Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s Pravilnikom o izmjenama i dopuni Pravilnika o primjeni odredaba Zakona o faktoringu i drugih propisa na faktoring društva u likvidaciji

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor