Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o obrascu prethodne procjene za Zakon o udžbenicima, pripadajućim radnim bilježnicama i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Tea Kompar Jerković PRILOG 1. Podržavam navedeni Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Događa se to da se ogroman broj udžbenika zbog svog radnog karaktera baca. Dosta udžbenika ima radni karakter i mislim da bi ih trebalo pretvoriti u udžbenike isključivo neradnog karaktera i onda bi se mogli korisiti više puta. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u javnoj rapravi.
2 Nikolina Borovina PRILOG 1. Poštovani, podržavam pozitivne izmjene u Zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu jer su postojali problemi i nedostatci a posebno reguliranje pitanja tiskanih udžbenika s elektroničkim dijelom i DOS-a. Tijekom niza godina ipak se uočava pozitivna promjena vezano za udžbenike u školama. Žao mi je što i danas u mnogim školama ima relativno novih i kvalitetnih udžbenika koji se ne koriste. Nedavno smo imali reviziju i dosta udžbenika i radnih bilježnica je pripremljeno za reciklažu jer više nisu aktivni. Nažalost mnogi nastavnici uopće ne koriste radne bilježnice iako ih naručuju za učenike. Puno udžbenika su radni udžbenici i oni se ne mogu ponovno koristiti nego se moraju naručiti novi. Mislim da bi na neki način trebalo iskoristiti mogućnosti današnje tehnologije u ovom slučaju iako vjerujem da to koristi veći broj učitelja sa svojim učenicima. Također, smatram da je nepotrebno tiskanje više različitih serija udžbeničkih kompleta za jedan razred. Nadam se da će dodatne izmjene ukloniti postojeće nedostatke i doprinijeti unaprjeđenju kvalitete udžbenika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u javnoj rapravi.
3 Tatjana Begić Grgurač PRILOG 1. Poštovani, podržavam svaku inicijativu koja će kao rješenje dati kvalitetnije udžbenike i radni materijal uz racionalizaciju troškova. Nisam za potpunu supstituciju tiskanih udžbenika i radnih materijala udžbenicima u digitalnom obliku, jer se pokazalo da u obrazovnom procesu poznavanje tehnologije i učenička sklonost digitalnome ne jamči nužno i bolje ishode učenja. S obzirom na znanstvene spoznaje učenici bolje razumiju tiskane informacije u tekstovima koji su dulji od jedne stranice, što je povezano s ometajućim učinkom pomicanja teksta na ekranu koji utječe na razumijevanje. Ne zaboravimo da u svom akademskom životu imamo knjige i članke kojima se redovito vraćamo, s podcrtanim recima i presavinutim rubovima stranica. Teško je i zamisliti sličnu razinu angažmana s digitalnim tekstom. Prema mom skromnom mišljenju, ovdje neće puno izgubiti okoliš. Isto tako, učenici su izgubili naviku fluentnog čitanja i pisanja uz neumjerenu uporabu digitalnih sadržaja raznolike (i upitne) kvalitete svodeći navike rješavanja zadataka klasičnim operacijama „kopiranja i lijepljenja“, stoga uz radne udžbenike pozdravljam radne bilježnice koje mogu osnažiti učeničke kompetencije. U ranijim raspravama slažem se s kolegama da je potrebno prije donošenja Zakona izmijeniti dijelove Kurikuluma točnije ishode pojedinih predmeta koji su pokazali nedostatke, te uvesti (malo više) reda na "tržištu" ponuđenih radnih udžbenka i radnih bilježnica od strane raznih nakladničkih kuća. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u javnoj rapravi.
