Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ured pučke pravobraniteljice PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU PROVEDBE OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA Pučka pravobraniteljica je u svojim godišnjim izvješćima za 2019. te za 2021. godinu, koja je podnijela Hrvatskom saboru, ukazala na slučajeve ovršenika kojima su ovršena novčana sredstava uplaćena iz inozemstva na ime doplatka za djecu koji je, sukladno čl. 172. Ovršnog zakona, izuzet od ovrhe, a da pritom nisu bili u mogućnosti na propisani način pravovremeno prijaviti zaštićeno primanje niti otvoriti zaštićeni račun za njihovu uplatu. U slučajevima u kojima smo postupali nadležna inozemna institucija je, istovremeno sa slanjem rješenja o doplatku za djecu, doznačila i novčana sredstva na redovan račun ovršenika. Odmah nakon uplate sredstva su ovršena, prije nego je ovršenik zaprimio predmetno rješenje, bez kojeg nije bio u mogućnosti prijaviti zaštićeno primanje i otvoriti poseban račun za njegovu uplatu. Naime, odredbom čl. 32. Pravilnika o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima (dalje: Pravilnik) propisano je da, za uplate iz inozemstva, Obavijesti iz čl. 31. Pravilnika, među ostalim, treba priložiti i dokaz (ispravu) o postojanju tog primanja ili naknade izuzetog od ovrhe odnosno na kojima je ovrha ograničena te ovjereni prijevod tog dokaza na hrvatski jezik, bez čega Financijska agencija (dalje: FINA) ne zaprima Obavijest ovršenika o uplatama primanja i naknada izuzetih od ovrhe odnosno na kojima je ovrha ograničena te ne poduzima daljnje propisane radnje u svrhu zaštite tih sredstava od ovrhe. Stoga, iako su ovršenici u predmetnim slučajevima odmah po primitku rješenja poduzeli propisane radnje za otvaranje zaštićenog računa, a nadzorom je utvrđeno da su i FINA i banka postupile u skladu s propisima, nije se ostvarilo zakonom propisano izuzeće ovog primanja od ovrhe te je, po prijenosu sredstava ovrhovoditelju, ovršenicima preostalo da svoje pravo na povrat tih sredstava ostvaruju u posebnoj parnici. Kao što smo to istaknuli i u godišnjem izvješću za 2021. godinu, navedeno ukazuje na izostanak odgovarajuće zaštite dostojanstva ovršenika te na potrebu regulacije mehanizma zaštite na način da u potpunosti otklanja mogućnost ovrhe primanja i naknada koje zakon od nje izuzima. Stoga Vam, u kontekstu javnog savjetovanja o Nacrtu pravilnika, predlažemo da se relevantne odredbe Pravilnika izmijene i/ili dopune na način da se i u ovim slučajevima omogući pravovremena i učinkovita zaštita primanja od ovrhe budući da, iako možda nisu brojni, dovode u otežan položaj i ugrožavaju dostojanstvo ovršenika i osoba o kojima skrbi te ne omogućavaju zakonom propisanu zaštitu od ovrhe. Pritom smo mišljenja da je zaštitu u ovim slučajevima, primjerice, moguće pružiti na način da se u čl. 32. Pravilnika propiše kako je FINA dužna zaprimiti Obavijest ovršenika iz čl. 31. Pravilnika i bez dokaza (isprave) o postojanju primanja ili naknade koje se isplaćuju iz inozemstva, a izuzete su od ovrhe odnosno na kojima je ovrha ograničena te bez njegovog ovjerenog prijevoda, kao i da u tom slučaju mora na određeni razumni rok odgoditi prijenos sredstava uplaćenih iz inozemstva ovrhovoditelju, kako bi se ovršeniku omogućilo da zaprimi predmetnu ispravu i priloži je Obavijesti. Prihvaćen Prihvaćen