Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Andrijana Žderić PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI Zakon o Osobnoj asistenciji se u velikom dijelu članaka preklapa sa Zakonom o socijalnoj skrbi. U konačnici imamo dva slična Zakona kojim se definiraju prava korisnika i prava pružatelja usluga. Postavlja se pitanje - zašto uopće Zakon o Osobnoj asistenciji, ako se sve moglo riješiti kroz ZOSS? U ZOSS navesti Uslugu OA, a Pravilnikom koji je jednostavniji za izmjene, a sudeći prema komentarima ostavljenim na e-savjetovanju, itekako je za ovu uslugu potrebna zakonska fleskibilnost, a to je nešto što Pravlinik omogućuje. Što se tiče plaćanja usluge - brisati iz Zakona. Satnicu prilagođavati s obzirom i na uključenost u poludnevne ili dnevne programe - u odnosu na one koji se nemaju gdje uključiti s obzirom na nedostatak usluga u zajednici. Ne uvjetovati ili njegovatelj ili OA pogotovo kod samohranih, jednoroditelja i njegovatelja više djece. Naveli smo samohrane i jednoroditelje u članku 3) upravo iz razloga da Vam ukažemo na činjenicu da nisu sve obitelji u istoj situaciji. Isto je i sa roditeljima starije životne dobi. U fokusu treba biti korisnik USLUGE i koja mu je pordška potrebna. S toga tražimo i da se usluga omogući djeci od 16 godine, s manjom satnicom, kako bi se socijalizirali i npr. izašli vani na sok ili u kino Zakon treba biti fleksibilan i omogućiti korisniku potrebnu podršku točno onako kako je navedeno u ZOSS-u! S poštovanjem, Radni tim GI "Pomozimo djeci s invaliditetom" Djelomično prihvaćen Zakon o osobnoj asistenciji kao zaseban zakon donosi se na inicijativu osoba s invaliditetom i njihovih predstavnika s čim je suglasno i Povjerenstvo Vlade RH za osobe s invaliditetom i Ministarstvo kao predlagatelj zakona. Ne prihvaća se brisanje članka 35. već se čl. 36., 37. i 38. mijenjaju na način da će se sudjelovanje korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije propisati jednim člankom kojim će se definirati da osoba koja uslugu osobne asistencije koristi temeljem rješenja Zavoda nije dužna sudjelovati u plaćanju usluge ukoliko su joj prihodi niži od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, odnosno da je dužna sudjelovati u plaćanju cijene usluge u iznosu od 1% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini te u iznosu od 2% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od dvije prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini. Također se uređuje da se u iznos prihoda kojima je korisnik dužan sudjelovati u plaćanju cijene usluge osobne asistencije ne uračunava iznos koji korisnik plaća za uzdržavanje člana obitelji, prema zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi te ističemo da je brisana obveza zakonskog obveznika uzdržavanja u sudjelovanju u plaćanju cijene usluge. Satnica prava na uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent sukladno članku 30. stavku 3. prilagođava se za korisnike usluge cjelodnevnog boravka koji tu uslugu ostvaruju više od tri dana u tjednu temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, a korisnik u tom slučaju ima pravo na najviše 88 sati mjesečno usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. točke 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno. Ne prihvaća se prijedlog izmjene članka 9. Predlagatelj zakona dobnu granicu od 18 godina za korisnike usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, videći pratitelj i komunikacijski posrednik definirao je sukladno Konvenciji o pravima djeteta i odredio da se usluga odnosi na punoljetne osobe odnosno starije od 18 godina uzimajući u obzir načela neovisnog življenja.
2 Ana Barada PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI Poštovani, ukoliko je ovaj Nacrt prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji rezultat 15-godišnjeg rada na njemu, tada je isti trebao biti savršeno izbrušen do posljednjeg detalja, vodeći se time da se kvaliteta života i dostojanstvo OSI-ja digne na maksimalno moguću razinu. Ovim Nacrtom Prijedloga Zakona ne da to nije tako postignuto, nego mi se čini da se išlo u štetu OSI. Mi, kao jedna ravnopravna članica EU, ugledajući se na razvijene zapadne zemlje, ne možemo dopustiti da OSI budu na granici siromaštva, loše napisanim zakonima ih praktički tjerati na to, uvjetovati im usluge njima prijeko potrebne vodeći se sramotnim dohodovnim cenzusima. Pozivam sve osobe koje su pisale ovaj Nacrt da žive kao OSI 48 sati (namjerno neću kazati 24 sata), ponašaju se kao OSI, u skladu s njihovim zdravstvenim, birokracijskim, društvenim i financijskim uvjetima. Pa vas lijepo pitam, što vam je bilo na umu pišući ovaj zakon? Tj bolje rečeno, tko vam je bio na umu pišući ga? OSI? Ne bih rekla. A upravo vam je OSI trebao biti na umu prvenstveno! Vidljivo je da je na umu bilo zaštititi državni proračun, kojeg ustvari svi mi Hrvati financiramo. A taj proračun se pošteno mora raspodijeliti i na OSI, jer država je jaka onoliko koliko brine o svojim najslabijima. Ova država ne brine o najslabijima, jer se u 21. stoljeću moramo naganjati kako da u RH invalid dobije osobnog asistenta, jer mu se to ne omogućava ukoliko ima roditelja njegovatelja 8 sati dnevno. Što da OSI radi ostalih 16 sati? Kako vi znate obiteljske odnose u njegovoj obitelji? Kako možete uvjetovati dohodak za članove obitelji OSI-ja? Ima li pravo roditelj njegovatelj malo odahnuti? Možda sređivati ionako prekompliciranu birokraciju? Znate li da je roditelj njegovatelj jedan jaaaaaako umoran i istrošen roditelj? Njega treba rasteretiti, poticati ga, a ne ga sputavati, ograničavati i sl. Ionako su roditelji njegovatelji ograničeni i sputani zbog svoje situacije, ne treba još i država sjediti takvoj osobi na glavi kao da su najveći kriminalci. Neće svatko tražiti da bude roditelj njegovatelj, a sigurno neće svakome to biti ni odobreno. Samim tim statusom, zna se težina cijele situacije. Neka ova država bude OSI-ima, a i osobama koje skrbe o njima, majka, a ne maćeha. Nadam se da ćete uvažiti konstruktivne kritike koje su ostavljene u komentarima, a sa kojima se u potpunosti slažem. Djelomično prihvaćen Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji ne propisuje dohodovni cenzus kao uvjet za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije, već propisuje obvezu sudjelovanja korisnika odnosno obveznika uzdržavanja u plaćanju usluge osobne asistencije. Članci 36., 37. i 38. su izmijenjeni na način da će se sudjelovanje korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije propisati jednim člankom kojim će se definirati da osoba koja uslugu osobne asistencije koristi temeljem rješenja Zavoda nije dužna sudjelovati u plaćanju usluge ukoliko su joj prihodi niži od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, odnosno da je dužna sudjelovati u plaćanju cijene usluge u iznosu od 1% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini te u iznosu od 2% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od dvije prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini. Također se uređuje da se u iznos prihoda kojima je korisnik dužan sudjelovati u plaćanju cijene usluge osobne asistencije ne uračunava iznos koji korisnik plaća za uzdržavanje člana obitelji, prema zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi te ističemo da je brisana obveza zakonskog obveznika uzdržavanja u sudjelovanju u plaćanju cijene usluge. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. točke 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno.
3 Hrvatska zajednica za Down sindrom PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI Generalni prijedlozi za Zakon i potom za pravilnike: - unijeti odredbu da se usluga osobne asistencije pruža prema uputama korisnika i u kojim ga uvjetima može zamijeniti - propisati obvezu edukacije korisnika usluge osobne asistencije i zakonskih zastupnika (prava iz Konvencije, komunikacija…), kao i obvezu praktične obuke osobnog asistenta kod korisnika, - predlaže se da usluga ne bude definirana kao 4/8/16 sati, već od 4 do 16 sati dnevno, odnosno od 20 do 80 sati mjesečno, vjerujući da je nekim osobama dovoljno 6, 10 ili 12 sati usluge osobne asistencije. Svakako sve utemeljeno na individualnoj procjen - predlaže se donošenje nacrta svih pravilnika vezanih uz Zakon o osobnoj asistenciji do 1. srpnja 2023. i njihovo stavljanje u e-savjetovanje neposredno po stupanju Zakona na snagu, s rokom rasprave od 15 dana - molimo razmotriti mogućnost da Zakon stupa na snagu 1. srpnja, a primjenjuje se od 1.1. 2024. kako bi tekst Zakona i Pravilnici bili u potpunosti usklađeni i utemeljeni na principima i filozofiji neovisnog življenja - vezano za uslugu osobne asistencije, traži se provođenje edukacije stručnih djelatnika CZSS o usluzi kao i stručnih djelatnika koji izdaju rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanje usluge osobne asistencije u jedinicama područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba i to prije početka primjene Zakona - predlaže se provedba edukacije vezano za primjenu Zakona o osobnoj asistenciji na razini županija radi ujednačavanja provedbe usluge prije početka primjene Zakona - predlaže se dopuna Zakona o Registru osoba s invaliditetom u kojem bi postojala ažurirana evidencija o ostvarenim pravima i povlasticama osoba s invaliditetom - usluga osobne asistencije kao projektna usluga dala je priliku pružateljima usluge da sagledaju i velike teškoće koje uzrokuju česte otkaze osobnih asistenata, a vezane su za nepostojanje asistivne tehnologije koja bi olakšala njihov rad. - u pitanju su transferi krevet-kolica, kolica-toalet, kolica-automobil i sl. koji zbog podizanja korisnika usluge osobne asistencije vrlo često izazivaju bolove u leđima, uklještenja i sl. te se predlaže nabava dizalica (liftera) za transfere, ukoliko je moguće iz ESF+ ili nekog drugog programa. Time bi se omogućio osobnim asistentima rad na siguran način - postavlja se pitanje kako omogućiti pružanje usluge osobne asistencije putem student servisa iz razloga što je to iznimno često korišten oblik zapošljavanja te prilikom zamjena i bolovanja. Djelomično prihvaćen Prihvaća se prijedlog izmjene članka 3. stavka 1. točke 2. na način da se pojam osobnog asistenta dopunjuje te glasi: Osobni asistent je fizička osoba zaposlena kod pružatelja usluge osobne asistencije koja osobi s invaliditetom pruža pomoć i podršku u svakodnevnim aktivnostima koje osoba s invaliditetom nije u mogućnosti samostalno obavljati poštujući uputu korisnika o načinu pružanja pomoći i podrške u svrhu osiguravanja kvalitetnije usluge. Uvjeti zamjene osobnih asistenata bit će propisani standardima kvalitete za pružanje socijalnih usluga i smjernicama za njihovo uvođenje koje pravilnikom propisuje ministar. Kao i tijekom dosadašnje, šesnaestogodišnje provedbe programa i projekata kojima se osiguravala usluga osobne asistencije od strane organizacija civilnog društva, odnosno udruga osoba s invaliditetom, iste će i nadalje imati mogućnost provođenja edukacija korisnika. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 30., st. 1. na način da uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent može ostvariti osoba s invaliditetom u rasponu od 44 do 352 sata mjesečno, odnosno 10 do 80 sati tjedno. Nacrti svih pravilnika vezanih uz Zakon o osobnoj asistenciji bit će izrađeni do 1. srpnja 2023. godine te objavljeni na portalu e-savjetovanje neposredno nakon donošenja Zakona. Prijedlog da Zakon stupa na snagu 1. srpnja 2023., a primjenjuje se od 1. siječnja 2024. se ne prihvaća budući da iznimno veliki broj korisnika treba ovu uslugu te ju je potrebno što prije osigurati. Stručno usavršavanje u djelatnosti socijalne skrbi provodi se temeljem Zakona o socijalnoj skrbi. Održavanje edukacija vezanih uz izdavanje rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanje usluge osobne asistencije nije predmet uređenja ovog Zakona. Dopuna Zakona o Registru osoba s invaliditetom nije predmet uređenja ovog Zakona već Zakona o Registru osoba s invaliditetom. Osiguravanje asistivne tehnologije nije predmet uređenja ovog Zakona. Prijedlog nabave dizalica (liftera) za transfere nije predmet uređenja ovog Zakona. Prijedlog za pružanje usluge putem student-servisa se prihvaća na način da se u čl. 3. st. 1. točkama 2.-6. riječ „radnik“ zamjenjuje sa riječi „fizička osoba“. Navedenom izmjenom poslodavcu je pružena mogućnost zapošljavanja osobnih asistenata, komunikacijskih posrednika i videćih pratitelja temeljem propisa kojima se uređuje rad i zapošljavanje, kao i temeljem Zakona o obavljanju studentskih poslova.
4 Hrvatska zajednica za Down sindrom PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI Predlažemo dodavanje članka kojim bi se definiralo radno vrijeme osobnog asistenta, a koji bi glasio: „Rad osobnog asistenta uključuje fleksibilno radno vrijeme što omogućava rad neradnim danima, vikendom i blagdanima te višekratno radno vrijeme u tijeku dana.“ Nije prihvaćen Komentar nije prihvaćen. Radno vrijeme osobnog asistenta nije predmet uređenja ovog Zakona. Ističemo da je tjedni raspon sati definiran s ciljem korištenja usluge osobne asistencije kroz sve dane u tjednu uključujući i subotu, nedjelju i blagdane, a ne isključivo radne dane. Isto se definira ugovorom o radu između pružatelja usluge i radnika.
5 Hrvatska zajednica za Down sindrom PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI Predlažemo dodavanje ili novog članka ili stavka u recimo članku 2. ili prije članka 9. koji bi glasio: „Pravo na uslugu osobne asistencije ne isključuje pravo na ostale usluge iz sustava socijalne skrbi, ali se broj odobrenih sati usluge osobne asistencije umanjuje za broj sati za koje je korisnik uključen u programe ili usluge odobrene propisima koje određuju socijalni i zdravstveni propisi ili koji će se u budućnosti donijeti.“ Nije prihvaćen Zakonom nije isključena mogućnost istovremenog korištenja ostalih socijalnih usluga definiranih Zakonom o socijalnoj skrbi, osim usluge smještaja, organiziranog stanovanja i pomoći u kući. Satnica prava na uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent sukladno članku 30. stavku 3. prilagođava se za korisnike usluge cjelodnevnog boravka koji tu uslugu ostvaruju više od tri dana u tjednu temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, a korisnik u tom slučaju ima pravo na najviše 88 sati mjesečno usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent.
6 Marija Kotarski PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI Poštovani! Imam osjećaj da se pri pisanju ovog Prijedloga zakona nije razmišljalo o tome da je ovaj propis namijenjen osobama od kojih doslovno svaka ima osobnu priču i situaciju koju je potrebno sagledati. Neke su stvari predložene previše općenito, kao da su predlagači zapravo nesvjesni stvarnog života i potreba velike većine osoba s invaliditetom. Osvrnut ću se na nekoliko članaka i na pojedine stavke istih, jer su ona po meni nekako najviše problematična. U čl. 6 stavak 1 predlažem da se, pri pojašnjavanju što usluga obuhvaća doda: a) usluge osobne pomoći korisniku b) usluge svakodnevnih poslova c) usluge pratnje i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske. Nekima je potrebna pomoć i na putovanju i treba to dodati, a nikako nije u redu ograničavati i navoditi da je ta vrsta pomoći dopuštena samo u slučaju kad osoba obnaša važne dužnosti u udrugama koji djeluju u korist osobama s invaliditetom, kako je sada navedeno u istom članku u stavku 2. Sve osobe s invaliditetom imaju pravo putovati ako to žele i ako mogu omogućiti da asistent s njima ide zašto ne bi putovale? Članak 10. Pravo na uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent ne može ostvariti osoba: - koja ostvaruje uslugu pomoći u kući temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi ili drugog propisa. Smatram da ovo nije dobro i da treba ili maknuti ili drugačije urediti jer je osobna asistencija sasvim drugi vid pomoći, sa više sati i u drugim aspektima. Pomoć u kući se može ostvariti svega nekoliko sati, i to ne svakodnevno, a neki možda trebaju veću podršku. Nije dobro da im se zbog tih nekoliko sati uskraćuje asistencija. Članak 10, st. 3 i 4 - čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi - koja ostvaruje pravo na njegovatelja temeljem drugih propisa Mogu razumjeti logiku koja stoji iza ovog prijedloga, no smatram da je on izrazito štetan jer osobama koje imaju roditelja njegovatelja uskraćuje barem donekle neovisnost na koju i one imaju pravo. S druge pak strane, roditelje i obitelj taj prijedlog liši mogućnosti da se malo odmore i posvete sebi. Svi kao ljudi na to imamo pravo. Nije humano osobu s teškim invaliditetom osuđivati samo na obitelj, zato što netko od članova ima status njegovatelja. U ovom predlažem da im se svakako ostavi pravo na OA četiri sata dnevno, 20 sati tjedno… Minimalno. st. 5 koja je na liječenju i/ili rehabilitaciji u zdravstvenoj ustanovi, a koja ima članove obitelji koji joj mogu pružiti podršku. Zašto ovakvo ograničavanje? Treba uzeti u obzir činjenicu da mnogi imaju u obitelji bolesne članove, da braća i sestre imaju svoje živote, obitelji, da se, na kraju, krajeva, neki ne slažu dobro međusobno… Svašta može biti. Treba dati mogućnost da asistent prati na rehabilitaciju, ukoliko se na individualnoj procjeni uvidi da je to potrebno. Nadodati članak u kojem se pojašnjava: Iznimno, ukoliko korisnik nema mogućnosti druge podrške, o čemu se utvrđuje individualnom procjenom, ima pravo na pomoć osobnog asistenta i na liječenju /rehabilitaciji. Članak 28.. Bilo bi to dobro čak i preraspodjelu maknuti i odrediti fiksno da se ima satnica, a iznimno ako ima pravo na 4 sata omogućiti preraspodjelu. Preraspodijela ako osoba ima 10, 12, ili više sati je teška. Zašto? Zato što osoba koja radi, npr. preko tjedna treba manje sati, nego vikendom kada je doma, a žrtvovati tjedne sate zato da bi imala preko vikenda, to isto nije dobro. Kažem, preraspodijeliti je moguće ako osoba ostvari pravo na manje sati. Puno će zahvalnije biti ako se točno odredi satnica koja se mora odraditi, tada će i asistentima i nama biti neke stvari jasnije definirane. Bojim se da bismo preraspodjelama otišli korak natrag. Isto tako, treba urediti propisati načine zamjene ako je asistent na bolovanju. Predlažem da se formulira Registar osobnih asistenata, baza ljudi za koje se zna da su provjereni kako bi osoba s invaliditetom koja treba naći zamjenu za asistenta istu lakše pronašla. Potrebno je urediti način rada, edukaciju koju asistenti koji prvi puta to rade moraju proći, jasnije definirati broj sati, definirati certifikat koji asistenti dobivaju, verificirati zanimanje osobnog asistenta i tko ga verificira… Mnogo toga nije jasno definirano. Treba dodati članak u kojem se to sve pojašnjava. Čitav članak koji je veoma sporan također je članak 30. Naime, smatram da se nikako ne može i ne smije ograničavati na 4, 8 ili 16 sati asistencije, već da je mnogo primjerenije napisati da osoba ima pravo na asistenta u rasponu od najmanje 4, do najviše 16 sati dnevno. Trebalo bi, umjesto 16, ovdje biti 24 sata jer ljudi žive 24/7,365 dana u tjednu, ali želim vjerovati da je maksimum 16 samo početak. Koliko će tko imati, treba biti utvrđeno individualnom procjenom svakog pojedinca. Nekome možda ne treba 4, nego 6, drugome pak ne 16, nego 12 ili 10 sati dnevno i tako redom. Nadalje, zašto bi samo nezaposleni samci imali pravo na 16 sati asistencije? To treba maknuti i dati pravo na maksimum i drugima, za koje se procjeni da im je potrebno. Kad bi to ostalo ovako, mnoge osobe s invaliditetom bi se vratile korak natrag u kvaliteti života. Mnogi ljudi rade, trebaju isto više sati pomoći! Zaboravlja se da vikendima zaposleni ljudi trebaju više sati pomoći nego preko tjedna ako žive sami… Zar se možda očekuje da zaposleni ljudi sami sebi plaćaju dodatne sate koji im trebaju? Ova primjedba se nadovezuje na prijedlog u vezi članka 28. Ne smije se gledati obitelj pri određivanju prava na određen broj sati asistencije. Život s obitelji ni po čemu nije relevantan za to. Mnogi od nas, krećem od sebe, imamo situaciju da živimo s roditeljima koji su u godinama, bolesni i ne mogu se o nama brinuti. S druge strane, smatram da nije u redu ni prema našoj braći i sestrama, ako ih imamo, ovako ih indirektno prisiljavati da doživotno ostaju u obiteljskim kućama da bi nam pomagali, i oni imaju pravo na svoje živote. kao što i mi na to imamo pravo. Ovakvim prijedlogom se na neki način zaboravlja da je svrha usluge osobne asistencije upravo naš neovisan život, a kako da ga ostvarimo, ako nas se uglavnom i dalje ovime veže isključivo za obitelj? Nisam nikako za odredbe članka 36, 37 i 38, jer nije jasno definirano koliko bi se plaćalo. Osim toga, da bismo bili u mogućnosti to činiti, trebao bi u Hrvatskoj postojati standard za to i dovoljno osobnih primanja, a znamo da to zasad nije tako kod mnogih osoba s invaliditetom. invaliditet nije nešto što smo izabrali, to je tako, dogodio nam se, a ako nam se već zakonom ova usluga uređuje, nije u redu prisiljavati nas da sami participiramo, bez jasne definicije koliko bismo osobno davali. U nadi da će se prijedlozi svih nas na sporne dijelove uvažiti, srdačno pozdravljam te apeliram da se ne zaboravi da je svako slovo ovoga propisa za nas i naše obitelji životno važno! Isto tako, važno je i za naše asistente koji su vrijedni ljudi i zaslužuju plaću i radne uvjete dostojne ovog važnog posla koji obavljaju. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene čl. 6. st. 1. na način da se riječ „obuhvaća“ mijenja s terminom „može obuhvatiti“. Usluga osobne asistencije je navedenim stavkom jasno definirana i sveobuhvatna, uključujući potrebe svih korisničkih skupina, a Listom procjene potreba individualno će se utvrditi aktivnosti u kojima će se pružati podrška za pojedinu korisničku skupinu. Prihvaća se i prijedlog da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše čl. 6. st. 2. Prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 1. Usluga pomoći u kući sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi usmjerena je na podmirivanje svakodnevnih životnih potreba: organiziranje prehrane, obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene i/ili zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba čime se preklapa s uslugom osobne asistencije. Osobe koje zahtijevaju veći stupanj podrške a udovoljavaju uvjetima za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije imat će mogućnost izbora usluge koja im je potrebna. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. točke 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno. Prihvaća se komentar koji se odnosi na članak 10. stavak 1. podstavak 5. te se isti briše, a u Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji dodaje se odredba kojom će se propisati mirovanje prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od 30 dana, odnosno prestanak prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od šest mjeseci. Ne prihvaća se prijedlog izmjene članka 28. Preraspodjela fonda sati nužna je radi pravovremenog osiguravanja pomoći i podrške korisniku u slučaju interventnih mjera u posebnim slučajevima propisanim člankom 27. Prijedlog se prihvaća na način da se u čl. 3. st. 1. točkama 2.-6. riječ „radnik“ zamjenjuje sa riječi „fizička osoba“. Navedenom izmjenom poslodavcu je pružena mogućnost zapošljavanja osobnih asistenata, komunikacijskih posrednika i videćih pratitelja temeljem propisa kojima se uređuje rad i zapošljavanje, kao i temeljem Zakona o obavljanju studentskih poslova. Ne prihvaća se prijedlog formiranja Registra osobnih asistenata. Pri formiranju bilo kojih oblika evidencija/registara/popisa koji bi bili javno dostupni potrebno je poštivati pravo na zaštitu osobnih podataka. Uvjeti za zapošljavanje osobnog asistenta i uvjeti po kojima se pruža usluga definirani člancima 14. do 17. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 30. na način da uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent može ostvariti osoba s invaliditetom u rasponu od 44 do 352 sata mjesečno, odnosno 10 do 80 sati tjedno. Što se tiče osiguravanja usluge u trajanju 24 sata dnevno ističemo da je usluga osobne asistencije primarno uvođena u svrhu socijalnog uključivanja, a ne u svrhu zdravstvene njege, u ovom trenutku nije moguće osigurati navedeni opseg podrške. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene čl. 30. st. 2. podstavka 1 na način da se briše riječ „nezaposleni“, te je u čl. 30. st. 2. podstavka 2. točka 2. dodana mogućnost ostvarivanja prava na uslugu osobne asistencije u trajanju do 176 sati mjesečno i za osobu s tjelesnim oštećenjem 4. stupnja koja ima Barthel indeks 21-35 koja živi sama ili su ostali članovi kućanstva maloljetni. Ne prihvaća se brisanje članaka 36., 37. i 38. već će se sudjelovanje korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije propisati jednim člankom kojim će se definirati da osoba koja uslugu osobne asistencije koristi temeljem rješenja Zavoda nije dužna sudjelovati u plaćanju usluge ukoliko su joj prihodi niži od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, odnosno da je dužna sudjelovati u plaćanju cijene usluge u iznosu od 1% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini te u iznosu od 2% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od dvije prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini. Također se uređuje da se u iznos prihoda kojima je korisnik dužan sudjelovati u plaćanju cijene usluge osobne asistencije ne uračunava iznos koji korisnik plaća za uzdržavanje člana obitelji, prema zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi te ističemo da je brisana obveza zakonskog obveznika uzdržavanja u sudjelovanju u plaćanju cijene usluge.
7 Antonio PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI Treba uvesti registar za osobna asistencija,komunikacijski posrednik za gluhe i gluhoslijepih,osobni asistent,videći pratitelj. Razloga zaštita registar i kontrola za financijski sredstva i izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja.kontrola ugovor o djelu komunikacijski posrednika…. Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog formiranja Registra osobnih asistenata. Pri formiranju bilo kojih oblika evidencija/registara/popisa koji bi bili javno dostupni potrebno je poštivati pravo na zaštitu osobnih podataka. Uvjeti za zapošljavanja osobnog asistenta i uvjeti po kojima se pruža usluga definirani su člancima 14. do 17.
8 ZAJEDNICA SAVEZA OSOBA S INVALIDITETOM HRVATSKE - SOIH PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI Predlaže se dodati članak kojim se definira radno vrijeme osobnog asistenta, a koji glasi: „Rad osobnog asistenta uključuje fleksibilno radno vrijeme što omogućava rad neradnim danima, vikendom i blagdanima te višekratno radno vrijeme u tijeku dana.“ Nije prihvaćen Komentar nije prihvaćen. Radno vrijeme osobnog asistenta nije predmet uređenja ovog Zakona. Ističemo da je tjedni raspon sati definiran s ciljem korištenja usluge osobne asistencije kroz sve dane u tjednu uključujući i subotu, nedjelju i blagdane, a ne isključivo radne dane. Isto se definira ugovorom o radu između pružatelja usluge i radnika.
9 ZAJEDNICA SAVEZA OSOBA S INVALIDITETOM HRVATSKE - SOIH PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI Prijedlozi: - unijeti odredbu da se usluga osobne asistencije pruža prema uputama korisnika i u kojim ga uvjetima može zamijeniti, - propisati obvezu edukacije korisnika usluge osobne asistencije i zakonskih zastupnika (prava iz Konvencije, komunikacija…), kao i obvezu praktične obuke osobnog asistenta kod korisnika, - predlaže se da usluga ne bude definirana kao 4/8/16 sati, već od 4 do 16 sati dnevno, odnosno od 20 do 80 sati mjesečno, vjerujući da je nekim osobama dovoljno 6, 10 ili 12 sati usluge osobne asistencije. Svakako sve utemeljeno na individualnoj procjeni, - predlaže se donošenje Nacrta Pravilnika vezanog za Zakon o osobnoj asistenciji do 1. srpnja 2023. i njihovo stavljanje u e-savjetovanje neposredno po stupanju Zakona na snagu, s rokom rasprave od 15 dana, - molimo razmotriti mogućnost da Zakon stupa na snagu 1. srpnja, a primjenjuje se od 1.1. 2024. kako bi tekst Zakona i Pravilnici bili u potpunosti usklađeni i utemeljeni na principima i filozofiji neovisnog življenja, - vezano za uslugu osobne asistencije, traži se provođenje edukacije stručnih djelatnika CZSS o usluzi kao i stručnih djelatnika koji izdaju rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanje usluge osobne asistencije u jedinicama područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba i to prije početka primjene Zakona, - predlaže se provedba edukacije vezano za primjenu Zakona o osobnoj asistenciji na razini županija radi ujednačavanja provedbe usluge prije početka primjene Zakona, - predlaže se dopuna Zakona o Registru osoba s invaliditetom u kojem bi postojala ažurirana evidencija o ostvarenim pravima i povlasticama osoba s invaliditetom, - usluga osobne asistencije kao projektna usluga dala je priliku pružateljima usluge da sagledaju i velike teškoće koje uzrokuju česte otkaze osobnih asistenata, a vezane su za nepostojanje asistivne tehnologije koja bi olakšala njihov rad. U pitanju su transferi krevet-kolica, kolica-toalet, kolica-automobil i sl. koji zbog podizanja korisnika usluge osobne asistencije vrlo često izazivaju bolove u leđima, uklještenja i sl. te se predlaže nabava dizalica (liftera) za transfere, ukoliko je moguće iz ESF+ ili nekog drugog programa. Time bi se omogućio osobnim asistentima rad na siguran način, - postavlja se pitanje kako omogućiti pružanje usluge osobne asistencije putem student servisa iz razloga što je to iznimno često korišten oblik zapošljavanja prilikom zamjena i bolovanja. Djelomično prihvaćen Prihvaća se prijedlog izmjene članka 3. stavka 1. točke 2. na način da se pojam osobnog asistenta dopunjuje te glasi: Osobni asistent je fizička osoba zaposlena kod pružatelja usluge osobne asistencije koja osobi s invaliditetom pruža pomoć i podršku u svakodnevnim aktivnostima koje osoba s invaliditetom nije u mogućnosti samostalno obavljati poštujući uputu korisnika o načinu pružanja pomoći i podrške u svrhu osiguravanja kvalitetnije usluge. Uvjeti zamjene osobnih asistenata bit će propisani standardima kvalitete za pružanje socijalnih usluga i smjernicama za njihovo uvođenje koje pravilnikom propisuje ministar. Edukacija odnosno informiranje korisnika o svim karakteristikama ove usluge propisat će se standardima kvalitete za pružanje socijalnih usluga i smjernicama za njihovo uvođenje koje pravilnikom propisuje ministar. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 30. st. 1. na način da uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent, a za kojom je procijenjena potreba pomoći osobnog asistenta temeljem Liste procjene potreba može ostvariti osoba s invaliditetom u rasponu od 44 do 352 sata mjesečno, odnosno 10 do 80 sati tjedno. Nacrti svih pravilnika vezanih uz Zakon o osobnoj asistenciji bit će izrađeni do 1. srpnja 2023. godine te objavljeni na portalu e-savjetovanje neposredno nakon donošenja Zakona. Prijedlog da Zakon stupa na snagu 1. srpnja 2023., a primjenjuje se od 1. siječnja 2024. se ne prihvaća budući da iznimno veliki broj korisnika treba ovu uslugu te ju je potrebno što prije osigurati. Stručno usavršavanje u djelatnosti socijalne skrbi provodi se temeljem Zakona o socijalnoj skrbi. Održavanje edukacija vezanih uz izdavanje rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanje usluge osobne asistencije nije predmet uređenja ovog Zakona. Dopuna Zakona o Registru osoba s invaliditetom nije predmet uređenja ovog Zakona već Zakona o Registru osoba s invaliditetom. Osiguravanje asistivne tehnologije nije predmet uređenja ovog zakona. Prijedlog nabave dizalica (liftera) za transfere nije predmet uređenja ovog Zakona. Komentar koji se odnosi na zapošljavanje putem student servisa se prihvaća na način da se u čl. 3. st. 1. točkama 2.-6. riječ „radnik“ zamjenjuje s riječima „fizička osoba“. Navedenom izmjenom poslodavcu je pružena mogućnost zapošljavanja osobnih asistenata, komunikacijskih posrednika i videćih pratitelja temeljem propisa kojima se uređuje rad i zapošljavanje, kao i temeljem Zakona o obavljanju studentskih poslova.
10 ZAJEDNICA SAVEZA OSOBA S INVALIDITETOM HRVATSKE - SOIH PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI Predlaže se dodati stavak koji glasi: „Pravo na uslugu osobne asistencije ne isključuje pravo na ostale usluge iz sustava socijalne skrbi, ali se broj odobrenih sati usluge osobne asistencije umanjuje za broj sati za koje je korisnik uključen u programe ili usluge odobrene propisima koje određuju socijalni i zdravstveni propisi ili koji će se u budućnosti donijeti.“ Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Nacrtom prijedloga zakona nije isključena mogućnost istovremenog korištenja ostalih socijalnih usluga definiranih Zakonom o socijalnoj skrbi, osim usluge smještaja, organiziranog stanovanja i pomoći u kući. Satnica prava na uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent sukladno članku 30. stavku 3. prilagođava se za korisnike usluge cjelodnevnog boravka koji tu uslugu ostvaruju više od tri dana u tjednu temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, a korisnik u tom slučaju ima pravo na najviše 88 sati mjesečno usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent.
11 ZAJEDNICA SAVEZA OSOBA S INVALIDITETOM HRVATSKE - SOIH PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI U člancima 9, 11 i 12 nepotrebno dostavljati u te svrhe potvrdu iz Registra osoba s invaliditetom. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Sukladno Zakonu o registru osoba s invaliditetom, status osobe s invaliditetom ima osoba kojoj je u postupku vještačenja utvrđeno barem jedno oštećenje iz Liste oštećenja organizma i najmanje stupanj 1. iz Liste težine i vrste invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti. Službena osoba koja provodi postupak priznavanja prava na uslugu osobne asistencije utvrđivat će postojanje statusa osobe s invaliditetom, a postupak dokazivanja propisan je Zakonom o općem upravnom postupku.
12 Lana Bede PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI Upućujem vam na ovom mjestu tek nekoliko glavnih primjedbi na Prijedlog zakona o osobnoj asistenciji koje do sada nisu bile spominjane u javnosti i medijima, a smatram ih važnima za skupinu osoba s autizmom 4. stupnja, osobito one osobe koje ne govore, odnosno imaju teškoće u ekspresivnoj komunikaciji jer u Zakon o OA nisu uvrštene kao skupina kojoj je potreban komukacijski posrednik. Ovim propustom zakonodavac izravno krši Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda, Zakon o suzbijanju diskriminacije i Povelju prava na komunikaciju koja pravo na komunikaciju drži temeljnim i neotuđivim ljudskim pravom svake osobe pa tako i osobe s invaliditetom, te grubo povrijeđuje komunikacijska prava osoba s autizmom koje imaju složene komunikacijske potrebe i njihove osobne slobode. Zakon o OA propisuje za osobe s autizmom 3. i 4. stupnja isti broj sati osobne asistencije - zakonski prijedlog je diskriminatoran jer je osobama 4. stupnja s manjom funkcionalnom sposobnošću potreban veći opseg podrške u odnosu na osobe s autizmom 3. stupnja te ih ovaj Zakon dovodi u neravnopravan položaj. Jesu li autisti s 4. stupnjem kažnjeni zbog primanja osobne invalidnine jer država OI i OA gleda kao dvostruko financiranje??? Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom RH je u razgovoru na N1 4.12.2022. naglasila da satnica osobne asistencije treba biti adekvatna i odrediti se prema potrebama osobe i u skladu s vještačenjem. Koja je svrha vještačenja i utvrđivanja stupnja invaliditeta ako ovaj Zakon izjednačava opseg podrške OA za različite stupnjeve sposobnosti fukcionalnog samozbrinjavanja? (Vještačenja su izravan trošak za državni proračun dok se usluga osobne asistencije podmiruje iz europskih fondova pa se pitamo što je ovdje dvostruki trošak) Za odrasle osobe s autizmom 4. stupnja podrška osobnog asistenta 4 h dnevno ni približno ne zadovoljava njihove stvarne potrebe i mora bi biti povećana na minimalno 8 h svakog dana u tjednu. U istom intervjuu, POSI je istakla da je važno da Zakon o OA omogući da se obitelj rastereti i da se ne stvara ovisnost osobe s invaliditetom o jednom članu obitelji. Međutim, ovaj Zakon radi upravo suprotno! On potiče ovisnost osobe s invaliditetom o jednom članu obitelji jer je satnica OA daleko ispod realnih potreba osobe s teškim invaliditetom. Sa samo 4 h osobnog asistenta dnevno, kako će roditelj koji uzdržava osobu s invaliditetom raditi, makar i polovicu punog radnog vremena jer mora i putovati na posao (obaviti i druge stvari životnog minimuma poput nabavke osnovnih životnih potreština, primarne zdravstvene zaštite, higijene i slično), a dobar dio autista ne moze biti sam bez nadzora za to vrijeme. Roditelju koji egizistencijalno skrbi o osi (jer je svega 2% osi u Hrvatskoj zaposleno, a među njima niti jedan autist 4. stupnja), time će biti onemogućeno da radi ili će biti prisiljen pored onih 4 h OA koje mora sufinancirati, vlastitim novcem plaćati dodatnu OA (ako će Zakon to uopće dopuštati!) da bi mogao raditi polovicu radnog vremena. Što će biti kada roditelj bude u mirovini, i s njenim iznosom (jer se računa polovica plaće) neće moci uzdržavati ni sebe, a kamoli dvije osobe i još plaćati pomoć? Ovo nije rasterećenje obitelji u susret velikoj recesiji nego otvoreno guranje u siromaštvo i tiha eutanazija. Drugi problem, ne manje važan, je što ovakav način korištenja OA za babysitting odrasle osobe nije u skladu s potrebama, željama i interesima osobe s invaliditetom koja želi i trebala bi moći koristiti OA sukladno svojim osobnim željama u vrijeme koje njoj odgovara sukladno načelu neovisnog življenja. Nedovoljna satnica OA izravno kompromitira osobnu autonomiju, osobne slobode i dostojanstvo osobe s teškim invaliditetom. Zakon zaboravlja da postoji velik broj samohranih roditelja osoba s teškim invaliditetom kao i jednoroditeljskih obitelji iako je notorna činjenica da u je ovoj pupulaciji velik postotak razvoda (80%). Ili zakonodavac putem ovog Zakona indirektno prisiljava roditelja da da otkaz nakon što osoba s invaliditetom napuni 21. g. kako bi preuzeo skrb 20/7/365? Tko će onda preuzeti teret uzdržavanja? Kako će jedna nezaposlena osoba uzdržavati drugu nezaposlenu osobu? U praksi je skrb koju pruža roditelj osbe s teškim autizmom 24/7/365 (svaki roditelj, ne samo roditelj njegovatelj) jer dosadašnje iskustvo pokazuje da gotovo nitko od odraslih autista na području Zagreba do sada nije imao podršku osobnog asistenta. Nitko! Niti povremeno! Ne zato jer nema potrebe nego nitko ne želi biti osobni asistent odraslom autisti. Biraju se lakše dijagnoze. Ovaj Zakon ne samo da nije ugradio mehanizam koji bi ovu diskriminaciju spriječio nego će planiranim proširenjem usluge OA na širi krug korisnika s nižim stupnjem funkcionalnog oštećenja u odnosu na ranije kad je podrška osobne asistencije bila namijenjena samo osobama s najtežim oblicima invaliditeta, dovesti odrasle autiste s težim oblicima poremećaja, pogotovo u manjim sredinama, u još bezizlazniju situaciju. Zakon otvara mogućnost da se usluga OA provodi kao komercijalna djelatnosti što je i Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom RH navela u istom intervjuu, pa je za očekivati da će još više doći do izražaja postojeći nesrazmjer u podzastupljenosti OA za pojedine dijagnoze, a unutar dijagnoze autizma oni s 3. stupnjem brže će i lakše dolaziti do OA nego oni s 4. stupnjem. Također doći će do geografske podzastupljenosti kao što je sad slučaj s drugim oblicima socijalnih usluga kojih izvan većih gradova nema. Gledano iz perspektive pružatelja usluge, zašto bi itko za jednako plaćenu satnicu radio sa zahtjevnijim korisnikom ako je u poziciji da može birati a može jer je daleko veća potražnja od ponude OA. Zakon bi morao predvidjeti kontolne mehanizme da spriječi neravnopravnosti, a njih ovdje nema. Posljednja, no izuzetno važna primjedba. ovaj Zakon uopće ne prepoznaje skupinu osoba sa složenim komunikacijskim potrebama u koju spadaju negovoreći i slabogovoreći autisti kojima je potreban komunikacijski posrednik pa im posljedično uskraćuje pravo na ravnopravnu komunikaciju. Komunikacijske posrednike država priznaje gluhoslijepim, gluhim i slijepim osobama, dok je skupina ljudi sa složenim komunikacijskim potrebama potpuno nevidljiva, nepriznata i obespravljena, kao da u Hrvatskoj ne postoji. Radi se o teškoj diskriminaciji jedne skupine ljudi temeljem njihovog zdravstvenog stanja i invaliditeta, koju hrvatski zakon klasificira kao kazneno djelo. Autistične osobe s teškoćama ekspresivne komunikacije imaju svakodnevnu potrebu za komunikacijsko-regulacijskim partnerom (termin koji se koristi u SAD-u) koji im pruža pomoć u prevladavanju komunikacijskih barijera, pratnju i pomoć u različitim svakodnevnim aktivnostima kako bi se mogli ravnopravno uključiti u životnu i radnu okolinu. U Zakon obavezno treba dodati novu kategoriju Komunikacijski posrednik za osobe sa složenim komunikacijskim potrebama te propisati obaveznu edukaciju komunikacijskog posrednika za onu vrstu potpomognute komunikacije i asistivne tehnologije koju korisnik želi koristiti u komunikaciji. U sadašnjem obliku koji je pušten u javnu raspravu, Zakon o osobnoj asistenciji je nepravedan, nije usmjeren na krajnjeg korisnika i njegovu autonomiju, vodi daljnjoj atrofiji državne mreže socijalnih usluga i degradaciji osoba s teškim invaliditetom, te neće spriječiti institucionalizaciju osoba s teškim i višestrukim oblicima invaliditeta što bi mu trebala biti primarna svrha. Djelomično prihvaćen Ovim Zakonom nisu obuhvaćene usluge za koje je potreban specifičan profil stručnih radnika educiranih za sustav potpomognute komunikacije korištenjem asistivne tehnologije. Navedene usluge moguće je ostvariti temeljem drugih propisa. Vezano za komentar koji se odnosi na određivanje satnice prema potrebama korisnika, ističemo da se djelomično prihvaća prijedlog izmjene čl. 30. st. 2. podstavka 3. na način da će osoba s poremećajima iz autističnog spektra 3. i 4. stupnja moći ostvariti uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent u trajanju do 88 sati mjesečno. Nadalje, procjena članova radne skupine je da svrstavanje osoba s intelektualnim teškoćama i osoba s poremećajem autizma 3. i 4. stupnja u kategoriju osoba kojima je potrebno osigurati do 88 sati usluge osobne asistencije zadovoljava potrebu tih osoba za socijalnim uključivanjem. Ostale potrebe ove osobe zadovoljavaju ili samostalno ili uz podršku drugih članova obitelji budući da vrlo rijetko ili gotovo nikad ne žive same. Vezano za komentar koji se odnosi na rasterećenje roditelja osoba s invaliditetom, ističemo da isto nije predmet uređenja ovog Zakona, već je cilj ovog Zakona omogućiti korisnicima veći stupanj socijalne uključenosti.
13 UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH OSOBA GRADA POŽEGE I ŽUPANIJE POŽEŠKO-SLAVONSKE PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI 1. U čl.3.st.1. dodati: Prepreka je i komunikacijska smetnja koja osobu s oštećenim sluhom može ometati i/ili sprječavati u nesmetanom pristupu informacijama. 2. Čl.3.st.3. izmijeniti tako da glasi: „Komunikacijski posrednik je radnik zaposlen kod pružatelja usluge osobne asistencije koji prenosi informaciju između osobe s oštećenjem sluha ili gluhoslijepe osobe i čujuće okoline i to u obliku sustava komunikacije koju preferira osoba s oštećenjem sluha ili gluhoslijepa osoba, a sve prema Zakonu o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije za gluhe i gluhoslijepe osobe u Republici Hrvatskoj“ 3. Čl.3.st.4. Izmjeniti tako da glasi: Komunikacijski posrednik je radnik zaposlen kod pružatelja usluge osobne asistencije koji ima odgovarajuće vještine, znanja i sposobnosti u korištenju hrvatskog znakovnog jezika, odnosno korištenju ostalih sustava komunikacije gluhih osoba koji se temelje na hrvatskom jeziku, a sve prema Zakonu o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije za gluhe i gluhoslijepe osobe u Republici Hrvatskoj“ 4. Predlaže se da čl. 6. st. (1). glasi: „Osobna asistencija usklađuje se s individualnim potrebama pojedinca i obuhvaća: a) usluge osobne pomoći korisniku b) usluge svakodnevnih poslova c) usluge pratnje i i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske d) usluge pomoći na radnom mjestu i u obrazovnom procesu e) usluge podrške u komunikaciji.“ 5. Predlaže se brisanje čl. 6. st. (2) budući da je usluga osobne asistencije osobama potrebna i izvan RH. 6. U čl. 10. brisati podstavke 1, 3 i 5 (definirane su u članku 30). 7. Čl. 11.st. 1. izmijeniti tako da isti glasi: „Pravo na uslugu osobne asistencije koju pruža komunikacijski posrednik za gluhe priznaje se osobi s oštećenjem sluha drugog, trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja te koja ima status osobe s invaliditetom sukladno Zakonu o Registru osoba s invaliditetom.“ 8. U čl. 14. st. (1) kod uvjeta izbrisati „poslovno sposobna osoba“. 9. U čl. 14. st. 1. riječi „formalni programi osposobljavanja“ zamijeniti s „neformalni programi osposobljavanja“, kao i u st. (2). 10. Čl.15. st.1. izmjeniti tako da isti glasi: „Komunikacijski posrednik koji pruža komunikacijsku podršku hrvatskim znakovnim jezikom mora biti punoljetna radno sposobna osoba koja ima završeno najmanje srednjoškolsko obrazovanje i završen formalni program osposobljavanja za prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika“ 11. Čl.15.st.2. izmjeniti tako da glasi: Komunikacijski posrednik koji pruža komunikacijsku podršku u ostalim sustavima komunikacije mora biti punoljetna radno sposobna osoba koja ima završeno najmanje srednjoškolsko obrazovanje završen formalni program osposobljavanja u ostalim sustavima komunikacije“ 12. U čl. 17. st. (3) treba izbrisati jednom godišnje traženje dokumentacije. 13. U čl. 18. u st. (2) definirati „druga pravna osoba“ ili izbrisati. 14. U čl. 21. st. (2) riječ „ravnatelj“ zamijeniti s „odgovorna osoba“. 15. U čl. 23. st. (3) zamijeniti čl. „57.“ s čl. „58.“ 16. U čl. 26. trebaju se dodati „struje i plina“ te treba glasiti: „Pravne osobe koje pružaju uslugu osobne asistencije izjednačene su s kućanstvima u plaćanju cijene po povlaštenim uvjetima za korištenje vodnih i komunalnih usluga, struje i plina te za plaćanje mjesečne pristojbe Hrvatskoj radioteleviziji.“ 17. U čl. 30. st. (2) podstavak 1. brisati riječi „koja živi sama i nije zaposlena“. Pravo na 16 sati usluge osobne asistencije dnevno trebaju ostvariti osobe prema individualnoj procjeni životne situacije (živi sama, živi u obitelji s bolesnim ili nemoćnim članom/ovima, živi u nefunkcionalnoj obitelji). Vezano za zaposlenje, broj sati osobne asistencije ne umanjuje se sve dok se ne uvede pravo na osobnog asistenta na radu. U čl. 30. dodati st. (4) koji treba glasiti: „Osobi koja ostvaruje uslugu pomoći u kući temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi ili drugog propisa broj sati prava na uslugu osobne asistencije umanjuje se za broj sati usluge pomoći u kući.“ U čl. 30. dodati st. (5) koji treba glasiti: „Osobi čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi može se priznati četiri sata usluge osobne asistencije na temelju individualne procjene korisnika.“ U čl. 30. dodati st. (6) koji treba glasiti: „Osobi koja je na liječenju može se priznati pravo na četiri sata usluge osobne asistencije temeljem individualne procjene.“ U čl. 30. dodati st. (7) koji treba glasiti: „Osobi koja je na rehabilitaciji u zdravstvenoj ustanovi priznaje se pravo na uslugu osobne asistencije.“ 18. U čl.31. st.1 i st.2. Broj sati usluge komunikacijskog posrednika koje korisnik treba određuje se nakon individualne procjene potreba korisnika. 19. Čl. 33 – brisati cijeli članak 20. Predlaže se brisanje čl. 36. i 37., a novi čl. 36. treba glasiti: „Korisnik iz čl. 35. ovog Zakona dužan je u plaćanju cijene usluge osobne asistencije sudjelovati sredstvima koja se naplaćuje direktno iz naknade u sustavu socijalne skrbi koju ostvaruje temeljem invaliditeta.“ 21. U čl. 43. dodati stavak (4) koji glasi: „Korisnik sukladno principima neovisnog življenja bira osobnog asistenta.“ 22. U čl. 45. st. (1) izmijeniti tako da glasi: Potrebu za uslugom osobne asistencije koju pruža osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj, te opravdanost pružanja usluge od strane člana obitelji procjenjuje Komisija za procjenu potrebe korisnika na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, medicinske i druge dokumentacije te potvrde o statusu osobe s invaliditetom koju izdaje Hrvatski zavod za javno zdravstvo i temeljem Liste procjene potreba korisnika“. 23. U čl. 47. alternativa glasi: „Pravo na uslugu osobne asistencije priznaje se s danom potpisivanja ugovora između poslodavca i osobnog asistenta.“ Opći komentari 1. Predlaže se dodati stavak koji glasi: „Broj odobrenih sati usluge osobne asistencije umanjuje se za broj sati za koje je korisnik uključen u programe ili usluge odobrene propisima koje određuju socijalni i zdravstveni propisi.“ 2. Predlaže se usluga ne bude definirana kao 4/8/16 sati već od 4 do 16 sati dnevno, odnosno od 20 do 80 sati mjesečno, vjerujući da je nekim osobama dovoljno 6, 10 ili 12 sati usluge osobne asistencije. 3. Predlaže se donošenje Nacrta Pravilnika vezanog za Zakon o osobnoj asistenciji do 1. srpnja 2023. i njihovo stavljanje u e-savjetovanje neposredno po stupanju Zakona na snagu, s rokom rasprave od 15 dana. 4. Vezano za uslugu osobne asistencije, traži se provođenje edukacije stručnih djelatnika CZSS o usluzi kao i stručnih djelatnika koji izdaju rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanje usluge osobne asistencije u jedinicama područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba. 5. Usluga osobne asistencije kao projektna usluga dala je priliku pružateljima usluge da sagledaju i velike teškoće koje uzrokuju česte otkaze osobnih asistenata, a vezane su za nepostojanje asistivne tehnologije koja bi olakšala njihov rad. U pitanju su transferi krevet-kolica, kolica-toalet, kolica-automobil i sl. koji zbog podizanja korisnika usluge osobne asistencije vrlo često izazivaju bolove u leđima, uklještenja i sl. te se predlaže nabava dizalica (liftera) za transfere, ukoliko je moguće iz ESF+ ili nekog drugog programa. Time bi se omogućio osobnim asistentima rad na siguran način. 6. U članku 17. dodati stavak (7) koji glasi: Sredstva za plaću iz stavka (5) ovog članka pružatelju usluga osigurat će se posebnom odlukom. Djelomično prihvaćen 1. Izmjena čl. 3. st. 1 se ne prihvaća. Definicija osoba s invaliditetom prepoznaje osobe s oštećenjem sluha kao osobe s osjetilnim oštećenjem. Nadalje definicija govori o različitim preprekama što podrazumijeva sve prepreke koje mogu sprječavati puno i učinkovito sudjelovanje osobe u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima, između ostalog, navedeno obuhvaća i komunikacijske prepreke i primanje informacija. 2. Izmjena čl. 3. st. 3. se ne prihvaća budući da je Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji usklađen sa Zakonom o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj. 3. Izmjena čl. 3. st.4. se ne prihvaća budući da je Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji usklađen sa Zakonom o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj. 4. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene čl. 6. st. 1. na način da se riječ „obuhvaća“ mijenja s terminom „može obuhvatiti“. Usluga osobne asistencije je navedenim stavkom jasno definirana i sveobuhvatna, uključujući potrebe svih korisničkih skupina, a Listom procjene potreba individualno će se utvrditi aktivnosti u kojima će se pružati podrška za pojedinu korisničku skupinu. Prihvaća se i prijedlog da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske. Usluge pomoći na radnom mjestu nisu predmet uređenja ovog Zakona. Zakonom će se definirati podrška tijekom odgojno-obrazovnog procesa. 5. Prihvaća se te se briše čl. 6. st. 2. 6. Ne prihvaća se prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 1. Usluga pomoći u kući sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi usmjerena je na podmirivanje svakodnevnih životnih potreba: organiziranje prehrane, obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene i/ili zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba čime se preklapa s uslugom osobne asistencije. Osobe koje zahtijevaju veći stupanj podrške a udovoljavaju uvjetima za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije imat će mogućnost izbora usluge koja im je potrebna. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. točke 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno. Prihvaća se komentar koji se odnosi na članak 10. stavak 1. podstavak 5. te se isti briše, a u Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji dodaje se odredba kojom će se propisati mirovanje prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od 30 dana, odnosno prestanak prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od šest mjeseci. 7. Ne prihvaća se. Predlagatelj zakona dobnu granicu od 18 godina za korisnike usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, videći pratitelj i komunikacijski posrednik definirao je sukladno Konvenciji o pravima djeteta i odredio da se usluga odnosi na punoljetne osobe odnosno starije od 18 godina uzimajući u obzir načela neovisnog življenja. 8. Prihvaća se. Čl. 14. st. 1. mijenja se na način da se umjesto uvjeta radne i poslovne sposobnosti propisuje uvjet zdravstvene sposobnosti. 9. Prihvaća se prijedlog na način da se briše riječ formalni. 10. Prihvaća se. Čl. 15. st. 1. mijenja se na način da se umjesto uvjeta radne i poslovne sposobnosti propisuje uvjet zdravstvene sposobnosti. 11. Prihvaća se. Čl. 15. st. 2. mijenja se na način da se umjesto uvjeta radne i poslovne sposobnosti propisuje uvjet zdravstvene sposobnosti. 12. Obveza poslodavca da za sve radnike koji pružaju uslugu osobne asistencije, najmanje jednom godišnje, pribavi dokaze iz stavka 2. čl. 17., istovjetna je obvezi koju imaju poslodavci koji osiguravaju pružanje socijalnih usluga sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, a isto se primjenjuje radi osiguravanja zaštite korisnika. 13. Ne prihvaća se. Sve pravne osobe, odnosno svi pružatelji usluge osobne asistencije iz čl. 18., moći će pružati uslugu osobne asistencije ukoliko ispunjavaju mjerila prostora, opreme, potrebnih radnika, sadržaj, opseg i način pružanja usluge sukladno čl. 19. st. 1. Mjerila za pružanje usluge osobne asistencije pravilnikom propisuje ministar. 14. Prihvaća se. 15. Prihvaća se. 16. Ne prihvaća se s obzirom da plaćanje električne i toplinske energije po povlaštenim uvjetima nije predmet uređenja ovog Zakona, već su način i uvjeti formiranja cijena za određene kategorije kupaca električne i toplinske energije propisani Uredbom Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije. 17. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene čl. 30. st. 2. podstavka 1 na način da se briše riječ „nezaposleni“. Vezano uz prijedlog da se u čl. 30. dodaju st. 4., 5., 6 i 7, odgovoreno je pod točkom 6. 18. Predloženi mjesečni raspon sati uzet će u obzir individualne potrebe korisnika prilikom procjene potrebe za uslugom. 19. Ne prihvaća se prijedlog za brisanje čl. 33. Ističemo da se mijenja čl. 6. st. 1. na način da pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima uključuje i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše čl. 6. st. 2. 20. Prijedlog se ne prihvaća. Članak 3. st.1. toč. 10. definira pojam prihoda. Naknade u sustavu socijalne skrbi koje se ostvaruju temeljem invaliditeta ne smatraju se prihodom. 21. Djelomično se prihvaća na način da će se u Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji dodati odredba kojom će se propisati da će se u provedbi Zakona na odgovarajući način primjenjivati načela propisana UN Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom te načela propisana Zakonom o socijalnoj skrbi. Slijedom navedenog, u provedbi Zakona primjenjivat će se, između ostalih, načelo slobode osobnog izbora propisano UN Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom, kao i načelo sudjelovanja u donošenju odluka propisano Zakonom o socijalnoj skrbi. 22. Ne prihvaća se navedena formulacija, obzirom da je u čl. 45 st. 6. ovog Zakona definirano da potrebu za uslugom osobne asistencije utvrđuje Komisija za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije temeljem Liste procjene potrebe korisnika za svakog korisnika. 23. Ne prihvaća se komentar na čl. 47. s obzirom da je dan priznavanja prava na uslugu osobne asistencije propisan istovjetno članku 136. st.3 Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 18/22, 46/22 i 119/22) za druge socijalne usluge. Dan potpisivanja ugovora između pružatelje usluge osobne asistencije i osobnog asistenta, komunikacijskog posrednika ili videćeg pratitelja nije relevantan za početak korištenja usluge za pojedinog korisnika. Opći komentari 1. Nacrtom prijedloga zakona nije isključena mogućnost istovremenog korištenja ostalih socijalnih usluga definiranih Zakonom o socijalnoj skrbi, osim usluge smještaja, organiziranog stanovanja i pomoći u kući. Satnica prava na uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent sukladno članku 30. stavku 3. prilagođava se za korisnike usluge cjelodnevnog boravka koji tu uslugu ostvaruju više od tri dana u tjednu temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, a korisnik u tom slučaju ima pravo na najviše 88 sati mjesečno usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent. 2. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 30. na način da uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent, a za kojom je procijenjena potreba pomoći temeljem Liste procjene potreba može ostvariti osoba s invaliditetom u rasponu od 44 do 352 sata mjesečno, odnosno 10 do 80 sati tjedno. 3. Nacrti svih pravilnika vezanih uz Zakon o osobnoj asistenciji bit će izrađeni do 1. srpnja 2023. godine te objavljeni na portalu e-savjetovanje neposredno nakon donošenja Zakona. 4. Stručno usavršavanje u djelatnosti socijalne skrbi provodi se temeljem Zakona o socijalnoj skrbi. Održavanje edukacija vezanih uz izdavanje rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanje usluge osobne asistencije nije predmet uređenja ovog Zakona. 5. Osiguravanje asistivne tehnologije nije predmet uređenja ovog Zakona. Prijedlog nabave dizalica (liftera) za transfere nije predmet ovog Zakona.
14 UDRUGA VIDEATUR PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI 1. U čl.3.st.1. dodati: Prepreka je i komunikacijska smetnja koja osobu s oštećenim sluhom može ometati i/ili sprječavati u nesmetanom pristupu informacijama. 2. Čl.3.st.3. izmijeniti tako da glasi: „Komunikacijski posrednik je radnik zaposlen kod pružatelja usluge osobne asistencije koji prenosi informaciju između osobe s oštećenjem sluha ili gluhoslijepe osobe i čujuće okoline i to u obliku sustava komunikacije koju preferira osoba s oštećenjem sluha ili gluhoslijepa osoba, a sve prema Zakonu o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije za gluhe i gluhoslijepe osobe u Republici Hrvatskoj“ 3. Čl.3.st.4. Izmjeniti tako da glasi: Komunikacijski posrednik je radnik zaposlen kod pružatelja usluge osobne asistencije koji ima odgovarajuće vještine, znanja i sposobnosti u korištenju hrvatskog znakovnog jezika, odnosno korištenju ostalih sustava komunikacije gluhih osoba koji se temelje na hrvatskom jeziku, a sve prema Zakonu o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije za gluhe i gluhoslijepe osobe u Republici Hrvatskoj“ 4. Predlaže se da čl. 6. st. (1). glasi: „Osobna asistencija usklađuje se s individualnim potrebama pojedinca i obuhvaća: a) usluge osobne pomoći korisniku b) usluge svakodnevnih poslova c) usluge pratnje i i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske d) usluge pomoći na radnom mjestu i u obrazovnom procesu e) usluge podrške u komunikaciji.“ 5. Predlaže se brisanje čl. 6. st. (2) budući da je usluga osobne asistencije osobama potrebna i izvan RH. 6. U čl. 10. brisati podstavke 1, 3 i 5 (definirane su u članku 30). 7. Čl. 11.st. 1. izmijeniti tako da isti glasi: „Pravo na uslugu osobne asistencije koju pruža komunikacijski posrednik za gluhe priznaje se osobi s oštećenjem sluha drugog, trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja te koja ima status osobe s invaliditetom sukladno Zakonu o Registru osoba s invaliditetom.“ 8. U čl. 14. st. (1) kod uvjeta izbrisati „poslovno sposobna osoba“. 9. U čl. 14. st. 1. riječi „formalni programi osposobljavanja“ zamijeniti s „neformalni programi osposobljavanja“, kao i u st. (2). 10. Čl.15. st.1. izmjeniti tako da isti glasi: „Komunikacijski posrednik koji pruža komunikacijsku podršku hrvatskim znakovnim jezikom mora biti punoljetna radno sposobna osoba koja ima završeno najmanje srednjoškolsko obrazovanje i završen formalni program osposobljavanja za prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika“ 11. Čl.15.st.2. izmjeniti tako da glasi: Komunikacijski posrednik koji pruža komunikacijsku podršku u ostalim sustavima komunikacije mora biti punoljetna radno sposobna osoba koja ima završeno najmanje srednjoškolsko obrazovanje završen formalni program osposobljavanja u ostalim sustavima komunikacije“ 12. U čl. 17. st. (3) treba izbrisati jednom godišnje traženje dokumentacije. 13. U čl. 18. u st. (2) definirati „druga pravna osoba“ ili izbrisati. 14. U čl. 21. st. (2) riječ „ravnatelj“ zamijeniti s „odgovorna osoba“. 15. U čl. 23. st. (3) zamijeniti čl. „57.“ s čl. „58.“ 16. U čl. 26. trebaju se dodati „struje i plina“ te treba glasiti: „Pravne osobe koje pružaju uslugu osobne asistencije izjednačene su s kućanstvima u plaćanju cijene po povlaštenim uvjetima za korištenje vodnih i komunalnih usluga, struje i plina te za plaćanje mjesečne pristojbe Hrvatskoj radioteleviziji.“ 17. U čl. 30. st. (2) podstavak 1. brisati riječi „koja živi sama i nije zaposlena“. Pravo na 16 sati usluge osobne asistencije dnevno trebaju ostvariti osobe prema individualnoj procjeni životne situacije (živi sama, živi u obitelji s bolesnim ili nemoćnim članom/ovima, živi u nefunkcionalnoj obitelji). Vezano za zaposlenje, broj sati osobne asistencije ne umanjuje se sve dok se ne uvede pravo na osobnog asistenta na radu. U čl. 30. dodati st. (4) koji treba glasiti: „Osobi koja ostvaruje uslugu pomoći u kući temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi ili drugog propisa broj sati prava na uslugu osobne asistencije umanjuje se za broj sati usluge pomoći u kući.“ U čl. 30. dodati st. (5) koji treba glasiti: „Osobi čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi može se priznati četiri sata usluge osobne asistencije na temelju individualne procjene korisnika.“ U čl. 30. dodati st. (6) koji treba glasiti: „Osobi koja je na liječenju može se priznati pravo na četiri sata usluge osobne asistencije temeljem individualne procjene.“ U čl. 30. dodati st. (7) koji treba glasiti: „Osobi koja je na rehabilitaciji u zdravstvenoj ustanovi priznaje se pravo na uslugu osobne asistencije.“ 18. U čl.31. st.1 i st.2. Broj sati usluge komunikacijskog posrednika koje korisnik treba određuje se nakon individualne procjene potreba korisnika. 19. Čl. 33 – brisati cijeli članak 20. Predlaže se brisanje čl. 36. i 37., a novi čl. 36. treba glasiti: „Korisnik iz čl. 35. ovog Zakona dužan je u plaćanju cijene usluge osobne asistencije sudjelovati sredstvima koja se naplaćuje direktno iz naknade u sustavu socijalne skrbi koju ostvaruje temeljem invaliditeta.“ 21. U čl. 43. dodati stavak (4) koji glasi: „Korisnik sukladno principima neovisnog življenja bira osobnog asistenta.“ 22. U čl. 45. st. (1) izmijeniti tako da glasi: Potrebu za uslugom osobne asistencije koju pruža osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj, te opravdanost pružanja usluge od strane člana obitelji procjenjuje Komisija za procjenu potrebe korisnika na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, medicinske i druge dokumentacije te potvrde o statusu osobe s invaliditetom koju izdaje Hrvatski zavod za javno zdravstvo i temeljem Liste procjene potreba korisnika“. 23. U čl. 47. alternativa glasi: „Pravo na uslugu osobne asistencije priznaje se s danom potpisivanja ugovora između poslodavca i osobnog asistenta.“ Opći komentari 1. Predlaže se dodati stavak koji glasi: „Broj odobrenih sati usluge osobne asistencije umanjuje se za broj sati za koje je korisnik uključen u programe ili usluge odobrene propisima koje određuju socijalni i zdravstveni propisi.“ 2. Predlaže se usluga ne bude definirana kao 4/8/16 sati već od 4 do 16 sati dnevno, odnosno od 20 do 80 sati mjesečno, vjerujući da je nekim osobama dovoljno 6, 10 ili 12 sati usluge osobne asistencije. 3. Predlaže se donošenje Nacrta Pravilnika vezanog za Zakon o osobnoj asistenciji do 1. srpnja 2023. i njihovo stavljanje u e-savjetovanje neposredno po stupanju Zakona na snagu, s rokom rasprave od 15 dana. 4. Vezano za uslugu osobne asistencije, traži se provođenje edukacije stručnih djelatnika CZSS o usluzi kao i stručnih djelatnika koji izdaju rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanje usluge osobne asistencije u jedinicama područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba. 5. Usluga osobne asistencije kao projektna usluga dala je priliku pružateljima usluge da sagledaju i velike teškoće koje uzrokuju česte otkaze osobnih asistenata, a vezane su za nepostojanje asistivne tehnologije koja bi olakšala njihov rad. U pitanju su transferi krevet-kolica, kolica-toalet, kolica-automobil i sl. koji zbog podizanja korisnika usluge osobne asistencije vrlo često izazivaju bolove u leđima, uklještenja i sl. te se predlaže nabava dizalica (liftera) za transfere, ukoliko je moguće iz ESF+ ili nekog drugog programa. Time bi se omogućio osobnim asistentima rad na siguran način. 6. U članku 17. dodati stavak (7) koji glasi: Sredstva za plaću iz stavka (5) ovog članka pružatelju usluga osigurat će se posebnom odlukom. Djelomično prihvaćen 1. Izmjena čl. 3. st. 1 se ne prihvaća. Definicija osoba s invaliditetom prepoznaje osobe s oštećenjem sluha kao osobe s osjetilnim oštećenjem. Nadalje definicija govori o različitim preprekama što podrazumijeva sve prepreke koje mogu sprječavati puno i učinkovito sudjelovanje osobe u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima, između ostalog, navedeno obuhvaća i komunikacijske prepreke i primanje informacija. 2. Izmjena čl. 3. st.3. se ne prihvaća budući da je Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji usklađen sa Zakonom o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj. 3. Izmjena čl. 3. st.4. se ne prihvaća budući da je Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji usklađen sa Zakonom o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj. 4. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene čl. 6. st. 1. na način da se riječ „obuhvaća“ mijenja s terminom „može obuhvatiti“. Usluga osobne asistencije je navedenim stavkom jasno definirana i sveobuhvatna, uključujući potrebe svih korisničkih skupina, a Listom procjene potreba individualno će se utvrditi aktivnosti u kojima će se pružati podrška za pojedinu korisničku skupinu. Prihvaća se i prijedlog da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske. Usluge pomoći na radnom mjestu nisu predmet uređenja ovog Zakona. Zakonom će se definirati podrška tijekom odgojno-obrazovnog procesa. 5. Prihvaća se te se briše čl. 6. st. 2. 6. Ne prihvaća se prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 1. Usluga pomoći u kući sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi usmjerena je na podmirivanje svakodnevnih životnih potreba: organiziranje prehrane, obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene i/ili zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba čime se preklapa s uslugom osobne asistencije. Osobe koje zahtijevaju veći stupanj podrške a udovoljavaju uvjetima za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije imat će mogućnost izbora usluge koja im je potrebna. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. točke 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno. Prihvaća se komentar koji se odnosi na članak 10. stavak 1. podstavak 5. te se isti briše, a u Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji dodaje se odredba kojom će se propisati mirovanje prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od 30 dana, odnosno prestanak prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od šest mjeseci. 7. Ne prihvaća se. Predlagatelj zakona dobnu granicu od 18 godina za korisnike usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, videći pratitelj i komunikacijski posrednik definirao je sukladno Konvenciji o pravima djeteta i odredio da se usluga odnosi na punoljetne osobe odnosno starije od 18 godina uzimajući u obzir načela neovisnog življenja. 8. Prihvaća se. Čl. 14. st. 1. mijenja se na način da se umjesto uvjeta radne i poslovne sposobnosti propisuje uvjet zdravstvene sposobnosti. 9. Prihvaća se prijedlog na način da se briše riječ formalni. 10. Prihvaća se. Čl. 15. st. 1. mijenja se na način da se umjesto uvjeta radne i poslovne sposobnosti propisuje uvjet zdravstvene sposobnosti. 11. Prihvaća se. Čl. 15. st. 2. mijenja se na način da se umjesto uvjeta radne i poslovne sposobnosti propisuje uvjet zdravstvene sposobnosti. 12. Obveza poslodavca da za sve radnike koji pružaju uslugu osobne asistencije, najmanje jednom godišnje, pribavi dokaze iz stavka 2. čl. 17., istovjetna je obvezi koju imaju poslodavci koji osiguravaju pružanje socijalnih usluga sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, a isto se primjenjuje radi osiguravanja zaštite korisnika. 13. Ne prihvaća se. Sve pravne osobe, odnosno svi pružatelji usluge osobne asistencije iz čl. 18., moći će pružati uslugu osobne asistencije ukoliko ispunjavaju mjerila prostora, opreme, potrebnih radnika, sadržaj, opseg i način pružanja usluge sukladno čl. 19. st. 1. Mjerila za pružanje usluge osobne asistencije pravilnikom propisuje ministar. 14. Prihvaća se. 15. Prihvaća se. 16. Ne prihvaća se s obzirom da plaćanje električne i toplinske energije po povlaštenim uvjetima nije predmet uređenja ovog Zakona, već su način i uvjeti formiranja cijena za određene kategorije kupaca električne i toplinske energije propisani Uredbom Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije. 17. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene čl. 30. st. 2. podstavka 1 na način da se briše riječ „nezaposleni“. Vezano uz prijedlog da se u čl. 30. dodaju st. 4., 5., 6 i 7, odgovoreno je pod točkom 6. 18. Predloženi mjesečni raspon sati uzet će u obzir individualne potrebe korisnika prilikom procjene potrebe za uslugom. 19. Ne prihvaća se prijedlog za brisanje čl. 33. Ističemo da se mijenja čl. 6. st. 1. na način da pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima uključuje i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše čl. 6. st. 2. 20. Prijedlog se ne prihvaća. Članak 3. st.1. toč. 10. definira pojam prihoda. Naknade u sustavu socijalne skrbi koje se ostvaruju temeljem invaliditeta ne smatraju se prihodom. 21. Djelomično se prihvaća na način da će se u Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji dodati odredba kojom će se propisati da će se u provedbi Zakona na odgovarajući način primjenjivati načela propisana UN Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom te načela propisana Zakonom o socijalnoj skrbi. Slijedom navedenog, u provedbi Zakona primjenjivat će se, između ostalih, načelo slobode osobnog izbora propisano UN Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom, kao i načelo sudjelovanja u donošenju odluka propisano Zakonom o socijalnoj skrbi. 22. Ne prihvaća se navedena formulacija, obzirom da je u čl. 45 st. 6. ovog Zakona definirano da potrebu za uslugom osobne asistencije utvrđuje Komisija za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije temeljem Liste procjene potrebe korisnika za svakog korisnika. 23. Ne prihvaća se komentar na čl. 47. s obzirom da je dan priznavanja prava na uslugu osobne asistencije propisan istovjetno članku 136. st.3 Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 18/22, 46/22 i 119/22) za druge socijalne usluge. Dan potpisivanja ugovora između pružatelje usluge osobne asistencije i osobnog asistenta, komunikacijskog posrednika ili videćeg pratitelja nije relevantan za početak korištenja usluge za pojedinog korisnika. Opći komentari 1. Nacrtom prijedloga zakona nije isključena mogućnost istovremenog korištenja ostalih socijalnih usluga definiranih Zakonom o socijalnoj skrbi, osim usluge smještaja, organiziranog stanovanja i pomoći u kući. Satnica prava na uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent sukladno članku 30. stavku 3. prilagođava se za korisnike usluge cjelodnevnog boravka koji tu uslugu ostvaruju više od tri dana u tjednu temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, a korisnik u tom slučaju ima pravo na najviše 88 sati mjesečno usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent. 2. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 30. na način da uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent, a za kojom je procijenjena potreba pomoći temeljem Liste procjene potreba može ostvariti osoba s invaliditetom u rasponu od 44 do 352 sata mjesečno, odnosno 10 do 80 sati tjedno. 3. Nacrti svih pravilnika vezanih uz Zakon o osobnoj asistenciji bit će izrađeni do 1. srpnja 2023. godine te objavljeni na portalu e-savjetovanje neposredno nakon donošenja Zakona. 4. Stručno usavršavanje u djelatnosti socijalne skrbi provodi se temeljem Zakona o socijalnoj skrbi. Održavanje edukacija vezanih uz izdavanje rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanje usluge osobne asistencije nije predmet uređenja ovog Zakona. 5. Osiguravanje asistivne tehnologije nije predmet uređenja ovog Zakona. Prijedlog nabave dizalica (liftera) za transfere nije predmet ovog Zakona.
15 PIKADO KLUB GLUHIH NOVA GRADIŠKA PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI 1. U čl.3.st.1. dodati: Prepreka je i komunikacijska smetnja koja osobu s oštećenim sluhom može ometati i/ili sprječavati u nesmetanom pristupu informacijama. 2. Čl.3.st.3. izmijeniti tako da glasi: „Komunikacijski posrednik je radnik zaposlen kod pružatelja usluge osobne asistencije koji prenosi informaciju između osobe s oštećenjem sluha ili gluhoslijepe osobe i čujuće okoline i to u obliku sustava komunikacije koju preferira osoba s oštećenjem sluha ili gluhoslijepa osoba, a sve prema Zakonu o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije za gluhe i gluhoslijepe osobe u Republici Hrvatskoj“ 3. Čl.3.st.4. Izmjeniti tako da glasi: Komunikacijski posrednik je radnik zaposlen kod pružatelja usluge osobne asistencije koji ima odgovarajuće vještine, znanja i sposobnosti u korištenju hrvatskog znakovnog jezika, odnosno korištenju ostalih sustava komunikacije gluhih osoba koji se temelje na hrvatskom jeziku, a sve prema Zakonu o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije za gluhe i gluhoslijepe osobe u Republici Hrvatskoj“ 4. Predlaže se da čl. 6. st. (1). glasi: „Osobna asistencija usklađuje se s individualnim potrebama pojedinca i obuhvaća: a) usluge osobne pomoći korisniku b) usluge svakodnevnih poslova c) usluge pratnje i i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske d) usluge pomoći na radnom mjestu i u obrazovnom procesu e) usluge podrške u komunikaciji.“ 5. Predlaže se brisanje čl. 6. st. (2) budući da je usluga osobne asistencije osobama potrebna i izvan RH. 6. U čl. 10. brisati podstavke 1, 3 i 5 (definirane su u članku 30). 7. Čl. 11.st. 1. izmijeniti tako da isti glasi: „Pravo na uslugu osobne asistencije koju pruža komunikacijski posrednik za gluhe priznaje se osobi s oštećenjem sluha drugog, trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja te koja ima status osobe s invaliditetom sukladno Zakonu o Registru osoba s invaliditetom.“ 8. U čl. 14. st. (1) kod uvjeta izbrisati „poslovno sposobna osoba“. 9. U čl. 14. st. 1. riječi „formalni programi osposobljavanja“ zamijeniti s „neformalni programi osposobljavanja“, kao i u st. (2). 10. Čl.15. st.1. izmjeniti tako da isti glasi: „Komunikacijski posrednik koji pruža komunikacijsku podršku hrvatskim znakovnim jezikom mora biti punoljetna radno sposobna osoba koja ima završeno najmanje srednjoškolsko obrazovanje i završen formalni program osposobljavanja za prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika“ 11. Čl.15.st.2. izmjeniti tako da glasi: Komunikacijski posrednik koji pruža komunikacijsku podršku u ostalim sustavima komunikacije mora biti punoljetna radno sposobna osoba koja ima završeno najmanje srednjoškolsko obrazovanje završen formalni program osposobljavanja u ostalim sustavima komunikacije“ 12. U čl. 17. st. (3) treba izbrisati jednom godišnje traženje dokumentacije. 13. U čl. 18. u st. (2) definirati „druga pravna osoba“ ili izbrisati. 14. U čl. 21. st. (2) riječ „ravnatelj“ zamijeniti s „odgovorna osoba“. 15. U čl. 23. st. (3) zamijeniti čl. „57.“ s čl. „58.“ 16. U čl. 26. trebaju se dodati „struje i plina“ te treba glasiti: „Pravne osobe koje pružaju uslugu osobne asistencije izjednačene su s kućanstvima u plaćanju cijene po povlaštenim uvjetima za korištenje vodnih i komunalnih usluga, struje i plina te za plaćanje mjesečne pristojbe Hrvatskoj radioteleviziji.“ 17. U čl. 30. st. (2) podstavak 1. brisati riječi „koja živi sama i nije zaposlena“. Pravo na 16 sati usluge osobne asistencije dnevno trebaju ostvariti osobe prema individualnoj procjeni životne situacije (živi sama, živi u obitelji s bolesnim ili nemoćnim članom/ovima, živi u nefunkcionalnoj obitelji). Vezano za zaposlenje, broj sati osobne asistencije ne umanjuje se sve dok se ne uvede pravo na osobnog asistenta na radu. U čl. 30. dodati st. (4) koji treba glasiti: „Osobi koja ostvaruje uslugu pomoći u kući temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi ili drugog propisa broj sati prava na uslugu osobne asistencije umanjuje se za broj sati usluge pomoći u kući.“ U čl. 30. dodati st. (5) koji treba glasiti: „Osobi čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi može se priznati četiri sata usluge osobne asistencije na temelju individualne procjene korisnika.“ U čl. 30. dodati st. (6) koji treba glasiti: „Osobi koja je na liječenju može se priznati pravo na četiri sata usluge osobne asistencije temeljem individualne procjene.“ U čl. 30. dodati st. (7) koji treba glasiti: „Osobi koja je na rehabilitaciji u zdravstvenoj ustanovi priznaje se pravo na uslugu osobne asistencije.“ 18. U čl.31. st.1 i st.2. Broj sati usluge komunikacijskog posrednika koje korisnik treba određuje se nakon individualne procjene potreba korisnika. 19. Čl. 33 – brisati cijeli članak 20. Predlaže se brisanje čl. 36. i 37., a novi čl. 36. treba glasiti: „Korisnik iz čl. 35. ovog Zakona dužan je u plaćanju cijene usluge osobne asistencije sudjelovati sredstvima koja se naplaćuje direktno iz naknade u sustavu socijalne skrbi koju ostvaruje temeljem invaliditeta.“ 21. U čl. 43. dodati stavak (4) koji glasi: „Korisnik sukladno principima neovisnog življenja bira osobnog asistenta.“ 22. U čl. 45. st. (1) izmijeniti tako da glasi: Potrebu za uslugom osobne asistencije koju pruža osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj, te opravdanost pružanja usluge od strane člana obitelji procjenjuje Komisija za procjenu potrebe korisnika na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, medicinske i druge dokumentacije te potvrde o statusu osobe s invaliditetom koju izdaje Hrvatski zavod za javno zdravstvo i temeljem Liste procjene potreba korisnika“. 23. U čl. 47. alternativa glasi: „Pravo na uslugu osobne asistencije priznaje se s danom potpisivanja ugovora između poslodavca i osobnog asistenta.“ Opći komentari 1. Predlaže se dodati stavak koji glasi: „Broj odobrenih sati usluge osobne asistencije umanjuje se za broj sati za koje je korisnik uključen u programe ili usluge odobrene propisima koje određuju socijalni i zdravstveni propisi.“ 2. Predlaže se usluga ne bude definirana kao 4/8/16 sati već od 4 do 16 sati dnevno, odnosno od 20 do 80 sati mjesečno, vjerujući da je nekim osobama dovoljno 6, 10 ili 12 sati usluge osobne asistencije. 3. Predlaže se donošenje Nacrta Pravilnika vezanog za Zakon o osobnoj asistenciji do 1. srpnja 2023. i njihovo stavljanje u e-savjetovanje neposredno po stupanju Zakona na snagu, s rokom rasprave od 15 dana. 4. Vezano za uslugu osobne asistencije, traži se provođenje edukacije stručnih djelatnika CZSS o usluzi kao i stručnih djelatnika koji izdaju rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanje usluge osobne asistencije u jedinicama područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba. 5. Usluga osobne asistencije kao projektna usluga dala je priliku pružateljima usluge da sagledaju i velike teškoće koje uzrokuju česte otkaze osobnih asistenata, a vezane su za nepostojanje asistivne tehnologije koja bi olakšala njihov rad. U pitanju su transferi krevet-kolica, kolica-toalet, kolica-automobil i sl. koji zbog podizanja korisnika usluge osobne asistencije vrlo često izazivaju bolove u leđima, uklještenja i sl. te se predlaže nabava dizalica (liftera) za transfere, ukoliko je moguće iz ESF+ ili nekog drugog programa. Time bi se omogućio osobnim asistentima rad na siguran način. 6. U članku 17. dodati stavak (7) koji glasi: Sredstva za plaću iz stavka (5) ovog članka pružatelju usluga osigurat će se posebnom odlukom. Djelomično prihvaćen 1. Izmjena čl. 3. st. 1 se ne prihvaća. Definicija osoba s invaliditetom prepoznaje osobe s oštećenjem sluha kao osobe s osjetilnim oštećenjem. Nadalje definicija govori o različitim preprekama što podrazumijeva sve prepreke koje mogu sprječavati puno i učinkovito sudjelovanje osobe u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima, između ostalog, navedeno obuhvaća i komunikacijske prepreke i primanje informacija. 2. Izmjena čl. 3. st. 3. se ne prihvaća budući da je Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji usklađen sa Zakonom o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj. 3. Izmjena čl. 3. st.4. se ne prihvaća budući da je Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji usklađen sa Zakonom o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj. 4. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene čl. 6. st. 1. na način da se riječ „obuhvaća“ mijenja s terminom „može obuhvatiti“. Usluga osobne asistencije je navedenim stavkom jasno definirana i sveobuhvatna, uključujući potrebe svih korisničkih skupina, a Listom procjene potreba individualno će se utvrditi aktivnosti u kojima će se pružati podrška za pojedinu korisničku skupinu. Prihvaća se i prijedlog da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske. Usluge pomoći na radnom mjestu nisu predmet uređenja ovog Zakona. Zakonom će se definirati podrška tijekom odgojno-obrazovnog procesa. 5. Prihvaća se te se briše čl. 6. st. 2. 6. Ne prihvaća se prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 1. Usluga pomoći u kući sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi usmjerena je na podmirivanje svakodnevnih životnih potreba: organiziranje prehrane, obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene i/ili zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba čime se preklapa s uslugom osobne asistencije. Osobe koje zahtijevaju veći stupanj podrške a udovoljavaju uvjetima za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije imat će mogućnost izbora usluge koja im je potrebna. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. točke 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno. Prihvaća se komentar koji se odnosi na članak 10. stavak 1. podstavak 5. te se isti briše, a u Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji dodaje se odredba kojom će se propisati mirovanje prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od 30 dana, odnosno prestanak prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od šest mjeseci. 7. Ne prihvaća se. Predlagatelj zakona dobnu granicu od 18 godina za korisnike usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, videći pratitelj i komunikacijski posrednik definirao je sukladno Konvenciji o pravima djeteta i odredio da se usluga odnosi na punoljetne osobe odnosno starije od 18 godina uzimajući u obzir načela neovisnog življenja. 8. Prihvaća se. Čl. 14. st. 1. mijenja se na način da se umjesto uvjeta radne i poslovne sposobnosti propisuje uvjet zdravstvene sposobnosti. 9. Prihvaća se prijedlog na način da se briše riječ formalni. 10. Prihvaća se. Čl. 15. st. 1. mijenja se na način da se umjesto uvjeta radne i poslovne sposobnosti propisuje uvjet zdravstvene sposobnosti. 11. Prihvaća se. Čl. 15. st. 2. mijenja se na način da se umjesto uvjeta radne i poslovne sposobnosti propisuje uvjet zdravstvene sposobnosti. 12. Obveza poslodavca da za sve radnike koji pružaju uslugu osobne asistencije, najmanje jednom godišnje, pribavi dokaze iz stavka 2. čl. 17., istovjetna je obvezi koju imaju poslodavci koji osiguravaju pružanje socijalnih usluga sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, a isto se primjenjuje radi osiguravanja zaštite korisnika. 13. Ne prihvaća se. Sve pravne osobe, odnosno svi pružatelji usluge osobne asistencije iz čl. 18., moći će pružati uslugu osobne asistencije ukoliko ispunjavaju mjerila prostora, opreme, potrebnih radnika, sadržaj, opseg i način pružanja usluge sukladno čl. 19. st. 1. Mjerila za pružanje usluge osobne asistencije pravilnikom propisuje ministar. 14. Prihvaća se. 15. Prihvaća se. 16. Ne prihvaća se s obzirom da plaćanje električne i toplinske energije po povlaštenim uvjetima nije predmet uređenja ovog Zakona, već su način i uvjeti formiranja cijena za određene kategorije kupaca električne i toplinske energije propisani Uredbom Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije. 17. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene čl. 30. st. 2. podstavka 1 na način da se briše riječ „nezaposleni“. Vezano uz prijedlog da se u čl. 30. dodaju st. 4., 5., 6 i 7, odgovoreno je pod točkom 6. 18. Predloženi mjesečni raspon sati uzet će u obzir individualne potrebe korisnika prilikom procjene potrebe za uslugom. 19. Ne prihvaća se prijedlog za brisanje čl. 33. Ističemo da se mijenja čl. 6. st. 1. na način da pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima uključuje i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše čl. 6. st. 2. 20. Prijedlog se ne prihvaća. Članak 3. st.1. toč. 10. definira pojam prihoda. Naknade u sustavu socijalne skrbi koje se ostvaruju temeljem invaliditeta ne smatraju se prihodom. 21. Djelomično se prihvaća na način da će se u Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji dodati odredba kojom će se propisati da će se u provedbi Zakona na odgovarajući način primjenjivati načela propisana UN Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom te načela propisana Zakonom o socijalnoj skrbi. Slijedom navedenog, u provedbi Zakona primjenjivat će se, između ostalih, načelo slobode osobnog izbora propisano UN Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom, kao i načelo sudjelovanja u donošenju odluka propisano Zakonom o socijalnoj skrbi. 22. Ne prihvaća se navedena formulacija, obzirom da je u čl. 45 st. 6. ovog Zakona definirano da potrebu za uslugom osobne asistencije utvrđuje Komisija za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije temeljem Liste procjene potrebe korisnika za svakog korisnika. 23. Ne prihvaća se komentar na čl. 47. s obzirom da je dan priznavanja prava na uslugu osobne asistencije propisan istovjetno članku 136. st.3 Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 18/22, 46/22 i 119/22) za druge socijalne usluge. Dan potpisivanja ugovora između pružatelje usluge osobne asistencije i osobnog asistenta, komunikacijskog posrednika ili videćeg pratitelja nije relevantan za početak korištenja usluge za pojedinog korisnika. Opći komentari 1. Nacrtom prijedloga zakona nije isključena mogućnost istovremenog korištenja ostalih socijalnih usluga definiranih Zakonom o socijalnoj skrbi, osim usluge smještaja, organiziranog stanovanja i pomoći u kući. Satnica prava na uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent sukladno članku 30. stavku 3. prilagođava se za korisnike usluge cjelodnevnog boravka koji tu uslugu ostvaruju više od tri dana u tjednu temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, a korisnik u tom slučaju ima pravo na najviše 88 sati mjesečno usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent. 2. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 30. na način da uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent, a za kojom je procijenjena potreba pomoći temeljem Liste procjene potreba može ostvariti osoba s invaliditetom u rasponu od 44 do 352 sata mjesečno, odnosno 10 do 80 sati tjedno. 3. Nacrti svih pravilnika vezanih uz Zakon o osobnoj asistenciji bit će izrađeni do 1. srpnja 2023. godine te objavljeni na portalu e-savjetovanje neposredno nakon donošenja Zakona. 4. Stručno usavršavanje u djelatnosti socijalne skrbi provodi se temeljem Zakona o socijalnoj skrbi. Održavanje edukacija vezanih uz izdavanje rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanje usluge osobne asistencije nije predmet uređenja ovog Zakona. 5. Osiguravanje asistivne tehnologije nije predmet uređenja ovog Zakona. Prijedlog nabave dizalica (liftera) za transfere nije predmet ovog Zakona. 6. Ne prihvaća se. Prema čl. 17. st. 5. sredstva za plaću u slučaju ispunjenosti uvjeta iz predmetnog stavka osigurava pružatelj usluge, istovjetno kako je propisano i Zakonom o socijalnoj skrbi, te je isto usklađeno s općim propisima o radu.
16 SPORTSKI SAVEZ GLUHIH NOVA GRADIŠKA PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI 1. U čl.3.st.1. dodati: Prepreka je i komunikacijska smetnja koja osobu s oštećenim sluhom može ometati i/ili sprječavati u nesmetanom pristupu informacijama. 2. Čl.3.st.3. izmijeniti tako da glasi: „Komunikacijski posrednik je radnik zaposlen kod pružatelja usluge osobne asistencije koji prenosi informaciju između osobe s oštećenjem sluha ili gluhoslijepe osobe i čujuće okoline i to u obliku sustava komunikacije koju preferira osoba s oštećenjem sluha ili gluhoslijepa osoba, a sve prema Zakonu o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije za gluhe i gluhoslijepe osobe u Republici Hrvatskoj“ 3. Čl.3.st.4. Izmjeniti tako da glasi: Komunikacijski posrednik je radnik zaposlen kod pružatelja usluge osobne asistencije koji ima odgovarajuće vještine, znanja i sposobnosti u korištenju hrvatskog znakovnog jezika, odnosno korištenju ostalih sustava komunikacije gluhih osoba koji se temelje na hrvatskom jeziku, a sve prema Zakonu o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije za gluhe i gluhoslijepe osobe u Republici Hrvatskoj“ 4. Predlaže se da čl. 6. st. (1). glasi: „Osobna asistencija usklađuje se s individualnim potrebama pojedinca i obuhvaća: a) usluge osobne pomoći korisniku b) usluge svakodnevnih poslova c) usluge pratnje i i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske d) usluge pomoći na radnom mjestu i u obrazovnom procesu e) usluge podrške u komunikaciji.“ 5. Predlaže se brisanje čl. 6. st. (2) budući da je usluga osobne asistencije osobama potrebna i izvan RH. 6. U čl. 10. brisati podstavke 1, 3 i 5 (definirane su u članku 30). 7. Čl. 11.st. 1. izmijeniti tako da isti glasi: „Pravo na uslugu osobne asistencije koju pruža komunikacijski posrednik za gluhe priznaje se osobi s oštećenjem sluha drugog, trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja te koja ima status osobe s invaliditetom sukladno Zakonu o Registru osoba s invaliditetom.“ 8. U čl. 14. st. (1) kod uvjeta izbrisati „poslovno sposobna osoba“. 9. U čl. 14. st. 1. riječi „formalni programi osposobljavanja“ zamijeniti s „neformalni programi osposobljavanja“, kao i u st. (2). 10. Čl.15. st.1. izmjeniti tako da isti glasi: „Komunikacijski posrednik koji pruža komunikacijsku podršku hrvatskim znakovnim jezikom mora biti punoljetna radno sposobna osoba koja ima završeno najmanje srednjoškolsko obrazovanje i završen formalni program osposobljavanja za prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika“ 11. Čl.15.st.2. izmjeniti tako da glasi: Komunikacijski posrednik koji pruža komunikacijsku podršku u ostalim sustavima komunikacije mora biti punoljetna radno sposobna osoba koja ima završeno najmanje srednjoškolsko obrazovanje završen formalni program osposobljavanja u ostalim sustavima komunikacije“ 12. U čl. 17. st. (3) treba izbrisati jednom godišnje traženje dokumentacije. 13. U čl. 18. u st. (2) definirati „druga pravna osoba“ ili izbrisati. 14. U čl. 21. st. (2) riječ „ravnatelj“ zamijeniti s „odgovorna osoba“. 15. U čl. 23. st. (3) zamijeniti čl. „57.“ s čl. „58.“ 16. U čl. 26. trebaju se dodati „struje i plina“ te treba glasiti: „Pravne osobe koje pružaju uslugu osobne asistencije izjednačene su s kućanstvima u plaćanju cijene po povlaštenim uvjetima za korištenje vodnih i komunalnih usluga, struje i plina te za plaćanje mjesečne pristojbe Hrvatskoj radioteleviziji.“ 17. U čl. 30. st. (2) podstavak 1. brisati riječi „koja živi sama i nije zaposlena“. Pravo na 16 sati usluge osobne asistencije dnevno trebaju ostvariti osobe prema individualnoj procjeni životne situacije (živi sama, živi u obitelji s bolesnim ili nemoćnim članom/ovima, živi u nefunkcionalnoj obitelji). Vezano za zaposlenje, broj sati osobne asistencije ne umanjuje se sve dok se ne uvede pravo na osobnog asistenta na radu. U čl. 30. dodati st. (4) koji treba glasiti: „Osobi koja ostvaruje uslugu pomoći u kući temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi ili drugog propisa broj sati prava na uslugu osobne asistencije umanjuje se za broj sati usluge pomoći u kući.“ U čl. 30. dodati st. (5) koji treba glasiti: „Osobi čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi može se priznati četiri sata usluge osobne asistencije na temelju individualne procjene korisnika.“ U čl. 30. dodati st. (6) koji treba glasiti: „Osobi koja je na liječenju može se priznati pravo na četiri sata usluge osobne asistencije temeljem individualne procjene.“ U čl. 30. dodati st. (7) koji treba glasiti: „Osobi koja je na rehabilitaciji u zdravstvenoj ustanovi priznaje se pravo na uslugu osobne asistencije.“ 18. U čl.31. st.1 i st.2. Broj sati usluge komunikacijskog posrednika koje korisnik treba određuje se nakon individualne procjene potreba korisnika. 19. Čl. 33 – brisati cijeli članak 20. Predlaže se brisanje čl. 36. i 37., a novi čl. 36. treba glasiti: „Korisnik iz čl. 35. ovog Zakona dužan je u plaćanju cijene usluge osobne asistencije sudjelovati sredstvima koja se naplaćuje direktno iz naknade u sustavu socijalne skrbi koju ostvaruje temeljem invaliditeta.“ 21. U čl. 43. dodati stavak (4) koji glasi: „Korisnik sukladno principima neovisnog življenja bira osobnog asistenta.“ 22. U čl. 45. st. (1) izmijeniti tako da glasi: Potrebu za uslugom osobne asistencije koju pruža osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj, te opravdanost pružanja usluge od strane člana obitelji procjenjuje Komisija za procjenu potrebe korisnika na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, medicinske i druge dokumentacije te potvrde o statusu osobe s invaliditetom koju izdaje Hrvatski zavod za javno zdravstvo i temeljem Liste procjene potreba korisnika“. 23. U čl. 47. alternativa glasi: „Pravo na uslugu osobne asistencije priznaje se s danom potpisivanja ugovora između poslodavca i osobnog asistenta.“ Opći komentari 1. Predlaže se dodati stavak koji glasi: „Broj odobrenih sati usluge osobne asistencije umanjuje se za broj sati za koje je korisnik uključen u programe ili usluge odobrene propisima koje određuju socijalni i zdravstveni propisi.“ 2. Predlaže se usluga ne bude definirana kao 4/8/16 sati već od 4 do 16 sati dnevno, odnosno od 20 do 80 sati mjesečno, vjerujući da je nekim osobama dovoljno 6, 10 ili 12 sati usluge osobne asistencije. 3. Predlaže se donošenje Nacrta Pravilnika vezanog za Zakon o osobnoj asistenciji do 1. srpnja 2023. i njihovo stavljanje u e-savjetovanje neposredno po stupanju Zakona na snagu, s rokom rasprave od 15 dana. 4. Vezano za uslugu osobne asistencije, traži se provođenje edukacije stručnih djelatnika CZSS o usluzi kao i stručnih djelatnika koji izdaju rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanje usluge osobne asistencije u jedinicama područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba. 5. Usluga osobne asistencije kao projektna usluga dala je priliku pružateljima usluge da sagledaju i velike teškoće koje uzrokuju česte otkaze osobnih asistenata, a vezane su za nepostojanje asistivne tehnologije koja bi olakšala njihov rad. U pitanju su transferi krevet-kolica, kolica-toalet, kolica-automobil i sl. koji zbog podizanja korisnika usluge osobne asistencije vrlo često izazivaju bolove u leđima, uklještenja i sl. te se predlaže nabava dizalica (liftera) za transfere, ukoliko je moguće iz ESF+ ili nekog drugog programa. Time bi se omogućio osobnim asistentima rad na siguran način. 6. U članku 17. dodati stavak (7) koji glasi: Sredstva za plaću iz stavka (5) ovog članka pružatelju usluga osigurat će se posebnom odlukom. Djelomično prihvaćen 1. Izmjena čl. 3. st. 1 se ne prihvaća. Definicija osoba s invaliditetom prepoznaje osobe s oštećenjem sluha kao osobe s osjetilnim oštećenjem. Nadalje definicija govori o različitim preprekama što podrazumijeva sve prepreke koje mogu sprječavati puno i učinkovito sudjelovanje osobe u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima, između ostalog, navedeno obuhvaća i komunikacijske prepreke i primanje informacija. 2. Izmjena čl. 3. st.3. se ne prihvaća budući da je Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji usklađen sa Zakonom o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj. 3. Izmjena čl. 3. st.4. se ne prihvaća budući da je Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji usklađen sa Zakonom o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj. 4. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene čl. 6. st. 1. na način da se riječ „obuhvaća“ mijenja s terminom „može obuhvatiti“. Usluga osobne asistencije je navedenim stavkom jasno definirana i sveobuhvatna, uključujući potrebe svih korisničkih skupina, a Listom procjene potreba individualno će se utvrditi aktivnosti u kojima će se pružati podrška za pojedinu korisničku skupinu. Prihvaća se i prijedlog da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske. Usluge pomoći na radnom mjestu nisu predmet uređenja ovog Zakona. Zakonom će se definirati podrška tijekom odgojno-obrazovnog procesa. 5. Prihvaća se te se briše čl. 6. st. 2. 6. Ne prihvaća se prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 1. Usluga pomoći u kući sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi usmjerena je na podmirivanje svakodnevnih životnih potreba: organiziranje prehrane, obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene i/ili zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba čime se preklapa s uslugom osobne asistencije. Osobe koje zahtijevaju veći stupanj podrške a udovoljavaju uvjetima za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije imat će mogućnost izbora usluge koja im je potrebna. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. točke 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno. Prihvaća se komentar koji se odnosi na članak 10. stavak 1. podstavak 5. te se isti briše, a u Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji dodaje se odredba kojom će se propisati mirovanje prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od 30 dana, odnosno prestanak prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od šest mjeseci. 7. Ne prihvaća se. Predlagatelj zakona dobnu granicu od 18 godina za korisnike usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, videći pratitelj i komunikacijski posrednik definirao je sukladno Konvenciji o pravima djeteta i odredio da se usluga odnosi na punoljetne osobe odnosno starije od 18 godina uzimajući u obzir načela neovisnog življenja. 8. Prihvaća se. Čl. 14. st. 1. mijenja se na način da se umjesto uvjeta radne i poslovne sposobnosti propisuje uvjet zdravstvene sposobnosti. 9. Prihvaća se prijedlog na način da se briše riječ formalni. 10. Prihvaća se. Čl. 15. st. 1. mijenja se na način da se umjesto uvjeta radne i poslovne sposobnosti propisuje uvjet zdravstvene sposobnosti. 11. Prihvaća se. Čl. 15. st. 2. mijenja se na način da se umjesto uvjeta radne i poslovne sposobnosti propisuje uvjet zdravstvene sposobnosti. 12. Obveza poslodavca da za sve radnike koji pružaju uslugu osobne asistencije, najmanje jednom godišnje, pribavi dokaze iz stavka 2. čl. 17., istovjetna je obvezi koju imaju poslodavci koji osiguravaju pružanje socijalnih usluga sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, a isto se primjenjuje radi osiguravanja zaštite korisnika. 13. Ne prihvaća se. Sve pravne osobe, odnosno svi pružatelji usluge osobne asistencije iz čl. 18., moći će pružati uslugu osobne asistencije ukoliko ispunjavaju mjerila prostora, opreme, potrebnih radnika, sadržaj, opseg i način pružanja usluge sukladno čl. 19. st. 1. Mjerila za pružanje usluge osobne asistencije pravilnikom propisuje ministar. 14. Prihvaća se. 15. Prihvaća se. 16. Ne prihvaća se s obzirom da plaćanje električne i toplinske energije po povlaštenim uvjetima nije predmet uređenja ovog Zakona, već su način i uvjeti formiranja cijena za određene kategorije kupaca električne i toplinske energije propisani Uredbom Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije. 17. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene čl. 30. st. 2. podstavka 1 na način da se briše riječ „nezaposleni“. Vezano uz prijedlog da se u čl. 30. dodaju st. 4., 5., 6 i 7, odgovoreno je pod točkom 6. 18. Predloženi mjesečni raspon sati uzet će u obzir individualne potrebe korisnika prilikom procjene potrebe za uslugom. 19. Ne prihvaća se prijedlog za brisanje čl. 33. Ističemo da se mijenja čl. 6. st. 1. na način da pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima uključuje i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše čl. 6. st. 2. 20. Prijedlog se ne prihvaća. Članak 3. st.1. toč. 10. definira pojam prihoda. Naknade u sustavu socijalne skrbi koje se ostvaruju temeljem invaliditeta ne smatraju se prihodom. 21. Djelomično se prihvaća na način da će se u Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji dodati odredba kojom će se propisati da će se u provedbi Zakona na odgovarajući način primjenjivati načela propisana UN Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom te načela propisana Zakonom o socijalnoj skrbi. Slijedom navedenog, u provedbi Zakona primjenjivat će se, između ostalih, načelo slobode osobnog izbora propisano UN Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom, kao i načelo sudjelovanja u donošenju odluka propisano Zakonom o socijalnoj skrbi. 22. Ne prihvaća se navedena formulacija, obzirom da je u čl. 45 st. 6. ovog Zakona definirano da potrebu za uslugom osobne asistencije utvrđuje Komisija za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije temeljem Liste procjene potrebe korisnika za svakog korisnika. 23. Ne prihvaća se komentar na čl. 47. s obzirom da je dan priznavanja prava na uslugu osobne asistencije propisan istovjetno članku 136. st.3 Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 18/22, 46/22 i 119/22) za druge socijalne usluge. Dan potpisivanja ugovora između pružatelje usluge osobne asistencije i osobnog asistenta, komunikacijskog posrednika ili videćeg pratitelja nije relevantan za početak korištenja usluge za pojedinog korisnika. Opći komentari 1. Nacrtom prijedloga zakona nije isključena mogućnost istovremenog korištenja ostalih socijalnih usluga definiranih Zakonom o socijalnoj skrbi, osim usluge smještaja, organiziranog stanovanja i pomoći u kući. Satnica prava na uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent sukladno članku 30. stavku 3. prilagođava se za korisnike usluge cjelodnevnog boravka koji tu uslugu ostvaruju više od tri dana u tjednu temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, a korisnik u tom slučaju ima pravo na najviše 88 sati mjesečno usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent. 2. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 30. na način da uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent, a za kojom je procijenjena potreba pomoći temeljem Liste procjene potreba može ostvariti osoba s invaliditetom u rasponu od 44 do 352 sata mjesečno, odnosno 10 do 80 sati tjedno. 3. Nacrti svih pravilnika vezanih uz Zakon o osobnoj asistenciji bit će izrađeni do 1. srpnja 2023. godine te objavljeni na portalu e-savjetovanje neposredno nakon donošenja Zakona. 4. Stručno usavršavanje u djelatnosti socijalne skrbi provodi se temeljem Zakona o socijalnoj skrbi. Održavanje edukacija vezanih uz izdavanje rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanje usluge osobne asistencije nije predmet uređenja ovog Zakona. 5. Osiguravanje asistivne tehnologije nije predmet uređenja ovog Zakona. Prijedlog nabave dizalica (liftera) za transfere nije predmet ovog Zakona. 6. Ne prihvaća se. Prema čl. 17. st. 5. sredstva za plaću u slučaju ispunjenosti uvjeta iz predmetnog stavka osigurava pružatelj usluge, istovjetno kako je propisano i Zakonom o socijalnoj skrbi, te je isto usklađeno s općim propisima o radu.
17 KUGLAČKI KLUB SLAVONIJA NOVA GRADIŠKA PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI 1. U čl.3.st.1. dodati: Prepreka je i komunikacijska smetnja koja osobu s oštećenim sluhom može ometati i/ili sprječavati u nesmetanom pristupu informacijama. 2. Čl.3.st.3. izmijeniti tako da glasi: „Komunikacijski posrednik je radnik zaposlen kod pružatelja usluge osobne asistencije koji prenosi informaciju između osobe s oštećenjem sluha ili gluhoslijepe osobe i čujuće okoline i to u obliku sustava komunikacije koju preferira osoba s oštećenjem sluha ili gluhoslijepa osoba, a sve prema Zakonu o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije za gluhe i gluhoslijepe osobe u Republici Hrvatskoj“ 3. Čl.3.st.4. Izmjeniti tako da glasi: Komunikacijski posrednik je radnik zaposlen kod pružatelja usluge osobne asistencije koji ima odgovarajuće vještine, znanja i sposobnosti u korištenju hrvatskog znakovnog jezika, odnosno korištenju ostalih sustava komunikacije gluhih osoba koji se temelje na hrvatskom jeziku, a sve prema Zakonu o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije za gluhe i gluhoslijepe osobe u Republici Hrvatskoj“ 4. Predlaže se da čl. 6. st. (1). glasi: „Osobna asistencija usklađuje se s individualnim potrebama pojedinca i obuhvaća: a) usluge osobne pomoći korisniku b) usluge svakodnevnih poslova c) usluge pratnje i i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske d) usluge pomoći na radnom mjestu i u obrazovnom procesu e) usluge podrške u komunikaciji.“ 5. Predlaže se brisanje čl. 6. st. (2) budući da je usluga osobne asistencije osobama potrebna i izvan RH. 6. U čl. 10. brisati podstavke 1, 3 i 5 (definirane su u članku 30). 7. Čl. 11.st. 1. izmijeniti tako da isti glasi: „Pravo na uslugu osobne asistencije koju pruža komunikacijski posrednik za gluhe priznaje se osobi s oštećenjem sluha drugog, trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja te koja ima status osobe s invaliditetom sukladno Zakonu o Registru osoba s invaliditetom.“ 8. U čl. 14. st. (1) kod uvjeta izbrisati „poslovno sposobna osoba“. 9. U čl. 14. st. 1. riječi „formalni programi osposobljavanja“ zamijeniti s „neformalni programi osposobljavanja“, kao i u st. (2). 10. Čl.15. st.1. izmjeniti tako da isti glasi: „Komunikacijski posrednik koji pruža komunikacijsku podršku hrvatskim znakovnim jezikom mora biti punoljetna radno sposobna osoba koja ima završeno najmanje srednjoškolsko obrazovanje i završen formalni program osposobljavanja za prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika“ 11. Čl.15.st.2. izmjeniti tako da glasi: Komunikacijski posrednik koji pruža komunikacijsku podršku u ostalim sustavima komunikacije mora biti punoljetna radno sposobna osoba koja ima završeno najmanje srednjoškolsko obrazovanje završen formalni program osposobljavanja u ostalim sustavima komunikacije“ 12. U čl. 17. st. (3) treba izbrisati jednom godišnje traženje dokumentacije. 13. U čl. 18. u st. (2) definirati „druga pravna osoba“ ili izbrisati. 14. U čl. 21. st. (2) riječ „ravnatelj“ zamijeniti s „odgovorna osoba“. 15. U čl. 23. st. (3) zamijeniti čl. „57.“ s čl. „58.“ 16. U čl. 26. trebaju se dodati „struje i plina“ te treba glasiti: „Pravne osobe koje pružaju uslugu osobne asistencije izjednačene su s kućanstvima u plaćanju cijene po povlaštenim uvjetima za korištenje vodnih i komunalnih usluga, struje i plina te za plaćanje mjesečne pristojbe Hrvatskoj radioteleviziji.“ 17. U čl. 30. st. (2) podstavak 1. brisati riječi „koja živi sama i nije zaposlena“. Pravo na 16 sati usluge osobne asistencije dnevno trebaju ostvariti osobe prema individualnoj procjeni životne situacije (živi sama, živi u obitelji s bolesnim ili nemoćnim članom/ovima, živi u nefunkcionalnoj obitelji). Vezano za zaposlenje, broj sati osobne asistencije ne umanjuje se sve dok se ne uvede pravo na osobnog asistenta na radu. U čl. 30. dodati st. (4) koji treba glasiti: „Osobi koja ostvaruje uslugu pomoći u kući temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi ili drugog propisa broj sati prava na uslugu osobne asistencije umanjuje se za broj sati usluge pomoći u kući.“ U čl. 30. dodati st. (5) koji treba glasiti: „Osobi čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi može se priznati četiri sata usluge osobne asistencije na temelju individualne procjene korisnika.“ U čl. 30. dodati st. (6) koji treba glasiti: „Osobi koja je na liječenju može se priznati pravo na četiri sata usluge osobne asistencije temeljem individualne procjene.“ U čl. 30. dodati st. (7) koji treba glasiti: „Osobi koja je na rehabilitaciji u zdravstvenoj ustanovi priznaje se pravo na uslugu osobne asistencije.“ 18. U čl.31. st.1 i st.2. Broj sati usluge komunikacijskog posrednika koje korisnik treba određuje se nakon individualne procjene potreba korisnika. 19. Čl. 33 – brisati cijeli članak 20. Predlaže se brisanje čl. 36. i 37., a novi čl. 36. treba glasiti: „Korisnik iz čl. 35. ovog Zakona dužan je u plaćanju cijene usluge osobne asistencije sudjelovati sredstvima koja se naplaćuje direktno iz naknade u sustavu socijalne skrbi koju ostvaruje temeljem invaliditeta.“ 21. U čl. 43. dodati stavak (4) koji glasi: „Korisnik sukladno principima neovisnog življenja bira osobnog asistenta.“ 22. U čl. 45. st. (1) izmijeniti tako da glasi: Potrebu za uslugom osobne asistencije koju pruža osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj, te opravdanost pružanja usluge od strane člana obitelji procjenjuje Komisija za procjenu potrebe korisnika na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, medicinske i druge dokumentacije te potvrde o statusu osobe s invaliditetom koju izdaje Hrvatski zavod za javno zdravstvo i temeljem Liste procjene potreba korisnika“. 23. U čl. 47. alternativa glasi: „Pravo na uslugu osobne asistencije priznaje se s danom potpisivanja ugovora između poslodavca i osobnog asistenta.“ Opći komentari 1. Predlaže se dodati stavak koji glasi: „Broj odobrenih sati usluge osobne asistencije umanjuje se za broj sati za koje je korisnik uključen u programe ili usluge odobrene propisima koje određuju socijalni i zdravstveni propisi.“ 2. Predlaže se usluga ne bude definirana kao 4/8/16 sati već od 4 do 16 sati dnevno, odnosno od 20 do 80 sati mjesečno, vjerujući da je nekim osobama dovoljno 6, 10 ili 12 sati usluge osobne asistencije. 3. Predlaže se donošenje Nacrta Pravilnika vezanog za Zakon o osobnoj asistenciji do 1. srpnja 2023. i njihovo stavljanje u e-savjetovanje neposredno po stupanju Zakona na snagu, s rokom rasprave od 15 dana. 4. Vezano za uslugu osobne asistencije, traži se provođenje edukacije stručnih djelatnika CZSS o usluzi kao i stručnih djelatnika koji izdaju rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanje usluge osobne asistencije u jedinicama područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba. 5. Usluga osobne asistencije kao projektna usluga dala je priliku pružateljima usluge da sagledaju i velike teškoće koje uzrokuju česte otkaze osobnih asistenata, a vezane su za nepostojanje asistivne tehnologije koja bi olakšala njihov rad. U pitanju su transferi krevet-kolica, kolica-toalet, kolica-automobil i sl. koji zbog podizanja korisnika usluge osobne asistencije vrlo često izazivaju bolove u leđima, uklještenja i sl. te se predlaže nabava dizalica (liftera) za transfere, ukoliko je moguće iz ESF+ ili nekog drugog programa. Time bi se omogućio osobnim asistentima rad na siguran način. 6. U članku 17. dodati stavak (7) koji glasi: Sredstva za plaću iz stavka (5) ovog članka pružatelju usluga osigurat će se posebnom odlukom. Djelomično prihvaćen 1. Izmjena čl. 3. st. 1 se ne prihvaća. Definicija osoba s invaliditetom prepoznaje osobe s oštećenjem sluha kao osobe s osjetilnim oštećenjem. Nadalje definicija govori o različitim preprekama što podrazumijeva sve prepreke koje mogu sprječavati puno i učinkovito sudjelovanje osobe u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima, između ostalog, navedeno obuhvaća i komunikacijske prepreke i primanje informacija. 2. Izmjena čl. 3. st.3. se ne prihvaća budući da je Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji usklađen sa Zakonom o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj. 3. Izmjena čl. 3. st.4. se ne prihvaća budući da je Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji usklađen sa Zakonom o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj. 4. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene čl. 6. st. 1. na način da se riječ „obuhvaća“ mijenja s terminom „može obuhvatiti“. Usluga osobne asistencije je navedenim stavkom jasno definirana i sveobuhvatna, uključujući potrebe svih korisničkih skupina, a Listom procjene potreba individualno će se utvrditi aktivnosti u kojima će se pružati podrška za pojedinu korisničku skupinu. Prihvaća se i prijedlog da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske. Usluge pomoći na radnom mjestu nisu predmet uređenja ovog Zakona. Zakonom će se definirati podrška tijekom odgojno-obrazovnog procesa. 5. Prihvaća se te se briše čl. 6. st. 2. 6. Ne prihvaća se prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 1. Usluga pomoći u kući sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi usmjerena je na podmirivanje svakodnevnih životnih potreba: organiziranje prehrane, obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene i/ili zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba čime se preklapa s uslugom osobne asistencije. Osobe koje zahtijevaju veći stupanj podrške a udovoljavaju uvjetima za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije imat će mogućnost izbora usluge koja im je potrebna. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. točke 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno. Prihvaća se komentar koji se odnosi na članak 10. stavak 1. podstavak 5. te se isti briše, a u Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji dodaje se odredba kojom će se propisati mirovanje prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od 30 dana, odnosno prestanak prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od šest mjeseci. 7. Ne prihvaća se. Predlagatelj zakona dobnu granicu od 18 godina za korisnike usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, videći pratitelj i komunikacijski posrednik definirao je sukladno Konvenciji o pravima djeteta i odredio da se usluga odnosi na punoljetne osobe odnosno starije od 18 godina uzimajući u obzir načela neovisnog življenja. 8. Prihvaća se. Čl. 14. st. 1. mijenja se na način da se umjesto uvjeta radne i poslovne sposobnosti propisuje uvjet zdravstvene sposobnosti. 9. Prihvaća se prijedlog na način da se briše riječ formalni. 10. Prihvaća se. Čl. 15. st. 1. mijenja se na način da se umjesto uvjeta radne i poslovne sposobnosti propisuje uvjet zdravstvene sposobnosti. 11. Prihvaća se. Čl. 15. st. 2. mijenja se na način da se umjesto uvjeta radne i poslovne sposobnosti propisuje uvjet zdravstvene sposobnosti. 12. Obveza poslodavca da za sve radnike koji pružaju uslugu osobne asistencije, najmanje jednom godišnje, pribavi dokaze iz stavka 2. čl. 17., istovjetna je obvezi koju imaju poslodavci koji osiguravaju pružanje socijalnih usluga sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, a isto se primjenjuje radi osiguravanja zaštite korisnika. 13. Ne prihvaća se. Sve pravne osobe, odnosno svi pružatelji usluge osobne asistencije iz čl. 18., moći će pružati uslugu osobne asistencije ukoliko ispunjavaju mjerila prostora, opreme, potrebnih radnika, sadržaj, opseg i način pružanja usluge sukladno čl. 19. st. 1. Mjerila za pružanje usluge osobne asistencije pravilnikom propisuje ministar. 14. Prihvaća se. 15. Prihvaća se. 16. Ne prihvaća se s obzirom da plaćanje električne i toplinske energije po povlaštenim uvjetima nije predmet uređenja ovog Zakona, već su način i uvjeti formiranja cijena za određene kategorije kupaca električne i toplinske energije propisani Uredbom Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije. 17. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene čl. 30. st. 2. podstavka 1 na način da se briše riječ „nezaposleni“. Vezano uz prijedlog da se u čl. 30. dodaju st. 4., 5., 6 i 7, odgovoreno je pod točkom 6. 18. Predloženi mjesečni raspon sati uzet će u obzir individualne potrebe korisnika prilikom procjene potrebe za uslugom. 19. Ne prihvaća se prijedlog za brisanje čl. 33. Ističemo da se mijenja čl. 6. st. 1. na način da pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima uključuje i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše čl. 6. st. 2. 20. Prijedlog se ne prihvaća. Članak 3. st.1. toč. 10. definira pojam prihoda. Naknade u sustavu socijalne skrbi koje se ostvaruju temeljem invaliditeta ne smatraju se prihodom. 21. Djelomično se prihvaća na način da će se u Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji dodati odredba kojom će se propisati da će se u provedbi Zakona na odgovarajući način primjenjivati načela propisana UN Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom te načela propisana Zakonom o socijalnoj skrbi. Slijedom navedenog, u provedbi Zakona primjenjivat će se, između ostalih, načelo slobode osobnog izbora propisano UN Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom, kao i načelo sudjelovanja u donošenju odluka propisano Zakonom o socijalnoj skrbi. 22. Ne prihvaća se navedena formulacija, obzirom da je u čl. 45 st. 6. ovog Zakona definirano da potrebu za uslugom osobne asistencije utvrđuje Komisija za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije temeljem Liste procjene potrebe korisnika za svakog korisnika. 23. Ne prihvaća se komentar na čl. 47. s obzirom da je dan priznavanja prava na uslugu osobne asistencije propisan istovjetno članku 136. st.3 Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 18/22, 46/22 i 119/22) za druge socijalne usluge. Dan potpisivanja ugovora između pružatelje usluge osobne asistencije i osobnog asistenta, komunikacijskog posrednika ili videćeg pratitelja nije relevantan za početak korištenja usluge za pojedinog korisnika. Opći komentari 1. Nacrtom prijedloga zakona nije isključena mogućnost istovremenog korištenja ostalih socijalnih usluga definiranih Zakonom o socijalnoj skrbi, osim usluge smještaja, organiziranog stanovanja i pomoći u kući. Satnica prava na uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent sukladno članku 30. stavku 3. prilagođava se za korisnike usluge cjelodnevnog boravka koji tu uslugu ostvaruju više od tri dana u tjednu temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, a korisnik u tom slučaju ima pravo na najviše 88 sati mjesečno usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent. 2. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 30. na način da uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent, a za kojom je procijenjena potreba pomoći temeljem Liste procjene potreba može ostvariti osoba s invaliditetom u rasponu od 44 do 352 sata mjesečno, odnosno 10 do 80 sati tjedno. 3. Nacrti svih pravilnika vezanih uz Zakon o osobnoj asistenciji bit će izrađeni do 1. srpnja 2023. godine te objavljeni na portalu e-savjetovanje neposredno nakon donošenja Zakona. 4. Stručno usavršavanje u djelatnosti socijalne skrbi provodi se temeljem Zakona o socijalnoj skrbi. Održavanje edukacija vezanih uz izdavanje rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanje usluge osobne asistencije nije predmet uređenja ovog Zakona. 5. Osiguravanje asistivne tehnologije nije predmet uređenja ovog Zakona. Prijedlog nabave dizalica (liftera) za transfere nije predmet ovog Zakona. 6. Ne prihvaća se. Prema čl. 17. st. 5. sredstva za plaću u slučaju ispunjenosti uvjeta iz predmetnog stavka osigurava pružatelj usluge, istovjetno kako je propisano i Zakonom o socijalnoj skrbi, te je isto usklađeno s općim propisima o radu.
18 ŠPORTSKA UDRUGA GLUHIH NOVA GRADIŠKA PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI Komentari na Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji: 1. U čl.3.st.1. dodati: Prepreka je i komunikacijska smetnja koja osobu s oštećenim sluhom može ometati i/ili sprječavati u nesmetanom pristupu informacijama. 2. Čl.3.st.3. izmijeniti tako da glasi: „Komunikacijski posrednik je radnik zaposlen kod pružatelja usluge osobne asistencije koji prenosi informaciju između osobe s oštećenjem sluha ili gluhoslijepe osobe i čujuće okoline i to u obliku sustava komunikacije koju preferira osoba s oštećenjem sluha ili gluhoslijepa osoba, a sve prema Zakonu o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije za gluhe i gluhoslijepe osobe u Republici Hrvatskoj“ 3. Čl.3.st.4. Izmjeniti tako da glasi: Komunikacijski posrednik je radnik zaposlen kod pružatelja usluge osobne asistencije koji ima odgovarajuće vještine, znanja i sposobnosti u korištenju hrvatskog znakovnog jezika, odnosno korištenju ostalih sustava komunikacije gluhih osoba koji se temelje na hrvatskom jeziku, a sve prema Zakonu o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije za gluhe i gluhoslijepe osobe u Republici Hrvatskoj“ 4. Predlaže se da čl. 6. st. (1). glasi: „Osobna asistencija usklađuje se s individualnim potrebama pojedinca i obuhvaća: a) usluge osobne pomoći korisniku b) usluge svakodnevnih poslova c) usluge pratnje i i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske d) usluge pomoći na radnom mjestu i u obrazovnom procesu e) usluge podrške u komunikaciji.“ 5. Predlaže se brisanje čl. 6. st. (2) budući da je usluga osobne asistencije osobama potrebna i izvan RH. 6. U čl. 10. brisati podstavke 1, 3 i 5 (definirane su u članku 30). 7. Čl. 11.st. 1. izmijeniti tako da isti glasi: „Pravo na uslugu osobne asistencije koju pruža komunikacijski posrednik za gluhe priznaje se osobi s oštećenjem sluha drugog, trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja te koja ima status osobe s invaliditetom sukladno Zakonu o Registru osoba s invaliditetom.“ 8. U čl. 14. st. (1) kod uvjeta izbrisati „poslovno sposobna osoba“. 9. U čl. 14. st. 1. riječi „formalni programi osposobljavanja“ zamijeniti s „neformalni programi osposobljavanja“, kao i u st. (2). 10. Čl.15. st.1. izmjeniti tako da isti glasi: „Komunikacijski posrednik koji pruža komunikacijsku podršku hrvatskim znakovnim jezikom mora biti punoljetna radno sposobna osoba koja ima završeno najmanje srednjoškolsko obrazovanje i završen formalni program osposobljavanja za prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika“ 11. Čl.15.st.2. izmjeniti tako da glasi: Komunikacijski posrednik koji pruža komunikacijsku podršku u ostalim sustavima komunikacije mora biti punoljetna radno sposobna osoba koja ima završeno najmanje srednjoškolsko obrazovanje završen formalni program osposobljavanja u ostalim sustavima komunikacije“ 12. U čl. 17. st. (3) treba izbrisati jednom godišnje traženje dokumentacije. 13. U čl. 18. u st. (2) definirati „druga pravna osoba“ ili izbrisati. 14. U čl. 21. st. (2) riječ „ravnatelj“ zamijeniti s „odgovorna osoba“. 15. U čl. 23. st. (3) zamijeniti čl. „57.“ s čl. „58.“ 16. U čl. 26. trebaju se dodati „struje i plina“ te treba glasiti: „Pravne osobe koje pružaju uslugu osobne asistencije izjednačene su s kućanstvima u plaćanju cijene po povlaštenim uvjetima za korištenje vodnih i komunalnih usluga, struje i plina te za plaćanje mjesečne pristojbe Hrvatskoj radioteleviziji.“ 17. U čl. 30. st. (2) podstavak 1. brisati riječi „koja živi sama i nije zaposlena“. Pravo na 16 sati usluge osobne asistencije dnevno trebaju ostvariti osobe prema individualnoj procjeni životne situacije (živi sama, živi u obitelji s bolesnim ili nemoćnim članom/ovima, živi u nefunkcionalnoj obitelji). Vezano za zaposlenje, broj sati osobne asistencije ne umanjuje se sve dok se ne uvede pravo na osobnog asistenta na radu. U čl. 30. dodati st. (4) koji treba glasiti: „Osobi koja ostvaruje uslugu pomoći u kući temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi ili drugog propisa broj sati prava na uslugu osobne asistencije umanjuje se za broj sati usluge pomoći u kući.“ U čl. 30. dodati st. (5) koji treba glasiti: „Osobi čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi može se priznati četiri sata usluge osobne asistencije na temelju individualne procjene korisnika.“ U čl. 30. dodati st. (6) koji treba glasiti: „Osobi koja je na liječenju može se priznati pravo na četiri sata usluge osobne asistencije temeljem individualne procjene.“ U čl. 30. dodati st. (7) koji treba glasiti: „Osobi koja je na rehabilitaciji u zdravstvenoj ustanovi priznaje se pravo na uslugu osobne asistencije.“ 18. U čl.31. st.1 i st.2. Broj sati usluge komunikacijskog posrednika koje korisnik treba određuje se nakon individualne procjene potreba korisnika. 19. Čl. 33 – brisati cijeli članak 20. Predlaže se brisanje čl. 36. i 37., a novi čl. 36. treba glasiti: „Korisnik iz čl. 35. ovog Zakona dužan je u plaćanju cijene usluge osobne asistencije sudjelovati sredstvima koja se naplaćuje direktno iz naknade u sustavu socijalne skrbi koju ostvaruje temeljem invaliditeta.“ 21. U čl. 43. dodati stavak (4) koji glasi: „Korisnik sukladno principima neovisnog življenja bira osobnog asistenta.“ 22. U čl. 45. st. (1) izmijeniti tako da glasi: Potrebu za uslugom osobne asistencije koju pruža osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj, te opravdanost pružanja usluge od strane člana obitelji procjenjuje Komisija za procjenu potrebe korisnika na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, medicinske i druge dokumentacije te potvrde o statusu osobe s invaliditetom koju izdaje Hrvatski zavod za javno zdravstvo i temeljem Liste procjene potreba korisnika“. 23. U čl. 47. alternativa glasi: „Pravo na uslugu osobne asistencije priznaje se s danom potpisivanja ugovora između poslodavca i osobnog asistenta.“ Opći komentari 1. Predlaže se dodati stavak koji glasi: „Broj odobrenih sati usluge osobne asistencije umanjuje se za broj sati za koje je korisnik uključen u programe ili usluge odobrene propisima koje određuju socijalni i zdravstveni propisi.“ 2. Predlaže se usluga ne bude definirana kao 4/8/16 sati već od 4 do 16 sati dnevno, odnosno od 20 do 80 sati mjesečno, vjerujući da je nekim osobama dovoljno 6, 10 ili 12 sati usluge osobne asistencije. 3. Predlaže se donošenje Nacrta Pravilnika vezanog za Zakon o osobnoj asistenciji do 1. srpnja 2023. i njihovo stavljanje u e-savjetovanje neposredno po stupanju Zakona na snagu, s rokom rasprave od 15 dana. 4. Vezano za uslugu osobne asistencije, traži se provođenje edukacije stručnih djelatnika CZSS o usluzi kao i stručnih djelatnika koji izdaju rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanje usluge osobne asistencije u jedinicama područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba. 5. Usluga osobne asistencije kao projektna usluga dala je priliku pružateljima usluge da sagledaju i velike teškoće koje uzrokuju česte otkaze osobnih asistenata, a vezane su za nepostojanje asistivne tehnologije koja bi olakšala njihov rad. U pitanju su transferi krevet-kolica, kolica-toalet, kolica-automobil i sl. koji zbog podizanja korisnika usluge osobne asistencije vrlo često izazivaju bolove u leđima, uklještenja i sl. te se predlaže nabava dizalica (liftera) za transfere, ukoliko je moguće iz ESF+ ili nekog drugog programa. Time bi se omogućio osobnim asistentima rad na siguran način. 6. U članku 17. dodati stavak (7) koji glasi: Sredstva za plaću iz stavka (5) ovog članka pružatelju usluga osigurat će se posebnom odlukom. Djelomično prihvaćen 1. Izmjena čl. 3. st. 1 se ne prihvaća. Definicija osoba s invaliditetom prepoznaje osobe s oštećenjem sluha kao osobe s osjetilnim oštećenjem. Nadalje definicija govori o različitim preprekama što podrazumijeva sve prepreke koje mogu sprječavati puno i učinkovito sudjelovanje osobe u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima, između ostalog, navedeno obuhvaća i komunikacijske prepreke i primanje informacija. 2. Izmjena čl. 3. st.3. se ne prihvaća budući da je Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji usklađen sa Zakonom o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj. 3. Izmjena čl. 3. st.4. se ne prihvaća budući da je Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji usklađen sa Zakonom o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj. 4. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene čl. 6. st. 1. na način da se riječ „obuhvaća“ mijenja s terminom „može obuhvatiti“. Usluga osobne asistencije je navedenim stavkom jasno definirana i sveobuhvatna, uključujući potrebe svih korisničkih skupina, a Listom procjene potreba individualno će se utvrditi aktivnosti u kojima će se pružati podrška za pojedinu korisničku skupinu. Prihvaća se i prijedlog da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske. Usluge pomoći na radnom mjestu nisu predmet uređenja ovog Zakona. Zakonom će se definirati podrška tijekom odgojno-obrazovnog procesa. 5. Prihvaća se te se briše čl. 6. st. 2. 6. Ne prihvaća se prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 1. Usluga pomoći u kući sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi usmjerena je na podmirivanje svakodnevnih životnih potreba: organiziranje prehrane, obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene i/ili zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba čime se preklapa s uslugom osobne asistencije. Osobe koje zahtijevaju veći stupanj podrške a udovoljavaju uvjetima za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije imat će mogućnost izbora usluge koja im je potrebna. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. točke 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno. Prihvaća se komentar koji se odnosi na članak 10. stavak 1. podstavak 5. te se isti briše, a u Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji dodaje se odredba kojom će se propisati mirovanje prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od 30 dana, odnosno prestanak prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od šest mjeseci. 7. Ne prihvaća se. Predlagatelj zakona dobnu granicu od 18 godina za korisnike usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, videći pratitelj i komunikacijski posrednik definirao je sukladno Konvenciji o pravima djeteta i odredio da se usluga odnosi na punoljetne osobe odnosno starije od 18 godina uzimajući u obzir načela neovisnog življenja. 8. Prihvaća se. Čl. 14. st. 1. mijenja se na način da se umjesto uvjeta radne i poslovne sposobnosti propisuje uvjet zdravstvene sposobnosti. 9. Prihvaća se prijedlog na način da se briše riječ formalni. 10. Prihvaća se. Čl. 15. st. 1. mijenja se na način da se umjesto uvjeta radne i poslovne sposobnosti propisuje uvjet zdravstvene sposobnosti. 11. Prihvaća se. Čl. 15. st. 2. mijenja se na način da se umjesto uvjeta radne i poslovne sposobnosti propisuje uvjet zdravstvene sposobnosti. 12. Obveza poslodavca da za sve radnike koji pružaju uslugu osobne asistencije, najmanje jednom godišnje, pribavi dokaze iz stavka 2. čl. 17., istovjetna je obvezi koju imaju poslodavci koji osiguravaju pružanje socijalnih usluga sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, a isto se primjenjuje radi osiguravanja zaštite korisnika. 13. Ne prihvaća se. Sve pravne osobe, odnosno svi pružatelji usluge osobne asistencije iz čl. 18., moći će pružati uslugu osobne asistencije ukoliko ispunjavaju mjerila prostora, opreme, potrebnih radnika, sadržaj, opseg i način pružanja usluge sukladno čl. 19. st. 1. Mjerila za pružanje usluge osobne asistencije pravilnikom propisuje ministar. 14. Prihvaća se. 15. Prihvaća se. 16. Ne prihvaća se s obzirom da plaćanje električne i toplinske energije po povlaštenim uvjetima nije predmet uređenja ovog Zakona, već su način i uvjeti formiranja cijena za određene kategorije kupaca električne i toplinske energije propisani Uredbom Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije. 17. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene čl. 30. st. 2. podstavka 1 na način da se briše riječ „nezaposleni“. Vezano uz prijedlog da se u čl. 30. dodaju st. 4., 5., 6 i 7, odgovoreno je pod točkom 6. 18. Predloženi mjesečni raspon sati uzet će u obzir individualne potrebe korisnika prilikom procjene potrebe za uslugom. 19. Ne prihvaća se prijedlog za brisanje čl. 33. Ističemo da se mijenja čl. 6. st. 1. na način da pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima uključuje i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše čl. 6. st. 2. 20. Prijedlog se ne prihvaća. Članak 3. st.1. toč. 10. definira pojam prihoda. Naknade u sustavu socijalne skrbi koje se ostvaruju temeljem invaliditeta ne smatraju se prihodom. 21. Djelomično se prihvaća na način da će se u Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji dodati odredba kojom će se propisati da će se u provedbi Zakona na odgovarajući način primjenjivati načela propisana UN Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom te načela propisana Zakonom o socijalnoj skrbi. Slijedom navedenog, u provedbi Zakona primjenjivat će se, između ostalih, načelo slobode osobnog izbora propisano UN Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom, kao i načelo sudjelovanja u donošenju odluka propisano Zakonom o socijalnoj skrbi. 22. Ne prihvaća se navedena formulacija, obzirom da je u čl. 45 st. 6. ovog Zakona definirano da potrebu za uslugom osobne asistencije utvrđuje Komisija za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije temeljem Liste procjene potrebe korisnika za svakog korisnika. 23. Ne prihvaća se komentar na čl. 47. s obzirom da je dan priznavanja prava na uslugu osobne asistencije propisan istovjetno članku 136. st.3 Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 18/22, 46/22 i 119/22) za druge socijalne usluge. Dan potpisivanja ugovora između pružatelje usluge osobne asistencije i osobnog asistenta, komunikacijskog posrednika ili videćeg pratitelja nije relevantan za početak korištenja usluge za pojedinog korisnika. Opći komentari 1. Nacrtom prijedloga zakona nije isključena mogućnost istovremenog korištenja ostalih socijalnih usluga definiranih Zakonom o socijalnoj skrbi, osim usluge smještaja, organiziranog stanovanja i pomoći u kući. Satnica prava na uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent sukladno članku 30. stavku 3. prilagođava se za korisnike usluge cjelodnevnog boravka koji tu uslugu ostvaruju više od tri dana u tjednu temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, a korisnik u tom slučaju ima pravo na najviše 88 sati mjesečno usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent. 2. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 30. na način da uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent, a za kojom je procijenjena potreba pomoći temeljem Liste procjene potreba može ostvariti osoba s invaliditetom u rasponu od 44 do 352 sata mjesečno, odnosno 10 do 80 sati tjedno. 3. Nacrti svih pravilnika vezanih uz Zakon o osobnoj asistenciji bit će izrađeni do 1. srpnja 2023. godine te objavljeni na portalu e-savjetovanje neposredno nakon donošenja Zakona. 4. Stručno usavršavanje u djelatnosti socijalne skrbi provodi se temeljem Zakona o socijalnoj skrbi. Održavanje edukacija vezanih uz izdavanje rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanje usluge osobne asistencije nije predmet uređenja ovog Zakona. 5. Osiguravanje asistivne tehnologije nije predmet uređenja ovog Zakona. Prijedlog nabave dizalica (liftera) za transfere nije predmet ovog Zakona. 6. Ne prihvaća se. Prema čl. 17. st. 5. sredstva za plaću u slučaju ispunjenosti uvjeta iz predmetnog stavka osigurava pružatelj usluge, istovjetno kako je propisano i Zakonom o socijalnoj skrbi, te je isto usklađeno s općim propisima o radu.
19 UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH NOVA GRADIŠKA PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI Komentari na Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji: 1. U čl.3.st.1. dodati: Prepreka je i komunikacijska smetnja koja osobu s oštećenim sluhom može ometati i/ili sprječavati u nesmetanom pristupu informacijama. 2. Čl.3.st.3. izmijeniti tako da glasi: „Komunikacijski posrednik je radnik zaposlen kod pružatelja usluge osobne asistencije koji prenosi informaciju između osobe s oštećenjem sluha ili gluhoslijepe osobe i čujuće okoline i to u obliku sustava komunikacije koju preferira osoba s oštećenjem sluha ili gluhoslijepa osoba, a sve prema Zakonu o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije za gluhe i gluhoslijepe osobe u Republici Hrvatskoj“ 3. Čl.3.st.4. Izmjeniti tako da glasi: Komunikacijski posrednik je radnik zaposlen kod pružatelja usluge osobne asistencije koji ima odgovarajuće vještine, znanja i sposobnosti u korištenju hrvatskog znakovnog jezika, odnosno korištenju ostalih sustava komunikacije gluhih osoba koji se temelje na hrvatskom jeziku, a sve prema Zakonu o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije za gluhe i gluhoslijepe osobe u Republici Hrvatskoj“ 4. Predlaže se da čl. 6. st. (1). glasi: „Osobna asistencija usklađuje se s individualnim potrebama pojedinca i obuhvaća: a) usluge osobne pomoći korisniku b) usluge svakodnevnih poslova c) usluge pratnje i i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske d) usluge pomoći na radnom mjestu i u obrazovnom procesu e) usluge podrške u komunikaciji.“ 5. Predlaže se brisanje čl. 6. st. (2) budući da je usluga osobne asistencije osobama potrebna i izvan RH. 6. U čl. 10. brisati podstavke 1, 3 i 5 (definirane su u članku 30). 7. Čl. 11.st. 1. izmijeniti tako da isti glasi: „Pravo na uslugu osobne asistencije koju pruža komunikacijski posrednik za gluhe priznaje se osobi s oštećenjem sluha drugog, trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja te koja ima status osobe s invaliditetom sukladno Zakonu o Registru osoba s invaliditetom.“ 8. U čl. 14. st. (1) kod uvjeta izbrisati „poslovno sposobna osoba“. 9. U čl. 14. st. 1. riječi „formalni programi osposobljavanja“ zamijeniti s „neformalni programi osposobljavanja“, kao i u st. (2). 10. Čl.15. st.1. izmjeniti tako da isti glasi: „Komunikacijski posrednik koji pruža komunikacijsku podršku hrvatskim znakovnim jezikom mora biti punoljetna radno sposobna osoba koja ima završeno najmanje srednjoškolsko obrazovanje i završen formalni program osposobljavanja za prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika“ 11. Čl.15.st.2. izmjeniti tako da glasi: Komunikacijski posrednik koji pruža komunikacijsku podršku u ostalim sustavima komunikacije mora biti punoljetna radno sposobna osoba koja ima završeno najmanje srednjoškolsko obrazovanje završen formalni program osposobljavanja u ostalim sustavima komunikacije“ 12. U čl. 17. st. (3) treba izbrisati jednom godišnje traženje dokumentacije. 13. U čl. 18. u st. (2) definirati „druga pravna osoba“ ili izbrisati. 14. U čl. 21. st. (2) riječ „ravnatelj“ zamijeniti s „odgovorna osoba“. 15. U čl. 23. st. (3) zamijeniti čl. „57.“ s čl. „58.“ 16. U čl. 26. trebaju se dodati „struje i plina“ te treba glasiti: „Pravne osobe koje pružaju uslugu osobne asistencije izjednačene su s kućanstvima u plaćanju cijene po povlaštenim uvjetima za korištenje vodnih i komunalnih usluga, struje i plina te za plaćanje mjesečne pristojbe Hrvatskoj radioteleviziji.“ 17. U čl. 30. st. (2) podstavak 1. brisati riječi „koja živi sama i nije zaposlena“. Pravo na 16 sati usluge osobne asistencije dnevno trebaju ostvariti osobe prema individualnoj procjeni životne situacije (živi sama, živi u obitelji s bolesnim ili nemoćnim članom/ovima, živi u nefunkcionalnoj obitelji). Vezano za zaposlenje, broj sati osobne asistencije ne umanjuje se sve dok se ne uvede pravo na osobnog asistenta na radu. U čl. 30. dodati st. (4) koji treba glasiti: „Osobi koja ostvaruje uslugu pomoći u kući temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi ili drugog propisa broj sati prava na uslugu osobne asistencije umanjuje se za broj sati usluge pomoći u kući.“ U čl. 30. dodati st. (5) koji treba glasiti: „Osobi čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi može se priznati četiri sata usluge osobne asistencije na temelju individualne procjene korisnika.“ U čl. 30. dodati st. (6) koji treba glasiti: „Osobi koja je na liječenju može se priznati pravo na četiri sata usluge osobne asistencije temeljem individualne procjene.“ U čl. 30. dodati st. (7) koji treba glasiti: „Osobi koja je na rehabilitaciji u zdravstvenoj ustanovi priznaje se pravo na uslugu osobne asistencije.“ 18. U čl.31. st.1 i st.2. Broj sati usluge komunikacijskog posrednika koje korisnik treba određuje se nakon individualne procjene potreba korisnika. 19. Čl. 33 – brisati cijeli članak 20. Predlaže se brisanje čl. 36. i 37., a novi čl. 36. treba glasiti: „Korisnik iz čl. 35. ovog Zakona dužan je u plaćanju cijene usluge osobne asistencije sudjelovati sredstvima koja se naplaćuje direktno iz naknade u sustavu socijalne skrbi koju ostvaruje temeljem invaliditeta.“ 21. U čl. 43. dodati stavak (4) koji glasi: „Korisnik sukladno principima neovisnog življenja bira osobnog asistenta.“ 22. U čl. 45. st. (1) izmijeniti tako da glasi: Potrebu za uslugom osobne asistencije koju pruža osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj, te opravdanost pružanja usluge od strane člana obitelji procjenjuje Komisija za procjenu potrebe korisnika na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, medicinske i druge dokumentacije te potvrde o statusu osobe s invaliditetom koju izdaje Hrvatski zavod za javno zdravstvo i temeljem Liste procjene potreba korisnika“. 23. U čl. 47. alternativa glasi: „Pravo na uslugu osobne asistencije priznaje se s danom potpisivanja ugovora između poslodavca i osobnog asistenta.“ Opći komentari 1. Predlaže se dodati stavak koji glasi: „Broj odobrenih sati usluge osobne asistencije umanjuje se za broj sati za koje je korisnik uključen u programe ili usluge odobrene propisima koje određuju socijalni i zdravstveni propisi.“ 2. Predlaže se usluga ne bude definirana kao 4/8/16 sati već od 4 do 16 sati dnevno, odnosno od 20 do 80 sati mjesečno, vjerujući da je nekim osobama dovoljno 6, 10 ili 12 sati usluge osobne asistencije. 3. Predlaže se donošenje Nacrta Pravilnika vezanog za Zakon o osobnoj asistenciji do 1. srpnja 2023. i njihovo stavljanje u e-savjetovanje neposredno po stupanju Zakona na snagu, s rokom rasprave od 15 dana. 4. Vezano za uslugu osobne asistencije, traži se provođenje edukacije stručnih djelatnika CZSS o usluzi kao i stručnih djelatnika koji izdaju rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanje usluge osobne asistencije u jedinicama područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba. 5. Usluga osobne asistencije kao projektna usluga dala je priliku pružateljima usluge da sagledaju i velike teškoće koje uzrokuju česte otkaze osobnih asistenata, a vezane su za nepostojanje asistivne tehnologije koja bi olakšala njihov rad. U pitanju su transferi krevet-kolica, kolica-toalet, kolica-automobil i sl. koji zbog podizanja korisnika usluge osobne asistencije vrlo često izazivaju bolove u leđima, uklještenja i sl. te se predlaže nabava dizalica (liftera) za transfere, ukoliko je moguće iz ESF+ ili nekog drugog programa. Time bi se omogućio osobnim asistentima rad na siguran način. 6. U članku 17. dodati stavak (7) koji glasi: Sredstva za plaću iz stavka (5) ovog članka pružatelju usluga osigurat će se posebnom odlukom. Djelomično prihvaćen 1. Izmjena čl. 3. st. 1 se ne prihvaća. Definicija osoba s invaliditetom prepoznaje osobe s oštećenjem sluha kao osobe s osjetilnim oštećenjem. Nadalje definicija govori o različitim preprekama što podrazumijeva sve prepreke koje mogu sprječavati puno i učinkovito sudjelovanje osobe u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima, između ostalog, navedeno obuhvaća i komunikacijske prepreke i primanje informacija. 2. Izmjena čl. 3. st.3. se ne prihvaća budući da je Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji usklađen sa Zakonom o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj. 3. Izmjena čl. 3. st.4. se ne prihvaća budući da je Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji usklađen sa Zakonom o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj. 4. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene čl. 6. st. 1. na način da se riječ „obuhvaća“ mijenja s terminom „može obuhvatiti“. Usluga osobne asistencije je navedenim stavkom jasno definirana i sveobuhvatna, uključujući potrebe svih korisničkih skupina, a Listom procjene potreba individualno će se utvrditi aktivnosti u kojima će se pružati podrška za pojedinu korisničku skupinu. Prihvaća se i prijedlog da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske. Usluge pomoći na radnom mjestu nisu predmet uređenja ovog Zakona. Zakonom će se definirati podrška tijekom odgojno-obrazovnog procesa. 5. Prihvaća se te se briše čl. 6. st. 2. 6. Ne prihvaća se prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 1. Usluga pomoći u kući sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi usmjerena je na podmirivanje svakodnevnih životnih potreba: organiziranje prehrane, obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene i/ili zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba čime se preklapa s uslugom osobne asistencije. Osobe koje zahtijevaju veći stupanj podrške a udovoljavaju uvjetima za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije imat će mogućnost izbora usluge koja im je potrebna. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. točke 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno. Prihvaća se komentar koji se odnosi na članak 10. stavak 1. podstavak 5. te se isti briše, a u Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji dodaje se odredba kojom će se propisati mirovanje prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od 30 dana, odnosno prestanak prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od šest mjeseci. 7. Ne prihvaća se. Predlagatelj zakona dobnu granicu od 18 godina za korisnike usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, videći pratitelj i komunikacijski posrednik definirao je sukladno Konvenciji o pravima djeteta i odredio da se usluga odnosi na punoljetne osobe odnosno starije od 18 godina uzimajući u obzir načela neovisnog življenja. 8. Prihvaća se. Čl. 14. st. 1. mijenja se na način da se umjesto uvjeta radne i poslovne sposobnosti propisuje uvjet zdravstvene sposobnosti. 9. Prihvaća se prijedlog na način da se briše riječ formalni. 10. Prihvaća se. Čl. 15. st. 1. mijenja se na način da se umjesto uvjeta radne i poslovne sposobnosti propisuje uvjet zdravstvene sposobnosti. 11. Prihvaća se. Čl. 15. st. 2. mijenja se na način da se umjesto uvjeta radne i poslovne sposobnosti propisuje uvjet zdravstvene sposobnosti. 12. Obveza poslodavca da za sve radnike koji pružaju uslugu osobne asistencije, najmanje jednom godišnje, pribavi dokaze iz stavka 2. čl. 17., istovjetna je obvezi koju imaju poslodavci koji osiguravaju pružanje socijalnih usluga sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, a isto se primjenjuje radi osiguravanja zaštite korisnika. 13. Ne prihvaća se. Sve pravne osobe, odnosno svi pružatelji usluge osobne asistencije iz čl. 18., moći će pružati uslugu osobne asistencije ukoliko ispunjavaju mjerila prostora, opreme, potrebnih radnika, sadržaj, opseg i način pružanja usluge sukladno čl. 19. st. 1. Mjerila za pružanje usluge osobne asistencije pravilnikom propisuje ministar. 14. Prihvaća se. 15. Prihvaća se. 16. Ne prihvaća se s obzirom da plaćanje električne i toplinske energije po povlaštenim uvjetima nije predmet uređenja ovog Zakona, već su način i uvjeti formiranja cijena za određene kategorije kupaca električne i toplinske energije propisani Uredbom Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije. 17. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene čl. 30. st. 2. podstavka 1 na način da se briše riječ „nezaposleni“. Vezano uz prijedlog da se u čl. 30. dodaju st. 4., 5., 6 i 7, odgovoreno je pod točkom 6. 18. Predloženi mjesečni raspon sati uzet će u obzir individualne potrebe korisnika prilikom procjene potrebe za uslugom. 19. Ne prihvaća se prijedlog za brisanje čl. 33. Ističemo da se mijenja čl. 6. st. 1. na način da pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima uključuje i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše čl. 6. st. 2. 20. Prijedlog se ne prihvaća. Članak 3. st.1. toč. 10. definira pojam prihoda. Naknade u sustavu socijalne skrbi koje se ostvaruju temeljem invaliditeta ne smatraju se prihodom. 21. Djelomično se prihvaća na način da će se u Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji dodati odredba kojom će se propisati da će se u provedbi Zakona na odgovarajući način primjenjivati načela propisana UN Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom te načela propisana Zakonom o socijalnoj skrbi. Slijedom navedenog, u provedbi Zakona primjenjivat će se, između ostalih, načelo slobode osobnog izbora propisano UN Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom, kao i načelo sudjelovanja u donošenju odluka propisano Zakonom o socijalnoj skrbi. 22. Ne prihvaća se navedena formulacija, obzirom da je u čl. 45 st. 6. ovog Zakona definirano da potrebu za uslugom osobne asistencije utvrđuje Komisija za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije temeljem Liste procjene potrebe korisnika za svakog korisnika. 23. Ne prihvaća se komentar na čl. 47. s obzirom da je dan priznavanja prava na uslugu osobne asistencije propisan istovjetno članku 136. st.3 Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 18/22, 46/22 i 119/22) za druge socijalne usluge. Dan potpisivanja ugovora između pružatelje usluge osobne asistencije i osobnog asistenta, komunikacijskog posrednika ili videćeg pratitelja nije relevantan za početak korištenja usluge za pojedinog korisnika. Opći komentari 1. Nacrtom prijedloga zakona nije isključena mogućnost istovremenog korištenja ostalih socijalnih usluga definiranih Zakonom o socijalnoj skrbi, osim usluge smještaja, organiziranog stanovanja i pomoći u kući. Satnica prava na uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent sukladno članku 30. stavku 3. prilagođava se za korisnike usluge cjelodnevnog boravka koji tu uslugu ostvaruju više od tri dana u tjednu temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, a korisnik u tom slučaju ima pravo na najviše 88 sati mjesečno usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent. 2. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 30. na način da uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent, a za kojom je procijenjena potreba pomoći temeljem Liste procjene potreba može ostvariti osoba s invaliditetom u rasponu od 44 do 352 sata mjesečno, odnosno 10 do 80 sati tjedno. 3. Nacrti svih pravilnika vezanih uz Zakon o osobnoj asistenciji bit će izrađeni do 1. srpnja 2023. godine te objavljeni na portalu e-savjetovanje neposredno nakon donošenja Zakona. 4. Stručno usavršavanje u djelatnosti socijalne skrbi provodi se temeljem Zakona o socijalnoj skrbi. Održavanje edukacija vezanih uz izdavanje rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanje usluge osobne asistencije nije predmet uređenja ovog Zakona. 5. Osiguravanje asistivne tehnologije nije predmet uređenja ovog Zakona. Prijedlog nabave dizalica (liftera) za transfere nije predmet ovog Zakona. 6. Ne prihvaća se. Prema čl. 17. st. 5. sredstva za plaću u slučaju ispunjenosti uvjeta iz predmetnog stavka osigurava pružatelj usluge, istovjetno kako je propisano i Zakonom o socijalnoj skrbi, te je isto usklađeno s općim propisima o radu.
20 Udruga gluhih i nagluhih Istarske županije PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI USUGLAŠENI KOMENTARI ZA E-SAVJETOVANJE O NACRTU ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI 1. U čl.3.st.1. dodati: Prepreka je i komunikacijska smetnja koja osobu s oštećenim sluhom može ometati i/ili sprječavati u nesmetanom pristupu informacijama. 2. Čl.3.st.3. izmijeniti tako da glasi: „Komunikacijski posrednik je radnik zaposlen kod pružatelja usluge osobne asistencije koji prenosi informaciju između osobe s oštećenjem sluha ili gluhoslijepe osobe i čujuće okoline i to u obliku sustava komunikacije koju preferira osoba s oštećenjem sluha ili gluhoslijepa osoba, a sve prema Zakonu o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije za gluhe i gluhoslijepe osobe u Republici Hrvatskoj“ 3. Čl.3.st.4. Izmjeniti tako da glasi: Komunikacijski posrednik je radnik zaposlen kod pružatelja usluge osobne asistencije koji ima odgovarajuće vještine, znanja i sposobnosti u korištenju hrvatskog znakovnog jezika, odnosno korištenju ostalih sustava komunikacije gluhih osoba koji se temelje na hrvatskom jeziku, a sve prema Zakonu o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije za gluhe i gluhoslijepe osobe u Republici Hrvatskoj“ 4. Predlaže se da čl. 6. st. (1). glasi: „Osobna asistencija usklađuje se s individualnim potrebama pojedinca i obuhvaća: a) usluge osobne pomoći korisniku b) usluge svakodnevnih poslova c) usluge pratnje i i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske d) usluge pomoći na radnom mjestu i u obrazovnom procesu e) usluge podrške u komunikaciji.“ 5. Predlaže se brisanje čl. 6. st. (2) budući da je usluga osobne asistencije osobama potrebna i izvan RH. 6. U čl. 10. brisati podstavke 1, 3 i 5 (definirane su u članku 30). 7. Čl. 11.st. 1. izmijeniti tako da isti glasi: „Pravo na uslugu osobne asistencije koju pruža komunikacijski posrednik za gluhe priznaje se osobi s oštećenjem sluha drugog, trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja te koja ima status osobe s invaliditetom sukladno Zakonu o Registru osoba s invaliditetom.“ 8. U čl. 14. st. (1) kod uvjeta izbrisati „poslovno sposobna osoba“. 9. U čl. 14. st. 1. riječi „formalni programi osposobljavanja“ zamijeniti s „neformalni programi osposobljavanja“, kao i u st. (2). 10. Čl.15. st.1. izmjeniti tako da isti glasi: „Komunikacijski posrednik koji pruža komunikacijsku podršku hrvatskim znakovnim jezikom mora biti punoljetna radno sposobna osoba koja ima završeno najmanje srednjoškolsko obrazovanje i završen formalni program osposobljavanja za prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika“ 11. Čl.15.st.2. izmjeniti tako da glasi: Komunikacijski posrednik koji pruža komunikacijsku podršku u ostalim sustavima komunikacije mora biti punoljetna radno sposobna osoba koja ima završeno najmanje srednjoškolsko obrazovanje završen formalni program osposobljavanja u ostalim sustavima komunikacije“ 12. U čl. 17. st. (3) treba izbrisati jednom godišnje traženje dokumentacije. 13. U čl. 18. u st. (2) definirati „druga pravna osoba“ ili izbrisati. 14. U čl. 21. st. (2) riječ „ravnatelj“ zamijeniti s „odgovorna osoba“. 15. U čl. 23. st. (3) zamijeniti čl. „57.“ s čl. „58.“ 16. U čl. 26. trebaju se dodati „struje i plina“ te treba glasiti: „Pravne osobe koje pružaju uslugu osobne asistencije izjednačene su s kućanstvima u plaćanju cijene po povlaštenim uvjetima za korištenje vodnih i komunalnih usluga, struje i plina te za plaćanje mjesečne pristojbe Hrvatskoj radioteleviziji.“ 17. U čl. 30. st. (2) podstavak 1. brisati riječi „koja živi sama i nije zaposlena“. Pravo na 16 sati usluge osobne asistencije dnevno trebaju ostvariti osobe prema individualnoj procjeni životne situacije (živi sama, živi u obitelji s bolesnim ili nemoćnim članom/ovima, živi u nefunkcionalnoj obitelji). Vezano za zaposlenje, broj sati osobne asistencije ne umanjuje se sve dok se ne uvede pravo na osobnog asistenta na radu. U čl. 30. dodati st. (4) koji treba glasiti: „Osobi koja ostvaruje uslugu pomoći u kući temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi ili drugog propisa broj sati prava na uslugu osobne asistencije umanjuje se za broj sati usluge pomoći u kući.“ U čl. 30. dodati st. (5) koji treba glasiti: „Osobi čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi može se priznati četiri sata usluge osobne asistencije na temelju individualne procjene korisnika.“ U čl. 30. dodati st. (6) koji treba glasiti: „Osobi koja je na liječenju može se priznati pravo na četiri sata usluge osobne asistencije temeljem individualne procjene.“ U čl. 30. dodati st. (7) koji treba glasiti: „Osobi koja je na rehabilitaciji u zdravstvenoj ustanovi priznaje se pravo na uslugu osobne asistencije.“ 18. U čl.31. st.1 i st.2. Broj sati usluge komunikacijskog posrednika koje korisnik treba određuje se nakon individualne procjene potreba korisnika. 19. Čl. 33 – brisati cijeli članak 20. Predlaže se brisanje čl. 36. i 37., a novi čl. 36. treba glasiti: „Korisnik iz čl. 35. ovog Zakona dužan je u plaćanju cijene usluge osobne asistencije sudjelovati sredstvima koja se naplaćuje direktno iz naknade u sustavu socijalne skrbi koju ostvaruje temeljem invaliditeta.“ 21. U čl. 43. dodati stavak (4) koji glasi: „Korisnik sukladno principima neovisnog življenja bira osobnog asistenta.“ 22. U čl. 45. st. (1) izmijeniti tako da glasi: Potrebu za uslugom osobne asistencije koju pruža osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj, te opravdanost pružanja usluge od strane člana obitelji procjenjuje Komisija za procjenu potrebe korisnika na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, medicinske i druge dokumentacije te potvrde o statusu osobe s invaliditetom koju izdaje Hrvatski zavod za javno zdravstvo i temeljem Liste procjene potreba korisnika“. 23. U čl. 47. alternativa glasi: „Pravo na uslugu osobne asistencije priznaje se s danom potpisivanja ugovora između poslodavca i osobnog asistenta.“ Opći komentari 1. Predlaže se dodati stavak koji glasi: „Broj odobrenih sati usluge osobne asistencije umanjuje se za broj sati za koje je korisnik uključen u programe ili usluge odobrene propisima koje određuju socijalni i zdravstveni propisi.“ 2. Predlaže se usluga ne bude definirana kao 4/8/16 sati već od 4 do 16 sati dnevno, odnosno od 20 do 80 sati mjesečno, vjerujući da je nekim osobama dovoljno 6, 10 ili 12 sati usluge osobne asistencije. 3. Predlaže se donošenje Nacrta Pravilnika vezanog za Zakon o osobnoj asistenciji do 1. srpnja 2023. i njihovo stavljanje u e-savjetovanje neposredno po stupanju Zakona na snagu, s rokom rasprave od 15 dana. 4. Vezano za uslugu osobne asistencije, traži se provođenje edukacije stručnih djelatnika CZSS o usluzi kao i stručnih djelatnika koji izdaju rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanje usluge osobne asistencije u jedinicama područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba. 5. Usluga osobne asistencije kao projektna usluga dala je priliku pružateljima usluge da sagledaju i velike teškoće koje uzrokuju česte otkaze osobnih asistenata, a vezane su za nepostojanje asistivne tehnologije koja bi olakšala njihov rad. U pitanju su transferi krevet-kolica, kolica-toalet, kolica-automobil i sl. koji zbog podizanja korisnika usluge osobne asistencije vrlo često izazivaju bolove u leđima, uklještenja i sl. te se predlaže nabava dizalica (liftera) za transfere, ukoliko je moguće iz ESF+ ili nekog drugog programa. Time bi se omogućio osobnim asistentima rad na siguran način. 6. U članku 17. dodati stavak (7) koji glasi: Sredstva za plaću iz stavka (5) ovog članka pružatelju usluga osigurat će se posebnom odlukom. Djelomično prihvaćen 1. Izmjena čl. 3. st. 1 se ne prihvaća. Definicija osoba s invaliditetom prepoznaje osobe s oštećenjem sluha kao osobe s osjetilnim oštećenjem. Nadalje definicija govori o različitim preprekama što podrazumijeva sve prepreke koje mogu sprječavati puno i učinkovito sudjelovanje osobe u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima, između ostalog, navedeno obuhvaća i komunikacijske prepreke i primanje informacija. 2. Izmjena čl. 3. st. 3. se ne prihvaća budući da je Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji usklađen sa Zakonom o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj. 3. Izmjena čl. 3. st. 4. se ne prihvaća budući da je Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji usklađen sa Zakonom o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj. 4. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene čl. 6. st. 1. na način da se riječ „obuhvaća“ mijenja s terminom „može obuhvatiti“. Usluga osobne asistencije je navedenim stavkom jasno definirana i sveobuhvatna, uključujući potrebe svih korisničkih skupina, a Listom procjene potreba individualno će se utvrditi aktivnosti u kojima će se pružati podrška za pojedinu korisničku skupinu. Prihvaća se i prijedlog da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske. Usluge pomoći na radnom mjestu nisu predmet uređenja ovog Zakona. Zakonom će se definirati podrška tijekom odgojno-obrazovnog procesa. 5. Prihvaća se te se briše čl. 6. st. 2. 6. Ne prihvaća se prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 1. Usluga pomoći u kući sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi usmjerena je na podmirivanje svakodnevnih životnih potreba: organiziranje prehrane, obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene i/ili zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba čime se preklapa s uslugom osobne asistencije. Osobe koje zahtijevaju veći stupanj podrške a udovoljavaju uvjetima za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije imat će mogućnost izbora usluge koja im je potrebna. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. točke 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno. Prihvaća se komentar koji se odnosi na članak 10. stavak 1. podstavak 5. te se isti briše, a u Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji dodaje se odredba kojom će se propisati mirovanje prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od 30 dana, odnosno prestanak prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od šest mjeseci. 7. Ne prihvaća se. Predlagatelj zakona dobnu granicu od 18 godina za korisnike usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, videći pratitelj i komunikacijski posrednik definirao je sukladno Konvenciji o pravima djeteta i odredio da se usluga odnosi na punoljetne osobe odnosno starije od 18 godina uzimajući u obzir načela neovisnog življenja. 8. Prihvaća se. Čl. 14. st. 1. mijenja se na način da se umjesto uvjeta radne i poslovne sposobnosti propisuje uvjet zdravstvene sposobnosti. 9. Prihvaća se prijedlog na način da se briše riječ formalni. 10. Prihvaća se. Čl. 15. st. 1. mijenja se na način da se umjesto uvjeta radne i poslovne sposobnosti propisuje uvjet zdravstvene sposobnosti. 11. Prihvaća se. Čl. 15. st. 2. mijenja se na način da se umjesto uvjeta radne i poslovne sposobnosti propisuje uvjet zdravstvene sposobnosti. 12. Obveza poslodavca da za sve radnike koji pružaju uslugu osobne asistencije, najmanje jednom godišnje, pribavi dokaze iz stavka 2. čl. 17., istovjetna je obvezi koju imaju poslodavci koji osiguravaju pružanje socijalnih usluga sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, a isto se primjenjuje radi osiguravanja zaštite korisnika. 13. Ne prihvaća se. Sve pravne osobe, odnosno svi pružatelji usluge osobne asistencije iz čl. 18., moći će pružati uslugu osobne asistencije ukoliko ispunjavaju mjerila prostora, opreme, potrebnih radnika, sadržaj, opseg i način pružanja usluge sukladno čl. 19. st. 1. Mjerila za pružanje usluge osobne asistencije pravilnikom propisuje ministar. 14. Prihvaća se. 15. Prihvaća se. 16. Ne prihvaća se s obzirom da plaćanje električne i toplinske energije po povlaštenim uvjetima nije predmet uređenja ovog Zakona, već su način i uvjeti formiranja cijena za određene kategorije kupaca električne i toplinske energije propisani Uredbom Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije. 17. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene čl. 30. st. 2. podstavka 1 na način da se briše riječ „nezaposleni“. Vezano uz prijedlog da se u čl. 30. dodaju st. 4., 5., 6 i 7, odgovoreno je pod točkom 6. 18. Predloženi mjesečni raspon sati uzet će u obzir individualne potrebe korisnika prilikom procjene potrebe za uslugom. 19. Ne prihvaća se prijedlog za brisanje čl. 33. Ističemo da se mijenja čl. 6. st. 1. na način da pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima uključuje i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše čl. 6. st. 2. 20. Prijedlog se ne prihvaća. Članak 3. st.1. toč. 10. definira pojam prihoda. Naknade u sustavu socijalne skrbi koje se ostvaruju temeljem invaliditeta ne smatraju se prihodom. 21. Djelomično se prihvaća na način da će se u Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji dodati odredba kojom će se propisati da će se u provedbi Zakona na odgovarajući način primjenjivati načela propisana UN Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom te načela propisana Zakonom o socijalnoj skrbi. Slijedom navedenog, u provedbi Zakona primjenjivat će se, između ostalih, načelo slobode osobnog izbora propisano UN Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom, kao i načelo sudjelovanja u donošenju odluka propisano Zakonom o socijalnoj skrbi. 22. Ne prihvaća se navedena formulacija, obzirom da je u čl. 45 st. 6. ovog Zakona definirano da potrebu za uslugom osobne asistencije utvrđuje Komisija za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije temeljem Liste procjene potrebe korisnika za svakog korisnika. 23. Ne prihvaća se komentar na čl. 47. s obzirom da je dan priznavanja prava na uslugu osobne asistencije propisan istovjetno članku 136. st.3 Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 18/22, 46/22 i 119/22) za druge socijalne usluge. Dan potpisivanja ugovora između pružatelje usluge osobne asistencije i osobnog asistenta, komunikacijskog posrednika ili videćeg pratitelja nije relevantan za početak korištenja usluge za pojedinog korisnika. Opći komentari 1. Nacrtom prijedloga zakona nije isključena mogućnost istovremenog korištenja ostalih socijalnih usluga definiranih Zakonom o socijalnoj skrbi, osim usluge smještaja, organiziranog stanovanja i pomoći u kući. Satnica prava na uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent sukladno članku 30. stavku 3. prilagođava se za korisnike usluge cjelodnevnog boravka koji tu uslugu ostvaruju više od tri dana u tjednu temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, a korisnik u tom slučaju ima pravo na najviše 88 sati mjesečno usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent. 2. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 30. na način da uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent, a za kojom je procijenjena potreba pomoći temeljem Liste procjene potreba može ostvariti osoba s invaliditetom u rasponu od 44 do 352 sata mjesečno, odnosno 10 do 80 sati tjedno. 3. Nacrti svih pravilnika vezanih uz Zakon o osobnoj asistenciji bit će izrađeni do 1. srpnja 2023. godine te objavljeni na portalu e-savjetovanje neposredno nakon donošenja Zakona. 4. Stručno usavršavanje u djelatnosti socijalne skrbi provodi se temeljem Zakona o socijalnoj skrbi. Održavanje edukacija vezanih uz izdavanje rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanje usluge osobne asistencije nije predmet uređenja ovog Zakona. 5. Osiguravanje asistivne tehnologije nije predmet uređenja ovog Zakona. Prijedlog nabave dizalica (liftera) za transfere nije predmet ovog Zakona. 6. Ne prihvaća se. Prema čl. 17. st. 5. sredstva za plaću u slučaju ispunjenosti uvjeta iz predmetnog stavka osigurava pružatelj usluge, istovjetno kako je propisano i Zakonom o socijalnoj skrbi, te je isto usklađeno s općim propisima o radu.
21 Danijela Uljatovski PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI Ne vidim korist zakona koji umjesto da poboljša standard života osi ga pogoršava. Ako roditelj ima status roditelja njegovatelja, osi gubi pravo na osobnog asistenta. Zašto? Treba li osoba sa 37 godina voditi mamu sa sobom svugdje gdje ide? TO ima totalno kontra učinak socijalizacije te osobe i uključivanja u društvo/zajednicu. Ići na treninge, na kavu, uu kino, na izložbu, koncert, spoj, liječniku itd,itd i svugdje da te prati mama je van svake pameti. Molim vas budite vi 24 sata na dan sa svojim roditeljima i da vidim kako će te se uključiti u drušštvo. Osoba kojoj treba 24 sata na dan njega, pomoć ima potrebu bar ta 4 sata biti odvojen od svojih roditelja. Roditelj njegovatelj radi cijeli dan i noć. Logično mi je da netko ima više sati netko manje sati osobnog asistenta ali u potpunosti nekome oduzeti asistenta je kao da jos jednom osobu s invaliditetom napravite invalidom. U gradu koji nema ni prilagođen javni prijevoz ograničeno nam je kretanje više nego u glavnom gradu, potrebna nam je pomoć sva moguća. U glavnom, ako ovakav zakon stupi na snagu večina osi koja je bila aktvna u društvu sada će sjediti kod kuće sa svojim roditeljima. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. točke 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno.
