Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Uredbe o poticanju ulaganja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK UREDBU O POTICANJU ULAGANJA , PRILOZI: Članica ističe kako su obrasci jasni i jednostavni ukoliko se radi o jednostavnijoj investiciji sa manjom količinom predmeta nabave dok za veće investicije mogu stvarati dodatno administrativno opterećenje s obzirom na svoju iscrpnost. Nije prihvaćen Obrasci prijave istovjetni su za prijavu projekta ulaganja na temelju Zakona o poticanju ulaganja neovisno o visini ulaganja, odnosno kompleksnosti projekta ulaganja. Obrasci Prijave za korištenje potpora za ulaganje na temelju Zakona o poticanju ulaganja ni u kom slučaju ne mogu se smatrati "administrativnim opterećenjem", obzirom da se obrascima propisuje dostava osnovnih podataka o projektu ulaganja koje su davatelji potpore dužni propisati prilikom izrade verificiranog programa državne potpore od strane Europske Komisije, a sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014 o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora i sukladno Zakonu o državnim potporama (NN 47/14 , 69/17)
2 HGK UREDBU O POTICANJU ULAGANJA , I. OPĆE ODREDBE Članica predlaže Uredbom propisati i način odobravanja i dostave dokumentacije na način da se ista može potpisati i digitalnim potpisom i takva poslati elektroničkom poštom, a u kojem slučaju dostava dokumentacije u fizičkom obliku ne bi bila potrebna. Nije prihvaćen Obzirom da Zakonom o poticanju ulaganja nije predviđena dostava Prijave u digitalnom obliku nije moguće isto propisati Uredbom o poticanju ulaganja. Nadalje u okviru provedbe Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. predviđena je provedba projekta u mjeri C1.1.1 R1 - Digitalizacija usluga državne i javne administracija prema poslovnom sektoru (G2B) / Digitalizacija podnošenja prijava i administrativnih procedura u MINGOR-u / Zakon o poticanju ulaganja. Cilj projekta je omogućiti korisnicima Zakona o poticanju ulaganja digitalni format podnošenja Prijave za korištenje potpora za ulaganje, pojednostavniti način unosa podataka u prijavne obrasce, omogućiti laku dostupnost i upotrebu aplikacije za podnošenje Prijave za poticanje ulaganja na temelju Zakona o poticanju ulaganja svim zainteresiranim i potencijalnim investitorima u Republiku Hrvatsku uključujući kako domaće tako i izravne strane investitore.
3 Astra poslovni inženjering UREDBU O POTICANJU ULAGANJA Poštovani, Molimo da se odredi stav i daju jasne upute o postupanju u slučaju velikih poduzetnika koji od 01.01.2022. više ne mogu koristiti regionalne potpore za proširenje djelatnosti u Gradu Zagrebu. Naime, u praksi dolazi i dolazit će sve više, posebno u IT sektoru, do situacije kada veliki poduzetnik ima ured i/ili sjedište van Zagreba, npr. u Zagrebačkoj županiji pa prijavljuje projekt prema Zakonu o poticanju ulaganja, ali će imati zaposlenike koji imaju boravište u gradu Zagrebu te koji rade od kuće. Kako postupati u tim slučajevima, priznati takve zaposlenike u ulaganje ili ne? Ima li razlike u postupanju ukoliko radnici s prebivalištem u Zagrebu odlaze fizički na posao u susjednu županiju u odnosu na to da rade od kuće iz Zagreba? Primljeno na znanje Kao što je i navedeno veliki poduzetnici od 01.01.2022., stupanjem na snagu nove Karte regionalnih potpora, više ne mogu koristiti regionalne potpore za ulaganje za projekte ulaganja u postojeću djelatnost koji se realiziraju u NUTS II jedinici - Grad Zagreb. To pravilo se primjenjuje za sve sektore uključujući i IT sektor. Isto tako navedeno pravilo primjenjuje se bez obzira da li se troškovi ulaganja obračunavaju kao izvršena ulaganja u dugotrajnu imovinu korisnika potpore ili se troškovi ulaganja utvrđuju u obliku obračunatih troškova otvaranja novih radnih mjesta, što je značajno za IT sektor. Iz navedenog proizlazi da kada se radi o projektima ulaganja velikih poduzetnika (bez obzira na sjedište poduzetnika) koji se realiziraju na području grada Zagreba a predstavljaju početna ulaganja u istoj, postojećoj djelatnosti takva ulaganja ne mogu biti predmetom odobrenja potpora za ulaganje na temelju Zakona o poticanju ulaganja, bez obzira radi li se o obračunu opravdanih troškova ulaganja na temelju ulaganja u dugotrajnu imovinu ili na temelju troškova otvaranja novih radnih mjesta povezanih s tim projektom ulaganja.