Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt uredbe o visini trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Jimoh Ajibola Akinyemi Visina trošarine na sitno rezani duhan za savijanje cigareta, ostali duhan za pušenje, cigare i cigarilose, Članak 5. Budući da korištenje ovih štetnih proizvoda je uzrok opterečenja zdravstvenog sustava članak 5. treba ovako izgledati: Trošarina iznos na a. sitno rezani duhan za zavijanje cigareta 175,00 eura za jedan kilogram od toga 30 % za javno zdravstvo b. Ostali duha za pušenje 175,00 eura za jedan kilogram od toga 30 % za javno zdravstvo c. cigare 200,00 za 1000 komada od toga 30 % za javno zdravstvo d. cidarilose 175,00 za 1000 komada od toga 30 % za javno zdravstvo članak 6 treba ovako: Trošarina iznos na 1. e- tekučina 2,00 eura za jedan mililitar od toga 30 % za javno zdravstvo 2. grijani duhanski proizvod 270,00 eura za jedan kilogram od toga 30 % za javno zdravstvo 3. novi duhanaski proizvodi 175,00 eura za jedan kilogram od toga 30 % za javno zdravstvo Obrazloženje: Ovi su proizvodi luksus i ih koriste večinom ljudi koje imaju viška sredstva i vlada treba distimulirati pušenje. Tko hoće pušti neka i plati ali neka saniraju štetu koji uzrokuju u zdravstvu. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća budući da se Uredba mijenja isključivo radi uvođenja eura kao zakonskog sredstva plaćanja u Republici Hrvatskoj od 1. siječnja 2023. u sklopu promjene svih uredbi kojima se propisuju visine trošarina i posebnih poreza i to sa zadržavanjem trenutno važećih visina. Također, člankom 1. stavkom 3. Zakona o trošarinama propisano je da su trošarine porezi i prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske, zbog čega se Uredbom ne može derogirati navedena zakonska odredba.