22 Udruga gluhih i nagluhih Grada Varaždina i Varaždinske županije PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI USUGLAŠENI KOMENTARI ZA E-SAVJETOVANJE O NACRTU ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI 1. U čl.3.st.1. dodati: Prepreka je i komunikacijska smetnja koja osobu s oštećenim sluhom može ometati i/ili sprječavati u nesmetanom pristupu informacijama. 2. Čl.3.st.3. izmijeniti tako da glasi: „Komunikacijski posrednik je radnik zaposlen kod pružatelja usluge osobne asistencije koji prenosi informaciju između osobe s oštećenjem sluha ili gluhoslijepe osobe i čujuće okoline i to u obliku sustava komunikacije koju preferira osoba s oštećenjem sluha ili gluhoslijepa osoba, a sve prema Zakonu o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije za gluhe i gluhoslijepe osobe u Republici Hrvatskoj“ 3. Čl.3.st.4. Izmjeniti tako da glasi: Komunikacijski posrednik je radnik zaposlen kod pružatelja usluge osobne asistencije koji ima odgovarajuće vještine, znanja i sposobnosti u korištenju hrvatskog znakovnog jezika, odnosno korištenju ostalih sustava komunikacije gluhih osoba koji se temelje na hrvatskom jeziku, a sve prema Zakonu o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije za gluhe i gluhoslijepe osobe u Republici Hrvatskoj“ 4. Predlaže se da čl. 6. st. (1). glasi: „Osobna asistencija usklađuje se s individualnim potrebama pojedinca i obuhvaća: a) usluge osobne pomoći korisniku b) usluge svakodnevnih poslova c) usluge pratnje i i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske d) usluge pomoći na radnom mjestu i u obrazovnom procesu e) usluge podrške u komunikaciji.“ 5. Predlaže se brisanje čl. 6. st. (2) budući da je usluga osobne asistencije osobama potrebna i izvan RH. 6. U čl. 10. brisati podstavke 1, 3 i 5 (definirane su u članku 30). 7. Čl. 11.st. 1. izmijeniti tako da isti glasi: „Pravo na uslugu osobne asistencije koju pruža komunikacijski posrednik za gluhe priznaje se osobi s oštećenjem sluha drugog, trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja te koja ima status osobe s invaliditetom sukladno Zakonu o Registru osoba s invaliditetom.“ 8. U čl. 14. st. (1) kod uvjeta izbrisati „poslovno sposobna osoba“. 9. U čl. 14. st. 1. riječi „formalni programi osposobljavanja“ zamijeniti s „neformalni programi osposobljavanja“, kao i u st. (2). 10. Čl.15. st.1. izmjeniti tako da isti glasi: „Komunikacijski posrednik koji pruža komunikacijsku podršku hrvatskim znakovnim jezikom mora biti punoljetna radno sposobna osoba koja ima završeno najmanje srednjoškolsko obrazovanje i završen formalni program osposobljavanja za prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika“ 11. Čl.15.st.2. izmjeniti tako da glasi: Komunikacijski posrednik koji pruža komunikacijsku podršku u ostalim sustavima komunikacije mora biti punoljetna radno sposobna osoba koja ima završeno najmanje srednjoškolsko obrazovanje završen formalni program osposobljavanja u ostalim sustavima komunikacije“ 12. U čl. 17. st. (3) treba izbrisati jednom godišnje traženje dokumentacije. 13. U čl. 18. u st. (2) definirati „druga pravna osoba“ ili izbrisati. 14. U čl. 21. st. (2) riječ „ravnatelj“ zamijeniti s „odgovorna osoba“. 15. U čl. 23. st. (3) zamijeniti čl. „57.“ s čl. „58.“ 16. U čl. 26. trebaju se dodati „struje i plina“ te treba glasiti: „Pravne osobe koje pružaju uslugu osobne asistencije izjednačene su s kućanstvima u plaćanju cijene po povlaštenim uvjetima za korištenje vodnih i komunalnih usluga, struje i plina te za plaćanje mjesečne pristojbe Hrvatskoj radioteleviziji.“ 17. U čl. 30. st. (2) podstavak 1. brisati riječi „koja živi sama i nije zaposlena“. Pravo na 16 sati usluge osobne asistencije dnevno trebaju ostvariti osobe prema individualnoj procjeni životne situacije (živi sama, živi u obitelji s bolesnim ili nemoćnim članom/ovima, živi u nefunkcionalnoj obitelji). Vezano za zaposlenje, broj sati osobne asistencije ne umanjuje se sve dok se ne uvede pravo na osobnog asistenta na radu. U čl. 30. dodati st. (4) koji treba glasiti: „Osobi koja ostvaruje uslugu pomoći u kući temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi ili drugog propisa broj sati prava na uslugu osobne asistencije umanjuje se za broj sati usluge pomoći u kući.“ U čl. 30. dodati st. (5) koji treba glasiti: „Osobi čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi može se priznati četiri sata usluge osobne asistencije na temelju individualne procjene korisnika.“ U čl. 30. dodati st. (6) koji treba glasiti: „Osobi koja je na liječenju može se priznati pravo na četiri sata usluge osobne asistencije temeljem individualne procjene.“ U čl. 30. dodati st. (7) koji treba glasiti: „Osobi koja je na rehabilitaciji u zdravstvenoj ustanovi priznaje se pravo na uslugu osobne asistencije.“ 18. U čl.31. st.1 i st.2. Broj sati usluge komunikacijskog posrednika koje korisnik treba određuje se nakon individualne procjene potreba korisnika. 19. Čl. 33 – brisati cijeli članak 20. Predlaže se brisanje čl. 36. i 37., a novi čl. 36. treba glasiti: „Korisnik iz čl. 35. ovog Zakona dužan je u plaćanju cijene usluge osobne asistencije sudjelovati sredstvima koja se naplaćuje direktno iz naknade u sustavu socijalne skrbi koju ostvaruje temeljem invaliditeta.“ 21. U čl. 43. dodati stavak (4) koji glasi: „Korisnik sukladno principima neovisnog življenja bira osobnog asistenta.“ 22. U čl. 45. st. (1) izmijeniti tako da glasi: Potrebu za uslugom osobne asistencije koju pruža osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj, te opravdanost pružanja usluge od strane člana obitelji procjenjuje Komisija za procjenu potrebe korisnika na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, medicinske i druge dokumentacije te potvrde o statusu osobe s invaliditetom koju izdaje Hrvatski zavod za javno zdravstvo i temeljem Liste procjene potreba korisnika“. 23. U čl. 47. alternativa glasi: „Pravo na uslugu osobne asistencije priznaje se s danom potpisivanja ugovora između poslodavca i osobnog asistenta.“ Opći komentari 1. Predlaže se dodati stavak koji glasi: „Broj odobrenih sati usluge osobne asistencije umanjuje se za broj sati za koje je korisnik uključen u programe ili usluge odobrene propisima koje određuju socijalni i zdravstveni propisi.“ 2. Predlaže se usluga ne bude definirana kao 4/8/16 sati već od 4 do 16 sati dnevno, odnosno od 20 do 80 sati mjesečno, vjerujući da je nekim osobama dovoljno 6, 10 ili 12 sati usluge osobne asistencije. 3. Predlaže se donošenje Nacrta Pravilnika vezanog za Zakon o osobnoj asistenciji do 1. srpnja 2023. i njihovo stavljanje u e-savjetovanje neposredno po stupanju Zakona na snagu, s rokom rasprave od 15 dana. 4. Vezano za uslugu osobne asistencije, traži se provođenje edukacije stručnih djelatnika CZSS o usluzi kao i stručnih djelatnika koji izdaju rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanje usluge osobne asistencije u jedinicama područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba. 5. Usluga osobne asistencije kao projektna usluga dala je priliku pružateljima usluge da sagledaju i velike teškoće koje uzrokuju česte otkaze osobnih asistenata, a vezane su za nepostojanje asistivne tehnologije koja bi olakšala njihov rad. U pitanju su transferi krevet-kolica, kolica-toalet, kolica-automobil i sl. koji zbog podizanja korisnika usluge osobne asistencije vrlo često izazivaju bolove u leđima, uklještenja i sl. te se predlaže nabava dizalica (liftera) za transfere, ukoliko je moguće iz ESF+ ili nekog drugog programa. Time bi se omogućio osobnim asistentima rad na siguran način. 6. U članku 17. dodati stavak (7) koji glasi: Sredstva za plaću iz stavka (5) ovog članka pružatelju usluga osigurat će se posebnom odlukom. Djelomično prihvaćen 1. Izmjena čl. 3. st. 1 se ne prihvaća. Definicija osoba s invaliditetom prepoznaje osobe s oštećenjem sluha kao osobe s osjetilnim oštećenjem. Nadalje definicija govori o različitim preprekama što podrazumijeva sve prepreke koje mogu sprječavati puno i učinkovito sudjelovanje osobe u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima, između ostalog, navedeno obuhvaća i komunikacijske prepreke i primanje informacija. 2. Izmjena čl. 3. st.3. se ne prihvaća budući da je Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji usklađen sa Zakonom o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj. 3. Izmjena čl. 3. st.4. se ne prihvaća budući da je Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji usklađen sa Zakonom o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj. 4. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene čl. 6. st. 1. na način da se riječ „obuhvaća“ mijenja s terminom „može obuhvatiti“. Usluga osobne asistencije je navedenim stavkom jasno definirana i sveobuhvatna, uključujući potrebe svih korisničkih skupina, a Listom procjene potreba individualno će se utvrditi aktivnosti u kojima će se pružati podrška za pojedinu korisničku skupinu. Prihvaća se i prijedlog da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske. Usluge pomoći na radnom mjestu nisu predmet uređenja ovog Zakona. Zakonom će se definirati podrška tijekom odgojno-obrazovnog procesa. 5. Prihvaća se te se briše čl. 6. st. 2. 6. Ne prihvaća se prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 1. Usluga pomoći u kući sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi usmjerena je na podmirivanje svakodnevnih životnih potreba: organiziranje prehrane, obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene i/ili zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba čime se preklapa s uslugom osobne asistencije. Osobe koje zahtijevaju veći stupanj podrške a udovoljavaju uvjetima za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije imat će mogućnost izbora usluge koja im je potrebna. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. točke 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno. Prihvaća se komentar koji se odnosi na članak 10. stavak 1. podstavak 5. te se isti briše, a u Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji dodaje se odredba kojom će se propisati mirovanje prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od 30 dana, odnosno prestanak prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od šest mjeseci. 7. Ne prihvaća se. Predlagatelj zakona dobnu granicu od 18 godina za korisnike usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, videći pratitelj i komunikacijski posrednik definirao je sukladno Konvenciji o pravima djeteta i odredio da se usluga odnosi na punoljetne osobe odnosno starije od 18 godina uzimajući u obzir načela neovisnog življenja. 8. Prihvaća se. Čl. 14. st. 1. mijenja se na način da se umjesto uvjeta radne i poslovne sposobnosti propisuje uvjet zdravstvene sposobnosti. 9. Prihvaća se prijedlog na način da se briše riječ formalni. 10. Prihvaća se. Čl. 15. st. 1. mijenja se na način da se umjesto uvjeta radne i poslovne sposobnosti propisuje uvjet zdravstvene sposobnosti. 11. Prihvaća se. Čl. 15. st. 2. mijenja se na način da se umjesto uvjeta radne i poslovne sposobnosti propisuje uvjet zdravstvene sposobnosti. 12. Obveza poslodavca da za sve radnike koji pružaju uslugu osobne asistencije, najmanje jednom godišnje, pribavi dokaze iz stavka 2. čl. 17., istovjetna je obvezi koju imaju poslodavci koji osiguravaju pružanje socijalnih usluga sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, a isto se primjenjuje radi osiguravanja zaštite korisnika. 13. Ne prihvaća se. Sve pravne osobe, odnosno svi pružatelji usluge osobne asistencije iz čl. 18., moći će pružati uslugu osobne asistencije ukoliko ispunjavaju mjerila prostora, opreme, potrebnih radnika, sadržaj, opseg i način pružanja usluge sukladno čl. 19. st. 1. Mjerila za pružanje usluge osobne asistencije pravilnikom propisuje ministar. 14. Prihvaća se. 15. Prihvaća se. 16. Ne prihvaća se s obzirom da plaćanje električne i toplinske energije po povlaštenim uvjetima nije predmet uređenja ovog Zakona, već su način i uvjeti formiranja cijena za određene kategorije kupaca električne i toplinske energije propisani Uredbom Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije. 17. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene čl. 30. st. 2. podstavka 1 na način da se briše riječ „nezaposleni“. Vezano uz prijedlog da se u čl. 30. dodaju st. 4., 5., 6 i 7, odgovoreno je pod točkom 6. 18. Predloženi mjesečni raspon sati uzet će u obzir individualne potrebe korisnika prilikom procjene potrebe za uslugom. 19. Ne prihvaća se prijedlog za brisanje čl. 33. Ističemo da se mijenja čl. 6. st. 1. na način da pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima uključuje i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše čl. 6. st. 2. 20. Prijedlog se ne prihvaća. Članak 3. st.1. toč. 10. definira pojam prihoda. Naknade u sustavu socijalne skrbi koje se ostvaruju temeljem invaliditeta ne smatraju se prihodom. 21. Djelomično se prihvaća na način da će se u Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji dodati odredba kojom će se propisati da će se u provedbi Zakona na odgovarajući način primjenjivati načela propisana UN Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom te načela propisana Zakonom o socijalnoj skrbi. Slijedom navedenog, u provedbi Zakona primjenjivat će se, između ostalih, načelo slobode osobnog izbora propisano UN Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom, kao i načelo sudjelovanja u donošenju odluka propisano Zakonom o socijalnoj skrbi. 22. Ne prihvaća se navedena formulacija, obzirom da je u čl. 45 st. 6. ovog Zakona definirano da potrebu za uslugom osobne asistencije utvrđuje Komisija za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije temeljem Liste procjene potrebe korisnika za svakog korisnika. 23. Ne prihvaća se komentar na čl. 47. s obzirom da je dan priznavanja prava na uslugu osobne asistencije propisan istovjetno članku 136. st.3 Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 18/22, 46/22 i 119/22) za druge socijalne usluge. Dan potpisivanja ugovora između pružatelje usluge osobne asistencije i osobnog asistenta, komunikacijskog posrednika ili videćeg pratitelja nije relevantan za početak korištenja usluge za pojedinog korisnika. Opći komentari 1. Nacrtom prijedloga zakona nije isključena mogućnost istovremenog korištenja ostalih socijalnih usluga definiranih Zakonom o socijalnoj skrbi, osim usluge smještaja, organiziranog stanovanja i pomoći u kući. Satnica prava na uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent sukladno članku 30. stavku 3. prilagođava se za korisnike usluge cjelodnevnog boravka koji tu uslugu ostvaruju više od tri dana u tjednu temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, a korisnik u tom slučaju ima pravo na najviše 88 sati mjesečno usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent. 2. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 30. na način da uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent, a za kojom je procijenjena potreba pomoći temeljem Liste procjene potreba može ostvariti osoba s invaliditetom u rasponu od 44 do 352 sata mjesečno, odnosno 10 do 80 sati tjedno. 3. Nacrti svih pravilnika vezanih uz Zakon o osobnoj asistenciji bit će izrađeni do 1. srpnja 2023. godine te objavljeni na portalu e-savjetovanje neposredno nakon donošenja Zakona. 4. Stručno usavršavanje u djelatnosti socijalne skrbi provodi se temeljem Zakona o socijalnoj skrbi. Održavanje edukacija vezanih uz izdavanje rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanje usluge osobne asistencije nije predmet uređenja ovog Zakona. 5. Osiguravanje asistivne tehnologije nije predmet uređenja ovog Zakona. Prijedlog nabave dizalica (liftera) za transfere nije predmet ovog Zakona. 6. Ne prihvaća se. Prema čl. 17. st. 5. sredstva za plaću u slučaju ispunjenosti uvjeta iz predmetnog stavka osigurava pružatelj usluge, istovjetno kako je propisano i Zakonom o socijalnoj skrbi, te je isto usklađeno s općim propisima o radu.
23 Udruga gluhih i nagluhih Brodsko-posavske županije PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI 1. U čl.3.st.1. dodati: Prepreka je i komunikacijska smetnja koja osobu s oštećenim sluhom može ometati i/ili sprječavati u nesmetanom pristupu informacijama. 2. Čl.3.st.3. izmijeniti tako da glasi: „Komunikacijski posrednik je radnik zaposlen kod pružatelja usluge osobne asistencije koji prenosi informaciju između osobe s oštećenjem sluha ili gluhoslijepe osobe i čujuće okoline i to u obliku sustava komunikacije koju preferira osoba s oštećenjem sluha ili gluhoslijepa osoba, a sve prema Zakonu o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije za gluhe i gluhoslijepe osobe u Republici Hrvatskoj“ 3. Čl.3.st.4. Izmjeniti tako da glasi: Komunikacijski posrednik je radnik zaposlen kod pružatelja usluge osobne asistencije koji ima odgovarajuće vještine, znanja i sposobnosti u korištenju hrvatskog znakovnog jezika, odnosno korištenju ostalih sustava komunikacije gluhih osoba koji se temelje na hrvatskom jeziku, a sve prema Zakonu o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije za gluhe i gluhoslijepe osobe u Republici Hrvatskoj“ 4. Predlaže se da čl. 6. st. (1). glasi: „Osobna asistencija usklađuje se s individualnim potrebama pojedinca i obuhvaća: a) usluge osobne pomoći korisniku b) usluge svakodnevnih poslova c) usluge pratnje i i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske d) usluge pomoći na radnom mjestu i u obrazovnom procesu e) usluge podrške u komunikaciji.“ 5. Predlaže se brisanje čl. 6. st. (2) budući da je usluga osobne asistencije osobama potrebna i izvan RH. 6. U čl. 10. brisati podstavke 1, 3 i 5 (definirane su u članku 30). 7. Čl. 11.st. 1. izmijeniti tako da isti glasi: „Pravo na uslugu osobne asistencije koju pruža komunikacijski posrednik za gluhe priznaje se osobi s oštećenjem sluha drugog, trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja te koja ima status osobe s invaliditetom sukladno Zakonu o Registru osoba s invaliditetom.“ 8. U čl. 14. st. (1) kod uvjeta izbrisati „poslovno sposobna osoba“. 9. U čl. 14. st. 1. riječi „formalni programi osposobljavanja“ zamijeniti s „neformalni programi osposobljavanja“, kao i u st. (2). 10. Čl.15. st.1. izmjeniti tako da isti glasi: „Komunikacijski posrednik koji pruža komunikacijsku podršku hrvatskim znakovnim jezikom mora biti punoljetna radno sposobna osoba koja ima završeno najmanje srednjoškolsko obrazovanje i završen formalni program osposobljavanja za prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika“ 11. Čl.15.st.2. izmjeniti tako da glasi: Komunikacijski posrednik koji pruža komunikacijsku podršku u ostalim sustavima komunikacije mora biti punoljetna radno sposobna osoba koja ima završeno najmanje srednjoškolsko obrazovanje završen formalni program osposobljavanja u ostalim sustavima komunikacije“ 12. U čl. 17. st. (3) treba izbrisati jednom godišnje traženje dokumentacije. 13. U čl. 18. u st. (2) definirati „druga pravna osoba“ ili izbrisati. 14. U čl. 21. st. (2) riječ „ravnatelj“ zamijeniti s „odgovorna osoba“. 15. U čl. 23. st. (3) zamijeniti čl. „57.“ s čl. „58.“ 16. U čl. 26. trebaju se dodati „struje i plina“ te treba glasiti: „Pravne osobe koje pružaju uslugu osobne asistencije izjednačene su s kućanstvima u plaćanju cijene po povlaštenim uvjetima za korištenje vodnih i komunalnih usluga, struje i plina te za plaćanje mjesečne pristojbe Hrvatskoj radioteleviziji.“ 17. U čl. 30. st. (2) podstavak 1. brisati riječi „koja živi sama i nije zaposlena“. Pravo na 16 sati usluge osobne asistencije dnevno trebaju ostvariti osobe prema individualnoj procjeni životne situacije (živi sama, živi u obitelji s bolesnim ili nemoćnim članom/ovima, živi u nefunkcionalnoj obitelji). Vezano za zaposlenje, broj sati osobne asistencije ne umanjuje se sve dok se ne uvede pravo na osobnog asistenta na radu. U čl. 30. dodati st. (4) koji treba glasiti: „Osobi koja ostvaruje uslugu pomoći u kući temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi ili drugog propisa broj sati prava na uslugu osobne asistencije umanjuje se za broj sati usluge pomoći u kući.“ U čl. 30. dodati st. (5) koji treba glasiti: „Osobi čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi može se priznati četiri sata usluge osobne asistencije na temelju individualne procjene korisnika.“ U čl. 30. dodati st. (6) koji treba glasiti: „Osobi koja je na liječenju može se priznati pravo na četiri sata usluge osobne asistencije temeljem individualne procjene.“ U čl. 30. dodati st. (7) koji treba glasiti: „Osobi koja je na rehabilitaciji u zdravstvenoj ustanovi priznaje se pravo na uslugu osobne asistencije.“ 18. U čl.31. st.1 i st.2. Broj sati usluge komunikacijskog posrednika koje korisnik treba određuje se nakon individualne procjene potreba korisnika. 19. Čl. 33 – brisati cijeli članak 20. Predlaže se brisanje čl. 36. i 37., a novi čl. 36. treba glasiti: „Korisnik iz čl. 35. ovog Zakona dužan je u plaćanju cijene usluge osobne asistencije sudjelovati sredstvima koja se naplaćuje direktno iz naknade u sustavu socijalne skrbi koju ostvaruje temeljem invaliditeta.“ 21. U čl. 43. dodati stavak (4) koji glasi: „Korisnik sukladno principima neovisnog življenja bira osobnog asistenta.“ 22. U čl. 45. st. (1) izmijeniti tako da glasi: Potrebu za uslugom osobne asistencije koju pruža osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj, te opravdanost pružanja usluge od strane člana obitelji procjenjuje Komisija za procjenu potrebe korisnika na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, medicinske i druge dokumentacije te potvrde o statusu osobe s invaliditetom koju izdaje Hrvatski zavod za javno zdravstvo i temeljem Liste procjene potreba korisnika“. 23. U čl. 47. alternativa glasi: „Pravo na uslugu osobne asistencije priznaje se s danom potpisivanja ugovora između poslodavca i osobnog asistenta.“ Opći komentari 1. Predlaže se dodati stavak koji glasi: „Broj odobrenih sati usluge osobne asistencije umanjuje se za broj sati za koje je korisnik uključen u programe ili usluge odobrene propisima koje određuju socijalni i zdravstveni propisi.“ 2. Predlaže se usluga ne bude definirana kao 4/8/16 sati već od 4 do 16 sati dnevno, odnosno od 20 do 80 sati mjesečno, vjerujući da je nekim osobama dovoljno 6, 10 ili 12 sati usluge osobne asistencije. 3. Predlaže se donošenje Nacrta Pravilnika vezanog za Zakon o osobnoj asistenciji do 1. srpnja 2023. i njihovo stavljanje u e-savjetovanje neposredno po stupanju Zakona na snagu, s rokom rasprave od 15 dana. 4. Vezano za uslugu osobne asistencije, traži se provođenje edukacije stručnih djelatnika CZSS o usluzi kao i stručnih djelatnika koji izdaju rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanje usluge osobne asistencije u jedinicama područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba. 5. Usluga osobne asistencije kao projektna usluga dala je priliku pružateljima usluge da sagledaju i velike teškoće koje uzrokuju česte otkaze osobnih asistenata, a vezane su za nepostojanje asistivne tehnologije koja bi olakšala njihov rad. U pitanju su transferi krevet-kolica, kolica-toalet, kolica-automobil i sl. koji zbog podizanja korisnika usluge osobne asistencije vrlo često izazivaju bolove u leđima, uklještenja i sl. te se predlaže nabava dizalica (liftera) za transfere, ukoliko je moguće iz ESF+ ili nekog drugog programa. Time bi se omogućio osobnim asistentima rad na siguran način. 6. U članku 17. dodati stavak (7) koji glasi: Sredstva za plaću iz stavka (5) ovog članka pružatelju usluga osigurat će se posebnom odlukom. Djelomično prihvaćen 1. Izmjena čl. 3. st. 1 se ne prihvaća. Definicija osoba s invaliditetom prepoznaje osobe s oštećenjem sluha kao osobe s osjetilnim oštećenjem. Nadalje definicija govori o različitim preprekama što podrazumijeva sve prepreke koje mogu sprječavati puno i učinkovito sudjelovanje osobe u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima, između ostalog, navedeno obuhvaća i komunikacijske prepreke i primanje informacija. 2. Izmjena čl. 3. st.3. se ne prihvaća budući da je Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji usklađen sa Zakonom o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj. 3. Izmjena čl. 3. st.4. se ne prihvaća budući da je Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji usklađen sa Zakonom o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj. 4. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene čl. 6. st. 1. na način da se riječ „obuhvaća“ mijenja s terminom „može obuhvatiti“. Usluga osobne asistencije je navedenim stavkom jasno definirana i sveobuhvatna, uključujući potrebe svih korisničkih skupina, a Listom procjene potreba individualno će se utvrditi aktivnosti u kojima će se pružati podrška za pojedinu korisničku skupinu. Prihvaća se i prijedlog da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske. Usluge pomoći na radnom mjestu nisu predmet uređenja ovog Zakona. Zakonom će se definirati podrška tijekom odgojno-obrazovnog procesa. 5. Prihvaća se te se briše čl. 6. st. 2. 6. Ne prihvaća se prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 1. Usluga pomoći u kući sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi usmjerena je na podmirivanje svakodnevnih životnih potreba: organiziranje prehrane, obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene i/ili zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba čime se preklapa s uslugom osobne asistencije. Osobe koje zahtijevaju veći stupanj podrške a udovoljavaju uvjetima za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije imat će mogućnost izbora usluge koja im je potrebna. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. točke 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno. Prihvaća se komentar koji se odnosi na članak 10. stavak 1. podstavak 5. te se isti briše, a u Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji dodaje se odredba kojom će se propisati mirovanje prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od 30 dana, odnosno prestanak prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od šest mjeseci. 7. Ne prihvaća se. Predlagatelj zakona dobnu granicu od 18 godina za korisnike usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, videći pratitelj i komunikacijski posrednik definirao je sukladno Konvenciji o pravima djeteta i odredio da se usluga odnosi na punoljetne osobe odnosno starije od 18 godina uzimajući u obzir načela neovisnog življenja. 8. Prihvaća se. Čl. 14. st. 1. mijenja se na način da se umjesto uvjeta radne i poslovne sposobnosti propisuje uvjet zdravstvene sposobnosti. 9. Prihvaća se prijedlog na način da se briše riječ formalni. 10. Prihvaća se. Čl. 15. st. 1. mijenja se na način da se umjesto uvjeta radne i poslovne sposobnosti propisuje uvjet zdravstvene sposobnosti. 11. Prihvaća se. Čl. 15. st. 2. mijenja se na način da se umjesto uvjeta radne i poslovne sposobnosti propisuje uvjet zdravstvene sposobnosti. 12. Obveza poslodavca da za sve radnike koji pružaju uslugu osobne asistencije, najmanje jednom godišnje, pribavi dokaze iz stavka 2. čl. 17., istovjetna je obvezi koju imaju poslodavci koji osiguravaju pružanje socijalnih usluga sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, a isto se primjenjuje radi osiguravanja zaštite korisnika. 13. Ne prihvaća se. Sve pravne osobe, odnosno svi pružatelji usluge osobne asistencije iz čl. 18., moći će pružati uslugu osobne asistencije ukoliko ispunjavaju mjerila prostora, opreme, potrebnih radnika, sadržaj, opseg i način pružanja usluge sukladno čl. 19. st. 1. Mjerila za pružanje usluge osobne asistencije pravilnikom propisuje ministar. 14. Prihvaća se. 15. Prihvaća se. 16. Ne prihvaća se s obzirom da plaćanje električne i toplinske energije po povlaštenim uvjetima nije predmet uređenja ovog Zakona, već su način i uvjeti formiranja cijena za određene kategorije kupaca električne i toplinske energije propisani Uredbom Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije. 17. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene čl. 30. st. 2. podstavka 1 na način da se briše riječ „nezaposleni“. Vezano uz prijedlog da se u čl. 30. dodaju st. 4., 5., 6 i 7, odgovoreno je pod točkom 6. 18. Predloženi mjesečni raspon sati uzet će u obzir individualne potrebe korisnika prilikom procjene potrebe za uslugom. 19. Ne prihvaća se prijedlog za brisanje čl. 33. Ističemo da se mijenja čl. 6. st. 1. na način da pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima uključuje i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše čl. 6. st. 2. 20. Prijedlog se ne prihvaća. Članak 3. st.1. toč. 10. definira pojam prihoda. Naknade u sustavu socijalne skrbi koje se ostvaruju temeljem invaliditeta ne smatraju se prihodom. 21. Djelomično se prihvaća na način da će se u Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji dodati odredba kojom će se propisati da će se u provedbi Zakona na odgovarajući način primjenjivati načela propisana UN Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom te načela propisana Zakonom o socijalnoj skrbi. Slijedom navedenog, u provedbi Zakona primjenjivat će se, između ostalih, načelo slobode osobnog izbora propisano UN Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom, kao i načelo sudjelovanja u donošenju odluka propisano Zakonom o socijalnoj skrbi. 22. Ne prihvaća se navedena formulacija, obzirom da je u čl. 45 st. 6. ovog Zakona definirano da potrebu za uslugom osobne asistencije utvrđuje Komisija za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije temeljem Liste procjene potrebe korisnika za svakog korisnika. 23. Ne prihvaća se komentar na čl. 47. s obzirom da je dan priznavanja prava na uslugu osobne asistencije propisan istovjetno članku 136. st.3 Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 18/22, 46/22 i 119/22) za druge socijalne usluge. Dan potpisivanja ugovora između pružatelje usluge osobne asistencije i osobnog asistenta, komunikacijskog posrednika ili videćeg pratitelja nije relevantan za početak korištenja usluge za pojedinog korisnika. Opći komentari 1. Nacrtom prijedloga zakona nije isključena mogućnost istovremenog korištenja ostalih socijalnih usluga definiranih Zakonom o socijalnoj skrbi, osim usluge smještaja, organiziranog stanovanja i pomoći u kući. Satnica prava na uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent sukladno članku 30. stavku 3. prilagođava se za korisnike usluge cjelodnevnog boravka koji tu uslugu ostvaruju više od tri dana u tjednu temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, a korisnik u tom slučaju ima pravo na najviše 88 sati mjesečno usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent. 2. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 30. na način da uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent, a za kojom je procijenjena potreba pomoći temeljem Liste procjene potreba može ostvariti osoba s invaliditetom u rasponu od 44 do 352 sata mjesečno, odnosno 10 do 80 sati tjedno. 3. Nacrti svih pravilnika vezanih uz Zakon o osobnoj asistenciji bit će izrađeni do 1. srpnja 2023. godine te objavljeni na portalu e-savjetovanje neposredno nakon donošenja Zakona. 4. Stručno usavršavanje u djelatnosti socijalne skrbi provodi se temeljem Zakona o socijalnoj skrbi. Održavanje edukacija vezanih uz izdavanje rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanje usluge osobne asistencije nije predmet uređenja ovog Zakona. 5. Osiguravanje asistivne tehnologije nije predmet uređenja ovog Zakona. Prijedlog nabave dizalica (liftera) za transfere nije predmet ovog Zakona. 6. Ne prihvaća se. Prema čl. 17. st. 5. sredstva za plaću u slučaju ispunjenosti uvjeta iz predmetnog stavka osigurava pružatelj usluge, istovjetno kako je propisano i Zakonom o socijalnoj skrbi, te je isto usklađeno s općim propisima o radu.
24 Udruga osoba ostecena sluha Zadar PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI USUGLAŠENI KOMENTARI ZA E-SAVJETOVANJE O NACRTU ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI 1. U čl.3.st.1. dodati: Prepreka je i komunikacijska smetnja koja osobu s oštećenim sluhom može ometati i/ili sprječavati u nesmetanom pristupu informacijama. 2. Čl.3.st.3. izmijeniti tako da glasi: „Komunikacijski posrednik je radnik zaposlen kod pružatelja usluge osobne asistencije koji prenosi informaciju između osobe s oštećenjem sluha ili gluhoslijepe osobe i čujuće okoline i to u obliku sustava komunikacije koju preferira osoba s oštećenjem sluha ili gluhoslijepa osoba, a sve prema Zakonu o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije za gluhe i gluhoslijepe osobe u Republici Hrvatskoj“ 3. Čl.3.st.4. Izmjeniti tako da glasi: Komunikacijski posrednik je radnik zaposlen kod pružatelja usluge osobne asistencije koji ima odgovarajuće vještine, znanja i sposobnosti u korištenju hrvatskog znakovnog jezika, odnosno korištenju ostalih sustava komunikacije gluhih osoba koji se temelje na hrvatskom jeziku, a sve prema Zakonu o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije za gluhe i gluhoslijepe osobe u Republici Hrvatskoj“ 4. Predlaže se da čl. 6. st. (1). glasi: „Osobna asistencija usklađuje se s individualnim potrebama pojedinca i obuhvaća: a) usluge osobne pomoći korisniku b) usluge svakodnevnih poslova c) usluge pratnje i i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske d) usluge pomoći na radnom mjestu i u obrazovnom procesu e) usluge podrške u komunikaciji.“ 5. Predlaže se brisanje čl. 6. st. (2) budući da je usluga osobne asistencije osobama potrebna i izvan RH. 6. U čl. 10. brisati podstavke 1, 3 i 5 (definirane su u članku 30). 7. Čl. 11.st. 1. izmijeniti tako da isti glasi: „Pravo na uslugu osobne asistencije koju pruža komunikacijski posrednik za gluhe priznaje se osobi s oštećenjem sluha drugog, trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja te koja ima status osobe s invaliditetom sukladno Zakonu o Registru osoba s invaliditetom.“ 8. U čl. 14. st. (1) kod uvjeta izbrisati „poslovno sposobna osoba“. 9. U čl. 14. st. 1. riječi „formalni programi osposobljavanja“ zamijeniti s „neformalni programi osposobljavanja“, kao i u st. (2). 10. Čl.15. st.1. izmjeniti tako da isti glasi: „Komunikacijski posrednik koji pruža komunikacijsku podršku hrvatskim znakovnim jezikom mora biti punoljetna radno sposobna osoba koja ima završeno najmanje srednjoškolsko obrazovanje i završen formalni program osposobljavanja za prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika“ 11. Čl.15.st.2. izmjeniti tako da glasi: Komunikacijski posrednik koji pruža komunikacijsku podršku u ostalim sustavima komunikacije mora biti punoljetna radno sposobna osoba koja ima završeno najmanje srednjoškolsko obrazovanje završen formalni program osposobljavanja u ostalim sustavima komunikacije“ 12. U čl. 17. st. (3) treba izbrisati jednom godišnje traženje dokumentacije. 13. U čl. 18. u st. (2) definirati „druga pravna osoba“ ili izbrisati. 14. U čl. 21. st. (2) riječ „ravnatelj“ zamijeniti s „odgovorna osoba“. 15. U čl. 23. st. (3) zamijeniti čl. „57.“ s čl. „58.“ 16. U čl. 26. trebaju se dodati „struje i plina“ te treba glasiti: „Pravne osobe koje pružaju uslugu osobne asistencije izjednačene su s kućanstvima u plaćanju cijene po povlaštenim uvjetima za korištenje vodnih i komunalnih usluga, struje i plina te za plaćanje mjesečne pristojbe Hrvatskoj radioteleviziji.“ 17. U čl. 30. st. (2) podstavak 1. brisati riječi „koja živi sama i nije zaposlena“. Pravo na 16 sati usluge osobne asistencije dnevno trebaju ostvariti osobe prema individualnoj procjeni životne situacije (živi sama, živi u obitelji s bolesnim ili nemoćnim članom/ovima, živi u nefunkcionalnoj obitelji). Vezano za zaposlenje, broj sati osobne asistencije ne umanjuje se sve dok se ne uvede pravo na osobnog asistenta na radu. U čl. 30. dodati st. (4) koji treba glasiti: „Osobi koja ostvaruje uslugu pomoći u kući temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi ili drugog propisa broj sati prava na uslugu osobne asistencije umanjuje se za broj sati usluge pomoći u kući.“ U čl. 30. dodati st. (5) koji treba glasiti: „Osobi čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi može se priznati četiri sata usluge osobne asistencije na temelju individualne procjene korisnika.“ U čl. 30. dodati st. (6) koji treba glasiti: „Osobi koja je na liječenju može se priznati pravo na četiri sata usluge osobne asistencije temeljem individualne procjene.“ U čl. 30. dodati st. (7) koji treba glasiti: „Osobi koja je na rehabilitaciji u zdravstvenoj ustanovi priznaje se pravo na uslugu osobne asistencije.“ 18. U čl.31. st.1 i st.2. Broj sati usluge komunikacijskog posrednika koje korisnik treba određuje se nakon individualne procjene potreba korisnika. 19. Čl. 33 – brisati cijeli članak 20. Predlaže se brisanje čl. 36. i 37., a novi čl. 36. treba glasiti: „Korisnik iz čl. 35. ovog Zakona dužan je u plaćanju cijene usluge osobne asistencije sudjelovati sredstvima koja se naplaćuje direktno iz naknade u sustavu socijalne skrbi koju ostvaruje temeljem invaliditeta.“ 21. U čl. 43. dodati stavak (4) koji glasi: „Korisnik sukladno principima neovisnog življenja bira osobnog asistenta.“ 22. U čl. 45. st. (1) izmijeniti tako da glasi: Potrebu za uslugom osobne asistencije koju pruža osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj, te opravdanost pružanja usluge od strane člana obitelji procjenjuje Komisija za procjenu potrebe korisnika na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, medicinske i druge dokumentacije te potvrde o statusu osobe s invaliditetom koju izdaje Hrvatski zavod za javno zdravstvo i temeljem Liste procjene potreba korisnika“. 23. U čl. 47. alternativa glasi: „Pravo na uslugu osobne asistencije priznaje se s danom potpisivanja ugovora između poslodavca i osobnog asistenta.“ Opći komentari 1. Predlaže se dodati stavak koji glasi: „Broj odobrenih sati usluge osobne asistencije umanjuje se za broj sati za koje je korisnik uključen u programe ili usluge odobrene propisima koje određuju socijalni i zdravstveni propisi.“ 2. Predlaže se usluga ne bude definirana kao 4/8/16 sati već od 4 do 16 sati dnevno, odnosno od 20 do 80 sati mjesečno, vjerujući da je nekim osobama dovoljno 6, 10 ili 12 sati usluge osobne asistencije. 3. Predlaže se donošenje Nacrta Pravilnika vezanog za Zakon o osobnoj asistenciji do 1. srpnja 2023. i njihovo stavljanje u e-savjetovanje neposredno po stupanju Zakona na snagu, s rokom rasprave od 15 dana. 4. Vezano za uslugu osobne asistencije, traži se provođenje edukacije stručnih djelatnika CZSS o usluzi kao i stručnih djelatnika koji izdaju rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanje usluge osobne asistencije u jedinicama područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba. 5. Usluga osobne asistencije kao projektna usluga dala je priliku pružateljima usluge da sagledaju i velike teškoće koje uzrokuju česte otkaze osobnih asistenata, a vezane su za nepostojanje asistivne tehnologije koja bi olakšala njihov rad. U pitanju su transferi krevet-kolica, kolica-toalet, kolica-automobil i sl. koji zbog podizanja korisnika usluge osobne asistencije vrlo često izazivaju bolove u leđima, uklještenja i sl. te se predlaže nabava dizalica (liftera) za transfere, ukoliko je moguće iz ESF+ ili nekog drugog programa. Time bi se omogućio osobnim asistentima rad na siguran način. 6. U članku 17. dodati stavak (7) koji glasi: Sredstva za plaću iz stavka (5) ovog članka pružatelju usluga osigurat će se posebnom odlukom. Djelomično prihvaćen 1. Izmjena čl. 3. st. 1 se ne prihvaća. Definicija osoba s invaliditetom prepoznaje osobe s oštećenjem sluha kao osobe s osjetilnim oštećenjem. Nadalje definicija govori o različitim preprekama što podrazumijeva sve prepreke koje mogu sprječavati puno i učinkovito sudjelovanje osobe u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima, između ostalog, navedeno obuhvaća i komunikacijske prepreke i primanje informacija. 2. Izmjena čl. 3. st.3. se ne prihvaća budući da je Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji usklađen sa Zakonom o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj. 3. Izmjena čl. 3. st.4. se ne prihvaća budući da je Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji usklađen sa Zakonom o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj. 4. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene čl. 6. st. 1. na način da se riječ „obuhvaća“ mijenja s terminom „može obuhvatiti“. Usluga osobne asistencije je navedenim stavkom jasno definirana i sveobuhvatna, uključujući potrebe svih korisničkih skupina, a Listom procjene potreba individualno će se utvrditi aktivnosti u kojima će se pružati podrška za pojedinu korisničku skupinu. Prihvaća se i prijedlog da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske. Usluge pomoći na radnom mjestu nisu predmet uređenja ovog Zakona. Zakonom će se definirati podrška tijekom odgojno-obrazovnog procesa. 5. Prihvaća se te se briše čl. 6. st. 2. 6. Ne prihvaća se prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 1. Usluga pomoći u kući sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi usmjerena je na podmirivanje svakodnevnih životnih potreba: organiziranje prehrane, obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene i/ili zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba čime se preklapa s uslugom osobne asistencije. Osobe koje zahtijevaju veći stupanj podrške a udovoljavaju uvjetima za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije imat će mogućnost izbora usluge koja im je potrebna. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. točke 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno. Prihvaća se komentar koji se odnosi na članak 10. stavak 1. podstavak 5. te se isti briše, a u Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji dodaje se odredba kojom će se propisati mirovanje prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od 30 dana, odnosno prestanak prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od šest mjeseci. 7. Ne prihvaća se. Predlagatelj zakona dobnu granicu od 18 godina za korisnike usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, videći pratitelj i komunikacijski posrednik definirao je sukladno Konvenciji o pravima djeteta i odredio da se usluga odnosi na punoljetne osobe odnosno starije od 18 godina uzimajući u obzir načela neovisnog življenja. 8. Prihvaća se. Čl. 14. st. 1. mijenja se na način da se umjesto uvjeta radne i poslovne sposobnosti propisuje uvjet zdravstvene sposobnosti. 9. Prihvaća se prijedlog na način da se briše riječ formalni. 10. Prihvaća se. Čl. 15. st. 1. mijenja se na način da se umjesto uvjeta radne i poslovne sposobnosti propisuje uvjet zdravstvene sposobnosti. 11. Prihvaća se. Čl. 15. st. 2. mijenja se na način da se umjesto uvjeta radne i poslovne sposobnosti propisuje uvjet zdravstvene sposobnosti. 12. Obveza poslodavca da za sve radnike koji pružaju uslugu osobne asistencije, najmanje jednom godišnje, pribavi dokaze iz stavka 2. čl. 17., istovjetna je obvezi koju imaju poslodavci koji osiguravaju pružanje socijalnih usluga sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, a isto se primjenjuje radi osiguravanja zaštite korisnika. 13. Ne prihvaća se. Sve pravne osobe, odnosno svi pružatelji usluge osobne asistencije iz čl. 18., moći će pružati uslugu osobne asistencije ukoliko ispunjavaju mjerila prostora, opreme, potrebnih radnika, sadržaj, opseg i način pružanja usluge sukladno čl. 19. st. 1. Mjerila za pružanje usluge osobne asistencije pravilnikom propisuje ministar. 14. Prihvaća se. 15. Prihvaća se. 16. Ne prihvaća se s obzirom da plaćanje električne i toplinske energije po povlaštenim uvjetima nije predmet uređenja ovog Zakona, već su način i uvjeti formiranja cijena za određene kategorije kupaca električne i toplinske energije propisani Uredbom Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije. 17. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene čl. 30. st. 2. podstavka 1 na način da se briše riječ „nezaposleni“. Vezano uz prijedlog da se u čl. 30. dodaju st. 4., 5., 6 i 7, odgovoreno je pod točkom 6. 18. Predloženi mjesečni raspon sati uzet će u obzir individualne potrebe korisnika prilikom procjene potrebe za uslugom. 19. Ne prihvaća se prijedlog za brisanje čl. 33. Ističemo da se mijenja čl. 6. st. 1. na način da pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima uključuje i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše čl. 6. st. 2. 20. Prijedlog se ne prihvaća. Članak 3. st.1. toč. 10. definira pojam prihoda. Naknade u sustavu socijalne skrbi koje se ostvaruju temeljem invaliditeta ne smatraju se prihodom. 21. Djelomično se prihvaća na način da će se u Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji dodati odredba kojom će se propisati da će se u provedbi Zakona na odgovarajući način primjenjivati načela propisana UN Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom te načela propisana Zakonom o socijalnoj skrbi. Slijedom navedenog, u provedbi Zakona primjenjivat će se, između ostalih, načelo slobode osobnog izbora propisano UN Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom, kao i načelo sudjelovanja u donošenju odluka propisano Zakonom o socijalnoj skrbi. 22. Ne prihvaća se navedena formulacija, obzirom da je u čl. 45 st. 6. ovog Zakona definirano da potrebu za uslugom osobne asistencije utvrđuje Komisija za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije temeljem Liste procjene potrebe korisnika za svakog korisnika. 23. Ne prihvaća se komentar na čl. 47. s obzirom da je dan priznavanja prava na uslugu osobne asistencije propisan istovjetno članku 136. st.3 Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 18/22, 46/22 i 119/22) za druge socijalne usluge. Dan potpisivanja ugovora između pružatelje usluge osobne asistencije i osobnog asistenta, komunikacijskog posrednika ili videćeg pratitelja nije relevantan za početak korištenja usluge za pojedinog korisnika. Opći komentari 1. Nacrtom prijedloga zakona nije isključena mogućnost istovremenog korištenja ostalih socijalnih usluga definiranih Zakonom o socijalnoj skrbi, osim usluge smještaja, organiziranog stanovanja i pomoći u kući. Satnica prava na uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent sukladno članku 30. stavku 3. prilagođava se za korisnike usluge cjelodnevnog boravka koji tu uslugu ostvaruju više od tri dana u tjednu temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, a korisnik u tom slučaju ima pravo na najviše 88 sati mjesečno usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent. 2. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 30. na način da uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent, a za kojom je procijenjena potreba pomoći temeljem Liste procjene potreba može ostvariti osoba s invaliditetom u rasponu od 44 do 352 sata mjesečno, odnosno 10 do 80 sati tjedno. 3. Nacrti svih pravilnika vezanih uz Zakon o osobnoj asistenciji bit će izrađeni do 1. srpnja 2023. godine te objavljeni na portalu e-savjetovanje neposredno nakon donošenja Zakona. 4. Stručno usavršavanje u djelatnosti socijalne skrbi provodi se temeljem Zakona o socijalnoj skrbi. Održavanje edukacija vezanih uz izdavanje rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanje usluge osobne asistencije nije predmet uređenja ovog Zakona. 5. Osiguravanje asistivne tehnologije nije predmet uređenja ovog Zakona. Prijedlog nabave dizalica (liftera) za transfere nije predmet ovog Zakona. 6. Ne prihvaća se. Prema čl. 17. st. 5. sredstva za plaću u slučaju ispunjenosti uvjeta iz predmetnog stavka osigurava pružatelj usluge, istovjetno kako je propisano i Zakonom o socijalnoj skrbi, te je isto usklađeno s općim propisima o radu.
25 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI Prijedlog zakona o osobnoj asistenciji predstavlja značajan iskorak u ispunjavanju obaveza države za osiguravanjem prava osoba s invaliditetom iz čl.19. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom – prava na neovisno življenje i uključenost u zajednicu. Osobni asistent osim navedenih prava, omogućava osobama s najtežim invaliditetom ostvarivanje i drugih temeljnih prava osoba s invaliditetom - jednakost, nediskriminaciju, pristupačnost, pravo na obrazovanje, osposobljavanje, te rad i zapošljavanje. Predloženi Zakon stoga predstavlja početak uređenja cjelovite podrške osobama s invaliditetom, uključujući i podršku u području rada i osposobljavanja. Prijedlog Zakona o osobnoj asistenciji koji se nalazi u e-Savjetovanju smatramo neprihvatljivim jer u velikom broju odredbi nije usklađen s načelima i odredbama Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, kao što su ravnopravnost, pravo na izbor, puna uključenost i sudjelovanje u zajednici osoba s invaliditetom sukladno njihovim individualnim potrebama. Iako je u uvodnim odredbama usluga osobne asistencije opisana kao osnova za ostvarivanje većeg stupnja samostalnosti i uključenosti u zajednicu, zaštite i osiguravanja ljudskih prava, predložena zakonska rješenja ne odražavaju tako definirane ciljeve. Uvjeti za priznavanje prava na uslugu definirani su ovim Prijedlogom isključivo u odnosu na stupanj težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju (3. i 4. stupanj), a konkretna razrada opsega usluge iz čl.30. bazira se u velikom dijelu na Barthelovom indeksu, koji je neprikladan mjerni instrument za utvrđivanje potreba za pomoći, što uostalom tvrdi i cjelokupna zajednica osoba s invaliditetom. Stoga smatramo da procjena potrebe za osobnom asistencijom treba obuhvatiti ne samo korisnikove individualne osobne potrebe, već i njegovo okruženje, životne okolnosti, s ciljem omogućavanja života u vlastitom domu, ali i olakšavanja njegovog funkcioniranja u socijalnom, obrazovnom i radnom okruženju. Sve te odrednice treba sadržavati Lista procjena potreba, koja treba biti sastavni dio ovog Zakona. Stoga očekujemo da Zakon o osobnoj asistenciji odredi i osnovna načela na kojima će se temeljiti ova usluga, s naglaskom na osiguravanje neovisnosti i dostojanstva, slobode izbora i odlučivanja, osiguravanja socijalne inkluzije, jednakih mogućnosti i individualnog pristupa. Zakon temeljen na takvim načelima podrazumijeva i osobnu odgovornost korisnika usluge osobnog asistenta, a koji bi se ogledala i u sudjelovanju u izradi i prihvaćanju Liste procjene potreba. Sukladno navedenom izostaje odredba o OBAVEZNOM osobnom sudjelovanju korisnika u izradi procjene potreba u njegovom domu, zajedno s Komisijom, bez čega korisnik ponovo, kao i mnogim drugim zakonskim odredbama, ostaje samo OBJEKT prava. Prijedlog Zakona o osobnoj asistenciji manjkavo razrađuje poslove koje obuhvaća osobna asistencija, izostaje područje praćenja načina na koji se provodi ova usluga, a zamjerka je i što će se niz značajnih pitanja urediti tek podzakonskim aktima, (kao npr. iznos sudjelovanja korisnika u plaćanju osobne asistencije), bez imalo naznaka u kojim će se rasponima kretati buduća rješenja. Potrebno je daleko detaljnije regulirati područje različitih oblika rada asistenta kod pružatelja usluge – radni odnos, ugovor o djelu, studentski ugovor i sl. Zapreke za uslugu osobne asistencije široko su definirane zbog čega bi prema navedenom prijedlogu zakona veliki dio osoba s invaliditetom koji ispunjavaju kriterij težine invaliditeta ostao bez nužno potrebne usluge. Smatramo vrlo problematičnim izostanak detaljnijih odredbi koje se odnose na osobnog asistenta i način njegova rada – odredba koja definira da se osobna asistencija provodi u prisutnosti korisnika i prema njegovim uputama, obavezi zaštite korisnikovih osobnih podataka, privatnosti i osobnog integriteta korisnika, odredbi koja naglašava da osobni asistent radi prema planu/listi procjene potreba korisnika, a koja je sastavni dio rješenja o priznavanju usluge. Prijedlog Zakona o osobnoj asistenciji nije definirao postupanje u slučaju zahtjeva za promjenom osobnog asistenta ili pružatelja, ali i odredbe kojom se štite prava osobnog asistenta. Tijekom dosadašnje projektne provedbe ove usluge, a o kojima organizacije osoba s invaliditetom nedvojbeno imaju detaljnih saznanja, a u manjem dijelu poznate su i ovom Uredu, upoznati smo i s određenim izazovima za pružatelje usluge, kao npr. spor između asistenta i člana obitelji oko poslova koje treba obavljati, neprimjereni postupci prema asistentu/OSI, izbor i promjene osobnog asistenta na zahtjev korisnika i dr. Prijedlog zakona o osobnoj asistenciji treba predvidjeti mogućnost izbora osobe asistenta (izbor osobnog asistenta vrši korisnik u dogovoru s pružateljem). Osim predloženih pružatelja usluge trebalo bi razmotriti mogućnost da uslugu pružaju i licencirane pravne i fizičke osobe/obrti, posebno zbog područja na kojima potencijalno neće biti pružatelja (ruralna udaljena područja, otoci). Što se tiče uloge centra za socijalnu skrb, ona u smislu provedbe ovog Zakona treba osim administrativno-upravne treba imati naglašenu stručnu ulogu u dijelu izrade liste za procjenu potreba, ali i kasnijeg praćenja provedbe, te osnaživanja korisnika za upravljanje uslugom. Stoga i u dijelu Prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji koji se odnosi na nadzor, osim nadzora nad ispunjavanjem mjerila za pružatelja, potrebno je ugraditi i nadzor nad provedbom/pružanjem usluge, za koji držimo da ga treba provoditi nadležni socijalni radnik, (koji ima odgovarajuću edukaciju). U tom smislu potrebno je predvidjeti dodatno kapacitiranje centra za socijalnu skrb radnicima zaduženim isključivo za navedene poslove, što bi olakšalo rad na edukacijama i jačanju njihovih stručnih kompetencija bez kojih se ne može očekivati niti kvalitetna provedba ovog Zakona. Također za što kvalitetniji i dugotrajniji odnos koji je 1:1 korisnik/osobni asistent, kao i provedbu same usluge osobne asistencije, nužna je kvalitetna edukacija te razrada tko, kako i u kojem obimu će ju provoditi, ne samo kroz osposobljavanje osobnih asistenata već i korisnika - osoba s invaliditetom, pružatelja usluga, članova komisije kao i svih drugih ključnih dionika ove usluge ne samo na početku već i tijekom cijele provedbe. Usluga osobnog asistenta značajna je potpora osobama s invaliditetom u procesu obrazovanja (visokoškolsko obrazovanje) i rada, koja do sada nije sustavno riješena. Stoga predlažemo razmotriti mogućnost da se ovim Zakonom regulira obaveza financiranja usluge osobnog asistenta u navedenim područjima iz sredstava nadležnih resora, odnosno ministarstva nadležnog za obrazovanje, te sredstvima Zavoda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, prikupljenima od naknada zbog neispunjavanja obaveze kvotnog zapošljavanja. Djelomično prihvaćen Vezano uz načela prihvaća se prijedlog na način da će se u Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji dodati odredba kojom će se propisati da će se u provedbi Zakona na odgovarajući način primjenjivati načela propisana UN Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom te načela propisana Zakonom o socijalnoj skrbi. Slijedom navedenog, u provedbi Zakona primjenjivat će se, između ostalih, načelo slobode osobnog izbora propisano UN Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom, kao i načelo sudjelovanja u donošenju odluka propisano Zakonom o socijalnoj skrbi. Uredbom o metodologijama vještačenja uređuje se način i postupak vještačenja u svrhu ostvarivanja prava u području socijalne skrbi, mirovinskog osiguranja, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, prava po osnovi rodiljnih i roditeljskih potpora, zaštite ratnih i civilnih žrtava rata te u svrhu utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta pri ostvarivanju prava u sustavu obrazovanja, kao i u svrhu ostvarivanja prava u drugim područjima u kojima se prava ostvaruju na temelju nalaza i mišljenja tijela vještačenja kada je to propisano Zakonom o jedinstvenom tijelu vještačenja ili posebnim propisom. Prilog 5. definira listu težine i vrste invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti u kojoj tjelesno oštećenje odraslih, odnosno njihovo kretanje, funkcija ruku i šaka, funkcija kralježnice, posljedice oštećenja cns-a, nasljedni, kongenitalni, stečeni neurološki poremećaji mjere, među ostalim, i Barthelovim indeksom. Sve navedeno bio je temelj za definiranje kriterija po kojima će se korisniku osigurati stupanj podrške osobnog asistenta. Ističemo da je čl. 3. točkom 13. definirano da je Lista procjene potreba korisnika obrazac u kojem Komisija za procjenu potreba korisnika za uslugom osobne asistencije u suradnji s korisnikom i njegovim zakonskim zastupnikom utvrđuje aktivnosti koje će za korisnika usluge osobne asistencije obavljati osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj, u kojim situacijama i kada će obavljati navedene aktivnosti te potreban broj sati pružanja usluge. Komisija će također individualnom procjenom svakog korisnika i Listom procjene potreba uzeti u obzir i druge okolnosti u kojima osoba živi što je definirano i čl. 30. Ne prihvaća se prijedlog izmjene čl. 45. st. 5. budući da je terenski obilazak predviđen po procjeni Komisije za procjenu potreba korisnika za uslugom osobne asistencije. Vezano uz komentar da u Nacrtu prijedloga zakona nedostaje odredba koja definira da se osobna asistencija provodi u prisutnosti korisnika i prema njegovim uputama, ističemo da je čl. 3. u definiciji osobnog asistenta istaknuto da je to osoba koja osobi s invaliditetom pruža pomoć i podršku poštujući uputu korisnika o načinu pružanja pomoći i podrške u svrhu osiguravanja kvalitetnije usluge. Nadalje člankom 55. propisano je da se usluga osobne asistencije pruža u skladu sa standardima kvalitete za pružanje socijalnih usluga i smjernicama za njihovo uvođenje koje pravilnikom propisuje ministar. Vezano uz zapreke za priznavanje usluge prijedlog se djelomično prihvaća na način da će se u Zakon o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije za procjenu potreba za uslugom osobne asistencije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno. U članku 13.brišu se toč. 5. i 6. budući da je većina osoba s invaliditetom zastupala stajalište da se miču navedene prepreke. U Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji dodaje se odredba kojom će se propisati mirovanje prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od 30 dana, odnosno prestanak prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od šest mjeseci. Uvjeti zamjene osobnih asistenata bit će propisani standardima kvalitete za pružanje socijalnih usluga i smjernicama za njihovo uvođenje koje pravilnikom propisuje ministar. Asistent u radnom okruženju nije predmet uređenja ovog Zakona. Zakonom će se definirati podrška tijekom odgojno-obrazovnog procesa.
26 Udruga za promicanje inkluzije PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI Ovako sročenim Zakonom o osobnoj asistenciji nastavlja se diskriminacija osoba s intelektualnim teškoćama unutar populacije osoba s invaliditetom jer osobe s intelektualnim teškoćama ne mogu u jednakoj mjeri ostvariti pravo na osobnog asistenta. Smatramo da bi svaka osoba s intelektualnim teškoćama koja može ostvariti pravo na uslugu smještaja ili uslugu organiziranog stanovanja po automatizmu trebala moći ostvariti i pravo na uslugu osobne asistencije i to u najvišem mogućem opsegu - do 16 sati dnevno. Ovako definiranim zakonom osobe s intelektualnim teškoćama koje trebaju više od 4 sata osobne asistencije, da bi dobile potrebnu podršku, moraju se institucionalizirati. Jednako tako pozdravljamo formulaciju da korisnik djelomično sudjeluje u plaćanju cijene usluge no smatramo kako bi participacija korisnika u svim socijalnim uslugama trebala biti formulirana na jednak način kako bi se spriječila diskriminacija osoba koje koriste druge socijalne usluge poput organiziranog stanovanja ili smještaja a koje u cijeni socijalne usluge moraju sudjelovati do punog iznosa cijene usluge. Nije prihvaćen Pravilnikom o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/22) definiran je obuhvat sadržaja usluge organiziranog stanovanja te usluge smještaja. Smještaj je usluga kojom se korisniku pruža intenzivna skrb i zadovoljavanje osnovnih životnih potreba kada to nije moguće osigurati u obitelji i pružanjem drugih socijalnih usluga, a smještajem se osigurava stanovanje i organizirane aktivnosti tijekom dana uz stalnu stručnu i drugu pomoć i potporu u osiguravanju osnovnih i dodatnih životnih potreba koje ne mogu biti zadovoljene u obitelji. Organizirano stanovanje je socijalna usluga kojom se osigurava stanovanje u stambenoj jedinici uz stalnu ili povremenu stručnu i drugu pomoć i potporu u osiguravanju osnovnih životnih potreba te socijalnih, radnih, kulturnih, obrazovnih, rekreacijskih i drugih potreba radi uspostavljanja i održavanja njihovih socijalnih uloga, izjednačavanja njihovih mogućnosti, poboljšanja kvalitete života, poticanja aktivnog i samostalnog življenja te socijalnog uključivanja, ovisno o potrebama korisnika. Napominjemo da podrška u organiziranom stanovanju uključuje: razvijanje vještina i podršku u samostalnoj brizi o vlastitoj prehrani, pomoć, pružanje podrške i uvježbavanje vještina pri pripremanju obroka odnosno priprema obroka; pomoć, pružanje podrške i uvježbavanje vještina u održavanju higijene posuđa i namirnica; poticanje i uvježbavanje u samostalnoj brizi o osobnoj higijeni, osobnom izgledu i urednosti; pomoć pri snalaženju u vremenu i prostoru; razvijanje i poticanje radnih navika; podrška korisnicima u sudjelovanju u radnim aktivnostima u lokalnoj zajednici, poticanje društveno prihvatljivog ponašanja korisnika; motivacija i razvijanje interesa, želja, inicijativnosti i kreativnosti, pružanje podrške u svakodnevnim životnim situacijama. Budući da je većina osoba s invaliditetom zastupala stajalište minimalnog sudjelovanja u plaćanju ove usluge isto je kao komentar prihvaćeno, a što je usuglašeno i na sjednici Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom i s Uredom pravobraniteljice za osobe s invaliditetom.
27 Robert Terfaloga PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI Prema čl. 23. st. 2. trenutno važećeg Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, roditelji djece s težim smetnjama u razvoju mogu koristiti pravo na rad s polovicom punog radnog vremena, s posebnim naglaskom na nastavak korištenja navedenog prava i nakon navršene 8. godine djetetova života (dok ta potreba traje, a to može biti i nakon 18. godine). Iako to u ovom Nacrtu Zakona nigdje nije izričito propisano na taj način, nadamo se da ne postoji mogućnost tumačenja bilo koje odredbe Zakona prema kojoj bi djeci navedene kategorije roditelja bila uskraćena mogućnost usluge osobne asistencije. Ovdje bi usluga osobne asistencije bila od velike koristi, a pogotovo: - u slučajevima gdje je dijete izašlo iz obrazovnog sustava - gdje djeca s težim stupnjem invaliditeta moraju ostati doma, a roditelj mora raditi Bilo kakvo uskraćivanje usluge osobne asistencije u takvim slučajevima, moglo bi dovesti do toga da su roditelji prisiljeni dati otkaz, odnosno dovelo bi u pitanje njihovo pravo na rad i slobodu rada (čl. 55. Ustava RH). Primljeno na znanje Nacrtom prijedloga zakona o osobnoj asistenciji korištenje prava na rad s polovicom punog radnog vremena roditelja djeteta s teškoćama u razvoju nakon navršene 18. godine života djeteta nije prepreka za priznavanje na uslugu osobne asistencije.
28 Dražen Novačić PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI Prema čl. 23. st. 2. trenutno važećeg Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, roditelji djece s težim smetnjama u razvoju mogu koristiti pravo na rad s polovicom punog radnog vremena, s posebnim naglaskom na nastavak korištenja navedenog prava i nakon navršene 8. godine djetetova života (dok ta potreba traje, a to može biti i nakon 18. godine). Iako to u ovom Nacrtu Zakona nigdje nije izričito propisano na taj način, nadamo se da ne postoji mogućnost tumačenja bilo koje odredbe Zakona prema kojoj bi djeci navedene kategorije roditelja bila uskraćena mogućnost usluge osobne asistencije. Ovdje bi usluga osobne asistencije bila od velike koristi, a pogotovo: - u slučajevima gdje je dijete izašlo iz obrazovnog sustava - gdje djeca s težim stupnjem invaliditeta moraju ostati doma, a roditelj mora raditi Bilo kakvo uskraćivanje usluge osobne asistencije u takvim slučajevima, moglo bi dovesti do toga da su roditelji prisiljeni dati otkaz, odnosno dovelo bi u pitanje njihovo pravo na rad i slobodu rada (čl. 55. Ustava RH). Primljeno na znanje Nacrtom prijedloga zakona o osobnoj asistenciji korištenje prava na rad s polovicom punog radnog vremena roditelja djeteta s teškoćama u razvoju nakon navršene 18. godine života djeteta nije prepreka za priznavanje na uslugu osobne asistencije.
29 Ines Maras PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI Jako je ruzno citati da se o ovakvim stvarima uopce razmislja, da se razmislja zakinuti ljude koji se ne mogu boriti za sebe normalno kao mi ostali, one koji ne mogu samostalno voditi svoje zivote. Nazalost zivimo u vremenu kad nikad ne znamo sto nam donosi sutra, ne znamo oce li se dogoditi trenutak kad ce se netko drugi trebati brinuti za nas, za nasu bracu, sestre, roditelje, kceri, sinove ili pak unuke. Jedino sto znamo svi u svakome trenutku da i ako se ovako nesto dogodi nikada ne zelimo ostati sami i gledati kako nam neko drugi okrece leđa u vec samoj po sebi teskoj situaciji. Zato molimo iskreno da se ozbiljno razmisli o ovome zakonu i da sustav ne okrece leđa onima kojima je vasa pomoc najpotrebnija, vi ste izabrani na to mjesto da se borite za one koji to sami ne mogu, da budete podrska da im pokazete da nisu sami i da vam je stalo do njih i njihovih obitelji. Da imaju zdrave majke njegovateljice koje ce uspjeti otici kod doktora, u trgovinu, kod zubara bez da placaju dodatno osobu koja ce im cuvati djecu u takvim situacijima u ovo surovo financijsko vrijeme. Nadam se da cete uspjeti naci rijesenje koje ce biti na obostrano zadovoljstvo i da s tim rijesenjem nece niko ostati zakinut. Zahvalimo svim majkama njegovateljicama sto su zanemarile svoj zivot, svoju karijeru da bi svakog dana pruzali ljubav i srecu onima kojima je to najpotrebnije, njihovoj djeci ❤️ Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. točke 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno.
30 Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI 1. Predlaže se dodati stavak koji glasi: „Broj odobrenih sati usluge osobne asistencije umanjuje se za broj sati za koje je korisnik uključen u programe ili usluge odobrene propisima koje određuju socijalni i zdravstveni propisi.“ 2. Predlaže se da usluga ne bude definirana kao 4/8/16 sati već od 4 do 16 sati dnevno, odnosno od 20 do 80 sati mjesečno. 3. Predlaže se donošenje Nacrta Pravilnika vezanog za Zakon o osobnoj asistenciji do 1. srpnja 2023. i njihovo stavljanje u e-savjetovanje neposredno po stupanju Zakona na snagu, s rokom rasprave od 15 dana. 4. Vezano za uslugu osobne asistencije, traži se provođenje edukacije stručnih djelatnika CZSS o usluzi kao i stručnih djelatnika koji izdaju rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanje usluge osobne asistencije u jedinicama područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba. 5. Usluga osobne asistencije kao projektna usluga dala je priliku pružateljima usluge da sagledaju i velike teškoće koje uzrokuju česte otkaze osobnih asistenata, a vezane su za nepostojanje asistivne tehnologije koja bi olakšala njihov rad. U pitanju su transferi krevet-kolica, kolica-toalet, kolica-automobil i sl. koji zbog podizanja korisnika usluge osobne asistencije vrlo često izazivaju bolove u leđima, uklještenja i sl. te se predlaže nabava dizalica (liftera) za transfere, ukoliko je moguće iz ESF+ ili nekog drugog programa. Time bi se omogućio osobnim asistentima rad na siguran način. 6. U članku 17. dodati stavak (7) koji glasi: Sredstva za plaću iz stavka (5) ovog članka pružatelju usluga osigurat će se posebnom odlukom. Djelomično prihvaćen 1. Nacrtom prijedloga zakona nije isključena mogućnost istovremenog korištenja ostalih socijalnih usluga definiranih Zakonom o socijalnoj skrbi, osim usluge smještaja, organiziranog stanovanja i pomoći u kući. Satnica prava na uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent sukladno članku 30. stavku 3. prilagođava se za korisnike usluge cjelodnevnog boravka koji tu uslugu ostvaruju više od tri dana u tjednu temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, a korisnik u tom slučaju ima pravo na najviše 88 sati mjesečno usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent. 2. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 30. na način da uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent može ostvariti osoba s invaliditetom u rasponu od 44 do 352 sata mjesečno, odnosno 10 do 80 sati tjedno. 3. Nacrti svih pravilnika vezanih uz Zakon o osobnoj asistenciji bit će izrađeni do 1. srpnja 2023. godine te objavljeni na portalu e-savjetovanje neposredno nakon donošenja Zakona. 4. Stručno usavršavanje u djelatnosti socijalne skrbi provodi se temeljem Zakona o socijalnoj skrbi. Održavanje edukacija vezanih uz izdavanje rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanje usluge osobne asistencije nije predmet uređenja ovog Zakona. 5. Osiguravanje asistivne tehnologije nije predmet uređenja ovog zakona. Prijedlog nabave dizalica (liftera) za transfere nije predmet ovog Zakona. 6. Ne prihvaća se. Prema čl. 17. st. 5. sredstva za plaću u slučaju ispunjenosti uvjeta iz predmetnog stavka osigurava pružatelj usluge, istovjetno kako je propisano i Zakonom o socijalnoj skrbi, te je isto usklađeno s općim propisima o radu.
31 Miro Dragović PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI Potreba zaštite prava i interesa osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj istaknuta je člankom 58. stavkom 2. Ustava Republike Hrvatske, a propisano je da posebnu skrb država posvećuje zaštiti osoba s invaliditetom i njihovu uključivanju u društveni život, dok se prijedlogom ovoga zakona čini upravo suprotno, točnije u potpunosti se narušavaju prava i skrb osoba sa invaliditetom. Sukladno Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativnom protokolu uz Konvenciju država RH se kao potpisnica obvezala na izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom sve kako bi osobama s invaliditetom omogućila pravo na što neovisnije življenje i uključenost u zajednicu, s pravom izbora jednakim kao i za druge osobe, te u tu svrhu RH mora poduzimati učinkovite i odgovarajuće mjere ŠTO OVAJ ZAKON ZASIGURNO NIJE, kako bi osobama s invaliditetom olakšala puno uživanje prava na neovisno življenje i punog uključenja i sudjelovanja u zajednici. Osobe s invaliditetom se na temelju prijedloga ovog zakona tjera da biraju između osnovnih životnih potreba svakoga čovjeka (kao što je hranjenje, oblačenje, higijena, izlazak iz kreveta idr.) što najčešće 24h sata u danu pružaju roditelji ili drugi članovi obitelji ili prava osoba s invaliditetom na društvenu, poslovnu, socijalnu, emocionalnu uključenost u zajednicu koji se ostvaruje uz pomoć asistenata (odlazak i uredno izvršavanje obveza na poslu, školi, fakultetu idr.) Prijedlogom ovog zakona upravo suprotno od osnovnoga cilja osobama s invaliditetom NE daje se mogućnost na neovisno življenje, puno uključenje i sudjelovanje u zajednici nego im se to pravo uskraćuje i ograničava. Navesti ćemo to na jednom konkretnom primjeru naše stranke, jednog iznimnog mladog, hrabrog i perspektivnog g. Josipa Milkovića. U prilogu navodimo njegov život i poteškoće s kojima se on svakodnevno susreće, a koje će mu ovaj zakon samo dodatno otežati i oduzeti mu pravo na neovisno življenje i uključenost u zajednicu. Gospodin Josip Milković je stopostotni invalid prve skupine s nultim Barthelovim indeksom, što znači da je potpuno ovisan o pomoći druge osobe. Majka, koja je u statutu njegovatelja, vodi cjelodnevnu brigu o njemu. Nastradao je 2016. godine prilikom izvođenja zadatka u sklopu vojnih vježbi te pritom zadobio sljedeće ozljede: teški gubitak sluha, potpuna sljepoća, gubitak obaju šaka, amputirana lijeva natkoljenica, i druge popratne ozlijede. S obzirom na navedeno, nije u mogućnosti samostalno se kretati, pripremati hranu, obavljati higijenu, montirati potrebna pomagala poput slušnog aparata ili proteze, kao i samostalno se oblačiti. Kognitivno i emocionalno funkcioniranje mu nije narušeno, na što upućuju i njegovi akademski uspjesi i normalan socijalni život. No, s druge strane, on bez osobnog asistenta ne bi bio u mogućnosti adekvatno pristupati i obavljati svoje zadaće na studiju, održavati svoje psihosocijalno zdravlje, raditi na svom stručnom usavršavanju i biti aktivan član društva i lokalne zajednice. Već je spomenuto kako mu je majka u statusu njegovatelja, a upravo zbog njezinog statusa, prema novom Prijedlogu zakona o osobnoj asistenciji, izgubio bi pravo na osobnog asistenta. Važno je napomenuti kako bi gubitak asistenta značajno utjecao na njegovo stanje, s obzirom da je njemu, kao i njegovoj majci koja nikada nije bila u mogućnosti iskoristiti svoja prava na slobodne dane i godišnje odmore, prijeko potreban asistent za uspješno svakodnevno funkcioniranje. Ne moramo ni napominjati koliko asistent koji mu je do sada bio dodijeljen doprinosi njegovoj metalnoj, ali i fizičkoj vitalnosti, te koliko je zaslužan za njegove uspjehe. Smatram kako Prijedlog zakona o osobnoj asistenciji zanemaruje važnost osobnog asistenta u drugim oblicima funkcioniranja osoba s nultim Barthelovim indeksom. Takvi pojedinci, među kojima je i sam gospodin Milković, razlikuju se međusobno po razini kognitivnog funkcioniranja, motivaciji i svom emocionalno stanju, a sama palijativna skrb nije dovoljna da kako bi se zadovoljile sve potrebe na navedenim razinama ljudske egzistencije. Upravo tu se ističe važnost osobnog asistenta i njihove više svrhe, koja nije zadovoljena prilikom palijativne skrbi, a njima možda znači još i više nego ostalim potrebitim osobama. Ukoliko bi majka gospodina Milkovića izašla iz statusa njegovatelja iz bilo kojeg razloga, trebala bi mu se morala osigurat 24-satna pomoć asistenta (3 asistenta koja bi radila po 8 sati). Stoga gospodin Miliković zaključuje sa jednom ključnom misli koja mu se javlja kroz ovu čitavu situaciju, a to je da oduzimanjem prava na asistenta njemu i drugim potrebitim osobama oduzima pravo na kvalitetan život. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. točke 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno.
32 Udruga za podršku osobama s intelektualnim oštećenjima Grada Zagreba PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI Prema čl. 23. st. 2. trenutno važećeg Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, roditelji djece s težim smetnjama u razvoju mogu koristiti pravo na rad s polovicom punog radnog vremena, s posebnim naglaskom na nastavak korištenja navedenog prava i nakon navršene 8. godine djetetova života (dok ta potreba traje, a to može biti i nakon 18. godine). Iako to u ovom Nacrtu Zakona nigdje nije izričito propisano na taj način, nadamo se da ne postoji mogućnost tumačenja bilo koje odredbe Zakona prema kojoj bi djeci navedene kategorije roditelja bila uskraćena mogućnost usluge osobne asistencije. Ovdje bi usluga osobne asistencije bila od velike koristi, a pogotovo: - u slučajevima gdje je dijete izašlo iz obrazovnog sustava - gdje djeca s težim stupnjem invaliditeta moraju ostati doma, a roditelj mora raditi Bilo kakvo uskraćivanje usluge osobne asistencije u takvim slučajevima, moglo bi dovesti do toga da su roditelji prisiljeni dati otkaz, odnosno dovelo bi u pitanje njihovo pravo na rad i slobodu rada (čl. 55. Ustava RH). Primljeno na znanje Nacrtom prijedloga zakona o osobnoj asistenciji korištenje prava na rad s polovicom punog radnog vremena roditelja djeteta s teškoćama u razvoju nakon navršene 18. godine života djeteta nije prepreka za priznavanje na uslugu osobne asistencije.