4 Kata Špika PRILOG 1. Poštovani, uglavnom podržavam donošenje Zakona o udžbenicima, pripadajućim radnim bilježnicama i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu, međutim smatram da nisu usklađeni sa primjenom suvremenih obrazovnih trendova i korištenja digitalnih alata u nastavi te primjenom dobre prakse istraživačke, problemske i projektne nastave te tzv. igrifikacije s učenikom u središtu procesa poučavanja. Osnovni koncepti istraživačke, problemske i projektne nastave te igrifikaciju ( za koje se od nastavnika traži dobra razina digitalnih kompetencija iz područja Učenje i poučavanje), te odabir odgovarajućih digitalnih alata, portala ili simulacija za primjenu u istraživačkoj, problemskoj ili projektnoj nastavi , mislim da niti jedan udžbenik ne može u korak popratiti primjenu suvremenih alata koja se od nastavnika traže, i još uz to ispunjenje svih obrazovnih ciljeva i ishoda. Smatram da je potrebno smanjiti opseg i cijenu udžbenika, proširiti Laboratorij digitalnih izvora i materijala. Objasniti karakteristike e-Škole scenarija poučavanja i digitalnih obrazovnih sadržaja te uputiti učenike kako ih pronaći na Edutoriju. Držim da bi se na taj način uskladila provedba programa uz uporabu suvremenih metoda i alata. Nije lako osmisliti plan nastavnog sata uz primjenu digitalnih alata i temeljenog na e-Škole scenariju poučavanja, uz postojeći udžbenik koji k tomu nije suvremen i/ili usklađen sa novim alatima i tehnologijama. Dajem prednost i važnost digitalnim izvorima i materijalima uz izvrsne kompetencije nastavnika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u javnoj rapravi.
5 Jasmina Dželadinov Milošević PRILOG 1. Poštovani, podržavam donošenje Zakona o udžbenicima, pripadajućim radnim bilježnicama i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu uz nekoliko prijedloga. Mislim da bi se nakladnicima trebalo onemogućiti tiskanje nekoliko različitih serija udžbeničkih kompleta za jedan razred. Svi kompleti za razrednu nastavu moraju i dalje ostati radni udžbenici. Prije donošenja Zakona trebalo izmijeniti dijelove Kurikuluma točnije ishode pojedinih predmeta koji su pokazali nedostatke ili ih je potrebno izmijeniti u razrednoj nastavi. Konkretno, uvođenjem eura kao valute plaćanje u Hrvatskoj, bit će potrebne izmjene i u ishodima i u udžbeničkim kompletima za predmete Matematiku i Hrvatski jezik. Lijep pozdrav, Jasmina Dželadinov Milošević Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u javnoj rapravi.
6 Mirko Jurko PRILOG 1. Poštovani, podržavam donošenje Zakona o udžbenicima, pripadajućim radnim bilježnicama i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu, međutim mislim da ovaj prijedlog osim nekakvih "kozmetičkih" preformulacija neće donijeti nikakve pomake u ovom području a koji su po meni nužni. Hiperinflacija naslova za iste nastavne sadržaje od većeg broja nakladnika, bujanje opsega i broja radnih bilježnica (pogotovo za Osnovnu školu - po meni) navodi me na zaključak da na neki način nakladnici upravljaju obrazovnim sadržajem kroz svoja izdanja a ne Ministarstvo. Mislim da na "tržištu" udžbenika i radnih bilježnica, ako se to može tako nazvati vlada nered. Nadalje, kao grafičara sami pogled na oblikovanje izgleda sadržaja tih udžbenika mi je u najmanju ruku dvojben. Mislim da se nitko s tim ne bavi i da je to također prepušteno nakladnicima. Smatram da bi se o tome također trebala provesti rasprava. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u javnoj rapravi.
7 Ksandra Sinožić PRILOG 1. Poštovani, podržavam donošenje Zakona o udžbenicima, pripadajućim radnim bilježnicama i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u javnoj rapravi.
8 Mirna Šarić PRILOG 1. Poštovani, podržavam navedeni Zakon. S obzirom da se svaku godinu baca ogroman broj udžbenika zbog svog radnog karaktera (u nižim razredima osnovne škole preko 90% od ukupnog broja udžbenika, a u višim razredima kompletni udžbenici stranih jezika), udžbenike bi trebalo pretvoriti u one neradnog karaktera, kako bi se mogli nasljeđivati. Na ovaj način uštedjet će se veliki iznos novaca i racionalizirati potrošnja. Radne bilježnice je također moguće izbjeći korištenjem digitalnih sadržaja i u praksi primijeniti ekološki pristup i smanjiti potrošnju papira. S poštovanjem, Mirna Šarić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u javnoj rapravi.
9 Željana Volarević PRILOG 1. Poštovani, naravno da svi podržavamo donošenje Zakona o udžbenicima, pripadajućim radnim bilježnicama i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Voljela bih da se ograniči ponuda udžbenika, tj. da se utvrde strožiji kriteriji odobravanja udžbenika na tržištu te da se inzistira na ranijoj dostupnosti radnih verzija udžbenika dostupnih nastavnicima i učiteljima. Trebalo bi inzistirati na ekološkim rješenjima, tj. tiskanje udžbenika na recikliranom papiru, a istodobno kvalitetnijem uvezu te da i to uđe u procjenu kvalitete udžbenika. Mislim da bi bilo pošteno ograničiti broj istovrsnih udžbenika za pojedinu nakladničku kuću te odrediti koliki dio sadržaja je prilagođen učenicima s teškoćama i koliko to daje prednost određenom udžbeniku pred drugima. Što se tiče uređivanja pojma radna bilježnica i obveze njezina korištenja, onda treba urediti i plaćanje istoga. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u javnoj rapravi.
10 Tina Parać PRILOG 1. Poštovani, samtram vrlo korisnim savjetovanje o obrascu procjene za Zakon o udžbenicima, pripadajućim radnim bilježnicama i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Pri donošenju Zakona naglasak treba postaviti na primjenu Zakona u praksi, pri tom ne zaboraviti na ekologiju i zaštitu okoliša, ali ni ne manje važno, i o uštedi. Smatram da bi bilo korisno bilo osigurati i unaprijediti kvalitetu udžbenika, kako bi se koristili duže vrijeme. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u javnoj rapravi.
11 MARKO KOŠIČEK PRILOG 1. Poštovani, Ovo je već četvrto javno savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za predmetni zakon, koji mijenja svoje ime, ali se nacrt zakona nije pojavio niti je u samom tekstu obrasca razvidno u čemu se ti obrasci suštinski razlikuju. U rujnu 2020. je u savjetovanje poslan obrazac za zakon sličnog naziva kao važeći, da bi se u studenom iste godine pojavio obrazac za izmjenu i dopunu važećeg zakona. U listopadu 2021. ponovno je poslan obrazac sličnog naziva, da bi se sad pojavio ovaj četvrti obrazac. Zanimljivo je i da se ovaj zakon nije nalazio u planu normativnih aktivnosti koje je bilo u javnom savjetovanju u otvorenom 4.11.2022. nego se naknadno pojavilo u ažuriranom dokumentu postavljenom na savjetovanje 23.11.2022. Iz samog naslova zakona je vidljivo kako je novi element ovog prijedloga izdvajanje pojma radna bilježnica iz ostalih radnih materijala, iako se nigdje u obrascu ne spominje na kojim se argumentima i analizama vraća obvezno korištenje radnih bilježnica. U četiri godine, koliko je na snazi postojeći zakon, mogla se napraviti analiza korištenja tiskanih radnih bilježnica, posebice s aspekta digitalizacije koja je bila u velikoj mjeri vidljiva kroz pandemiju. Zakon zasigurno treba osvježiti s obzirom na nove spoznaje i prakse koje su se razvile kroz nastavu na daljinu, posebice kroz definiciju i kategorizaciju digitalnih udžbenika (ili dijelova udžbenika), kao i korištenje različitih digitalnih alata koji nisu sastavni dio udžbenika, no mogu se koristiti kao druga nastavna sredstva. Moj skromni dojam je da tiskane radne bilježnicu nisu nešto što bi trebalo biti u centru zakona, no vjerujem da predlagatelj zakona ima uporište u podacima koji će me demantirati. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u javnoj rapravi.
