Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o pripravničkom stažu doktora medicine

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Tomislav Lončar PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O PRIPRAVNIČKOM STAŽU DOKTORA MEDICINE Poštovani, sukladno trenutnim zakonima, svaki zdravstveni radnik/ca koji je uz rad završio/la dodatno školovanje koje zahtijeva pripravnički staž, prisiljen/a je dati otkaz da bi odradio/la pripravnički staž u skladu s zakonskim odredbama. Naime, pripravnički staž je u trajanju od 12 mjeseci, 8 sati dnevno radnim danom. Zakon o radu ne dopušta rad radnika/ce duži od 8 sati dnevno (postoje iznimke u posebnim službama), te samim time, ako u ustanovi u kojoj radnik/ca radi nema mogućnosti stažiranja, radnik/ca nemože zakonski odraditi pripravnički staž i da ostane u radnom odnosu. Također, radnik/ca najčešće nemože uzeti 9 - 12 mjeseci neplaćenog dopusta da odradi pripravnički (financijska egzistencija, manjak radne snage). Kroz cijelu priču, prilikom mog razgovora u Ministarstvu zdravlja s odgovornim osobama, rečeno je da su upoznati s problemom, te da nisu u mogućnosti dati kvalitetno rješenje prije izmjene pravilnika. Prijedlog rješenja: jednostavno napraviti zamjenu radnika/ce između dvije ustanove istog vlasnika (države ili grada) na određeni vremenski period (9 - 12 mjeseci), te na taj način nijedna ustanova nema gubitak u poslovanju. Primljeno na znanje Opće odredbe o uvjetima obavljanja pripravničkog staža zdravstvenih radnika propisane su temeljnim Pravilnikom o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika („Narodne novine“, broj 2/2011, 14/2013 i 126/2014). Člankom 7. citiranog Pravilnika propisano je da se pripravnički staž obavlja u punom radnom vremenu, pod nadzorom mentora. Te odredbe vrijede jednako za sva zdravstvena usmjerenja. Temeljem Pravilnika o mjerilima za primanje pripravnika na pripravnički staž zdravstveni radnik može obaviti pripravnički staž prema tri modela: plaćeni pripravnički staž (radni odnos na određeno vrijeme), stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i u svojstvu volontera.
2 HUZPP PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O PRIPRAVNIČKOM STAŽU DOKTORA MEDICINE Nije u skladu s europskom praksom da liječnici medicine nemaju osnovna znanja o p ravima pacijenata. Treba naći načina da se u Pravilnik uvrsti odredbe kojima se obvezuje sve liječnike da tijekom pripravničkog staža polažu poseban ispit o sadržaju i smislu prava pacijenata. U suprotnom nisu i neće moći biti usklađeni s ostalim zemljama EU koje poznaju prava pacijenata. Primljeno na znanje Člankom 17. Pravilnika o pripravničkom stažu doktora medicine („Narodne novine“, broj 114/13 i 30/15) određeno je da stručni ispit obuhvaća sljedeće predmete: ustavno uređenje Republike Hrvatske, radni odnosi i mirovinsko osiguranje, zdravstvena zaštita i obvezno zdravstveno osiguranje, liječništvo i zaštita prava pacijenata. U tom smislu postojeći Pravilnik propisuje da doktor medicine polaže stručni ispit iz zaštite prava pacijenata, što propisuje Zakon o zaštiti prava pacijenata („Narodne novine“, broj 169/04 i 37/08).