33 Mirsad Bećirović PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI Komentar Nacrta prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji Članak 3. st. 1. toč. 6. Videći pratitelj je radnik zaposlen kod pružatelja usluge osobne asistencije za pružanje usluge pratnje i pomoći osobi s oštećenjem vida u svakodnevnim aktivnostima sukladno njihovim potrebama Komentar: Prijedlog definicije: - Videći pratitelj je radnik zaposlen kod pružatelja usluge osobne asistencije, koji ima odgovarajuće vještine, znanja, sposobnosti za pružanje usluge pratnje i pomoći osobi s oštećenjem vida u svakodnevnim aktivnostima sukladno njihovim potrebama. Članak 3. st. 1. toč. 10. i 11. - Prihod su novčana sredstva ostvarena po osnovi rada, mirovine, primitaka od imovine ili na neki drugi način, primjerice primitak od udjela u kapitalu, kamate od štednje i sl. ostvaren u tuzemstvu i inozemstvu umanjen za iznos uplaćenog poreza i prireza. - Imovina su sve pokretnine, nekretnine, imovinska prava, iznos gotovine u domaćoj i stranoj valuti, štednja odnosno novčana sredstva na osobnim računima ili štednim knjižicama, darovi, vrijednosni papiri, dionice, poslovni udjeli, stambena štednja, životno osiguranje i ostala imovina u tuzemstvu i u inozemstvu Komentar: Definicije je potrebno izostaviti iz Zakona obzirom da bilo kakvi cenzusi ne bi trebali biti sadržani u istom. Članak 6 (1) Osobna asistencija obuhvaća: − obavljanje kućanskih poslova koje korisnik nije u mogućnosti samostalno obaviti ili koje umjesto korisnika nisu u mogućnosti obaviti članovi kućanstva − organiziranje prehrane i hranjenje − održavanje osobne higijene − omogućavanje mobiliteta i kretanja − rukovanje pomagalima − pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar Republike Hrvatske − administrativni poslovi − pružanje podrške u komunikaciji između osobe s oštećenjem sluha i čujuće okoline u svrhu pristupa informacijama u svim područjima život a − pružanje podrške u kretanju gluhoslijepim osobama te podrške u komunikaciji između gluhoslijepih osoba i okoline, u svrhu pristupa informacijama u svim područjima života. (2) Iznimno, sadržaj osobne asistencije može obuhvatiti i pružanje usluge osobne asistencije izvan Republike Hrvatske ako je uslugu osobne asistencije potrebno pružiti osobi s invaliditetom koja je ispred udruge osoba s invaliditetom ili udruge koja djeluje u korist osoba s invaliditetom osnovane sukladno zakonu kojim se uređuju udruge, osobno imenovana članom izvršnog tijela međunarodne organizacije koja djeluje u području zaštite prava osoba s invaliditetom čija je udruga punopravni član, a u svrhu aktivnog izvršavanja obveza člana izvršnog tijela međunarodne organizacije. Komentar: Predlaže se izmjena stavka 1. tako da glasi: „Osobna asistencija usklađuje se s individualnim potrebama pojedinca i može obuhvaćati: …“ Potrebna je izmjena stavka 2. na način da glasi: Iznimno, sadržaj osobne asistencije može obuhvatiti i pružanje usluge osobne asistencije izvan Republike Hrvatske ako je uslugu osobne asistencije potrebno pružiti osobi s invaliditetom koja osobno sudjeluje u organiziranim aktivnostima međunarodnih organizacija, a koja djeluju u području zaštite prava osoba s invaliditetom, a u svrhu izvršavanja obveza na međunarodnoj razini. Članak 10. st. 1. toč. 8. Pravo na uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent ne može ostvariti osoba: - koja ostvaruje uslugu osobne asistencije koju pruža videći pratitelj. Komentar: Članak 10. st. 1. toč. 8 diskriminira slijepe osobe, stoga ju je potrebno ukloniti. Postoje članovi koji uz sljepoću, kao prioritetni invaliditet imaju i druga oštećenja te odgovaraju uvjetima za ostvarenje prava na osobnog asistenta npr. dva sata dnevno, a čije su potrebe za videćim pratiteljem također neophodne. Osobni asistent ne radi uslugu videćeg pratitelja. Članak 13. Pravo na uslugu videćeg pratitelja ne može ostvariti osoba: - kojoj je osiguran smještaj u ustanovi socijalne skrbi i kod drugih pružatelja socijalnih usluga, u zdravstvenoj ili u drugoj ustanovi odnosno organizirano stanovanje temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi ili drugog propisa - čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi - koja ostvaruje pravo na njegovatelja temeljem drugih propisa - kojoj član kućanstva može pružiti uslugu pratnje i pomoći u svakodnevnim aktivnostima sukladno njihovim potrebama - koja je na liječenju i/ili rehabilitaciji u zdravstvenoj ustanovi, a koja ima članove obitelji koji mogu pružiti podršku - koja je sklopila ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, osim u slučaju pokretanja postupka za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništaj ugovora - koja se nalazi u istražnom zatvoru ili na izdržavanju kazne zatvora - koja ostvaruje uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent. Komentar: Osobama kojima je osiguran smještaj u ustanovi socijalne skrbi ili koja je na liječenju i/ili rehabilitaciji te na izdržavanju kazne zatvora (istražnom zatvoru) i dalje je potrebna usluga osobne asistencije/ videćeg pratitelja za pojedine aktivnosti koje ne može sama obaviti, samo u smanjenom opsegu, a zbog nedostatka znanja u području specifičnih potreba slijepih osoba. Takva podrška najčešće nije osigurana u sklopu ustanove. U vezi čl. 13. st. 1. toč. 2., osobi s oštećenjem vida, čiji član kućanstva ima status roditelja njegovatelja, neophodno je osigurati uslugu videćeg pratitelja u smanjenom opsegu. U vezi čl. 13. st. 1. toč. 3. - Njegovatelj nije isto što i osobni asistent niti mu je ista namjena. Također je potrebno ukloniti točku 4. prema kojoj pravo na uslugu videćeg pratitelja ne može ostvariti osoba kojoj član kućanstva može pružiti uslugu pratnje i pomoći u svakodnevnim aktivnostima sukladno njihovim potrebama. Naime, nerealno je da će se kvalitetno moći utvrditi kojoj je osobi član kućanstva u mogućnosti ili nije u mogućnosti pružiti uslugu, u kakvim uvjetima živi pojedina osoba, kakvog su zdravstvenog stanja članovi kućanstva, u kakvim su odnosima članovi kućanstva itd. Ovakva formulacija navedenog stavka stavlja u vrlo loš položaj slijepe osobe, posljedično stvara osjećaj ovisnosti i nesamostalnosti u odlučivanju, te negativno utječe na osobni razvoj i međuljudske odnose u obitelji. Potrebno je ukloniti točku 8. – diskriminira slijepe osobe. Postoje članovi koji uz sljepoću, kao prioritetni invaliditet imaju i druga oštećenja te odgovaraju uvjetima za ostvarenje prava na osobnog asistenta npr. dva sata dnevno, a čije su potrebe za videćim pratiteljem također neophodne. Osobni asistent ne radi uslugu videćeg pratitelja. Članak 16. Videći pratitelj mora biti punoljetna radno i poslovno sposobna osoba koja ima završeno najmanje srednjoškolsko obrazovanje i završen formalni program osposobljavanja za videćeg pratitelja u trajanju od najmanje 160 sati. Komentar: Članak treba glasiti: „Videći pratitelj mora biti punoljetna radno i poslovno sposobna osoba koja ima završeno najmanje srednjoškolsko obrazovanje i završen neformalni program osposobljavanja za videćeg pratitelja u trajanju od najmanje 100 sati.“ Formalno obrazovanje nužno neće osigurati kvalitetu usluge. Pitanje je tko će osigurati sredstva za plaćanje formalnog obrazovanja. Formalno obrazovanje nužno traje 140 sati. Neformalnim obrazovanjem u trajanju od 100 sati koje će biti treba obuhvatiti izobrazbu od strane stručnih osoba u skladu s izrađenim programom i obuhvaćati teorijski i praktični dio, što treba regulirati pravilnikom. Potrebno je umetnuti stavak drugi koji bi glasio: „(2) Iznimno, videći pratitelj može biti osoba koja ne ispunjava uvjet iz prethodnog stavka koji se odnosi na neformalno osposobljavanje u trajanju 100 sati za videćeg pratitelja, ako je do dana stupanja na snagu ovoga Zakona završila edukaciju za videćeg pratitelja u trajanju od najmanje 10 sati, ima najmanje šest mjeseci radnog iskustva na poslovima videćeg pratitelja i ispunjava ostale uvjete za videćeg pratitelja propisane ovim Zakonom.“ Članak 18. (1) Uslugu osobne asistencije pružaju: 1. ustanove socijalne skrbi: a) dom socijalne skrbi i b) centar za pomoć u kući 2. udruga, vjerska zajednica i druga pravna osoba. Komentar: Udruga mora biti Udruga osoba s invaliditetom. Vjerske zajednice nemaju zašto pružati uslugu, ne raspolažu znanjima niti poznaju specifične potrebe određene kategorije osoba s invaliditetom. Tko su te druge pravne osobe? Smatramo da se mora definirati da druge pravne osobe moraju imati iskustva u pružanju socijalnih usluga korisnicima, kako bi pružanje usluge bilo osigurano i kvalitetom i poznavanjem prava na neovisno življenje. Npr. druga pravna osoba čiji ciljevi, djelatnost i područje djelovanja su regulirani Statutom ili drugim ustrojbenim aktom (registar djelatnosti), a koji su usmjereni ka osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju. Članak 19. (1) Za pružanje usluge osobne asistencije pravne osobe iz članka 18. ovoga Zakona moraju ispunjavati mjerila prostora, opreme, potrebnih radnika, sadržaj, opseg i način pružanja usluge. (2) Mjerila za pružanje usluge osobne asistencije iz stavka 1. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar nadležan za socijalnu skrb (u daljnjem tekstu: ministar). Komentar: Mjerila u posebnom pravilniku moraju biti minimalna s obzirom da se usluga pruža izvan prostorija pružatelja. Rok donošenja Pravilnika mora ostaviti dovoljno vremena za ishođenje potrebnih dozvola i licenci kako bi se usluga mogla pružati sukladno najavljenom datumu primjene Zakona. Članak 20. st. 3. Rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi se na razdoblje do tri godine. Komentar: U cilju smanjenja troškova postupka i fleksibilizacije administracije, predlažemo da se rok produlji na pet godina. Članak 24. (1) Jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb dužan je za pružatelje usluge osobne asistencije kojima je donio rješenje o ispunjavanju mjerila najmanje jednom godišnje obavljati kontrolu ispunjavanja mjerila za pružanje usluge osobne asistencije utvrđenih rješenjem. (2) U slučaju osnovane sumnje na nastupanje nepravilnosti u pogledu propisanih i utvrđenih mjerila za pružanje usluge osobne asistencije korisnicima , jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb dužan je bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana, o utvrđenim nepravilnostima obavijestiti ministarstvo nadležno za socijalnu skrb (u daljnjem tekstu: Ministarstvo). Komentar: Treba voditi računa da se usluga pruža izvan prostora pružatelja te da Pravilnikom o mjerilima trebaju biti propisati minimalna mjerila. Članak 26. Pravne osobe koje pružaju uslugu osobne asistencije izjednačene su s kućanstvima u plaćanju cijene po povlaštenim uvjetima za korištenje vodnih i komunalnih usluga te za plaćanje mjesečne pristojbe Hrvatskoj radioteleviziji. Komentar: Ako će pružatelji usluge biti druge pravne osobe (npr. trgovačka društva), ovaj članak gubi smisao jer se radi o profitnim organizacijama koje sve svoje troškove trebaju podmirivati realnu cijenu usluge. Udruge svoj višak prihoda ulažu u djelatnosti kojima se bave, dok trgovačka društva rade u svrhu profita. Članak 29. (1) Udruga, vjerska zajednica i druga pravna osoba koja, osim obavljanja druge djelatnosti za koju je upisana u sudski registar ili kod drugog nadležnog tijela u skladu s posebnim propisima, pruža uslugu osobne asistencije, dužna ju je organizirati u zasebnoj organizacijskoj jedinici na način i pod uvjetima propisanim ovim Zakonom. (2) Organizacijska jedinica u pravnoj osobi iz stavka 1. ovoga članka u kojoj se organizira usluga osobne asistencije mora imati voditelja koji vodi poslovanje i odgovoran je za zakonitost rada. Komentar: Na koji način će osoba biti odgovorna??? Voditelj organizacijske jedinice ne mora biti osoba ovlaštena za zastupanje. Navedena je formulacija preuzeta iz Zakona o socijalnoj skrbi koja se odnosi na ustanove koje su financirane iz državnog proračuna. Članak 32. st. 1. (1) Uslugu osobne asistencije koju pruža videći pratitelj može ostvariti osoba koja ima oštećenje vida četvrtog stupnja težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja u trajanju od 30 sati mjesečno. (2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, uslugu osobne asistencije koju pruža videći pratitelj može ostvariti nezaposlena osoba koja živi sama i koja ima oštećenje vida četvrtog stupnja težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja u trajanju od 60 sati mjesečno. (3) Uslugu osobne asistencije koju pruža videći pratitelj može ostvariti osoba koja ima oštećenje vida trećeg stupnja težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja u trajanju od 10 sati mjesečno. Komentar: Navedena formulacija nije u skladu s prijedlozima Hrvatskog saveza slijepih koji je svog predstavnika imao u užoj i široj radnoj skupini Ministarstva, stavlja pojedine skupine osoba s oštećenjem vida u diskriminirajući položaj i neprihvatljiva je. Nikako ne treba raditi razliku između zaposlenih i nezaposlenih osoba s oštećenjem vida, ne treba ih demotivirati za uključivanje na tržište rada, a pratnja je itekako potrebna tek onim osobama koje su uključene na tržište rada (primjer dobre prakse iz Skandinavije). Nadalje, jedini kriterij dodjele sati treba se odnositi na stupanj težine oštećenja/ funkcionalnih sposobnosti i uvjete života (samac ili u obitelji), ali svakako treba biti u skali i poštovati individualne potrebe pojedinca uvažavajući njegove obiteljske i međuljudske odnose. Prijedlog novog članka: „Uslugu može dobiti osoba: IV. stupanj težine oštećenja bez ostatka osjeta svjetla ili s dodatnim oštećenjima - Osobe koje žive same 60 - 70 sati mjesečno - Ostale osobe 50 - 60 sati mjesečno IV. stupanj težine oštećenja s ostatkom osjeta svjetla - Osobe koje žive same 50- 60 sati mjesečno - Ostale osobe 40 – 50 sati mjesečno III. stupanj težine oštećenja - Osobe koje žive same 20 – 40 sati mjesečno - Ostale osobe 10 – 20 sati mjesečno“ Kod vještačenja „ostalih osoba“ treba individualno utvrditi da li, iako živi u kućanstvu s ostalim članovima obitelji, su isti u mogućnosti pomagati osobi s invaliditetom (zbog zdravstvenog stanja, dobi, međuljudskih odnosa). Članak 35. Osoba koja uslugu osobne asistencije koristi temeljem rješenja Hrvatskog zavoda za socijalni rad (u daljnjem tekstu: Zavod) dužna je djelomično platiti cijenu usluge sukladno pravilniku iz članka 39. stavka 2. ovoga Zakona. Komentar: Pravilnik mora biti donijet paralelno sa zakonom. Bez nacrta prijedloga pravilnika nemoguće je kvalitetno komentirati zakon. Pravilnikom se u potpunosti mogu izmijeniti uvjeti i kriteriji za pružanje usluge osobne asistencije Članak 36. (1) Korisnik iz članka 35. ovoga Zakona dužan je u plaćanju cijene usluge osobne asistencije sudjelovati svojim prihodima i imovinom koja ne služi njemu ili članovima njegova kućanstva za podmirenje osnovnih životnih potreba. (2) U iznos prihoda kojima je korisnik dužan sudjelovati u plaćanju cijene usluge osobne asistencije ne uračunava se iznos koji korisnik plaća za uzdržavanje člana obitelji, prema zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi. Komentar: Protiv toga smo da korisnik participira u pružanju usluge. Ovime se ponovno uvode cenzusi. Dok se ne vidi u pravilniku kako je regulirana participacija, ne možemo pristati na isto. Ne zna se cijena usluge niti postotak participiranja. Najvažnije, eventualno participiranje treba se odrediti u minimalnom postotku, ne uzimajući u obzir visinu prihoda ili imovine, već samo treba uzeti u obzir broj sati usluge koju osoba dobiva. Ovaj komentar se odnosi i na članke 37. i 38. i ostale članke koji se odnose na participaciju korisnika. Članak 37. (1) Ako korisnik usluge osobne asistencije ne može ni djelomično platiti cijenu usluge, dužni su je djelomično platiti obveznici uzdržavanja sukladno pravilniku iz članka 39. stavka 2. ovoga Zakona. (2) Zakonski obveznik uzdržavanja korisnika iz stavka 1. ovoga članka nije dužan sudjelovati u plaćanju cijene usluge ako je njegov prihod ili prihod njegova kućanstva manji od trostrukog iznosa zajamčene minimalne naknade za samca ili kućanstvo sukladno zakonu kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi. Komentar: Ponovno se uvode cenzusi koje smo Zakonom o socijalnoj skrbi eliminirali. Neprihvatljivo. Članak 43. (1) Usluga osobne asistencije može se pružati na temelju: - rješenja Zavoda ili - ugovora sklopljenog između korisnika i pružatelja usluge. (2) Korisnik predlaže pružatelja usluge osobne asistencije. (3) Korisnik koji uslugu osobne asistencije koristi temeljem ugovora iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka u cijelosti snosi troškove usluge. Komentar: U stavku 1. nije jasno na koji način će se regulirati odnos OSI koja ima rješenje i pružatelja usluge te da li će korisnik moći npr. uslugu videćeg pratitelja koristiti kod više pružatelja (npr. 60 sati videćeg pratitelja koristiti na način da 30 koristi kod jednog pružatelja, a 30 kod drugog). Nije jasno hoće li se neiskorišteni sati u jednom mjesecu moći iskoristiti u sljedećem mjesecu ovisno o potrebi samog korisnika. Članak je nejasan. Što znači da korisnik predlaže pružatelja usluge osobne asistencije? Da li se isto odnosi samo na korisnike koji plaćaju uslugu u cijelosti? Članak 45. (1) Potrebu za uslugom osobne asistencije koju pruža osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj, broj sati usluge osobne asistencije koju pruža komunikacijski posrednik za gluhe iz članka 31. stavka 1. te opravdanost pružanja usluge od strane člana obitelji procjenjuje Komisija za procjenu potrebe korisnika na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, medicinske i druge dokumentacije te potvrde o statusu osobe s invaliditetom koju izdaje Hrvatski zavod za javno zdravstvo. (2) Komisiju iz stavka 1. ovoga članka čini stručni radnik Zavoda, predstavnik pružatelja usluge s liste licenciranih pružatelja usluge s područja na kojem se usluga pruža i predstavnik korisnika korisničke skupine za koju se traži usluga. (3) Članove Komisije iz stavka 1. ovoga članka imenuje Zavod. (4) Komisija iz stavka 1. ovoga članka sastaje se na poziv stručnog radnika Zavoda. (5) U svrhu procjene potreba korisnika za uslugom osobne asistencije stručni radnik Zavoda s članovima Komisije procjenjuje potrebu terenskog obilaska korisnika. (6) Komisija u suradnji s korisnikom usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj izrađuje listu procjene potreba za svakog korisnika. Komentar: Ne postoji opravdanost pružanja usluge od strane člana obitelji i da ta činjenica može utjecati na uslugu videćeg pratitelja. Obrazloženo ranije. Nejasno je na koji način se utvrđuje komisija. Obrasce procjene treba napraviti usporedo s izradom pravilnika. Članak 48. (1) Za točnost podataka navedenih u zahtjevu za priznavanje prava na uslugu osobne asistencije i podataka danih u postupku preispitivanja uvjeta za daljnje ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije podnositelj zahtjeva odnosno korisnik prava odgovara materijalno i kazneno. (2) Sudovi, financijske institucije i druga tijela dužni su na zahtjev Zavoda, bez odgode a najkasnije u roku od osam dana, dostaviti podatke o prihodima i imovini podnositelja zahtjeva i članova njegova kućanstva. Komentar: Ukinuti stavak 2. jer se prihodi, imovina i cenzus moraju ukinuti. Članak 54. (1) Usluga osobne asistencije može se pružati u mreži i izvan mreže usluge osobne asistencije. (2) Mrežom usluge osobne asistencije određuje se potreban broj usluge za područje Republike Hrvatske. (3) Odluku o mreži usluge osobne asistencije donosi ministar, uz prethodno pribavljeno mišljenje jedinica područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba i javno je dostupna na mrežnim stranicama Ministarstva. (4) Uslugu osobne asistencije u mreži usluge osobne asistencije pružaju dom socijalne skrbi i centar za pomoć u kući kojima je osnivač Republika Hrvatska te pravne osobe s kojima je Ministarstvo sklopilo ugovor o pružanju usluge osobne asistencije, osim ako ovim Zakonom ili posebnim propisima nije drukčije određeno. (5) Uslugu osobne asistencije izvan mreže usluga osobne asistencije pružaju pravne osobe koje imaju izvršno rješenje o ispunjavanju mjerila za pružanje usluge osobne asistencije u skladu s ovim Zakonom i pravilnikom iz članka 19. stavka 2. ovoga Zakona. Komentar: Nije jasno hoće li udruge osoba s invaliditetom moći biti pružatelji predmetne usluge u mreži? Koliko raspolažemo informacijama, iskazane potrebe u mreži nisu u skladu s realnim potrebama korisnika. Članak 72. (1) Ministar će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti pravilnike iz članka 19. stavka 2., članka 34. stavka 4., članka 39. stavka 2., članka 55., članka 56. stavka 6., članka 58. stavka 2., članka 61. stavka 4. i članka 68. stavka 7. ovoga Zakona. (2) Ministar će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti odluke iz članka 34. stavka 1. i članka 54. stavka 3. ovoga Zakona. (3) Do stupanja na snagu pravilnika iz članka 39. stavka 2. ovoga Zakona korisnici usluge osobne asistencije nisu obvezni sudjelovati u plaćanju usluge osobne asistencije. Komentar: 6 mjeseci je predugačak rok. Dok god nema pravilnika nemoguće je pružati uslugu, s obzirom na rješenja za pružatelja usluga koja se moraju donijeti temeljem pravilnika koji će propisivati kriterije i uvjete. Djelomično prihvaćen Prihvaća se prijedlog izmjene članka 3. st. 1. toč. 6. Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji ne propisuje cenzuse kao uvjet za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije, već propisuje obvezu sudjelovanja korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije. Članci 35., 36. i 37. su djelomično izmijenjeni na način da će se sudjelovanje korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije propisati jednim člankom kojim će se definirati da osoba koja uslugu osobne asistencije koristi temeljem rješenja Zavoda nije dužna sudjelovati u plaćanju usluge ukoliko su joj prihodi niži od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, odnosno da je dužna sudjelovati u plaćanju cijene usluge u iznosu od 1% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini te u iznosu od 2% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od dvije prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini. Slijedom navedenog prijedlog vezan uz brisanje točaka 10. i 11. u čl. 3. st. 1. se djelomično prihvaća te se iz Nacrta prijedloga zakona briše toč. 11., odnosno pojam „imovina“. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene čl. 6. st. 1. na način da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske. U ostalom dijelu prijedlog izmjene čl.6., st. 1. se ne prihvaća jer je usluga osobne asistencije jasno definirana i sveobuhvatna uključujući potrebe svih korisničkih skupina, a Listom procjene potreba individualno će se utvrditi aktivnosti u kojima će se pružati podrška za pojedinu korisničku skupinu. Ne prihvaća se prijedlog za brisanje članka 10. st. 1. toč. 8. Slijepa osoba, koja i pored sljepoće ima i druga funkcionalna oštećenja temeljem kojih će ostvariti pravo na uslugu osobnog asistenta, uslugu pratnje pružat će osobni asistent u okviru usluge osobne asistencije. Ne prihvaća se komentar članka 13. Pravilnikom o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/22) definiran je obuhvat sadržaja usluge organiziranog stanovanja te usluge smještaja. Smještaj je usluga kojom se korisniku pruža intenzivna skrb i zadovoljavanje osnovnih životnih potreba kada to nije moguće osigurati u obitelji i pružanjem drugih socijalnih usluga, a smještajem se osigurava stanovanje i organizirane aktivnosti tijekom dana uz stalnu stručnu i drugu pomoć i potporu u osiguravanju osnovnih i dodatnih životnih potreba koje ne mogu biti zadovoljene u obitelji. Djelomično se prihvaća komentar čl. 13. st. 1. toč. 5. te se ista točka briše a u Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji dodaje se odredba kojom će se propisati mirovanje prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od 30 dana, odnosno prestanak prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od šest mjeseci. Ne prihvaća se prijedlog za brisanje članka 13. st. 1. toč. 7. s obzirom da je čl. 82. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (NN 14/21) propisano da se zatvoreniku osobi s invaliditetom osigurava smještaj primjeren vrsti i stupnju njegove invalidnosti. Ne prihvaća se prijedlog izmjene članka 13. stavka 1. točke 2. s obzirom da roditelj njegovatelj / njegovatelj treba pružiti uslugu pratnje. Ne prihvaća se komentar čl. 13. stavka 1. točke 4. Obiteljski zakon, kao jedan od temeljnih zakona iz sustava socijalne skrbi definira načelo solidarnosti, uzajamnog poštovanja i pomaganja po kojem proizlaze dužnosti, prava i obveze članova obitelji te su odredbe Zakona o osobnoj asistenciji u skladu s navedenim načelom. Ne prihvaća se prijedlog za brisanje članka 13. st. 1. toč. 8. Slijepa osoba, koja i pored sljepoće ima i druga funkcionalna oštećenja temeljem kojih će ostvariti pravo na uslugu osobnog asistenta, uslugu pratnje pružat će osobni asistent u okviru usluge osobne asistencije. Djelomično se prihvaća izmjena čl. 16. na način da se brišu riječi „formalno“ i „u trajanju od najmanje 160 sati“. Ne prihvaća se komentar čl. 18. Sve pravne osobe, odnosno svi pružatelji usluge osobne asistencije iz čl. 18. uključujući i vjerske zajednice, moći će pružati uslugu osobne asistencije ukoliko ispunjavaju mjerila prostora, opreme, potrebnih radnika, sadržaj, opseg i način pružanja usluge sukladno čl. 19. st. 1. Mjerila za pružanje usluge osobne asistencije pravilnikom propisuje ministar. Vezano uz čl. 19. ističemo da će nacrti svih pravilnika vezanih uz Zakon o osobnoj asistenciji bit će izrađeni do 1. srpnja 2023. godine te objavljeni na portalu e-savjetovanje neposredno nakon donošenja Zakona. Ne prihvaća se prijedlog izmjene čl. 20. st. 3. Trajanje licence usklađeno je s trajanjem licence svih ostalih pružatelja socijalnih usluga, a što je definirano Zakonom o socijalnoj skrbi. Komentar na čl. 24 primljen je na znanje. Ne prihvaća se komentar na čl. 26. s obzirom da su pravne osobe koje pružaju uslugu osobne asistencije u pogledu plaćanja cijene po povlaštenim uvjetima izjednačene s ustanovama socijalne skrbi i drugim pravnim i fizičkim osobama koje pružaju socijalne usluge temeljem Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22). Članak 29. usklađen je sa Zakonom o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22) u pogledu odredbe kojom se propisuje obveza pružanja socijalne usluge u zasebnoj organizacijskoj jedinici. Ističemo da se navedena obveza sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi odnosi na udruge, vjerske zajednice, trgovačka društva i druge domaće i strane pravne osobe te obrtnike. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene čl. 32. na način da isti propisuje sljedeće: (1) Uslugu osobne asistencije koju pruža videći pratitelj, a za kojom je procijenjena potreba pomoći temeljem Liste procjene potreba, može ostvariti osoba s invaliditetom u rasponu od 10 do 60 sati mjesečno. (2) Uslugu osobne asistencije koju pruža videći pratitelj može ostvariti osoba koja ima oštećenje vida četvrtog stupnja težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja koja nema ostatka osjeta svjetla, a koja živi sama ili ima utvrđena dodatna oštećenja ili kronične bolesti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja u trajanju od 40 do 60 sati mjesečno. (3) Uslugu osobne asistencije koju pruža videći pratitelj može ostvariti osoba koja ima oštećenje vida četvrtog stupnja težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja u trajanju od 30 do 40 sati mjesečno. (4) Uslugu osobne asistencije koju pruža videći pratitelj može ostvariti osoba koja ima oštećenje vida trećeg stupnja težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja u trajanju od 10 do 20 sati mjesečno. Postupak vještačenja nije predmet uređenja ovoga Zakona. Ističemo da je čl. 45 st. 6. ovog Zakona definirano da Komisija u suradnji s korisnikom usluge osobne asistencije izrađuje Listu procjene potreba za svakog korisnika. Ne prihvaća se komentar čl. 35. Nacrti svih pravilnika vezanih uz Zakon o osobnoj asistenciji bit će izrađeni do 1. srpnja 2023. godine te objavljeni na portalu e-savjetovanje neposredno nakon donošenja Zakona. Vezano uz komentar da se ovim zakonom uvode cenzusi ističemo da Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji ne propisuje dohodovni cenzus kao uvjet za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije, već propisuje obvezu sudjelovanja korisnika odnosno obveznika uzdržavanja u plaćanju usluge osobne asistencije. Članci 36., 37. i 38. se mijenjaju na način da će se sudjelovanje korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije propisati jednim člankom kojim će se definirati da osoba koja uslugu osobne asistencije koristi temeljem rješenja Zavoda nije dužna sudjelovati u plaćanju usluge ukoliko su joj prihodi niži od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, odnosno da je dužna sudjelovati u plaćanju cijene usluge u iznosu od 1% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini te u iznosu od 2% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od dvije prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini. Također se uređuje da se u iznos prihoda kojima je korisnik dužan sudjelovati u plaćanju cijene usluge osobne asistencije ne uračunava iznos koji korisnik plaća za uzdržavanje člana obitelji, prema zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi te ističemo da je brisana obveza zakonskog obveznika uzdržavanja u sudjelovanju u plaćanju cijene usluge. Ne prihvaća se komentar čl. 43. Korisnik sukladno čl. 43. st. 2. predlaže pružatelja usluge osobne asistencije a isti će biti naveden u rješenju Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Sukladno navedenom korisnik će na temelju rješenja Zavoda moći koristiti uslugu samo kod jednog pružatelja usluge. Neiskorišteni sati iz jednog mjeseca neće se moći koristiti u sljedećem mjesecu budući da će se mjesečni broj sati osobne asistencije odrediti prema potrebama korisnika. Vezano uz čl. 45. isti je izmijenjen na način da Komisiju čine socijalni radnik i psiholog kao stručni radnici Zavoda i predstavnik organizacije civilnog društva korisničke skupine kojoj pripada osoba za koju se traži usluga. U čl. 45. se dodaje stavak kojim se propisuje da će način rada Komisije za procjenu potreba korisnika za uslugom osobne asistencije pravilnikom propisati ministar. Obrazac Liste procjene potreba korisnika bit će sastavni dio prethodno navedenog pravilnika. Nacrti svih pravilnika vezanih uz Zakon o osobnoj asistenciji bit će izrađeni do 1. srpnja 2023. godine te objavljeni na portalu e-savjetovanje neposredno nakon donošenja Zakona. Ne prihvaća se prijedlog za brisanje čl. 48. st. 2. s obzirom da je Zakonom propisana obveza sudjelovanja korisnika u plaćanju cijene usluge osobne asistencije. No, s obzirom na izmjene odredbi kojima se propisuje obveza sudjelovanja korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije, čl. 48. st. 2. mijenja se i glasi: „Sudovi, financijske institucije i druga tijela dužni su na zahtjev Zavoda, bez odgode a najkasnije u roku od osam dana, dostaviti podatke o prihodima podnositelja zahtjeva“. Vezano uz upit koji se odnosi na mrežu pružatelja socijalnih usluga ističemo da će sukladno čl. 54. st. 4. uslugu osobne asistencije u mreži usluge osobne asistencije moći pružati, između ostalih, i pravne osobe s kojima je Ministarstvo sklopilo ugovor o pružanju usluge osobne asistencije. Nadalje, vezano za pružanje usluge osobne asistencije u mreži, čl. 56. definira postupak javnog poziva za podnošenje ponuda za sklapanje ugovora za pružanje usluge osobne asistencije sukladno iskazanim potrebama u mreži usluge osobne asistencije, a čl. 57. definira postupak sklapanja ugovora za pružanje usluge osobne asistencije u mreži usluge osobne asistencije s pružateljima usluge čiji osnivač nije Republika Hrvatska. Ne prihvaća se komentar čl. 72. Nacrti svih pravilnika vezanih uz Zakon o osobnoj asistenciji bit će izrađeni do 1. srpnja 2023. godine te objavljeni na portalu e-savjetovanje neposredno nakon donošenja Zakona.
34 Udruga slijepih USKA PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI Komentar Nacrta prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji Članak 3. st. 1. toč. 6. Videći pratitelj je radnik zaposlen kod pružatelja usluge osobne asistencije za pružanje usluge pratnje i pomoći osobi s oštećenjem vida u svakodnevnim aktivnostima sukladno njihovim potrebama Komentar: Prijedlog definicije: - Videći pratitelj je radnik zaposlen kod pružatelja usluge osobne asistencije, koji ima odgovarajuće vještine, znanja, sposobnosti za pružanje usluge pratnje i pomoći osobi s oštećenjem vida u svakodnevnim aktivnostima sukladno njihovim potrebama. Članak 3. st. 1. toč. 10. i 11. - Prihod su novčana sredstva ostvarena po osnovi rada, mirovine, primitaka od imovine ili na neki drugi način, primjerice primitak od udjela u kapitalu, kamate od štednje i sl. ostvaren u tuzemstvu i inozemstvu umanjen za iznos uplaćenog poreza i prireza. - Imovina su sve pokretnine, nekretnine, imovinska prava, iznos gotovine u domaćoj i stranoj valuti, štednja odnosno novčana sredstva na osobnim računima ili štednim knjižicama, darovi, vrijednosni papiri, dionice, poslovni udjeli, stambena štednja, životno osiguranje i ostala imovina u tuzemstvu i u inozemstvu Komentar: Definicije je potrebno izostaviti iz Zakona obzirom da bilo kakvi cenzusi ne bi trebali biti sadržani u istom. Članak 6 (1) Osobna asistencija obuhvaća: − obavljanje kućanskih poslova koje korisnik nije u mogućnosti samostalno obaviti ili koje umjesto korisnika nisu u mogućnosti obaviti članovi kućanstva − organiziranje prehrane i hranjenje − održavanje osobne higijene − omogućavanje mobiliteta i kretanja − rukovanje pomagalima − pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar Republike Hrvatske − administrativni poslovi − pružanje podrške u komunikaciji između osobe s oštećenjem sluha i čujuće okoline u svrhu pristupa informacijama u svim područjima život a − pružanje podrške u kretanju gluhoslijepim osobama te podrške u komunikaciji između gluhoslijepih osoba i okoline, u svrhu pristupa informacijama u svim područjima života. (2) Iznimno, sadržaj osobne asistencije može obuhvatiti i pružanje usluge osobne asistencije izvan Republike Hrvatske ako je uslugu osobne asistencije potrebno pružiti osobi s invaliditetom koja je ispred udruge osoba s invaliditetom ili udruge koja djeluje u korist osoba s invaliditetom osnovane sukladno zakonu kojim se uređuju udruge, osobno imenovana članom izvršnog tijela međunarodne organizacije koja djeluje u području zaštite prava osoba s invaliditetom čija je udruga punopravni član, a u svrhu aktivnog izvršavanja obveza člana izvršnog tijela međunarodne organizacije. Komentar: Predlaže se izmjena stavka 1. tako da glasi: „Osobna asistencija usklađuje se s individualnim potrebama pojedinca i može obuhvaćati: …“ Potrebna je izmjena stavka 2. na način da glasi: Iznimno, sadržaj osobne asistencije može obuhvatiti i pružanje usluge osobne asistencije izvan Republike Hrvatske ako je uslugu osobne asistencije potrebno pružiti osobi s invaliditetom koja osobno sudjeluje u organiziranim aktivnostima međunarodnih organizacija, a koja djeluju u području zaštite prava osoba s invaliditetom, a u svrhu izvršavanja obveza na međunarodnoj razini. Članak 10. st. 1. toč. 8. Pravo na uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent ne može ostvariti osoba: - koja ostvaruje uslugu osobne asistencije koju pruža videći pratitelj. Komentar: Članak 10. st. 1. toč. 8 diskriminira slijepe osobe, stoga ju je potrebno ukloniti. Postoje članovi koji uz sljepoću, kao prioritetni invaliditet imaju i druga oštećenja te odgovaraju uvjetima za ostvarenje prava na osobnog asistenta npr. dva sata dnevno, a čije su potrebe za videćim pratiteljem također neophodne. Osobni asistent ne radi uslugu videćeg pratitelja. Članak 13. Pravo na uslugu videćeg pratitelja ne može ostvariti osoba: - kojoj je osiguran smještaj u ustanovi socijalne skrbi i kod drugih pružatelja socijalnih usluga, u zdravstvenoj ili u drugoj ustanovi odnosno organizirano stanovanje temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi ili drugog propisa - čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi - koja ostvaruje pravo na njegovatelja temeljem drugih propisa - kojoj član kućanstva može pružiti uslugu pratnje i pomoći u svakodnevnim aktivnostima sukladno njihovim potrebama - koja je na liječenju i/ili rehabilitaciji u zdravstvenoj ustanovi, a koja ima članove obitelji koji mogu pružiti podršku - koja je sklopila ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, osim u slučaju pokretanja postupka za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništaj ugovora - koja se nalazi u istražnom zatvoru ili na izdržavanju kazne zatvora - koja ostvaruje uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent. Komentar: Osobama kojima je osiguran smještaj u ustanovi socijalne skrbi ili koja je na liječenju i/ili rehabilitaciji te na izdržavanju kazne zatvora (istražnom zatvoru) i dalje je potrebna usluga osobne asistencije/ videćeg pratitelja za pojedine aktivnosti koje ne može sama obaviti, samo u smanjenom opsegu, a zbog nedostatka znanja u području specifičnih potreba slijepih osoba. Takva podrška najčešće nije osigurana u sklopu ustanove. U vezi čl. 13. st. 1. toč. 2., osobi s oštećenjem vida, čiji član kućanstva ima status roditelja njegovatelja, neophodno je osigurati uslugu videćeg pratitelja u smanjenom opsegu. U vezi čl. 13. st. 1. toč. 3. - Njegovatelj nije isto što i osobni asistent niti mu je ista namjena. Također je potrebno ukloniti točku 4. prema kojoj pravo na uslugu videćeg pratitelja ne može ostvariti osoba kojoj član kućanstva može pružiti uslugu pratnje i pomoći u svakodnevnim aktivnostima sukladno njihovim potrebama. Naime, nerealno je da će se kvalitetno moći utvrditi kojoj je osobi član kućanstva u mogućnosti ili nije u mogućnosti pružiti uslugu, u kakvim uvjetima živi pojedina osoba, kakvog su zdravstvenog stanja članovi kućanstva, u kakvim su odnosima članovi kućanstva itd. Ovakva formulacija navedenog stavka stavlja u vrlo loš položaj slijepe osobe, posljedično stvara osjećaj ovisnosti i nesamostalnosti u odlučivanju, te negativno utječe na osobni razvoj i međuljudske odnose u obitelji. Potrebno je ukloniti točku 8. – diskriminira slijepe osobe. Postoje članovi koji uz sljepoću, kao prioritetni invaliditet imaju i druga oštećenja te odgovaraju uvjetima za ostvarenje prava na osobnog asistenta npr. dva sata dnevno, a čije su potrebe za videćim pratiteljem također neophodne. Osobni asistent ne radi uslugu videćeg pratitelja. Članak 16. Videći pratitelj mora biti punoljetna radno i poslovno sposobna osoba koja ima završeno najmanje srednjoškolsko obrazovanje i završen formalni program osposobljavanja za videćeg pratitelja u trajanju od najmanje 160 sati. Komentar: Članak treba glasiti: „Videći pratitelj mora biti punoljetna radno i poslovno sposobna osoba koja ima završeno najmanje srednjoškolsko obrazovanje i završen neformalni program osposobljavanja za videćeg pratitelja u trajanju od najmanje 100 sati.“ Formalno obrazovanje nužno neće osigurati kvalitetu usluge. Pitanje je tko će osigurati sredstva za plaćanje formalnog obrazovanja. Formalno obrazovanje nužno traje 140 sati. Neformalnim obrazovanjem u trajanju od 100 sati koje će biti treba obuhvatiti izobrazbu od strane stručnih osoba u skladu s izrađenim programom i obuhvaćati teorijski i praktični dio, što treba regulirati pravilnikom. Potrebno je umetnuti stavak drugi koji bi glasio: „(2) Iznimno, videći pratitelj može biti osoba koja ne ispunjava uvjet iz prethodnog stavka koji se odnosi na neformalno osposobljavanje u trajanju 100 sati za videćeg pratitelja, ako je do dana stupanja na snagu ovoga Zakona završila edukaciju za videćeg pratitelja u trajanju od najmanje 10 sati, ima najmanje šest mjeseci radnog iskustva na poslovima videćeg pratitelja i ispunjava ostale uvjete za videćeg pratitelja propisane ovim Zakonom.“ Članak 18. (1) Uslugu osobne asistencije pružaju: 1. ustanove socijalne skrbi: a) dom socijalne skrbi i b) centar za pomoć u kući 2. udruga, vjerska zajednica i druga pravna osoba. Komentar: Udruga mora biti Udruga osoba s invaliditetom. Vjerske zajednice nemaju zašto pružati uslugu, ne raspolažu znanjima niti poznaju specifične potrebe određene kategorije osoba s invaliditetom. Tko su te druge pravne osobe? Smatramo da se mora definirati da druge pravne osobe moraju imati iskustva u pružanju socijalnih usluga korisnicima, kako bi pružanje usluge bilo osigurano i kvalitetom i poznavanjem prava na neovisno življenje. Npr. druga pravna osoba čiji ciljevi, djelatnost i područje djelovanja su regulirani Statutom ili drugim ustrojbenim aktom (registar djelatnosti), a koji su usmjereni ka osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju. Članak 19. (1) Za pružanje usluge osobne asistencije pravne osobe iz članka 18. ovoga Zakona moraju ispunjavati mjerila prostora, opreme, potrebnih radnika, sadržaj, opseg i način pružanja usluge. (2) Mjerila za pružanje usluge osobne asistencije iz stavka 1. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar nadležan za socijalnu skrb (u daljnjem tekstu: ministar). Komentar: Mjerila u posebnom pravilniku moraju biti minimalna s obzirom da se usluga pruža izvan prostorija pružatelja. Rok donošenja Pravilnika mora ostaviti dovoljno vremena za ishođenje potrebnih dozvola i licenci kako bi se usluga mogla pružati sukladno najavljenom datumu primjene Zakona. Članak 20. st. 3. Rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi se na razdoblje do tri godine. Komentar: U cilju smanjenja troškova postupka i fleksibilizacije administracije, predlažemo da se rok produlji na pet godina. Članak 24. (1) Jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb dužan je za pružatelje usluge osobne asistencije kojima je donio rješenje o ispunjavanju mjerila najmanje jednom godišnje obavljati kontrolu ispunjavanja mjerila za pružanje usluge osobne asistencije utvrđenih rješenjem. (2) U slučaju osnovane sumnje na nastupanje nepravilnosti u pogledu propisanih i utvrđenih mjerila za pružanje usluge osobne asistencije korisnicima , jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb dužan je bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana, o utvrđenim nepravilnostima obavijestiti ministarstvo nadležno za socijalnu skrb (u daljnjem tekstu: Ministarstvo). Komentar: Treba voditi računa da se usluga pruža izvan prostora pružatelja te da Pravilnikom o mjerilima trebaju biti propisati minimalna mjerila. Članak 26. Pravne osobe koje pružaju uslugu osobne asistencije izjednačene su s kućanstvima u plaćanju cijene po povlaštenim uvjetima za korištenje vodnih i komunalnih usluga te za plaćanje mjesečne pristojbe Hrvatskoj radioteleviziji. Komentar: Ako će pružatelji usluge biti druge pravne osobe (npr. trgovačka društva), ovaj članak gubi smisao jer se radi o profitnim organizacijama koje sve svoje troškove trebaju podmirivati realnu cijenu usluge. Udruge svoj višak prihoda ulažu u djelatnosti kojima se bave, dok trgovačka društva rade u svrhu profita. Članak 29. (1) Udruga, vjerska zajednica i druga pravna osoba koja, osim obavljanja druge djelatnosti za koju je upisana u sudski registar ili kod drugog nadležnog tijela u skladu s posebnim propisima, pruža uslugu osobne asistencije, dužna ju je organizirati u zasebnoj organizacijskoj jedinici na način i pod uvjetima propisanim ovim Zakonom. (2) Organizacijska jedinica u pravnoj osobi iz stavka 1. ovoga članka u kojoj se organizira usluga osobne asistencije mora imati voditelja koji vodi poslovanje i odgovoran je za zakonitost rada. Komentar: Na koji način će osoba biti odgovorna??? Voditelj organizacijske jedinice ne mora biti osoba ovlaštena za zastupanje. Navedena je formulacija preuzeta iz Zakona o socijalnoj skrbi koja se odnosi na ustanove koje su financirane iz državnog proračuna. Članak 32. st. 1. (1) Uslugu osobne asistencije koju pruža videći pratitelj može ostvariti osoba koja ima oštećenje vida četvrtog stupnja težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja u trajanju od 30 sati mjesečno. (2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, uslugu osobne asistencije koju pruža videći pratitelj može ostvariti nezaposlena osoba koja živi sama i koja ima oštećenje vida četvrtog stupnja težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja u trajanju od 60 sati mjesečno. (3) Uslugu osobne asistencije koju pruža videći pratitelj može ostvariti osoba koja ima oštećenje vida trećeg stupnja težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja u trajanju od 10 sati mjesečno. Komentar: Navedena formulacija nije u skladu s prijedlozima Hrvatskog saveza slijepih koji je svog predstavnika imao u užoj i široj radnoj skupini Ministarstva, stavlja pojedine skupine osoba s oštećenjem vida u diskriminirajući položaj i neprihvatljiva je. Nikako ne treba raditi razliku između zaposlenih i nezaposlenih osoba s oštećenjem vida, ne treba ih demotivirati za uključivanje na tržište rada, a pratnja je itekako potrebna tek onim osobama koje su uključene na tržište rada (primjer dobre prakse iz Skandinavije). Nadalje, jedini kriterij dodjele sati treba se odnositi na stupanj težine oštećenja/ funkcionalnih sposobnosti i uvjete života (samac ili u obitelji), ali svakako treba biti u skali i poštovati individualne potrebe pojedinca uvažavajući njegove obiteljske i međuljudske odnose. Prijedlog novog članka: „Uslugu može dobiti osoba: IV. stupanj težine oštećenja bez ostatka osjeta svjetla ili s dodatnim oštećenjima - Osobe koje žive same 60 - 70 sati mjesečno - Ostale osobe 50 - 60 sati mjesečno IV. stupanj težine oštećenja s ostatkom osjeta svjetla - Osobe koje žive same 50- 60 sati mjesečno - Ostale osobe 40 – 50 sati mjesečno III. stupanj težine oštećenja - Osobe koje žive same 20 – 40 sati mjesečno - Ostale osobe 10 – 20 sati mjesečno“ Kod vještačenja „ostalih osoba“ treba individualno utvrditi da li, iako živi u kućanstvu s ostalim članovima obitelji, su isti u mogućnosti pomagati osobi s invaliditetom (zbog zdravstvenog stanja, dobi, međuljudskih odnosa). Članak 35. Osoba koja uslugu osobne asistencije koristi temeljem rješenja Hrvatskog zavoda za socijalni rad (u daljnjem tekstu: Zavod) dužna je djelomično platiti cijenu usluge sukladno pravilniku iz članka 39. stavka 2. ovoga Zakona. Komentar: Pravilnik mora biti donijet paralelno sa zakonom. Bez nacrta prijedloga pravilnika nemoguće je kvalitetno komentirati zakon. Pravilnikom se u potpunosti mogu izmijeniti uvjeti i kriteriji za pružanje usluge osobne asistencije Članak 36. (1) Korisnik iz članka 35. ovoga Zakona dužan je u plaćanju cijene usluge osobne asistencije sudjelovati svojim prihodima i imovinom koja ne služi njemu ili članovima njegova kućanstva za podmirenje osnovnih životnih potreba. (2) U iznos prihoda kojima je korisnik dužan sudjelovati u plaćanju cijene usluge osobne asistencije ne uračunava se iznos koji korisnik plaća za uzdržavanje člana obitelji, prema zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi. Komentar: Protiv toga smo da korisnik participira u pružanju usluge. Ovime se ponovno uvode cenzusi. Dok se ne vidi u pravilniku kako je regulirana participacija, ne možemo pristati na isto. Ne zna se cijena usluge niti postotak participiranja. Najvažnije, eventualno participiranje treba se odrediti u minimalnom postotku, ne uzimajući u obzir visinu prihoda ili imovine, već samo treba uzeti u obzir broj sati usluge koju osoba dobiva. Ovaj komentar se odnosi i na članke 37. i 38. i ostale članke koji se odnose na participaciju korisnika. Članak 37. (1) Ako korisnik usluge osobne asistencije ne može ni djelomično platiti cijenu usluge, dužni su je djelomično platiti obveznici uzdržavanja sukladno pravilniku iz članka 39. stavka 2. ovoga Zakona. (2) Zakonski obveznik uzdržavanja korisnika iz stavka 1. ovoga članka nije dužan sudjelovati u plaćanju cijene usluge ako je njegov prihod ili prihod njegova kućanstva manji od trostrukog iznosa zajamčene minimalne naknade za samca ili kućanstvo sukladno zakonu kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi. Komentar: Ponovno se uvode cenzusi koje smo Zakonom o socijalnoj skrbi eliminirali. Neprihvatljivo. Članak 43. (1) Usluga osobne asistencije može se pružati na temelju: - rješenja Zavoda ili - ugovora sklopljenog između korisnika i pružatelja usluge. (2) Korisnik predlaže pružatelja usluge osobne asistencije. (3) Korisnik koji uslugu osobne asistencije koristi temeljem ugovora iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka u cijelosti snosi troškove usluge. Komentar: U stavku 1. nije jasno na koji način će se regulirati odnos OSI koja ima rješenje i pružatelja usluge te da li će korisnik moći npr. uslugu videćeg pratitelja koristiti kod više pružatelja (npr. 60 sati videćeg pratitelja koristiti na način da 30 koristi kod jednog pružatelja, a 30 kod drugog). Nije jasno hoće li se neiskorišteni sati u jednom mjesecu moći iskoristiti u sljedećem mjesecu ovisno o potrebi samog korisnika. Članak je nejasan. Što znači da korisnik predlaže pružatelja usluge osobne asistencije? Da li se isto odnosi samo na korisnike koji plaćaju uslugu u cijelosti? Članak 45. (1) Potrebu za uslugom osobne asistencije koju pruža osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj, broj sati usluge osobne asistencije koju pruža komunikacijski posrednik za gluhe iz članka 31. stavka 1. te opravdanost pružanja usluge od strane člana obitelji procjenjuje Komisija za procjenu potrebe korisnika na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, medicinske i druge dokumentacije te potvrde o statusu osobe s invaliditetom koju izdaje Hrvatski zavod za javno zdravstvo. (2) Komisiju iz stavka 1. ovoga članka čini stručni radnik Zavoda, predstavnik pružatelja usluge s liste licenciranih pružatelja usluge s područja na kojem se usluga pruža i predstavnik korisnika korisničke skupine za koju se traži usluga. (3) Članove Komisije iz stavka 1. ovoga članka imenuje Zavod. (4) Komisija iz stavka 1. ovoga članka sastaje se na poziv stručnog radnika Zavoda. (5) U svrhu procjene potreba korisnika za uslugom osobne asistencije stručni radnik Zavoda s članovima Komisije procjenjuje potrebu terenskog obilaska korisnika. (6) Komisija u suradnji s korisnikom usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj izrađuje listu procjene potreba za svakog korisnika. Komentar: Ne postoji opravdanost pružanja usluge od strane člana obitelji i da ta činjenica može utjecati na uslugu videćeg pratitelja. Obrazloženo ranije. Nejasno je na koji način se utvrđuje komisija. Obrasce procjene treba napraviti usporedo s izradom pravilnika. Članak 48. (1) Za točnost podataka navedenih u zahtjevu za priznavanje prava na uslugu osobne asistencije i podataka danih u postupku preispitivanja uvjeta za daljnje ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije podnositelj zahtjeva odnosno korisnik prava odgovara materijalno i kazneno. (2) Sudovi, financijske institucije i druga tijela dužni su na zahtjev Zavoda, bez odgode a najkasnije u roku od osam dana, dostaviti podatke o prihodima i imovini podnositelja zahtjeva i članova njegova kućanstva. Komentar: Ukinuti stavak 2. jer se prihodi, imovina i cenzus moraju ukinuti. Članak 54. (1) Usluga osobne asistencije može se pružati u mreži i izvan mreže usluge osobne asistencije. (2) Mrežom usluge osobne asistencije određuje se potreban broj usluge za područje Republike Hrvatske. (3) Odluku o mreži usluge osobne asistencije donosi ministar, uz prethodno pribavljeno mišljenje jedinica područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba i javno je dostupna na mrežnim stranicama Ministarstva. (4) Uslugu osobne asistencije u mreži usluge osobne asistencije pružaju dom socijalne skrbi i centar za pomoć u kući kojima je osnivač Republika Hrvatska te pravne osobe s kojima je Ministarstvo sklopilo ugovor o pružanju usluge osobne asistencije, osim ako ovim Zakonom ili posebnim propisima nije drukčije određeno. (5) Uslugu osobne asistencije izvan mreže usluga osobne asistencije pružaju pravne osobe koje imaju izvršno rješenje o ispunjavanju mjerila za pružanje usluge osobne asistencije u skladu s ovim Zakonom i pravilnikom iz članka 19. stavka 2. ovoga Zakona. Komentar: Nije jasno hoće li udruge osoba s invaliditetom moći biti pružatelji predmetne usluge u mreži? Koliko raspolažemo informacijama, iskazane potrebe u mreži nisu u skladu s realnim potrebama korisnika. Članak 72. (1) Ministar će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti pravilnike iz članka 19. stavka 2., članka 34. stavka 4., članka 39. stavka 2., članka 55., članka 56. stavka 6., članka 58. stavka 2., članka 61. stavka 4. i članka 68. stavka 7. ovoga Zakona. (2) Ministar će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti odluke iz članka 34. stavka 1. i članka 54. stavka 3. ovoga Zakona. (3) Do stupanja na snagu pravilnika iz članka 39. stavka 2. ovoga Zakona korisnici usluge osobne asistencije nisu obvezni sudjelovati u plaćanju usluge osobne asistencije. Komentar: 6 mjeseci je predugačak rok. Dok god nema pravilnika nemoguće je pružati uslugu, s obzirom na rješenja za pružatelja usluga koja se moraju donijeti temeljem pravilnika koji će propisivati kriterije i uvjete. Djelomično prihvaćen Prihvaća se prijedlog izmjene članka 3. st. 1. toč. 6. Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji ne propisuje cenzuse kao uvjet za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije, već propisuje obvezu sudjelovanja korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije. Članci 35., 36. i 37. su djelomično izmijenjeni na način da će se sudjelovanje korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije propisati jednim člankom kojim će se definirati da osoba koja uslugu osobne asistencije koristi temeljem rješenja Zavoda nije dužna sudjelovati u plaćanju usluge ukoliko su joj prihodi niži od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, odnosno da je dužna sudjelovati u plaćanju cijene usluge u iznosu od 1% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini te u iznosu od 2% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od dvije prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini. Slijedom navedenog prijedlog vezan uz brisanje točaka 10. i 11. u čl. 3. st. 1. se djelomično prihvaća te se iz Nacrta prijedloga zakona briše toč. 11., odnosno pojam „imovina“. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene čl. 6. st. 1. na način da se riječ „obuhvaća“ mijenja s terminom „može obuhvatiti“. Usluga osobne asistencije je navedenim stavkom jasno definirana i sveobuhvatna, uključujući potrebe svih korisničkih skupina, a Listom procjene potreba individualno će se utvrditi aktivnosti u kojima će se pružati podrška za pojedinu korisničku skupinu. Prihvaća se i prijedlog da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše st. 2. Ne prihvaća se prijedlog za brisanje članka 10. st. 1. toč. 8. Slijepa osoba, koja i pored sljepoće ima i druga funkcionalna oštećenja temeljem kojih će ostvariti pravo na uslugu osobnog asistenta, uslugu pratnje pružat će osobni asistent u okviru usluge osobne asistencije. Ne prihvaća se komentar članka 13. Pravilnikom o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/22) definiran je obuhvat sadržaja usluge organiziranog stanovanja te usluge smještaja. Smještaj je usluga kojom se korisniku pruža intenzivna skrb i zadovoljavanje osnovnih životnih potreba kada to nije moguće osigurati u obitelji i pružanjem drugih socijalnih usluga, a smještajem se osigurava stanovanje i organizirane aktivnosti tijekom dana uz stalnu stručnu i drugu pomoć i potporu u osiguravanju osnovnih i dodatnih životnih potreba koje ne mogu biti zadovoljene u obitelji. Organizirano stanovanje je socijalna usluga kojom se osigurava stanovanje u stambenoj jedinici uz stalnu ili povremenu stručnu i drugu pomoć i potporu u osiguravanju osnovnih životnih potreba te socijalnih, radnih, kulturnih, obrazovnih, rekreacijskih i drugih potreba radi uspostavljanja i održavanja njihovih socijalnih uloga, izjednačavanja njihovih mogućnosti, poboljšanja kvalitete života, poticanja aktivnog i samostalnog življenja te socijalnog uključivanja, ovisno o potrebama korisnika. Ne prihvaća se prijedlog za brisanje članka 13. st. 1. toč. 7. s obzirom da je čl. 82. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (NN 14/21) propisano da se zatvoreniku osobi s invaliditetom osigurava smještaj primjeren vrsti i stupnju njegove invalidnosti. Djelomično se prihvaća komentar čl. 13. st. 1. toč. 5. te se ista točka briše a u Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji dodaje se odredba kojom će se propisati mirovanje prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od 30 dana, odnosno prestanak prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od šest mjeseci. Ne prihvaća se prijedlog izmjene članka 13. stavka 1. točke 2. s obzirom da roditelj njegovatelj / njegovatelj treba pružiti uslugu pratnje. Ne prihvaća se komentar čl. 13. stavka 1. točke 4. Obiteljski zakon, kao jedan od temeljnih zakona iz sustava socijalne skrbi definira načelo solidarnosti, uzajamnog poštovanja i pomaganja po kojem proizlaze dužnosti, prava i obveze članova obitelji te su odredbe Zakona o osobnoj asistenciji u skladu s navedenim načelom. Ne prihvaća se prijedlog za brisanje članka 13. st. 1. toč. 8. Slijepa osoba, koja i pored sljepoće ima i druga funkcionalna oštećenja temeljem kojih će ostvariti pravo na uslugu osobnog asistenta, uslugu pratnje pružat će osobni asistent u okviru usluge osobne asistencije. Djelomično se prihvaća izmjena čl. 16. na način da se brišu riječi „formalno“ i „u trajanju od najmanje 160 sati“. Ne prihvaća se komentar čl. 18.. Sve pravne osobe, odnosno svi pružatelji usluge osobne asistencije iz čl. 18. uključujući i vjerske zajednice, moći će pružati uslugu osobne asistencije ukoliko ispunjavaju mjerila prostora, opreme, potrebnih radnika, sadržaj, opseg i način pružanja usluge sukladno čl. 19. st. 1. Mjerila za pružanje usluge osobne asistencije pravilnikom propisuje ministar. Ne prihvaća se prijedlog izmjene čl. 20. st. 3. Trajanje licence usklađeno je s trajanjem licence svih ostalih pružatelja socijalnih usluga, a što je definirano Zakonom o socijalnoj skrbi. Komentar na čl. 24 primljen je na znanje. Ne prihvaća se komentar na čl. 26. s obzirom da su pravne osobe koje pružaju uslugu osobne asistencije u pogledu plaćanja cijene po povlaštenim uvjetima izjednačene s ustanovama socijalne skrbi i drugim pravnim i fizičkim osobama koje pružaju socijalne usluge temeljem Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22). Članak 29. usklađen je sa Zakonom o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22) u pogledu odredbe kojom se propisuje obveza pružanja socijalne usluge u zasebnoj organizacijskoj jedinici. Ističemo da se navedena obveza sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22) odnosi na udruge, vjerske zajednice, trgovačka društva i druge domaće i strane pravne osobe te obrtnike. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene čl. 32. na način da isti propisuje sljedeće: (1) Uslugu osobne asistencije koju pruža videći pratitelj, a za kojom je procijenjena potreba pomoći temeljem Liste procjene potreba, može ostvariti osoba s invaliditetom u rasponu od 10 do 60 sati mjesečno. (2) Uslugu osobne asistencije koju pruža videći pratitelj može ostvariti osoba koja ima oštećenje vida četvrtog stupnja težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja koja nema ostatka osjeta svjetla, a koja živi sama ili ima utvrđena dodatna oštećenja ili kronične bolesti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja u trajanju od 40 do 60 sati mjesečno. (3) Uslugu osobne asistencije koju pruža videći pratitelj može ostvariti osoba koja ima oštećenje vida četvrtog stupnja težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja u trajanju od 30 do 40 sati mjesečno. (4) Uslugu osobne asistencije koju pruža videći pratitelj može ostvariti osoba koja ima oštećenje vida trećeg stupnja težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja u trajanju od 10 do 20 sati mjesečno. Postupak vještačenja nije predmet uređenja ovoga Zakona. Ističemo da je čl. 45 st. 6. ovog Zakona definirano da Komisija u suradnji s korisnikom usluge osobne asistencije izrađuje Listu procjene potreba za svakog korisnika. Ne prihvaća se komentar čl. 35. Nacrti svih pravilnika vezanih uz Zakon o osobnoj asistenciji bit će izrađeni do 1. srpnja 2023. godine te objavljeni na portalu e-savjetovanje neposredno nakon donošenja Zakona. Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji ne propisuje dohodovni cenzus kao uvjet za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije, već propisuje obvezu sudjelovanja korisnika odnosno obveznika uzdržavanja u plaćanju usluge osobne asistencije. Članci 36., 37. i 38. se mijenjaju na način da će se sudjelovanje korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije propisati jednim člankom kojim će se definirati da osoba koja uslugu osobne asistencije koristi temeljem rješenja Zavoda nije dužna sudjelovati u plaćanju usluge ukoliko su joj prihodi niži od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, odnosno da je dužna sudjelovati u plaćanju cijene usluge u iznosu od 1% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini te u iznosu od 2% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od dvije prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini. Također se uređuje da se u iznos prihoda kojima je korisnik dužan sudjelovati u plaćanju cijene usluge osobne asistencije ne uračunava iznos koji korisnik plaća za uzdržavanje člana obitelji, prema zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi te ističemo da je brisana obveza zakonskog obveznika uzdržavanja u sudjelovanju u plaćanju cijene usluge. Ne prihvaća se komentar čl. 43. Korisnik sukladno čl. 43. st. 2. predlaže pružatelja usluge osobne asistencije a isti će biti naveden u rješenju Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Sukladno navedenom korisnik će na temelju rješenja Zavoda moći koristiti uslugu samo kod jednog pružatelja usluge. Neiskorišteni sati iz jednog mjeseca neće se moći koristiti u sljedećem mjesecu budući da će se mjesečni broj sati osobne asistencije odrediti prema potrebama korisnika. Vezano uz upit koji se odnosi na mrežu pružatelja socijalnih usluga ističemo da će sukladno čl. 54. st. 4. uslugu osobne asistencije u mreži usluge osobne asistencije moći pružati, između ostalih, i pravne osobe s kojima je Ministarstvo sklopilo ugovor o pružanju usluge osobne asistencije. Nadalje, vezano za pružanje usluge osobne asistencije u mreži, čl. 56. definira postupak javnog poziva za podnošenje ponuda za sklapanje ugovora za pružanje usluge osobne asistencije sukladno iskazanim potrebama u mreži usluge osobne asistencije, a čl. 57. definira postupak sklapanja ugovora za pružanje usluge osobne asistencije u mreži usluge osobne asistencije s pružateljima usluge čiji osnivač nije Republika Hrvatska. Ne prihvaća se komentar čl. 72. Nacrti svih pravilnika vezanih uz Zakon o osobnoj asistenciji bit će izrađeni do 1. srpnja 2023. godine te objavljeni na portalu e-savjetovanje neposredno nakon donošenja Zakona.
35 Udruga slijepih USKA PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI Komentar Nacrta prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji Članak 3. st. 1. toč. 6. Videći pratitelj je radnik zaposlen kod pružatelja usluge osobne asistencije za pružanje usluge pratnje i pomoći osobi s oštećenjem vida u svakodnevnim aktivnostima sukladno njihovim potrebama Komentar: Prijedlog definicije: - Videći pratitelj je radnik zaposlen kod pružatelja usluge osobne asistencije, koji ima odgovarajuće vještine, znanja, sposobnosti za pružanje usluge pratnje i pomoći osobi s oštećenjem vida u svakodnevnim aktivnostima sukladno njihovim potrebama. Članak 3. st. 1. toč. 10. i 11. - Prihod su novčana sredstva ostvarena po osnovi rada, mirovine, primitaka od imovine ili na neki drugi način, primjerice primitak od udjela u kapitalu, kamate od štednje i sl. ostvaren u tuzemstvu i inozemstvu umanjen za iznos uplaćenog poreza i prireza. - Imovina su sve pokretnine, nekretnine, imovinska prava, iznos gotovine u domaćoj i stranoj valuti, štednja odnosno novčana sredstva na osobnim računima ili štednim knjižicama, darovi, vrijednosni papiri, dionice, poslovni udjeli, stambena štednja, životno osiguranje i ostala imovina u tuzemstvu i u inozemstvu Komentar: Definicije je potrebno izostaviti iz Zakona obzirom da bilo kakvi cenzusi ne bi trebali biti sadržani u istom. Članak 6 (1) Osobna asistencija obuhvaća: − obavljanje kućanskih poslova koje korisnik nije u mogućnosti samostalno obaviti ili koje umjesto korisnika nisu u mogućnosti obaviti članovi kućanstva − organiziranje prehrane i hranjenje − održavanje osobne higijene − omogućavanje mobiliteta i kretanja − rukovanje pomagalima − pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar Republike Hrvatske − administrativni poslovi − pružanje podrške u komunikaciji između osobe s oštećenjem sluha i čujuće okoline u svrhu pristupa informacijama u svim područjima život a − pružanje podrške u kretanju gluhoslijepim osobama te podrške u komunikaciji između gluhoslijepih osoba i okoline, u svrhu pristupa informacijama u svim područjima života. (2) Iznimno, sadržaj osobne asistencije može obuhvatiti i pružanje usluge osobne asistencije izvan Republike Hrvatske ako je uslugu osobne asistencije potrebno pružiti osobi s invaliditetom koja je ispred udruge osoba s invaliditetom ili udruge koja djeluje u korist osoba s invaliditetom osnovane sukladno zakonu kojim se uređuju udruge, osobno imenovana članom izvršnog tijela međunarodne organizacije koja djeluje u području zaštite prava osoba s invaliditetom čija je udruga punopravni član, a u svrhu aktivnog izvršavanja obveza člana izvršnog tijela međunarodne organizacije. Komentar: Predlaže se izmjena stavka 1. tako da glasi: „Osobna asistencija usklađuje se s individualnim potrebama pojedinca i može obuhvaćati: …“ Potrebna je izmjena stavka 2. na način da glasi: Iznimno, sadržaj osobne asistencije može obuhvatiti i pružanje usluge osobne asistencije izvan Republike Hrvatske ako je uslugu osobne asistencije potrebno pružiti osobi s invaliditetom koja osobno sudjeluje u organiziranim aktivnostima međunarodnih organizacija, a koja djeluju u području zaštite prava osoba s invaliditetom, a u svrhu izvršavanja obveza na međunarodnoj razini. Članak 10. st. 1. toč. 8. Pravo na uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent ne može ostvariti osoba: - koja ostvaruje uslugu osobne asistencije koju pruža videći pratitelj. Komentar: Članak 10. st. 1. toč. 8 diskriminira slijepe osobe, stoga ju je potrebno ukloniti. Postoje članovi koji uz sljepoću, kao prioritetni invaliditet imaju i druga oštećenja te odgovaraju uvjetima za ostvarenje prava na osobnog asistenta npr. dva sata dnevno, a čije su potrebe za videćim pratiteljem također neophodne. Osobni asistent ne radi uslugu videćeg pratitelja. Članak 13. Pravo na uslugu videćeg pratitelja ne može ostvariti osoba: - kojoj je osiguran smještaj u ustanovi socijalne skrbi i kod drugih pružatelja socijalnih usluga, u zdravstvenoj ili u drugoj ustanovi odnosno organizirano stanovanje temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi ili drugog propisa - čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi - koja ostvaruje pravo na njegovatelja temeljem drugih propisa - kojoj član kućanstva može pružiti uslugu pratnje i pomoći u svakodnevnim aktivnostima sukladno njihovim potrebama - koja je na liječenju i/ili rehabilitaciji u zdravstvenoj ustanovi, a koja ima članove obitelji koji mogu pružiti podršku - koja je sklopila ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, osim u slučaju pokretanja postupka za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništaj ugovora - koja se nalazi u istražnom zatvoru ili na izdržavanju kazne zatvora - koja ostvaruje uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent. Komentar: Osobama kojima je osiguran smještaj u ustanovi socijalne skrbi ili koja je na liječenju i/ili rehabilitaciji te na izdržavanju kazne zatvora (istražnom zatvoru) i dalje je potrebna usluga osobne asistencije/ videćeg pratitelja za pojedine aktivnosti koje ne može sama obaviti, samo u smanjenom opsegu, a zbog nedostatka znanja u području specifičnih potreba slijepih osoba. Takva podrška najčešće nije osigurana u sklopu ustanove. U vezi čl. 13. st. 1. toč. 2., osobi s oštećenjem vida, čiji član kućanstva ima status roditelja njegovatelja, neophodno je osigurati uslugu videćeg pratitelja u smanjenom opsegu. U vezi čl. 13. st. 1. toč. 3. - Njegovatelj nije isto što i osobni asistent niti mu je ista namjena. Također je potrebno ukloniti točku 4. prema kojoj pravo na uslugu videćeg pratitelja ne može ostvariti osoba kojoj član kućanstva može pružiti uslugu pratnje i pomoći u svakodnevnim aktivnostima sukladno njihovim potrebama. Naime, nerealno je da će se kvalitetno moći utvrditi kojoj je osobi član kućanstva u mogućnosti ili nije u mogućnosti pružiti uslugu, u kakvim uvjetima živi pojedina osoba, kakvog su zdravstvenog stanja članovi kućanstva, u kakvim su odnosima članovi kućanstva itd. Ovakva formulacija navedenog stavka stavlja u vrlo loš položaj slijepe osobe, posljedično stvara osjećaj ovisnosti i nesamostalnosti u odlučivanju, te negativno utječe na osobni razvoj i međuljudske odnose u obitelji. Potrebno je ukloniti točku 8. – diskriminira slijepe osobe. Postoje članovi koji uz sljepoću, kao prioritetni invaliditet imaju i druga oštećenja te odgovaraju uvjetima za ostvarenje prava na osobnog asistenta npr. dva sata dnevno, a čije su potrebe za videćim pratiteljem također neophodne. Osobni asistent ne radi uslugu videćeg pratitelja. Članak 16. Videći pratitelj mora biti punoljetna radno i poslovno sposobna osoba koja ima završeno najmanje srednjoškolsko obrazovanje i završen formalni program osposobljavanja za videćeg pratitelja u trajanju od najmanje 160 sati. Komentar: Članak treba glasiti: „Videći pratitelj mora biti punoljetna radno i poslovno sposobna osoba koja ima završeno najmanje srednjoškolsko obrazovanje i završen neformalni program osposobljavanja za videćeg pratitelja u trajanju od najmanje 100 sati.“ Formalno obrazovanje nužno neće osigurati kvalitetu usluge. Pitanje je tko će osigurati sredstva za plaćanje formalnog obrazovanja. Formalno obrazovanje nužno traje 140 sati. Neformalnim obrazovanjem u trajanju od 100 sati koje će biti treba obuhvatiti izobrazbu od strane stručnih osoba u skladu s izrađenim programom i obuhvaćati teorijski i praktični dio, što treba regulirati pravilnikom. Potrebno je umetnuti stavak drugi koji bi glasio: „(2) Iznimno, videći pratitelj može biti osoba koja ne ispunjava uvjet iz prethodnog stavka koji se odnosi na neformalno osposobljavanje u trajanju 100 sati za videćeg pratitelja, ako je do dana stupanja na snagu ovoga Zakona završila edukaciju za videćeg pratitelja u trajanju od najmanje 10 sati, ima najmanje šest mjeseci radnog iskustva na poslovima videćeg pratitelja i ispunjava ostale uvjete za videćeg pratitelja propisane ovim Zakonom.“ Članak 18. (1) Uslugu osobne asistencije pružaju: 1. ustanove socijalne skrbi: a) dom socijalne skrbi i b) centar za pomoć u kući 2. udruga, vjerska zajednica i druga pravna osoba. Komentar: Udruga mora biti Udruga osoba s invaliditetom. Vjerske zajednice nemaju zašto pružati uslugu, ne raspolažu znanjima niti poznaju specifične potrebe određene kategorije osoba s invaliditetom. Tko su te druge pravne osobe? Smatramo da se mora definirati da druge pravne osobe moraju imati iskustva u pružanju socijalnih usluga korisnicima, kako bi pružanje usluge bilo osigurano i kvalitetom i poznavanjem prava na neovisno življenje. Npr. druga pravna osoba čiji ciljevi, djelatnost i područje djelovanja su regulirani Statutom ili drugim ustrojbenim aktom (registar djelatnosti), a koji su usmjereni ka osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju. Članak 19. (1) Za pružanje usluge osobne asistencije pravne osobe iz članka 18. ovoga Zakona moraju ispunjavati mjerila prostora, opreme, potrebnih radnika, sadržaj, opseg i način pružanja usluge. (2) Mjerila za pružanje usluge osobne asistencije iz stavka 1. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar nadležan za socijalnu skrb (u daljnjem tekstu: ministar). Komentar: Mjerila u posebnom pravilniku moraju biti minimalna s obzirom da se usluga pruža izvan prostorija pružatelja. Rok donošenja Pravilnika mora ostaviti dovoljno vremena za ishođenje potrebnih dozvola i licenci kako bi se usluga mogla pružati sukladno najavljenom datumu primjene Zakona. Članak 20. st. 3. Rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi se na razdoblje do tri godine. Komentar: U cilju smanjenja troškova postupka i fleksibilizacije administracije, predlažemo da se rok produlji na pet godina. Članak 24. (1) Jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb dužan je za pružatelje usluge osobne asistencije kojima je donio rješenje o ispunjavanju mjerila najmanje jednom godišnje obavljati kontrolu ispunjavanja mjerila za pružanje usluge osobne asistencije utvrđenih rješenjem. (2) U slučaju osnovane sumnje na nastupanje nepravilnosti u pogledu propisanih i utvrđenih mjerila za pružanje usluge osobne asistencije korisnicima , jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb dužan je bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana, o utvrđenim nepravilnostima obavijestiti ministarstvo nadležno za socijalnu skrb (u daljnjem tekstu: Ministarstvo). Komentar: Treba voditi računa da se usluga pruža izvan prostora pružatelja te da Pravilnikom o mjerilima trebaju biti propisati minimalna mjerila. Članak 26. Pravne osobe koje pružaju uslugu osobne asistencije izjednačene su s kućanstvima u plaćanju cijene po povlaštenim uvjetima za korištenje vodnih i komunalnih usluga te za plaćanje mjesečne pristojbe Hrvatskoj radioteleviziji. Komentar: Ako će pružatelji usluge biti druge pravne osobe (npr. trgovačka društva), ovaj članak gubi smisao jer se radi o profitnim organizacijama koje sve svoje troškove trebaju podmirivati realnu cijenu usluge. Udruge svoj višak prihoda ulažu u djelatnosti kojima se bave, dok trgovačka društva rade u svrhu profita. Članak 29. (1) Udruga, vjerska zajednica i druga pravna osoba koja, osim obavljanja druge djelatnosti za koju je upisana u sudski registar ili kod drugog nadležnog tijela u skladu s posebnim propisima, pruža uslugu osobne asistencije, dužna ju je organizirati u zasebnoj organizacijskoj jedinici na način i pod uvjetima propisanim ovim Zakonom. (2) Organizacijska jedinica u pravnoj osobi iz stavka 1. ovoga članka u kojoj se organizira usluga osobne asistencije mora imati voditelja koji vodi poslovanje i odgovoran je za zakonitost rada. Komentar: Na koji način će osoba biti odgovorna??? Voditelj organizacijske jedinice ne mora biti osoba ovlaštena za zastupanje. Navedena je formulacija preuzeta iz Zakona o socijalnoj skrbi koja se odnosi na ustanove koje su financirane iz državnog proračuna. Članak 32. st. 1. (1) Uslugu osobne asistencije koju pruža videći pratitelj može ostvariti osoba koja ima oštećenje vida četvrtog stupnja težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja u trajanju od 30 sati mjesečno. (2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, uslugu osobne asistencije koju pruža videći pratitelj može ostvariti nezaposlena osoba koja živi sama i koja ima oštećenje vida četvrtog stupnja težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja u trajanju od 60 sati mjesečno. (3) Uslugu osobne asistencije koju pruža videći pratitelj može ostvariti osoba koja ima oštećenje vida trećeg stupnja težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja u trajanju od 10 sati mjesečno. Komentar: Navedena formulacija nije u skladu s prijedlozima Hrvatskog saveza slijepih koji je svog predstavnika imao u užoj i široj radnoj skupini Ministarstva, stavlja pojedine skupine osoba s oštećenjem vida u diskriminirajući položaj i neprihvatljiva je. Nikako ne treba raditi razliku između zaposlenih i nezaposlenih osoba s oštećenjem vida, ne treba ih demotivirati za uključivanje na tržište rada, a pratnja je itekako potrebna tek onim osobama koje su uključene na tržište rada (primjer dobre prakse iz Skandinavije). Nadalje, jedini kriterij dodjele sati treba se odnositi na stupanj težine oštećenja/ funkcionalnih sposobnosti i uvjete života (samac ili u obitelji), ali svakako treba biti u skali i poštovati individualne potrebe pojedinca uvažavajući njegove obiteljske i međuljudske odnose. Prijedlog novog članka: „Uslugu može dobiti osoba: IV. stupanj težine oštećenja bez ostatka osjeta svjetla ili s dodatnim oštećenjima - Osobe koje žive same 60 - 70 sati mjesečno - Ostale osobe 50 - 60 sati mjesečno IV. stupanj težine oštećenja s ostatkom osjeta svjetla - Osobe koje žive same 50- 60 sati mjesečno - Ostale osobe 40 – 50 sati mjesečno III. stupanj težine oštećenja - Osobe koje žive same 20 – 40 sati mjesečno - Ostale osobe 10 – 20 sati mjesečno“ Kod vještačenja „ostalih osoba“ treba individualno utvrditi da li, iako živi u kućanstvu s ostalim članovima obitelji, su isti u mogućnosti pomagati osobi s invaliditetom (zbog zdravstvenog stanja, dobi, međuljudskih odnosa). Članak 35. Osoba koja uslugu osobne asistencije koristi temeljem rješenja Hrvatskog zavoda za socijalni rad (u daljnjem tekstu: Zavod) dužna je djelomično platiti cijenu usluge sukladno pravilniku iz članka 39. stavka 2. ovoga Zakona. Komentar: Pravilnik mora biti donijet paralelno sa zakonom. Bez nacrta prijedloga pravilnika nemoguće je kvalitetno komentirati zakon. Pravilnikom se u potpunosti mogu izmijeniti uvjeti i kriteriji za pružanje usluge osobne asistencije Članak 36. (1) Korisnik iz članka 35. ovoga Zakona dužan je u plaćanju cijene usluge osobne asistencije sudjelovati svojim prihodima i imovinom koja ne služi njemu ili članovima njegova kućanstva za podmirenje osnovnih životnih potreba. (2) U iznos prihoda kojima je korisnik dužan sudjelovati u plaćanju cijene usluge osobne asistencije ne uračunava se iznos koji korisnik plaća za uzdržavanje člana obitelji, prema zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi. Komentar: Protiv toga smo da korisnik participira u pružanju usluge. Ovime se ponovno uvode cenzusi. Dok se ne vidi u pravilniku kako je regulirana participacija, ne možemo pristati na isto. Ne zna se cijena usluge niti postotak participiranja. Najvažnije, eventualno participiranje treba se odrediti u minimalnom postotku, ne uzimajući u obzir visinu prihoda ili imovine, već samo treba uzeti u obzir broj sati usluge koju osoba dobiva. Ovaj komentar se odnosi i na članke 37. i 38. i ostale članke koji se odnose na participaciju korisnika. Članak 37. (1) Ako korisnik usluge osobne asistencije ne može ni djelomično platiti cijenu usluge, dužni su je djelomično platiti obveznici uzdržavanja sukladno pravilniku iz članka 39. stavka 2. ovoga Zakona. (2) Zakonski obveznik uzdržavanja korisnika iz stavka 1. ovoga članka nije dužan sudjelovati u plaćanju cijene usluge ako je njegov prihod ili prihod njegova kućanstva manji od trostrukog iznosa zajamčene minimalne naknade za samca ili kućanstvo sukladno zakonu kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi. Komentar: Ponovno se uvode cenzusi koje smo Zakonom o socijalnoj skrbi eliminirali. Neprihvatljivo. Članak 43. (1) Usluga osobne asistencije može se pružati na temelju: - rješenja Zavoda ili - ugovora sklopljenog između korisnika i pružatelja usluge. (2) Korisnik predlaže pružatelja usluge osobne asistencije. (3) Korisnik koji uslugu osobne asistencije koristi temeljem ugovora iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka u cijelosti snosi troškove usluge. Komentar: U stavku 1. nije jasno na koji način će se regulirati odnos OSI koja ima rješenje i pružatelja usluge te da li će korisnik moći npr. uslugu videćeg pratitelja koristiti kod više pružatelja (npr. 60 sati videćeg pratitelja koristiti na način da 30 koristi kod jednog pružatelja, a 30 kod drugog). Nije jasno hoće li se neiskorišteni sati u jednom mjesecu moći iskoristiti u sljedećem mjesecu ovisno o potrebi samog korisnika. Članak je nejasan. Što znači da korisnik predlaže pružatelja usluge osobne asistencije? Da li se isto odnosi samo na korisnike koji plaćaju uslugu u cijelosti? Članak 45. (1) Potrebu za uslugom osobne asistencije koju pruža osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj, broj sati usluge osobne asistencije koju pruža komunikacijski posrednik za gluhe iz članka 31. stavka 1. te opravdanost pružanja usluge od strane člana obitelji procjenjuje Komisija za procjenu potrebe korisnika na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, medicinske i druge dokumentacije te potvrde o statusu osobe s invaliditetom koju izdaje Hrvatski zavod za javno zdravstvo. (2) Komisiju iz stavka 1. ovoga članka čini stručni radnik Zavoda, predstavnik pružatelja usluge s liste licenciranih pružatelja usluge s područja na kojem se usluga pruža i predstavnik korisnika korisničke skupine za koju se traži usluga. (3) Članove Komisije iz stavka 1. ovoga članka imenuje Zavod. (4) Komisija iz stavka 1. ovoga članka sastaje se na poziv stručnog radnika Zavoda. (5) U svrhu procjene potreba korisnika za uslugom osobne asistencije stručni radnik Zavoda s članovima Komisije procjenjuje potrebu terenskog obilaska korisnika. (6) Komisija u suradnji s korisnikom usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj izrađuje listu procjene potreba za svakog korisnika. Komentar: Ne postoji opravdanost pružanja usluge od strane člana obitelji i da ta činjenica može utjecati na uslugu videćeg pratitelja. Obrazloženo ranije. Nejasno je na koji način se utvrđuje komisija. Obrasce procjene treba napraviti usporedo s izradom pravilnika. Članak 48. (1) Za točnost podataka navedenih u zahtjevu za priznavanje prava na uslugu osobne asistencije i podataka danih u postupku preispitivanja uvjeta za daljnje ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije podnositelj zahtjeva odnosno korisnik prava odgovara materijalno i kazneno. (2) Sudovi, financijske institucije i druga tijela dužni su na zahtjev Zavoda, bez odgode a najkasnije u roku od osam dana, dostaviti podatke o prihodima i imovini podnositelja zahtjeva i članova njegova kućanstva. Komentar: Ukinuti stavak 2. jer se prihodi, imovina i cenzus moraju ukinuti. Članak 54. (1) Usluga osobne asistencije može se pružati u mreži i izvan mreže usluge osobne asistencije. (2) Mrežom usluge osobne asistencije određuje se potreban broj usluge za područje Republike Hrvatske. (3) Odluku o mreži usluge osobne asistencije donosi ministar, uz prethodno pribavljeno mišljenje jedinica područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba i javno je dostupna na mrežnim stranicama Ministarstva. (4) Uslugu osobne asistencije u mreži usluge osobne asistencije pružaju dom socijalne skrbi i centar za pomoć u kući kojima je osnivač Republika Hrvatska te pravne osobe s kojima je Ministarstvo sklopilo ugovor o pružanju usluge osobne asistencije, osim ako ovim Zakonom ili posebnim propisima nije drukčije određeno. (5) Uslugu osobne asistencije izvan mreže usluga osobne asistencije pružaju pravne osobe koje imaju izvršno rješenje o ispunjavanju mjerila za pružanje usluge osobne asistencije u skladu s ovim Zakonom i pravilnikom iz članka 19. stavka 2. ovoga Zakona. Komentar: Nije jasno hoće li udruge osoba s invaliditetom moći biti pružatelji predmetne usluge u mreži? Koliko raspolažemo informacijama, iskazane potrebe u mreži nisu u skladu s realnim potrebama korisnika. Članak 72. (1) Ministar će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti pravilnike iz članka 19. stavka 2., članka 34. stavka 4., članka 39. stavka 2., članka 55., članka 56. stavka 6., članka 58. stavka 2., članka 61. stavka 4. i članka 68. stavka 7. ovoga Zakona. (2) Ministar će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti odluke iz članka 34. stavka 1. i članka 54. stavka 3. ovoga Zakona. (3) Do stupanja na snagu pravilnika iz članka 39. stavka 2. ovoga Zakona korisnici usluge osobne asistencije nisu obvezni sudjelovati u plaćanju usluge osobne asistencije. Komentar: 6 mjeseci je predugačak rok. Dok god nema pravilnika nemoguće je pružati uslugu, s obzirom na rješenja za pružatelja usluga koja se moraju donijeti temeljem pravilnika koji će propisivati kriterije i uvjete. Djelomično prihvaćen Prihvaća se prijedlog izmjene članka 3. st. 1. toč. 6. Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji ne propisuje cenzuse kao uvjet za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije, već propisuje obvezu sudjelovanja korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije. Članci 35., 36. i 37. su djelomično izmijenjeni na način da će se sudjelovanje korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije propisati jednim člankom kojim će se definirati da osoba koja uslugu osobne asistencije koristi temeljem rješenja Zavoda nije dužna sudjelovati u plaćanju usluge ukoliko su joj prihodi niži od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, odnosno da je dužna sudjelovati u plaćanju cijene usluge u iznosu od 1% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini te u iznosu od 2% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od dvije prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini. Slijedom navedenog prijedlog vezan uz brisanje točaka 10. i 11. u čl. 3. st. 1. se djelomično prihvaća te se iz Nacrta prijedloga zakona briše toč. 11., odnosno pojam „imovina“. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene čl. 6. st. 1. na način da se riječ „obuhvaća“ mijenja s terminom „može obuhvatiti“. Usluga osobne asistencije je navedenim stavkom jasno definirana i sveobuhvatna, uključujući potrebe svih korisničkih skupina, a Listom procjene potreba individualno će se utvrditi aktivnosti u kojima će se pružati podrška za pojedinu korisničku skupinu. Prihvaća se i prijedlog da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše st. 2. Ne prihvaća se prijedlog za brisanje članka 10. st. 1. toč. 8. Slijepa osoba, koja i pored sljepoće ima i druga funkcionalna oštećenja temeljem kojih će ostvariti pravo na uslugu osobnog asistenta, uslugu pratnje pružat će osobni asistent u okviru usluge osobne asistencije. Ne prihvaća se komentar članka 13. Pravilnikom o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/22) definiran je obuhvat sadržaja usluge organiziranog stanovanja te usluge smještaja. Smještaj je usluga kojom se korisniku pruža intenzivna skrb i zadovoljavanje osnovnih životnih potreba kada to nije moguće osigurati u obitelji i pružanjem drugih socijalnih usluga, a smještajem se osigurava stanovanje i organizirane aktivnosti tijekom dana uz stalnu stručnu i drugu pomoć i potporu u osiguravanju osnovnih i dodatnih životnih potreba koje ne mogu biti zadovoljene u obitelji. Organizirano stanovanje je socijalna usluga kojom se osigurava stanovanje u stambenoj jedinici uz stalnu ili povremenu stručnu i drugu pomoć i potporu u osiguravanju osnovnih životnih potreba te socijalnih, radnih, kulturnih, obrazovnih, rekreacijskih i drugih potreba radi uspostavljanja i održavanja njihovih socijalnih uloga, izjednačavanja njihovih mogućnosti, poboljšanja kvalitete života, poticanja aktivnog i samostalnog življenja te socijalnog uključivanja, ovisno o potrebama korisnika. Ne prihvaća se prijedlog za brisanje članka 13. st. 1. toč. 7. s obzirom da je čl. 82. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (NN 14/21) propisano da se zatvoreniku osobi s invaliditetom osigurava smještaj primjeren vrsti i stupnju njegove invalidnosti. Djelomično se prihvaća komentar čl. 13. st. 1. toč. 5. te se ista točka briše a u Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji dodaje se odredba kojom će se propisati mirovanje prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od 30 dana, odnosno prestanak prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od šest mjeseci. Ne prihvaća se prijedlog izmjene članka 13. stavka 1. točke 2. s obzirom da roditelj njegovatelj / njegovatelj treba pružiti uslugu pratnje. Ne prihvaća se komentar čl. 13. stavka 1. točke 4. Obiteljski zakon, kao jedan od temeljnih zakona iz sustava socijalne skrbi definira načelo solidarnosti, uzajamnog poštovanja i pomaganja po kojem proizlaze dužnosti, prava i obveze članova obitelji te su odredbe Zakona o osobnoj asistenciji u skladu s navedenim načelom. Ne prihvaća se prijedlog za brisanje članka 13. st. 1. toč. 8. Slijepa osoba, koja i pored sljepoće ima i druga funkcionalna oštećenja temeljem kojih će ostvariti pravo na uslugu osobnog asistenta, uslugu pratnje pružat će osobni asistent u okviru usluge osobne asistencije. Djelomično se prihvaća izmjena čl. 16. na način da se brišu riječi „formalno“ i „u trajanju od najmanje 160 sati“. Ne prihvaća se komentar čl. 18.. Sve pravne osobe, odnosno svi pružatelji usluge osobne asistencije iz čl. 18. uključujući i vjerske zajednice, moći će pružati uslugu osobne asistencije ukoliko ispunjavaju mjerila prostora, opreme, potrebnih radnika, sadržaj, opseg i način pružanja usluge sukladno čl. 19. st. 1. Mjerila za pružanje usluge osobne asistencije pravilnikom propisuje ministar. Ne prihvaća se prijedlog izmjene čl. 20. st. 3. Trajanje licence usklađeno je s trajanjem licence svih ostalih pružatelja socijalnih usluga, a što je definirano Zakonom o socijalnoj skrbi. Komentar na čl. 24 primljen je na znanje. Ne prihvaća se komentar na čl. 26. s obzirom da su pravne osobe koje pružaju uslugu osobne asistencije u pogledu plaćanja cijene po povlaštenim uvjetima izjednačene s ustanovama socijalne skrbi i drugim pravnim i fizičkim osobama koje pružaju socijalne usluge temeljem Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22). Članak 29. usklađen je sa Zakonom o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22) u pogledu odredbe kojom se propisuje obveza pružanja socijalne usluge u zasebnoj organizacijskoj jedinici. Ističemo da se navedena obveza sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22) odnosi na udruge, vjerske zajednice, trgovačka društva i druge domaće i strane pravne osobe te obrtnike. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene čl. 32. na način da isti propisuje sljedeće: (1) Uslugu osobne asistencije koju pruža videći pratitelj, a za kojom je procijenjena potreba pomoći temeljem Liste procjene potreba, može ostvariti osoba s invaliditetom u rasponu od 10 do 60 sati mjesečno. (2) Uslugu osobne asistencije koju pruža videći pratitelj može ostvariti osoba koja ima oštećenje vida četvrtog stupnja težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja koja nema ostatka osjeta svjetla, a koja živi sama ili ima utvrđena dodatna oštećenja ili kronične bolesti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja u trajanju od 40 do 60 sati mjesečno. (3) Uslugu osobne asistencije koju pruža videći pratitelj može ostvariti osoba koja ima oštećenje vida četvrtog stupnja težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja u trajanju od 30 do 40 sati mjesečno. (4) Uslugu osobne asistencije koju pruža videći pratitelj može ostvariti osoba koja ima oštećenje vida trećeg stupnja težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja u trajanju od 10 do 20 sati mjesečno. Postupak vještačenja nije predmet uređenja ovoga Zakona. Ističemo da je čl. 45 st. 6. ovog Zakona definirano da Komisija u suradnji s korisnikom usluge osobne asistencije izrađuje Listu procjene potreba za svakog korisnika. Ne prihvaća se komentar čl. 35. Nacrti svih pravilnika vezanih uz Zakon o osobnoj asistenciji bit će izrađeni do 1. srpnja 2023. godine te objavljeni na portalu e-savjetovanje neposredno nakon donošenja Zakona. Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji ne propisuje dohodovni cenzus kao uvjet za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije, već propisuje obvezu sudjelovanja korisnika odnosno obveznika uzdržavanja u plaćanju usluge osobne asistencije. Članci 36., 37. i 38. se mijenjaju na način da će se sudjelovanje korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije propisati jednim člankom kojim će se definirati da osoba koja uslugu osobne asistencije koristi temeljem rješenja Zavoda nije dužna sudjelovati u plaćanju usluge ukoliko su joj prihodi niži od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, odnosno da je dužna sudjelovati u plaćanju cijene usluge u iznosu od 1% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini te u iznosu od 2% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od dvije prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini. Također se uređuje da se u iznos prihoda kojima je korisnik dužan sudjelovati u plaćanju cijene usluge osobne asistencije ne uračunava iznos koji korisnik plaća za uzdržavanje člana obitelji, prema zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi te ističemo da je brisana obveza zakonskog obveznika uzdržavanja u sudjelovanju u plaćanju cijene usluge. Ne prihvaća se komentar čl. 43. Korisnik sukladno čl. 43. st. 2. predlaže pružatelja usluge osobne asistencije a isti će biti naveden u rješenju Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Sukladno navedenom korisnik će na temelju rješenja Zavoda moći koristiti uslugu samo kod jednog pružatelja usluge. Neiskorišteni sati iz jednog mjeseca neće se moći koristiti u sljedećem mjesecu budući da će se mjesečni broj sati osobne asistencije odrediti prema potrebama korisnika. Vezano uz upit koji se odnosi na mrežu pružatelja socijalnih usluga ističemo da će sukladno čl. 54. st. 4. uslugu osobne asistencije u mreži usluge osobne asistencije moći pružati, između ostalih, i pravne osobe s kojima je Ministarstvo sklopilo ugovor o pružanju usluge osobne asistencije. Nadalje, vezano za pružanje usluge osobne asistencije u mreži, čl. 56. definira postupak javnog poziva za podnošenje ponuda za sklapanje ugovora za pružanje usluge osobne asistencije sukladno iskazanim potrebama u mreži usluge osobne asistencije, a čl. 57. definira postupak sklapanja ugovora za pružanje usluge osobne asistencije u mreži usluge osobne asistencije s pružateljima usluge čiji osnivač nije Republika Hrvatska. Ne prihvaća se komentar čl. 72. Nacrti svih pravilnika vezanih uz Zakon o osobnoj asistenciji bit će izrađeni do 1. srpnja 2023. godine te objavljeni na portalu e-savjetovanje neposredno nakon donošenja Zakona.
36 Ružica Skert PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI Ovo su moji osobni komentari na nacrt Zakona o osobnoj asistenciji, jer sam majka osobe s invaliditetom (koja za sada još ne koristi uslugu kroz program /projekt), a zaposlena sam u Udruzi osoba s invaliditetom Slavonski Brod "Loco-Moto" na poziciji voditeljice programa "OA- naša desna ruka" koji se u 2022. god. financira sredtstvima MRMSOSP: 1- Zakon bi se treba nazvati "Zakon o usluzi osobne asistencije", jer isti propisuje kome i pod kojim uvijetima će se usluga osobne asistencije pružati. 2- Pod 3. Posljedice koje će proisteći donošenjem zakona- tu sam mišljenja da su predviđena nedovoljna financijska sredstva za pružanje usluge u 2023. i 2024. godini za predviđenih 13.110 osoba s obzirom da bi se usluga trebala tim osobama priznati od 4-16 h/ dnevno. 3- Primjedba na članak 9.- mišljenja sam da bi pravo na uslugu osobne asistencije trebala ostvariti i djeca s poteškoćama u razvoju i prije navršene 18. godine života, ukoliko je iz njihovih dijagnoza razvidno da se radi o bolestima i stanjima kod kojih neće doći do promjene stanja, odnosno poboljšanja zdravstvenog stanja ni nakon 18. godine života. 4- Primjedba na članak 10., stavak 3.- OSI čiji roditelji imaju status roditelja-njegovatelja nebi imali pravo na uslugu- moje mišljenje je da bi se trabalo voditi računa o socijalno-anamnestičkom statusu OSI koja je korisnik usluge, odnosno da bi se OSI čiji su roditelji-njegovatelji trebalo priznati pravo na minimalno 4-8 h dnevno usluge OA, kako bi roditelj-njegovatelj mogao zadovoljiti svoje pravo na odlazak liječniku, u kupovinu, odmor i ostale osobne potrebe ( jer oni trenutačno u statusu ne konzumiraju pravo na bolovanje, niti na godišnji odmor s obzirom da im u takvim situacijama nisu osigurane druge osobe u zamjenu). Primjedba na članak 10., stavak 5 - ovaj stavak jasnije definirati, jer po ovoj definici, korisnik usluge bi u trenutku odlaska na liječenje i/ili rehabilitaciju trebao dati otkaz osobnom asistentu, odnosno osobni asisten bi ostao bez posla određeni vremenski period. Mišljennja sam da bi trebalo definirati da se tada OA preraspoređuje kod drugog KOA ili da koristi godišnji odmor ukoliko na isti ima pravo po ZOR-u. 5- Primjedba na članak 14., stavak 1- "osoba koja ima završen formalni program osposobljavanja za osobnog asistenta i:"- ovo bi trebalo brisati, jer pod formalnim osposobljavanjem smatra se edukacija za osobnog asistenta od 10 h, što smatram da nije dovoljno, odnosno čak da je ovaj oblik edukacije nepotreban iz razloga jer svaka OSI koja ima potrebu za uslugom osobnog asistenta je jedinstvena sa svojim specifičnim individualnim potrebama, te se određene radnje npr. transferi, presvlačenja, hranjenja, kupanja, oblačenja obavljaju različito za svakog KOA. U ovaj stavak članka 14. bi dodala:- najmanje 20 ili čak 40 h radnog iskustva na poslovima OA, koje će biti vidljivo u Potvrdi HZMO-a o radnom stažu (e-radnoj knjižici)- što bi značilo da sve osobe koje su pružale uslugu osobne asistencije od kada se usluga pruža kroz projekte/programe, a bile su u nekom razdoblju zaposlene na određeno nepuno ili puno radno vrijeme, imaju potrebno radno iskustvo u obavljanju ovih poslova, tj. pružanju usluge. 6- Primjedba na članak 18. , točka 2. udruga, vjerska zajednica i druga pravna osoba- primjedba se odnosi na druga pravna osoba, jer bi se tu kao pružatelji usluga na slobodnom tržištu mogli pojaviti i pravne osobe koje nemaju u svom djelovanju rada usmjerenost na rad s osobama s invaliditetom. 7- Primjedba na članak 19., stavak 2 gdje se kaže da mjerila za pružanje usluge osobne asistencije pravilnikom propisuje ministar nadležan za socijalnu skrb. ... Mišlenja sam da se svi pravilnici i podzakonski akti, koje ministar donosi, trebaju propisati prije stupanja Zakona na snagu., ( daljnjim isčitavanjem nacrta ovog Zakona spominje se da ministar ima rok 6 mjeseci za donošenje svih podzakonskih akata i pravilnika od stupanja na snagu Zakona- dakle po tome može se zaključiti da nakon usvajanja u Saboru RH Zakon neće biti u primjeni još minimalno 6 mjeseci). 8- Primjedba na članak 20.- nedorečeno, jer usluga osobne asistencije nije definirana, te budućim pružateljima nije moguće ishoditi potrebnu licencu kod nadležnih jedinica područne (regionalne) samouprave. 9- Primjedba na članak 26. - da se u ovaj članak doda i električna i toplinska energija 10- Primjedbe na članak 30., stavak 1.- pomoć osobnog asistenta u rasponu od 20-80 h tjedno ( tjedan ima 168 h)- odnosno postavlja se pitanje šta sa subotama, nedjeljama, praznicima???, zar u te dane KOA ne žive? Također sve stavke i točke ovog članka potrebno je jasno definirati pravilnikom. 11- Primjedba na članak 35.- Protiv sam da korisnik sudjeluje u plaćanju usluge, pogotovo u sadašnjem razdoblju kada su OSI na rubu siromaštva i kada naknade koje ostvaruju preko CZSS-a ( osobna invalidnina, tuđa pomoć i njega), te preko HZMO-a uvećan dječji dodatak mnogima od njih su jedina financijska sredstva kojima podmiruju svoje osnovne potrebe za život. Participacija bi možda dolazila u obzir kada se donese Zakon o inkluzivnom dodatku, te ukoliko bi on bio prave vrijednosti iz koje bi OSI mogle normalno podmirivati svoje životne potrebe. 12- Primjedba na članak 45., stavak 5- u svrhu potreba korisnika za uslugom OA da je obavezno potreban terenski obilazak KOA. 13- Primjedba na članak 58., stavak 2- trebalo bi dodati da je registar pravnih i fizičkih osoba javno dostupan, kako bi korisnici koji steknu pravo na uslugu osobne asistencije mogli izabrati pružatelja usluge. 14- Ovim nacrtom predviđene su prekršajne odredbe i određeni novčani iznosi za nezakonito pružanje usluge (članak 69. do 71.), dok u nacrtu nigdje nije navedena ni okvirna minimalna cijena po satu usluge za pružatelje. Izgledno je da će mnoge dosadašnje udruge koje su uslugu osobne asistencije pružale kroz provedbu projekata i programa odustati, tj. neće biti u mogućnosti biti pružatelji usluge zbog nedostatka vladstitih sredstava i nemogućnosti ishodovanja potrebnih licenci. Iskreno se nadam da će moje primjedbe biti pročitane. U udruzi sam zaposlena od 2005.godine, te od tada sam kontinuirano dio (a sada i 100% ) radnog vremena obavljala na poslovima voditeljice/ koordinatorice projekata/programa za pružanje usluge OA preko nadležnih ministarstava, te ESF-a u čak 3.faze. Djelomično prihvaćen 1. Ne prihvaća se prijedlog izmjene naziv Zakona buduće da se čl. 2. propisuje da se Zakonom uređuje usluga osobne asistencije, sadržaj i način pružanja usluge, korisnici usluge, postupak za priznavanje prava na uslugu osobne asistencije, uvjeti za pružatelje usluga, ugovaranje usluga, imenovanje, sastav i zadaća Komisije za procjenu potreba za uslugom osobne asistencije, evidencije, nadzor, financiranje usluge te druga pitanja značajna za pružanje usluge osobne asistencije. 2. Vezano uz komentar toč. II. poglavlja 3. „Posljedice koje će proisteći donošenjem zakona“ ističemo da je procjena fiskalnog učinka temeljena je na podacima o broju potencijalnih korisnika i broju njima potrebnih sati podrške sukladno Registru osoba s invaliditetom i Uredbi o metodologijama vještačenja. 3. Ne prihvaća se prijedlog izmjene čl. 9. Predlagatelj zakona dobnu granicu od 18 godina za korisnike usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, videći pratitelj i komunikacijski posrednik definirao je sukladno Konvenciji o pravima djeteta i odredio da se usluga odnosi na punoljetne osobe odnosno starije od 18 godina uzimajući u obzir načela neovisnog življenja. 4. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. točke 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno. Ne prihvaća se komentar na čl. 10. st. 5. s obzirom da radno-pravni odnos između poslodavca i radnika nije predmet uređenje ovog Zakona. 5. Prijedlog izmjene čl. 14. st. 1 se djelomično prihvaća na način da se briše riječ formalni. 6. Ne prihvaća se komentar čl. 18. Sve pravne osobe, odnosno svi pružatelji usluge osobne asistencije iz čl. 18., moći će pružati uslugu osobne asistencije ukoliko ispunjavaju mjerila prostora, opreme, potrebnih radnika, sadržaj, opseg i način pružanja usluge sukladno čl. 19. st. 1. Mjerila za pružanje usluge osobne asistencije pravilnikom propisuje ministar. 7. Ne prihvaća se budući da će Nacrti svih pravilnika vezanih uz Zakon o osobnoj asistenciji biti izrađeni do 1. srpnja 2023. godine te objavljeni na portalu e-savjetovanje neposredno nakon donošenja Zakona. Za donošenje istih neće biti potrebno 6 mjeseci. 8. Člankom 19. definirano je da pružatelji usluge osobne asistencije moraju ispunjavati mjerila prostora, opreme, potrebnih radnika, sadržaj, opseg i način pružanja usluge. Navedena mjerila pravilnikom propisuje ministar. 9. Ne prihvaća se komentar čl. 26. s obzirom da plaćanje električne i toplinske energije po povlaštenim uvjetima nije predmet uređenja ovog Zakona, već su način i uvjeti formiranja cijena za određene kategorije kupaca električne i toplinske energije propisani Uredbom Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije. 10. Čl. 30. st. 1 se mijenja i glasi: Uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent, a za kojom je procijenjena potreba pomoći temeljem Liste procjene potreba, može ostvariti osoba s invaliditetom u rasponu od 44 do 352 sata mjesečno, odnosno 10 do 80 sati tjedno. Tjedni raspon sati definiran je s ciljem korištenja usluge osobne asistencije kroz sve dane u tjednu uključujući i subotu, nedjelju i blagdane, a ne isključivo radne dane. Isto se definira ugovorom o radu između pružatelja usluge i radnika. 11. Članci 35., 36. i 37. se mijenjaju na način da će se sudjelovanje korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije propisati jednim člankom kojim će se definirati da osoba koja uslugu osobne asistencije koristi temeljem rješenja Zavoda nije dužna sudjelovati u plaćanju usluge ukoliko su joj prihodi niži od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, odnosno da je dužna sudjelovati u plaćanju cijene usluge u iznosu od 1% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini te u iznosu od 2% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od dvije prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini. Također se uređuje da se u iznos prihoda kojima je korisnik dužan sudjelovati u plaćanju cijene usluge osobne asistencije ne uračunava iznos koji korisnik plaća za uzdržavanje člana obitelji, prema zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi te ističemo da je brisana obveza zakonskog obveznika uzdržavanja u sudjelovanju u plaćanju cijene usluge. Nadalje, članak 3. st.1. toč. 10. definira pojam prihoda. Naknade u sustavu socijalne skrbi koje se ostvaruju temeljem invaliditeta ne smatraju se prihodom. 12. Ne prihvaća se primjedba na čl. 45. st. 5. budući da je terenski obilazak predviđen po procjeni Komisije za procjenu potreba korisnika za uslugom osobne asistencije. 13. Ne prihvaća se primjedba na čl. 58. st. 2. s obzirom da sadržaj i način vođenja registra pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi propisuje ministar pravilnikom. 14. Pružatelj usluge osobne asistencije čiji je osnivač Republika Hrvatska uslugu pruža u mreži usluge osobne asistencije po cijeni koja se utvrđuje odlukom o utvrđivanju cijene usluge osobne asistencije koju donosi ministar i javno se objavljuje na mrežnoj stranici Ministarstva. Za pružatelja usluge osobne asistencije čiji osnivač nije Republika Hrvatska, a koji uslugu osobne asistencije pruža u mreži usluge osobne asistencije, cijena usluge utvrđuje se ugovorom o pružanju usluge s Ministarstvom. Metodologiju za utvrđivanje cijena socijalnih usluga, koje se pružaju u mreži usluge osobne asistencije, pravilnikom propisuje ministar.