12 Aurika Matković PRILOG 1. Poštovani, podržavam donošenje Zakona o udžbenicima, pripadajućim radnim bilježnicama i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Jesam za jednostavniju primjenu Zakona u praksi, za ekološki pristup. Potrebno je razmišljati i o uštedi financija za korisnike i učenju djece zaštiti okoliša i racionalizaciji potrošnje. Smatram da bi bilo korisno da udžbenike koristimo dulje vremena, da se ne mijenjaju svakih nekoliko godina, dok su neupotrebljivi. Zarađuju samo nakladnici. Važno je i da se u izradi udžbenika, radnih bilježnica i ostalih materijala, a i u donošenju ostalih krucijalnih odluka, obavezno, prije svega, uključene osobe iz prakse. Pita ih se, ali nije uvijek njihovo mišljenje ono „zadnje“. Presudi nešto drugo. Pozdrav, Aurika Matković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u javnoj rapravi.
13 Udruga roditelja djece s oštećenjem vida i dodatnim poteškoćama u razvoju OKO PRILOG 1. Poštovani, podržavamo svaku inicijativu koja će kao rješenje dati kvalitetnije udžbenike i radni materijal uz manje troškove. Želimo napomenuti da pri tome se treba voditi računa o učenicima s teškoćama s vidnim/motoričkim/intelektualnim teškoćama i kreirati digitalni sadržaj prilagođen njihovim teškoćama: odabir fonta, veličine, veći prored, građa razumljiva za lako čitanje. To treba vrijediti kako za udžbenike za redovno školovanje tako i za udžbenike za školovanje po prilagođenom programu. Nemojmo zaboraviti da dosta pripadne literature neophodne za školovanje kao atlasi, lektire, pribori za tehnički odgoj itd. nisu prilagođeni navedenoj populaciji učenika. Dodatno apeliramo da učenici s teškoćama u razvoju (za početak oni najvećeg stupnja koji primaju osobnu invalidninu) imaju pravo na sufinanciranje udžbenika i radnih bilježnica. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u javnoj rapravi.
14 Vedran Žadanj PRILOG 1. Poštovani, podržavam navedeni Zakon, jer smatram kako se treba dovesti u red način odabira udžbenika te sam karakter nastanka udžbenika od strane autora. Držim kako je u tom smislu uputno imati sveučilišne stručnjake te stručnjake iz prakse kako bi u sinergiji mogao nastati i oblikovati se kvalitetan sadržaj. Također, u tom smislu nisam siguran u sadržajnu kvalitetu udžbenika koji nastaju kao rezultat rada poveće grupe autora (osobito njih 4, 5 ili čak više). Ne znam točno definira li ovaj Zakon tako nešto, ali svakako i o tome treba povesti računa. Nadalje, digitalni sadržaji kakvi se nude u našim udžbenicima, počesto su vrlo apsurdni, zastarjeli te niti ne prate trendove, a prikaz istih je djeci jednostavno rečeno, smiješan! Animacije, pokusi i slični sadržaji koji dolaze iz velikih "radionica" autora poput National Geographica, BBC-a, History Channel-a, da navedem samo neke, ili pak sadržaji što dolaze s raznoraznih instituta te prestižnih svjetskih sveučilišta, puno i nemjerljivo su kvlitetniji od onoga što naši autori, uz vjerujem veliki trud produciraju. Smatram nužnim, s te strane, ulagati u obrazovanje nastavnika, posebno u smislu poticanja na uključivanje u međunarodne programe gdje se kroz edukacije, seminare i programe dobiva pristup digitalnim sadržajima na takvoj razini kakva kod nas jednostavno ne postoji. Ovdje navodim osobni primjer završetka "National Geographic Eduators" programa za nastavnike čijim pohađanjem i stjecanjem certifikata nastavnik dobiva pristup svjetkoj bazi podataka, videa, pokusa, i općenito sadržaja koji se mogu uklopiti u doslvno svaki udžbenik, svakog predmeta, a djeci su iznimno zanimljivi i interesantni. Na samom kraju, ipak sam mišljenja kako pisana i izgovorena riječ u učionici nosi težinu kakvu digitalni sadržaj nikada ne može imati, zato standardi izrade udžbenika moraju biti visoki, upravo zbog onih kojima su u konačnici i namijenjeni! S poštovanjem, Vedran Žadanj Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u javnoj rapravi.
