Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o obrascu prijedloga ažuriranog Plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za 2023. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Tea Kompar Jerković OBRAZAC PRIJEDLOGA AŽURIRANOG PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI ZA 2023. GODINU Podržavam prijedlog ažuriranog Plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za 2023. godinu posebno Zakona o udžbenicima, pripadajućim radnim bilježnicama i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi koje bi trebalo uskladiti sa suvremenim obrazovnim metodama i načinima učenja i poučavanja kako bi i sama nastava bila kvalitetnija i u korak s novim tehnologijama i načinima poučavanja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
2 Nikolina Borovina OBRAZAC PRIJEDLOGA AŽURIRANOG PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI ZA 2023. GODINU Poštovani, podržavam prijedlog ažuriranog Plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za 2023. godinu posebno Zakona o udžbenicima, pripadajućim radnim bilježnicama i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi koje bi trebalo uskladiti sa suvremenim obrazovnim metodama i načinima učenja i poučavanja kako bi i sama nastava bila kvalitetnija. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
3 Alenka Šimić OBRAZAC PRIJEDLOGA AŽURIRANOG PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI ZA 2023. GODINU U potpunosti podržavam prijedlog ažuriranog Plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za 2023. godinu. Alenka Šimić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
4 Vedran Lakovic OBRAZAC PRIJEDLOGA AŽURIRANOG PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI ZA 2023. GODINU Poštovani, podržavam prijedlog ažuriranog Plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za 2023. godinu. Srdačan pozdrav, Vedran Laković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
5 Kata Špika OBRAZAC PRIJEDLOGA AŽURIRANOG PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI ZA 2023. GODINU Poštovani, uglavnom podržavam prijedlog ažuriranog Plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za 2023. godinu, međutim smatram da bi se obrazovni programi u gimnazijama, a osobito u strukovnim školama, uistinu trebali mijenjati i uskladiti sa suvremenim obrazovnim trendovima i primjenom digitalnih alata u nastavi. Inzistira se na inovativnim učiteljima i nastavnicima, na osmišljavanju plana nastavnog sata uz primjenu digitalnih alata temeljenog na e-Škole scenariju poučavanja (napredna razina digitalnih kompetencija iz područja Učenje i poučavanje), programi, bez obzira na nove kurikulume, nisu se bitno mijenjali. Na nastavniku, praktičaru je veliki zadatak uskladiti obrazovne trendove sa planom i programom rada, i moram priznati, uvijek nam nedostaje vremena za ostvarenje ciljeva i svih zadanih obrazovnih ishoda. Da, krenuli smo putevima digitalnih kompetencija! A, je li samo to dovoljno? Mislim da ne. Sa štovanjem. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
6 Ksandra Sinožić OBRAZAC PRIJEDLOGA AŽURIRANOG PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI ZA 2023. GODINU Poštovani, podržavam prijedlog ažuriranog Plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za 2023. godinu. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
7 Anamarija Didović Batinić OBRAZAC PRIJEDLOGA AŽURIRANOG PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI ZA 2023. GODINU Poštovani, podržavam prijedlog ažuriranog plana zakonodavnih aktivnosti za 2023. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
8 IVAN DUŠAN OBRAZAC PRIJEDLOGA AŽURIRANOG PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI ZA 2023. GODINU Donosi se novi zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Ovim putem skrećem pažnju Ministarstvu da su nastavni planovi i programi za gimnazije doneseni 1993 godine i da se oni od tada do danas nisu mijenjali. S obzirom na to da je to bilo vrijeme rata i općenito velikih promjena u cijelom sustavu oni su doneseni na dosta veliku brzinu. Promjene nije bilo skoro pa punih 30 godina. To je neprihvatljivo. Radi toga smatram da je potrebno donijeti nove nastavne planove i programe za gimanazije i prilagoditi ih današenjem vremenu. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
9 SILVANA KOPAJTIĆ-ZURAK OBRAZAC PRIJEDLOGA AŽURIRANOG PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI ZA 2023. GODINU Poštovani, podupirem prijedlog ažuriranog Plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za 2023. godinu. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
10 Igor Barlek OBRAZAC PRIJEDLOGA AŽURIRANOG PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI ZA 2023. GODINU Poštovani, u okviru javnog savjetovanja prije gotovo 3 godine o nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/EconReport?EntityId=11230, na komentar i prijedlog da se unutar tog Pravilnika odrede i nedvojbeni rokovi zadržavanja pedagoške dokumentacije, sukladno svrhama za koje se osobni podaci u njima prikupljaju, u skladu s odredbama iz članka 5. Opće uredbe o zaštiti podataka, pri čemu je potrebno posebnu pozornost voditi i o dosjeima učenika s teškoćama, pedagoškim mjerama, nalazima sociometrije, te bilješkama fizičkih i zdravstvenih podataka učenika o visini, težini i motoričkim sposobnostima učenika, Ministarstvo je odgovorilo,, citiram: "U tijeku su konzultacije s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi tema koje ste istaknuli, odnosno revidiranja cijelog Pravilnika." Isti ovakav upit postavio sam 31.10.2019. na istoimeno savjetovanje. Pitanje je slijedeće: Postoji li plan da se unutar zakonodavnih akivnosti u planirane izmjene ili dopune propisa od strane MZO unese i donošenje izmjena i dopuna relevantnih propisa MZO kako bi se spomenuti rokovi zadržavanja pedagoške dokumentacije uskladili s načelima iz članka 5. Opće uredbe o zaštiti podataka, molim vas? Ponovit ću i puni tekst tadašnjeg komentara: "Dostavljam ovaj komentar u dobroj vjeri, u ulozi Službenika za zaštitu podataka za niz osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova u nekoliko županija, imenovanog u Agenciji za zaštitu osobnih podataka, s obzirom da se profesionalno bavim područjem zaštite osobnih podataka. Angažiran sam od strane niza osnovnih škola i pojedinih srednjih škola u nekoliko županija radi usklađivanja djelovanja škola s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), te sam u sklopu tih kompleksnih projekata uočio niz nepravilnosti i neusklađenosti s Općom uredbom o zaštiti podataka, za koje s priličnom sigurnošću mogu reći da postoje u većini odgojno-obrazovnih ustanova u RH. Sigurno nam je svima želja da uskladimo djelovanje naših škola s obvezama iz Opće uredbe o zaštiti podataka, i time zaštitimo reputaciju škola, učitelja i nastavnika i prije svega privatnost učenika i njihovih roditelja. Jedna o ključnih skupina pitanja koja stvaraju značajne rizike u usklađenosti škola jesu rokovi pohrane pedagoške dokumentacije, posebice iz razloga što za većinu iste nisu određeni rokovi u Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Sad je prilika da se odrede i nedvojbeni rokovi zadržavanja pedagoške dokumentacije, sukladno svrhama za koje se osobni podaci u njima prikupljaju, u skladu s odredbama iz članka 5. Opće uredbe o zaštiti podataka. Tu dodatno treba posebnu pozornost voditi i o dosjeima učenika s teškoćama, pedagoškim mjerama, nalazima sociometrije, te bilješkama fizičkih i zdravstvenih podataka učenika o visini, težini i motoričkim sposobnostima učenika." Primljeno na znanje Vaš će komentar biti uzet u obzir prilikom izrade mjerodavnih propisa.