37 Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI Prema čl. 23. st. 2. trenutno važećeg Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, roditelji djece s težim smetnjama u razvoju mogu koristiti pravo na rad s polovicom punog radnog vremena, s posebnim naglaskom na nastavak korištenja navedenog prava i nakon navršene 8. godine djetetova života (dok ta potreba traje, a to može biti i nakon 18. godine). Iako to u ovom Nacrtu Zakona nigdje nije izričito propisano na taj način, nadamo se da ne postoji mogućnost tumačenja bilo koje odredbe Zakona prema kojoj bi djeci navedene kategorije roditelja bila uskraćena mogućnost usluge osobne asistencije. Ovdje bi usluga osobne asistencije bila od velike koristi, a pogotovo: - u slučajevima gdje je dijete izašlo iz obrazovnog sustava - gdje djeca s težim stupnjem invaliditeta moraju ostati doma, a roditelj mora raditi Bilo kakvo uskraćivanje usluge osobne asistencije u takvim slučajevima, moglo bi dovesti do toga da su roditelji prisiljeni dati otkaz, odnosno dovelo bi u pitanje njihovo pravo na rad i slobodu rada (čl. 55. Ustava RH). Primljeno na znanje Nacrtom prijedloga zakona o osobnoj asistenciji korištenje prava na rad s polovicom punog radnog vremena roditelja djeteta s teškoćama u razvoju nakon navršene 18. godine života djeteta nije prepreka za priznavanje na uslugu osobne asistencije.
38 UDRUGA SLIJEPIH LIČKO - SENJSKE ŽUPANIJE PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI Poštovani, šaljemo komentar na Prijedlog Nacrta Zakona o osobnoj asistenciji: Članak 3. st. 1. toč. 6. Videći pratitelj je radnik zaposlen kod pružatelja usluge osobne asistencije za pružanje usluge pratnje i pomoći osobi s oštećenjem vida u svakodnevnim aktivnostima sukladno njihovim potrebama Komentar: Prijedlog definicije: - Videći pratitelj je radnik zaposlen kod pružatelja usluge osobne asistencije, koji ima odgovarajuće vještine, znanja, sposobnosti za pružanje usluge pratnje i pomoći osobi s oštećenjem vida u svakodnevnim aktivnostima sukladno njihovim potrebama. Članak 3. st. 1. toč. 10. i 11. - Prihod su novčana sredstva ostvarena po osnovi rada, mirovine, primitaka od imovine ili na neki drugi način, primjerice primitak od udjela u kapitalu, kamate od štednje i sl. ostvaren u tuzemstvu i inozemstvu umanjen za iznos uplaćenog poreza i prireza. - Imovina su sve pokretnine, nekretnine, imovinska prava, iznos gotovine u domaćoj i stranoj valuti, štednja odnosno novčana sredstva na osobnim računima ili štednim knjižicama, darovi, vrijednosni papiri, dionice, poslovni udjeli, stambena štednja, životno osiguranje i ostala imovina u tuzemstvu i u inozemstvu Komentar: Definicije je potrebno izostaviti iz Zakona obzirom da bilo kakvi cenzusi ne bi trebali biti sadržani u istom. Članak 6 (1) Osobna asistencija obuhvaća: − obavljanje kućanskih poslova koje korisnik nije u mogućnosti samostalno obaviti ili koje umjesto korisnika nisu u mogućnosti obaviti članovi kućanstva − organiziranje prehrane i hranjenje − održavanje osobne higijene − omogućavanje mobiliteta i kretanja − rukovanje pomagalima − pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar Republike Hrvatske − administrativni poslovi − pružanje podrške u komunikaciji između osobe s oštećenjem sluha i čujuće okoline u svrhu pristupa informacijama u svim područjima život a − pružanje podrške u kretanju gluhoslijepim osobama te podrške u komunikaciji između gluhoslijepih osoba i okoline, u svrhu pristupa informacijama u svim područjima života. (2) Iznimno, sadržaj osobne asistencije može obuhvatiti i pružanje usluge osobne asistencije izvan Republike Hrvatske ako je uslugu osobne asistencije potrebno pružiti osobi s invaliditetom koja je ispred udruge osoba s invaliditetom ili udruge koja djeluje u korist osoba s invaliditetom osnovane sukladno zakonu kojim se uređuju udruge, osobno imenovana članom izvršnog tijela međunarodne organizacije koja djeluje u području zaštite prava osoba s invaliditetom čija je udruga punopravni član, a u svrhu aktivnog izvršavanja obveza člana izvršnog tijela međunarodne organizacije. Komentar: Predlaže se izmjena stavka 1. tako da glasi: „Osobna asistencija usklađuje se s individualnim potrebama pojedinca i može obuhvaćati: …“ Potrebna je izmjena stavka 2. na način da glasi: Iznimno, sadržaj osobne asistencije može obuhvatiti i pružanje usluge osobne asistencije izvan Republike Hrvatske ako je uslugu osobne asistencije potrebno pružiti osobi s invaliditetom koja osobno sudjeluje u organiziranim aktivnostima međunarodnih organizacija, a koja djeluju u području zaštite prava osoba s invaliditetom, a u svrhu izvršavanja obveza na međunarodnoj razini. Članak 10. st. 1. toč. 8. Pravo na uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent ne može ostvariti osoba: - koja ostvaruje uslugu osobne asistencije koju pruža videći pratitelj. Komentar: Članak 10. st. 1. toč. 8 diskriminira slijepe osobe, stoga ju je potrebno ukloniti. Postoje članovi koji uz sljepoću, kao prioritetni invaliditet imaju i druga oštećenja te odgovaraju uvjetima za ostvarenje prava na osobnog asistenta npr. dva sata dnevno, a čije su potrebe za videćim pratiteljem također neophodne. Osobni asistent ne radi uslugu videćeg pratitelja. Članak 13. Pravo na uslugu videćeg pratitelja ne može ostvariti osoba: - kojoj je osiguran smještaj u ustanovi socijalne skrbi i kod drugih pružatelja socijalnih usluga, u zdravstvenoj ili u drugoj ustanovi odnosno organizirano stanovanje temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi ili drugog propisa - čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi - koja ostvaruje pravo na njegovatelja temeljem drugih propisa - kojoj član kućanstva može pružiti uslugu pratnje i pomoći u svakodnevnim aktivnostima sukladno njihovim potrebama - koja je na liječenju i/ili rehabilitaciji u zdravstvenoj ustanovi, a koja ima članove obitelji koji mogu pružiti podršku - koja je sklopila ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, osim u slučaju pokretanja postupka za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništaj ugovora - koja se nalazi u istražnom zatvoru ili na izdržavanju kazne zatvora - koja ostvaruje uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent. Komentar: Osobama kojima je osiguran smještaj u ustanovi socijalne skrbi ili koja je na liječenju i/ili rehabilitaciji te na izdržavanju kazne zatvora (istražnom zatvoru) i dalje je potrebna usluga osobne asistencije/ videćeg pratitelja za pojedine aktivnosti koje ne može sama obaviti, samo u smanjenom opsegu, a zbog nedostatka znanja u području specifičnih potreba slijepih osoba. Takva podrška najčešće nije osigurana u sklopu ustanove. U vezi čl. 13. st. 1. toč. 2., osobi s oštećenjem vida, čiji član kućanstva ima status roditelja njegovatelja, neophodno je osigurati uslugu videćeg pratitelja u smanjenom opsegu. U vezi čl. 13. st. 1. toč. 3. - Njegovatelj nije isto što i osobni asistent niti mu je ista namjena. Također je potrebno ukloniti točku 4. prema kojoj pravo na uslugu videćeg pratitelja ne može ostvariti osoba kojoj član kućanstva može pružiti uslugu pratnje i pomoći u svakodnevnim aktivnostima sukladno njihovim potrebama. Naime, nerealno je da će se kvalitetno moći utvrditi kojoj je osobi član kućanstva u mogućnosti ili nije u mogućnosti pružiti uslugu, u kakvim uvjetima živi pojedina osoba, kakvog su zdravstvenog stanja članovi kućanstva, u kakvim su odnosima članovi kućanstva itd. Ovakva formulacija navedenog stavka stavlja u vrlo loš položaj slijepe osobe, posljedično stvara osjećaj ovisnosti i nesamostalnosti u odlučivanju, te negativno utječe na osobni razvoj i međuljudske odnose u obitelji. Potrebno je ukloniti točku 8. – diskriminira slijepe osobe. Postoje članovi koji uz sljepoću, kao prioritetni invaliditet imaju i druga oštećenja te odgovaraju uvjetima za ostvarenje prava na osobnog asistenta npr. dva sata dnevno, a čije su potrebe za videćim pratiteljem također neophodne. Osobni asistent ne radi uslugu videćeg pratitelja. Članak 16. Videći pratitelj mora biti punoljetna radno i poslovno sposobna osoba koja ima završeno najmanje srednjoškolsko obrazovanje i završen formalni program osposobljavanja za videćeg pratitelja u trajanju od najmanje 160 sati. Komentar: Članak treba glasiti: „Videći pratitelj mora biti punoljetna radno i poslovno sposobna osoba koja ima završeno najmanje srednjoškolsko obrazovanje i završen neformalni program osposobljavanja za videćeg pratitelja u trajanju od najmanje 100 sati.“ Formalno obrazovanje nužno neće osigurati kvalitetu usluge. Pitanje je tko će osigurati sredstva za plaćanje formalnog obrazovanja. Formalno obrazovanje nužno traje 140 sati. Neformalnim obrazovanjem u trajanju od 100 sati koje će biti treba obuhvatiti izobrazbu od strane stručnih osoba u skladu s izrađenim programom i obuhvaćati teorijski i praktični dio, što treba regulirati pravilnikom. Potrebno je umetnuti stavak drugi koji bi glasio: „(2) Iznimno, videći pratitelj može biti osoba koja ne ispunjava uvjet iz prethodnog stavka koji se odnosi na neformalno osposobljavanje u trajanju 100 sati za videćeg pratitelja, ako je do dana stupanja na snagu ovoga Zakona završila edukaciju za videćeg pratitelja u trajanju od najmanje 10 sati, ima najmanje šest mjeseci radnog iskustva na poslovima videćeg pratitelja i ispunjava ostale uvjete za videćeg pratitelja propisane ovim Zakonom.“ Članak 18. (1) Uslugu osobne asistencije pružaju: 1. ustanove socijalne skrbi: a) dom socijalne skrbi i b) centar za pomoć u kući 2. udruga, vjerska zajednica i druga pravna osoba. Komentar: Udruga mora biti Udruga osoba s invaliditetom. Vjerske zajednice nemaju zašto pružati uslugu, ne raspolažu znanjima niti poznaju specifične potrebe određene kategorije osoba s invaliditetom. Tko su te druge pravne osobe? Smatramo da se mora definirati da druge pravne osobe moraju imati iskustva u pružanju socijalnih usluga korisnicima, kako bi pružanje usluge bilo osigurano i kvalitetom i poznavanjem prava na neovisno življenje. Npr. druga pravna osoba čiji ciljevi, djelatnost i područje djelovanja su regulirani Statutom ili drugim ustrojbenim aktom (registar djelatnosti), a koji su usmjereni ka osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju. Članak 19. (1) Za pružanje usluge osobne asistencije pravne osobe iz članka 18. ovoga Zakona moraju ispunjavati mjerila prostora, opreme, potrebnih radnika, sadržaj, opseg i način pružanja usluge. (2) Mjerila za pružanje usluge osobne asistencije iz stavka 1. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar nadležan za socijalnu skrb (u daljnjem tekstu: ministar). Komentar: Mjerila u posebnom pravilniku moraju biti minimalna s obzirom da se usluga pruža izvan prostorija pružatelja. Rok donošenja Pravilnika mora ostaviti dovoljno vremena za ishođenje potrebnih dozvola i licenci kako bi se usluga mogla pružati sukladno najavljenom datumu primjene Zakona. Članak 20. st. 3. Rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi se na razdoblje do tri godine. Komentar: U cilju smanjenja troškova postupka i fleksibilizacije administracije, predlažemo da se rok produlji na pet godina. Članak 24. (1) Jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb dužan je za pružatelje usluge osobne asistencije kojima je donio rješenje o ispunjavanju mjerila najmanje jednom godišnje obavljati kontrolu ispunjavanja mjerila za pružanje usluge osobne asistencije utvrđenih rješenjem. (2) U slučaju osnovane sumnje na nastupanje nepravilnosti u pogledu propisanih i utvrđenih mjerila za pružanje usluge osobne asistencije korisnicima , jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb dužan je bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana, o utvrđenim nepravilnostima obavijestiti ministarstvo nadležno za socijalnu skrb (u daljnjem tekstu: Ministarstvo). Komentar: Treba voditi računa da se usluga pruža izvan prostora pružatelja te da Pravilnikom o mjerilima trebaju biti propisati minimalna mjerila. Članak 26. Pravne osobe koje pružaju uslugu osobne asistencije izjednačene su s kućanstvima u plaćanju cijene po povlaštenim uvjetima za korištenje vodnih i komunalnih usluga te za plaćanje mjesečne pristojbe Hrvatskoj radioteleviziji. Komentar: Ako će pružatelji usluge biti druge pravne osobe (npr. trgovačka društva), ovaj članak gubi smisao jer se radi o profitnim organizacijama koje sve svoje troškove trebaju podmirivati realnu cijenu usluge. Udruge svoj višak prihoda ulažu u djelatnosti kojima se bave, dok trgovačka društva rade u svrhu profita. Članak 29. (1) Udruga, vjerska zajednica i druga pravna osoba koja, osim obavljanja druge djelatnosti za koju je upisana u sudski registar ili kod drugog nadležnog tijela u skladu s posebnim propisima, pruža uslugu osobne asistencije, dužna ju je organizirati u zasebnoj organizacijskoj jedinici na način i pod uvjetima propisanim ovim Zakonom. (2) Organizacijska jedinica u pravnoj osobi iz stavka 1. ovoga članka u kojoj se organizira usluga osobne asistencije mora imati voditelja koji vodi poslovanje i odgovoran je za zakonitost rada. Komentar: Na koji način će osoba biti odgovorna??? Voditelj organizacijske jedinice ne mora biti osoba ovlaštena za zastupanje. Navedena je formulacija preuzeta iz Zakona o socijalnoj skrbi koja se odnosi na ustanove koje su financirane iz državnog proračuna. Članak 32. st. 1. (1) Uslugu osobne asistencije koju pruža videći pratitelj može ostvariti osoba koja ima oštećenje vida četvrtog stupnja težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja u trajanju od 30 sati mjesečno. (2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, uslugu osobne asistencije koju pruža videći pratitelj može ostvariti nezaposlena osoba koja živi sama i koja ima oštećenje vida četvrtog stupnja težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja u trajanju od 60 sati mjesečno. (3) Uslugu osobne asistencije koju pruža videći pratitelj može ostvariti osoba koja ima oštećenje vida trećeg stupnja težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja u trajanju od 10 sati mjesečno. Komentar: Navedena formulacija nije u skladu s prijedlozima Hrvatskog saveza slijepih koji je svog predstavnika imao u užoj i široj radnoj skupini Ministarstva, stavlja pojedine skupine osoba s oštećenjem vida u diskriminirajući položaj i neprihvatljiva je. Nikako ne treba raditi razliku između zaposlenih i nezaposlenih osoba s oštećenjem vida, ne treba ih demotivirati za uključivanje na tržište rada, a pratnja je itekako potrebna tek onim osobama koje su uključene na tržište rada (primjer dobre prakse iz Skandinavije). Nadalje, jedini kriterij dodjele sati treba se odnositi na stupanj težine oštećenja/ funkcionalnih sposobnosti i uvjete života (samac ili u obitelji), ali svakako treba biti u skali i poštovati individualne potrebe pojedinca uvažavajući njegove obiteljske i međuljudske odnose. Prijedlog novog članka: „Uslugu može dobiti osoba: IV. stupanj težine oštećenja bez ostatka osjeta svjetla ili s dodatnim oštećenjima - Osobe koje žive same 60 - 70 sati mjesečno - Ostale osobe 50 - 60 sati mjesečno IV. stupanj težine oštećenja s ostatkom osjeta svjetla - Osobe koje žive same 50- 60 sati mjesečno - Ostale osobe 40 – 50 sati mjesečno III. stupanj težine oštećenja - Osobe koje žive same 20 – 40 sati mjesečno - Ostale osobe 10 – 20 sati mjesečno“ Kod vještačenja „ostalih osoba“ treba individualno utvrditi da li, iako živi u kućanstvu s ostalim članovima obitelji, su isti u mogućnosti pomagati osobi s invaliditetom (zbog zdravstvenog stanja, dobi, međuljudskih odnosa). Članak 35. Osoba koja uslugu osobne asistencije koristi temeljem rješenja Hrvatskog zavoda za socijalni rad (u daljnjem tekstu: Zavod) dužna je djelomično platiti cijenu usluge sukladno pravilniku iz članka 39. stavka 2. ovoga Zakona. Komentar: Pravilnik mora biti donijet paralelno sa zakonom. Bez nacrta prijedloga pravilnika nemoguće je kvalitetno komentirati zakon. Pravilnikom se u potpunosti mogu izmijeniti uvjeti i kriteriji za pružanje usluge osobne asistencije Članak 36. (1) Korisnik iz članka 35. ovoga Zakona dužan je u plaćanju cijene usluge osobne asistencije sudjelovati svojim prihodima i imovinom koja ne služi njemu ili članovima njegova kućanstva za podmirenje osnovnih životnih potreba. (2) U iznos prihoda kojima je korisnik dužan sudjelovati u plaćanju cijene usluge osobne asistencije ne uračunava se iznos koji korisnik plaća za uzdržavanje člana obitelji, prema zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi. Komentar: Protiv toga smo da korisnik participira u pružanju usluge. Ovime se ponovno uvode cenzusi. Dok se ne vidi u pravilniku kako je regulirana participacija, ne možemo pristati na isto. Ne zna se cijena usluge niti postotak participiranja. Najvažnije, eventualno participiranje treba se odrediti u minimalnom postotku, ne uzimajući u obzir visinu prihoda ili imovine, već samo treba uzeti u obzir broj sati usluge koju osoba dobiva. Ovaj komentar se odnosi i na članke 37. i 38. i ostale članke koji se odnose na participaciju korisnika. Članak 37. (1) Ako korisnik usluge osobne asistencije ne može ni djelomično platiti cijenu usluge, dužni su je djelomično platiti obveznici uzdržavanja sukladno pravilniku iz članka 39. stavka 2. ovoga Zakona. (2) Zakonski obveznik uzdržavanja korisnika iz stavka 1. ovoga članka nije dužan sudjelovati u plaćanju cijene usluge ako je njegov prihod ili prihod njegova kućanstva manji od trostrukog iznosa zajamčene minimalne naknade za samca ili kućanstvo sukladno zakonu kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi. Komentar: Ponovno se uvode cenzusi koje smo Zakonom o socijalnoj skrbi eliminirali. Neprihvatljivo. Članak 43. (1) Usluga osobne asistencije može se pružati na temelju: - rješenja Zavoda ili - ugovora sklopljenog između korisnika i pružatelja usluge. (2) Korisnik predlaže pružatelja usluge osobne asistencije. (3) Korisnik koji uslugu osobne asistencije koristi temeljem ugovora iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka u cijelosti snosi troškove usluge. Komentar: U stavku 1. nije jasno na koji način će se regulirati odnos OSI koja ima rješenje i pružatelja usluge te da li će korisnik moći npr. uslugu videćeg pratitelja koristiti kod više pružatelja (npr. 60 sati videćeg pratitelja koristiti na način da 30 koristi kod jednog pružatelja, a 30 kod drugog). Nije jasno hoće li se neiskorišteni sati u jednom mjesecu moći iskoristiti u sljedećem mjesecu ovisno o potrebi samog korisnika. Članak je nejasan. Što znači da korisnik predlaže pružatelja usluge osobne asistencije? Da li se isto odnosi samo na korisnike koji plaćaju uslugu u cijelosti? Članak 45. (1) Potrebu za uslugom osobne asistencije koju pruža osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj, broj sati usluge osobne asistencije koju pruža komunikacijski posrednik za gluhe iz članka 31. stavka 1. te opravdanost pružanja usluge od strane člana obitelji procjenjuje Komisija za procjenu potrebe korisnika na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, medicinske i druge dokumentacije te potvrde o statusu osobe s invaliditetom koju izdaje Hrvatski zavod za javno zdravstvo. (2) Komisiju iz stavka 1. ovoga članka čini stručni radnik Zavoda, predstavnik pružatelja usluge s liste licenciranih pružatelja usluge s područja na kojem se usluga pruža i predstavnik korisnika korisničke skupine za koju se traži usluga. (3) Članove Komisije iz stavka 1. ovoga članka imenuje Zavod. (4) Komisija iz stavka 1. ovoga članka sastaje se na poziv stručnog radnika Zavoda. (5) U svrhu procjene potreba korisnika za uslugom osobne asistencije stručni radnik Zavoda s članovima Komisije procjenjuje potrebu terenskog obilaska korisnika. (6) Komisija u suradnji s korisnikom usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj izrađuje listu procjene potreba za svakog korisnika. Komentar: Ne postoji opravdanost pružanja usluge od strane člana obitelji i da ta činjenica može utjecati na uslugu videćeg pratitelja. Obrazloženo ranije. Nejasno je na koji način se utvrđuje komisija. Obrasce procjene treba napraviti usporedo s izradom pravilnika. Članak 48. (1) Za točnost podataka navedenih u zahtjevu za priznavanje prava na uslugu osobne asistencije i podataka danih u postupku preispitivanja uvjeta za daljnje ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije podnositelj zahtjeva odnosno korisnik prava odgovara materijalno i kazneno. (2) Sudovi, financijske institucije i druga tijela dužni su na zahtjev Zavoda, bez odgode a najkasnije u roku od osam dana, dostaviti podatke o prihodima i imovini podnositelja zahtjeva i članova njegova kućanstva. Komentar: Ukinuti stavak 2. jer se prihodi, imovina i cenzus moraju ukinuti. Članak 54. (1) Usluga osobne asistencije može se pružati u mreži i izvan mreže usluge osobne asistencije. (2) Mrežom usluge osobne asistencije određuje se potreban broj usluge za područje Republike Hrvatske. (3) Odluku o mreži usluge osobne asistencije donosi ministar, uz prethodno pribavljeno mišljenje jedinica područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba i javno je dostupna na mrežnim stranicama Ministarstva. (4) Uslugu osobne asistencije u mreži usluge osobne asistencije pružaju dom socijalne skrbi i centar za pomoć u kući kojima je osnivač Republika Hrvatska te pravne osobe s kojima je Ministarstvo sklopilo ugovor o pružanju usluge osobne asistencije, osim ako ovim Zakonom ili posebnim propisima nije drukčije određeno. (5) Uslugu osobne asistencije izvan mreže usluga osobne asistencije pružaju pravne osobe koje imaju izvršno rješenje o ispunjavanju mjerila za pružanje usluge osobne asistencije u skladu s ovim Zakonom i pravilnikom iz članka 19. stavka 2. ovoga Zakona. Komentar: Nije jasno hoće li udruge osoba s invaliditetom moći biti pružatelji predmetne usluge u mreži? Koliko raspolažemo informacijama, iskazane potrebe u mreži nisu u skladu s realnim potrebama korisnika. Članak 72. (1) Ministar će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti pravilnike iz članka 19. stavka 2., članka 34. stavka 4., članka 39. stavka 2., članka 55., članka 56. stavka 6., članka 58. stavka 2., članka 61. stavka 4. i članka 68. stavka 7. ovoga Zakona. (2) Ministar će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti odluke iz članka 34. stavka 1. i članka 54. stavka 3. ovoga Zakona. (3) Do stupanja na snagu pravilnika iz članka 39. stavka 2. ovoga Zakona korisnici usluge osobne asistencije nisu obvezni sudjelovati u plaćanju usluge osobne asistencije. Komentar: 6 mjeseci je predugačak rok. Dok god nema pravilnika nemoguće je pružati uslugu, s obzirom na rješenja za pružatelja usluga koja se moraju donijeti temeljem pravilnika koji će propisivati kriterije i uvjete. Djelomično prihvaćen Prihvaća se prijedlog izmjene članka 3. st. 1. toč. 6. Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji ne propisuje cenzuse kao uvjet za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije, već propisuje obvezu sudjelovanja korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije. Članci 35., 36. i 37. su djelomično izmijenjeni na način da će se sudjelovanje korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije propisati jednim člankom kojim će se definirati da osoba koja uslugu osobne asistencije koristi temeljem rješenja Zavoda nije dužna sudjelovati u plaćanju usluge ukoliko su joj prihodi niži od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, odnosno da je dužna sudjelovati u plaćanju cijene usluge u iznosu od 1% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini te u iznosu od 2% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od dvije prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini. Slijedom navedenog prijedlog vezan uz brisanje točaka 10. i 11. u čl. 3. st. 1. se djelomično prihvaća te se iz Nacrta prijedloga zakona briše toč. 11., odnosno pojam „imovina“. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene čl. 6. st. 1. na način da se riječ „obuhvaća“ mijenja s terminom „može obuhvatiti“. Usluga osobne asistencije je navedenim stavkom jasno definirana i sveobuhvatna, uključujući potrebe svih korisničkih skupina, a Listom procjene potreba individualno će se utvrditi aktivnosti u kojima će se pružati podrška za pojedinu korisničku skupinu. Prihvaća se i prijedlog da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše st. 2. Ne prihvaća se prijedlog za brisanje članka 10. st. 1. toč. 8. Slijepa osoba, koja i pored sljepoće ima i druga funkcionalna oštećenja temeljem kojih će ostvariti pravo na uslugu osobnog asistenta, uslugu pratnje pružat će osobni asistent u okviru usluge osobne asistencije. Ne prihvaća se komentar članka 13. Pravilnikom o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/22) definiran je obuhvat sadržaja usluge organiziranog stanovanja te usluge smještaja. Smještaj je usluga kojom se korisniku pruža intenzivna skrb i zadovoljavanje osnovnih životnih potreba kada to nije moguće osigurati u obitelji i pružanjem drugih socijalnih usluga, a smještajem se osigurava stanovanje i organizirane aktivnosti tijekom dana uz stalnu stručnu i drugu pomoć i potporu u osiguravanju osnovnih i dodatnih životnih potreba koje ne mogu biti zadovoljene u obitelji. Ne prihvaća se prijedlog za brisanje članka 13. st. 1. toč. 7. s obzirom da je čl. 82. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (NN 14/21) propisano da se zatvoreniku osobi s invaliditetom osigurava smještaj primjeren vrsti i stupnju njegove invalidnosti. Djelomično se prihvaća komentar čl. 13. st. 1. toč. 5. te se ista točka briše a u Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji dodaje se odredba kojom će se propisati mirovanje prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od 30 dana, odnosno prestanak prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od šest mjeseci. Ne prihvaća se prijedlog izmjene članka 13. stavka 1. točke 2. s obzirom da roditelj njegovatelj/njegovatelj treba pružiti uslugu pratnje. Ne prihvaća se komentar čl. 13. stavka 1. točke 4. Obiteljski zakon, kao jedan od temeljnih zakona iz sustava socijalne skrbi definira načelo solidarnosti, uzajamnog poštovanja i pomaganja po kojem proizlaze dužnosti, prava i obveze članova obitelji te su odredbe Zakona o osobnoj asistenciji u skladu s navedenim načelom. Ne prihvaća se prijedlog za brisanje članka 13. st. 1. toč. 8. Slijepa osoba, koja i pored sljepoće ima i druga funkcionalna oštećenja temeljem kojih će ostvariti pravo na uslugu osobnog asistenta, uslugu pratnje pružat će osobni asistent u okviru usluge osobne asistencije. Djelomično se prihvaća izmjena čl. 16. na način da se brišu riječi „formalno“ i „u trajanju od najmanje 160 sati“. Ne prihvaća se komentar čl. 18.. Sve pravne osobe, odnosno svi pružatelji usluge osobne asistencije iz čl. 18. uključujući i vjerske zajednice, moći će pružati uslugu osobne asistencije ukoliko ispunjavaju mjerila prostora, opreme, potrebnih radnika, sadržaj, opseg i način pružanja usluge sukladno čl. 19. st. 1. Mjerila za pružanje usluge osobne asistencije pravilnikom propisuje ministar. Ne prihvaća se prijedlog izmjene čl. 20. st. 3. Trajanje licence usklađeno je s trajanjem licence svih ostalih pružatelja socijalnih usluga, a što je definirano Zakonom o socijalnoj skrbi. Komentar na čl. 24 primljen je na znanje. Ne prihvaća se komentar na čl. 26. s obzirom da su pravne osobe koje pružaju uslugu osobne asistencije u pogledu plaćanja cijene po povlaštenim uvjetima izjednačene s ustanovama socijalne skrbi i drugim pravnim i fizičkim osobama koje pružaju socijalne usluge temeljem Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22). Članak 29. usklađen je sa Zakonom o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22) u pogledu odredbe kojom se propisuje obveza pružanja socijalne usluge u zasebnoj organizacijskoj jedinici. Ističemo da se navedena obveza sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22) odnosi na udruge, vjerske zajednice, trgovačka društva i druge domaće i strane pravne osobe te obrtnike. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene čl. 32. na način da isti propisuje sljedeće: (1) Uslugu osobne asistencije koju pruža videći pratitelj, a za kojom je procijenjena potreba pomoći temeljem Liste procjene potreba, može ostvariti osoba s invaliditetom u rasponu od 10 do 60 sati mjesečno. (2) Uslugu osobne asistencije koju pruža videći pratitelj može ostvariti osoba koja ima oštećenje vida četvrtog stupnja težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja koja nema ostatka osjeta svjetla, a koja živi sama ili ima utvrđena dodatna oštećenja ili kronične bolesti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja u trajanju od 40 do 60 sati mjesečno. (3) Uslugu osobne asistencije koju pruža videći pratitelj može ostvariti osoba koja ima oštećenje vida četvrtog stupnja težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja u trajanju od 30 do 40 sati mjesečno. (4) Uslugu osobne asistencije koju pruža videći pratitelj može ostvariti osoba koja ima oštećenje vida trećeg stupnja težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja u trajanju od 10 do 20 sati mjesečno. Postupak vještačenja nije predmet uređenja ovoga Zakona. Ističemo da je čl. 45 st. 6. ovog Zakona definirano da Komisija u suradnji s korisnikom usluge osobne asistencije izrađuje Listu procjene potreba za svakog korisnika. Ne prihvaća se komentar čl. 35. Nacrti svih pravilnika vezanih uz Zakon o osobnoj asistenciji bit će izrađeni do 1. srpnja 2023. godine te objavljeni na portalu e-savjetovanje neposredno nakon donošenja Zakona. Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji ne propisuje dohodovni cenzus kao uvjet za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije, već propisuje obvezu sudjelovanja korisnika odnosno obveznika uzdržavanja u plaćanju usluge osobne asistencije. Članci 36., 37. i 38. se mijenjaju na način da će se sudjelovanje korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije propisati jednim člankom kojim će se definirati da osoba koja uslugu osobne asistencije koristi temeljem rješenja Zavoda nije dužna sudjelovati u plaćanju usluge ukoliko su joj prihodi niži od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, odnosno da je dužna sudjelovati u plaćanju cijene usluge u iznosu od 1% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini te u iznosu od 2% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od dvije prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini. Također se uređuje da se u iznos prihoda kojima je korisnik dužan sudjelovati u plaćanju cijene usluge osobne asistencije ne uračunava iznos koji korisnik plaća za uzdržavanje člana obitelji, prema zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi te ističemo da je brisana obveza zakonskog obveznika uzdržavanja u sudjelovanju u plaćanju cijene usluge. Ne prihvaća se komentar čl. 43. Korisnik sukladno čl. 43. st. 2. predlaže pružatelja usluge osobne asistencije a isti će biti naveden u rješenju Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Sukladno navedenom korisnik će na temelju rješenja Zavoda moći koristiti uslugu samo kod jednog pružatelja usluge. Neiskorišteni sati iz jednog mjeseca neće se moći koristiti u sljedećem mjesecu budući da će se mjesečni broj sati osobne asistencije odrediti prema potrebama korisnika. Vezano uz upit koji se odnosi na mrežu pružatelja socijalnih usluga ističemo da će sukladno čl. 54. st. 4. uslugu osobne asistencije u mreži usluge osobne asistencije moći pružati, između ostalih, i pravne osobe s kojima je Ministarstvo sklopilo ugovor o pružanju usluge osobne asistencije. Nadalje, vezano za pružanje usluge osobne asistencije u mreži, čl. 56. definira postupak javnog poziva za podnošenje ponuda za sklapanje ugovora za pružanje usluge osobne asistencije sukladno iskazanim potrebama u mreži usluge osobne asistencije, a čl. 57. definira postupak sklapanja ugovora za pružanje usluge osobne asistencije u mreži usluge osobne asistencije s pružateljima usluge čiji osnivač nije Republika Hrvatska. Ne prihvaća se komentar čl. 72. Nacrti svih pravilnika vezanih uz Zakon o osobnoj asistenciji bit će izrađeni do 1. srpnja 2023. godine te objavljeni na portalu e-savjetovanje neposredno nakon donošenja Zakona.
39 UDRUGA SLIJEPIH KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI Poštovani, šaljemo komentare na Nacrt prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji: Članak 3. st.1.toč.6 - prijedlog definicije:-Videći pratitelj je radnik zaposlen kod pružatelja usluge osobne asistencije, koji ima odgovarajuće vještine, znanje, sposobnosti za pružanje usluge pratnje i pomoći osobi s oštećenjem vida u svakodnevnim aktivnostima sukladno njihovim potrebama. Članak 3.st.1.toč.10.i 11. -definicije je potrebno izostaviti iz Zakona obzirom da bilo kakvi cenzusi ne bi trebali biti sadržani u istom Članak 6 - predlaže se izmjena stavka 1. tako da glasi "Osobna asistencija usklađuje se s individualnim potrebama pojedinca i može obuhvaćati:... -potrebna je izmjena stavka 2. na način da glasi: Iznimno, sadržaj osobne asistencije može obuhvatiti i pružanje usluge osobne asistencije izvan Republike Hrvatske ako je usluga osobne asistencije potrebno pružiti osobi s invaliditetom koja osobno sudjeluje u organiziranim aktivnostima međunarodnih organizacija, a koja djeluju u području zaštite prava osoba s invaliditetom, a u svrhu izvršavanja obveza na međunarodnoj razini. Članak 10.st.1.toč.8 -članak 10.st.1.toč.8 diskriminira slijepe osobe, stoga ju je potrebno ukloniti. Postoje članovi koji uz sljepoću, kao prioritetni invaliditet imaju i druga oštećenja te odgovaraju uvjetima za ostvarenje prava na osobnog asistenta npr. dva sata dnevno, a čije su potrebe za videćim pratiteljem također neophodne. Osobni asistent ne radi uslugu videćeg pratitelja. Članak 13. -osobama kojima je osiguran smještaj u ustanovi socijalne skrbi ili koja je na liječenju i /ili rehabilitaciji te na izdržavanju kazne zatvora (istražnom zatvoru) i dalje je potrebna usluga osobne asistencije / videćeg pratitelja za pojedine aktivnosti koje ne može sam obaviti, samo u smanjenom opsegu, a zbog nedostatka znanja u području specifičnih potreba slijepih osoba. Takva podrška najčešće nije osigurana u sklopu ustanove. U vezi čl. 13.st1.toč.2., osobi s oštećenjem vida, čiji član kućanstva ima status roditelja njegovatelja, neophodno je osigurati uslugu videćeg pratitelja u smanjenom opsegu. U vezi čl. 13.st.1.toč.3. - Njegovatelj nije isto što i osobni asistent niti mu je ista namjena. Također je potrebno ukloniti točku 4. prema kojoj pravo na uslugu videćeg pratitelja ne može ostvariti osoba kojoj član kućanstva može pružiti uslugu pratnje i pomoći u svakodnevnim aktivnostima sukladno njihovim potrebama. Naima, nerealno je da će se kvalitetno moći utvrditi kojoj je osobi član kućanstva u mogućnosti ili nije u mogućnosti pružiti uslugu, u kakvim uvjetima živi pojedina osoba, kakvog su zdravstvenog stanja članovi kućanstva, u kakvim su odnosima članovi kućanstva itd. Ovakva formulacija navedenog stavka stavlja u vrlo loš položaj slijepe osobe, posljedično stvara osjećaj ovisnosti i nesamostalnosti u odlučivanju, te negativno utječe na osobni razvoj i međuljudske odnose u obitelji Potrebno je ukloniti točku 8. - diskriminira slijepe osobe. Postoje članovi koji uz sljepoću, kao prioritetni invaliditet imaju i druga oštećenja te odgovaraju uvjetima za ostvarenje prava na osobnog asistenta npr. dva sata dnevno, a čije su potrebe za videćim pratiteljem također neophodne. Osobni asistent ne radi uslugu videćeg pratitelja. Članak 16. - članak treba glasiti "Videći pratitelj mora biti punoljetna radno i poslovno sposobna osoba koja ima završeno najmanje srednjoškolsko obrazovanje i završen neformalni program osposobljavanja za videćeg pratitelja u trajanju od najmanje 100 sati." Formalno obrazovanje nužno neće osigurati kvalitetu usluge. Pitanje je tko će osigurati sredstva za plaćanje formalnog obrazovanja. Formalno obrazovanje nužno traje 140 sati. Neformalno obrazovanje u trajanju od 100 sati koje će biti treba obuhvatiti izobrazbu od strane stručnih osoba u skladu s izrađenim programom i obuhvaćati teorijski i praktični dio, što treba regulirati pravilnikom. Potrebno je umetnuti stavak drugi koji bi glasio: "(2) iznimno, videći pratitelj može biti osoba koja ne ispunjava uvjet iz prethodnog stavka koji se odnosi na neformalno osposobljavanje u trajanju 100 sati za videćeg pratitelja, ako je do dana stupanja na snagu ovog Zakona završila edukaciju za videćeg pratitelja u trajanju od najmanje 10 sati, ima najmanje šest mjeseci radnog iskustva na poslovima videćeg pratitelja i ispunjava ostale uvjete za videćeg pratitelja propisane ovim Zakonom. Članak 18. - Udruga mora biti Udruga osoba s invaliditetom. Vjerske zajednice nemaju zašto pružati uslugu, ne raspolažu znanjem niti poznaju specifične potrebe određene kategorije osoba s invaliditetom. Tko su te druge pravne osobe? Smatramo da se mora definirati da druge pravne osobe moraju imati iskustva u pružanju socijalnih usluga korisnicima, kako bi pružanje usluge bilo osigurano i kvalitetom i poznavanjem prava na neovisno življenje. Npr. druga pravna osoba čiji ciljevi, djelatnosti i područje djelovanja su regulirani Statutom ili drugim ustrojbenim aktom (registar djelatnosti), a koji su usmjereni ka osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju. Članak 19. -mjerila u posebnom pravilniku moraju biti minimalna s obzirom da se usluga pruža izvan prostorija pružatelja. Rok donošenja Pravilnika mora ostaviti dovoljno vremena za ishođenje potrebnih dozvola i licenci kako bi se usluga mogla pružati sukladno najavljenom datumu primjene Zakona. Članak 20.st.3. - u cilju smanjenja troškova postupka i fleksibilizacije administracije, predlažemo da se rok produlji na pet godina. Članak 24. - treba voditi računa da se usluga pruža izvan prostora pružatelja te da Pravilnikom o mjerilima treba propisati minimalna mjerila Članak 26. - ako će pružatelj usluge biti druga pravna osoba (npr. trgovačka društva), ovaj članak gubi smisao jer se radi o profitnim organizacijama koje sve svoje troškove trebaju podmirivati realnom cijenom usluge. Udruge svoj višak prihoda ulažu u djelatnosti kojima se bave, dok trgovačka društva rade u svrhu profita. Članak 29. - na koji način će osoba biti odgovorna??? Voditelj organizacijske jedinice ne mora biti osoba ovlaštena za zastupanje. Navedena je formulacija preuzeta iz Zakona o socijalnoj skrbi koja se odnosi na ustanove koje su financirane iz državnog proračuna. Članak 32.st.1. Navedena formulacija nije u skladu s prijedlozima Hrvatskog saveza slijepih koji je svog predstavnika imao u užoj i široj radnoj skupini Ministarstva, stavlja pojedine skupne osoba s oštećenjem vida u diskriminirajući položaj i neprihvatljiva je. Nikako ne treba raditi razliku između zaposlenika i nezaposlenih osoba s oštećenjem vida, ne treba ih demotivirati za uključivanje na tržište rada, a pratnja je itekako potreba tek onim osobama koje su uključene na tržište rada (primjer dobre prakse iz Skandinavije). Nadalje, jedini kriterij dodjele sati treba se odnositi na stupanj težine oštećenja/funkcionalnih sposobnosti i uvjete života (samac ili u obitelji), ali svakako treba biti u skladu i poštovati individualne potrebe pojedinaca i uvažavati njegove obiteljske i međuljudske odnose. Prijedlog novog članka: "Uslugu može dobiti osoba: IV. stupnja težine oštećenja bez ostatka osjeta svjetla ili s dodatnim oštećenjima -osobe koje žive same 60-70 sati mjesečno - ostale osobe 50-60 sati mjesečno IV. stupanj težine oštećenja s ostatkom osjeta svjetla -osobe koje žive same 50-60 sati mjesečno -ostale osobe 40-50 sati mjesečno III. stupnja težine oštećenja - osobe koje žive same 20-40 sati mjesečno -ostale osobe 10-20 sati mjesečno" Kod vještačenja "ostalih osoba" treba individualno utvr4diti da li, iako živi u kućanstvu s ostalim članovima obitelji, su isti u mogućnosti pomagati osobi s invaliditetom (zbog zdravstveno stanja, dobi, međuljudskih odnosa). Članak 35. -Pravilnim mora biti donijet paralelno sa zakonom. Bez nacrta prijedloga pravilnika ne mogu je kvalitetno komentirati zakon. Pravilnikom se u potpunosti mogu izmijeniti uvjeti i kriteriji za pružanje usluge osobne asistencije. Članak 36. - protiv toga smo da korisnik participira u pružanju usluge. Ovime se ponovno uvode cenzusi. Dok se ne vidi u pravilniku kako je regulirana participacija, ne možemo pristati na isto. Ne zna se cijena usluge niti postupak participacije. Najvažnije, eventualno participiranje treba se odrediti u minimalnom postotku, ne uzimajući u obzir visinu prihoda ili imovine, već samo treba uzeti u obzir broj sati usluge koju osoba dobiva. Ovaj komentar se odnosi i na članak 37. i 38. i ostale članke koji se odnose na participaciju korisnika. Članak 37. - ponovno se uvode cenzusi koji smo Zakonom o socijalnoj skrbi eliminirali. Neprihvatljivo. Članak 43. - u stavku 1. nije jasno na koji način će se regulirati odnos OSI koja ima rješenje i pružatelja usluge te da li će korisnik moći npr. uslugu videćeg pratitelja koristiti kod više pružatelja (npr. 60 sati videćeg pratitelja koristiti na način da 30 koristi kod jednog pružatelja, a 30 kod drugog). Nije jasno hoće li se neiskorišteni sati u jednom mjesecu moći iskoristiti u slijedećem mjesecu ovisno o potrebi samog korisnika. Članak je nejasan. Što znači da korisnik predlaže pružatelja usluge osobne asistencije? Da li se isto odnosi samo na korisnike koji plaćaju uslugu u cijelosti? Članak 45. - ne postoji opravdanost pružanja usluge od strane člana obitelji i da ta činjenica može utjecati na uslugu videćeg pratitelja. Obrazloženo ranije. Nejasno je na koji način se utvrđuje komisija. Obrasce procjene treba napraviti usporedno s izradom pravilnika. Članak 48. - ukinuti stavak 2. jer se prihodi, imovina i cenzus moraju ukinuti Članak 54. - nije jasno hoće li udruge osoba s invaliditetom moći biti pružatelji predmetne usluge u mreži? Kako raspolažemo informacijama, iskazane potrebe u mreži nisu u skladu s realnim potrebama korisnika. Članak 72. - 6 mjeseci je predugačak rod. Dok god nema pravilnika nemoguće je pružati uslugu, s obzirom na rješenja za pružatelja usluga koja se moraju donijeti temeljem pravilnika koji će propisati kriterije i uvjete Djelomično prihvaćen Prihvaća se prijedlog izmjene članka 3. st. 1. toč. 6. Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji ne propisuje cenzuse kao uvjet za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije, već propisuje obvezu sudjelovanja korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije. Članci 35., 36. i 37. su djelomično izmijenjeni na način da će se sudjelovanje korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije propisati jednim člankom kojim će se definirati da osoba koja uslugu osobne asistencije koristi temeljem rješenja Zavoda nije dužna sudjelovati u plaćanju usluge ukoliko su joj prihodi niži od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, odnosno da je dužna sudjelovati u plaćanju cijene usluge u iznosu od 1% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini te u iznosu od 2% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od dvije prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini. Slijedom navedenog prijedlog vezan uz brisanje točaka 10. i 11. u čl. 3. st. 1. se djelomično prihvaća te se iz Nacrta prijedloga zakona briše toč. 11., odnosno pojam „imovina“. Ne prihvaća se prijedlog izmjene članka 6., st. 1. Usluga osobne asistencije u tom je stavku jasno definirana i sveobuhvatna uključujući potrebe svih korisničkih skupina, a Listom procjene potreba individualno će se utvrditi aktivnosti u kojima će se pružati podrška za pojedinu korisničku skupinu. Prihvaća se prijedlog izmjene čl. 6. st. 2. na način da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske. Ne prihvaća se prijedlog za brisanje članka 10. st. 1. toč. 8. Slijepa osoba, koja i pored sljepoće ima i druga funkcionalna oštećenja temeljem kojih će ostvariti pravo na uslugu osobnog asistenta, uslugu pratnje pružat će osobni asistent u okviru usluge osobne asistencije. Ne prihvaća se komentar članka 13. Pravilnikom o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/22) definiran je obuhvat sadržaja usluge organiziranog stanovanja te usluge smještaja. Smještaj je usluga kojom se korisniku pruža intenzivna skrb i zadovoljavanje osnovnih životnih potreba kada to nije moguće osigurati u obitelji i pružanjem drugih socijalnih usluga, a smještajem se osigurava stanovanje i organizirane aktivnosti tijekom dana uz stalnu stručnu i drugu pomoć i potporu u osiguravanju osnovnih i dodatnih životnih potreba koje ne mogu biti zadovoljene u obitelji. Djelomično se prihvaća komentar čl. 13. st. 1. toč. 5. te se ista točka briše a u Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji dodaje se odredba kojom će se propisati mirovanje prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od 30 dana, odnosno prestanak prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od šest mjeseci. Ne prihvaća se prijedlog za brisanje članka 13. st. 1. toč. 7. s obzirom da je čl. 82. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (NN 14/21) propisano da se zatvoreniku osobi s invaliditetom osigurava smještaj primjeren vrsti i stupnju njegove invalidnosti. Ne prihvaća se prijedlog izmjene članka 13. stavka 1. točke 2. s obzirom da roditelj njegovatelj/njegovatelj treba pružiti uslugu pratnje. Ne prihvaća se komentar čl. 13. stavka 1. točke 4. Obiteljski zakon, kao jedan od temeljnih zakona iz sustava socijalne skrbi definira načelo solidarnosti, uzajamnog poštovanja i pomaganja po kojem proizlaze dužnosti, prava i obveze članova obitelji te su odredbe Zakona o osobnoj asistenciji u skladu s navedenim načelom. Ne prihvaća se prijedlog za brisanje članka 13. st. 1. toč. 8. Slijepa osoba, koja i pored sljepoće ima i druga funkcionalna oštećenja temeljem kojih će ostvariti pravo na uslugu osobnog asistenta, uslugu pratnje pružat će osobni asistent u okviru usluge osobne asistencije. Djelomično se prihvaća izmjena čl. 16. na način da se brišu riječi „formalno“ i „u trajanju od najmanje 160 sati“. Ne prihvaća se komentar čl. 18.. Sve pravne osobe, odnosno svi pružatelji usluge osobne asistencije iz čl. 18. uključujući i vjerske zajednice, moći će pružati uslugu osobne asistencije ukoliko ispunjavaju mjerila prostora, opreme, potrebnih radnika, sadržaj, opseg i način pružanja usluge sukladno čl. 19. st. 1. Mjerila za pružanje usluge osobne asistencije pravilnikom propisuje ministar. Komentar na čl. 19. primljen je na znanje. Ne prihvaća se prijedlog izmjene čl. 20. st. 3. Trajanje licence usklađeno je s trajanjem licence svih ostalih pružatelja socijalnih usluga, a što je definirano Zakonom o socijalnoj skrbi. Komentar na čl. 24 primljen je na znanje. Ne prihvaća se komentar na čl. 26. s obzirom da su pravne osobe koje pružaju uslugu osobne asistencije u pogledu plaćanja cijene po povlaštenim uvjetima izjednačene s ustanovama socijalne skrbi i drugim pravnim i fizičkim osobama koje pružaju socijalne usluge temeljem Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22). Članak 29. usklađen je sa Zakonom o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22) u pogledu odredbe kojom se propisuje obveza pružanja socijalne usluge u zasebnoj organizacijskoj jedinici. Ističemo da se navedena obveza sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22) odnosi na udruge, vjerske zajednice, trgovačka društva i druge domaće i strane pravne osobe te obrtnike. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene čl. 32. na način da isti propisuje sljedeće: (1) Uslugu osobne asistencije koju pruža videći pratitelj, a za kojom je procijenjena potreba pomoći temeljem Liste procjene potreba, može ostvariti osoba s invaliditetom u rasponu od 10 do 60 sati mjesečno. (2) Uslugu osobne asistencije koju pruža videći pratitelj može ostvariti osoba koja ima oštećenje vida četvrtog stupnja težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja koja nema ostatka osjeta svjetla, a koja živi sama ili ima utvrđena dodatna oštećenja ili kronične bolesti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja u trajanju od 40 do 60 sati mjesečno. (3) Uslugu osobne asistencije koju pruža videći pratitelj može ostvariti osoba koja ima oštećenje vida četvrtog stupnja težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja u trajanju od 30 do 40 sati mjesečno. (4) Uslugu osobne asistencije koju pruža videći pratitelj može ostvariti osoba koja ima oštećenje vida trećeg stupnja težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja u trajanju od 10 do 20 sati mjesečno. Postupak vještačenja nije predmet uređenja ovoga Zakona. Ističemo da je čl. 45 st. 6. ovog Zakona definirano da Komisija u suradnji s korisnikom usluge osobne asistencije izrađuje Listu procjene potreba za svakog korisnika. Vezano uz komentare čl. 35. i 36. ističemo da Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji ne propisuje cenzuse kao uvjet za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije, već propisuje obvezu sudjelovanja korisnika odnosno obveznika uzdržavanja u plaćanju usluge osobne asistencije. Članci 36., 37. i 38. se mijenjaju na način da će se sudjelovanje korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije propisati jednim člankom kojim će se definirati da osoba koja uslugu osobne asistencije koristi temeljem rješenja Zavoda nije dužna sudjelovati u plaćanju usluge ukoliko su joj prihodi niži od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, odnosno da je dužna sudjelovati u plaćanju cijene usluge u iznosu od 1% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini te u iznosu od 2% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od dvije prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini. Također se uređuje da se u iznos prihoda kojima je korisnik dužan sudjelovati u plaćanju cijene usluge osobne asistencije ne uračunava iznos koji korisnik plaća za uzdržavanje člana obitelji, prema zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi. Ističemo da je brisana obveza zakonskog obveznika uzdržavanja u sudjelovanju u plaćanju cijene usluge te donošenje pravilnika kojim bi se propisalo sudjelovanje u plaćanju cijene usluge Nadalje, članak 3. st.1. toč. 10. definira pojam prihoda. Naknade u sustavu socijalne skrbi koje se ostvaruju temeljem invaliditeta ne smatraju se prihodom. Ne prihvaća se komentar čl. 43. Korisnik sukladno čl. 43. st. 2. predlaže pružatelja usluge osobne asistencije a isti će biti naveden u rješenju Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Sukladno navedenom korisnik će na temelju rješenja Zavoda moći koristiti uslugu samo kod jednog pružatelja usluge. Neiskorišteni sati iz jednog mjeseca neće se moći koristiti u sljedećem mjesecu budući da će se mjesečni broj sati osobne asistencije odrediti prema potrebama korisnika. Vezano uz upit koji se odnosi na mrežu pružatelja socijalnih usluga ističemo da će sukladno čl. 54. st. 4. uslugu osobne asistencije u mreži usluge osobne asistencije moći pružati, između ostalih, i pravne osobe s kojima je Ministarstvo sklopilo ugovor o pružanju usluge osobne asistencije. Nadalje, vezano za pružanje usluge osobne asistencije u mreži, čl. 56. definira postupak javnog poziva za podnošenje ponuda za sklapanje ugovora za pružanje usluge osobne asistencije sukladno iskazanim potrebama u mreži usluge osobne asistencije, a čl. 57. definira postupak sklapanja ugovora za pružanje usluge osobne asistencije u mreži usluge osobne asistencije s pružateljima usluge čiji osnivač nije Republika Hrvatska. Ne prihvaća se komentar čl. 72. Nacrti svih pravilnika vezanih uz Zakon o osobnoj asistenciji bit će izrađeni do 1. srpnja 2023. godine te objavljeni na portalu e-savjetovanje neposredno nakon donošenja Zakona.
40 Katarina Škorvaga PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI OSVRT NA PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI U ovom prijedlogu zakona uočava se potpuno zaobilaženje jedne velike skupine djece i osoba s invaliditetom, a što se može tumačiti i kao ozbiljan oblik diskriminacije, iako je, zasigurno nenamjeran. Riječ je o skupini djece i osoba sa složenim komunikacijskim potrebama. Termin se odnosi na široku skupinu osoba koje ne mogu ostvariti svoje komunikacijske potrebe na uobičajen način uslijed različitih razloga zbog čega se otežano sudjeluju u procesu odgoja i obrazovanja te kasnije u brojnim životnim aktivnostima (Beukelman i Mirenda, 2013).  Iacono i Johnson (2004) pojašnjavaju da složene komunikacijske potrebe podrazumijevaju narušenu razumljivost govora, teškoće jezičnoga razumijevanja te ograničene semantičke ili sintaktičke sposobnosti. Djeca i osobe koje imaju složene komunikacijske potrebe teško funkcioniraju na brojnim područjima: - oralno- glasovni govor - jezik - kognitivno funkcioniranje (otežano funkcioniranje na ovom području može biti i utjecajno) - pismenost - socijalna uključenost - pristup obrazovanju - pristup informacijama - kvaliteta života (Drager, Light i McNaughton, 2010) Treba jasno naznačiti da je ovu skupinu osoba nužno definirati kao zasebnu, a ne ih gledati isključivo kroz dijagnozu radi koje osoba ima složene komunikacijske potrebe.  Naime, unutar gotovo svake podskupine (npr. poremećaj iz spektra autizma, Downov sindrom, cerebralna paraliza, dječja govorna apraksija, spinalna mišićna atrofija, mišićna distrofija, opće razvojno kašnjenje, specifični miješani razvojni poremećaj, rijetke bolesti i sindromi, traumatska oštećenja CŽS, moždani udari, neurološke bolesti, karcinomi...), izdvaja se određeni broj djece i osoba koje imaju složene komunikacijske potrebe. Ova skupina djece i osoba ima ozbiljne teškoće u ostvarivanju uspješnih komunikacijskih interakcija sa svojom okolinom te im je zbog toga neophodno osigurati komunikacijskog posrednika koji će ih poticati u usvajanju optimalnih sustava komunikacije (sustavi potpomognute komunikacije) koje osoba koristi. Komunikacijski posrednik ujedno posreduje i podupire komunikacijske interakcije s okolinom. Treba reći kako se u širem smislu i manualni znakovi ubrajaju u ove sustave. Trenutno je prema Prijedlogu Zakona o osobnoj asistenciji komunikacijski posrednik predviđen samo za gluhe, slijepe i gluhoslijepe osobe. Predlaže se da se uz gluhe i gluhoslijepe osobe uvede i skupina osoba sa složenim komunikacijskim potrebama, i/ili osobe korisnici sustava potpomognute komunikacije. To je jedini način da se diskriminacija u Prijedlogu korigira, odnosno da se i ovoj skupini osoba konačno osiguraju njihova Konvencijama i drugim zakonima propisana prava. Važno je da svaka osoba sa složenim komunikacijskim potrebama ima samo svog komunikacijskog posrednika, da je riječ o jednoj osobi koja bi trebala biti u kontinuitetu ista koliko i kada je god to moguće. Važno je naglasiti kako ne postoji apsolutno nikakva razlika između osobe koja ne govori, otežano govori, i/ili ima teškoća u socijalnim interakcijama ako je gluha, gluhoslijepa ili npr ima poremećaj iz spektra autizma, cerebralnu paralizu, ili bilo koju drugu podlogu, u odnosu na potrebe za individualnom, individualno prilagođenom podrškom u uspješnijem ostvarivanju socijalnih kontakata sa svojom okolinom. Nema razlike između potrebe i nužnosti za komunikacijskim posrednikom ukoliko osoba govori znakovni jezik ili koristi komunikacijska pomagala. Osvrt je sastavila grupa stručnjaka s područja potpomognute komunikacije. Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog izmjene čl. 31. Vezano uz prijedlog da se u Nacrt prijedloga zakona doda nova kategorija „komunikacijski posrednik za osobe sa složenim komunikacijskim potrebama“ ističemo da se radi o metodi rada s osobama kojima je to potrebno te isti prolaze edukacije o načinima komunikacije, uporabe asistivne tehnologije i potpomognute komunikacije. Ovim Zakonom nisu obuhvaćene usluge za koje je potreban specifičan profil stručnih radnika educiranih za sustav potpomognute komunikacije korištenjem asistivne tehnologije. Navedene usluge moguće je ostvariti temeljem drugih propisa.
41 Brački pupoljci PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI Poštovani, U Prijedlogu zakona o osobnoj asistenciji pozdravljam odluku da se poveća broj osobnih asistenata, da uđu u sustav, da se zakonski osigura dostupnost usluge u cijeloj zemlji. Ono što smatram da nitko nije do sada spomenuo a nužno je znati, zastupa li netko od Udruga, Saveza i Predlagatelja zakona ruralne krajeve ( otoke) gdje NEMA udruga, NEMA pružatelja usluge Osobne asistencije, samim time ni OA, kao što nema ni mnogih drugih socijalnih usluga. U Prijedlogu zakona nije najjasnije na koji način će im usluga OA postati dostupna, pa molim da se to Zakonom pobliže definira. Članku 10, smatram da treba pristupiti temeljitije i individualno. Djeca roditelja njegovatelja su najteži invalidi ovisni o skrbi 24 sata dnevno. Među njima su osobe koje ne mogu napustiti svoj dom i trebaju im stalni medicinski postupci da bi ostali na životu, kao i osobe kojima je nužna integracija i socijalizacija nakon napuštanja obrazovnog sustava, ali neki od njih žive u područjima gdje ne postoje mjesta i ustanove gdje bi se mogli uključiti ( poput poludnevnih boravaka). Roditelj njegovatelj jednostavno nije svemoguć da bez odmora zadovolji djetetove potrebe 24 sata dnevno, niti je dobro da se mlada osoba navikava isključivo na roditelja, koji neće moći biti zauvijek uz nju. Djelomično prihvaćen U svrhu osiguravanja usluge osobne asistencije na cijelom području RH člankom 18. ovog Zakona propisano je da pružatelji usluge mogu biti ustanove socijalne skrbi (dom socijalne skrbi i centar za pomoć u kući), udruge, vjerske zajednice i druge pravne osobe. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. točke 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno.
42 JOSIPA HERCEG ZEBA PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI Poštovani, ovim putem ističem nekoliko općih komentara na Prijedlog Zakona o osobnoj asistenciji uz napomenu da je slično komentirano već više puta te se nadam da će se usvojiti prijedlozi koji idu na korist OSI i njihovim obiteljima. Nije prihvatljivo da uslugu osobne asistencije ne mogu ostvariti osobe koje imaju roditelja njegovatelja samom tom činjenicom. Razlozi zbog kojih je to neprihvatljivo su samorazumljivi. Prilagodba satnice bi bila daleko prihvatljivija u takvim slučajevima, a nipošto isključivanje usluge. Satnica koja je određena od 20 sati do 80 sati tjedno trebala bi biti od 20 sati do 112 sati (7x16). Osoba koja "živi sama" i koja "živi u obitelji" kao element razlikovanja za broj sati osobne asistencije nije adekvatan, budući se može živjeti i samo s maloljetnom djecom ili starim roditeljima te bi trebalo definirati kojoj potrebnu pomoć i skrb ne mogu u cijelosti pružiti članovi obitelji ili na sličan način. Posebno je u tom kontekstu nejasno kako je osobi sa teškim oštećenjem koja živi sama predviđeno 80 sati u tjednu, budući postoji i vikend kada joj je pomoć potrebna. U nacrtu potpuno izostaje radni asistent. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. točke 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno. Djelomično se prihvaća komentar na čl. 30 na način da se mijenja st. 2., podstavak 2., toč. 2. te glasi: „osoba s tjelesnim oštećenjem 4. stupnja koja ima Barthel indeks 21-35 i koja živi sama ili su ostali članovi kućanstva maloljetni“. Čl. 30. st. 1 se mijenja i glasi: Uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent, a za kojom je procijenjena potreba pomoći temeljem Liste procjene potreba, može ostvariti osoba s invaliditetom u rasponu od 44 do 352 sata mjesečno, odnosno 10 do 80 sati tjedno. Tjedni raspon sati definiran je s ciljem korištenja usluge osobne asistencije kroz sve dane u tjednu uključujući i subotu, nedjelju i blagdane, a ne isključivo radne dane. Isto se definira ugovorom o radu između pružatelja usluge i radnika. Pitanje radnog asistenta nije predmet uređenja ovog Zakona.
43 Jugana Sinovčić PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI U Nacionalnom planu izjednačavanja mogućnosti za OSI od 2021. do 2027. godine, u svrhu socijalnog uključivanja i neovisnog življenja te ostvarivanja ravnopravnog sudjelovanja OSI u svim segmentima života, prepoznata su tri prioriteta javnih politika, među kojima su zapošljavanje OSI te dostupnost socijalnih usluga, a kao poseban cilj istaknuta je deinstitucionalizacija i prevencija institucionalizacije OSI. Ovim nacrtom prijedloga Zakona o OA ne potiče se zapošljavanje OSI, već upravo suprotno - vrši se diskriminacija OSI koje su zaposlene, kao i onih koje ne žive same, što je protivno Konvenciji o pravima OSI koja određuje da se države stranke obvezuju „poduzeti sve odgovarajuće mjere, uključujući zakonodavne, za izmjenu ili ukidanje postojećih zakona, propisa, običaja i prakse, koji predstavljaju diskriminaciju osoba s invaliditetom.” Također se ne poštuje Konvencija u dijelu koji kaže „U razvoju i provedbi zakona i politika u smislu provedbe ove Konvencije, i u drugim postupcima donošenja odluka koje se tiču osoba s invaliditetom, države stranke će se temeljito savjetovati s osobama s invaliditetom, i u to ih aktivno uključiti, kao i djecu s teškoćama u razvoju, putem organizacija koje ih predstavljaju.” To što u trenutku javnog savjetovanja imate veliki prosvjed osoba s invaliditetom i njihovih roditelja, kako u Zagrebu, tako i u Splitu, svjedoči da tijekom izrade prijedloga ovog zakona nisu uključeni svi oni koji bi mogli kvalitetno doprinijeti da predloženi zakon prati i prepoznaje potrebe samih korisnika. Niz je spornih stvari, a ja navodim nekoliko: 16 sati asistencije može ostvariti samo osoba koja živi sama i nije zaposlena (što je s OSI koje žive s nemoćnim roditeljima ili malom djecom?), zaposlene OSI moraju participirati u plaćanju usluge (jel to mjera poticanja zapošljavanja OSI u skladu s prioritetom Nacionalne strategije?), OSI čiji je roditelj njegovatelj nemaju pravo na OA unatoč tome što je poseban cilj Strategije deinstitucionalizacija, a usluga osobne asistencije pomaže djetetu da neke stvari obavlja uz pomoć OA bez prisustva roditelja, te na taj način omogućava djetetu samostalnost, a tom roditelju da predahne koji sat dnevno, da ne popuca po šavovima i prepusti dijete instituciji. Također želim istaknuti da je usluga osobne asistencije prva brana u procesu prevencije institucionalizacije OSI, stoga je apsolutno nužno da plaća osobnih asistenata bude značajnije povećana kako bi motivirala ljude da rade taj važan posao. Osobni asistenti su ključni element u provedbi deinsitucionalizacije te ih u skladu s tim treba valorizirati. Njihova trenutna plaća je nedovoljna da bi stimulirala ikog da radi taj posao. Ovo što je u javnosti predloženo je minimalna korekcija u odnosu na porast cijena te to nije dovoljno za tako odgovoran i težak posao skrbi o nemoćnoj osobi. Ukratko, potrebno je slijediti Nacionalnu strategiju i poštovati Konvenciju o pravima OSI. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća komentar čl. 30., st. 2., podstavak 1 na način da se brišu riječi „i nije zaposlena“ te podstavak 2, točka 2. u kojoj se dodaje „ili su ostali članovi kućanstva maloljetni“. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. točke 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno. Vezano uz visinu plaće ističemo da je Nacrtom prijedloga zakona propisano da pružatelj usluge osobne asistencije čiji je osnivač Republika Hrvatska uslugu pruža u mreži usluge osobne asistencije po cijeni koja se utvrđuje odlukom o utvrđivanju cijene usluge osobne asistencije koju donosi ministar i javno se objavljuje na mrežnoj stranici Ministarstva. Za pružatelja usluge osobne asistencije čiji osnivač nije Republika Hrvatska, a koji uslugu osobne asistencije pruža u mreži usluge osobne asistencije, cijena usluge utvrđuje se ugovorom o pružanju usluge s Ministarstvom. Metodologiju za utvrđivanje cijena socijalnih usluga, koje se pružaju u mreži usluge osobne asistencije, pravilnikom propisuje ministar. Planiranim povećanjem ukupne cijene sata pružene usluge osigurat će se i povećanje plaće radnika koji će pružati uslugu.
44 Ivka Čop PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI Postovani, UN konvencija, Ustav RH… treba paziti na potrebu zaštite prava i interesa osoba s invaliditetom u svrhu ravnopravnog sudjelovanja u građanskim, politickim, gospodarskim, drustvenim i kulturnim podrucjima zivota..Clan 58 st.2 Ustava RH - posebnu skrb drzava posvecuje zastiti osoba s invaliditetom i njihovu ukljucivanju u drustveni zivot.. I tako to stoji na papiru... Postoje djeca/osobe koje nisu ukljucene u nikakav drustveni zivot jer u RH ne postoji mjesto gdje bi se mogle ukljuciti s obzirom na njihove specificne potrebe i nezainteresiranost sustava. Poglavito se ovo odnosi na djecu/ osobe koje boluju od rijetkih bolesti, ima ih relativno mali broj i od tuda dolazi do neznanja i nezainteresiranosti. Primjer je Prader Willi sindrom i njegova osnovna karakteristika HIPERFAGIJA (stalna glad) zbog koje osobe/ djeca ne mogu biti u okolini u kojoj je prisutna hrana, sokovi.. Ovo je samo osnovna karakteristika, osobe s PWS boluju od mnogih drugih poremecaja. Osnovna škola je mnogima maksimum, nakon toga zatvoreni u 4 zida.. Intelektualne i tjelesne teskoce. Dakle, vi nemate ni sustav, ne nudite nista, ustanove za rehabilitaciju su prepunjene, nemate podlogu koja je neophodna za nekakvo ukljucivanje.. drustveni zivot.. za osnovne zivotne potrebe svakog covjeka pa i osoba s PWS ili nekim drugim specificnim i manje poznatim poremecajima. Kamo da se ukljuce? ČL 10 Roditelj njegovatelj odn njegovo dijete ne moze dobiti uslugu osobnog asistenta? Ne znam da li je ikome u radnoj skupini koja je donosila ovaj prijedlog jasno što i kako zive roditelji njegovatelji? Mislite li da su roditelji roboti? 24 sata uz dijete bez mogucnosti odlaska lijecniku, ponekad ni na toalet a da ne pricamo o nekim svakom zivom covjeku potrebnim “ispusnim kanalima”.. Koliko briga o bolesnom djetetu utjece na psihicko zdravlje, tjelesno zdravlje.. a koliko tek nemogucnost brige o sebi utjece na pojavu teskih oboljenja.Nije li dovoljno to sto roditelj njegovatelj nema bolovanje?Da ima na papiru, ali nema gdje ostaviti dijete ako mu treba bolovanje.. Nadalje, mislite li da je za dijete/osobu s invaliditetom dobro da je uvijek roditelj njegovatelj uz njega ? Ne bi li i ono bilo sretnije, ispunjenije da povremeno uz sebe vidi nekoga drugoga - mozda mu bas osobni asistent postane prvi prijatelj u zivotu! Ne razumijem zasto roditelji njegovatelji nemaju pravo na osobnog asistenta? Kako da obavi ista za sebe, za obitelj, za dijete. Kako da uopce ostane psihicki i fizicki zdrav? Ovaj član se obavezno treba mijenjati i svim roditeljima njegovateljima ponuditi pravo na usluge osobne asistencije! Poglavito samohranim roditeljima, ali i ostalima. Upitno je i odobravanje istoga prava ukoliko je osoba s invaliditetom na lijecenju ili rehabilitaciji u zdravstvenoj ustanovi a ako “ima članove obitelji koji se o njoj mogu brinuti”.. Ne razumijem, tko ce utvrđivati tko ima, a tko nema članove obitelji .. Vjerujem da nitko tko se moze sam brinuti o djetetu/osobi u ovoj situaciji ne bi ni trazio osobnu asistenciju tako da se i ova stavka treba izbrisati. U biti ovim zakonom se sad trazi da obitelj brine o osobi s invaliditetom dok je na rehabilitaciji odn da mu oni budu asistenti.. Bacanje tereta na obitelj? Nedopustivo! ČL 30 je vrlo teško uopce komentirati kad vidim da se navodi npr. osoba s mentalnim ostecenjem stupanj 4 koja zivi sama.. Ne razumijem kako osoba sa ovakvim ostecenjem zivi sama? Tu se vracam na isto.. Roditeljima njegovateljima mora se omoguciti priznavanje prava na osobnog asistenta. ČL 35 Usluga osobne asistencije treba biti plaćena u cijelosti iz Drzavnog proracuna. ČL 36 Potpuno nejasan, zvuci kao da korisnik usluge osobne asistencije treba isto placati prodajom imovine ?! Potpuno suludo, osobni asistenti trebaju biti svima dostupni neovisno o imovinskom cenzusu, financirani iz drzavnog proracuna. ČL 43 Korisnik mora biti u mogucnosti sam izabrati ne samo pruzatelja usluge kao pravne osobe vec i fizicku osobu ( osobnog asistenta). Rijec je o osobi koja ulazi u privatnost osobe s invaliditetom, u njegov dom, obavlja i sudjeluje i mnogim intimnim trenucima pa smatram da ga korisnik mora moći sam izabrati. ČL 45 Potrebu za osobnim asistentom procjenjivat ce Komisija…Nadam se da ce komisija procjene donositi na temelju dosadašnje dokumentacije ili slanja novije dokumentacije bez ponovne potrebe osobnih dolaženja na nepotrebna vjestacenja što će smanjiti troškove drzavnog proracuna :) I za kraj što se tiče satnice koja će se odobravati niste mislili na osobe s invaliditetom koje asistenta trebaju 24 sata 7 dana u tjednu! Ne razumijem kako je ovako manjkav prijedlog uopce izisao u javnost nakon toliko godina rada stručnjaka na njemu ?! Lijepi pozdrav! Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. točke 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno. Prihvaća se komentar koji se odnosi na članak 10. stavak 1. podstavak 5. te se isti briše, a u Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji dodaje se odredba kojom će se propisati mirovanje prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od 30 dana, odnosno prestanak prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od šest mjeseci. Vezano uz komentar članka 30. u dijelu koji se odnosi na status roditelja njegovatelja odgovoreno je uz komentar članka 10. Vezano uz članke 35. i 36. isti su, zajedno s čl. 37. djelomično izmijenjeni na način da će se sudjelovanje korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije propisati jednim člankom kojim će se definirati da osoba koja uslugu osobne asistencije koristi temeljem rješenja Zavoda nije dužna sudjelovati u plaćanju usluge ukoliko su joj prihodi niži od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, odnosno da je dužna sudjelovati u plaćanju cijene usluge u iznosu od 1% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini te u iznosu od 2% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od dvije prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini. Također se uređuje da se u iznos prihoda kojima je korisnik dužan sudjelovati u plaćanju cijene usluge osobne asistencije ne uračunava iznos koji korisnik plaća za uzdržavanje člana obitelji, prema zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi te ističemo da je brisana obveza zakonskog obveznika uzdržavanja u sudjelovanju u plaćanju cijene usluge. Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji ne propisuje dohodovni cenzus kao uvjet za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije, već propisuje obvezu sudjelovanja korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije. Komentar članka 43. se djelomično prihvaća na način da će se u Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji dodati odredba kojom će se propisati da će se u provedbi Zakona na odgovarajući način primjenjivati načela propisana UN Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom te načela propisana Zakonom o socijalnoj skrbi. Slijedom navedenog, u provedbi Zakona primjenjivat će se, između ostalih, načelo slobode osobnog izbora propisano UN Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom, kao i načelo sudjelovanja u donošenju odluka propisano Zakonom o socijalnoj skrbi. Ne prihvaća se komentar članka 45. U postupku ostvarivanja prava na uslugu osobne asistencije Zavod će morati utvrditi, između ostaloga, ispunjava li osoba uvjete za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent, komunikacijski posrednik i videći pratitelj propisane čl. 30., 31. i 32. ovoga Zakona. Odnosno, ukoliko je iz postojećeg nalaza i mišljenja moguće utvrditi da li su prethodno navedeni uvjeti ispunjeni neće postojati obveza provođenja novog postupka vještačenja.
45 MIRTA ZEC PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI Poštovani, meni uopće nije jasno tko je sastavio taj prijedlog i da li je upoznat s problematikom života jednog invalida? Nadalje, nije mi jasno zašto se rasprava ne odvija u medijima, za razliku od kojekakvih, za mene nastranih "problema" i prava? Non stop tvrdite da smo socijalna država, brinemo o svemu i svačemu. To je izrijekom točno, ali ne o onome o čemu trebamo brinuti! 100 %-tni sam invalid cerebralne paralize, rođ. 1971.godine. Nismo imali nikakva prava, roditeljima su za školovanje rekli da me daju u Dubravu pa ću tamo imati sve, a oni samnom ništa i sve je riješeno. No, oni to nisu htjeli i podnijeli su veliku žrtvu da bih ja danas bila ono što jesam - diplomirani ekonomist, koji još uvijek radi. Majka je zbog toga odustala od posla, nije imala pravo ni na mjesečnu kartu, kupovala je pojedinačne kroz cijelo moje školovanje. Nismo imali ili nismo informirani da imamo pravo na išta drugo, iako smo se trudili pitati. Imam oštećenja donjih ekstremiteta i centra za ravnotežu pa hodam uz pomoć druge osobe. Sada imam preko 51 godinu, roditelji 79 i 82 - bolesni. Asistenticu imam cca 6 godina i jaako mi dobro dođe za osnovne životne potrebe i to sve više, s obzirom na dodatna oštećenja, uzrokovana glavnom dijagnozom-cerebralna paraliza. Kao prvo, uopće mi nije jasno tko se sjetio da osoba s cerebralnom paralizom može raditi do svoje 58.godine života?? Imam susjedu koja je otišla u mirovinu s 50 godina, zdrava, sad ima 80. Drugo, zbog oštećenja kičme jedva hodam, trpim bolove, trebam sjediti i raditi 8h, a onda bi mi vi za kući naplatili asistenta i sami ga odabrali??? Uopće ne razumijem čemu onda to sve?? Onda recite da vas nije briga i da si ga nađemo sami i platimo na crno, ha, ha.. Ionako se vuku potezi koji potiču crnu ekonomiju. Znači, hodam sve teže, nekada ni ne mogu, moji roditelji su trenutno vrlo slabo pokretni i asistent mi treba sve više. Zdravlje mi je sve lošije, jer sam željela biti društveno korisna i raditi, a sad moram plaćati preglede i terapije da barem malo manje trpim, s obzirom da ne dođem na red preko HZZO. Trenutno jedva kontroliram noge zbog kičme, a na MR kičme sam naručena u 12/2023 u Osijeku - pozvavši se na nevidljivo pravo prednosti za invalide. I sad vi meni recite, kad dođem s posla (ukoliko uzmognem još raditi), što trebam: - sjediti i dalje - biti prljava, u prljavoj okolini - jesti zrak - oblačiti prljavi veš (ako se mogu obući) - do doktora se ionako ne može, pa to onda izgleda niti ne moramo, ha, ha.. Kao prvo, ja ne mogu pustiti u roditeljsku kuću svakoga, što znači da moram imati mogućnost koga ću birati. Kao drugo, treba mi asistent na 4 sata, jer me roditelji ne mogu više nikuda voditi, s obzirom da ni sami ne funkcioniraju. Kao treće, taj asistent treba biti adekvatno plaćen, a ne da ima 2 tisuće kuna plus prijevoz godinama. Nisu oni volonteri, iako ispada da jesu! Asistentica mi je krasna žena i Bogu hvala na njoj! Studirala je kad smo krenule. Prije nje sam tražila asistenta među socijalnim slučajevima, misleći da im činim dobro, ali njima se to ne isplati-gube prava pa su na gubitku. To je sve jako nelogično, a sad još i ovo!!! Pa preusmjerite sredstva, nemojte stimulirati nerad, bolest, sve naopako.. Što je već netko napisao, što ako sam u bolnici? Tko će me poslužiti? Sve je to kod nas toliko logično da se čovjek pita je li normalan on ili oni koji su smislili?.. Idem na rehabilitaciju od 1996.g. i prije 2 godine su mi tek rekli da imam pravo na pratnju, ali će priznati samo roditelja i taj mora biti zdrav?!? Da, s 80 godina čovjek puca od zdravlja, još uz brigu o bolesnoj kćeri cijeli život! Predložila bih kao prvo: - da se oni koji su sastavili prijedlog zakona stave u poziciju invalida (koji su u našem društvu jako degradirani, takav je mentalitet... Čast izuzecima) - da u toj ulozi pročitaju još jednom svoj prijedlog. Pretpostavljam da će uvidjeti svu apsurdnost, ako su iskreni. -da se s ovom problematikom obavezno upozna šira javnost, a ne kao do sada, da sve informacije kolaju usmenom predajom pa što prođe, prođe... - svakako da se uključe sve ustanove i udruge financirane od strane države za zaštitu prava invalida, jer je većina jako inertna. Osobno imam loša iskustva. Čovjek mi je doslovno rekao da ne mogu tvrditi da ne radi ništa, evo gleda kroz prozor da vidi je li netko neovlašteno parkirao na invalidsko mjesto da ga prijavi! I to je najozbiljnije mislio! E pa sad, ako ima novaca za financiranje takvih radnih mjesta, a kako onda nema za osobne asistente? Ostavite onima koji prava imaju onakvima kakva jesu (bez dodatne papirologije, ako Boga znate-imam punu vreću papira kući, ne znam više što čemu uopće služi). Onima koji nemaju adekvatna prava-dajte, nećete tu biti na gubitku! Jedan avion manje i sve je riješeno, pa i više od potreba, pretpostavljam. Nemojte misliti da su svi invalidi mentalno nesposobni, kao i njihovi roditelji ili oni koji se o njima brinu. Uglavnom se s takvim tretiranjima susrećemo, ali to je primitivno, degradirajuće i bolno. Na kraju krajeva, to je kulturološka sramota onih koji se tako ponašaju, ne računajući da se sutra oni ili netko od njihovih, ne daj Bože, može naći u istoj koži. Bog blagoslovio i vodio cijelu vladu i sva ministarstva u svim poslovima, odlukama, zakonima i zapošljavanjima! Lijepi pozdrav! Mirta Zec iz Osijeka, mr oec, 100%-tni invalid CP Djelomično prihvaćen U izradi Nacrta prijedloga zakona o osobnoj asistenciji sudjelovalo je 37 članova radne skupine od kojih je bilo 19 članova osoba s invaliditetom ili njihovih predstavnika. U Nacrtu prijedloga Zakona jasno su definirani uvjeti po kojima je moguće ostvariti uslugu te je povećan i broj sati korištenja usluge ovisno o stupnju invaliditeta i preostalim funkcionalnim sposobnostima korisnika. Vezano uz iznos plaće asistenata ističemo da pružatelj usluge osobne asistencije čiji je osnivač Republika Hrvatska uslugu pruža u mreži usluge osobne asistencije po cijeni koja se utvrđuje odlukom o utvrđivanju cijene usluge osobne asistencije koju donosi ministar i javno se objavljuje na mrežnoj stranici Ministarstva. Za pružatelja usluge osobne asistencije čiji osnivač nije Republika Hrvatska, a koji uslugu osobne asistencije pruža u mreži usluge osobne asistencije, cijena usluge utvrđuje se ugovorom o pružanju usluge s Ministarstvom. Metodologiju za utvrđivanje cijena socijalnih usluga, koje se pružaju u mreži usluge osobne asistencije, pravilnikom propisuje ministar. Planiranim povećanjem ukupne cijene sata pružene usluge osigurat će se i povećanje plaće radnika koji će pružati uslugu.