15 Jasna Vidmar PRILOG 1. Smatram da bi se pri izboru udžbenika trebalo voditi računa o načinu upotrebe istih. Budući da se pojedini udžbenici ionako gotovo u potpunosti upotrebljavaju u digitalnom obliku (npr. udžbenici i radne bilježnice iz Informatike, posebice za učenike od 5.razreda nadalje) možda bi trebalo razmisliti o racionalizaciji troškova na način da se takvi udžbenici uopće ne tiskaju, nego da samo dolaze u digitalnom obliku (e-udžbenik, e-radna bilježnica). Na taj način bi se uštedjelo na nabavi udžbenika, a što više, time bi i poticali ekološki pristup kod distribucije udžbenika (smanjenje potrošnje papira). Odnosno, možda bi bilo dobro razmisliti o nabavi (digitalnih ili tiskanih) udžbenika ovisno o predmetu. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u javnoj rapravi.
16 Roberta Đonlić PRILOG 1. Poštovani, podržavam donošenje Zakona o udžbenicima, pripadajućim radnim bilježnicama i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Posebno me veseli definiranje pojma radni udžbenik obzirom da je više od 90% udžbenika za učenike razredne nastave udžbenik radnog karaktera, dakle svake godine se biraju i kupuju novi udžbenici što ide u prilog samo nakladnicima. S poštovanjem, Roberta Đonlić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u javnoj rapravi.
17 Renata Lisac PRILOG 1. Svakako sam za što jednostavniju primjenu Zakona u praksi, za ekološki pristup (ušteda na materijalu (šume) i troškovima tiska, za digitalna izdanja i sl.). Dobro je razmišljati i o uštedi financija za korisnike i učenju djece zaštiti okoliša i racionalizaciji potrošnje. U tom smislu smatram korisnim trajanje udžbenika dok su neupotrebljivi . Također mislim da je izuzetno korisno u izradi/nastanku udžbenika, radnih bilježnica i sl uključiti osobe iz prakse (koje rade s djecom) jer će sigurno dati korisne metodičke smjernice. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u javnoj rapravi.
18 Vedran Lakovic PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, u potpunosti podržavam Zakon o udžbenicima, pripadajućim radnim bilježnicama i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Srdačan pozdrav, Vedran Laković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u javnoj rapravi.
19 Alenka Šimić PRILOG 1., 2. ANALIZA STANJA Pri donošenju zakona treba naročito voditi računa o predmetu Tehnička kultura. Razlog je što se navodi među predmetima pri upisu u većinu srednjih škola, važan je također za profesionalnu orijentaciju za tehnička zanimanja, razvoj poduzetništva. Sadržaji u oblaku su korisni ali zbog osebujnosti predmeta neophodno je zadržavanje udžbenika u papirnatom obliku te radnih bilježnica koje su okosnica realizacije ishoda i ciljeva u poučavanju ovog predmeta. (zbog osmišljenih problemskih vježbi koje se izvode uz pripremljeni materijal i crteže) Slažem se sa tim da će nakladnici Zahtjeve za odobravanje korištenja udžbenika na jeziku i pismu nacionalnih manjina moći podnositi svake godine neovisno o javnom pozivu te da će se prevenirati eventualna objava neprimjerenih sadržaja u uporabi besplatnih drugih obrazovnih materijala. Alenka Šimić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u javnoj rapravi.
