Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlogu uredbe o izmjenama Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Koprivničko-križevačka županija Na temelju članka 79. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _________2022. godine donijela Stručni i akademski nazivi (magistar struke, stručni specijalist struke i stručni prvostupnik struke) u Uredbi o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi („Narodne novine“, broj 74/10 i 125/14) se moraju uskladiti s člankom 114. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 119/22.), koji je stupio na snagu 22. listopada 2022. godine, a s kojim je propisano: „(1) Stupanjem na snagu ovoga Zakona preddiplomski sveučilišni studij mijenja naziv u sveučilišni prijediplomski studij, preddiplomski stručni studij mijenja naziv u stručni prijediplomski studij, diplomski sveučilišni studij mijenja naziv u sveučilišni diplomski studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij mijenja naziv u sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij, diplomski stručni studij mijenja naziv u stručni diplomski studij, poslijediplomski specijalistički studij mijenja naziv u sveučilišni specijalistički studij, poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij mijenja naziv u doktorski studij, a kratki stručni studij mijenja naziv u stručni kratki studij. (2) Visoko učilište obvezno je studijski program te stručni ili akademski naziv ili akademski stupanj koji se stječe završetkom studija uskladiti s odredbama ovoga Zakona najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. (3) Osobe koje su prije stupanja na snagu ovoga Zakona stekle akademski naziv prvostupnik (baccaleraus) uz naznaku struke stupanjem na snagu ovoga Zakona stječu akademski naziv sveučilišni prvostupnik uz naznaku struke (univ. bacc. uz naznaku struke). Osobe koje su prije stupanja na snagu ovoga Zakona stekle stručni naziv stručni prvostupnik (baccaleraus) uz naznaku struke stupanjem na snagu ovoga Zakona stječu stručni naziv prvostupnik (baccaleraus) uz naznaku struke (bacc. uz naznaku struke). (4) Osobe koje su prije stupanja na snagu ovoga Zakona stekle stručni naziv stručni specijalist određene struke stupanjem na snagu ovoga Zakona stječu stručni naziv magistar uz naznaku struke (mag. uz naznaku struke). (5) Osobe koje su prije stupanja na snagu ovoga Zakona stekle akademski naziv magistar uz naznaku određene struke stupanjem na snagu ovoga Zakona stječu akademski naziv sveučilišni magistar uz naznaku određene struke (univ. mag. uz naznaku struke). (6) Osobe koje su prije stupanja na snagu ovoga Zakona stekle akademski naziv magistar inženjer uz naznaku struke stupanjem na snagu ovoga Zakona stječu akademski naziv sveučilišni magistar inženjer uz naznaku struke (univ. mag. ing. uz naznaku struke). (7) Osobe koje su prije stupanja na snagu ovoga Zakona stekle stručni naziv stručni specijalist određene struke iz tehničkog područja stupanjem na snagu ovoga Zakona stječu stručni naziv magistar inženjer uz naznaku struke (mag. ing. uz naznaku struke). (8) Na zahtjev osobe koja je završila studij visoko učilište obvezno je bez naknade izdati uvjerenje o ujednačavanju stručnoga naziva.“. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća te će se Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi uskladiti sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 119/22).
2 Koprivničko-križevačka županija Na temelju članka 79. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _________2022. godine donijela, Članak 1. Iza znaka zatvorenih navodnika u člancima 1., 2. i 3. treba staviti točku. Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen i ispravit će se nomotehnički izričaj.
3 Koprivničko-križevačka županija Na temelju članka 79. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _________2022. godine donijela, Članak 2. Potrebno je izmijeniti članak 21. podstavak 1. i članak 22. podstavak 1. Uredbi o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi („Narodne novine“, broj 74/10 i 125/14), na način da se iza riječi: „stručno znanje:“ dodaju riječi: „stručni pristupnik struke,“ odnosno: „pristupnik struke“. Naime završetkom stručnog studija u trajanju kraćem od tri godine, čijim završetkom se stječe manje od 180 ECTS bodova, osoba stječe stručni naziv stručni pristupnik odnosno stručna pristupnica uz naznaku struke (na primjer: stručni/a pristupnik/pristupnica ekonomije, stručni/a pristupnik/pristupnica medicinske radiologije, stručni/a pristupnik/pristupnica politologije i slično), sukladno članku 8. stavku 1. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine, broj 107/07. i 118/12.). Isto tako završetkom stručnoga kratkog studija student stječe stručni naziv pristupnik uz naznaku struke, sukladno članku 74. stavku 6. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 119/22.). Sukladno navedenom, kako stručni pristupnici odnosno pristupnici struke raspolažu potrebnim stručnim znanjem za obavljanje poslova stručnog suradnika i višeg referenta u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, stoga smatramo da ih treba uvrstiti u Uredbu o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi. Primljeno na znanje Prijedlog će se uzeti u razmatranje uvažavajući razliku između stručnog naziva stručni pristupnik struke, odnosno pristupnik struke i akademskog/stručnog naziva sveučilišni prvostupnik struke, odnosno stručni prvostupnik struke.
4 Koprivničko-križevačka županija Na temelju članka 79. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _________2022. godine donijela, Članak 3. Potrebno je izmijeniti članak 22. podstavak 1. Uredbi o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi („Narodne novine“, broj 74/10 i 125/14), na način da se iza riječi: „stručno znanje:“ dodaju riječi: „stručni pristupnik struke,“ odnosno: „pristupnik struke“. Naime završetkom stručnog studija u trajanju kraćem od tri godine, čijim završetkom se stječe manje od 180 ECTS bodova, osoba stječe stručni naziv stručni pristupnik odnosno stručna pristupnica uz naznaku struke (na primjer: stručni/a pristupnik/pristupnica ekonomije, stručni/a pristupnik/pristupnica medicinske radiologije, stručni/a pristupnik/pristupnica politologije i slično), sukladno članku 8. stavku 1. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine, broj 107/07. i 118/12.). Isto tako završetkom stručnoga kratkog studija student stječe stručni naziv pristupnik uz naznaku struke, sukladno članku 74. stavku 6. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 119/22.). Sukladno navedenom, kako stručni pristupnici odnosno pristupnici struke raspolažu potrebnim stručnim znanjem za obavljanje poslova stručnog suradnika i višeg referenta u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, stoga smatramo da ih treba uvrstiti u Uredbu o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi. Primljeno na znanje Prijedlog će se uzeti u razmatranje uvažavajući razliku između stručnog naziva stručni pristupnik struke, odnosno pristupnik struke i akademskog/stručnog naziva sveučilišni prvostupnik struke, odnosno stručni prvostupnik struke.