46 Đurđica Malnar PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI Poštovani, Ja sam majka sina 100%-tnog invalida a i sama sam bolesna (operirana kičma, operirani kuk, povišeno tlak, sitne sam građe) imam status roditelja njegovatelja i sada bi mi VI oduzeli OSOBNOG ASISTENTA, pitanje Z A Š T O? Dali VI znate što znači imati imati osobu u kući sa invaliditetom??? Moj sin ne govori, ne hoda, u pelenama je, ne može se sam ni nahraniti, kroz dan x puta transfere krevet-kolica, kolica-krevet, krevet- princeza, kolica-automobil, vježbanje kod kuće da bi se oćuvalo zdravlje da ne bi bilo JOŠ gore od ovoga što je itd. da VAM sve ne nabrajam jer more je toga što ja kao majka ili moj osobni asistent moramo napraviti. Iz svega toga moje zdravlje je ugroženo, zar ja kao roditelj nemam pravo na predah pa makar i na tih 4h dok mi je osobni asistent u kući. I sama moram puno po doktorima, kontrolama nemam kome ostavit sina, jako ovisim o osobnom asistentu. Gospodo dali mi roditelji imamo pravo na godišnji odmor? VI IMATE PRAVO NA GODIŠNJI! Gospodo dali smo mi robovi, strojevi? NE NISMO mi smo samo ljudi koji moramo nositi TEŽAK KRIŽ ŽIVOTA!!!! Gospodo Z A Š T O to radite? Mjesto da ste nam potpora i pomoć VI nam hoćete uskratit naša prava, ŽALOSNO mi nismo građani drugog reda!!!!! Želite ukinuti prava roditelja njegovatelja i tražite da učestvujem u financiranju osobnog asistenta to vrijeđa ZDRAV MOZAK. Samo jedno pitanje dali ste vi vidjeli ili živjeli 24h sa osobom invalidom? Ako niste probajte SAMO jedan dan, SAMO 24h, SAMO jedan dan volontirajte i sigurna sam da neće vam past na pamet da pišete i predlažete takve zakone. Jedna jako žalosna i razočarana majka! Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. točke 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno. Što se tiče sudjelovanja korisnika u plaćanju cijene usluge članci 35., 36. i 37. su djelomično izmijenjeni na način da će se sudjelovanje korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije propisati jednim člankom kojim će se definirati da osoba koja uslugu osobne asistencije koristi temeljem rješenja Zavoda nije dužna sudjelovati u plaćanju usluge ukoliko su joj prihodi niži od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, odnosno da je dužna sudjelovati u plaćanju cijene usluge u iznosu od 1% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini te u iznosu od 2% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od dvije prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini. Također se uređuje da se u iznos prihoda kojima je korisnik dužan sudjelovati u plaćanju cijene usluge osobne asistencije ne uračunava iznos koji korisnik plaća za uzdržavanje člana obitelji, prema zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi te ističemo da je brisana obveza zakonskog obveznika uzdržavanja u sudjelovanju u plaćanju cijene usluge.
47 Branko Mažić PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI Smatram da je IZUZETNO VAŽNO i potrebno, svakom korisniku O.A. na vještačenju ponaosob i individualno pristupiti kako bi se u što većoj mjeri zadovoljile stvarne potrebe svakog korisnika u suprotnom se bojim da neće biti pravedno, dobro i pošteno. Konkretno; ja sam 1000%-ni invalid imam 61 godinu potpuno sam i u svakom pogledu jako ovisan o usluzi O.A. koju trenutno koristim 8 sati dnevno. Trenutno živim u selu Orešcu u staroj 55 g. trošnoj obiteljskoj kući, sa starim 86 g. jedva pokretnim i bolesnim ocem. Kao takvom i u tim uvjetima, meni je asistent NEOPHODAN i to 8 "dnevno" 24/365 dana u godini ali tako što mi treba svakodnevno i to; 4 sata do podne od 7-11h za ustajanje, unos drva loženje, kuhanje ručka, osobna higijena, skidanje i oblačenje, smještaj u kolica, hranjenje, piće, pranje suđa, odlazak u trgovinu, pomoć kod računala, ostale pomoći, čišćenje i pranje podova, transfer kolica-krevet, presvlačenje i sl. 3 sata poslijepodne u večer od 14-15 17-18 20-21h za piće, hranjenje, pozicioniranje u kolicima, druženje, kuhanje kava ili čaj, i još ponešto po potrebi. 2× po 30 minuta noću zbog okretanja, pijenja, wc-a otkrivanja-pokrivanja, terapije i sl. Vidljivo je dakle da je i za takvog invalida od 100% 8 sati sasvim dovoljno, da se "pokriju" sve njegove potrebe u 24 sata na dan 365 dana u godini stim da bi plača za takvog O.A. OBAVEZNO morala pratiti prosječnu plaću u RH što bi vjerujem bilo sasvim dovoljno i stimulativno za sve O.A. Primljeno na znanje Usluga osobne asistencije uključuju potrebe svih korisničkih skupina, a Listom procjene potreba individualno će se utvrditi aktivnosti u kojima će se pružati podrška za pojedinu korisničku skupinu. Pružatelj usluge osobne asistencije čiji je osnivač Republika Hrvatska uslugu pruža u mreži usluge osobne asistencije po cijeni koja se utvrđuje odlukom o utvrđivanju cijene usluge osobne asistencije koju donosi ministar i javno se objavljuje na mrežnoj stranici Ministarstva. Za pružatelja usluge osobne asistencije čiji osnivač nije Republika Hrvatska, a koji uslugu osobne asistencije pruža u mreži usluge osobne asistencije, cijena usluge utvrđuje se ugovorom o pružanju usluge s Ministarstvom. Metodologiju za utvrđivanje cijena socijalnih usluga, koje se pružaju u mreži usluge osobne asistencije, pravilnikom propisuje ministar. Planiranim povećanjem ukupne cijene sata pružene usluge osigurat će se i povećanje plaće radnika koji će pružati uslugu.
48 Maja Ogrizović PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI Umjesto podrške i pomicanja prema solidarnijem društvu, mi svjedočimo sistemskom nasilju koje tjednima uznemirava OSI, njihove obitelji i zajednice. Ako autorima prijedloga zakona nije jasno, radi se o osobama s dijagnozama kojima ovaj stres nije niti najmanje potreban. Suludo je da je nekome bilo prihvatljivo navesti stavke: nemogućnosti samostalnog odabira asistenta.ice; participacije u njihovoj plaći; ukidanja roditelja njegovatelja u slučaju odabira usluge osobnog asistenta.ice jer navedene "usluge" nisu niti srodne, a pogotovo nisu istovjetne, što znači da se međusobno ne mogu isključiti, a i realno, cijena rada tih osoba je toliko minorna da ne predstavlja teret proračunu; rada osobnih asistenata.ica u trajanju od 16 sati za osobe koje na Barthelovom indeksu imaju 0 uz pretpostavku da im je onemogućeno korištenje usluge roditelja njegovatelja zbog korištenja osobnih asistenata.ica, što dovodi do zaključka da su 8 sati u danu "napokriveni", osobe koje često trebaju 24/7 skrb, a koja se ne može pružiti niti na JILovima. Potvrdom ovog prijedloga zakona zakoračujemo u mračno razdoblje koje nikome nije potrebno. Povlačenjem osog poteza prema ranjivim društvenim skupinama smo na korak dokidanju prava niza drugih. Ovo je prilika da to ispravite te se dodatnom gestom prema OSI i njihovim obiteljima te zajednici ispričate za tjedne straha, brige, nemira i čestih pogoršanja dijagnoza. Ovo nije inkluzija. Ovo nije socijalna država. Hvala unaprijed na ispravcima i iskazu brige za baš sve članove i članice društva. Djelomično prihvaćen Vezano uz odabir osobnog asistenta prijedlog se djelomično prihvaća na način da će se u Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji dodati odredba kojom će se propisati da će se u provedbi Zakona na odgovarajući način primjenjivati načela propisana UN Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom te načela propisana Zakonom o socijalnoj skrbi. Slijedom navedenog, u provedbi Zakona primjenjivat će se, između ostalih, načelo slobode osobnog izbora propisano UN Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom, kao i načelo sudjelovanja u donošenju odluka propisano Zakonom o socijalnoj skrbi. Vezano uz obvezu sudjelovanja korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije ističemo da su članci 35., 36. i 37. djelomično izmijenjeni na način da će se sudjelovanje korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije propisati jednim člankom kojim će se definirati da osoba koja uslugu osobne asistencije koristi temeljem rješenja Zavoda nije dužna sudjelovati u plaćanju usluge ukoliko su joj prihodi niži od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, odnosno da je dužna sudjelovati u plaćanju cijene usluge u iznosu od 1% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini te u iznosu od 2% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od dvije prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini. Također se uređuje da se u iznos prihoda kojima je korisnik dužan sudjelovati u plaćanju cijene usluge osobne asistencije ne uračunava iznos koji korisnik plaća za uzdržavanje člana obitelji, prema zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi. Ističemo da je brisana obveza zakonskog obveznika uzdržavanja u sudjelovanju u plaćanju cijene usluge te donošenje pravilnika kojim bi se propisalo sudjelovanje u plaćanju cijene usluge Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. točke 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno. Vezano uz broj sati usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent ističemo da je izmijenjen čl. 30. st. 1. na način da uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent, a za kojom je procijenjena potreba pomoći temeljem Liste procjene potreba može ostvariti osoba s invaliditetom u rasponu od 44 do 352 sata mjesečno, odnosno 10 do 80 sati tjedno. Tjedni raspon sati definiran s ciljem korištenja usluge osobne asistencije kroz sve dane u tjednu uključujući i subotu, nedjelju i blagdane, a ne isključivo radne dane. Isto se definira ugovorom o radu između pružatelja usluge i radnika. Budući da je usluga osobne asistencije primarno uvođena u svrhu socijalnog uključivanja, a ne u svrhu zdravstvene njege, u ovom trenutku nije moguće osigurati opseg podrške od 24 sata dnevno.
49 IVANA PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI Zanima me tko će imati pravo na OA kad 90% korisnika koristi još neku socijalnu uslugu ?Na koji način se proširuje usluga kad će 90% korisnika ostati bez iste ?Novim zakonom vi ukidate postojeću uslugu. Nije prihvaćen Nacrtom prijedloga ovog zakona nije isključena mogućnost istovremenog korištenja ostalih socijalnih usluga definiranih Zakonom o socijalnoj skrbi, osim usluge smještaja, organiziranog stanovanja i pomoći u kući. Satnica prava na uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent sukladno članku 30. stavku 3. prilagođava se za korisnike usluge cjelodnevnog boravka koji tu uslugu ostvaruju više od tri dana u tjednu temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, a korisnik u tom slučaju ima pravo na najviše 88 sati mjesečno usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent.
50 Iva Blažić PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI Obraćam se autorima ovog Nacrta Zakona o osobnoj asistenciji kao i svima u Saboru koji će početkom 2023.g „dizati ruke“ za prolaz ovog, po meni, itekako manjkavog i za nas osobe s invaliditetom ponižavajućeg Zakona, Ne obraćam Vam se kao Pravnik ili stručna osoba za pitanje prava osoba s invaliditetom (skraćeno OSI) nego kao jedna obična OSI (100%) i korisnik usluge osobne asistencije punih 7 godina. Suvišno je i govoriti o tome da mi je usluga osobnog asistenta promijenila život „na bolje“ i u potpunosti omogućila neovisno življenje u mojoj zajednici. Čitajući ovaj Nacrt Zakona uistinu se pitam želi li nama OSI i djeci s teškoćama u razvoju Država dobro ili nas i ovaj put želi vratiti nekoliko koraka unatrag?!!! Po meni je najproblematičniji članak 10. Zakona prema kojem ako je roditelj njegovatelj ostvario Status njegovatelja, njegovo dijete ne može ostvariti pravo na asistenta. Ali raspravu o ovome prepuštam roditeljima te djece jer sama nisam u toj ulozi i bojim se da ne kažem nešto krivo.Ali ovo obraćanje nastavljam sa primjedbama na članke koji mene „bodu u oči“: 1. Već u samom članku 2. navodi se da je „Osobna asistencija socijalna usluga…“- ako je socijalna usluga onda neka uistinu to i bude- BESPLATNA za sve korisnike! U suprotnom, izbacite to „socijalna“. 2. članak 10.- osim već navedenog za roditelje njegovatelje imam primjedbu i na to ako je korisnik asistenta na liječenju u zdravstvenoj ustanovi, onda nema pravo na asistenta. Pa recite mi Gospodo draga, tko će meni ako nemem ni roditelja ni nikog svog bližnjeg, npr. donjeti pidžamu u bolnicu i malo voća?!! 3. Članak 18.- Uslugu osobne asistencije pružaju (između ostalog) i vjerske zajednice i druge pravne osobe. Koje su to druge pravne osobe?!!! Može li Uslugu OA pružati bilo koja firma?!!! I kakve veze imaju vjerske zajednice sa OSI?!!! (Inače sam katolkinja i nemam ništa protiv Crkve, Đamije itd…). 4. Članak 29. – Udruga, vjerska zajednica ili druga pravna osoba dužna je organizirat iuslugu OA u zasebnoj organizacijskoj jedinici. Udruge u RH jedva da imaju prostor i za obavljanje osnovne djelatnosti. 5. Članak 30. Smatram da Barthelov indeks nije dobro mjerilo za određivanje koliko koji korsnik treba sati OA. Npr. moj B.index je 25 i prema ovom Zakonu mogla bi ostvariti 8 sati OA jer još živim i sama. Meni je dovoljno 4 sata OA jer u životu želim i raditi!!! I svatko od nas ima individualne potrebe. 6. Članak 34. -Pružatelj Usluge utvrđuje cijenu usluge OA. Kakva cijena ako smo socijalna država?! 7. Članak 35., 36. – Korisnik Usluge djelomično plaća cijenu Usluge- pretpostavljam da će ta cijena biti simbolička jer u suprotnom, prisiljena sam OA naći na „Crnom „ tržištu. I s obzirom da sa svojim prihodima i imovinom plaćam uslugu, a ne želim da mi netko „sjedne“ na moju imovinu radi OA, rađe ću sama prodati svoju nekretninu i plaćati asistenta pa dok traje- traje. Kasnije ću biti Socijalni slučaj i ti Državo brini o meni. Umorna sam od svih ovi članaka koje je očito napisala osoba koja nema veze sa OSI. I moj prijedlog je da napišete Zakon iznova. Ionako smo ga godinama čekali pa možemo i još. Ovaj Zakon ne ide u korist ni OSI, ni pružateljima usluga (brojne odredbe i kazne za nepoštivanje istih), a ne vjerujem ni da će asistenti biti posebno zadovoljni istim jer cijena njihovog rada nije određena. Uglavnom jadno! Ma jadna sam ja koja zbog ovog Zakona razmišlja o odlasku u invalidsku mirovinu (a posao mi je sve što imam u životu) ili usluge OA da potražim izvan ovog Zakona. Znam da nećete uvažiti moje primjedbe jer ih nisam navela po Vašim pravilima, ali ja sam rekla svoje“ muke“ pa će možda netko pametniji i izvući nešto od ovoga. A nitko od nas OSI ne traži OA iz luksuza i obijesti. Neka nam je dragi Bog na pomoći! Lipi pozdrav iz Zadra, Iva Blažić Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. točke 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno. 1. Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji ne propisuje dohodovni ni imovinski cenzus kao uvjet za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije, već propisuje obvezu sudjelovanja korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije. Članci 35. i 36. su djelomično izmijenjeni na način da će se sudjelovanje korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije propisati jednim člankom kojim će se definirati da osoba koja uslugu osobne asistencije koristi temeljem rješenja Zavoda nije dužna sudjelovati u plaćanju usluge ukoliko su joj prihodi niži od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, odnosno da je dužna sudjelovati u plaćanju cijene usluge u iznosu od 1% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini te u iznosu od 2% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od dvije prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini. Također se uređuje da se u iznos prihoda kojima je korisnik dužan sudjelovati u plaćanju cijene usluge osobne asistencije ne uračunava iznos koji korisnik plaća za uzdržavanje člana obitelji, prema zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi te ističemo da je brisana obveza zakonskog obveznika uzdržavanja u sudjelovanju u plaćanju cijene usluge. Nadalje, članak 3. st.1. toč. 10. definira pojam prihoda. 2. Prihvaća se komentar koji se odnosi na članak 10. stavak 1. podstavak 5. te se isti briše, a u Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji dodaje se odredba kojom će se propisati mirovanje prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od 30 dana, odnosno prestanak prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od šest mjeseci. 3. Ne prihvaća se komentar čl. 18.. Sve pravne osobe, odnosno svi pružatelji usluge osobne asistencije iz čl. 18. uključujući i vjerske zajednice, moći će pružati uslugu osobne asistencije ukoliko ispunjavaju mjerila prostora, opreme, potrebnih radnika, sadržaj, opseg i način pružanja usluge sukladno čl. 19. st. 1. Mjerila za pružanje usluge osobne asistencije pravilnikom propisuje ministar 4. Ne prihvaća se komentar članka 29. Odredba se odnosi na sve pružatelje socijalnih usluga i usklađena je sa Zakonom o socijalnoj skrbi. 5. Uredbom o metodologijama vještačenja uređuje se način i postupak vještačenja u svrhu ostvarivanja prava u području socijalne skrbi, mirovinskog osiguranja, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, prava po osnovi rodiljnih i roditeljskih potpora, zaštite ratnih i civilnih žrtava rata te u svrhu utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta pri ostvarivanju prava u sustavu obrazovanja, kao i u svrhu ostvarivanja prava u drugim područjima u kojima se prava ostvaruju na temelju nalaza i mišljenja tijela vještačenja kada je to propisano Zakonom o jedinstvenom tijelu vještačenja ili posebnim propisom. Prilog 5. definira listu težine i vrste invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti u kojoj tjelesno oštećenje odraslih, odnosno njihovo kretanje, funkcija ruku i šaka, funkcija kralježnice, posljedice oštećenja cns-a, nasljedni, kongenitalni, stečeni neurološki poremećaji mjere, među ostalim, i Barthelovim indeksom. Sve navedeno bio je temelj za definiranje kriterija po kojima će se korisniku osigurati stupanj podrške osobnog asistenta. Komisija za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije će također individualnom procjenom svakog korisnika i Listom procjene potreba uzeti u obzir i druge okolnosti u kojima osoba živi što je definirano i čl. 30. 6. Pružatelj usluge osobne asistencije čiji je osnivač Republika Hrvatska uslugu pruža u mreži usluge osobne asistencije po cijeni koja se utvrđuje odlukom o utvrđivanju cijene usluge osobne asistencije koju donosi ministar i javno se objavljuje na mrežnoj stranici Ministarstva. Za pružatelja usluge osobne asistencije čiji osnivač nije Republika Hrvatska, a koji uslugu osobne asistencije pruža u mreži usluge osobne asistencije, cijena usluge utvrđuje se ugovorom o pružanju usluge s Ministarstvom. Metodologiju za utvrđivanje cijena socijalnih usluga, koje se pružaju u mreži usluge osobne asistencije, pravilnikom propisuje ministar. 7. Odgovoreno na komentar pod točkom 1.
51 Siniša Bosanac PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI Općenito. Zakon nije konzistentan, nije lektoriran niti je izvršena korekcija, ima više kontradiktornosti i mnogo nejasnoća. Stoga smatram da se radi o "poluproizvodu" puštenom u javnu raspravu da bi se zadovoljio privid rada. Nije mi jasno kako je nakon najmanje 5 godina od kada se "ozbiljno" putem radne skupine radi na zakonu i obzirom na broj zaposlenih u ministarstvu od kojih su neki desetljećima uključeni u pisanje zakonskih i podzakonskih akata javnost ugledao ovako loše napravljen prijedlog? Smatram da je potrebno otvoriti javnu raspravu ne samo putem e-savjetovanja nego i putem nacionalnih medija u kojoj bi trebali biti uključeni svi dionici od onih koji bi bili krajnji korisnici, preko osobnih asistenata, potencijalnih pružatelja usluga, organizacija civilnog društva i druge zainteresirane javnosti kako bi konačni prijedlog zakona koji bi došao u sabor bio što kvalitetniji. Primljeno na znanje Nejasno na koje se odredbe Nacrta prijedloga zakona odnosi komentar.
52 NAŠIČKI CVIJET - UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM NAŠICE PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI "NAŠIČKI CVIJET" Udruga osoba s invaliditetom Našice ČLANAK 10. U članku 10. zakona zapreka za priznavanje prava na uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent NE MOŽE ostvariti osoba: - Čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi Iz ove zapreke treba izuzeti korisnike osobne asistencije koji imaju IV stupanj tjelesnog oštećenja, te barthelov indeks od 0 – 35. Istima treba priznati pravo na uslugu osobne asistencije iako roditelj ima status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, u trajanju od 4 h dnevno iz slijedećih razloga: - Npr. tjelesno – motoričko oštećenje koje je uzrokovano oštećenjem mozga (cerebralna paraliza) koje za posljedicu ima kvadri ili tri plegiju, te poremećaj senzorike, percepcije, kognicije, komunikacije, epilepsije tj. ima brojne teškoće u aktivnostima svakodnevnog života najčešće su potpuno ovisni o pomoći druge osobe - Roditelj njegovatelj ili skrbnik u toku cijelog dana nema nikakvo rasterećenje jer mora odrađivati sve poslove za OSI, najteži dio poslova koji dovodi do oštećenja zdravlja roditelja su česti transferi (krevet-kolica, kolica-toalet, kolica – stolica za tuširanje, kolica- automobil) koji su potrebni često u toku dana jer OSI ne može dugo sjediti u kolicima zbog bolova u leđima i kukovima, također potrebno je i svakodnevno vježbanje kod kuće da bi se očuvalo postojeće zdravstveno stanje, te da ne bi došlo do pogoršanja - Iz prednjih razloga dolazi do oštećenja zdravlja roditelja, koje treba zaštititi, te na taj način omogućiti OSI poboljšanu kvalitetu života,podržati njihov ostanak u obitelji (koji je moguć ukoliko je roditelju očuvano zdravlje), te tako spriječiti institucionalizaciju OSI - OSI su svjesne da je važnost roditelja iznimno velika, te su iznimno zabrinuti što će se s njima dogoditi nakon teškog oboljenja ili smrti roditelja, koje će se ubrzati ukoliko roditelj 24 h dnevno nema nikakav oblik rasterećenja niti mogućnost odmora - Iz naprijed navedenih razloga nije prihvatljivo osobama sa IV stupnjem invaliditeta, te barthelovim indeksom od 0- 35 ukinuti pravo na osobnog asistenta, iako roditelj ima status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, već trebaju imati osobnog asistenta u trajanju od 4 h dnevno - Isto pravo posebno se odnosi na samohrane roditelje njegovatelje , koji su posebno ugroženi ovom zaprekom ČLANAK 26. U članku 26. navedeno je da su pravne osobe koje pružaju uslugu osobne asistencije izjednačene sa kućanstvima u plaćanju cijene po povlaštenim uvjetima za korištenje vodnih i komunalnih usluga, te za plaćanje mjesečne pristojbe Hrvatskoj radioteleviziji. Plaćanje cijene po povlaštenim uvjetima treba obuhvatiti trošak struje i plina koje trebaju biti izjednačene sa kućanstvima. ČLANAK 29. U članku 29. navedeno je da je Udruga koja pruža uslugu osobne asistencije istu dužna organizirati u zasebnoj organizacijskoj jedinici. Potrebno nam je tumačenje - što znači organiziranje u zasebnoj organizacijskoj jedinici ? ČLANAK 35. U članku 35. navedeno je da je osoba koja koristi uslugu osobne asistencije temeljem rješenja Hrvatskog zavoda za socijalni rad istu uslugu dužna djelomično platiti sukladno pravilniku. Iz obaveze djelomičnog plaćanja treba izuzeti korisnike osobne asistencije koji imaju jedini prihod od osobne invalidnine, nisu zaposleni, niti ostvaruju bilo kakav prihod. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. točke 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno. Ne prihvaća se prijedlog izmjene članka 26. s obzirom da plaćanje električne i toplinske energije po povlaštenim uvjetima nije predmet uređenja ovog Zakona, već su način i uvjeti formiranja cijena za određene kategorije kupaca električne i toplinske energije propisani Uredbom Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije. Ne prihvaća se komentar članka 29. Odredba se odnosi na sve pružatelje socijalnih usluga i usklađena je sa Zakonom o socijalnoj skrbi. Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji ne propisuje dohodovni cenzus kao uvjet za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije, već propisuje obvezu sudjelovanja korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije. Članci 35., 36. i 37. su djelomično izmijenjeni na način da će se sudjelovanje korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije propisati jednim člankom kojim će se definirati da osoba koja uslugu osobne asistencije koristi temeljem rješenja Zavoda nije dužna sudjelovati u plaćanju usluge ukoliko su joj prihodi niži od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, odnosno da je dužna sudjelovati u plaćanju cijene usluge u iznosu od 1% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini te u iznosu od 2% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od dvije prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini. Također se uređuje da se u iznos prihoda kojima je korisnik dužan sudjelovati u plaćanju cijene usluge osobne asistencije ne uračunava iznos koji korisnik plaća za uzdržavanje člana obitelji, prema zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi te ističemo da je brisana obveza zakonskog obveznika uzdržavanja u sudjelovanju u plaćanju cijene usluge. Nadalje, članak 3. st.1. toč. 10. definira pojam prihoda. Naknade u sustavu socijalne skrbi koje se ostvaruju temeljem invaliditeta ne smatraju se prihodom. Komentar čl. 26. se ne prihvaća s obzirom da plaćanje električne i toplinske energije po povlaštenim uvjetima nije predmet uređenja ovog Zakona, već su način i uvjeti formiranja cijena za određene kategorije kupaca električne i toplinske energije propisani Uredbom Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije. Članak 29. usklađen je sa Zakonom o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22) u pogledu odredbe kojom se propisuje obveza pružanja socijalne usluge u zasebnoj organizacijskoj jedinici (službi, odjelu, odsjeku i sl.) unutar organizacijske strukture pružatelja usluge. Članci 35., 36. i 37. se mijenjaju na način da će se sudjelovanje korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije propisati jednim člankom kojim će se definirati da osoba koja uslugu osobne asistencije koristi temeljem rješenja Zavoda nije dužna sudjelovati u plaćanju usluge ukoliko su joj prihodi niži od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, odnosno da je dužna sudjelovati u plaćanju cijene usluge u iznosu od 1% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini te u iznosu od 2% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od dvije prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini. Također se uređuje da se u iznos prihoda kojima je korisnik dužan sudjelovati u plaćanju cijene usluge osobne asistencije ne uračunava iznos koji korisnik plaća za uzdržavanje člana obitelji, prema zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi te ističemo da je brisana obveza zakonskog obveznika uzdržavanja u sudjelovanju u plaćanju cijene usluge. Nadalje, članak 3. st.1. toč. 10. definira pojam prihoda. Naknade u sustavu socijalne skrbi koje se ostvaruju temeljem invaliditeta ne smatraju se prihodom.
53 EDI VLAŠE DAUTOVIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI osobnim asistentima treba omogućiti rad vikendom i praznicima pogotovo za one osobe s invaliditetom koje nemaju članova bliže obitelji molim da se to uzme u obzir prilikom izrade konačnog prijedloga zakona o osobnoj asistenciji plaća osobnog asistenta trebala bi iznositi 1000,00 EUR kako bi ih se motiviralo na rad s osobama s invaliditetom Nije prihvaćen Čl. 30. st. 1. je djelomično izmijenjen na način da uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent, a za kojom je procijenjena potreba pomoći temeljem Liste procjene potreba može ostvariti osoba s invaliditetom u rasponu od 44 do 352 sata mjesečno, odnosno 10 do 80 sati tjedno. Ističemo da je tjedni raspon sati definiran s ciljem korištenja usluge osobne asistencije kroz sve dane u tjednu uključujući i subotu, nedjelju i blagdane, a ne isključivo radne dane. Isto se definira ugovorom o radu između pružatelja usluge i radnika. Vezano uz plaće osobnih asistenata, pružatelj usluge osobne asistencije čiji je osnivač Republika Hrvatska uslugu pruža u mreži usluge osobne asistencije po cijeni koja se utvrđuje odlukom o utvrđivanju cijene usluge osobne asistencije koju donosi ministar i javno se objavljuje na mrežnoj stranici Ministarstva. Za pružatelja usluge osobne asistencije čiji osnivač nije Republika Hrvatska, a koji uslugu osobne asistencije pruža u mreži usluge osobne asistencije, cijena usluge utvrđuje se ugovorom o pružanju usluge s Ministarstvom. Metodologiju za utvrđivanje cijena socijalnih usluga, koje se pružaju u mreži usluge osobne asistencije, pravilnikom propisuje ministar. Planiranim povećanjem ukupne cijene sata pružene usluge osigurat će se i povećanje plaće radnika koji će pružati uslugu.
54 Niko Brešić PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI Predlagatelj zakona ukidanjem prava na asistenta onome tko ima roditelja njegovatelja poručuje da mi roditelji nismo ni ljudi,ni strojevi jer i stroj se mora održavati.Mi roditelji nemamo mogućnost odlaska liječniku,frizeru u kupovinu i sl. ako nam oduzmete pravo na asistenta. Gospodo dali ste roditelju njegovatelju pravo na godišnji odmor.Pitam Vas koliko je roditelja iskoristilo to pravo.Smjestiti svoje dijete u neku instituciju pa otići na godišnji uživati može samo NEČOVJEK.Ovim pravom Vi nas roditelje vrijeđate ili se vodite vlastitom praksom.Pitam Vas dali Vi svoje dijete smjestite u neku instituciju dok Vi uživate na godišnjem.SRAMOTA! Umirovljenici imaju pravo uz mirovinu raditi četiri sata a neki i osam sati,samo mi roditelji njegovatelji nemamo pravo primati mirovinu i biti njegovatelji.Možda netko misli da mi ne zaslužujemo ista prava kao i drugi građani ove države.Možda ne zaslužujemo ista prava jer nismo dovoljno ljudi kad smo rodili invalida za cijeli život. Gospodo umjesto da proširite prava Vi želite ukinuti ova koja sada imamo.Ukinuti pravo roditelja njegovatelja i tražiti da se učestvuje u financiranju asistencije vrijeđa zdrav razum.Gospodo ovim prijedlogom zakona stavljate nas u situaciju da se pitamo dali smo mi normalni pa se brinemo o svojoj djeci.Možda se bojite da ćemo se obogatiti na račun svoje djece pa nas štitite od nas samih. Pitam Vas koji predlažete zakon što znate iz prakse o životu invalida i njegove obitelji. Imam prijedlog,volontirajte,upoznajte invalida na dvadeset i četiri sata i sigurno nećete predlagati ovakve zakone. Lijep pozdrav Nevenka Brešić Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. točke 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno.
55 Udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji "Maslačak" Križevci PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI Poštovani, u prijedlogu Zakona o osobnoj asistenciji je nekoliko članaka sa kojima se ne slažemo, a onaj koji je od presudne važnosti za našu djecu je Članak 10. u kojem stoji da pravo na osobnu asistenciju nemaju osobe koje imaju roditelje njegovatelje ili njegovatelje. Dakle status roditelj njegovatelj su ostvarili roditelji čija djeca imaju teži i teški oblik invaliditeta (teže i teške intelektualne teškoće, autizam, Down sindrom) kako i u Zakonu o socijalnoj skrbi stoji to je pravo roditelja za što roditelj dobiva naknadu. Osobna asistencija je pravo djeteta koje ostvaruje (na žalost) zbog svoje teške dijagnoze i ne slažemo se da jedno pravo pobija drugo. Jer oba prava su stečena i sada se jedno pokušava oduzeti. Ovdje se radi o degradiranju i diskriminaciji jer su u pitanju osobe koje trebaju 24 satnu skrb i njegu, a koja im se ovim Zakonom ograničava. Osobnu asistenciju kod nas dobiva 90% osoba čiji su roditelji i njegovatelji, znači ovim Zakonom skoro svi ostaju bez osobnih asistenata. S time da ga svi imaju samo na 4 sata. Za spomenuti je da su roditelji sve stariji, iscrpljeni od svakodnevne borbe za vlastito dijete, a neki su i samohrani, znači sva briga je na njima. Po nama bi taj dio trebalo "izbaciti" iz članka 10. Članak 18. definira tko sve može pružati uslugu osobne asistencije. Smatramo da bi uslugu O.A. trebale pružati udruge osoba s invaliditetom koje imaju dugogodišnje iskustvo i koje pružaju socijalne usluge. Po stavku 2. članka 18. ovu uslugu može pružati bilo tko. Čak i zbog profita, što se spominje u člancima 35.-39. Članak 29. definira da se usluga organizira u posebnoj organizacijskoj jedinici. Usluga osobne asistencije se provodi u obitelji i sa korisnikom gdje je njemu potrebno, a ne u udruzi (ili nekom drugom pružatelju). Stoga je ovaj članak nejasan. Članak 30. je isto sporan jer se osobe s invaliditetom razvrstava po satnici i po Barthelovom indeksu koji nikako nije relevantan za sve dijagnoze i individue. Npr. netko u kolicima može prijeći 50 metara kako se to u indeksu traži, ali iza tih 50 metara ne stoji da osobi u kolicima trebaju dvije osobe da ju stave u kolica i da prijeđe tih 50 metara. Neke osobe s invaliditetom trebaju puno veći opseg podrške odnosno satnicu nego što imaju pravo ovim člankom. Članci 35.-39. definiraju participaciju usluge od strane korisnika i/ili obitelji. Sa participacijom se nikako ne slažemo jer su roditelji ionako financijski iscrpljeni tako da bi ovo bio još veći udar na ionako nizak standard, pogotovo za samohrane roditelje. U članku 7. na početku piše da su sredstva osigurana iz državnog proračuna, tako da je nejasno zašto korisnik mora participirati za osobnog asistenta. Plaća osobnih asistenata nije definirana, ali od 2006. godine ona za pola radnog vremena iznosi sramotnih 2.000,00 kuna za posao koji je više nego odgovoran. Oni u svoje radno vrijeme preuzimaju odgovornost za nečije dijete/člana za 2.000,00 kn. Sve manje ljudi se odlučuje na taj posao baš iz tog razloga. Osobe s intelektualnim teškoćama tek od 2015. godine imaju pravo na osobnog asistenta, iako se sa osobnom asistencijom krenulo 2006. Znači i tu su zakinute. Srdačan pozdrav od roditelja njegovatelja. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. točke 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno. Ne prihvaća se komentar na čl. 18. Sve pravne osobe, odnosno svi pružatelji usluge osobne asistencije iz čl. 18., moći će pružati uslugu osobne asistencije ukoliko ispunjavaju mjerila prostora, opreme, potrebnih radnika, sadržaj, opseg i način pružanja usluge sukladno čl. 19. st. 1. Mjerila za pružanje usluge osobne asistencije pravilnikom propisuje ministar. Ne prihvaća se komentar članka 29. Odredba se odnosi na sve pružatelje socijalnih usluga i usklađena je sa Zakonom o socijalnoj skrbi. Uredbom o metodologijama vještačenja uređuje se način i postupak vještačenja u svrhu ostvarivanja prava u području socijalne skrbi, mirovinskog osiguranja, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, prava po osnovi rodiljnih i roditeljskih potpora, zaštite ratnih i civilnih žrtava rata te u svrhu utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta pri ostvarivanju prava u sustavu obrazovanja, kao i u svrhu ostvarivanja prava u drugim područjima u kojima se prava ostvaruju na temelju nalaza i mišljenja tijela vještačenja kada je to propisano Zakonom o jedinstvenom tijelu vještačenja ili posebnim propisom. Prilog 5. definira listu težine i vrste invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti u kojoj tjelesno oštećenje odraslih, odnosno njihovo kretanje, funkcija ruku i šaka, funkcija kralježnice, posljedice oštećenja cns-a, nasljedni, kongenitalni, stečeni neurološki poremećaji mjere, među ostalim, i Barthelovim indeksom. Sve navedeno bio je temelj za definiranje kriterija po kojima će se korisniku osigurati stupanj podrške osobnog asistenta. Komisija za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije će također individualnom procjenom svakog korisnika i Listom procjene potreba uzeti u obzir i druge okolnosti u kojima osoba živi što je definirano i čl. 30. Što se tiče sudjelovanja korisnika u plaćanju cijene usluge članci 35., 36. i 37. su djelomično izmijenjeni na način da će se sudjelovanje korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije propisati jednim člankom kojim će se definirati da osoba koja uslugu osobne asistencije koristi temeljem rješenja Zavoda nije dužna sudjelovati u plaćanju usluge ukoliko su joj prihodi niži od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, odnosno da je dužna sudjelovati u plaćanju cijene usluge u iznosu od 1% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini te u iznosu od 2% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od dvije prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini. Također se uređuje da se u iznos prihoda kojima je korisnik dužan sudjelovati u plaćanju cijene usluge osobne asistencije ne uračunava iznos koji korisnik plaća za uzdržavanje člana obitelji, prema zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi te ističemo da je brisana obveza zakonskog obveznika uzdržavanja u sudjelovanju u plaćanju cijene usluge. Nadalje, članak 3. st.1. toč. 10. definira pojam prihoda. Naknade u sustavu socijalne skrbi koje se ostvaruju temeljem invaliditeta ne smatraju se prihodom. Vezano uz plaće osobnih asistenata ističemo da pružatelj usluge osobne asistencije čiji je osnivač Republika Hrvatska uslugu pruža u mreži usluge osobne asistencije po cijeni koja se utvrđuje odlukom o utvrđivanju cijene usluge osobne asistencije koju donosi ministar i javno se objavljuje na mrežnoj stranici Ministarstva. Za pružatelja usluge osobne asistencije čiji osnivač nije Republika Hrvatska, a koji uslugu osobne asistencije pruža u mreži usluge osobne asistencije, cijena usluge utvrđuje se ugovorom o pružanju usluge s Ministarstvom. Metodologiju za utvrđivanje cijena socijalnih usluga, koje se pružaju u mreži usluge osobne asistencije, pravilnikom propisuje ministar. Planiranim povećanjem ukupne cijene sata pružene usluge osigurat će se i povećanje plaće radnika koji će pružati uslugu.
56 Mihajlo Kovačić PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI Poštovanje Osobna asistencija usluga je bez koje ja osobno više ne mogu i ne bih volio u životu ostati bez nje. Nadam se, na temelju Zakona o osobnoj asistenciji, da pravo mogu ostvariti i dobiti osobnoga asistenta na osam sati. Imam tjelesno oštećenje od 100% (cerebralna paraliza - tetraparesis spastica) i zaista trebam pomoć osobnoga asistenta na osam sati. Osobni asistent bi trebao dobiti veću plaću, odnosno biti adekvatno plaćen jer on to zaslužuje, jer radi posao koji meni osobno znači sve u životu. Želim biti vidljiv i aktivan, živjeti život punim plućima, a to mogu samo uz pomoć osobnoga asistenta. S poštovanjem, Mihajlo Kovačić Djelomično prihvaćen Uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent, a za kojom je procijenjena potreba pomoći temeljem Liste procjene potreba, moći će ostvariti osobe koje ispunjavaju uvjete za priznavanje prava na uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent propisane člankom 10., te u broju sati sukladno čl. 30. Potrebu za uslugom osobne asistencije koju pruža osobni asistent procjenjuje Komisija za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije za procjenu potrebe korisnika sukladno čl. 45. Vezano uz plaću osobnih asistenata ističemo da pružatelj usluge osobne asistencije čiji je osnivač Republika Hrvatska uslugu pruža u mreži usluge osobne asistencije po cijeni koja se utvrđuje odlukom o utvrđivanju cijene usluge osobne asistencije koju donosi ministar i javno se objavljuje na mrežnoj stranici Ministarstva. Za pružatelja usluge osobne asistencije čiji osnivač nije Republika Hrvatska, a koji uslugu osobne asistencije pruža u mreži usluge osobne asistencije, cijena usluge utvrđuje se ugovorom o pružanju usluge s Ministarstvom. Metodologiju za utvrđivanje cijena socijalnih usluga, koje se pružaju u mreži usluge osobne asistencije, pravilnikom propisuje ministar. Planiranim povećanjem ukupne cijene sata pružene usluge osigurat će se i povećanje plaće radnika koji će pružati uslugu.
57 Kristina Terihaj PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI Poštovanje! Moje ime je Kristina Terihaj i imam 37god iz Slavonskog Broda sam i u kolicima sam od rođenja. Potpuna sam ovisna o tuđoj pomoći! Ništa ne mogu sama. Imam jako rijetku dijagnozu arthrogryposis multiplex congenita. To je bolest koja zahvaća mišiće,zglobove i vezivno tkivo. Ovaj vaš zakon je totalno nelogičan i nepravedan. Očito da nikada niste iskusili na svojoj koži kako je biti ovisan o tuđoj pomoći. Ja vam savjetujem da jedan cijeli dan sjednete u kolica,i zavežete si noge i ruka,i budete ovisni o drugima da vidite kako je nama. Znate najgore mi je kada mi komarac preko ljeta stane na lice,a ja ga ne mogu pomaknuti jer ne mogu micati rukama, najgore mi je kada zadnji put idem na wc u 19h,i moram trpiti sutra do 8h ujutro dok mi mama ne dođe s posla,najgore mi je kada po cijelu noć moram biti u mokroj peleni,najgore mi je kada možda ujutro moram na wc,a nema me tko staviti jer mama radi,a asistentica dolazi u vrijeme kada smo se dogovorili,ali eto mene je poteralo ranije na wc. Naši roditelji su sve stariji,a mi sve teži! Jel vi mislite da mene moj tata s 60god još može dići? I da me mama s isto toliko godina može dići? Umjesto da nam povećate satnicu asistenta,vi nam hoćete još i smanjiti. Molim vas daj te nam na 16h,ili na 12h. Da barem naši roditelji uživaju još ovih par godina što im je ostale,i da čuvaju svoja leđa. Molim vas nemojte okrenuti leđa na naše vapaje!😭 Božji blagoslov neka vas prati i omekša vaše srce da čujete naše vapaje. S poštovanjem Kristina Terihaj Lp Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 30., st. 1. na način da uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent, a za kojom je procijenjena potreba pomoći temeljem Liste procjene potreba može ostvariti osoba s invaliditetom u rasponu od 44 do 352 sata mjesečno, odnosno 10 do 80 sati tjedno.
58 Anita Vondraček PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI Ovaj je zakon totalno nelogičan i nepravedan! Očito da se nitko od stručnih osoba nije sreo s osobom s intelektualnim teškoćama! Ne možete zamisliti kako je to svakodnevno brinuti se za "bebu" staru 31 godinu! Hranite je, mijenjate joj pelene jer ona ne može obaviti ništa samostalno. Sramota je što se uopće razmišlja o takvoj promjeni... Primljeno na znanje Nejasno na koje se odredbe Nacrta prijedloga zakona komentar odnosi.
59 druga osobs intelektualnim teškoćama Šibensko kninske županije "Kamenčići" PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI Čitajući ovaj prijedlog Zakona postavlja se pitanje tko ga je izradio? Da li se itko od uključenih ikad susreo s osobom s intelektualnim teškoćama? Proveo s njom neko vrijeme u istom prostoru? Osobe s intelektualnim teškoćama a koje nisu u instituciji su doživotno vezane uz roditelja! Ovaj Prijedlog ruši dugogodišnji proces napretka kojeg su uz podršku nadležnog ministarstva na svojim leđima iznijele Udruge. Udruge koje vode roditelji koji su se žrtvovali da bi osigurali boljitak za svoje dijete kao i za ostalu djecu u istom ili sličnom položaju. Udruge koje su pružatelji socijalnih usluga u svojim lokalnim zajednicama a koje im je trebala osigurati država! I sad te roditelje treba kazniti tako da im se oduzme taj minimalni postignuti napredak usluga osobne asistencije. Vraćamo se u doba koje je gore nego ono s institucijama jer one su ukinute, roditelj će morati plaćati uslugu osobne asistencije ukoliko želi u liječnika do kojeg ga je dovela težina življenja i sam sustav! A puna su nam usta deinstitucijalizacije! Neke od najteže zdravstveno pogođenih osoba s intelektualnim teškoćama iz više razloga nisu u stanju izići iz kuće. U kućnom pritvoru su zajedno s roditeljem! Zbog takvih situacija je veliki postotak jednoroditeljskih obitelji jer je drugi roditelj preminuo! Ako se nitko od stručnih osoba nije sreo s osobom s intelektualnim teškoćama može li zamisliti, pojmiti što znači kad imate desetomjesečnu bebu staru 34 godine? Hranite je, mijenjate pelene i ne možete obaviti osnovne fiziološke potrebe jer beba se spusti pa puže pa dođe do stakla, pećnice, vode….. I kako takav roditelj ne može ni do liječnika a kamoli na posao trebao bi ako želi imalo dostojanstven život rasprodati djedovinu kako bi podmirio troškove osobe koja će mu pomoći u njegovoj životnoj situaciji. Sporni članci: Čl. 10. red treći Ovim prijedlogom se roditelju osobe s intelektualnim teškoćama koji je sam ili je njegov supružnik u radnom odnosu osporava pravo na obavljanje osnovnih životnih potreba Čl 18. Sporna su pružatelji socijalnih usluga! Kakvo iskustvo i kompentencije imaju nogometni klubovi, vjerske zajednice, mjesni odbori, autoškole? Čl 29. Red prvi: Zasebna organizacijska jedinica? Za voditelja i koordinatora? Osobni asistenti su na terenu i dolaze jednom mjesečno predati izvješće i potpisati platnu listu. Koordinator radi terenski i obilazi korisnika i asistenta. Čl 30. Vrijeme pružanja osobne asistencije je neprihvatljivo pogotovo za osobe koje žive same. Koja osoba s mentalnim oštećenjem može živjeti sama? ČL.35. Osoba s intelektualnim teškoćama i udruženim smetnjama nije svojom odabrala bolest, nije se svojom voljom rodila u više ili manje siromašnoj obitelji. Rodila se u sada europskoj državi čije je društvo dužno skrbiti o njoj jer to sama nije u stanju te joj podmiriti sve troškove potrebne za minimum civiliziranog življenja. Čl. 36. Treba li roditelj osobe s intelektualnim teškoćama prodati djedovinu koju su dobili u naslijeđe, stečenu mukotrpnim radom da bi potomstvu osigurali krov nad glavom zbog bolesti svog djeteta?Uzeti podstanarski stan i plaćati ga dobivenim novcem kako bi osigurali osobnog asistenta? Čl.37. Trebaju li braća i sestre osoba s intelektualnim teškoćama koji žive u istom kućanstvu biti socijalni slučajevi, niskokvalificirani radnici kako bi im brat ili sestra ostvarili pravo na osobnog asistenta? Čl.43. U Hrvatskoj su prosječna primanja uglavnom nedostatna za preživljavanje. Dakle ne pričamo o primanjima u Švicarskoj. I ne pričamo o spa centru i wellnessu što bi bilo jako dobro za one sa težim invaliditetom već o osnovnoj potrebi osoba s invaliditetom. Djelomično prihvaćen U izradi Nacrta prijedloga zakona o osobnoj asistenciji sudjelovalo je 37 članova radne skupine od kojih je bilo 19 članova osoba s invaliditetom ili njihovih predstavnika. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. točke 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno. Ne prihvaća se komentar čl. 18.. Sve pravne osobe, odnosno svi pružatelji usluge osobne asistencije iz čl. 18., moći će pružati uslugu osobne asistencije ukoliko ispunjavaju mjerila prostora, opreme, potrebnih radnika, sadržaj, opseg i način pružanja usluge sukladno čl. 19. st. 1. Mjerila za pružanje usluge osobne asistencije pravilnikom propisuje ministar. Članak 29. usklađen je sa Zakonom o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22) u pogledu odredbe kojom se propisuje obveza pružanja socijalne usluge u zasebnoj organizacijskoj jedinici. Ističemo da se navedena obveza sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi odnosi na udruge, vjerske zajednice, trgovačka društva i druge domaće i strane pravne osobe te obrtnike. Vezano uz čl. 30. st. 1. isti se mijenja na način da uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent može ostvariti osoba s invaliditetom u rasponu od 44 do 352 sata mjesečno, odnosno 10 do 80 sati tjedno. Čl. 30. st. 2. podstavak 1 se mijenja na način da se briše riječ „nezaposleni“, a u podstavku 2. točki 2. dodana je mogućnost ostvarivanja prava na uslugu osobne asistencije u trajanju do 176 sati mjesečno i za osobu s tjelesnim oštećenjem 4. stupnja koja ima Barthel indeks 21-35 koja ne živi sama ili su ostali članovi kućanstva maloljetni. Vezano uz čl. 35., 36. i 37. ističemo da Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji ne propisuje imovinski i dohodovni cenzus kao uvjet za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije, već propisuje obvezu sudjelovanja korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije. Članci 35., 36. i 37. se mijenjaju na način da će se sudjelovanje korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije propisati jednim člankom kojim će se definirati da osoba koja uslugu osobne asistencije koristi temeljem rješenja Zavoda nije dužna sudjelovati u plaćanju usluge ukoliko su joj prihodi niži od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, odnosno da je dužna sudjelovati u plaćanju cijene usluge u iznosu od 1% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini te u iznosu od 2% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od dvije prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini. Također se uređuje da se u iznos prihoda kojima je korisnik dužan sudjelovati u plaćanju cijene usluge osobne asistencije ne uračunava iznos koji korisnik plaća za uzdržavanje člana obitelji, prema zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi te ističemo da je brisana obveza zakonskog obveznika uzdržavanja u sudjelovanju u plaćanju cijene usluge. Nadalje, članak 3. st.1. toč. 10. definira pojam prihoda. Naknade u sustavu socijalne skrbi koje se ostvaruju temeljem invaliditeta ne smatraju se prihodom.
60 Niko Brešić PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI Prijedlog zakona o osobnoj asistenciji je nepravedan,nakaradan i van zdrave pameti.Ukinuti status roditelja njegovatelja zato što se odobri osobni asistent nebitno na koliko sati je mogao predložiti netko tko nema pojma što znači imati stopostotnog invalida na brizi i skrbi.Gospodo Vi koji predlažete zakon dali znate da dan traje dvadeset i četiri sata,da u tjednu imate subotu i nedjelju kada nema asistencije.Postoje praznici i blagdani kada nema asistencije.Roditelj njegovatelj je na usluzi dvadeset četiri sata dnevno svih tristo šezdeset pet dana u godini.Predlagač zakona želi nam onemogućiti mali predah od obaveza bar ta četiri sata i to samo radnim danom.Gospodo dali znate da osoba sa intelektualnim teškoćama ne može ni na kratko vrijeme biti sama.Ukinuti status roditelja njegovatelja zbog par sati asistencije je van pameti. Prijedlog da korisnici asistencije ili obveznici uzdržavanja sudjeluju u financiranju asistencije je nepravedan i ponižavajući.Briga o najslabijima u društvu se ne pokazuje na ovakav način. Lijep pozdrav Nevenka Brešić Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. točke 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno. Što se tiče sudjelovanja korisnika u plaćanju cijene usluge Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji ne propisuje dohodovni cenzus kao uvjet za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije, već propisuje obvezu sudjelovanja korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije. Članci 35., 36. i 37. su djelomično izmijenjeni na način da će se sudjelovanje korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije propisati jednim člankom kojim će se definirati da osoba koja uslugu osobne asistencije koristi temeljem rješenja Zavoda nije dužna sudjelovati u plaćanju usluge ukoliko su joj prihodi niži od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, odnosno da je dužna sudjelovati u plaćanju cijene usluge u iznosu od 1% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini te u iznosu od 2% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od dvije prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini. Također se uređuje da se u iznos prihoda kojima je korisnik dužan sudjelovati u plaćanju cijene usluge osobne asistencije ne uračunava iznos koji korisnik plaća za uzdržavanje člana obitelji, prema zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi te ističemo da je brisana obveza zakonskog obveznika uzdržavanja u sudjelovanju u plaćanju cijene usluge. Nadalje, članak 3. st.1. toč. 10. definira pojam prihoda.
61 Ivanka Čirko PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI Smatram da uslugu osobnog asistenta treba zakonski omogućiti i članu obitelji (suprug/supruga ..), a ne samo u iznimnim slučajevima, jer član obitelji iz istog kućanstva koji bi na taj način pružao uslugu osobne asistencije bolesnom članu obitelji, odnosno osobi sa invaliditetom može kvalitetno pružati uslugu 24 sata a ne samo 4 sata dnevno. Osim toga na taj način osoba sa invaliditetom može osim u mjestu prebivališta boraviti i na drugom mjestu u RH gdje bi u tom slučaju član obitelji koji pruža uslugu osobne asistencije išao zajedno sa invalidnom osobom i time bi se izbjegle komplikacije, a invalidnoj osobi omogućio dostojanstven životi i socijalizacija, a ne samo boravak na jednom mjestu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog izmjene članka 45. budući da je odredba prema kojoj član obitelji može biti osobni asistent samo u opravdanim slučajevima temeljem procjene Komisije za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije korisnika definirana na prijedlog članova radne skupine uzimajući u obzir šesnaestogodišnju praksu provedbe projekata i programa osiguravanja navedene usluge.
62 EDI VLAŠE DAUTOVIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI asistenti u nastavi su također izuzetno važni za učenike s teškoćama u razvoju te bi trebali biti zaposleni od 4 do 7 školskih sati ovisno o razredu učenika s teškoćama u razvoju Djelomično prihvaćen Zakonom će se definirati podrška tijekom odgojno-obrazovnog procesa.
63 UDRUGA OBITELJI DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I OSOBA S INVALIDITETOM "SJENA" PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI Obrazloženje zakona …Korisnicima usluge ostavlja se mogućnost samostalnog predlaganja pružatelja usluga… U kojem je zakonskom članku navedeno normirano? Naime, čl. 43. st. 2. normira - …(2) Korisnik predlaže pružatelja usluge osobne asistencije… Međutim, korisnik usluge OA i pružatelj usluge OA su dva različita subjekta, čak i pravno, jer prvi je fizička, a drugi pravna osoba.  Dakle, temeljem ovog članka korisnik prava može odabrati pravnu osobu pružatelja usluge, ali ne i fizičku osobu odnosno osobnog asistenta koji je zaposlen u tom pružatelju usluga temeljem ugovora o radu. Nadalje, umjesto predlaže treba stajati odabire.  Zbog čega? Zbog toga što riječ predlaže implicitno znači da onaj tko odlučuje, a to je u ovom slučaju pravna osoba koja je pružatelj usluga osobne asistencije, može odlučiti protivno prijedlogu odnosno odabiru osobe s invaliditetom i umjesto asistenta kojeg je potonja odabrala odlučiti da će asistent biti neki drugi asistent koji je kod tog pružatelja usluga zaposlen temeljem ugovora o radu. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća na način da će se u Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji dodati odredba kojom će se propisati da će se u provedbi Zakona na odgovarajući način primjenjivati načela propisana UN Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom te načela propisana Zakonom o socijalnoj skrbi. Slijedom navedenog, u provedbi Zakona primjenjivat će se, između ostalih, načelo slobode osobnog izbora propisano UN Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom, kao i načelo sudjelovanja u donošenju odluka propisano Zakonom o socijalnoj skrbi.
64 EDI VLAŠE DAUTOVIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI radni asistent na radom mjestu osobe s invaliditetom trebao bi biti zaposlen na puno rasno vrijeme 8 sati i smatram da se osobna asistencija ne bi trebala dodatno naplaćivati osobi s invaliditetom i također bi osoba s invaliditetom koja živi s obitelji trebala imati pravo na asistenta 8 sati barem određene dana u tjednu da bi se postigla neovisnost od obitelji za osobu s invaliditetom Djelomično prihvaćen Asistent u radnom okruženju nije predmet uređenja ovog Zakona. Što se tiče sudjelovanja korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije djelomično se prihvaćaju komentari članaka 35., 36. i 37. na način da će se sudjelovanje korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije propisati jednim člankom kojim će se definirati da osoba koja uslugu osobne asistencije koristi temeljem rješenja Zavoda nije dužna sudjelovati u plaćanju usluge ukoliko su joj prihodi niži od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, odnosno da je dužna sudjelovati u plaćanju cijene usluge u iznosu od 1% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini te u iznosu od 2% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od dvije prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini. Također se uređuje da se u iznos prihoda kojima je korisnik dužan sudjelovati u plaćanju cijene usluge osobne asistencije ne uračunava iznos koji korisnik plaća za uzdržavanje člana obitelji, prema zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi te ističemo da je brisana obveza zakonskog obveznika uzdržavanja u sudjelovanju u plaćanju cijene usluge. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene čl. 30. st. 2. podstavka 2. točka 2. na način da je dodana mogućnost ostvarivanja prava na uslugu osobne asistencije u trajanju do 176 sati mjesečno i za osobu s tjelesnim oštećenjem 4. stupnja koja ima Barthel indeks 21-35 koja živi sama ili su ostali članovi kućanstva maloljetni.
65 EDI VLAŠE DAUTOVIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI sredstva za uslugu osobne asistencije trebala bi biti osigurana isključivo iz sredstava državnog proračuna a ne na teret osobe s invaliditetom te da usluga osobne asistencije bude osigurana na 8 sati iza osobe s invaliditetom koje žive u zajedničkom kućanstvu s primjerice članovima obitelji ili supružnicima a sve u cilju postizanja neovisnosti osobe s invaliditetom Djelomično prihvaćen Što se tiče sudjelovanja korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije djelomično se prihvaćaju komentari čanaka 35., 36. i 37. na način da će se sudjelovanje korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije propisati jednim člankom kojim će se definirati da osoba koja uslugu osobne asistencije koristi temeljem rješenja Zavoda nije dužna sudjelovati u plaćanju usluge ukoliko su joj prihodi niži od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, odnosno da je dužna sudjelovati u plaćanju cijene usluge u iznosu od 1% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini te u iznosu od 2% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od dvije prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini. Također se uređuje da se u iznos prihoda kojima je korisnik dužan sudjelovati u plaćanju cijene usluge osobne asistencije ne uračunava iznos koji korisnik plaća za uzdržavanje člana obitelji, prema zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi te ističemo da je brisana obveza zakonskog obveznika uzdržavanja u sudjelovanju u plaćanju cijene usluge. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene čl. 30. st. 2. podstavka 2. točka 2. na način da je dodana mogućnost ostvarivanja prava na uslugu osobne asistencije u trajanju do 176 sati mjesečno i za osobu s tjelesnim oštećenjem 4. stupnja koja ima Barthel indeks 21-35 koja živi sama ili su ostali članovi kućanstva maloljetni.
66 EDI VLAŠE DAUTOVIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI zakon o osobnoj asistenciji treba se uvrstiti pojam radni asistent to je asistent koji pomaže osobi s invaliditetom 3 i 4 stupnja oštećenja pomagati u izvršavanju zadataka na radnom mjestu te usluga osobne asistencije se ne bi smjela naplaćivati dodatno osobi s invaliditetom bez obzira da li je osoba zaposlena ili živi sama Nije prihvaćen Radni asistent nije predmet uređenja ovog Zakona. Što se tiče sudjelovanja korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije djelomično se prihvaćaju komentari članaka 35., 36. i 37. na način da će se sudjelovanje korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije propisati jednim člankom kojim će se definirati da osoba koja uslugu osobne asistencije koristi temeljem rješenja Zavoda nije dužna sudjelovati u plaćanju usluge ukoliko su joj prihodi niži od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, odnosno da je dužna sudjelovati u plaćanju cijene usluge u iznosu od 1% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini te u iznosu od 2% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od dvije prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini. Također se uređuje da se u iznos prihoda kojima je korisnik dužan sudjelovati u plaćanju cijene usluge osobne asistencije ne uračunava iznos koji korisnik plaća za uzdržavanje člana obitelji, prema zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi te ističemo da je brisana obveza zakonskog obveznika uzdržavanja u sudjelovanju u plaćanju cijene usluge.
67 edin okanović PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI , a.USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA Moje ime je Edin Okanović. Tridesetosmogodišnjak sam, rođen i živim u Rijeci sa starijim bratom i roditeljima. Diplomirani sam pravnik, s položenim pravosudnim ispitom i 15 godina radim na Trgovačkom sudu u Rijeci, na radnom mjestu sudskog savjetnika. Zahvaljujući potpori obitelji i kolega sa Suda, uspio sam ostvariti i živjeti svoj san biti ravnopravnim i punopravnim članom društva koji uživa jednakost svakog zaposlenog mladog čovjeka, bez obzira koliko mi to energije, truda i napora zahtjevalo. Pisanje mi je stravstveni hobi, objavio sam 11 knjiga (4 zbirke poezije, 4 romana, 2 zbirke poezije i proze i 1 zbirku priča) i ono mi u mojem srcu, osjećajima i razmišljanjima, pomaže da budem bolji i jači sin, brat, prijatelj i čovjek. Također moja poezija i proza, naročito romani i ova zbirka autobiografskih ironičnih priča, pomažu mi i u izgradnji svoje osobnosti naspram svih neugodnosti i trauma koje sam radi svoje životne sudbine i prihvaćanja mnogih odricanja, nemogućnosti i poteškoća, morao ponajprije „riješiti“sam u sebi“ razgovarajući sam sa sobom pa makar i kroz izmišljene radnje, mjesta i događaje, ali upravo u tom emotivnom smislu ti likovi su mogli biti, reći i učiniti sve ono što je meni u fizičkom smislu uskraćeno. Nikada nisam komercijalizirao knjige niti sam živio od prodaje, već sam zahvaljujući svojoj struci i statusu zaposlene osobe mogao imati svojevrsnu privilegiju da svoje knjige poklanjam kao emotivni znak pažnje prijateljima i poznanicima te publici koja mi iskaže želju, a sve knjige u elektroničkom PDF zapisu potpuno besplatno je moguće pročitati i skinuti s gore navedene web stranice, dok Na YouTube kanalu možete pogledati i preslušati videozapise bajke, priča, uloMaka iz romana i recitacije poezije unutar pleyliste. U 6-oj godini života dijagnosticiran mi je početni stadij progresivne, medicinski neizlječive bolesti distrofije mišića, Dok mi je mnogo godina kasnije postavljena konačna dijagnoza "neuromiopatije" odnosno slabljenje perifenih živaca te idućih 7 godina otežano hodam koristeći jednu, odnosno tijekom vremena i dvije štake. U 14. godini života bolest je već toliko napredovala da sam bio primoran sjesti u invalidska kolica. Nakon što sam maturirao srednju ekonomsku školu, smjer upravnog referenta, Upisao sam dodiplomski studij za diplomiranog pravnika i diplomirao kao Prvi u generaciji te se ubrzo i zaposlio. Danas, poradi svoje matične bolesti distrofije mišića ne samo da sam fizički jako slab i da su mi pokreti potpuno usporeni, nego imam i sve većih poteškoća sa slabljenjem vida koji je medicinski rečeno rezultat slabljenja očnog živca. Unatoč svemu, trudom i upornošću te odricanjem i konstantnim prilagođavanjem, uspio sam biti ponosan i dostojanstven, ravnopravan član društva koji može reći da se trud i pozitivna energija u životu isplati. Vjerujem da sam svojoj okolini dokazao da svatko od nas ima svoju priliku u životu ako se za nju potrudi i koliko se potrudi toliko i uspijeva. Jednakost, ravnopravnost i ta optimistična hrabrost samo su rezultati prihvaćanja, pomirenja i razumijevanja svojih osjećanja naspram sposobnosti i očekivanja, što mojih što tuđih, a sve opet kako bi čovjek samo našao nekakav mir i sreću u sebi i sa svojima. Emotivna sam osoba i život me upravo s mojom sudbinom naveo da svoju emotivnost smatram isključivo kao kvalitetom, a ne manom pa stoga sve svoje nedostatke smatram dijelom svoje osobnosti, a osobnost je svima nama prijeko potrebna da budemo posebni, barem u očima onih ljudi koji su dijelom naših života. Svi mi u ovom životu vrijedimo onoliko koliko vrijedimo u očima onih ljudi čiji su nam pogledi bitni u životima. Hajde sada da se ja vratim na smisao mog današnjeg pisanja, odnosno snimanja, a to je prjedlog zakona o osobnoj asistenciji. Naime, nakon što puni 17 godina čekamo donošenje zakona kojim bi se regulirao dosadašnji projekt osobne asistencije, u očekivanju i obećavanju boljeg rješavanja od svih državnih institucija i ljudi nadređenih odnosno iole upletenih u donošenje istog, nnakon što neto plaća po satu osobnog asistenta iznosi 25 KuNa što je ispod minimuma današnje satnice studenta i sasvim je razumljivo da gotovo nitko više ne želi biti zaposlen kao osobni asistent za tako mizenu plaču, te malom broju sati neadekvatnom za potrebe, ograničenja i nemogućnosti u svakodnevnom životu koji invalidi trebaju samo da bi spremno su ilovali u društvenom životu što je ubiti i smisao projekta kao takvog. Evo konačno je izašao Prijedlog tog tako dugo očekivanog Zakona o osobnoj asistenciji i što drugo reći nego da je totalna katastrofa. U nevjerici i totalnom razočaranju, ljut i istovremeno tužan, ne mogu shvatiti ili razumjeti namjeru tih ljudi iz tobožnjeg vladinog povjerenstva koji je dotični Zakon kobajagi spremao dugi niz godina i mi smo ga jadnici nestrpljivo očekivali kao nešto pozitivno što bi nam trebalo olakšati svakodnevni život sa svim našim mnogobrojnim teškoćama, problemima i nemogućnostima, a ponajviše kompliciranim mentalnim barijerama upravo takvih uhljebnično-koristoljubnih sebi-čnjaka, no na kraju smo po uhodanom sistemu naše države dobili ovakav Prijedlog zakonskog teksta koji graniči ne samo sa nerazumijevanjem i ne solidarnošću, nego i totalnim nedostatkom empatije, suosjećanja, humanosti, dobronamjernosti te ikakve potrebe za pomoći nama kao socijalno najosjetljivijoj skupini društva čime se, opet tobože kobajagi, svi oni pripadnici političke elite vole hvaliti pogotovo pred europskim institucijama. Ovakav predloženi Zakonski tekst budi ogromnu sumnju koliko uopće dugo odnosno brzo je napisan, a ponovno budi ogromnu ljutnju i razočaranje u neke osobe iz tog tobožnjeg vladinog povjerenstva koje sam imao prilike i osobno upoznati pa baš zato I jesam šokiranmda mogu biti tako surovi i bahati, bez trunka svijesti u tome da imaju priliku učiniti nešto dobro za nas male ljude i pogotovo zato što i sami žive život nas invalida ili žive od nas. Dosta slično ovome ide i našoj Pravobraniteljici, I to ne kao osobno njoj nego koja kao institucija treba brinuti o potrebama I promicati prava nas invalida kao kobajagi samostalne I neovisne iako u biti znamo da to nije već je ovisna o političkom utjecaju I nadzoru što je svima sasvim jasno iz godišnjeg glasovanja njenog izvješća o radu kojeg podnosi parlamentu koji odobrava ili ne odobrava njen rad kroz, kobajagi, davanjem suglasnosti na isto. Na stranu sada to,jer mada mogu razumjeti da ona baš i nema previše ovlasti po tom pitanju te da je ipak i njen ured pod političkom samovoljom pa joj je time i djelokrug znatno ograničen, ipak bih rado čuo mnogo, mnogo više kritike i neslaganja sa ovim predloženim zakonskim tekstom odnosno dugogodišnjim ne rješavanjem ovog pitanja kao jednog od možebitno najbitnijih za dostojanstven, ravnopravan i punopravan život naših invalida u skladu sa jednakošću i socijalnom osjetljivošću kakvog naša država proklamira u svom ustavu, a sva ta politička klika se voli zdušno kobajagi zalagati za nju. Da ja u biti skratim i da se vratim na ovaj famozni Prijedlog Zakona o osobnoj asistenciji koji je, ponavljam, katastrofa,. nabrojat ću samo nekoliko primjedbi i to sa životnim iskustvom takozvane osobe s invaliditetom koja je dotičnim zakonskim tekstom izjednačena s onim što u pravom smislu riječi nazivamo invalidom tj. osobom koju se ništa ne pita, nema ona mogućnosti i kapaciteta samostalno razmišljati ili donositi odluke već će to uvijek činiti netko drugi u njihovo ime i za njihovo dobro, bez ikakvoga izbora ili sluha za naše potrebe, interese ili ne daj bože volju. Pa da krenemo : Definitivno po najgore je to što udruga, zavod za socijalnu skrb i ostali centri ili bilo koje druge pravne osobe kao davatelji socijalnih Usluga, odlučuju o tome tko će biti osobni asistent kojem korisniku bez njegove ikakve intervencije u smislu odabira ili ne daj bože traženja osobe srodne njegovim interesima, potrebama i željama, već će se takav odabir svoditi na isključivi izbor te pravne osobe. Što se tiče toga a invalid čiji roditelj ima status roditelja njegovatelja više neće uopće moći ostvarivati pravo na osobnog asistenta, obzirom da ja imam starijeg brata jednakog kao i ja na razini tetraplegičara i bez gotovo ikakvih samostalnih fizičkih radnji, te mu je majka roditelj njegovatelj jer čovjek ne samo da se ne može istuširati ili obaviti wc nego doslovno ne može popiti vode iz čaše koju mu netko ne pridrži ili pak ga netko ne nahrani, pitam se potpuno realno koliko je to doista samo ne razumijevanje i ne suosjećanje s obitelji, a koliko bahatizam i izrugivanje s takvom situacijom jer valjda oni smatraju da mi nemamo nikakvu potrebu s osobnim asistentima sa kojima se uvijek stvara prijateljski odnos negdje izaći u šetnju ili na piće sami, ili pak da roditelji ne mogu niti otići u trgovinu, platiti račune ili obaviti neke administrativne poslove uz znanje da je njihov sin ostao ipak uz nekog tko će mu dati vode, izmokriti ga ili razgovarati s njim. Što se tiče ove fore sa nepotpisivanjem doživotnih odnosno dosmrtnih ugovora za koje je, naravno, potrebna imovina za koju su se naši roditelji cijeli svoj život mučili i radili upravo sa namjerom da danas- sutra ako bi mi ostali iza njih da barem imamo koliko - toliko mogućnosti nekako si organizirati da ne budemo žedni i gladni, ali sada se ova naša pametna država odlučila okoristiti tim njihovim mukotrpnim i napornim cjeloživotnim radom i dosjetila se toga da invalid koji Ima potpisan takav ugovor ne treba nikakvu pomoć od države odnosno tog osobnog asistenta, što je doista mučno samo po sebi razmišljati o i nije nimalo humamo. Što se tiče plaćanja participacija u trošku osobnog asistenta nas invalida koji smo u radnom odnosu pa ostvarujemo nekakav prihod, budući da sam ja invalid na razini tog tetraplegičara u radnom odnosu koji radi bez obzira na sve teškoće i nemogućnosti te bolove koji radi svog lošeg zdravstvenog stanja trpim no ipak svejedno unatoč tome trudim se i dajem sve od sebe samo da bih bio dostojanstven i ravnopravan čovjek s vjerom u taj optimizam i jednakost te pogotovo zato da bih ponosno mogao reći da ne molim nikoga za komad kruha, ali eto sada naša država se opet hoće okoristiti na račun toga pa obzirom da sam 10tak godina ranije radio bez osobne invalidnine, sada lijepo hoće da mi sjednu na dio plaće koju itekako mukotrpno zaradim. Neću ni spominjati kako je još jedna fora te naše političke svite, ponosno se busati pravima osoba s invaliditetom u humanom društvu jednakosti koju tobože lijepa naša pruža, naročito pred istim onim Briselskim ortacima. I na kraju, što se tiče onih odredbi da kad je invalid smješten u neku od socijalnih institucija tipa umirovljeničkih domova ili bolničkih institucija, invalid također nema pravo na osobnog asistenta, bez obzira koliko je to stvarno nehumano i ne empatično jer ne znam da li oni stvarno misle da je invalidu dovoljan samo takav smještaj bez ikakve potrebe da ipak negdje izađe i koliko toliko živi dostojanstven društveni život izvan ili pak možda misle da su svi njegovi životni problemi, potrebe i interesi prestali smještajem u dom. Ako to nije okrutno i bešćutno, ne znam što je. i na kraju, ali nipošto ne i najmanje bitno, što reći o ovom ponovnom stalnom prebacivanju tog datuma nadolazećih zakona i izmjena koje očekujemo tako dugo i nestrpljivo sa na dom da će nam kobajagi pomoći i koliko toliko olakšati život. bez obzira što je ovakav prijedlog od više ne dobar i nedostojan svog očekivanog zadatka te ga sada mi moramo ispravljati i pokušavati učiniti što korektnijim moguće, doista je primitivno i pri glupo ovako stalno pomicati datum primjene istog iz godine u godinu i mjeseca u mjesec tako da eto ni ovakav prijedlog neće stupiti na snagu početkom godine nego tek polovinom godine, pa neka mi invalidi u međuvremenu čekamo kao lutke na špagi, smještene u ormar i stavljene na standby,valjda dok se gospoda ne sjete da i mi imamo potrebu i pravo na život. ili možda još bolje, ironično i sarkastično, da mi svi invalidi odemo odmah leći na tračnice i mirno čekamo da nas vlak pregazi pa da tako riješimo problema ovu jadnu državu kojoj smo samo veliki i nepotrebni trošak te da se onda naša politička garnitura može lakše vozikati u svim tim skupim i luksuznim limuzinama sa masažnim sjedalima. Evo obzirom da sam ja stvarno malo previše odužio ovaj svoj komentar na predloženi zakonski tekst završit ću sa nekakvom idejom odnosno razmišljanjem kako bi bilo dosta pametno i nadasve potrebno osnovati Stranku Osoba S Invaliditetom Hrvatske) jer po statističkom Zavodu nas oosija ima preko 600 000 i sa našim obiteljima definitivno bi prešli milijun do milijun i pol glasova, obzirom da znate kako naša politika dosta voli trgovati glasovima odnosno mandatima saborskih zastupnika izabranih tim glasovima, vjerujem da bi to bio jedini način da konkretno utječemo na ovu politiku i da učinimo nešto već jednom sami za sebe! Isto tako, zamolio bih vas da u što većem broju komentirate ovaj Prijedlog na e-savjetovanju jer vidjeli smo već da mnogobrojni komentari i kritike jesu ipak kakav - takav put do poboljšanja jer je politici upravo jedino bitno koliko bi glasova iz takve tobože geste uspjela skupiti. Eto, odoh ja sad prije nego što me netko iz ove vladajuće svojte ne kokne.. Ili ajde barem, ne ispuše gume na kolicima. Djelomično prihvaćen Vezano uz plaću osobnih asistenata ističemo da pružatelj usluge osobne asistencije čiji je osnivač Republika Hrvatska uslugu pruža u mreži usluge osobne asistencije po cijeni koja se utvrđuje odlukom o utvrđivanju cijene usluge osobne asistencije koju donosi ministar i javno se objavljuje na mrežnoj stranici Ministarstva. Za pružatelja usluge osobne asistencije čiji osnivač nije Republika Hrvatska, a koji uslugu osobne asistencije pruža u mreži usluge osobne asistencije, cijena usluge utvrđuje se ugovorom o pružanju usluge s Ministarstvom. Metodologiju za utvrđivanje cijena socijalnih usluga, koje se pružaju u mreži usluge osobne asistencije, pravilnikom propisuje ministar. Planiranim povećanjem ukupne cijene sata pružene usluge osigurat će se i povećanje plaće radnika koji će pružati uslugu. Komentar vezan uz pravo izbora djelomično se prihvaća na način da će se u Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji dodati odredba kojom će se propisati da će se u provedbi Zakona na odgovarajući način primjenjivati načela propisana UN Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom te načela propisana Zakonom o socijalnoj skrbi. Slijedom navedenog, u provedbi Zakona primjenjivat će se, između ostalih, načelo slobode osobnog izbora propisano UN Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom, kao i načelo sudjelovanja u donošenju odluka propisano Zakonom o socijalnoj skrbi. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. točke 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno. Prihvaća se brisanje ugovora o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju kao zapreke za ostvarivanje prava te se čl. 10. mijenja na način da se briše toč. 6. Prihvaća se komentar koji se odnosi na članak 10. stavak 1. podstavak 5. te se isti briše, a u Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji dodaje se odredba kojom će se propisati mirovanje prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od 30 dana, odnosno prestanak prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od šest mjeseci. Vezano uz obvezu sudjelovanja korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije članci 35., 36. i 37. su djelomično izmijenjeni na način da će se sudjelovanje korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije propisati jednim člankom kojim će se definirati da osoba koja uslugu osobne asistencije koristi temeljem rješenja Zavoda nije dužna sudjelovati u plaćanju usluge ukoliko su joj prihodi niži od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, odnosno da je dužna sudjelovati u plaćanju cijene usluge u iznosu od 1% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini te u iznosu od 2% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od dvije prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini. Također se uređuje da se u iznos prihoda kojima je korisnik dužan sudjelovati u plaćanju cijene usluge osobne asistencije ne uračunava iznos koji korisnik plaća za uzdržavanje člana obitelji, prema zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi te ističemo da je brisana obveza zakonskog obveznika uzdržavanja u sudjelovanju u plaćanju cijene usluge. Nadalje, članak 3. st.1. toč. 10. definira pojam prihoda. Naknade u sustavu socijalne skrbi koje se ostvaruju temeljem invaliditeta ne smatraju se prihodom.
68 Branko Mažić PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI , a.USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA Poštovani Ja sam Branko Mažić rođ. 22.7.1961. g. te od rođenja imam distrofiju mišiča koja je do danas toliko uznapredovala da više gotovo ništa ne mogu uraditi sam. Trenutno živim u selu Orešcu u staroj 55 g. trošnoj obiteljskoj kući, sa starim 86 g. jedva pokretnim i bolesnim ocem. Od primanja imam osobnu invalidninu 1750 kn. te obiteljsku mirovinu 1301 po pokojnoj majci, koja je preminula prije 26 mj. Sa cijelom obiteljskom mirovinom plaćam ženu iz susjedstva da me dođe jedanput u noći okrenuti bez čega ne mogu. Otac ima radničku mirovinu od 2810 kn. te dječji doplatak 831 kn. od čega za lijekove mora svaki svaki mj. izdvojiti od 750-920 kn. Od prve godine koristim uslugu osobnog asistenta koji mi neizmjerno puno znači i bez kojega bih sigurno već odavno završio u nekom domu (instituciji) Osobnu asistenticu koristim svakodnevno u prosjeku od 7-5 sati za sve poslove dozvoljene propisima a sukladno mojim potrebama s tim da me nedjeljama, praznicima i blagdanima samovoljno, dobrovoljno, čisto volonterski, dolazi posjesti u krevet, umiti, naložiti mi vatru, upaliti mi računalo, dati mi terapiju i još poneku sitnicu mi uraditi. Ali kada asistentice nema tada sam jako ovisan o bolesnom i nemoćnom ocu, dobroj volji susjeda, rođaka i prijatelja, što je užasno jadno, ponižavajuće i frustrirajuće. Kao što i sami možete zaključiti osobni asistent mi je od neizmjerne koristi, pomoći i značaja. Stoga već duže vrijeme smatram da su o. asistenti sramotno malo plaćeni ZA SVE ONE POSLOVE IZUZETNO ODGOVORNE koje svakodnevno rade i obavljaju. Još želim reći da se novi zakon za osobne asistente MORA raditi tako da se pravedno zadovolje sve makar i minimalne potrebe svih osoba sa invaliditetom koje žive 24 sata 365 dana u godini a ne 4-8 sati i ćao đaci neka vam bog bude u pomoć, kako je to do sada bilo. STRAHOVITO JE BITNO da se kontaktiraju barem predsjednici udruga u vezi silnih gorućih problema kojih ima prije samog donošenja zakona o osobnom asistentu. Ja sam siguran da bi zakon bio dobar i pravedan kada bi oni koji ga pišu i donose proživjeli samo tjedan dana životom nas upišanih često i usranih jadnika koji si nisu u stanju niti muhu otjerati ispod balavog nosa što je uistinu strahovito frustrirajuće. I na kraju gospodo molim vas da nas cro-bokce nikako ne potcjenjujete i ne mislite da ćete nas zadovoljiti sa mrvicama i milostinjom. Ne podcjenjujte nas nikako jer smo svi u ovom 21. globalnom stoljeću umreženi i jako dobro znamo svoja prava te je potrebna samo iskra pa da se pokrene cro-bogac buna, nije problem ako bude trebalo i izvan naše zemlje. Zato vas molim gospodo pamet u glavo Branko Mažić Primljeno na znanje Usluga osobne asistencije uključuju potrebe svih korisničkih skupina, a Listom procjene potreba individualno će se utvrditi aktivnosti u kojima će se pružati podrška za pojedinu korisničku skupinu. Pružatelj usluge osobne asistencije čiji je osnivač Republika Hrvatska uslugu pruža u mreži usluge osobne asistencije po cijeni koja se utvrđuje odlukom o utvrđivanju cijene usluge osobne asistencije koju donosi ministar i javno se objavljuje na mrežnoj stranici Ministarstva. Za pružatelja usluge osobne asistencije čiji osnivač nije Republika Hrvatska, a koji uslugu osobne asistencije pruža u mreži usluge osobne asistencije, cijena usluge utvrđuje se ugovorom o pružanju usluge s Ministarstvom. Metodologiju za utvrđivanje cijena socijalnih usluga, koje se pružaju u mreži usluge osobne asistencije, pravilnikom propisuje ministar. Planiranim povećanjem ukupne cijene sata pružene usluge osigurat će se i povećanje plaće radnika koji će pružati uslugu.
69 Savez udruga za autizam Hrvatske PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI , b.OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM, TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Predlažemo da se za skoru budućnost uzme u obzir uvođenje komunikacijskih posrednika za osobe s autizmom. Osobe i djeca s autizmom imaju ozbiljne teškoće u ostvarivanju uspješnih komunikacijskih interakcija sa svojom okolinom te im je zbog toga neophodno osigurati komunikacijskog posrednika koji će ih poticati u usvajanju optimalnih sustava komunikacije (sustavi potpomognute komunikacije) koje osoba koristi. Komunikacijski posrednik ujedno posreduje i podupire komunikacijske interakcije s okolinom. Treba reći kako se u širem smislu i manualni znakovi ubrajaju u ove sustave. Trenutno je prema Prijedlogu Zakona o osobnoj asistenciji komunikacijski posrednik predviđen samo za gluhe i gluhoslijepe osobe. Predlaže se da se uz gluhe i gluhoslijepe osobe uvede i skupina osoba sa složenim komunikacijskim potrebama, i/ili osobe korisnici sustava potpomognute komunikacije. Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog izmjene čl. 31. Vezano uz prijedlog da se u Nacrt prijedloga zakona doda nova kategorija „komunikacijski posrednik za osobe sa složenim komunikacijskim potrebama“. Ističemo da se radi o metodi rada s osobama kojima je to potrebno te isti prolaze edukacije o načinima komunikacije, uporabe asistivne tehnologije i potpomognute komunikacije. Ovim Zakonom nisu obuhvaćene usluge za koje je potreban specifičan profil stručnih radnika educiranih za sustav potpomognute komunikacije korištenjem asistivne tehnologije. Navedene usluge moguće je ostvariti temeljem drugih propisa.