20 Sonja Juričić Cvitan PRILOG 1., 2. ANALIZA STANJA Predlažem da se u Zakonu izričito propiše sljedeća obveza: “Nakladnik ili izdavač je dužan ovlaštenom subjektu na njegov zahtjev dostaviti digitalni primjerak udžbenika odnosno literature, u čitljivom PDF obliku, radi prilagodbe i izrade za potrebe slijepih i slabovidnih učenika/studenata. Ovlašteni subjekt je organizacija koje na temelju ugovora sklopljenim s nadležnim tijelom za obrazovanje provodi prilagodbu i izradu udžbenika odnosno literature za potrebe slijepih i slabovidnih učenika/studenata ili drugi ovlašteni subjekt u skladu s odredbama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima. “ Obrazloženje: Udruge koje na temelju ugovora o financiranju projekata udruga za prilagodbu i izradu udžbenika/literature za potrebe slijepih i slabovidnih učenika/studenata za školsku/akademsku godinu 2022. iz sredstava Državnoga proračuna, sklopljenog s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, provode prilagodbu udžbenika/literature za potrebe slijepih i slabovidnih učenika/studenata, pritom imaju nelogične i nerazumljive poteškoće u svom radu i provedbi projekta. Pojedini nakladnici sukladno dogovoru s Ministarstvom znanosti i obrazovanja na koji pozivaju ne žele udrugama proslijediti tražena pdf izdanja udžbenika radi prilagodbe u okviru navedenog projekta te iste preko posrednika proslijeđuju školama koje imaju učenike za koje je potrebna prilagodba, a koje potpisuju izjavu kojom ta pdf izdanja ne mogu ustupati trećim stranama. Slijedom navedenog, udruge koje rade prilagodbu knjiga/udžbenika, kao jednu od svojih primarnih djelatnosti, institucijskih obveza ili kao dio svojih zadaća od javnog interesa, i to još u okviru projekta financiranog od Ministarstva znanosti i obrazovanja nemaju pristup pdf izdanjima koje postoje, a ta ista pdf izdanja nema tko obraditi u format prihvatljiv slijepim i slabovidnim učenicima, što je protivno odredbama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima. Naime, temeljem članka 194. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, NN 111/21, dopušteno je, bez odobrenja nositelja prava i bez plaćanja naknade, za potrebe osoba s invaliditetom, korištenje autorskih djela i predmeta srodnih prava na način koji je u izravnoj vezi s invaliditetom tih osoba i koje je nekomercijalne naravi, a u opsegu potrebnom za odnosni invaliditet. Temeljem članka 195. istog Zakona dopušteno je, bez odobrenja nositelja prava i bez plaćanja naknade, umnožavanje, distribuiranje, priopćavanje javnosti na bilo koji način, kao i prerada autorskih djela, uključujući knjige, na bilo kojem mediju, uključujući u zvučnom obliku, kao što su zvučne knjige, te u digitalnom obliku, u svrhu obavljanja bilo koje radnje koja je potrebna: – da bi korisnik koji ima zakonit pristup takvom autorskom djelu ili predmetu srodnog prava, ili osoba koju on ovlasti, izradio njegov primjerak u pristupačnom formatu, isključivo za svoju uporabu i – da bi ovlašteni subjekt koji ima zakonit pristup takvom autorskom djelu ili predmetu srodnog prava izradio njegov primjerak u pristupačnom formatu ili da bi takav primjerak priopćio, učinio dostupnim javnosti, distribuirao ili posudio korisniku ili drugom ovlaštenom subjektu na neprofitnoj osnovi, isključivo za uporabu korisnika. (2) Korisnik je, za potrebe ovoga članka i članka 196. ovoga Zakona, bez obzira na bilo koji drugi oblik invaliditeta, osoba koja: – je slijepa – ima oštećenje vida koje nije moguće popraviti tako da joj vidna funkcija bude u osnovi istovjetna onoj koju ima osoba koja nema takvo oštećenje te