Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 INA Industrija nafte d.d. 3. MOGUĆE OPCIJE, 3.1. OPCIJA 1: NENORMATIVNO RJEŠENJE – NE PODUZIMATI NIŠTA Predloženim normativnim rješenjem namjerava se propisati novi način dostave podatka o poslovnim prostorima koje su obveznici fiskalizacije dužni dostavljati sukladno važećem Zakonu. Naime, prijedlog je da se to čini putem aplikacije ePorezna. Poseban naglasak je stavljen na taj dio predloženog normativnog rješenja jer se odnosi na povećanje troška prilagodbe sustava. Naime, trenutno u postupku provedbe fiskalizacije izdavanja računa i dostave podataka o poslovnim prostorima, obveznici fiskalizacije iste podatke dostavljaju putem web servisa korištenjem XML sheme. Ovaj dio izmjene Nacrta prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa na Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom mijenja postojeću proceduru, što smatramo da nije povoljno, jer će stvarati troškove prilagodbe svim poduzetnicima. Stoga smo mišljenja kako predloženi servis ePorezna može biti jedna od opcija slanja podataka o poslovnim prostorima (dodatna opcija) ali ne i jedina moguća opcija. Nije prihvaćen Sustav ePorezna ne nameće dodatne troškove obveznicima fiskalizacije, budući da velika većina obveznika fiskalizacije koristi sustav ePorezne u komunikaciji s Poreznom upravom, bilo radi dostave poreznih obrazaca elektroničkim putem, pregleda njihovih statusa ili radi uvida u porezno knjigovodstvenu karticu. Porezni obveznici koji su obveznici fiskalizacije, a koji ne podnose obrasce putem ePorezne te nemaju certifikat za pristup ePoreznoj, prijavit će podatke o poslovnom prostoru službenicima u nadležnoj ispostavi Porezne uprave, te niti za njih navedeno neće predstavljati dodatan trošak.
2 HOK 3. MOGUĆE OPCIJE, 3.3. OPCIJA 3.1.: NORMATIVNO RJEŠENJE Poštovani, temeljem otvorenog „Savjetovanja o nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa na Zakon o izmjenama i dopunama zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom“ objavljenog na web stranici e-Savjetovanja i otvorenoj raspravi, dajemo slijedeće primjedbe: 1. U predloženim izmjenama predviđa se ograničavanje izuzeća od obveze fiskalizacije kao i izdavanja računa samo na prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda u neprerađenom stanju kada iste prodaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Do sada su svi prodavatelji vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicama i otvorenim prostorima izuzeti od izdavanja računa bez obzira na njihov porezni status odnosno pravnu osobnost. Smatramo da bi takvim ograničenjem ostali sudionici prodaje navedenih proizvoda (obrti, trgovačka društva), bili dovedeni u neravnopravan položaj s obzirom da su prisiljeni nabaviti fiskalne uređaje i provesti sve ostale postupke predviđene Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom. To bi dodatno povećalo troškove njihovog poslovanja i podiglo cijene njihovih proizvoda, što ih dovodi u neravnopravan položaj s ostalim učesnicima na tržištu koji takve obveze nemaju. 2. Prema najavljenim izmjenama izuzeće od fiskalizacije i izdavanja računa odnosilo bi se samo na neprerađene poljoprivredne proizvode. Prema Zakonu o poljoprivredi „poljoprivredni proizvodi“ su proizvodi bilinogojstva i stočarstva te proizvodi prvog stupnja njihove prerade. Uz to sukladno članku 38. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, „poljoprivredni proizvodi“ su plodovi zemlje, proizvodi stočarstva i ribarstva te proizvodi prvog stupnja prerade neposredno vezani uz te proizvode. Stoga smatramo da i dalje treba zadržati izuzeće od fiskalizacije i izdavanja računa i za prodaju poljoprivrednih proizvoda prvog stupnja njihove prerade. Primljeno na znanje Komentar smo primili na znanje te će predmetnu materiju razmotriti i raspraviti radna skupina koja će biti osnovana za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom.
3 Branimir Jurković 3. MOGUĆE OPCIJE, 3.3. OPCIJA 3.1.: NORMATIVNO RJEŠENJE Prodaja poljoprivrednih proizvod au neprerađenom stanju? Nema smisla samo bi se komplicirao život seljaku koji je svojim vlastitim radom na svome gospodarstvu mlijeko pretvorio u sir ili kupus ukiselio kako bi mu dao dodatnu vrijednost na svome OPG-u Primljeno na znanje Komentar smo primili na znanje te će predmetnu materiju razmotriti i raspraviti radna skupina koja će biti osnovana za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom.