Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Turistička zajednica Općine Fažana PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, obzirom na jednostavnost i jednoznačnost iznosa, predlažemo izmjenu iznosa plaćanja turističke članarine za smještaj u domaćinstvu. Naš prijedlog je da to bude 5,98 eura za osnovni krevet. Obrazloženje: u stavku 4. istog članka navedeno je da "Godišnji paušalni iznos članarine utvrđen sukladno stavku 1. i 2. ovoga članka za pomoćne ležajeve umanjuje se za 50%.", što bi značilo da bi paušalni iznos za pomoćne krevete u smještaju u domaćinstvu iznosio 2,985 eura što predstavlja moguću pomutnju u zaokruživanju na 2 decimale, dok bi osnovnim iznosom od 5,98 euro, 50% bilo jednoznačno 2,99 eura. Nije prihvaćen Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u RH (NN 57/22, 88/22) propisano je da novčani iznosi koji se moraju platiti ili obračunati preračunavaju se uz primjenu fiksnog tečaja konverzije sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz članaka 4. i 5. Uredbe (EZ) br. 1103/97. Preračunavanje se izvršava primjenom punoga brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije te zaokruživanjem dobivenog iznosa u skladu s matematičkim pravilima zaokruživanja, pri čemu se dobiveni rezultat zaokružuje sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz članaka 4. i 5. Uredbe (EZ) br. 1103/97, i to na dvije decimale, a na temelju treće decimale. Pri preračunavanju, sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz članaka 4. i 5. Uredbe (EZ) br. 1103/97 primjenjuje se sljedeće matematičko pravilo zaokruživanja: – ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena – ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećava se za jedan. Stoga će iznos za plaćanje naknade za pomoćne krevete nakon zaokruživanja iznositi 2,99 eura. Napominjemo da se pravilnik donosi uz prethodnu suglasnost ministra financija.