Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o obrazovnom programu i ispitu za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova, ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva, brokera i investicijskog savjetnika

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Srđan Kovačević OBRAZOVNI PROGRAM, Članak 3. St. (4) Bilo bi dobro već sada propisati minimalan dovoljan broj kandidata. Ovako je to arbitrarna odluka. Nije prihvaćen Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) nije u mogućnosti prihvatiti navedeni prijedlog i propisati najmanji potreban broj prijavljenih kandidata za održavanje Obrazovnog programa s obzirom na više različitih faktora koji utječu na održavanje Obrazovnog programa, kao što su angažiranje predavača, povjeravanje održavanja istog drugoj organizaciji, troškove provođenja Obrazovnog programa, a što se sve može procijeniti tek nakon utvrđivanja ukupnog broja zaprimljenih zahtjeva za pohađanje Obrazovnog programa.
2 Srđan Kovačević UVODNE ODREDBE, Članak 1. U ovome članku trebalo bi propisati koliko često će se ispiti raspisivati, obzirom da za neke ispite ne bude rokova duže od godine dana. Prihvaćen Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) prihvaća navedeni komentar te u članku 4. dodaje stavak jedan koji glasi „(1) Agencija će organizirati provođenje ispita iz članka 1. ovoga Pravilnika najmanje jednom godišnje.“ te stavci 1., 2. i 3. u navedenom članku postaju stavci 2., 3. i 4.