70 Sonja Juričić Cvitan PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI , b.OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM, TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Odredbe ovog Zakona nisu u skladu s većinom načela utvrđenih Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom i to osobito načela osobne autonomije uključujući slobodu osobnog izbora i neovisnost osoba, načelu nediskriminacije, načelu punog i učinkovitog sudjelovanja i uključivanja u društvo, načelu poštivanja razlika i prihvaćanje osoba s invaliditetom kao dijela ljudske raznolikosti i čovječnosti i načelu jednakost mogućnosti, i odredbama Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Ukoliko se donese ovaj Zakon država će očito postupiti protivno svojim obvezama iz Konvencije, kako slijedi: Temeljem članka 4. Konvencije države stranke obvezuju se osigurati i promicati puno ostvarenje svih ljudskih prava i temeljnih sloboda svih osoba s invaliditetom bez bilo kakve diskriminacije na osnovi invaliditeta u koju svrhu se obvezuju, između ostalog usvojiti odgovarajuće zakonodavne, upravne i druge mjere za provedbu prava priznatih ovom Konvencijom te poduzeti sve odgovarajuće mjere, uključujući zakonodavne, za izmjenu ili ukidanje postojećih zakona, propisa, običaja i prakse, koji predstavljaju diskriminaciju osoba s invaliditetom. Temeljem članka 19. Konvencije države stranke ove Konvencije priznaju jednako pravo svim osobama s invaliditetom na život u zajednici, s pravom izbora jednakim kao i za druge osobe, te će poduzeti djelotvorne i odgovarajuće mjere kako bi olakšale osobama s invaliditetom puno uživanje ovoga prava i punog uključenja i sudjelovanja u zajednici, uključujući i osiguranj sljedećeg:  mogućnosti da osobe s invaliditetom odaberu svoje mjesto boravka, gdje i s kim će živjeti, na ravnopravnoj osnovi s drugima, te da nisu obvezne živjeti bilo kojim nametnutim načinom života,  pristupa širokom rasponu usluga koje različite službe potpore pružaju osobama s invaliditetom u njihovom domu ili ustanovama za smještaj, uključujući osobnu asistenciju potrebnu za potporu življenju i za uključenje u zajednicu, kao i za sprečavanje izolacije ili segregacije iz zajednice,  ravnopravnog pristupa osoba s invaliditetom uslugama, objektima i prostorima, namijenjenima općoj populaciji, te njihove primjerenosti potrebama osoba s invaliditetom. Temeljem članka 30. Konvencije države stranke priznaju osobama s invaliditetom pravo na sudjelovanje u kulturnom životu na ravnopravnoj osnovi s drugima, te će poduzeti sve odgovarajuće mjere kako bi osigurale da osobe s invaliditetom:  uživaju pristup kulturnim materijalima u svim dostupnim oblicima,  uživaju pristup televizijskim programima, filmovima, kazalištu i drugim kulturnim aktivnostima, u svim dostupnim oblicima,  uživaju pristup mjestima kulturnih događanja ili usluga, kao što su kazališta, muzeji, kino dvorane, knjižnice i turističke usluge, te, koliko je to moguće, spomenicima i mjestima od nacionalnoga kulturnog značenja. Države stranke će poduzeti odgovarajuće mjere kako bi omogućile osobama s invaliditetom razvoj i korištenje svojega kreativnog, umjetničkog i intelektualnog potencijala, ne samo za vlastitu dobrobit, nego također i za obogaćivanje društva. S ciljem omogućavanja sudjelovanja osoba s invaliditetom na ravnopravnoj osnovi s drugima u rekreativnim i športskim aktivnostima, te razonodi, države stranke će poduzeti odgovarajuće mjere u svrhu:  poticanja i promicanja sudjelovanja, u najvećoj mogućoj mjeri, osoba s invaliditetom u redovitim športskim aktivnostima na svim razinama,  osiguranja mogućnosti organiziranja, razvoja i sudjelovanja u športskim i rekreacijskim aktivnostima namijenjenim osobama s invaliditetom i u tu svrhu će se poticati osiguravanje odgovarajućeg vodstva, obuke i sredstava, na ravnopravnoj osnovi s drugima,  osiguranja pristupa osoba s invaliditetom športskim, rekreacijskim i turističkim centrima,  osiguranja djeci s teškoćama u razvoju jednakog pristupa sudjelovanju u igri, rekreaciji, slobodnim i športskim aktivnostima, uključujući i one aktivnosti koje su dio obrazovnog sustava,  osiguranja pristupa osobama s invaliditetom uslugama koje pružaju organizatori rekreacijskih, turističkih, slobodnih i športskih aktivnosti. Odredbe nisu u skladu sa Općim komentarom Odbora za prava osoba s invaliditetom br. 5 (2017.) o neovisnom življenju i uključenosti u zajednicu u vezi s uslugom osobne asistencije, kako slijedi:  Osobna asistencija odnosi se na ljudsku potporu usmjerenu na osobu „korisnika” i koja je dostupna osobi s invaliditetom i alat je za neovisno življenje.  Sredstva za financiranje osobnog asistenta moraju se dodjeljivati na temelju personaliziranih kriterija i moraju se uzeti u obzir norme ljudskih prava za dostojanstveno zapošljavanje.  Sredstva za financiranje dodjeljuje se osobi s invaliditetom u svrhu plaćanja potrebne asistencije i ona upravlja sredstvima. Temelji se na procjeni pojedinačnih potreba i na životnim okolnostima pojedinca. Individualizirane usluge ne smiju dovesti do smanjenog proračuna i/ili većeg osobnog plaćanja  Uslugu mora kontrolirati osoba s invaliditetom, što znači da može ugovoriti pružanje usluge s različitim pružateljima usluga ili djelovati kao poslodavac. Osobe s invaliditetom imaju mogućnost prilagodbe svoje usluge, odnosno, osmisliti uslugu i odlučiti od koga, kako, kada, gdje i na koji se način usluga pruža te davanja uputa i usmjeravanja pružatelja usluga  Osobna asistencija predstavlja odnos jedan-na-jedan. Osobne asistente mora angažirati, obučiti i nadzirati osoba kojoj je dodijeljena osobna asistencija. Osobni asistenti ne bi se trebali „dijeliti” bez potpune i slobodne privole osobe kojoj je dodijeljena osobna asistencija. Dijeljenje usluga osobnih asistenata može ograničiti i onemogućiti spontano sudjelovanje u zajednici koje se temelji na samoodređenju  Vlastito upravljanje pružanja usluge. Osobe s invaliditetom koje zahtijevaju osobnu asistenciju mogu slobodno birati stupanj osobne kontrole nad pružanjem usluga u skladu sa svojim okolnostima i preferencijama. Čak iako su odgovornosti poslodavca ugovorene s vanjskim pružateljem, osoba s invaliditetom uvijek će ostati u središtu odluka koje se odnose na pomoć, bit će osoba kojoj se upućuju upiti i čije se osobne preferencije moraju poštovati. Kontrola nad osobnom asistencijom može se provoditi putem donošenja odluka uz stručnu potporu. Ostali komentari Odbora:  Osobe s invaliditetom često ne mogu ostvariti pravo izbora jer postoji manjak dostupnih mogućnosti. To je, primjerice, slučaj kada je neformalna potpora obitelji jedina mogućnost, kada je potpora nedostupna izvan ustanova, kada su stambeni prostori nepristupačni ili kada se potpora ne pruža u zajednici te kada se potpora pruža samo u okviru određenih oblika stanovanja, kao što su grupni domovi ili ustanove  Osobama s invaliditetom možda neće biti dopušteno izvršavanje osobnog izbora zbog manjka dostupnih informacija o rasponu dostupnih izbora i/ili pravnih ograničenja koja proizlaze iz zakona o skrbništvu i sličnih pravnih normi ili odluka kojima se osobama s invaliditetom ne omogućuje da izvršavaju svoju poslovnu sposobnost. Čak i ako ne postoje formalni zakoni, ostale osobe, kao što su obitelji, pružatelji skrbi ili lokalna nadležna tijela, ponekad vrše kontrolu i ograničavaju izbore pojedinca djelujući kao zamjenski donositelji odluka  Usluge potpore prilagođene pojedincu moraju se smatrati pravom, a ne oblikom zdravstvene, socijalne ili dobrotvorne skrbi. Za brojne osobe s invaliditetom pristup čitavom rasponu usluga potpore prilagođenih pojedincu predstavlja preduvjet neovisnom življenju unutar zajednice. Osobe s invaliditetom imaju pravo odabrati usluge i pružatelje usluga u skladu sa svojim pojedinačnim zahtjevima i preferencijama, a potpora prilagođena pojedincu treba biti u dovoljnoj mjeri fleksibilna kako bi se prilagodila zahtjevima „korisnika”, a ne obratno. Time se državama strankama nameće obveza da zajamče da postoji dovoljan broj kvalificiranih stručnjaka koji mogu utvrditi praktična rješenja za prepreke neovisnom življenju unutar zajednice u skladu sa zahtjevima i preferencijama pojedinca  Također je bitno voditi računa o tome da sve usluge potpore moraju biti osmišljene i pružene na način da se pruža sveukupna svrha norme: potpuna, individualizirana, samostalno odabrana i učinkovita uključenost i sudjelovanje te neovisno življenje  Kada je riječ o socijalnim interakcijama i odnosima s vršnjacima, tinejdžeri će možda radije birati osobnu asistenciju ili profesionalne tumače znakovnog jezika nego neformalnu potporu koju pruža njihova rodbina. Države stranke trebaju uspostaviti inovativne oblike potpore i pristupačne usluge za djecu i adolescente s invaliditetom putem osobnog kontakta ili putem njihovih organizacija. Djeca s invaliditetom mogu imati potrebu za potporom u bavljenju sportom ili aktivnostima u zajednici s ostalom djecom njihove dobi. Adolescentima s invaliditetom treba biti omogućeno da provode vrijeme i sudjeluju u aktivnostima u slobodno vrijeme sa svojim vršnjacima. Države stranke moraju pružati uređaje i tehnologije za pružanje pomoći koji mogu olakšati uključivanje adolescenata s invaliditetom u mreže njihovih vršnjaka. Nadalje, usluge kojima se olakšava prijelaz mladih osoba u odraslu dob, uključujući potporu pri iseljavanju iz obiteljskog doma, početak rada i nastavak obrazovanja na višem stupnju, od ključne su važnosti u pružanju potpore neovisnom življenju.  Kako bi se zajamčilo da osobe s invaliditetom uživaju prikladni životni standard (čl. 28.), države stranke trebaju među ostalim pružati pristup uslugama potpore koje im omogućuju neovisno življenje. Prema tome, postoji obveza država stranaka da zajamče pristup prikladnim i pristupačnim uslugama, uređajima i ostalim oblicima asistencije za zahtjeve povezane s oštećenjima, osobito za osobe s invaliditetom koje žive u siromaštvu. Nadalje, potreban je pristup programima javnog i subvencioniranog stanovanja u zajednici. Ako se od osoba s invaliditetom zahtijeva da same plaćaju troškove povezane s invaliditetom, to se smatra protivnim Konvenciji  Kulturni život, rekreacija, slobodno vrijeme i sport (čl. 30.) važne su dimenzije života u zajednici u kojoj se uključivost može nastojati ostvariti i postići, primjerice na način da se zajamči da su događanja, aktivnosti i sadržaji pristupačni osobama s invaliditetom i da su uključivi. Osobni asistenti, vodiči, čitači i profesionalni tumači znakovnog i taktilnog jezika među ostalima doprinose uključivom životu u zajednici u skladu s voljom i preferencijama osoba s invaliditetom. Važno je da se korištenje potpore u bilo kojem obliku smatra dijelom troškova povezanih s invaliditetom jer takve usluge potpore pomažu u poticanju uključivosti u zajednici i neovisnog življenja. Od pomoćnika potrebnih za sudjelovanje u kulturnim aktivnostima i aktivnostima za slobodno vrijeme ne bi se trebalo tražiti da plaćaju ulaznice. Ne bi trebala postojati ograničenja o tome kada se, gdje i za kakve vrste aktivnosti asistencija može koristiti, na nacionalnoj i međunarodnoj razini  i dr. Detaljno obrazloženje nalazi se uz pojedine članke. Primljeno na znanje Nejasno na koje se odredbe Nacrta prijedloga zakona komentar odnosi.
71 Regionalni industrijski sindikat PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI , b.OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM, TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI U navedenoj “Evaluaciji pružanja usluge osobne asistencije u Republici Hrvatskoj“ istaknut je i problem neadekvatnih radnih uvjeta i nezadovoljavajućih materijalnih prava osobnih asistenata/komunikacijskih posrednika/videćih pratitelja. U Evaluaciji se navodi: “Naknade za rad su niske i dugi niz godina nisu povećavane, posebice za osobne asistente, pri čemu su to većinom žene, što se reflektira na položaj i tretman na tržištu rada. U takvim uvjetima prihvaćaju loše plaćene poslove s polovinom radnog staža i potencijalno niskim mirovinama u budućnosti. Nedostaju sustavne i redovite edukacije za pružatelje usluga i za voditelje projekata te supervizije.” Nadalje, u Evaluaciji se između ostalog navode i sljedeće preporuke: “Definiranje standarda, kriterija i obaveza svih dionika u pružanju usluge te odgovarajućih obrazovnih programa za sve dionike (voditelje projekata, pružatelje usluga, korisnike i članove obitelji) te povećanje iznosa za naknade asistentima (uz preporuku rada na puno radno vrijeme za one osobne asistente koji to žele), tumačima/ HZJ i videćim pratiteljima.” U ovome Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji u potpunosti je izostavljen bilo kakav normativni okvir i konkretne mjere kojima bi se unaprijedio položaj osobnih asistenata i unaprijedila njihova radna i materijalna prava što smatramo nezadovoljavajućim. Kao opći komentar na Nacrt prijedloga zakona, upućujemo na dokument “Preporuke javnih politika za sustav osobne asistencije” (dostupno na: https://radnickaprava.org/system/book/pdf/13/Preporuke_javnih_politika_za_uslugu_osobne_asistencije_BRID_2022.pdf), iz kojeg izdvajamo: - dugoročno, najbolje bi za poboljšanje položaja (radnih uvjeta) OA bilo sklapanje granskog kolektivnog ugovora za sve privatne pružatelje socijalnih usluga (prema široj definiciji socijalnih usluga) pogotovo jer minimalan standard radnih uvjeta propisan Zakonom o radu nije dovoljan za poboljšanje položaja OA – uvjeti rada OA ne mogu se prepustiti „tržištu“ odnosno konkurenciji između pružatelja jer se oni gotovo isključivo mogu osloniti samo na javno financiranje. − u kraćem roku, treba uključiti veća materijalna prava OA u provedbene propise kojima će se urediti cijena usluge osobne asistencije vezivanjem tih prava za propise koji se odnose na usporedivu kategoriju radnika u ustanovama socijalne skrbi, a to su radnici s minimalno srednjom stručnom spremom koji barem dijelom svog radnog vremena pružaju izvaninstitucionalnu skrb (Zakon o plaćama u javnim službama, uredba kojom se uređuju nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti posla u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi (KUDSS)). Prema sadašnjoj osnovici i koeficijentu složenosti poslova za medicinsku sestru, stručnog suradnika u odgoju, stručnog učitelja, višeg asistenta u organiziranom stanovanju, fizioterapeuta (1,046) te uz dodatak od 25% za rad s osobama s invaliditetom u čl. 54 KUDSS, najniža bi plaća za OA u Zagrebu (bez djece i uzdržavanih članova obitelji) iznosila 6.000 kn neto. − prethodna preporuka implicira da je nužno postaviti srednju stručnu spremu kao minimalan uvjet za posao OA, dok bi se propisala i obveza završavanja specijaliziranog obrazovnog programa koji može i ne mora rezultirati kvalifikacijom jednakovrijednom srednjoj stručnoj spremi. Pritom, prilikom osmišljavanja obvezne edukacije za posao OA, posebnu pozornost treba posvetiti onima koji žele raditi na pola radnog vremena, jer se može očekivati da će takvih biti nezanemariv broj. Supervizija se pokazuje korisnim alatom samo ako je dio šireg paketa edukacije i pripreme (npr. strukturirana razmjena iskustava OA i pripremna upoznavanja s korisnicima) − potrebno je postići plaćanje i onog rada OA koji nije proveden neposredno s korisnikom, kao što se plaća radnicima u sustavu socijalne skrbi (uključujući i one koji ne moraju imati srednju stručnu spremu), kako bi se asistentima omogućilo vrijeme za usavršavanje, planiranje rada i razmjenu iskustava. Međutim, nastavno na citirane zaključke istraživanja, naglašavamo da je uređivanje cijene rada, plaća i ostalih radnih uvjeta osobnih asistenata u cijelosti kroz provedbene propise dugoročno loše rješenje te da bi ta pitanja, odnosno barem njihove parametre, bilo najbolje urediti ovim zakonom. Pritom, među narednim komentarima upućujemo posebno na onaj na članak 34. Također, u Nacrtu prijedloga zakona izostaje uređenje ostalih vrsta osobne asistencije osobama s invaliditetom, prvenstveno usluga radne asistencije i asistencije u organiziranom stanovanju. Smatramo da je zakonom nužno definirati i ove vrste asistencije, njihov odnos s uslugom osobne asistencije, te također definirati osnovna radna prava, radne uvjete i materijalna prava zaposlenih koji obavljaju ili će obavljati poslove radnih asistenata i asistenata u organiziranom stanovanju, kao i prava osobnih asistenata. Nije prihvaćen Vezano uz plaće osobnih asistenata ističemo da pružatelj usluge osobne asistencije čiji je osnivač Republika Hrvatska uslugu pruža u mreži usluge osobne asistencije po cijeni koja se utvrđuje odlukom o utvrđivanju cijene usluge osobne asistencije koju donosi ministar i javno se objavljuje na mrežnoj stranici Ministarstva. Za pružatelja usluge osobne asistencije čiji osnivač nije Republika Hrvatska, a koji uslugu osobne asistencije pruža u mreži usluge osobne asistencije, cijena usluge utvrđuje se ugovorom o pružanju usluge s Ministarstvom. Metodologiju za utvrđivanje cijena socijalnih usluga, koje se pružaju u mreži usluge osobne asistencije, pravilnikom propisuje ministar. Planiranim povećanjem ukupne cijene sata pružene usluge osigurat će se i povećanje plaće radnika koji će pružati uslugu. Asistent u radnom okruženju i asistent u organiziranom stanovanju nije predmet uređenja ovog Zakona.
72 Stjepan Perkovic PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI , b.OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM, TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI zakonom Nadležnost i postupak ostvarivanja prava na uslugu koji će provoditi Hrvatski zavod za socijalni rad, mogućnost pružanja usluge u mreži usluga osobne asistencije te postupak za podnošenje ponuda za sklapanje ugovora za pružanje usluge osobne asistencije sukladno iskazanim potrebama u mreži usluga osobne asistencije. - U postupak ostvarivanja prava na uslugu osobne asistencije mora biti uključen i budući korisnik pri odabiru osobnog asistenta i vremena koje mu je potrebno za uslugu. Djelomično prihvaćen Vezano uz uključivanje korisnika u postupak ostvarivanja prava na uslugu ističemo da je čl. 45. propisano da Komisija za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije u suradnji s korisnikom usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj izrađuje listu procjene potreba za svakog korisnika. Vezano uz pravo korisnika na izbor komentar se djelomično prihvaća na način da će se u Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji dodati odredba kojom će se propisati da će se u provedbi Zakona na odgovarajući način primjenjivati načela propisana UN Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom te načela propisana Zakonom o socijalnoj skrbi. Slijedom navedenog, u provedbi Zakona primjenjivat će se, između ostalih, načelo slobode osobnog izbora propisano UN Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom, kao i načelo sudjelovanja u donošenju odluka propisano Zakonom o socijalnoj skrbi.
73 Stjepan Perkovic PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI , b.OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM, TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI b. Osnovna pitanja koja se uređuju predloženim zakonom Utvrđivanjem cijene usluge osobne asistencije za pružatelje usluge u mreži usluga osobne asistencije ujednačit će se razlike u troškovima po korisniku usluge koja se osigurava putem programa i projekata organizacija civilnog društva. Nacrt prijedloga zakona uređuje i obvezu korisnika usluge osobne asistencije u plaćanju cijene usluge. - Ne može se zakonom uređivati obveza korisnika usluge osobne asistencije o plaćanju cijene usluge jer bi se takvom uredbom financijski opteretilo korisnika. Takva uredba bi dovela do nejednakosti korisnika, što dovodi i do kršenja dijela Konvencije UN-a u kojoj se navodi neovisno življenje i uključenost u zajednicu, osiguranje osobne pokretljivosti te osposobljavanje i rehabilitacija. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Vezano uz obvezu sudjelovanja korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije ističemo da su članci 35., 36. i 37. djelomično izmijenjeni na način da će se sudjelovanje korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije propisati jednim člankom kojim će se definirati da osoba koja uslugu osobne asistencije koristi temeljem rješenja Zavoda nije dužna sudjelovati u plaćanju usluge ukoliko su joj prihodi niži od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, odnosno da je dužna sudjelovati u plaćanju cijene usluge u iznosu od 1% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini te u iznosu od 2% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od dvije prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini. Također se uređuje da se u iznos prihoda kojima je korisnik dužan sudjelovati u plaćanju cijene usluge osobne asistencije ne uračunava iznos koji korisnik plaća za uzdržavanje člana obitelji, prema zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi te ističemo da je brisana obveza zakonskog obveznika uzdržavanja u sudjelovanju u plaćanju cijene usluge. Nadalje, članak 3. st.1. toč. 10. definira pojam prihoda.
74 Stjepan Perkovic PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI , b.OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM, TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI b. Osnovna pitanja koja se uređuju predloženim zakonom Uslugu osobne asistencije osobi s tjelesnim, intelektualnim ili mentalnim oštećenjem pružat će osobni asistent, uslugu osobne asistencije osobi s oštećenjem sluha i gluhoslijepoj osobi pružat će komunikacijski posrednik, a osobi s oštećenjem vida videći pratitelj. - U ovom odlomku bi trebalo biti navedeno kako će uslugu pružati osobni asistenti, jer ovisno o kategoriji invaliditeta tim osobama s težim kategorijama invalidnosti treba dati mogućnosti usluge više osobnih asistenata, ne samo jednoga osobnoga asistenta. Takva mogućnost postoji u slovenskom zakonu o osobnom asistentu. Nije prihvaćen Vezano za mogućnost pružanja usluge osobne asistencije od više osobnih asistenata, ističemo da je predlagatelj zakona propisao broj sati usluge osobne asistencije za pojedine kategorije osoba s invaliditetom, a pružatelj usluge s korisnikom dogovara broj osobnih asistenata koji je potreban da bi se usluga pružila sukladno Listi procjene potreba korisnika.
75 EDI VLAŠE DAUTOVIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI , b.OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM, TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI pravo na osobnu asistenciju treba omogućiti i roditeljima njegovateljima određene dane u tjednu primjerice do tri puta tjedno kako bi im se olakšala skrb odjeci s teškim tjelesnim i mentalnim oštećenjem i smatram da bi osobni asistenti trebali biti zaštićeni kroz kolektivni i ugovor zaposlenika u sustavu soc skrbi odnosno javnih službi te treba jasno regulirati pitanja poput zamjene u slučaju bolovanja ili godišnjeg odmora osobnog asistenta Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. točke 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno.
76 Gordana Mišković PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI , b.OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM, TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Pitam se da li je ovaj nacrt zakona pisao netko tko nikada nije upoznao osobu s invaliditetom ili njegovu obitelj. Članak 10, stavka 3: "Pravo na uslugu osobne asistencije ne može ostvariti osoba čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja...." i stavak 4: "koja ostvaruje pravo na njegovatelja temeljem drugih propisa". Zamislite si sad situaciju. Mlada osoba s invaliditetom, cca 30 godina, potpuno ovisna o tuđoj pomoći od dizanja, oblačenja, higijene, hranjenja, ali željna društvenog života, bavljenje sportom, aktivizam u udruzi, prijatelji, kafić, obrazovanje, intimne veze. Jedan roditelj je zaposlen a drugi koristi status njegovatelja i 24 sata je na raspolaganju svom djetetu. Na stranu sad potreba da se taj roditelj odmori par sati u toku dana, da obavi neke druge poslove. Šta je sa mladom OSI. Mora li baš 24 sata biti vezana uz svoga roditelja. Ima li pravo na svoj društveni život sa vršnjacima, na svoju intimu, na ljubavne veze???? Može li bar 4 do 8 sati dnevno imati nepristranu osobu uz sebe. Financijski gledano, ovakva situacija je jeftinija od 16 sati osobne asistencije, odnosno plaće 2 do 3 osobna asistenta. stavak 5: "koja je na liječenju i/ili rehabilitaciji u zdravstvenoj ustanovi..." Šta ovo znači??? Odemo na rehabilitaciju 21 dan i trebamo dati osobnom asistentu otkaz? Ili šta???? Članak 30: Zašto je satnica razvrstana samo na 4, 8 i 16 sati. Zašto nije i 6, 10, 12 itd već prema potrebama. Zamislite si kako je osobi sa Barthelovim indeksom živjeti samoj? Osobi koja se ne može okrenuti u krevetu, niti uzeti čašu vode sa ormarića. A ako je asistencija maksimalno 16 sati, znači da 8 sati ipak mora biti sama. Ma totalna nebuloza. Potpuno nehumano. Po ovome, ipak je poželjno da ima obitelj koja će skrbiti o njoj, ali da ta obitelj ne koristi status njegovatelja jer onda neće imati uopće asistenciju. Članak 35, stavak 1: "Korisnik je dužan u plaćanju usluge osobne asistencije sudjelovati svojim prihodima i imovinom koja ne služi njemu ili članovima njegova kućanstva za podmirenje osnovnih životnih potreba" Koji su to prihodi i imovina??? Određuje li se neki cenzus??? Potpuno nejasno! Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. točke 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno. Prihvaća se komentar koji se odnosi na članak 10. stavak 1. podstavak 5. te se isti briše, a u Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji dodaje se odredba kojom će se propisati mirovanje prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od 30 dana, odnosno prestanak prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od šest mjeseci. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 30., st. 1. na način da uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent, a za kojom je procijenjena potreba pomoći temeljem Liste procjene potreba može ostvariti osoba s invaliditetom u rasponu od 44 do 352 sata mjesečno, odnosno 10 do 80 sati tjedno. Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji ne propisuje dohodovni cenzus kao uvjet za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije, već propisuje obvezu sudjelovanja korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije. Članci 35., 36. i 37. su djelomično izmijenjeni na način da će se sudjelovanje korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije propisati jednim člankom kojim će se definirati da osoba koja uslugu osobne asistencije koristi temeljem rješenja Zavoda nije dužna sudjelovati u plaćanju usluge ukoliko su joj prihodi niži od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, odnosno da je dužna sudjelovati u plaćanju cijene usluge u iznosu od 1% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini te u iznosu od 2% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od dvije prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini. Također se uređuje da se u iznos prihoda kojima je korisnik dužan sudjelovati u plaćanju cijene usluge osobne asistencije ne uračunava iznos koji korisnik plaća za uzdržavanje člana obitelji, prema zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi te ističemo da je brisana obveza zakonskog obveznika uzdržavanja u sudjelovanju u plaćanju cijene usluge. Nadalje, članak 3. st.1. toč. 10. definira pojam prihoda. Naknade u sustavu socijalne skrbi koje se ostvaruju na temelju invaliditeta ne smatraju se prihodom.
77 Regionalni industrijski sindikat PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI , c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA Nejasno je kako se planira višestruko povećati obim korisnika usluge osobne asistencije ako se zakonom ne predviđaju nikakva unaprjeđenja položaja i materijalnih prava radnika u sustavu, jer već je i sada s trenutnim brojem korisnika usluge prisutan gorući problem manjka radne snage, zbog loših, nedefiniranih radnih uvjeta i položaja radnika, te izuzetno niskih materijalnih prava. Nejasno je kako se došlo do ove procjene, s obzirom na to da se cijena rada osobnih asistenata, nužna za ovakvu procjenu, nigdje u ocjeni stanja ne spominje i s obzirom na to da se predviđaju različiti udjeli participacije korisnika u troškovima usluge (s obzirom na čl. 36-39) prema još posve neizvjesnim kriterijima (a i kada bi kriteriji bili jasni, pitanje je raspolaže li Predlagatelj s dovoljno kvalitetnih podataka o OSI koji bi bili potrebni za ovakvu procjenu). Ukratko, iako se metodologija, pa tako nažalost i cijena rada osobnih asistenata planira sasvim urediti kroz poseban provedbeni propis (ili više njih), za procjenu broja korisnika bilo je nužno pretpostaviti je. U najmanju ruku, trebalo je pretpostavljenu metodologiju, nužnu za ovu procjenu, kao i cjelokupni postupak procjene pojasniti u sklopu Nacrta prijedloga zakona kako bi javnost bila barem malo informirana o namjerama predlagatelja spram ključnih pitanja kojih se ovaj Prijedlog ne dotiče. Stoga upućujemo posebno na naše komentare na članke 34. i 72. ovog Nacrta prijedloga zakona. Nije prihvaćen Vezano uz cijenu usluge kao i plaće osobnih asistenata ističemo da pružatelj usluge osobne asistencije čiji je osnivač Republika Hrvatska uslugu pruža u mreži usluge osobne asistencije po cijeni koja se utvrđuje odlukom o utvrđivanju cijene usluge osobne asistencije koju donosi ministar i javno se objavljuje na mrežnoj stranici Ministarstva. Za pružatelja usluge osobne asistencije čiji osnivač nije Republika Hrvatska, a koji uslugu osobne asistencije pruža u mreži usluge osobne asistencije, cijena usluge utvrđuje se ugovorom o pružanju usluge s Ministarstvom. Metodologiju za utvrđivanje cijena socijalnih usluga, koje se pružaju u mreži usluge osobne asistencije, pravilnikom propisuje ministar. Planiranim povećanjem ukupne cijene sata pružene usluge osigurat će se i povećanje plaće radnika koji će pružati uslugu. Ministarstvo je uz izradu Nacrta prijedloga Zakona, kao predlagatelj istoga bilo dužno izraditi Obrazac standardne metodologije za procjenu fiskalnog učinka u kojem je procijenilo potrebna sredstva za provedbu Zakona.
78 Branko Mažić PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI , c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA Smatram da je IZUZETNO VAŽNO i potrebno, svakom korisniku O.A. na vještačenju ponaosob i individualno pristupiti kako bi se u što većoj mjeri zadovoljile stvarne potrebe svakog korisnika u suprotnom se bojim da neće biti pravedno, dobro i pošteno. Konkretno; ja sam 1000%-ni invalid imam 61 godinu potpuno sam i u svakom pogledu jako ovisan o usluzi O.A. koju trenutno koristim 8 sati dnevno. Trenutno živim u selu Orešcu u staroj 55 g. trošnoj obiteljskoj kući, sa starim 86 g. jedva pokretnim i bolesnim ocem. Kao takvom i u tim uvjetima, meni je asistent NEOPHODAN i to 8 "dnevno" 24/365 dana u godini ali tako što mi treba svakodnevno i to; 4 sata do podne od 7-11h za ustajanje, unos drva loženje, kuhanje ručka, osobna higijena, skidanje i oblačenje, smještaj u kolica, hranjenje, piće, pranje suđa, odlazak u trgovinu, pomoć kod računala, ostale pomoći, čišćenje i pranje podova, transfer kolica-krevet, presvlačenje i sl. 3 sata poslijepodne u večer od 14-15 17-18 20-21h za piće, hranjenje, pozicioniranje u kolicima, druženje, kuhanje kava ili čaj, i još ponešto po potrebi. 2× po 30 minuta noću zbog okretanja, pijenja, wc-a otkrivanja-pokrivanja, terapije i sl. Vidljivo je dakle da je i za takvog invalida od 100% 8 sati sasvim dovoljno, da se "pokriju" sve njegove potrebe u 24 sata na dan 365 dana u godini stim da bi plača za takvog O.A. OBAVEZNO morala pratiti prosječnu plaću u RH što bi vjerujem bilo sasvim dovoljno i stimulativno za sve O.A. Primljeno na znanje Usluga osobne asistencije uključuju potrebe svih korisničkih skupina, a Listom procjene potreba individualno će se utvrditi aktivnosti u kojima će se pružati podrška za pojedinu korisničku skupinu. Pružatelj usluge osobne asistencije čiji je osnivač Republika Hrvatska uslugu pruža u mreži usluge osobne asistencije po cijeni koja se utvrđuje odlukom o utvrđivanju cijene usluge osobne asistencije koju donosi ministar i javno se objavljuje na mrežnoj stranici Ministarstva. Za pružatelja usluge osobne asistencije čiji osnivač nije Republika Hrvatska, a koji uslugu osobne asistencije pruža u mreži usluge osobne asistencije, cijena usluge utvrđuje se ugovorom o pružanju usluge s Ministarstvom. Metodologiju za utvrđivanje cijena socijalnih usluga, koje se pružaju u mreži usluge osobne asistencije, pravilnikom propisuje ministar. Planiranim povećanjem ukupne cijene sata pružene usluge osigurat će se i povećanje plaće radnika koji će pružati uslugu.
79 MARIO ŠUTALO c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 1. Videći pratitelj je radnik zaposlen kod pružatelja usluge osobne asistencije, koji ima odgovarajuće vještine, znanja, sposobnosti za pružanje usluge pratnje i pomoći osobi s oštećenjem vida u svakodnevnim aktivnostima sukladno njihovim potrebama. Prihvaćen Prihvaća se prijedlog izmjene čl. 3. st. 1. točke 6.
80 Andrijana Žderić c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 2. Članak 2. Osobna asistencija je socijalna usluga kojom se osigurava pomoć osobi s invaliditetom u aktivnostima koje ne može izvoditi sama radi vrste i stupnja invaliditeta, a koje su joj svakodnevno potrebne u kući i izvan kuće, te pomoć u komunikaciji i primanju informacija, i djetetu s teškoćama s navršenih 16 godina starosti, a u svrhu većeg stupnja samostalnosti i uključenosti u zajednicu, zaštite i osiguravanja ljudskih prava osobe s invaliditetom i djeteta s teškoćama s navršenih 16 godina kao i ostvarivanja ravnopravnosti s drugima. RT GI " Pomozimo djeci s invaliditetom" Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog izmjene čl. 9. Predlagatelj zakona dobnu granicu od 18 godina za korisnike usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, videći pratitelj i komunikacijski posrednik definirao je sukladno Konvenciji o pravima djeteta i odredio da se usluga odnosi na punoljetne osobe odnosno starije od 18 godina uzimajući u obzir načela neovisnog življenja.
81 ANA ALAPIĆ c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 2. Korisnici usluge osobne asistencije trebale bi uz OSI biti i djeca s teškoćama jer su mnoga izvan sustava obrazovanja i odgoja. Mnoga djeca s tur imaju trajne odgode obrazovanja, nemaju pristup ustanovama za socijalizaciju u mjestu stanovanja, te su bez pomoći osobnog asistenta osuđena isključivo na društvo i pomoć roditelja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog izmjene čl. 9. Predlagatelj zakona dobnu granicu od 18 godina za korisnike usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, videći pratitelj i komunikacijski posrednik definirao je sukladno Konvenciji o pravima djeteta i odredio da se usluga odnosi na punoljetne osobe odnosno starije od 18 godina uzimajući u obzir načela neovisnog življenja.
82 HRVATSKI SAVEZ GLUHIH I NAGLUHIH c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 2. Predlažemo da se članak 2. izmjeni te da glasi: "Osobna asistencija je socijalna usluga kojom se osigurava pomoć osobi s invaliditetom u aktivnostima koje ne može izvoditi sama radi vrste i stupnja invaliditeta, a koje su joj svakodnevno potrebne u kući i izvan kuće, te podrška i pomoć u komunikaciji i primanju informacija, a u svrhu većeg stupnja samostalnosti i uključenosti u zajednicu, zaštite i osiguravanja ljudskih prava osobe s invaliditetom kao i ostvarivanja ravnopravnosti s drugima." Prihvaćen Prihvaća se.
83 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 2. Predlažemo izmjenu čl. 2., izmjenu definiciju osobne asistencije: Osobna asistencija je usluga koja osobi s invaliditetom omogućava u što većem stupnju živjeti samostalno i aktivno u kući i izvan kuće, u komunikaciji i primanju informacija, u privatnom, radnom i obrazovnom okruženju, kako bi mogla na ravnopravnoj osnovi s drugima ostvariti pravo na neovisno življenje i uključenost u zajednicu. Obrazloženje: Prema Općem komentaru br. 5. o neovisnom življenju i uključenosti u zajednicu, osnovni elementi usluge su da je mora kontrolirati osoba s invaliditetom, da imaju mogućnost prilagodbe svoje usluge, odnosno, osmisliti uslugu i odlučiti od koga, kako, kada, gdje i na koji se način usluga pruža te davanja uputa i usmjeravanja pružatelja usluga; usluga treba omogućiti spontano sudjelovanje u zajednici koje se temelji na samoodređenju. Korisnik osobno sudjeluje u kreiranju i korištenju usluge obzirom na njegove osobne potrebe, okruženje, životne okolnosti, a u slučaju kada to ne može, umjesto njega sudjeluje njegov zakonski zastupnik u njegovom najboljem interesu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se budući da je usluga osobne asistencije čl. 6. st. 1. jasno definirana i sveobuhvatna uključujući potrebe svih korisničkih skupina, a Listom procjene potreba individualno će se utvrditi aktivnosti u kojima će se pružati podrška za pojedinu korisničku skupinu. Usluge pomoći na radnom mjestu nisu predmet uređenja ovog Zakona. Zakonom će se definirati podrška tijekom odgojno-obrazovnog procesa.
84 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 2. Iza čl.2. dodati: Načela osobne asistencije - Pravo korisnika na slobodu izbora i odlučivanje tijekom planiranja i provedbe osobne asistencije - Poštivanje osobnog dostojanstva, integriteta i neovisnosti korisnika - Individualno planiranje usluge - Omogućavanje socijalne uključenosti korisnika u svim područjima života Obrazloženje: Prihvaćanjem ovakvih načela obvezujemo se na kreiranje usluge upravo sukladno ciljevima, svrsi i načelima neovisnog življenja, kako je to definirano Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća na način da će se u Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji dodati odredba kojom će se propisati da će se u provedbi Zakona na odgovarajući način primjenjivati načela propisana UN Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom te načela propisana Zakonom o socijalnoj skrbi. Slijedom navedenog, u provedbi Zakona primjenjivat će se, između ostalih, načelo slobode osobnog izbora propisano UN Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom, kao i načelo sudjelovanja u donošenju odluka propisano Zakonom o socijalnoj skrbi.
85 Vjeko Mutavčić c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 2. Predlažemo da obuhvat osobne asistencije podijelimo u tri kategorije: 1. Podrška osobnom zbrinjavanju, 2. podrška pomoći u kući, 3. podrška socijalnom uključivanju Kod dijela pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar Republike Hrvatske predlažemo da se osobna asistencija sukladno potrebama korisnika ne ograničava na granice Republike Hrvatske. Stavak 2. Ne slažemo se da samo osobe povezane s udrugama i izvršnim odborima imaju pravo na osobnog asistenta izvan granica RH. Osoba s invaliditetom isto tako ima pravo putovati i imati podršku OA (npr. posjet obitelji, liječenje izvan granica RH). Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog da se obuhvat osobne asistencije podijeli u tri predložene 3 kategorije budući da je usluga osobne asistencije čl. 6. st. 1. jasno definirana i sveobuhvatna uključujući potrebe svih korisničkih skupina, a Listom procjene potreba individualno će se utvrditi aktivnosti u kojima će se pružati podrška za pojedinu korisničku skupinu. Prihvaća se prijedlog izmjene čl. 6. st. 1. na način da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše st. 2.
86 IVAN MIŠKOVIĆ c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 2. Riječ SVAKODNEVNO je jako zbunjujuća pa ju treba ili proširiti ili ukloniti ako je višak. Jesu li "aktivnost koje su svakodnevno potrebne" one aktivnosti koje se obavljaju striktno svaki dan ili je riječ "svakodnevno" vezana za cijeli skup nesvakodnevnih aktivnosti (u kojem slučaju je riječ suvišna, a čak i zbunjujuća zbog neradnih dana) Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Radi se o terminu „svakodnevne aktivnosti” odnosno izrazu koji označava osnovne aktivnosti potrebne u dnevnom životu svakog pojedinca koje su povezane i s okolinom u kojoj osoba živi. Ističemo da se čl. 30. st. 1. mijenja i glasi: Uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent, a za kojom je procijenjena potreba pomoći temeljem Liste procjene potreba, može ostvariti osoba s invaliditetom u rasponu od 44 do 352 sata mjesečno, odnosno 10 do 80 sati tjedno. Tjedni raspon sati definiran je s ciljem korištenja usluge osobne asistencije kroz sve dane u tjednu uključujući i subotu, nedjelju i blagdane, a ne isključivo radne dane.
87 UDRUGA OBITELJI DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I OSOBA S INVALIDITETOM "SJENA" c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 2. Čl. 2. …Osobna asistencija je socijalna usluga kojom se osigurava pomoć osobi s invaliditetom… Zbog čega korisnici usluge nisu i djeca s teškoćama u razvoju?  Odnosno, preciznije kazano, zbog čega su korisnici usluga samo punoljetne, a ne mogu biti i maloljetne osobe s invaliditetom odnosno maloljetna djeca s teškoćama u razvoju?  Naravno, u pitanju je teška i izravna protuustavna, protukonvencijska i protuzakonita diskriminacija maloljetnih osoba s invaliditetom odnosno maloljetne djece s teškoćama u razvoju koja zbog nejasnih, nedokučivih i neobrazloženih razloga po ovom prijedlogu zakona nemaju pravo na uslugu osobne asistencije Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog izmjene čl. 2. Predlagatelj zakona dobnu granicu od 18 godina za korisnike usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, videći pratitelj i komunikacijski posrednik definirao je sukladno Konvenciji o pravima djeteta i odredio da se usluga odnosi na punoljetne osobe odnosno starije od 18 godina uzimajući u obzir načela neovisnog življenja.
88 Udruga gluhoslijepih osoba Grada Zagreba c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 3. Članak 3., točka 7.: Predlažemo da se dobna granica obriše iz članka s obzirom da korisnici mogu biti i maloljetne osobe kojima će zbog ove odluke biti uskraćena usluga. Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog izmjene čl. 3. st. 1. točke 7. Predlagatelj zakona dobnu granicu od 18 godina za korisnike usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, videći pratitelj i komunikacijski posrednik definirao je sukladno Konvenciji o pravima djeteta i odredio da se usluga odnosi na punoljetne osobe odnosno starije od 18 godina uzimajući u obzir načela neovisnog življenja.
89 Andrijana Žderić c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 3. Članak 3. se mijenja i glasi Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje: 1. Osoba s invaliditetom je osoba koja ima tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprječavati njezino puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima 2. Dijete je osoba do navršenih 18 godina života 3. Mlađa punoljetna osoba je odrasla osoba koja nije navršila 21 godinu života 4. Odrasla osoba je osoba koja je navršila 18 godina, a nije navršila 65 godina života 5. Dijete s teškoćama u razvoju je dijete koje zbog tjelesnih, senzoričkih, komunikacijskih, govorno-jezičnih ili intelektualnih teškoća treba dodatnu podršku za razvoj i učenje kako bi ostvarilo najbolji mogući razvojni ishod i socijalnu uključenost 6. Osobni asistent je radnik zaposlen kod pružatelja usluge osobne asistencije koji osobi s invaliditetom pruža pomoć i podršku u svakodnevnim aktivnostima koje osoba s invaliditetom nije u mogućnosti samostalno obavljati 7. Komunikacijski posrednik je radnik zaposlen kod pružatelja usluge osobne asistencije koji prenosi informaciju između osobe s oštećenjem sluha ili gluhoslijepe osobe i čujuće okoline i to u obliku komunikacije koju preferira osoba s oštećenjem sluha ili gluhoslijepa osoba 8. Komunikacijski posrednik za gluhe je radnik zaposlen kod pružatelja usluge osobne asistencije koji ima odgovarajuće vještine, znanja i sposobnosti u korištenju hrvatskog znakovnog jezika i ostalih sustava komunikacije koji se temelje na hrvatskom jeziku 9. Komunikacijski posrednik za gluhoslijepe je radnik zaposlen kod pružatelja usluge osobne asistencije koji ima odgovarajuće vještine, znanja i sposobnosti u korištenju hrvatskog znakovnog jezika i njegovih prilagodbi i ostalih sustava komunikacije koje gluhoslijepe osobe koriste, te koji ima dodatna znanja i vještina za opisivanje okoline i pružanje podrške u kretanju gluhoslijepim osobama 10. Videći pratitelj je radnik zaposlen kod pružatelja usluge osobne asistencije za pružanje usluge pratnje i pomoći osobi s oštećenjem vida u svakodnevnim aktivnostima sukladno njihovim potrebama 11. Korisnik je osoba koja pravo na uslugu osobne asistencije ostvaruje temeljem ovoga Zakona 12. Samac je osoba koja živi sama 13.Samohrani roditelj je roditelj koji živi sam s djetetom, sam skrbi o njemu i sam ga uzdržava 14. Jednoroditeljska obitelj je obitelj u kojoj žive dijete odnosno djeca i jedan roditelj 15. Osnovne životne potrebe su prehrana, smještaj, odjeća i druge stvari za osobne potrebe; osnovne životne potrebe djece i mladeži obuhvaćaju i potrebe koje proizlaze iz njihova razvoja i odrastanja te odgoja i obrazovanja; osnovne životne potrebe djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom obuhvaćaju i dodatne potrebe koje proizlaze iz oštećenja njihova zdravlja odnosno invaliditeta 16. Osnovne životne potrebe su prehrana, smještaj, odjeća i druge stvari za osobne potrebe; osnovne životne potrebe odraslih osoba s invaliditetom obuhvaćaju i dodatne potrebe koje proizlaze iz oštećenja njihova zdravlja odnosno invaliditeta 17. Lista procjene potreba korisnika je obrazac u kojem Komisija za procjenu potreba korisnika za uslugom osobne asistencije u suradnji s korisnikom utvrđuje aktivnosti koje će za korisnika usluge osobne asistencije obavljati osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj te u kojim situacijama će obavljati navedene aktivnosti. RT GI "Pomozimo djeci s invaliditetom" Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog izmjene čl. 3. st. 1. točke 1. s obzirom da je definicija osobe s invaliditetom usklađena s Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom. Ne prihvaća se prijedlog izmjene čl. 3. st. 1. dodavanjem točaka 2., 3., 4. i 5. s obzirom da je Predlagatelj zakona dobnu granicu od 18 godina za korisnike usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, videći pratitelj i komunikacijski posrednik definirao je sukladno Konvenciji o pravima djeteta i odredio da se usluga odnosi na punoljetne osobe odnosno starije od 18 godina uzimajući u obzir načela neovisnog življenja. Ne prihvaća se prijedlog dopune čl. 3. st. 1. točkama 13. i 14. ali se u članku 30. dodaje st. 4 kojim se propisuje iznimka da osoba iz čl. 30. stavka 2., podstavka 1. i 2. ovoga članka, čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, može ostvariti najviše 22 sata mjesečno usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent. Prijedlog vezan uz članak 3. st. 1. u kojem se briše točka 11. se prihvaća te se iz Nacrta prijedloga zakona briše pojam „imovina“ s obzirom da se mijenjaju čl. 35., 36. i 37. na način da će se sudjelovanje korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije propisati jednim člankom kojim će se definirati da osoba koja uslugu osobne asistencije koristi temeljem rješenja Zavoda nije dužna sudjelovati u plaćanju usluge ukoliko su joj prihodi niži od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, odnosno da je dužna sudjelovati u plaćanju cijene usluge u iznosu od 1% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini te u iznosu od 2% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od dvije prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini. Također se uređuje da se u iznos prihoda kojima je korisnik dužan sudjelovati u plaćanju cijene usluge osobne asistencije ne uračunava iznos koji korisnik plaća za uzdržavanje člana obitelji, prema zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi te ističemo da je brisana obveza zakonskog obveznika uzdržavanja u sudjelovanju u plaćanju cijene usluge.
90 Udruga osoba oštećenog sluha Vukovarsko-srijemske županije i Grada Vinkovaca c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 3. U čl.3.st.1. dodati: Prepreka je i komunikacijska smetnja koja osobu s oštećenim sluhom može ometati i/ili sprječavati u nesmetanom pristupu informacijama. Čl.3.st.3. izmijeniti tako da glasi: „Komunikacijski posrednik je radnik zaposlen kod pružatelja usluge osobne asistencije koji prenosi informaciju između osobe s oštećenjem sluha ili gluhoslijepe osobe i čujuće okoline i to u obliku sustava komunikacije koju preferira osoba s oštećenjem sluha ili gluhoslijepa osoba, a sve prema Zakonu o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije za gluhe i gluhoslijepe osobe u Republici Hrvatskoj“ Čl.3.st.4. Izmjeniti tako da glasi: Komunikacijski posrednik je radnik zaposlen kod pružatelja usluge osobne asistencije koji ima odgovarajuće vještine, znanja i sposobnosti u korištenju hrvatskog znakovnog jezika, odnosno korištenju ostalih sustava komunikacije gluhih osoba koji se temelje na hrvatskom jeziku, a sve prema Zakonu o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije za gluhe i gluhoslijepe osobe u Republici Hrvatskoj“ Nije prihvaćen Izmjena čl. 3. st. 1 se ne prihvaća. Definicija osoba s invaliditetom prepoznaje osobe s oštećenjem sluha kao osobe s osjetilnim oštećenjem. Nadalje definicija govori o različitim preprekama što podrazumijeva sve prepreke koje mogu sprječavati puno i učinkovito sudjelovanje osobe u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima, između ostalog, navedeno obuhvaća i komunikacijske prepreke i primanje informacija. Izmjena čl. 3. st. 3. i st. 4. se ne prihvaća budući da je Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji usklađen sa Zakonom o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj.
91 Hrvatska zajednica za Down sindrom c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 3. Predlažemo dodavanje pojmova i objašnjenja budući u člancima u kojima su navedeni nalaze se štura obrazloženja za slijedeće pojmove: 14. Zavod 15. Povjerenstvo za utvrđivanje ispunjenosti mjerila 16. Komisija za procjenu potreba korisnika za uslugom osobne asistencije 17. Propisi o vještačenju i metodologijama vještačenja 18. Barthelov indeks 19. Registar osoba s invaliditetom Smatramo da u Zakonu potrebno staviti jasnu obradu pojmova kako bi se lakše pratio Zakon u nastavku i svi koji će ga u budućnosti čitati i provoditi. Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog izmjene čl. 3. na način da se u istom dodaju navedeni pojmovi s obzirom da se Povjerenstvo za utvrđivanje ispunjanosti mjerila definira čl. 21., a Komisija za procjenu potreba korisnika za uslugom osobne asistencije čl. 45. Nacrta prijedloga zakona o osobnoj asistenciji. Vezano za preostale pojmove kojima predlažete dopuniti čl. 3., ističemo da se Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji na odgovarajući način poziva na Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o registru osoba s invaliditetom, kao i Uredbu o metodologijama vještačenja. Prema tome, sukladno čl. 12. st. 2. Jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor ne postoji obveza definiranja istih u pojmovniku.
92 UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH OSOBA GRADA SPLITA I ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 3. U članak 3. stavak 1. potrebno je dodati: "Prepreka je i komunikacijska smetnja koja osobu s oštećenjem sluha može ometati i/ili sprječavati u nesmetanom pristupu informacijama." Članak 3. stavak 3. treba izmijeniti tako da glasi: „Komunikacijski posrednik je radnik zaposlen kod pružatelja usluge osobne asistencije koji prenosi informaciju između osobe s oštećenjem sluha ili gluhoslijepe osobe i čujuće okoline i to u obliku sustava komunikacije koju preferira osoba s oštećenjem sluha ili gluhoslijepa osoba, a sve prema Zakonu o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije za gluhe i gluhoslijepe osobe u Republici Hrvatskoj.“ Članak 3. stavak 4. treba izmijeniti tako da glasi: "Komunikacijski posrednik je radnik zaposlen kod pružatelja usluge osobne asistencije koji ima odgovarajuće vještine, znanja i sposobnosti u korištenju hrvatskog znakovnog jezika, odnosno korištenju ostalih sustava komunikacije koje koriste osobe s oštećenjem sluha, koji se temelje na hrvatskom jeziku, a sve prema Zakonu o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije za gluhe i gluhoslijepe osobe u Republici Hrvatskoj.“ Nije prihvaćen Izmjena čl. 3. st.1 se ne prihvaća. Definicija osoba s invaliditetom prepoznaje osobe s oštećenjem sluha kao osobe s osjetilnim oštećenjem. Nadalje definicija govori o različitim preprekama što podrazumijeva sve prepreke koje mogu sprječavati puno i učinkovito sudjelovanje osobe u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima, između ostalog, navedeno obuhvaća i komunikacijske prepreke i primanje informacija. Izmjena čl. 3. st. 3. i 4. se ne prihvaća budući da je Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji usklađen sa Zakonom o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj.
93 Lana Bede c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 3. U ovom prijedlogu zakona uočava se potpuno zaobilaženje jedne velike skupine djece i osoba s TUR-om i OSI-jem, a što se može tumačiti i kao ozbiljan oblik diskriminacije, iako je, zasigurno nenamjeran. Riječ je o skupini djece i osoba sa složenim komunikacijskim potrebama. Termin se odnosi na široku skupinu osoba koje ne mogu ostvariti svoje komunikacijske potrebe na uobičajen način uslijed različitih razloga zbog čega se otežano sudjeluju u procesu odgoja i obrazovanja te kasnije u brojnim životnim aktivnostima (Beukelman i Mirenda, 2013). Iacono i Johnson (2004) pojašnjavaju da složene komunikacijske potrebe podrazumijevaju narušenu razumljivost govora, teškoće jezičnoga razumijevanja te ograničene semantičke ili sintaktičke sposobnosti. Djeca i osobe koje imaju složene komunikacijske potrebe teško funkcioniraju na brojnim područjima: - oralno- glasovni govor - jezik - kognitivno funkcioniranje (otežano funkcioniranje na ovom području može biti i utjecajno) - pismenost - socijalna uključenost - pristup obrazovanju - pristup informacijama - kvaliteta života (Drager, Light i McNaughton, 2010) Treba jasno naznačiti da je ovu skupinu osoba nužno definirati kao zasebnu, a ne ih gledati isključivo kroz dijagnozu radi koje osoba ima složene komunikacijske potrebe. Naime, unutar gotovo svake podskupine (npr. poremećaj iz spektra autizma, Downov sindrom, cerebralna paraliza, dječja govorna apraksija, spinalna mišićna atrofija, mišićna distrofija, opće razvojno kašnjenje, specifični miješani razvojni poremećaj, rijetke bolesti i sindromi, traumatska oštećenja CŽS, moždani udari, neurološke bolesti, karcinomi...), izdvaja se određeni broj djece i osoba koje imaju složene komunikacijske potrebe. Ova skupina djece i osoba ima ozbiljne teškoće u ostvarivanju uspješnih komunikacijskih interakcija sa svojom okolinom te im je zbog toga neophodno osigurati komunikacijskog posrednika koji će ih poticati u usvajanju optimalnih sustava komunikacije (sustavi potpomognute komunikacije) koje osoba koristi. Komunikacijski posrednik ujedno posreduje i podupire komunikacijske interakcije s okolinom. Treba reći kako se u širem smislu i manualni znakovi ubrajaju u ove sustave. Trenutno je prema Prijedlogu Zakona o osobnoj asistenciji komunikacijski posrednik predviđen samo za gluhe i gluhoslijepe osobe. Predlaže se da se uz gluhe i gluhoslijepe osobe uvede i skupina osoba sa složenim komunikacijskim potrebama, i/ili osobe korisnici sustava potpomognute komunikacije. To je jedini način da se diskriminacija u Prijedlogu korigira, odnosno da se i ovoj skupini osoba konačno osiguraju njihova Konvencijama i drugim zakonima propisana prava. Važno je da svaka osoba sa složenim komunikacijskim potrebama ima samo svog komunikacijskog posrednika, da je riječ o jednoj osobi koja bi trebala biti u kontinuitetu ista koliko i kada je god to moguće. Trenutna praksa dodjele pomoćnika ovoj populaciji djece uključenoj u odgojno-obrazovne procese je jednostavno nedostatna. Naime, često dijete dijeli 1 pomoćnika u nastavi sa još nekoliko učenika s TUR-om, često se izmjenjuju osobe koje u dječjem vrtiću imaju ulogu trećeg odgojitelja. Važno je naglasiti kako ne postoji apsolutno nikakva razlika između osobe koja ne govori, otežano govori, i/ili ima teškoća u socijalnim interakcijama ako je gluha, gluhoslijepa ili npr ima poremećaj iz spektra autizma, cerebralnu paralizu, ili bilo koju drugu podlogu, u odnosu na potrebe za individualnom, individualno prilagođenom podrškom u uspješnijem ostvarivanju socijalnih kontakata sa svojom okolinom. Nema razlike između potrebe i nužnosti za komunikacijskim posrednikom ukoliko osoba govori znakovni jezik ili koristi komunikacijska pomagala. Edukacija i nedostatak kadra za ostvarivanje ovog prava naprosto ne bi smjele biti izgovor da se ovo pravo nekome ne dodjeli. Treba naglasiti kako su u zadnjih deset godina brojne institucije i inicijative uložile velike napore i sredstva za stručno usavršavanje stručnjaka za područje potpomognute komunikacije i asistivnih tehnologija. To zasigurno znači kako postoji stručni kadar, inicijative, institucije i stručnjaci koji su i više nego osposobljeni educirati komunikacijske posrednike za djecu i osobe se složenim komunikacijskim potrebama odnosno za korisnike potpomognute komunikacije. Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog izmjene čl. 31. Vezano uz prijedlog da se u Nacrt prijedloga zakona doda nova kategorija „komunikacijski posrednik za osobe sa složenim komunikacijskim potrebama“ ističemo da se radi o metodi rada s osobama kojima je to potrebno te isti prolaze edukacije o načinima komunikacije, uporabe asistivne tehnologije i potpomognute komunikacije. Ovim Zakonom nisu obuhvaćene usluge za koje je potreban specifičan profil stručnih radnika educiranih za sustav potpomognute komunikacije korištenjem asistivne tehnologije. Navedene usluge moguće je ostvariti temeljem drugih propisa.
94 SUZANA ČELIĆ c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 3. Dodati i obrazložiti pojmove Povjerenstva za utvrđivanje mjerila za pružanje usluge osobne asistencije i Komisija za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije U stavci 12. Postoji li metodologija utvrđivanja dodatnih potreba koje proizlaze iz oštećenja njihova zdravlja odnosno invaliditeta? Ovaj dio se mora individualno procjenjivati jer su kod svake osobe s invaliditetom osnovne životne potrebe osobito dodatne potrebe koje proizlaze iz oštećenja njihova zdravlja odnosno invaliditeta različite. Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog izmjene čl. 3. na način da se u istom dodaju navedeni pojmovi s obzirom da se Povjerenstvo za utvrđivanje ispunjanosti mjerila definira čl. 21., a Komisija za procjenu potreba korisnika za uslugom osobne asistencije čl. 45. Nacrta prijedloga zakona o osobnoj asistenciji. U čl. 45. st. 6. navedeno je da Komisija u suradnji s korisnikom usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj izrađuje listu procjene potreba za svakog korisnika.
95 Savez SUMSI c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 3. Djeca s teškoćama u razvoju koja su završila trogodišnju srednju školu ili izašla iz sustava obrazovanja zbog rehabilitacije ovime su nepravedno izuzeta iz potencijalnih korisnika a smatramo da je asistencija u tom razdoblju možda i najvažnija za kvalitetno osamostaljenje. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Predlagatelj zakona dobnu granicu od 18 godina za korisnike usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, videći pratitelj i komunikacijski posrednik definirao je sukladno Konvenciji o pravima djeteta i odredio da se usluga odnosi na punoljetne osobe odnosno starije od 18 godina uzimajući u obzir načela neovisnog življenja.
96 Savez SUMSI c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 3. Poštovani, molimo vas da izmijenite formulaciju „radnik zaposlen kod pružatelja usluge“ s obzirom da navedeni izraz isključuje ugovorni odnos između pružatelja usluge i osobnog asistenta previđen Zakonom o obavljanju studentskih poslova. Izraz zaposlenik pretpostavlja isključivo radni odnos predviđen Zakonom o radu čime će se iz bazena potencijalnih osobnih asistenata ukloniti značajan dio trenutno angažiranih osoba te će se nedostatak radne snage još jače iskristalizirati kao problem u cijelom sektoru. Prihvaćen Prihvaća se na način da se termin „radnik“ zamjenjuje s terminom „fizička osoba“.
97 Društvo multiple skleroze Šibensko-kninske županije c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 3. Dodati i obrazložiti pojmove Povjerenstva za utvrđivanje mjerila za pružanje usluge osobne asistencije i Komisija za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije U stavci 12. Postoji li metodologija utvrđivanja dodatnih potreba koje proizlaze iz oštećenja njihova zdravlja odnosno invaliditeta? Ovaj dio se mora individualno procjenjivati jer su kod svake osobe s invaliditetom osnovne životne potrebe osobito dodatne potrebe koje proizlaze iz oštećenja njihova zdravlja odnosno invaliditeta različite. Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog izmjene čl. 3. na način da se u istom dodaju navedeni pojmovi s obzirom da se Povjerenstvo za utvrđivanje ispunjanosti mjerila definira čl. 21., a Komisija za procjenu potreba korisnika za uslugom osobne asistencije čl. 45. Nacrta prijedloga zakona o osobnoj asistenciji. U čl. 45. st. 6. navedeno je da Komisija u suradnji s korisnikom usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj izrađuje listu procjene potreba za svakog korisnika.
98 ANA ALAPIĆ c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 3. Čl. 3., stavak 7. Korisnik bi morala biti i maloljetna osoba kojoj je potrebna usluga osobne asistencije, zbog neuključenosti i nepostojanja drugih usluga u zajednici za socijalizaciju. Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog izmjene čl. 3. st. 7. Predlagatelj zakona dobnu granicu od 18 godina za korisnike usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, videći pratitelj i komunikacijski posrednik definirao je sukladno Konvenciji o pravima djeteta i odredio da se usluga odnosi na punoljetne osobe odnosno starije od 18 godina uzimajući u obzir načela neovisnog življenja.
99 Iva Mlinarić c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 3. Prijedlog definicije: - Videći pratitelj je radnik zaposlen kod pružatelja usluge osobne asistencije, koji ima odgovarajuće vještine, znanja, sposobnosti za pružanje usluge pratnje i pomoći osobi s oštećenjem vida u svakodnevnim aktivnostima sukladno njihovim potrebama. (Članak 3. st. 1. toč. 6.) Definicije je potrebno izostaviti iz Zakona obzirom da bilo kakvi cenzusi ne bi trebali biti sadržani u istom. (Članak 3. st. 1. toč. 10. i 11.) Djelomično prihvaćen Prihvaća se prijedlog izmjene čl. 3. st. 1. toč. 6. Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji ne propisuje cenzuse kao uvjet za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije, već propisuje obvezu sudjelovanja korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije. Članci 35., 36. i 37. su djelomično izmijenjeni na način da će se sudjelovanje korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije propisati jednim člankom kojim će se definirati da osoba koja uslugu osobne asistencije koristi temeljem rješenja Zavoda nije dužna sudjelovati u plaćanju usluge ukoliko su joj prihodi niži od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, odnosno da je dužna sudjelovati u plaćanju cijene usluge u iznosu od 1% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini te u iznosu od 2% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od dvije prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini. Slijedom navedenog prijedlog vezan uz brisanje točaka 10. i 11. u čl. 3. st. 1. se djelomično prihvaća te se iz Nacrta prijedloga zakona briše toč. 11., odnosno pojam „imovina“.
100 Damir Herega c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 3. U čl.3.st.1. dodati: Prepreka je i komunikacijska smetnja koja osobu s oštećenim sluhom može ometati i/ili sprječavati u nesmetanom pristupu informacijama. Čl.3.st.3. izmijeniti tako da glasi: „Komunikacijski posrednik je radnik zaposlen kod pružatelja usluge osobne asistencije koji prenosi informaciju između osobe s oštećenjem sluha ili gluhoslijepe osobe i čujuće okoline i to u obliku sustava komunikacije koju preferira osoba s oštećenjem sluha ili gluhoslijepa osoba, a sve prema Zakonu o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije za gluhe i gluhoslijepe osobe u Republici Hrvatskoj“ Čl.3.st.4. Izmjeniti tako da glasi: Komunikacijski posrednik je radnik zaposlen kod pružatelja usluge osobne asistencije koji ima odgovarajuće vještine, znanja i sposobnosti u korištenju hrvatskog znakovnog jezika, odnosno korištenju ostalih sustava komunikacije gluhih osoba koji se temelje na hrvatskom jeziku, a sve prema Zakonu o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije za gluhe i gluhoslijepe osobe u Republici Hrvatskoj“ Nije prihvaćen Izmjena čl. 3. st.1 se ne prihvaća. Definicija osoba s invaliditetom prepoznaje osobe s oštećenjem sluha kao osobe s osjetilnim oštećenjem. Nadalje definicija govori o različitim preprekama što podrazumijeva sve prepreke koje mogu sprječavati puno i učinkovito sudjelovanje osobe u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima, između ostalog, navedeno obuhvaća i komunikacijske prepreke i primanje informacija. Izmjena čl. 3. st. 3. i 4. se ne prihvaća budući da je Nacrt prijedloga zakona usklađen sa Zakonom o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj.
101 Društvo multiple skleroze Varaždinske županije c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 3. Dodati i obrazložiti pojmove Povjerenstva za utvrđivanje mjerila za pružanje usluge osobne asistencije i Komisija za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije Postoji li metodologija utvrđivanja dodatnih potreba koje proizlaze iz oštećenja njihova zdravlja odnosno invaliditeta?! Ovaj dio se mora individualno procjenjivati jer su kod svake osobe s invaliditetom osnovne životne potrebe osobito dodatne potrebe koje proizlaze iz oštećenja njihova zdravlja odnosno invaliditeta različite. Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog izmjene čl. 3. na način da se u istom dodaju navedeni pojmovi s obzirom da se Povjerenstvo za utvrđivanje ispunjanosti mjerila definira čl. 21., a Komisija za procjenu potreba korisnika za uslugom osobne asistencije čl. 45. Nacrta prijedloga zakona o osobnoj asistenciji. U čl. 45. st. 6. navedeno je da Komisija u suradnji s korisnikom usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj izrađuje listu procjene potreba za svakog korisnika.
102 Nada Pišonić c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 3. Stavka 12.) Postoji li metodologija utvrđivanja dodatnih potreba koje proizlaze iz oštećenja zdravlja, odnosno invaliditeta korisnika? Nije prihvaćen U čl. 45. st. 6. navedeno je da Komisija u suradnji s korisnikom usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj izrađuje listu procjene potreba za svakog korisnika.
103 Udruga gluhih i nagluhih Osječko-baranjske županije c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 3. U čl.3.st.1. dodati: Prepreka je i komunikacijska smetnja koju osobu s oštećenim sluhom može ometati i/ili sprječavati u nesmetanom pristupu informacijama. U čl.3.st.3. izmijeniti tako da glasi: "Komunikacijski posrednik je radnik zaposlen kod pružatelja usluge osobne asistencije koji prenosi informaciju između osobe s oštećenjem sluha ili gluhoslijepe osobe i čujuće okoline i to u obliku sustava komunikacije koju preferira osoba s oštećenjem sluha ili gluhoslijepa osoba, a sve prema Zakonu o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije za gluhe i gluhoslijepe osobe u Republici Hrvatskoj" U čl.3.st.4. izmijeniti tako da glasi: Komunikacijski posrednik je radnik zaposlen kod pružatelja usluge osobne asistencije koji ima odgovarajuće vještine, znanja i sposobnosti u korištenju hrvatskog znakovnog jezika, odnosno korištenju ostalih sustava komunikacije gluhih osoba koji se temelje na hrvatskom jeziku, a sve prema Zakonu o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije za gluhe i gluhoslijepe osobe u Republici hrvatskoj Nije prihvaćen Izmjena čl. 3. st. 1 se ne prihvaća. Definicija osoba s invaliditetom prepoznaje osobe s oštećenjem sluha kao osobe s osjetilnim oštećenjem. Nadalje definicija govori o različitim preprekama što podrazumijeva sve prepreke koje mogu sprječavati puno i učinkovito sudjelovanje osobe u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima, između ostalog, navedeno obuhvaća i komunikacijske prepreke i primanje informacija. Izmjena čl. 3. st. 3. i 4. se ne prihvaća budući da je Nacrt prijedloga Zakona usklađen sa Zakonom o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj.
104 Sonja Juričić Cvitan c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 3. Predlaže se u čl. 3. izmjena točke 5. tako da se riječ “i“ zamijeni sa „ili“ kako slijedi: 4. Komunikacijski posrednik za gluhe je radnik zaposlen kod pružatelja usluge osobne asistencije koji ima odgovarajuće vještine, znanja i sposobnosti u korištenju hrvatskog znakovnog jezika ili ostalih sustava komunikacije koji se temelje na hrvatskom jeziku 5. Komunikacijski posrednik za gluhoslijepe je radnik zaposlen kod pružatelja usluge osobne asistencije koji ima odgovarajuće vještine, znanja i sposobnosti u korištenju hrvatskog znakovnog jezika i njegovih prilagodbi ili ostalih sustava komunikacije koje gluhoslijepe osobe koriste, te koji ima dodatna znanja i vještina za opisivanje okoline i pružanje podrške u kretanju gluhoslijepim osobama Ne koriste sve gluhe osobe hrvatski znakovni jezika ili znakovani hrvatski jezik, a još manje gluhoslijepe osobe. Postoje gluhoslijepe osobe koje koriste isključivo pisanje abecede na dlanu i druge metode. Bez obzira na to misli li netko da li je taj način komunikacije dobar za njih ili bi bio bolji neki drugi, činjenica je da određen broj gluhi, a još više gluhoslijepih, ne koristi, niti u jednom pogledu, hrvatski znakovni jezik ili znakovani hrvatski jezik, niti ga želi koristiti odnosno izabrali su, u skladu s Konvencijom zajamčenim pravom na izbor, drugu metodu komunikacije. Stoga nije opravdano da tim osobama „nameće“ komunikacijski posrednik koji koristi hrvatski znakovni jezika ili znakovani hrvatski jezik. Ujedno nema nikakvog smisla da se za komunikacijskog posrednika gluhoslijepoj osobi koja koristi pisanje po dlanu postavlja uvjet od poznavanja hrvatskog znakovnog jezika u trajanju od najmanje 140 sati – razina A2 (što je cca 3-4 tjedana nastave puno radno vrijeme ili cca 8-9 mjeseci tj. dva ili tri semestra, ukoliko bi tečaj trajao 2 dana po 2 sata.). Donositelj zakona bi si trebao postaviti pitanje kolika bi bila cijena tog tečaja od 140 sati (cca 6. – 7.000,00 prema cijenama ostalih tečaja stranih jezika ili cca 800 - 900 eura), tko bi platio taj tečaj (osoba koja je do sada radila taj posao za minimalac, bez znanja hrvatskog znakovnog jezika, pa će možda uložiti skoro dvije svoje plaće da bi naučila hrvatski znakovni jezik i ostala na tom poslu, a znanje hrvatskog znakovnog jezika joj zapravo ne treba). Temeljem članka 19. Konvencije države stranke ove Konvencije priznaju jednako pravo svim osobama s invaliditetom na život u zajednici, s pravom izbora jednakim kao i za druge osobe, te će poduzeti djelotvorne i odgovarajuće mjere kako bi olakšale osobama s invaliditetom puno uživanje ovoga prava i punog uključenja i sudjelovanja u zajednici, uključujući i osiguranje, između ostalog, pristup širokom rasponu usluga koje različite službe potpore pružaju osobama s invaliditetom u njihovom domu ili ustanovama za smještaj, uključujući osobnu asistenciju potrebnu za potporu življenju i za uključenje u zajednicu, kao i za sprečavanje izolacije ili segregacije iz zajednice. Ukoliko s gluhoslijepoj osobi koja ne koristi hrvatski znakovni jezik, ograničava pravo na uslugu komunikacijskog posrednika, koji ne zna i ne treba znati hrvatski znakovni jezik, i time smanjuje mogući broj komunikacijskih posrednika koji joj tu uslugu mogu pružiti onda bi država očito ovakvom odredbom prekršila svoju obvezu iz Konvencije o priznanja jednakog prava svim osobama s invaliditetom na život u zajednici, s pravom izbora jednakim kao i za druge, kao i obvezu osiguranja pristupa širokom rasponu usluga. Djelomično prihvaćen Prihvaća se prijedlog izmjene čl. 3. st. toč. 4.na način da se ista mijenja i glasi „Komunikacijski posrednik za gluhe je fizička osoba zaposlena kod pružatelja usluge osobne asistencije koja ima odgovarajuće vještine, znanja i sposobnosti u korištenju hrvatskog znakovnog jezika i ostalih sustava komunikacije koji se temelje na hrvatskom jeziku“. Prihvaća se prijedlog izmjene čl. 3. st. toč. 5.na način da se ista mijenja i glasi „Komunikacijski posrednik za gluhoslijepe je fizička osoba zaposlena kod pružatelja usluge osobne asistencije koja ima odgovarajuće vještine, znanja i sposobnosti u korištenju hrvatskog znakovnog jezika i njegovih prilagodbi i ostalih sustava komunikacije koje gluhoslijepe osobe koriste, te koji ima dodatna znanja i vještina za opisivanje okoline i pružanje podrške u kretanju gluhoslijepim osobama“. Ne prihvaća se prijedlog da se u navedenim točkama riječ “ili“ zamjeni s „i“ budući da su pojmovi definirani na prijedlog članova radne skupine koji imaju dugogodišnje iskustvo u pružanju usluge komunikacijskih posrednika i osposobljavanju komunikacijskih posrednika.
105 Sonja Juričić Cvitan c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 3. Predlaže se definiciju videćeg pratitelja i komunikacijskog posrednika u čl. 3. i ostalim odredbama Nacrta prijedloga zakona uskladiti tako da je omogućen i drugi oblik angažmana osim radnog odnosa. Usluge osobnog asistenta (uža kategorija) s jedne strane i usluga videćeg pratitelja i komunikacijskog posrednika, s druge strane dosta različite u odnosu na potrebe osobe koje zadovoljavaju. Primjerice, uslugu osobnih asistenata koriste osobe koje imaju svakodnevnu, višesatnu potrebu, za tom uslugom, dok uslugu videćeg pratitelja osobe u pravilu ne koriste svakodnevno. Usluga videćeg pratitelja koriste osobe koje samostalno i neovisno funkcioniraju u svojoj poznatoj okolini, a potreba za uslugom se pojavljuje rijeđe, kada odlaze u nepristupačne i nepoznate prostore (kod doktora, u neke trgovine i sl.). Slijedom navedenog, dok uslugu jednog osobnog asistenta u pravilu koristi jedna osoba s invaliditetom, uslugu videće pratitelje u smislu radnog odnosa je nemoguće tako koncipirati. Radnik videći pratitelj i/ili komunikacijski posrednik, u punom radnom vremenu, u pravilu pruža uslugu za više korisnika, na temelju narudžbe usluge, s tim da u jednom tjednu može imati i desetak asistencija za desetak različitih osoba, a u drugom tjednu, možda svaki dan pratiti istu slijepu osobu na terapije ili nekakav tečaj u trajanju od tjedan dana ili sl. (npr. više od 10 sati asistencije), a nakon toga ta osoba neće imati potrebu za uslugama duže vrijeme. Videći pratitelj koji pruža uslugu jednoj osobi, povremeno i/ili privremeno, mogao bi za jednu osobu, iznimno, biti angažiran, temeljem ugovora o djelu ili studentskog ugovora. Stoga se predlaže za videćeg pratitelja i komunikacijskog posrednika omogućiti i druge oblike angažmana osim temeljem radnog odnosa. Isto se preporučivalo u pilot projektu ZOSI-ija za radne asistente, pa zašto onda ne i za videće pratitelja i /ili komunikacijskog posrednika. Molimo usklađivanje u stavovima nadležnih tijela. Prihvaćen Prihvaća se komentar na način da se u čl. 3. st. 1. toč. 2., 3., 4., 5. i 6. termin „radnik“ zamjenjuje s terminom „fizička osoba“.
106 HRVATSKI SAVEZ GLUHIH I NAGLUHIH c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 3. U članak 3. stavak 1. potrebno je dodati: "Prepreka je i komunikacijska smetnja koja osobu s oštećenjem sluha može ometati i/ili sprječavati u nesmetanom pristupu informacijama." Članak 3. stavak 3. treba izmijeniti tako da glasi: „Komunikacijski posrednik je radnik zaposlen kod pružatelja usluge osobne asistencije koji prenosi informaciju između osobe s oštećenjem sluha ili gluhoslijepe osobe i čujuće okoline i to u obliku sustava komunikacije koju preferira osoba s oštećenjem sluha ili gluhoslijepa osoba, a sve prema Zakonu o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije za gluhe i gluhoslijepe osobe u Republici Hrvatskoj.“ Članak 3. stavak 4. treba izmijeniti tako da glasi: "Komunikacijski posrednik je radnik zaposlen kod pružatelja usluge osobne asistencije koji ima odgovarajuće vještine, znanja i sposobnosti u korištenju hrvatskog znakovnog jezika, odnosno korištenju ostalih sustava komunikacije koje koriste osobe s oštećenjem sluha, koji se temelje na hrvatskom jeziku, a sve prema Zakonu o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije za gluhe i gluhoslijepe osobe u Republici Hrvatskoj.“ Nije prihvaćen Izmjena čl. 3. st. 1. se ne prihvaća. Definicija osoba s invaliditetom prepoznaje osobe s oštećenjem sluha kao osobe s osjetilnim oštećenjem. Nadalje definicija govori o različitim preprekama što podrazumijeva sve prepreke koje mogu sprječavati puno i učinkovito sudjelovanje osobe u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima, između ostalog, navedeno obuhvaća i komunikacijske prepreke i primanje informacija. Izmjena čl. 3. st. 3. i st. 4. se ne prihvaća budući da je Nacrt prijedloga Zakona usklađen sa Zakonom o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj.
107 Udruga slijepih Primorsko - goranske županije c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 3. Definicije je potrebno izostaviti iz Zakona obzirom da bilo kakvi cenzusi ne bi trebali biti sadržani u istom. Djelomično prihvaćen Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji ne propisuje cenzuse kao uvjet za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije, već propisuje obvezu sudjelovanja korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije. Članci 35., 36. i 37. su djelomično izmijenjeni na način da će se sudjelovanje korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije propisati jednim člankom kojim će se definirati da osoba koja uslugu osobne asistencije koristi temeljem rješenja Zavoda nije dužna sudjelovati u plaćanju usluge ukoliko su joj prihodi niži od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, odnosno da je dužna sudjelovati u plaćanju cijene usluge u iznosu od 1% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini te u iznosu od 2% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od dvije prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini. Slijedom navedenog prijedlog vezan uz brisanje točaka 10. i 11. u čl. 3. st. 1. se djelomično prihvaća te se iz Nacrta prijedloga zakona briše toč. 11., odnosno pojam „imovina“.
108 Udruga slijepih Primorsko - goranske županije c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 3. Prijedlog definicije: - Videći pratitelj je radnik zaposlen kod pružatelja usluge osobne asistencije, koji ima odgovarajuće vještine, znanja, sposobnosti za pružanje usluge pratnje i pomoći osobi s oštećenjem vida u svakodnevnim aktivnostima sukladno njihovim potrebama. Prihvaćen Prihvaća se prijedlog izmjene čl. 3. st. 1. toč. 6.
109 Valentina Štivičić c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 3. Čl. 3. stavka 7. Ne smije se socijalna usluga temeljiti na određenoj dobi jer postoje osobe mlađe od 18 godina koje su u jednakom položaju što se tiče potrebe za asistencijom. Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog izmjene čl. 3. st. 7. Predlagatelj zakona dobnu granicu od 18 godina za korisnike usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, videći pratitelj i komunikacijski posrednik definirao je sukladno Konvenciji o pravima djeteta i odredio da se usluga odnosi na punoljetne osobe odnosno starije od 18 godina uzimajući u obzir načela neovisnog življenja.
110 Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 3. Svakako smatramo da korisnička skupina usluge osobne asistencije treba biti dopunjena na način da - u točki 7. se dodaju: djeca i mladi s teškoćama u razvoju te nastavno na navedeno potrebno je u cijelom tekstu zakona uz navođenje osoba s oštećenjem dodati i ovu kategoriju korisnika. Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog izmjene čl. 3. st. 7. Predlagatelj zakona dobnu granicu od 18 godina za korisnike usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, videći pratitelj i komunikacijski posrednik definirao je sukladno Konvenciji o pravima djeteta i odredio da se usluga odnosi na punoljetne osobe odnosno starije od 18 godina uzimajući u obzir načela neovisnog življenja.
111 Mirsad Bećirović c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 3. Članak 3. st. 1. toč. 10. i 11. Definicije je potrebno izostaviti iz Zakona obzirom da bilo kakvi cenzusi ne bi trebali biti sadržani u istom. Djelomično prihvaćen Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji ne propisuje cenzuse kao uvjet za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije, već propisuje obvezu sudjelovanja korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije. Članci 35., 36. i 37. su djelomično izmijenjeni na način da će se sudjelovanje korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije propisati jednim člankom kojim će se definirati da osoba koja uslugu osobne asistencije koristi temeljem rješenja Zavoda nije dužna sudjelovati u plaćanju usluge ukoliko su joj prihodi niži od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, odnosno da je dužna sudjelovati u plaćanju cijene usluge u iznosu od 1% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini te u iznosu od 2% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od dvije prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini. Slijedom navedenog prijedlog vezan uz brisanje točaka 10. i 11. u čl. 3. st. 1. se djelomično prihvaća te se iz Nacrta prijedloga zakona briše toč. 11., odnosno pojam „imovina“.
112 Mirsad Bećirović c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 3. Članak 3. st. 1. toč. 6. Prijedlog definicije: - Videći pratitelj je radnik zaposlen kod pružatelja usluge osobne asistencije, koji ima odgovarajuće vještine, znanja, sposobnosti za pružanje usluge pratnje i pomoći osobi s oštećenjem vida u svakodnevnim aktivnostima sukladno njihovim potrebama. Prihvaćen Prihvaća se prijedlog izmjene čl. 3. st. 1. toč. 6.
113 Mirsad Bećirović c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 3. Članak 3. st. 1. toč. 6. Prijedlog definicije: - Videći pratitelj je radnik zaposlen kod pružatelja usluge osobne asistencije, koji ima odgovarajuće vještine, znanja, sposobnosti za pružanje usluge pratnje i pomoći osobi s oštećenjem vida u svakodnevnim aktivnostima sukladno njihovim potrebama. Prihvaćen Prihvaća se prijedlog izmjene čl. 3. st. 1. toč. 6.
114 Udruga slijepih USKA c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 3. Članak 3. st. 1. toč. 10. i 11. Definicije je potrebno izostaviti iz Zakona obzirom da bilo kakvi cenzusi ne bi trebali biti sadržani u istom. Djelomično prihvaćen Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji ne propisuje cenzuse kao uvjet za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije, već propisuje obvezu sudjelovanja korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije. Članci 35., 36. i 37. su djelomično izmijenjeni na način da će se sudjelovanje korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije propisati jednim člankom kojim će se definirati da osoba koja uslugu osobne asistencije koristi temeljem rješenja Zavoda nije dužna sudjelovati u plaćanju usluge ukoliko su joj prihodi niži od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, odnosno da je dužna sudjelovati u plaćanju cijene usluge u iznosu od 1% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini te u iznosu od 2% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od dvije prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini. Slijedom navedenog prijedlog vezan uz brisanje točaka 10. i 11. u čl. 3. st. 1. se djelomično prihvaća te se iz Nacrta prijedloga zakona briše toč. 11., odnosno pojam „imovina“.
115 Udruga slijepih USKA c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 3. Članak 3. st. 1. toč. 6. Prijedlog definicije: - Videći pratitelj je radnik zaposlen kod pružatelja usluge osobne asistencije, koji ima odgovarajuće vještine, znanja, sposobnosti za pružanje usluge pratnje i pomoći osobi s oštećenjem vida u svakodnevnim aktivnostima sukladno njihovim potrebama. Prihvaćen Prihvaća se prijedlog izmjene čl. 3. st. 1. toč. 6.
116 Udruga slijepih Našice c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 3. Članak 3. st. 1. toč. 6. Prijedlog definicije: -Videći pratitelj je radnik zaposlen kod pružatelja usluge osobne asistencije, koji ima odgovarajuće vještine, znanje, sposobnost za pružanje usluge pratnje i pomoći osobi s oštećenjem vida u svakodnevnim aktivnostima sukladno njihovim potrebama. Članak 3. st. 1. toč. 10. i 11. Definicije je potrebno izostaviti iz Zakona obzirom da bilo kakvi cenzusi ne bi trebali sadržati u istom. Djelomično prihvaćen Prihvaća se prijedlog izmjene čl. 3. st. 1. toč. 6. Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji ne propisuje cenzuse kao uvjet za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije, već propisuje obvezu sudjelovanja korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije. Članci 35., 36. i 37. su djelomično izmijenjeni na način da će se sudjelovanje korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije propisati jednim člankom kojim će se definirati da osoba koja uslugu osobne asistencije koristi temeljem rješenja Zavoda nije dužna sudjelovati u plaćanju usluge ukoliko su joj prihodi niži od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, odnosno da je dužna sudjelovati u plaćanju cijene usluge u iznosu od 1% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini te u iznosu od 2% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od dvije prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini. Slijedom navedenog prijedlog vezan uz brisanje točaka 10. i 11. u čl. 3. st. 1. se djelomično prihvaća te se iz Nacrta prijedloga zakona briše toč. 11., odnosno pojam „imovina“
117 Nikola Ristić c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 3. Članak 3. st. 1. toč. 6. Prijedlog definicije: - Videći pratitelj je radnik zaposlen kod pružatelja usluge osobne asistencije, koji ima odgovarajuće vještine, znanja, sposobnosti za pružanje usluge pratnje i pomoći osobi s oštećenjem vida u svakodnevnim aktivnostima sukladno njihovim potrebama. Članak 3. st. 1. toč. 10. i 11. Definicije je potrebno izostaviti iz Zakona obzirom da bilo kakvi cenzusi ne bi trebali biti sadržani u istom. Djelomično prihvaćen Prihvaća se prijedlog izmjene čl. 3. st. 1. toč. 6. Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji ne propisuje cenzuse kao uvjet za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije, već propisuje obvezu sudjelovanja korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije. Članci 35., 36. i 37. su djelomično izmijenjeni na način da će se sudjelovanje korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije propisati jednim člankom kojim će se definirati da osoba koja uslugu osobne asistencije koristi temeljem rješenja Zavoda nije dužna sudjelovati u plaćanju usluge ukoliko su joj prihodi niži od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, odnosno da je dužna sudjelovati u plaćanju cijene usluge u iznosu od 1% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini te u iznosu od 2% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od dvije prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini. Slijedom navedenog prijedlog vezan uz brisanje točaka 10. i 11. u čl. 3. st. 1. se djelomično prihvaća te se iz Nacrta prijedloga zakona briše toč. 11., odnosno pojam „imovina“.
118 Tatjana Bela c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 3. Članak 3.st.1.toč.6. Prijedlog definicije:-Videći pratitelj je radnik zaposlen kod pružatelja usluge osobne asistencije, koji ima odgovarajuće vještine, znanja, sposobnosti za pružanje usluge pratnje i pomoći osobi s oštećenjem vida u svakodnevnim aktivnostima sukladno njihovim potrebama. Članak 3.st.1.toč.10. i 11. Definicije je potrebno izostaviti iz Zakona obzirom da bilo kakvi cenzusi ne bi trebali biti sadržani u istom. Djelomično prihvaćen Prihvaća se prijedlog izmjene čl. 3. st. 1. toč. 6. Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji ne propisuje cenzuse kao uvjet za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije, već propisuje obvezu sudjelovanja korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije. Članci 35., 36. i 37. su djelomično izmijenjeni na način da će se sudjelovanje korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije propisati jednim člankom kojim će se definirati da osoba koja uslugu osobne asistencije koristi temeljem rješenja Zavoda nije dužna sudjelovati u plaćanju usluge ukoliko su joj prihodi niži od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, odnosno da je dužna sudjelovati u plaćanju cijene usluge u iznosu od 1% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini te u iznosu od 2% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od dvije prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini. Slijedom navedenog prijedlog vezan uz brisanje točaka 10. i 11. u čl. 3. st. 1. se djelomično prihvaća te se iz Nacrta prijedloga zakona briše toč. 11., odnosno pojam „imovina“.
119 Mario Merhaut c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 3. Članak 3. st. 1. toč. 6. Prijedlog definicije: - Videći pratitelj je radnik zaposlen kod pružatelja usluge osobne asistencije, koji ima odgovarajuće vještine, znanja, sposobnosti za pružanje usluge pratnje i pomoći osobi s oštećenjem vida u svakodnevnim aktivnostima sukladno njihovim potrebama. Članak 3. st. 1. toč. 10. i 11. Definicije je potrebno izostaviti iz Zakona obzirom da bilo kakvi cenzusi ne bi trebali biti sadržani u istom. Djelomično prihvaćen Prihvaća se prijedlog izmjene čl. 3. st. 1. toč. 6. Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji ne propisuje cenzuse kao uvjet za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije, već propisuje obvezu sudjelovanja korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije. Članci 35., 36. i 37. su djelomično izmijenjeni na način da će se sudjelovanje korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije propisati jednim člankom kojim će se definirati da osoba koja uslugu osobne asistencije koristi temeljem rješenja Zavoda nije dužna sudjelovati u plaćanju usluge ukoliko su joj prihodi niži od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, odnosno da je dužna sudjelovati u plaćanju cijene usluge u iznosu od 1% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini te u iznosu od 2% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od dvije prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini. Slijedom navedenog prijedlog vezan uz brisanje točaka 10. i 11. u čl. 3. st. 1. se djelomično prihvaća te se iz Nacrta prijedloga zakona briše toč. 11., odnosno pojam „imovina“.
120 MARIO ŠUTALO c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 3. Definicije je potrebno izostaviti iz Zakona obzirom da bilo kakvi cenzusi ne bi trebali biti sadržani u istom. Djelomično prihvaćen Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji ne propisuje cenzuse kao uvjet za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije, već propisuje obvezu sudjelovanja korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije. Članci 35., 36. i 37. su djelomično izmijenjeni na način da će se sudjelovanje korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije propisati jednim člankom kojim će se definirati da osoba koja uslugu osobne asistencije koristi temeljem rješenja Zavoda nije dužna sudjelovati u plaćanju usluge ukoliko su joj prihodi niži od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, odnosno da je dužna sudjelovati u plaćanju cijene usluge u iznosu od 1% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini te u iznosu od 2% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od dvije prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini. Slijedom navedenog prijedlog vezan uz brisanje točaka 10. i 11. u čl. 3. st. 1. se djelomično prihvaća te se iz Nacrta prijedloga zakona briše toč. 11., odnosno pojam „imovina“.
121 Udruga slijepih Varaždinske županije - Varaždin c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 3. Članak 3. st. 1. toč. 6. Prijedlog definicije: - Videći pratitelj je radnik zaposlen kod pružatelja usluge osobne asistencije, koji ima odgovarajuće vještine, znanja, sposobnosti za pružanje usluge pratnje i pomoći osobi s oštećenjem vida u svakodnevnim aktivnostima sukladno njihovim potrebama. Članak 3. st. 1. toč. 10. i 11. Definicije je potrebno izostaviti iz Zakona obzirom da bilo kakvi cenzusi ne bi trebali biti sadržani u istom. Djelomično prihvaćen Prihvaća se prijedlog izmjene čl. 3. st. 1. toč. 6. Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji ne propisuje cenzuse kao uvjet za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije, već propisuje obvezu sudjelovanja korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije. Članci 35., 36. i 37. su djelomično izmijenjeni na način da će se sudjelovanje korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije propisati jednim člankom kojim će se definirati da osoba koja uslugu osobne asistencije koristi temeljem rješenja Zavoda nije dužna sudjelovati u plaćanju usluge ukoliko su joj prihodi niži od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, odnosno da je dužna sudjelovati u plaćanju cijene usluge u iznosu od 1% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini te u iznosu od 2% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od dvije prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini. Slijedom navedenog prijedlog vezan uz brisanje točaka 10. i 11. u čl. 3. st. 1. se djelomično prihvaća te se iz Nacrta prijedloga zakona briše toč. 11., odnosno pojam „imovina“.
