Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržaju bjanko zadužnice i obrazac bjanko zadužnice

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. Na temelju članka 215. stavka 4. Ovršnog zakona („Narodne novine“, broj 112/12., 25/13., 93/14., 55/16. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 73/17. i 131/20.) ministar nadležan za poslove pravosuđa donosi, Članak 3. Uz članak 3. (obrazac bjanko zadužnice) U obrascu bjanko zadužnice predlažemo dodati napomenu i fusnote (s time da se kunski iznosi zamijene odgovarajućim iznosima u eurima), a kako je označeno u Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice ("Narodne novine" br. 115/12., 82/17.). Prihvaćen Prihvaćen.