni članak više nema svrhu, a iznajmljivači su shvatili da nema kažnjavanja i ove godine, bar u Istri se i do 10 puta povećao dug naspram istog datuma prethodne godine. Također bi se, pretpostavljam, trebalo staviti u Zakon o turističkim zajednicama ili u neki Pravilnik da su iznajmljivači obavezni dostaviti turističkim zajednicama minimum mail (idemo ka digitalizaciji), ali i broj mobitela. Moglo se vidjeti u doba korone da je bila bitna promtna komunikacija, a mailova smo imali manje od pola. Navedeno bi olakšalo rad i inspektoratu. Sanja Cinkopan Korotaj, TZ Pula Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenim prijedlozima. Napominjemo da je prestanak posebnih okolnosti vezan uz službeno proglašenje prestanka epidemije COVID-19, o čemu odluku na prijedlog ministra zdravstva donosi Vlada RH sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Ministarstvo turizma i sporta tijekom 2023. godine planira donijeti Zakon o turizmu, kao krovni zakon za čitav sektor turizma. Po donošenju toga zakona provest će se analiza potrebnih promjena u postojećim propisima kako bi se uskladili s krovnim zakonom.
6 Udruga ruralnog turizma Hrvatske PLAN ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI MINISTARSTVA TURIZMA I SPORTA ZA 2023. GODINU Poštovani/a, u 2023. godini potrebno je donijeti i novi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, ili njegove izmjene, a vezano uz, između ostaloga, i rješavanje pitanja seoskog turizma (poljoprivredna gospodarstva koja se bave pružanjem ugostiteljskih i turističkih usluga). Napominjemo kako je pružanje turističkih usluga ovih gospodarstava riješeno donošenjem Zakona o pružanju usluga u turizmu 2017. godine dok isto nije učinjeno u Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti. Imajući u vidu kako pod okriljem Ministarstva turizma i sporta djeluje i Radna skupina kojoj je cilj definiranje hrvatskog modela seoskog turizma, ljubazno Vas molimo da ovu primjedbu uvažite i predvidite izmjene ovog Zakona. S poštovanjem, Aleksandra Kuratko Pani, voditeljica Udruge ruralnog turizma Hrvatske. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenim prijedlozima. Ministarstvo turizma i sporta tijekom 2023. godine planira donijeti Zakon o turizmu, kao krovni zakon za čitav sektor turizma, čija je izrada ujedno i dio reforme predviđene Nacionalnim programom oporavka i otpornosti 2021.-2026. u dijelu C1.6. R1 Povećanje otpornosti i održivosti turističkog sektora. Po donošenju toga zakona provest će se analiza potrebnih promjena u postojećim propisima kako bi se uskladili s krovnim zakonom, pri čemu će se razmotriti i vaši prijedlozi.