koja zbog toga ne može čitati tiskana izdanja u istoj mjeri kao osoba koja nema takvo oštećenje – ima perceptivne smetnje ili poteškoće u čitanju te zbog toga ne može čitati tiskana izdanja u istoj mjeri kao osoba koja nema takve smetnje ili poteškoće ili – zbog tjelesnog oštećenja ili motoričkih smetnji nije u stanju držati knjigu ili rukovati njome ili fokusirati ili pomicati oči u mjeri u kojoj bi se u načelu omogućilo čitanje. (3) Primjerak u pristupačnom formatu je primjerak autorskog djela ili predmeta srodnog prava iz stavka 1. ovoga članka izrađen u formatu kojim se korisniku iz stavka 2. ovoga članka omogućuje pristup djelu ili predmetu srodnog prava, uključujući i pristup jednako izvediv i ugodan kao i osobi koja nema nijedno od oštećenja, smetnji ili poteškoća iz stavka 2. ovoga članka (u daljnjem tekstu: primjerak u pristupačnom formatu). (4) Svaki primjerak autorskog djela ili predmeta srodnog prava u pristupačnom formatu mora biti izrađen tako da se poštuje cjelovitost izvornika, uzimajući u obzir izmjene koje su nužne da bi se izradio primjerak u pristupačnom formatu. (5) Ovlašteni subjekt je bilo koja osoba koja na neprofitnoj osnovi pruža korisnicima usluge obrazovanja, osposobljavanja, adaptivnog čitanja ili pristupa podacima, što uključuje i javnu ustanovu ili neprofitnu organizaciju koja iste usluge pruža korisnicima kao jednu od svojih primarnih djelatnosti, institucijskih obveza ili kao dio svojih zadaća od javnog interesa, u skladu s posebnim propisima (u daljnjem tekstu: ovlašteni subjekt). (6) Ograničenje iz ovoga članka ne može se ugovorom isključiti niti ograničiti. Slijedom navedenog, kako bi se izbjegle dvojbe oko toga ima li organizacija koja na temelju ugovora sklopljenim s nadležnim tijelom za obrazovanje provodi prilagodbu i izradu udžbenika odnosno literature za potrebe slijepih i slabovidnih učenika/studenata, kao ovlašteni subjekt, zakonit pristup takvom djelu u digitalnom obliku da bi izradio njegov primjerak u pristupačnom formatu, na neprofitnoj osnovi, isključivo za uporabu korisnika, a koje očito postoje, predlažemo da se u ovom Zakonu izričito propiše obveza nakladnika ili izdavača da ovlaštenom subjektu na njegov zahtjev dostaviti digitalni primjerak udžbenika odnosno literature, u čitljivom PDF obliku, radi prilagodbe i izrade za potrebe slijepih i slabovidnih učenika/studenata. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u javnoj rapravi.
21 Srpsko narodno vijeće PRILOG 1., 2. ANALIZA STANJA Poštovane/-i, podržavamo izmjenu Zakona o udžbenicima, pripadajućim radnim bilježnicama i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu, posebno mogućnost podnošenja Zahtjeva za odobravanje korištenja udžbenika na jeziku i pismu nacionalnih manjina na godišnjoj razini, neovisno o javnom pozivu. Za udžbenike koji su prevedeni ili prilagođeni s hrvatskog jezika i latiničnoga pisma na manjinske jezike i pisma potrebno je razmotriti i strukturu stručnih povjerenstava za prosudbu udžbenika, gdje bi bilo uputno, s obzirom na to da su već originalni udžbenici prošli znanstvenu i metodičku procjenu, u povjerenstva uključiti jezične stručnjakinje/-ke koji bi vrednovali udžbenike zajedno s predmetnim nastavnicima/-icama, kako bi se omogućila što veća kvaliteta prijevoda i prilagodbe materijala. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u javnoj rapravi.
22 Gabriela Feher PRILOG 1., 5. UTVRĐIVANJE IZRAVNIH UČINAKA I ADRESATA Poštovani, podržavam donošenje Zakona o udžbenicima, pripadajućim radnim bilježnicama i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u javnoj rapravi.