122 MAJA KOREN GOLUB c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 3. Prijedlog definicije: - Videći pratitelj je radnik zaposlen kod pružatelja usluge osobne asistencije, koji ima odgovarajuće vještine, znanja, sposobnosti za pružanje usluge pratnje i pomoći osobi s oštećenjem vida u svakodnevnim aktivnostima sukladno njihovim potrebama. Prihvaćen Prihvaća se prijedlog izmjene čl. 3. st. 1. toč. 6.
123 DENIS VELIMIROVIĆ c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 3. Članak 3. st. 1. toč. 6. Prijedlog definicije: - Videći pratitelj je radnik zaposlen kod pružatelja usluge osobne asistencije, koji ima odgovarajuće vještine, znanja, sposobnosti za pružanje usluge pratnje i pomoći osobi s oštećenjem vida u svakodnevnim aktivnostima sukladno njihovim potrebama. Članak 3. st. 1. toč. 10. i 11. Definicije je potrebno izostaviti iz Zakona obzirom da bilo kakvi cenzusi ne bi trebali biti sadržani u istom. Djelomično prihvaćen Prihvaća se prijedlog izmjene čl. 3. st. 1. toč. 6. Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji ne propisuje cenzuse kao uvjet za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije, već propisuje obvezu sudjelovanja korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije. Članci 35., 36. i 37. su djelomično izmijenjeni na način da će se sudjelovanje korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije propisati jednim člankom kojim će se definirati da osoba koja uslugu osobne asistencije koristi temeljem rješenja Zavoda nije dužna sudjelovati u plaćanju usluge ukoliko su joj prihodi niži od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, odnosno da je dužna sudjelovati u plaćanju cijene usluge u iznosu od 1% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini te u iznosu od 2% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od dvije prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini. Slijedom navedenog prijedlog vezan uz brisanje točaka 10. i 11. u čl. 3. st. 1. se djelomično prihvaća te se iz Nacrta prijedloga zakona briše toč. 11., odnosno pojam „imovina“.
124 Udruga slijepih Zagreb c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 3. Članak 3. st. 1. toč. 6. Prijedlog definicije: "Videći pratitelj je radnik zaposlen kod pružatelja usluge osobne asistencije, koji ima odgovarajuće vještine, znanja, sposobnosti za pružanje usluge pratnje i pomoći osobi s oštećenjem vida u svakodnevnim aktivnostima sukladno njihovim potrebama." Članak 3. st. 1. toč. 10. i 11. Definicije je potrebno izostaviti iz Zakona obzirom da bilo kakvi cenzusi ne bi trebali biti sadržani u istom. Djelomično prihvaćen Prihvaća se prijedlog izmjene čl. 3. st. 1. toč. 6. Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji ne propisuje cenzuse kao uvjet za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije, već propisuje obvezu sudjelovanja korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije. Članci 35., 36. i 37. su djelomično izmijenjeni na način da će se sudjelovanje korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije propisati jednim člankom kojim će se definirati da osoba koja uslugu osobne asistencije koristi temeljem rješenja Zavoda nije dužna sudjelovati u plaćanju usluge ukoliko su joj prihodi niži od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, odnosno da je dužna sudjelovati u plaćanju cijene usluge u iznosu od 1% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini te u iznosu od 2% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od dvije prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini. Slijedom navedenog prijedlog vezan uz brisanje točaka 10. i 11. u čl. 3. st. 1. se djelomično prihvaća te se iz Nacrta prijedloga zakona briše toč. 11., odnosno pojam „imovina“.
125 Hrvatski savez slijepih c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 3. Članak 3. st. 1. toč. 10. i 11. Definicije je potrebno izostaviti iz Zakona obzirom da bilo kakvi cenzusi ne bi trebali biti sadržani u istom. Djelomično prihvaćen Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji ne propisuje cenzuse kao uvjet za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije, već propisuje obvezu sudjelovanja korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije. Članci 35., 36. i 37. su djelomično izmijenjeni na način da će se sudjelovanje korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije propisati jednim člankom kojim će se definirati da osoba koja uslugu osobne asistencije koristi temeljem rješenja Zavoda nije dužna sudjelovati u plaćanju usluge ukoliko su joj prihodi niži od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, odnosno da je dužna sudjelovati u plaćanju cijene usluge u iznosu od 1% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini te u iznosu od 2% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od dvije prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini. Slijedom navedenog prijedlog vezan uz brisanje točaka 10. i 11. u čl. 3. st. 1. se djelomično prihvaća te se iz Nacrta prijedloga zakona briše toč. 11., odnosno pojam „imovina“.
126 Hrvatski savez slijepih c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 3. Članak 3. st. 1. toč. 6. Prijedlog definicije: - Videći pratitelj je radnik zaposlen kod pružatelja usluge osobne asistencije, koji ima odgovarajuće vještine, znanja, sposobnosti za pružanje usluge pratnje i pomoći osobi s oštećenjem vida u svakodnevnim aktivnostima sukladno njihovim potrebama. Prihvaćen Prihvaća se prijedlog izmjene čl. 3. st. 1. toč. 6.
127 Društvo multiple skleroze Međimurske županije c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 3. Potrebno je dodati pojmove Povjerenstva za utvrđivanje mjerila za pružanje usluge osobne asistencije i Komisije za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije, te iste pojmove definirati. Kod Stavke 12. Osnovne životne potrebe, navesti metodologiju utvrđivanja dodatnih potreba koje proizlaze iz oštećenja njihova zdravlja odnosno invaliditeta. Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog izmjene čl. 3. na način da se u istom dodaju navedeni pojmovi s obzirom da se Povjerenstvo za utvrđivanje ispunjanosti mjerila definira čl. 21., a Komisija za procjenu potreba korisnika za uslugom osobne asistencije čl. 45. Nacrta prijedloga zakona o osobnoj asistenciji. U čl. 45., st. 6. navedeno je da Komisija u suradnji s korisnikom usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj i njegovim zakonskim zastupnikom izrađuje listu procjene potreba za svakog korisnika. Vezano uz čl. 3. st. 1. točku 12. ista je brisana s obzirom da su članci 35., 36. i 37. djelomično izmijenjeni na način da će se sudjelovanje korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije propisati jednim člankom kojim će se definirati da osoba koja uslugu osobne asistencije koristi temeljem rješenja Zavoda nije dužna sudjelovati u plaćanju usluge ukoliko su joj prihodi niži od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, odnosno da je dužna sudjelovati u plaćanju cijene usluge u iznosu od 1% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini te u iznosu od 2% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od dvije prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini. Slijedom navedenog u čl. 3. st. 1. brisane su točke 11. i 12.
128 Društvo multiple skleroze Karlovačke županije c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 3. Dodati i obrazložiti pojmove Povjerenstva za utvrđivanje mjerila za pružanje usluge osobne asistencije i Komisija za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije U stavci 12. Postoji li metodologija utvrđivanja dodatnih potreba koje proizlaze iz oštećenja njihova zdravlja odnosno invaliditeta? Ovaj dio se mora individualno procjenjivati jer su kod svake osobe s invaliditetom osnovne životne potrebe osobito dodatne potrebe koje proizlaze iz oštećenja njihova zdravlja odnosno invaliditeta različite. Nije prihvaćen e prihvaća se prijedlog izmjene čl. 3. na način da se u istom dodaju navedeni pojmovi s obzirom da se Povjerenstvo za utvrđivanje ispunjanosti mjerila definira čl. 21., a Komisija za procjenu potreba korisnika za uslugom osobne asistencije čl. 45. Nacrta prijedloga zakona o osobnoj asistenciji. U čl. 45., st. 6. navedeno je da Komisija u suradnji s korisnikom usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj i njegovim zakonskim zastupnikom izrađuje listu procjene potreba za svakog korisnika. Vezano uz čl. 3. st. 1. točku 12. ista je brisana s obzirom da su članci 35., 36. i 37. djelomično izmijenjeni na način da će se sudjelovanje korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije propisati jednim člankom kojim će se definirati da osoba koja uslugu osobne asistencije koristi temeljem rješenja Zavoda nije dužna sudjelovati u plaćanju usluge ukoliko su joj prihodi niži od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, odnosno da je dužna sudjelovati u plaćanju cijene usluge u iznosu od 1% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini te u iznosu od 2% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od dvije prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini. Slijedom navedenog u čl. 3. st. 1. se brisane su točne 11. i 12.
129 Udruga gluhoslijepih osoba grada Splita "Osjet" c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 3. Čl. 3. (7). Držimo da je diskriminirajuće definirati korisnika osobne asistencije osobom koja je navršila 18 godina jer je potrebno da zakon omogući i mlađima od 18 godina da ostvaruju pravo na osobnog asistenta pa molimo da se dobna granica izbriše. Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog izmjene čl. 3. st. 7. Predlagatelj zakona dobnu granicu od 18 godina za korisnike usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, videći pratitelj i komunikacijski posrednik definirao je sukladno Konvenciji o pravima djeteta i odredio da se usluga odnosi na punoljetne osobe odnosno starije od 18 godina uzimajući u obzir načela neovisnog življenja.
130 Udruga slijepih Bjelovar c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 3. Članak 3. st. 1. toč. 6. Videći pratitelj je radnik zaposlen kod pružatelja usluge osobne asistencije za pružanje usluge pratnje i pomoći osobi s oštećenjem vida u svakodnevnim aktivnostima sukladno njihovim potrebama Komentar: Prijedlog definicije: - Videći pratitelj je radnik zaposlen kod pružatelja usluge osobne asistencije, koji ima odgovarajuće vještine, znanja, sposobnosti za pružanje usluge pratnje i pomoći osobi s oštećenjem vida u svakodnevnim aktivnostima sukladno njihovim potrebama. Članak 3. st. 1. toč. 10. i 11. - Prihod su novčana sredstva ostvarena po osnovi rada, mirovine, primitaka od imovine ili na neki drugi način, primjerice primitak od udjela u kapitalu, kamate od štednje i sl. ostvaren u tuzemstvu i inozemstvu umanjen za iznos uplaćenog poreza i prireza. - Imovina su sve pokretnine, nekretnine, imovinska prava, iznos gotovine u domaćoj i stranoj valuti, štednja odnosno novčana sredstva na osobnim računima ili štednim knjižicama, darovi, vrijednosni papiri, dionice, poslovni udjeli, stambena štednja, životno osiguranje i ostala imovina u tuzemstvu i u inozemstvu Komentar: Definicije je potrebno izostaviti iz Zakona obzirom da bilo kakvi cenzusi ne bi trebali biti sadržani u istom. Djelomično prihvaćen Prihvaća se prijedlog izmjene čl. 3. st. 1. toč. 6. Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji ne propisuje cenzuse kao uvjet za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije, već propisuje obvezu sudjelovanja korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije. Članci 35., 36. i 37. su djelomično izmijenjeni na način da će se sudjelovanje korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije propisati jednim člankom kojim će se definirati da osoba koja uslugu osobne asistencije koristi temeljem rješenja Zavoda nije dužna sudjelovati u plaćanju usluge ukoliko su joj prihodi niži od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, odnosno da je dužna sudjelovati u plaćanju cijene usluge u iznosu od 1% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini te u iznosu od 2% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od dvije prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini. Slijedom navedenog prijedlog vezan uz brisanje točaka 10. i 11. u čl. 3. st. 1. se djelomično prihvaća te se iz Nacrta prijedloga zakona briše toč. 11., odnosno pojam „imovina“.
131 Vjeko Mutavčić c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 3. Dodati i obrazložiti pojmove Povjerenstva za utvrđivanje mjerila za pružanje usluge osobne asistencije i Komisija za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije U stavci 12. Postoji li metodologija utvrđivanja dodatnih potreba koje proizlaze iz oštećenja njihova zdravlja odnosno invaliditeta? Ovaj dio se mora individualno procjenjivati jer su kod svake osobe s invaliditetom osnovne životne potrebe osobito dodatne potrebe koje proizlaze iz oštećenja njihova zdravlja odnosno invaliditeta različite. Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog izmjene čl. 3. na način da se u istom dodaju navedeni pojmovi s obzirom da se Povjerenstvo za utvrđivanje ispunjanosti mjerila definira čl. 21., a Komisija za procjenu potreba korisnika za uslugom osobne asistencije čl. 45. Nacrta prijedloga zakona o osobnoj asistenciji. U čl. 45., st. 6. navedeno je da Komisija u suradnji s korisnikom usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj i njegovim zakonskim zastupnikom izrađuje listu procjene potreba za svakog korisnika. Vezano uz čl. 3. st. 1. točku 12. ista je brisana s obzirom da su članci 35., 36. i 37. djelomično izmijenjeni na način da će se sudjelovanje korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije propisati jednim člankom kojim će se definirati da osoba koja uslugu osobne asistencije koristi temeljem rješenja Zavoda nije dužna sudjelovati u plaćanju usluge ukoliko su joj prihodi niži od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, odnosno da je dužna sudjelovati u plaćanju cijene usluge u iznosu od 1% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini te u iznosu od 2% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od dvije prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini. Slijedom navedenog u čl. 3. st. 1. brisane su točke 11. i 12.
132 UDRUGA SLIJEPIH OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 3. Članak 3. st. 1. toč. 6. Prijedlog definicije: - Videći pratitelj je radnik zaposlen kod pružatelja usluge osobne asistencije, koji ima odgovarajuće vještine, znanja, sposobnosti za pružanje usluge pratnje i pomoći osobi s oštećenjem vida u svakodnevnim aktivnostima sukladno njihovim potrebama. Članak 3. st. 1. toč. 10. i 11. Definicije je potrebno izostaviti iz Zakona obzirom da bilo kakvi cenzusi ne bi trebali biti sadržani u istom. Djelomično prihvaćen Prihvaća se prijedlog izmjene čl. 3. st. 1. toč. 6. Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji ne propisuje cenzuse kao uvjet za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije, već propisuje obvezu sudjelovanja korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije. Članci 35., 36. i 37. su djelomično izmijenjeni na način da će se sudjelovanje korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije propisati jednim člankom kojim će se definirati da osoba koja uslugu osobne asistencije koristi temeljem rješenja Zavoda nije dužna sudjelovati u plaćanju usluge ukoliko su joj prihodi niži od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, odnosno da je dužna sudjelovati u plaćanju cijene usluge u iznosu od 1% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini te u iznosu od 2% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od dvije prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini. Slijedom navedenog prijedlog vezan uz brisanje točaka 10. i 11. u čl. 3. st. 1. se djelomično prihvaća te se iz Nacrta prijedloga zakona briše toč. 11., odnosno pojam „imovina“.
133 Društvo multiple skleroze Grada Zagreba c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 3. Postoji li metodologija utvrđivanja dodatnih potreba koje proizlaze iz oštećenja njihova zdravlja odnosno invaliditeta?! Ovaj dio se mora individualno procjenjivati jer su kod svake osobe s invaliditetom osnovne životne potrebe osobito dodatne potrebe koje proizlaze iz oštećenja njihova zdravlja odnosno invaliditeta različite. Nije prihvaćen U čl. 45., st. 6. navedeno je da Komisija za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije u suradnji s korisnikom usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj i njegovim zakonskim zastupnikom izrađuje listu procjene potreba za svakog korisnika. Ističemo da su članci 35., 36. i 37. djelomično izmijenjeni na način da će se sudjelovanje korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije propisati jednim člankom kojim će se definirati da osoba koja uslugu osobne asistencije koristi temeljem rješenja Zavoda nije dužna sudjelovati u plaćanju usluge ukoliko su joj prihodi niži od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, odnosno da je dužna sudjelovati u plaćanju cijene usluge u iznosu od 1% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini te u iznosu od 2% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od dvije prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini. Slijedom navedenog u čl. 3. st. 1. brisane su točke 11. i 12.
134 Društvo multiple skleroze Grada Zagreba c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 3. Dodati i obrazložiti pojmove Povjerenstva za utvrđivanje mjerila za pružanje usluge osobne asistencije i Komisija za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog izmjene čl. 3. na način da se u istom dodaju navedeni pojmovi s obzirom da se Povjerenstvo za utvrđivanje ispunjanosti mjerila definira čl. 21., a Komisija za procjenu potreba korisnika za uslugom osobne asistencije čl. 45. Nacrta prijedloga zakona o osobnoj asistenciji.
135 Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 3. Prijedlog definicije: - Videći pratitelj je radnik zaposlen kod pružatelja usluge osobne asistencije, koji ima odgovarajuće vještine, znanja, sposobnosti za pružanje usluge pratnje i pomoći osobi s oštećenjem vida u svakodnevnim aktivnostima sukladno njihovim potrebama. Definicije je potrebno izostaviti iz Zakona obzirom da bilo kakvi cenzusi ne bi trebali biti sadržani u istom. Djelomično prihvaćen Prihvaća se prijedlog izmjene čl. 3. st. 1. toč. 6. Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji ne propisuje cenzuse kao uvjet za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije, već propisuje obvezu sudjelovanja korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije. Članci 35., 36. i 37. su djelomično izmijenjeni na način da će se sudjelovanje korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije propisati jednim člankom kojim će se definirati da osoba koja uslugu osobne asistencije koristi temeljem rješenja Zavoda nije dužna sudjelovati u plaćanju usluge ukoliko su joj prihodi niži od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, odnosno da je dužna sudjelovati u plaćanju cijene usluge u iznosu od 1% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini te u iznosu od 2% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od dvije prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini. Slijedom navedenog prijedlog vezan uz brisanje točaka 10. i 11. u čl. 3. st. 1. se djelomično prihvaća te se iz Nacrta prijedloga zakona briše toč. 11., odnosno pojam „imovina“.
136 Udruga slijepih Međimurske županije c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 3. Stavka 1. toč. 10. i 11. Definicije je potrebno izostaviti iz Zakona obzirom da bilo kakvi cenzusi ne bi trebali biti sadržani u istom. Djelomično prihvaćen Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji ne propisuje cenzuse kao uvjet za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije, već propisuje obvezu sudjelovanja korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije. Članci 35., 36. i 37. su djelomično izmijenjeni na način da će se sudjelovanje korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije propisati jednim člankom kojim će se definirati da osoba koja uslugu osobne asistencije koristi temeljem rješenja Zavoda nije dužna sudjelovati u plaćanju usluge ukoliko su joj prihodi niži od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, odnosno da je dužna sudjelovati u plaćanju cijene usluge u iznosu od 1% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini te u iznosu od 2% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od dvije prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini. Slijedom navedenog prijedlog vezan uz brisanje točaka 10. i 11. u čl. 3. st. 1. se djelomično prihvaća te se iz Nacrta prijedloga zakona briše toč. 11., odnosno pojam „imovina“.
137 Udruga slijepih Međimurske županije c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 3. Stavka 1. toč. 6. Prijedlog definicije: - Videći pratitelj je radnik zaposlen kod pružatelja usluge osobne asistencije, koji ima odgovarajuće vještine, znanja, sposobnosti za pružanje usluge pratnje i pomoći osobi s oštećenjem vida u svakodnevnim aktivnostima sukladno njihovim potrebama. Prihvaćen Prihvaća se prijedlog izmjene čl. 3. st. 1. toč. 6.
138 Savez društava multiple skleroze Hrvatske c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 3. Dodati i obrazložiti pojmove Povjerenstva za utvrđivanje mjerila za pružanje usluge osobne asistencije i Komisija za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije U stavci 12. Postoji li metodologija utvrđivanja dodatnih potreba koje proizlaze iz oštećenja njihova zdravlja odnosno invaliditeta? Ovaj dio se mora individualno procjenjivati jer su kod svake osobe s invaliditetom osnovne životne potrebe osobito dodatne potrebe koje proizlaze iz oštećenja njihova zdravlja odnosno invaliditeta različite. Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog izmjene čl. 3. na način da se u istom dodaju navedeni pojmovi s obzirom da se Povjerenstvo za utvrđivanje ispunjanosti mjerila definira čl. 21., a Komisija za procjenu potreba korisnika za uslugom osobne asistencije čl. 45. Nacrta prijedloga zakona o osobnoj asistenciji. U čl. 45. st. 6. navedeno je da Komisija u suradnji s korisnikom usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj i njegovim zakonskim zastupnikom izrađuje listu procjene potreba za svakog korisnika. Ističemo da su članci 35., 36. i 37. djelomično izmijenjeni na način da će se sudjelovanje korisnika u plaćanju usluge osobne asistencije propisati jednim člankom kojim će se definirati da osoba koja uslugu osobne asistencije koristi temeljem rješenja Zavoda nije dužna sudjelovati u plaćanju usluge ukoliko su joj prihodi niži od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, odnosno da je dužna sudjelovati u plaćanju cijene usluge u iznosu od 1% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini te u iznosu od 2% cijene usluge ukoliko su joj prihodi viši od dvije prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini. Slijedom navedenog u čl. 3. st. 1. brisane su točke 11. i 12.
139 Erik Balija c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 3. Ne smije se socijalna usluga temeljiti na određenoj dobi jer postoje osobe mlađe od 18 godina koje su u jednakom položaju što se tiče potrebe za asistencijom ali će zbog ove diskriminatorne stavke biti onemogućen u ostvarivanju prava. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Predlagatelj zakona od 18 godina za korisnike usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, videći pratitelj i komunikacijski posrednik definirao je sukladno Konvenciji o pravima djeteta i odredio da se usluga odnosi na punoljetne osobe odnosno starije od 18 godina uzimajući u obzir načela neovisnog življenja.
140 Siniša Bosanac c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 3. stavak 7 treba obrisati. Ne smije se socijalna usluga temeljiti na određenoj dobi jer postoje osobe mlađe od 18 godina koje su u jednakom položaju što se tiče potrebe za asistencijom ali će zbog ove diskriminatorne stavke biti onemogućen u ostvarivanju prava. Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog izmjene čl. 3. st. 7. Predlagatelj zakona dobnu granicu od 18 godina za korisnike usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, videći pratitelj i komunikacijski posrednik definirao je sukladno Konvenciji o pravima djeteta i odredio da se usluga odnosi na punoljetne osobe odnosno starije od 18 godina uzimajući u obzir načela neovisnog življenja.
141 UDRUGA OBITELJI DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I OSOBA S INVALIDITETOM "SJENA" c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 3. Čl. 3. …7. Korisnik je osoba s invaliditetom koja je navršila 18 godina i koja pravo na uslugu osobne asistencije ostvaruje temeljem ovoga Zakona… Zbog čega korisnici usluge nisu i djeca s teškoćama u razvoju? Odnosno maloljetne osobe s invaliditetom i teškoćama u razvoju? Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog izmjene čl. 3. st. 7. Predlagatelj zakona dobnu granicu od 18 godina za korisnike usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, videći pratitelj i komunikacijski posrednik definirao je sukladno Konvenciji o pravima djeteta i odredio da se usluga odnosi na punoljetne osobe odnosno starije od 18 godina uzimajući u obzir načela neovisnog življenja.
142 Lana Bede c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 5. U ovom prijedlogu zakona uočava se potpuno zaobilaženje jedne velike skupine djece i osoba s TUR-om i OSI-jem, a što se može tumačiti i kao ozbiljan oblik diskriminacije, iako je, zasigurno nenamjeran. Riječ je o skupini djece i osoba sa složenim komunikacijskim potrebama. Termin se odnosi na široku skupinu osoba koje ne mogu ostvariti svoje komunikacijske potrebe na uobičajen način uslijed različitih razloga zbog čega se otežano sudjeluju u procesu odgoja i obrazovanja te kasnije u brojnim životnim aktivnostima (Beukelman i Mirenda, 2013). Iacono i Johnson (2004) pojašnjavaju da složene komunikacijske potrebe podrazumijevaju narušenu razumljivost govora, teškoće jezičnoga razumijevanja te ograničene semantičke ili sintaktičke sposobnosti. Djeca i osobe koje imaju složene komunikacijske potrebe teško funkcioniraju na brojnim područjima. Treba jasno naznačiti da je ovu skupinu osoba nužno definirati kao zasebnu, a ne ih gledati isključivo kroz dijagnozu radi koje osoba ima složene komunikacijske potrebe. Naime, unutar gotovo svake podskupine (npr. poremećaj iz spektra autizma, Downov sindrom, cerebralna paraliza, dječja govorna apraksija, spinalna mišićna atrofija, mišićna distrofija, opće razvojno kašnjenje, specifični miješani razvojni poremećaj, rijetke bolesti i sindromi, traumatska oštećenja CŽS, moždani udari, neurološke bolesti, karcinomi...), izdvaja se određeni broj djece i osoba koje imaju složene komunikacijske potrebe. Ova skupina djece i osoba ima ozbiljne teškoće u ostvarivanju uspješnih komunikacijskih interakcija sa svojom okolinom te im je zbog toga neophodno osigurati komunikacijskog posrednika koji će ih poticati u usvajanju optimalnih sustava komunikacije (sustavi potpomognute komunikacije) koje osoba koristi. Komunikacijski posrednik ujedno posreduje i podupire komunikacijske interakcije s okolinom. Treba reći kako se u širem smislu i manualni znakovi ubrajaju u ove sustave. Trenutno je prema Prijedlogu Zakona o osobnoj asistenciji komunikacijski posrednik predviđen samo za gluhe i gluhoslijepe osobe. Predlaže se da se uz gluhe i gluhoslijepe osobe uvede i skupina osoba sa složenim komunikacijskim potrebama, i/ili osobe korisnici sustava potpomognute komunikacije. To je jedini način da se diskriminacija u Prijedlogu korigira, odnosno da se i ovoj skupini osoba konačno osiguraju njihova Konvencijama i drugim zakonima propisana prava. Važno je da svaka osoba sa složenim komunikacijskim potrebama ima samo svog komunikacijskog posrednika, da je riječ o jednoj osobi koja bi trebala biti u kontinuitetu ista koliko i kada je god to moguće. Trenutna praksa dodjele pomoćnika ovoj populaciji djece uključenoj u odgojno-obrazovne procese je jednostavno nedostatna. Naime, često dijete dijeli 1 pomoćnika u nastavi sa još nekoliko učenika s TUR-om, često se izmjenjuju osobe koje u dječjem vrtiću imaju ulogu trećeg odgojitelja. Važno je naglasiti kako ne postoji apsolutno nikakva razlika između osobe koja ne govori, otežano govori, i/ili ima teškoća u socijalnim interakcijama ako je gluha, gluhoslijepa ili npr ima poremećaj iz spektra autizma, cerebralnu paralizu, ili bilo koju drugu podlogu, u odnosu na potrebe za individualnom, individualno prilagođenom podrškom u uspješnijem ostvarivanju socijalnih kontakata sa svojom okolinom. Nema razlike između potrebe i nužnosti za komunikacijskim posrednikom ukoliko osoba govori znakovni jezik ili koristi komunikacijska pomagala. Edukacija i nedostatak kadra za ostvarivanje ovog prava naprosto ne bi smjele biti izgovor da se ovo pravo nekome ne dodjeli. Treba naglasiti kako su u zadnjih deset godina brojne institucije i inicijative uložile velike napore i sredstva za stručno usavršavanje stručnjaka za područje potpomognute komunikacije i asistivnih tehnologija. To zasigurno znači kako postoji stručni kadar, inicijative, institucije i stručnjaci koji su i više nego osposobljeni educirati komunikacijske posrednike za djecu i osobe se složenim komunikacijskim potrebama odnosno za korisnike potpomognute komunikacije. Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog izmjene čl. 31. Vezano uz prijedlog da se u Nacrt prijedloga zakona doda nova kategorija „komunikacijski posrednik za osobe sa složenim komunikacijskim potrebama“ ističemo da se radi o metodi rada s osobama kojima je to potrebno te isti prolaze edukacije o načinima komunikacije, uporabe asistivne tehnologije i potpomognute komunikacije. Ovim Zakonom nisu obuhvaćene usluge za koje je potreban specifičan profil stručnih radnika educiranih za sustav potpomognute komunikacije korištenjem asistivne tehnologije. Navedene usluge moguće je ostvariti temeljem drugih propisa.
143 ANA ALAPIĆ c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 5. Usluga osobne asistencije morala bi se pružati i djeci i osobama s višestrukim komunikacijskim teškoćama. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Predlagatelj zakona od 18 godina za korisnike usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, videći pratitelj i komunikacijski posrednik definirao je sukladno Konvenciji o pravima djeteta i odredio da se usluga odnosi na punoljetne osobe odnosno starije od 18 godina uzimajući u obzir načela neovisnog življenja.
144 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 5. Predlažemo izmjenu čl. 5. na sljedeći način: (1) Uslugu osobne asistencije ostvaruje osoba s invaliditetom 3. i 4. stupnja sukladno Listi procjene potreba i odredbama ovog Zakona. (2) Uslugu osobne asistencije osobi s oštećenjem sluha i gluhoslijepoj osobi pruža komunikacijski posrednik sukladno Listi procjene potreba i odredbama ovoga Zakona. (3) Uslugu osobne asistencije osobi s oštećenjem vida pruža videći pratitelj sukladno Listi procjene potreba i odredbama ovoga Zakona. (4) Ovisno o opsegu i vrsti usluge osobne asistencije, osoba s invaliditetom može dobiti jednog ili više asistenata. Obrazloženje: Smatramo da je potrebno sukladno obavezi individualnog pristupa definirati minimalni, osnovni uvjet za ostvarivanje usluge osobnog asistenta, komunikacijskog posrednika i videćeg pratitelja. Usluga osobnog asistenta obuhvaća i komunikacijskog posrednika i videćeg pratitelja, što treba biti definirano u istom članku. Ovako uređeni članak omogućava da se u postupku procjene potreba, za svaku OSI utvrde potrebne aktivnosti asistenta odnosno/videćeg pratitelja/komunikacijskog posrednika, te potrebna satnica. Nije prihvaćen Izmjena i dopuna čl. 5. st. 1.-3. se ne prihvaća. Isto je predmet čl. 30., 31. i 32. Prijedlog dodavanja st. 4. se ne prihvaća. Ističemo da je predlagatelj zakona propisao broj sati usluge osobne asistencije za pojedine kategorije osoba s invaliditetom, a pružatelj usluge s korisnikom dogovara broj osobnih asistenata koji je potreban da bi se usluga pružila sukladno Listi procjene potreba korisnika.
145 Sonja Juričić Cvitan c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 5. Predlaže se u čl. 5. stavku 1. nakon riječi "intelektualnim" dodati zarez i riječi "osjetilnim" odnosno dodati mogućnost da sve osobe s invaliditetom u skladu s definicijom osobe s invaliditetom, uključujući osobe s osjetilnim oštećenjima, koriste uslugu osobnog asistenta (uža kategorija). Smatramo neopravdanim da se podvrste usluge osobne asistencije (šira kategorija) dijele prema vrsti invaliditeta te da usluga osobnog asistenta (uža kategorija) isključuje osobe s invaliditetom s osjetilnim oštećenjima. Je li intencija zakonodavca da „izbaci“ gluhe i/ili slijepe iz prava na osobnog asistenta, osobito „gluhoslijepe“ jer imaju pravo na videćeg pratitelja i/ili komunikacijskog posrednika. S obzirom na to da pravo na osobnog asistente isključuje pravo na videćeg pratitelja i obratno, a niti jedno pravo ne isključuje pravo na komunikacijskog posrednika, znači li to da će osobe s teškim osjetilnim oštećenjima moći koristiti i uslugu videće pratnje, kada im treba ta usluge, i uslugu komunikacijskog posrednika, kada im treba ta usluge. Ako je to tako onda bi trebalo to jasnije napisati u zakonu. Međutim, ako je i tako, i dalje se postavlja pitanje kojeg asistenta mogu koristiti, ako ima treba podrška oko organiziranje prehrane i hranjenje ili održavanje osobne higijene. Usluga videćeg pratitelja i usluga komunikacijskog posrednika ne podrazumijeva ove poslove, već samo usluga osobnog asistenta, pa bi u tom slučaju osobe s osjetilnim oštećenjima koje imaju potrebu za ovakvom podrškom bile isključene od mogućnosti korištenja osobnog asistenta odnosno radilo bi se o očitom kršenju njihovog Konvencijom zajamčenog pravoa na osobnog asistenta iz čl. 19. Konvencije o pravima osoba s invliditetom. Upozoravamo zakonodavca da su usluge osobnog asistenta (uža kategorija) s jedne strane i usluga videćeg pratitelja i komunikacijskog posrednika, s druge strane dosta različite u odnosu na potrebe osobe koje zadovoljavaju, a ne isključivo u odnosu na vrstu invaliditeta. Primjerice, uslugu osobnih asistenata koriste osobe koje imaju svakodnevnu, višesatnu potrebu, za tom uslugom, dok uslugu videćeg pratitelja osobe u pravilu ne koriste svakodnevno. Usluga videćeg pratitelja koriste osobe koje samostalno i neovisno funkcioniraju u svojoj poznatoj okolini, a potreba za uslugom se pojavljuje rijeđe, kada odlaze u nepristupačne i nepoznate prostore (kod doktora, u neke trgovine i sl.). Slijedom navedenog, dok uslugu jednog osobnog asistenta u pravilu koristi jedna osoba s invaliditetom, uslugu videće pratitelje je nemoguće tako koncipirati. Radnik videći pratitelj u punom radnom vremenu u pravilu pruža uslugu za više korisnika – slijepih osoba, na temelju narudžbe usluge, s tim da u jednom tjednu može imati i desetak asistencija za desetak različitih slijepih osoba, a u drugom tjednu, možda svaki dan pratiti istu slijepu osobu na terapije ili nekakav tečaj u trajanju od tjedan dana ili sl. (npr. više od 10 sati asistencije), a nakon toga ga ta osoba neće imati potrebu dva mjeseca za videćim pratiteljem. Videći pratitelj koji pruža uslugu jednoj osobi, privremeno i/ili povremeno, mogao bi biti angažiran, osim temeljem ugovora o radu, i temeljem ugovora o djelu ili studentskog ugovor. Ova odredba Zakona je u suprotnosti s odredbom članka 19. Konvencije prema kojem države stranke ove Konvencije priznaju jednako pravo svim osobama s invaliditetom na život u zajednici, s pravom izbora jednakim kao i za druge osobe, te će poduzeti djelotvorne i odgovarajuće mjere kako bi olakšale osobama s invaliditetom puno uživanje ovoga prava i punog uključenja i sudjelovanja u zajednici, uključujući i osiguranje sljedećeg:  mogućnosti da osobe s invaliditetom odaberu svoje mjesto boravka, gdje i s kim će živjeti, na ravnopravnoj osnovi s drugima, te da nisu obvezne živjeti bilo kojim nametnutim načinom života,  pristupa širokom rasponu usluga koje različite službe potpore pružaju osobama s invaliditetom u njihovom domu ili ustanovama za smještaj, uključujući osobnu asistenciju potrebnu za potporu življenju i za uključenje u zajednicu, kao i za sprečavanje izolacije ili segregacije iz zajednice,  ravnopravnog pristupa osoba s invaliditetom uslugama, objektima i prostorima, namijenjenima općoj populaciji, te njihove primjerenosti potrebama osoba s invaliditetom. Ako osobe s invaliditetom s osjetilnim oštećenjima ne mogu koristiti usluge osobnog asistenta (uža kategorija) očito je da onda nemaju pristup pristupa širokom rasponu usluga koje različite službe potpore pružaju osobama s invaliditetom u njihovom domu ili ustanovama za smještaj, uključujući osobnu asistenciju potrebnu za potporu življenju i za uključenje u zajednicu, kao i za sprečavanje izolacije ili segregacije iz zajednice, Slijedom navedenog, s obzirom na to da usluga videćeg asistenta i usluga komunikacijskog posrednika ne podrazumijeva podrška oko organiziranje prehrane i hranjenje ili održavanje osobne higijene i moguće druge vrste podrške, koje se ne mogu unaprijed percipirati, a koje videći pratitelji i/ili komunikacijski posrednici ne obavljaju, predlažemo dodati mogućnost da sve osobe s invaliditetom u skladu s definicijom osobe s invaliditetom, uključujući osobe s osjetilnim oštećenjima, koriste uslugu osobnog asistenta (uža kategorija). Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog da se u čl. 5. st. 1., nakon riječi "intelektualnim" dodati zarez i riječi "osjetilnim". Osoba koja pored osjetilnog oštećenja, odnosno oštećenja sluha ili oštećenja vida ima i dugotrajna tjelesna, mentalna i/ili intelektualna oštećenja koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprječavati njezino puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima imat će pravo na uslugu osobne asistencije po osnovi drugih vrsta oštećenja. Ukoliko osoba ima isključivo osjetilno oštećenje ostvaruje uslugu komunikacijskog posrednika odnosno videćeg pratitelja. Ukoliko se radi o osobama koje imaju dvostruko osjetilno oštećenje, odnosno glohoslijepoću, sukladno Zakonu će imati pravo na uslugu komunikacijskog posrednika za gluhoslijepe koji je čl. 3. st. 1. toč. 5. definiran kao fizička osoba zaposlena kod pružatelja usluge osobne asistencije koja ima odgovarajuće vještine, znanja i sposobnosti u korištenju hrvatskog znakovnog jezika i njegovih prilagodbi i ostalih sustava komunikacije koje gluhoslijepe osobe koriste, te koja ima dodatna znanja i vještina za opisivanje okoline i pružanje podrške u kretanju gluhoslijepim osobama.
146 Sonja Juričić Cvitan c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 5. Predlaže se u nazivu Zakona, članku 5., kao i čitavom Zakonu izmijeniti naziv šireg pojma za „Uslugu osobne asistencije“, koje obuhvaćaju i uslugu osobnog asistenta i uslugu komunikacijskog posrednika i uslugu videćeg pratitelja, tako da ista glasi „Usluge asistencije osobama s invaliditetom“ odnosno "Zakon o uslugama asistencije osobama s invaliditetom“ili nekako drukčije samo da nije isti naziv, kao i jedna potkategorija. Terminologija je zbunjujuća te nema nikakvog logičkog smisla da sve usluge, kao širi pojam, imaju isti naziv kao i jedna od podkategorija te usluge, uži pojam, osobito jer se usluge dosta razlikuju u opsegu i načinu pružanja. Čitajući pojedine odredbe zakona, nije uvijek nedvojbeno jasno da li se nešto odnosi na sve usluge osobne asistencije, a kada samo na uslugu „osobnog asistenta“. Vjerujem da će to stvarati i pogrešna tumačenja u praksi, a isto je moguće vrlo lako izbjeći. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Naziv Nacrta prijedloga zakona kao i pojam osobne asistencije usuglašen je s članovima radne skupine za izradu Nacrta prijedloga zakona o osobnoj asistenciji.
147 Udruga gluhoslijepih osoba Grada Zagreba c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 6. Članak 6., st. 1.: Predlažemo da se promjeni definicija o tome što osobna asistencija obuhvaća te da se nadoda ...- pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske.' Smatramo da je važno da ta odredba ne bude samo u iznimnim slučajevima s obzirom da različite Udruge i Savezi imaju svoje predstavnike u međunarodnim organizacijama koje zagovaraju i štite prava osoba s invaliditetom. Također, osobe s invaliditetom zbog različitih razloga putuju (npr. liječenje, posjet rodbini) izvan granica Republike Hrvatske te im to pravo ne bi trebalo biti uskraćeno i ograničeno. Stoga, ta odredba bi trebala biti pravilo kojom se osobna asistencija osigurava i izvan Republike Hrvatske. Prihvaćen Prihvaća se prijedlog izmjene čl. 6. st. 1. na način da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše.
148 Andrijana Žderić c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 6. Članak 6, stavak 1, alineja 6 - pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan granica Republike Hrvatske ( dodaje se riječ izvan granica ) stavak 2, Briše se RT GI "Pomozimo djeci s invaliditetom" Prihvaćen Prihvaća se prijedlog izmjene čl. 6. st. 1. na način da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše st. 2..
149 Udruga osoba oštećenog sluha Vukovarsko-srijemske županije i Grada Vinkovaca c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 6. Predlažemo da čl. 6. st. (1). glasi: „Osobna asistencija usklađuje se s individualnim potrebama pojedinca i obuhvaća: a) usluge osobne pomoći korisniku b) usluge svakodnevnih poslova c) usluge pratnje i i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske d) usluge pomoći na radnom mjestu i u obrazovnom procesu e) usluge podrške u komunikaciji.“ Predlaže se brisanje čl. 6. st. (2) budući da je usluga osobne asistencije osobama potrebna i izvan RH. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene čl. 6. st. 1. na način da se riječ „obuhvaća“ mijenja s terminom „može obuhvatiti“. Usluga osobne asistencije je navedenim stavkom jasno definirana i sveobuhvatna, uključujući potrebe svih korisničkih skupina, a Listom procjene potreba individualno će se utvrditi aktivnosti u kojima će se pružati podrška za pojedinu korisničku skupinu. Prihvaća se i prijedlog da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše st. 2. Usluge pomoći na radnom mjestu nisu predmet uređenja ovog Zakona. Zakonom će se definirati podrška tijekom odgojno-obrazovnog procesa.
150 Hrvatska zajednica za Down sindrom c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 6. Predlažemo promjenu čl. 6. st. (1) te predlažemo slijedeći tekst: Osobna asistencija usklađuje se s individualnim potrebama pojedinca i obuhvaća: a) usluge osobne pomoći korisniku b) usluge svakodnevnih poslova c) usluge pratnje i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske d) usluge pomoći na radnom mjestu i u obrazovnom procesu e) usluge pomoći u komunikaciji Predlažemo brisanje čl.6. stavak (2) budući je uključen u prijedlog u čl. 6. stavak (1) pod c) Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene čl. 6. st. 1. na način da se riječ „obuhvaća“ mijenja s terminom „može obuhvatiti“. Usluga osobne asistencije je navedenim stavkom jasno definirana i sveobuhvatna, uključujući potrebe svih korisničkih skupina, a Listom procjene potreba individualno će se utvrditi aktivnosti u kojima će se pružati podrška za pojedinu korisničku skupinu. Prihvaća se i prijedlog da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše st. 2. Usluge pomoći na radnom mjestu nisu predmet uređenja ovog Zakona. Zakonom će se definirati podrška tijekom odgojno-obrazovnog procesa.
151 UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH OSOBA GRADA SPLITA I ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 6. Predlažemo izmjenu članka 6. stavak 1. tako da glasi: „Osobna asistencija usklađuje se s individualnim potrebama pojedinca i obuhvaća: a) usluge osobne pomoći korisniku, b) usluge svakodnevnih poslova, c) usluge pratnje, pomoći i podrške u komunikaciji u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske, d) usluge pomoći na radnom mjestu i u obrazovnom procesu, e) usluge podrške u komunikaciji u svim životnim situacijama (na radnom mjestu, u obrazovnom procesu bilo formalnom ili neformalnom...).“ Tražimo da se članak 6. stavak 2. briše u cijelosti jer se istim u nepovoljan položaj stavljaju sve ostale osobe s invaliditetom (koje nisu članovi izvršnih tijela međunarodnih organizacija) te radi navedenog predlažemo da se u članak 6. stavak 1. doda alineja:"- usluge pratnje, pomoći i podrške u komunikaciji u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske," Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene čl. 6. st. 1. na način da se riječ „obuhvaća“ mijenja s terminom „može obuhvatiti“. Usluga osobne asistencije je navedenim stavkom jasno definirana i sveobuhvatna, uključujući potrebe svih korisničkih skupina, a Listom procjene potreba individualno će se utvrditi aktivnosti u kojima će se pružati podrška za pojedinu korisničku skupinu. Prihvaća se i prijedlog da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše st. 2. i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše st. 2.
152 ZAJEDNICA SAVEZA OSOBA S INVALIDITETOM HRVATSKE - SOIH c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 6. Predlaže se brisanje čl. 6. st. (2) budući da je usluga osobne asistencije osobama potrebna i izvan RH, a ovako definirana je diskriminatorna kao odredba. Prihvaćen Prihvaća se prijedlog izmjene čl. 6. na da se briše st. 2, pored toga ističemo da se mijenja st. 1 na način da se usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima unutar i izvan Republike Hrvatske.
153 ZAJEDNICA SAVEZA OSOBA S INVALIDITETOM HRVATSKE - SOIH c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 6. Predlaže se da čl. 6. st. (1). glasi: „Osobna asistencija usklađuje se s individualnim potrebama pojedinca i obuhvaća: a) usluge osobne pomoći korisniku b) usluge svakodnevnih poslova c) usluge pratnje i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske d) usluge pomoći na radnom mjestu i u obrazovnom procesu e) usluge pomoći u komunikaciji“ Za svaki navod upisati sve moguće opcije. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene čl. 6. st. 1. na način da se riječ „obuhvaća“ mijenja s terminom „može obuhvatiti“. Usluga osobne asistencije je navedenim stavkom jasno definirana i sveobuhvatna, uključujući potrebe svih korisničkih skupina, a Listom procjene potreba individualno će se utvrditi aktivnosti u kojima će se pružati podrška za pojedinu korisničku skupinu. Prihvaća se i prijedlog da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše st. 2. Usluge pomoći na radnom mjestu nisu predmet uređenja ovog Zakona. Zakonom će se definirati podrška tijekom odgojno-obrazovnog procesa.
154 SUZANA ČELIĆ c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 6. Predlažemo da obuhvat osobne asistencije podijelimo u tri kategorije: 1. Podrška osobnom zbrinjavanju, 2. podrška pomoći u kući, 3. podrška socijalnom uključivanju. Kod dijela pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar Republike Hrvatske predlažemo da se osobna asistencija, sukladno potrebama korisnika, ne ograničava na granice Republike Hrvatske. Također, ne slažemo se da samo osobe povezane s udrugama i izvršnim odborima imaju pravo na osobnog asistenta izvan granica RH. Osoba s invaliditetom isto tako ima pravo putovati i imati podršku OA (npr. posjet obitelji, liječenje izvan granica RH). Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog da se obuhvat osobne asistencije podijeli u tri predložene kategorije budući da je usluga osobne asistencije čl. 6. st. 1. jasno definirana i sveobuhvatna uključujući potrebe svih korisničkih skupina, a Listom procjene potreba individualno će se utvrditi aktivnosti u kojima će se pružati podrška za pojedinu korisničku skupinu. Prihvaća se prijedlog izmjene čl. 6. st. 1. na način da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše st. 2.
155 Savez SUMSI c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 6. Smatramo da je ovakvim ograničavanjem usluge zapravo bitno oštećena svaka osoba s invaliditetom koja ima potrebu ići u inozemstvo a nije u svrhu aktivnog izvršavanja obveza člana izvršnog tijela međunarodne organizacije koja djeluje u području zaštite prava osoba s invaliditetom. Ovime se minorizira obrazovanje, rad i socijalna uključenost korisnika, sve europske norme o mobilnosti i nediskriminaciji. Predlažemo da se usluga može pružati i asistencije izvan Republike Hrvatske ukoliko je pružatelj usluge osobne asistencije u mogućnosti takvu uslugu i pružiti Prihvaćen Prihvaća se prijedlog izmjene čl. 6. st. 1. na način da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše st. 2.
156 Društvo multiple skleroze Šibensko-kninske županije c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 6. Predlažemo da obuhvat osobne asistencije podijelimo u tri kategorije: 1. Podrška osobnom zbrinjavanju, 2. podrška pomoći u kući, 3. podrška socijalnom uključivanju. Kod dijela pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar Republike Hrvatske predlažemo da se osobna asistencija, sukladno potrebama korisnika, ne ograničava na granice Republike Hrvatske. Također, ne slažemo se da samo osobe povezane s udrugama i izvršnim odborima imaju pravo na osobnog asistenta izvan granica RH. Osoba s invaliditetom isto tako ima pravo putovati i imati podršku OA (npr. posjet obitelji, liječenje izvan granica RH). Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog da se obuhvat osobne asistencije podijeli u tri predložene kategorije budući da je usluga osobne asistencije čl. 6. st. 1. jasno definirana i sveobuhvatna uključujući potrebe svih korisničkih skupina, a Listom procjene potreba individualno će se utvrditi aktivnosti u kojima će se pružati podrška za pojedinu korisničku skupinu. Prihvaća se prijedlog izmjene čl. 6. st. 1. na način da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše st. 2. Prihvaća se prijedlog izmjene čl. 6. st. 1. na način da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše st. 2. U dijelu koji se odnosi na medicinske postupke prijedlog se ne prihvaća budući da obavljanje medicinskih postupaka nije predmet uređenja ovog Zakona.
157 ANA ALAPIĆ c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 6. Osobna asistencija trebala bi sadržavati i određene medicinske postupke koje bi obavljali stručno educirani osobni asistenti. Usluga izvan Hrvatske morala bi biti dostupna i OSI koje ne zastupaju udruge, nego zbog vlastitog izbora idu na putovanja van Hrvatske. Djelomično prihvaćen Prihvaća se prijedlog izmjene čl. 6. st. 1. na način da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše st. 2. U dijelu koji se odnosi na medicinske postupke prijedlog se ne prihvaća budući da obavljanje medicinskih postupaka nije predmet uređenja ovog Zakona.
158 Iva Mlinarić c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 6. Predlaže se izmjena stavka 1. tako da glasi: „Osobna asistencija usklađuje se s individualnim potrebama pojedinca i može obuhvaćati: …“ Potrebna je izmjena stavka 2. na način da glasi: Iznimno, sadržaj osobne asistencije može obuhvatiti i pružanje usluge osobne asistencije izvan Republike Hrvatske ako je uslugu osobne asistencije potrebno pružiti osobi s invaliditetom koja osobno sudjeluje u organiziranim aktivnostima međunarodnih organizacija, a koja djeluju u području zaštite prava osoba s invaliditetom, a u svrhu izvršavanja obveza na međunarodnoj razini. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene čl. 6. st. 1. na način da se riječ „obuhvaća“ mijenja s terminom „može obuhvatiti“. Usluga osobne asistencije je navedenim stavkom jasno definirana i sveobuhvatna, uključujući potrebe svih korisničkih skupina, a Listom procjene potreba individualno će se utvrditi aktivnosti u kojima će se pružati podrška za pojedinu korisničku skupinu. Prihvaća se prijedlog da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše st. 2.
159 Savez društava distrofičara Hrvatske c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 6. Usluga osobne asistencije je nužna i osobama i izvan granica Hrvatske, stoga se predlaže brisanje čl. 6. st. 2 Prihvaćen Prihvaća se prijedlog izmjene čl. 6. st. 1. na način da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše st. 2.
160 Damir Herega c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 6. Predlaže se brisanje čl. 6. st. (2) budući da je usluga osobne asistencije osobama potrebna i izvan RH. Prihvaćen Prihvaća se prijedlog brisanja 6. st. 2., a st. 1. se mijenja na način da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske.
161 Damir Herega c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 6. Predlaže se da čl. 6. st. (1). glasi: „Osobna asistencija usklađuje se s individualnim potrebama pojedinca i obuhvaća: a) usluge osobne pomoći korisniku b) usluge svakodnevnih poslova c) usluge pratnje i i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske d) usluge pomoći na radnom mjestu i u obrazovnom procesu e) usluge podrške u komunikaciji.“ Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene čl. 6. st. 1. na način da se riječ „obuhvaća“ mijenja s terminom „može obuhvatiti“. Usluga osobne asistencije je navedenim stavkom jasno definirana i sveobuhvatna, uključujući potrebe svih korisničkih skupina, a Listom procjene potreba individualno će se utvrditi aktivnosti u kojima će se pružati podrška za pojedinu korisničku skupinu. Prihvaća se i prijedlog da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše st. 2. Usluge pomoći na radnom mjestu nisu predmet uređenja ovog Zakona. Zakonom će se definirati podrška tijekom odgojno-obrazovnog procesa.
162 JANKO EHRLICH ZDVORAK c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 6. - pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske Prihvaćen Prihvaća se prijedlog izmjene čl. 6. st. 1. na način da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše st. 2.
163 Nada Pišonić c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 6. Predlažemo da obuhvat osobne asistencije podijelimo u tri glavne kategorije: 1. Podrška osobnom zbrinjavanju, 2. podrška pomoći u kući, 3. podrška socijalnom uključivanju Kod dijela pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar Republike Hrvatske predlažemo da se osobna asistencija, sukladno potrebama korisnika, ne ograničava na granice Republike Hrvatske. Stavak 2. Ne slažemo se da samo osobe povezane sa predstavljanjem udruga i izvršnim odborima u njima imaju pravo na osobnog asistenta izvan granica RH. Osoba s invaliditetom isto tako ima pravo putovati i imati podršku OA (npr. posjet obitelji, liječenje izvan granica RH i sl.). Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene čl. 6. st. 1. na način da se riječ „obuhvaća“ mijenja s terminom „može obuhvatiti“. Usluga osobne asistencije je navedenim stavkom jasno definirana i sveobuhvatna, uključujući potrebe svih korisničkih skupina, a Listom procjene potreba individualno će se utvrditi aktivnosti u kojima će se pružati podrška za pojedinu korisničku skupinu. Prihvaća se i prijedlog da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše st. 2. i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše st. 2.
164 Društvo multiple skleroze Varaždinske županije c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 6. Ne slažemo se da samo osobe povezane s udrugama i izvršnim odborima imaju pravo na osobnog asistenta izvan granica RH. Osoba s invaliditetom isto tako ima pravo putovati i imati podršku OA (npr. posjet obitelji, liječenje izvan granica RH). Prihvaćen Prihvaća se prijedlog na način da se stavak 2. briše, a st. 1. mijenja na način da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske.
165 Društvo multiple skleroze Varaždinske županije c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 6. Predlažemo da obuhvat osobne asistencije podijelimo u tri kategorije: 1. Podrška osobnom zbrinjavanju, 2. podrška pomoći u kući, 3. podrška socijalnom uključivanju Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog da se obuhvat osobne asistencije podijeli u tri predložene kategorije budući da je usluga osobne asistencije čl. 6. st. 1. jasno definirana i sveobuhvatna uključujući potrebe svih korisničkih skupina, a Listom procjene potreba individualno će se utvrditi aktivnosti u kojima će se pružati podrška za pojedinu korisničku skupinu. Prihvaća se prijedlog izmjene čl. 6. st. 1. na način da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše st. 2.
166 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 6. Pažljivo definiranje sadržaja usluge osobnog asistenta omogućit će precizno planiranje individualnih potreba pojedinca, omogućiti lakši nadzor nad provedbom usluge i spriječiti različita tumačenja opsega pojedine aktivnosti stoga predloženi opis poslova u t. 1. treba detaljno razraditi i proširiti te dopuniti: - Osobna higijena - oblačenje, svlačenje, obavljanje fizioloških potreba, osobna njega te drugi med. zahvati (iznimno kod osoba s najsloženijim stanjem), oralna higijena, njega kože - Pomoć u premještanju i namještanju u odgovarajući položaj - Pratnja pri kraćem liječenju i rehabilitaciji, boravak u zdravstvenoj ustanovi tijekom dijagnostičkih pregleda i liječenja prema potrebi - Pratnja i pomoć u različitima aktivnostima na radnom mjestu i u procesu višeg i visokog obrazovanja – do donošenja propisa o pravu na radnog asistenta i asistenta prilikom studiranja - Podrška roditelju, osobi s invaliditetom u podizanju djece Obrazloženje: Pravobraniteljica je kroz godine svog rada zaprimila više pritužbi, odnosno zamolbi za pomoć roditelja s invaliditetom koji nisu u mogućnosti u potpunosti samostalno i bez podrške društva ostvarivati sva svoja roditeljska prava. Za to im je potreba pomoć društva u smislu osiguravanja različitih usluga, ovisno o njihovim individualnim potrebama, koje su različite, ovisno o vrsti i težini oštećenja, životnim okolnostima i slično. Pravobraniteljica je Ministarstvo upoznala sa konkretnim slučajevima povrede prava na roditeljstvo osoba s invaliditetom zbog nemogućnosti sustava da im osigura potrebu pomoć i podršku. Time se Ministarstvu željelo približiti stvarne životne okolnosti pojedinaca kako bi se i na taj način potaknulo promišljanje o ovom problemu i utjecalo na iznalaženje prije svega zakonodavnih rješenja i stvaranja cjelovitog sustava podrške osobama s invaliditetom u potrebi. S obzirom na navedeno, bez odgađanja je potrebno poduzeti mjere na zakonodavnoj razini kojima će se odredbe Konvencije o pravima osoba s invaliditetom implementirati u nacionalno zakonodavstvo i time ustrojiti sustav podrške osobama s invaliditetom kako bi im se pomoglo u ostvarivanju njihovih roditeljskih dužnosti i prava i time spriječilo odvajanje djeteta od roditelja na temelju njihovog invaliditeta. Potrebno izgraditi sustav namijenjen pružanju sveobuhvatne podrške roditeljstvu osoba s invaliditetom kojim će im se jamčiti pravo da dobiju potrebnu pomoć, u onom obliku i opsegu koja im je potrebna, ovisno o njihovoj vrsti i težini invaliditeta, ali i drugim okolnostima. Roditelji s invaliditetom koji nisu u mogućnosti u potpunosti samostalno i bez podrške društva ostvarivati sva svoja roditeljska prava, također trebaju pomoć OA u dijelu tih zadataka. Obzirom da društvo nije osiguralo različite usluge u podršci roditeljstvu za OSI, potrebno je u poslove OA ugraditi i podršku u vezi podizanja djece uz prisustvo roditelja OSI. - obavljanje kućanskih poslova koje korisnik nije u mogućnosti samostalno obaviti ili koje umjesto korisnika nisu u mogućnosti obaviti članovi kućanstva - organiziranje prehrane i hranjenje - održavanje osobne higijene – - omogućavanje mobiliteta i kretanja - rukovanje pomagalima - pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar Republike Hrvatske – BRISATI „unutar Republike Hrvatske“ Obrazloženje: Sukladno definiciji i ciljevima OA, potrebno je omogućiti korištenje ove usluge tijekom putovanja i izvan Republike Hrvatske s obzirom da i taj sadržaj života treba biti dostupan osobama s invaliditetom na jednakoj osnovi. Iznimke definirane u Prijedlogu koje dozvoljavaju i putovanje izvan RH samo za članove organizacija OSI, predstavljaju diskriminacijsku osnovu temeljem Zakona o suzbijanju diskriminacije. - administrativni poslovi - pružanje podrške u komunikaciji između osobe s oštećenjem sluha i čujuće okoline u svrhu pristupa informacijama u svim područjima života, DODATI:“ koju pruža komunikacijski posrednik“ - pružanje podrške u kretanju gluhoslijepim osobama te podrške u komunikaciji između gluhoslijepih osoba i okoline, u svrhu pristupa informacijama u svim područjima života DODATI: koju pruža komunikacijski posrednik za gluhoslijepe (2) Iznimno, sadržaj osobne asistencije može obuhvatiti i pružanje usluge osobne asistencije izvan Republike Hrvatske ako je uslugu osobne asistencije potrebno pružiti osobi s invaliditetom koja je ispred udruge osoba s invaliditetom ili udruge koja djeluje u korist osoba s invaliditetom osnovane sukladno zakonu kojim se uređuju udruge, osobno imenovana članom izvršnog tijela međunarodne organizacije koja djeluje u području zaštite prava osoba s invaliditetom čija je udruga punopravni član, a u svrhu aktivnog izvršavanja obveza člana izvršnog tijela međunarodne organizacije. PRIJEDLOG POSI: BRISATI t. 2. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene čl. 6. st. 1. na način da se riječ „obuhvaća“ mijenja s terminom „može obuhvatiti“. Usluga osobne asistencije je navedenim stavkom jasno definirana i sveobuhvatna, uključujući potrebe svih korisničkih skupina, a Listom procjene potreba individualno će se utvrditi aktivnosti u kojima će se pružati podrška za pojedinu korisničku skupinu. Također usluga pomoći na radnom mjestu u svrhu zadovoljavanja osobnih potreba osobe s invaliditetom bit će omogućena vodeći računa da se ne preklapa s uslugom radnog asistenata. Zakonom će se definirati podrška tijekom odgojno-obrazovnog procesa. Vezano uz komentar koji se odnosi na pružanje sveobuhvatne podrške roditeljstvu osoba s invaliditetom, istu će moći dobiti kroz uslugu osobnog asistenta sukladno potrebama utvrđenim u Listi procjene potreba. Prihvaća se prijedlog izmjene čl. 6. st. 1. na način da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše st. 2. Ne prihvaća se dopuna čl. 6. st. 1. podstavka 8. dodavanjem teksta „koju pruža komunikacijski posrednik“, a s obzirom da isto nije predmet uređenja predmetnog članka. Odnosno, čl. 6. propisan je sadržaj osobne asistencije, dok je pojam komunikacijskog posrednika propisan čl. 3. st. 1. toč. 3.
167 Lidija Bonačić-Krešić c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 6. Izmjena čl.6 st. 1. Trebao bi glasiti: ''Osobna asistencija usklađuje se s individualnim potrebama korisnika i može obuhvaćati: …“ Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene čl. 6. st. 1. na način da se riječ „obuhvaća“ mijenja s terminom „može obuhvatiti“. Usluga osobne asistencije je navedenim stavkom jasno definirana i sveobuhvatna, uključujući potrebe svih korisničkih skupina, a Listom procjene potreba individualno će se utvrditi aktivnosti u kojima će se pružati podrška za pojedinu korisničku skupinu.
168 Udruga gluhih i nagluhih Osječko-baranjske županije c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 6. Predlaže se da U čl.6.st.1.glasi: "Osobna asistencija usklađuje se s individualnim potrebama pojedinca i obuhvaća: a) usluge osobne pomoći korisniku b) usluge svakodnevnih poslova c) usluge pratnje i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske d) usluge pomoći na radnom mjestu i u obrazovnom procesu e) usluge podrške u komunikaciji " Predlaže se brisanje čl.6.st.(2) budući da je usluga osobne asistencije osobama potrebna i izvan RH. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene čl. 6. st. 1. na način da se riječ „obuhvaća“ mijenja s terminom „može obuhvatiti“. Usluga osobne asistencije je navedenim stavkom jasno definirana i sveobuhvatna, uključujući potrebe svih korisničkih skupina, a Listom procjene potreba individualno će se utvrditi aktivnosti u kojima će se pružati podrška za pojedinu korisničku skupinu. Prihvaća se i prijedlog da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše st. 2. Usluge pomoći na radnom mjestu nisu predmet uređenja ovog Zakona. Zakonom će se definirati podrška tijekom odgojno-obrazovnog procesa.
169 Robert Terfaloga c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 6. Slobodno kretanje osoba jedno je od temeljnih načela EU, zajamčeno unutar nekoliko propisa koji se odnose i na RH kao državu članicu EU (npr. Ugovor o EU, Ugovor o funkcioniranju EU, Povelja EU o temeljnim pravima itd.). Ne bi bilo pravedno omogućiti putovanja izvan Hrvatske samo osobama koje su navedene u stavku 2. ovoga članka. Iz tog razloga predlažemo brisanje stavka 2. u potpunosti te izmjenu točke 6. unutar stavka 1., na način da ona glasi: „- pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar te izvan Republike Hrvatske“ Prihvaćen Prihvaća se prijedlog izmjene čl. 6. st. 1. na način da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše st. 2.
170 Sonja Juričić Cvitan c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 6. Predlaže se jasno definirati i opisati poslove osobnog asistenta (uža kategorija), komunikacijskog posrednika i videćeg pratitelja. Odredba čl. 6. je prvi primjer na kojem nije jasno odnosi li se ovaj opis poslova na uslugu osobne asistencije (širi pojam) ili uslugu osobnog asistenta (uži pojam), a ako se misli na širi pojam, onda se postavlja pitanje hoće li komunikacijski posrednici i videći pratitelji od sada pa nadalje obavljati i kućanske poslova, pružati podršku oko organiziranja prehrane i hranjenja i održavanja osobne higijene, odnosno nove poslove koje do sada nisu obavljali. S tim u vezi, u odnosu na dosadašnju, dugogodišnju, praksu, videći pratitelji obavljaju isključivo sljedeće poslove: - omogućavanje mobiliteta i kretanja - pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatska - administrativni poslovi - pružanje podrške u kretanju gluhoslijepim osobama te podrške u komunikaciji između gluhoslijepih osoba i okoline, u svrhu pristupa informacijama u svim područjima života. Te se isto predlaže definirati i opisati na navedeni način u odnosu na videće pratitelja, a za druge predlažem konzultirati se s pružateljima usluga. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene čl. 6. st. 1. na način da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše st. 2. U ostalom dijelu prijedlog izmjene čl.6., st. 1. se ne prihvaća jer je usluga osobne asistencije je navedenim stavkom jasno definirana i sveobuhvatna, uključujući potrebe svih korisničkih skupina, a Listom procjene potreba individualno će se utvrditi aktivnosti u kojima će se pružati podrška za pojedinu korisničku skupinu. Usluge pomoći na radnom mjestu nisu predmet uređenja ovog Zakona. Zakonom će se definirati podrška tijekom odgojno-obrazovnog procesa.
171 Sonja Juričić Cvitan c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 6. U članku 6. stavku 1. alineji 6. predlaže se brisati riječi „unutar Republike Hrvatske“. Nije jasno iz kojeg se to razloga pravo na osobnu asistenciju ograničava na područje Republike Hrvatske, te ako i postoji neki valjani razlog, kako to da je onda to ipak moguće prema stavku 2. Stoga se predlaže da svaka osoba sa invaliditetom ima pravo pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske. Dakle, ako pravo ima osoba imenovana članom izvršnog tijela međunarodne organizacije koja djeluje u području zaštite prava osoba s invaliditetom čija je udruga punopravni član, zašto pravo na bi imao i član izvršnog tijela međarodne organizacije koja djeluje u području, recimo, sporta, politike i sl. Ili član predstavničkog tijela. Ili član nadzornog tijela. Ili član radnog tijela. Ili član europske organizacije. Ili osoba koja sudjeluje na sportskom natjecanju. Ili želi otputovati na međunarodnu izložbu. Ili na nogometno prvenstvo, ili na Oktoberfest. itd. itd. Navedeno je suprotno Konvenciji i Općem komentaru Odbora za prava osoba s invaliditetombr. 5 (2017.) o neovisnom življenju i uključenosti u zajednicu u vezi s uslugom osobne asistencije, prema kojem ne bi trebalo biti ograničenja o tome kada se, gdje i za kakve vrste aktivnosti asistencija može koristiti, na nacionalnoj i međunarodnoj razini, kako slijedi: „Kulturni život, rekreacija, slobodno vrijeme i sport (čl. 30.) važne su dimenzije života u zajednici u kojoj se uključivost može nastojati ostvariti i postići, primjerice na način da se zajamči da su događanja, aktivnosti i sadržaji pristupačni osobama s invaliditetom i da su uključivi. Osobni asistenti, vodiči, čitači i profesionalni tumači znakovnog i taktilnog jezika među ostalima doprinose uključivom životu u zajednici u skladu s voljom i preferencijama osoba s invaliditetom. Važno je da se korištenje potpore u bilo kojem obliku smatra dijelom troškova povezanih s invaliditetom jer takve usluge potpore pomažu u poticanju uključivosti u zajednici i neovisnog življenja. Od pomoćnika potrebnih za sudjelovanje u kulturnim aktivnostima i aktivnostima za slobodno vrijeme ne bi se trebalo tražiti da plaćaju ulaznice. Ne bi trebala postojati ograničenja o tome kada se, gdje i za kakve vrste aktivnosti asistencija može koristiti, na nacionalnoj i međunarodnoj razini.“ Prihvaćen Prihvaća se prijedlog izmjene čl. 6. st. 1. na način da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše st. 2.
172 HRVATSKI SAVEZ GLUHIH I NAGLUHIH c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 6. Predlažemo izmjenu članka 6. stavak 1. tako da glasi: „Osobna asistencija usklađuje se s individualnim potrebama pojedinca i obuhvaća: a) usluge osobne pomoći korisniku, b) usluge svakodnevnih poslova, c) usluge pratnje, pomoći i podrške u komunikaciji u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske, d) usluge pomoći na radnom mjestu i u obrazovnom procesu, e) usluge podrške u komunikaciji u svim životnim situacijama (na radnom mjestu, u obrazovnom procesu bilo formalnom ili neformalnom...).“ Tražimo da se članak 6. stavak 2. briše u cijelosti jer se istim u nepovoljan položaj stavljaju sve ostale osobe s invaliditetom (koje nisu članovi izvršnih tijela međunarodnih organizacija) te radi navedenog predlažemo da se u članak 6. stavak 1. doda alineja:"- usluge pratnje, pomoći i podrške u komunikaciji u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske," Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene čl. 6. st. 1. na način da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše st. 2. U ostalom dijelu prijedlog izmjene čl. 6., st. 1. se ne prihvaća jer je usluga osobne asistencije je navedenim stavkom jasno definirana i sveobuhvatna, uključujući potrebe svih korisničkih skupina, a Listom procjene potreba individualno će se utvrditi aktivnosti u kojima će se pružati podrška za pojedinu korisničku skupinu. Usluge pomoći na radnom mjestu nisu predmet uređenja ovog Zakona. Zakonom će se definirati podrška tijekom odgojno-obrazovnog procesa.
173 Savez udruga za autizam Hrvatske c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 6. Slobodno kretanje osoba jedno je od temeljnih načela EU, zajamčeno unutar nekoliko propisa koji se odnose i na RH kao državu članicu EU (npr. Ugovor o EU, Ugovor o funkcioniranju EU, Povelja EU o temeljnim pravima itd.). Ne bi bilo pravedno omogućiti putovanja izvan Hrvatske samo osobama koje su navedene u stavku 2. ovoga članka. Iz tog razloga predlažemo brisanje stavka 2. u potpunosti te izmjenu točke 6. unutar stavka 1., na način da ona glasi: „- pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar te izvan Republike Hrvatske“ Prihvaćen Prihvaća se prijedlog izmjene čl. 6. st. 1. na način da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše st. 2.
174 Regionalni industrijski sindikat c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 6. Navedeno je zapravo popis poslova koje obavljaju osobni asistenti/komunikacijski posrednici/videći pratitelji, te je kao takav manjkav i preopćenit te ostavlja previše prostora da se radnike i korisnike dovodi u situacije da ili ne znaju da li pojedini posao/radni zadatak spada u popis poslova koji su predviđeni da se obavljaju u sklopu usluge osobne asistencije, ili da se radnike prisiljava da obavljaju poslove koji nisu predviđeni za obavljanje u sklopu usluge osobne asistencije. Također, potrebno je definirati da dio radnog vremena osobnih asistenata uključuje administrativne poslove te da vrijeme provedeno na pohađanju formalnog programa osposobljavanja i dodatnog stručnog usavršavanja također bude u sklopu radnog vremena osobnih asistenata. Upućujemo na naš komentar članka 14. Nacrta prijedloga zakona. Kako je navedeno u brojnim ostalim komentarima, odredba iz stavka 2 ovog članka ograničavajuća je za korisnike koji ne zadovoljavaju navedene kriterije, te također izostaje dio koji regulira radna prava i materijalna prava radnika koji korisniku pružaju uslugu izvan RH. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene čl. 6. st. 1. na način da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše st. 2. U ostalom dijelu prijedlog izmjene čl. 6., st. 1. se ne prihvaća jer je usluga osobne asistencije je navedenim stavkom jasno definirana i sveobuhvatna, uključujući potrebe svih korisničkih skupina, a Listom procjene potreba individualno će se utvrditi aktivnosti u kojima će se pružati podrška za pojedinu korisničku skupinu. Prijedlog da se vrijeme provedeno na pohađanju formalnog programa osposobljavanja i dodatnog stručnog usavršavanja također bude u sklopu radnog vremena osobnih asistenata se ne prihvaća s obzirom da se formalno obrazovanje ne smatra radnim vremenom temeljem općih propisa o radu.
175 Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 6. Smatramo da u 1. stavku treba na početku istaknuti da je osobna asistencija obuhvaća individualiziranu podršku korisniku koja može uključivati kako je dalje nabrojeno, a tekst "unutar Republike Hrvatske" brisati. Stavak 2. ovoga članka smatramo potrebnim brisati, naime, neopravdano se izdvajaju potencijalni korisnici usluge koji mogu uslugu koristiti za potrebe putovanja u inozemstvo "u organiziranim aktivnostima međunarodnih organizacija, a koja djeluju u području zaštite prava osoba s invaliditetom, a u svrhu izvršavanja obveza na međunarodnoj razini". Smatramo da to nije u skladu sa samim prijedlogom zakona (npr. članak 2. ili prethodni stavak točka 4. i 6.) kao ni s Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom. Nejasno nam je zašto je samo ta kategorija potencijalnih korisnika uključena u izuzetak, a npr. nije slučaj da korisnik usluge koristi uslugu tijekom posjete rodbini koja je u inozemstvu, ili općenito obavljanje poslovnih obveza koja mu mogu biti presudna za dobivanje ili zadržavanje posla, ili potrebe liječenja, ili sudjelovanje u kulturnim, sportskim, znanstvenim ili drugim događajima neovisno o razini istih. Obzirom da se radi o individualiziranoj usluzi, ovakav vid privilegije samo za spomenute osobe iz stavka 2. ovoga članka držimo u suprotnosti sa samom svrhom i ciljevima osobne asistencije. Ukoliko se spomenutim željelo izbjeći potencijalna zlouporaba usluge, držimo da je isto trebalo biti propisano na drugi način. Prihvaćen Prihvaća se prijedlog izmjene čl. 6. st. 1. na način da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše st. 2.
176 Udruga slijepih Primorsko - goranske županije c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 6. Predlaže se izmjena stavka 1. tako da glasi: „Osobna asistencija usklađuje se s individualnim potrebama pojedinca i može obuhvaćati: …“ Potrebna je izmjena stavka 2. na način da glasi: Iznimno, sadržaj osobne asistencije može obuhvatiti i pružanje usluge osobne asistencije izvan Republike Hrvatske ako je uslugu osobne asistencije potrebno pružiti osobi s invaliditetom koja osobno sudjeluje u organiziranim aktivnostima međunarodnih organizacija, a koja djeluju u području zaštite prava osoba s invaliditetom, a u svrhu izvršavanja obveza na međunarodnoj razini. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene čl. 6. st. 1. na način da se riječ „obuhvaća“ mijenja s terminom „može obuhvatiti“. Usluga osobne asistencije je navedenim stavkom jasno definirana i sveobuhvatna, uključujući potrebe svih korisničkih skupina, a Listom procjene potreba individualno će se utvrditi aktivnosti u kojima će se pružati podrška za pojedinu korisničku skupinu. Prihvaća se i prijedlog da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše st. 2.
177 Valentina Štivičić c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 6. Predlažem brisanje Članka 6. stavka 2. budući da je usluga osobne asistencije osobama potrebna i izvan Hrvatske. Prihvaćen Prihvaća se prijedlog brisanja čl. 6. st. 2., a ističemo da se dopunjuje čl. 6. st. 1 na način da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske.
178 Mirsad Bećirović c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 6. Predlaže se izmjena stavka 1. tako da glasi: „Osobna asistencija usklađuje se s individualnim potrebama pojedinca i može obuhvaćati: …“ Potrebna je izmjena stavka 2. na način da glasi: Iznimno, sadržaj osobne asistencije može obuhvatiti i pružanje usluge osobne asistencije izvan Republike Hrvatske ako je uslugu osobne asistencije potrebno pružiti osobi s invaliditetom koja osobno sudjeluje u organiziranim aktivnostima međunarodnih organizacija, a koja djeluju u području zaštite prava osoba s invaliditetom, a u svrhu izvršavanja obveza na međunarodnoj razini. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene čl. 6. st. 1. na način da se riječ „obuhvaća“ mijenja s terminom „može obuhvatiti“. Usluga osobne asistencije je navedenim stavkom jasno definirana i sveobuhvatna, uključujući potrebe svih korisničkih skupina, a Listom procjene potreba individualno će se utvrditi aktivnosti u kojima će se pružati podrška za pojedinu korisničku skupinu. Prihvaća se i prijedlog da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše st. 2.
179 Udruga slijepih USKA c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 6. Potrebna je izmjena stavka 2. na način da glasi: Iznimno, sadržaj osobne asistencije može obuhvatiti i pružanje usluge osobne asistencije izvan Republike Hrvatske ako je uslugu osobne asistencije potrebno pružiti osobi s invaliditetom koja osobno sudjeluje u organiziranim aktivnostima međunarodnih organizacija, a koja djeluju u području zaštite prava osoba s invaliditetom, a u svrhu izvršavanja obveza na međunarodnoj razini. Prihvaćen Prihvaća se prijedlog čl. 6. st. 2. na način da se isti briše.
180 Udruga slijepih USKA c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 6. Članak 6 Predlaže se izmjena stavka 1. tako da glasi: „Osobna asistencija usklađuje se s individualnim potrebama pojedinca i može obuhvaćati: …“ Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene čl. 6. st. 1. na način da se riječ „obuhvaća“ mijenja s terminom „može obuhvatiti“.
181 Udruga slijepih Našice c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 6. Predlaže se izmjena stavka 1. tako da glasi: "Osobna asistencija usklađuje se s individualnim potrebama pojedinca i može obuhvaćati:..." Potrebna je izmjena stavka 2. na način da glasi: Iznimno, sadržaj osobne asistencije može obuhvatiti i pružanje usluga osobne asistencije izvan Republike Hrvatske ako je uslugu osobne asistencije potrebno pružiti osobi s invaliditetom koja osobno sudjeluje u organiziranim aktivnostima međunarodnih organizacija, a koja djeluju u području zaštite prava osoba s invaliditetom, a u svrhu izvršenja obveza na međunarodnoj razini. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene čl. 6. st. 1. na način da se riječ „obuhvaća“ mijenja s terminom „može obuhvatiti“. Usluga osobne asistencije je navedenim stavkom jasno definirana i sveobuhvatna, uključujući potrebe svih korisničkih skupina, a Listom procjene potreba individualno će se utvrditi aktivnosti u kojima će se pružati podrška za pojedinu korisničku skupinu. Prihvaća se i prijedlog da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše st. 2.
182 Nikola Ristić c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 6. Predlaže se izmjena stavka 1. tako da glasi: „Osobna asistencija usklađuje se s individualnim potrebama pojedinca i može obuhvaćati: …“ Potrebna je izmjena stavka 2. na način da glasi: Iznimno, sadržaj osobne asistencije može obuhvatiti i pružanje usluge osobne asistencije izvan Republike Hrvatske ako je uslugu osobne asistencije potrebno pružiti osobi s invaliditetom koja osobno sudjeluje u organiziranim aktivnostima međunarodnih organizacija, a koja djeluju u području zaštite prava osoba s invaliditetom, a u svrhu izvršavanja obveza na međunarodnoj razini. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene čl. 6. st. 1. na način da se riječ „obuhvaća“ mijenja s terminom „može obuhvatiti“. Usluga osobne asistencije je navedenim stavkom jasno definirana i sveobuhvatna, uključujući potrebe svih korisničkih skupina, a Listom procjene potreba individualno će se utvrditi aktivnosti u kojima će se pružati podrška za pojedinu korisničku skupinu. Prihvaća se i prijedlog da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše st. 2.
183 Lidija Bonačić-Krešić c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 6. Članak 6. st.1. Predlažem izmjenu stavka 1. tako da glasi: „Osobna asistencija usklađuje se s individualnim potrebama pojedinca i može obuhvaćati: …“ i alineje 6. st.1 tako da glasi '' pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja'' Stavak 2. briše se. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene čl. 6. st. 1. na način da se riječ „obuhvaća“ mijenja s terminom „može obuhvatiti“. Usluga osobne asistencije je navedenim stavkom jasno definirana i sveobuhvatna, uključujući potrebe svih korisničkih skupina, a Listom procjene potreba individualno će se utvrditi aktivnosti u kojima će se pružati podrška za pojedinu korisničku skupinu. Prihvaća se i prijedlog da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše st. 2.
184 Udruga distrofičara Krapina c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 6. Stavak 2. Dio koji se odnosi na to da samo osobe povezane s udrugama i izvršnim odborima imaju pravo na osobnog asistenta izvan granica RH treba mijenjati. Zašto korisnici ne bi mogli ići sa svojim asistentom na recimo izlet, koncert, utakmice ili neki drugi događaj van granica. Prihvaćen Prihvaća se prijedlog i briše čl. 6., st. 2. Ističemo da se čl.6, st. 1 nadopunjuje na način da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše st. 2.
185 Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 6. Predlaže se brisanje čl. 6. st. (2) budući da je usluga osobne asistencije osobama potrebna i izvan RH. Prihvaćen Prihvaća se prijedlog i briše čl. 6., st. 2. Ističemo da se čl. 6, st. 1 nadopunjuje na način da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše st. 2.
186 Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 6. 2. Predlaže se da čl. 6. st. (1). glasi: „Osobna asistencija usklađuje se s individualnim potrebama pojedinca i obuhvaća: a) usluge osobne pomoći korisniku b) usluge svakodnevnih poslova c) usluge pratnje i i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske d) usluge pomoći na radnom mjestu i u obrazovnom procesu e) usluge pomoći u komunikaciji“ Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene čl. 6. st. 1. na način da se riječ „obuhvaća“ mijenja s terminom „može obuhvatiti“. Usluga osobne asistencije je navedenim stavkom jasno definirana i sveobuhvatna, uključujući potrebe svih korisničkih skupina, a Listom procjene potreba individualno će se utvrditi aktivnosti u kojima će se pružati podrška za pojedinu korisničku skupinu. Prihvaća se i prijedlog da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše st. 2. Usluge pomoći na radnom mjestu nisu predmet uređenja ovog Zakona. Zakonom će se definirati podrška tijekom odgojno-obrazovnog procesa.
187 Tatjana Bela c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 6. Predlaže se izmjena stavka 1. tako da glasi: "Osobna asistencija usklađuje se s individualnim potrebama pojedinca i može obuhvaćati:..." Potrebna je izmjena stavka 2. na način da glasi: Iznimno, sadržaj osobne asistencije može obuhvatiti i pružanje usluge osobne asistencije izvan Republike Hrvatske ako je uslugu osobne asistencije potrebno pružati osobi s invaliditetom koja osobno sudjeluje u organiziranim aktivnostima međunarodnih organizacija, a koja djeluju u području zaštite prava osoba s invaliditetom, a u svrhu izvršavanja obveza na međunarodnoj razini. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene čl. 6. st. 1. na način da se riječ „obuhvaća“ mijenja s terminom „može obuhvatiti“. Usluga osobne asistencije je navedenim stavkom jasno definirana i sveobuhvatna, uključujući potrebe svih korisničkih skupina, a Listom procjene potreba individualno će se utvrditi aktivnosti u kojima će se pružati podrška za pojedinu korisničku skupinu. Prihvaća se i prijedlog da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše st. 2
188 Mario Merhaut c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 6. Predlaže se izmjena stavka 1. tako da glasi: „Osobna asistencija usklađuje se s individualnim potrebama pojedinca i može obuhvaćati: …“ Potrebna je izmjena stavka 2. na način da glasi: Iznimno, sadržaj osobne asistencije može obuhvatiti i pružanje usluge osobne asistencije izvan Republike Hrvatske ako je uslugu osobne asistencije potrebno pružiti osobi s invaliditetom koja osobno sudjeluje u organiziranim aktivnostima međunarodnih organizacija, a koja djeluju u području zaštite prava osoba s invaliditetom, a u svrhu izvršavanja obveza na međunarodnoj razini. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene čl. 6. st. 1. na način da se riječ „obuhvaća“ mijenja s terminom „može obuhvatiti“. Usluga osobne asistencije je navedenim stavkom jasno definirana i sveobuhvatna, uključujući potrebe svih korisničkih skupina, a Listom procjene potreba individualno će se utvrditi aktivnosti u kojima će se pružati podrška za pojedinu korisničku skupinu. Prihvaća se i prijedlog da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše st. 2.i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše st. 2.
189 MARIO ŠUTALO c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 6. Predlaže se izmjena stavka 1. tako da glasi: „Osobna asistencija usklađuje se s individualnim potrebama pojedinca i može obuhvaćati: …“ Potrebna je izmjena stavka 2. na način da glasi: Iznimno, sadržaj osobne asistencije može obuhvatiti i pružanje usluge osobne asistencije izvan Republike Hrvatske ako je uslugu osobne asistencije potrebno pružiti osobi s invaliditetom koja osobno sudjeluje u organiziranim aktivnostima međunarodnih organizacija, a koja djeluju u području zaštite prava osoba s invaliditetom, a u svrhu izvršavanja obveza na međunarodnoj razini. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene čl. 6. st. 1. na način da se riječ „obuhvaća“ mijenja s terminom „može obuhvatiti“. Usluga osobne asistencije je navedenim stavkom jasno definirana i sveobuhvatna, uključujući potrebe svih korisničkih skupina, a Listom procjene potreba individualno će se utvrditi aktivnosti u kojima će se pružati podrška za pojedinu korisničku skupinu. Prihvaća se i prijedlog da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše st. 2.i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše st. 2.
190 Udruga slijepih Varaždinske županije - Varaždin c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 6. Članak 6. Predlaže se izmjena stavka 1. tako da glasi: „Osobna asistencija usklađuje se s individualnim potrebama pojedinca i može obuhvaćati: …“ Potrebna je izmjena stavka 2. na način da glasi: Iznimno, sadržaj osobne asistencije može obuhvatiti i pružanje usluge osobne asistencije izvan Republike Hrvatske ako je uslugu osobne asistencije potrebno pružiti osobi s invaliditetom koja osobno sudjeluje u organiziranim aktivnostima međunarodnih organizacija, a koja djeluju u području zaštite prava osoba s invaliditetom, a u svrhu izvršavanja obveza na međunarodnoj razini. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene čl. 6. st. 1. na način da se riječ „obuhvaća“ mijenja s terminom „može obuhvatiti“. Usluga osobne asistencije je navedenim stavkom jasno definirana i sveobuhvatna, uključujući potrebe svih korisničkih skupina, a Listom procjene potreba individualno će se utvrditi aktivnosti u kojima će se pružati podrška za pojedinu korisničku skupinu. Prihvaća se i prijedlog da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše st. 2.i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše st. 2.
191 MAJA KOREN GOLUB c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 6. Predlaže se izmjena stavka 1. tako da glasi: „Osobna asistencija usklađuje se s individualnim potrebama pojedinca i može obuhvaćati: …“ Potrebna je izmjena stavka 2. na način da glasi: Iznimno, sadržaj osobne asistencije može obuhvatiti i pružanje usluge osobne asistencije izvan Republike Hrvatske ako je uslugu osobne asistencije potrebno pružiti osobi s invaliditetom koja osobno sudjeluje u organiziranim aktivnostima međunarodnih organizacija, a koja djeluju u području zaštite prava osoba s invaliditetom, a u svrhu izvršavanja obveza na međunarodnoj razini. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene čl. 6. st. 1. na način da se riječ „obuhvaća“ mijenja s terminom „može obuhvatiti“. Usluga osobne asistencije je navedenim stavkom jasno definirana i sveobuhvatna, uključujući potrebe svih korisničkih skupina, a Listom procjene potreba individualno će se utvrditi aktivnosti u kojima će se pružati podrška za pojedinu korisničku skupinu. Prihvaća se i prijedlog da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše st. 2.i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše st. 2.
192 DENIS VELIMIROVIĆ c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 6. Članak 6 Predlaže se izmjena stavka 1. tako da glasi: „Osobna asistencija usklađuje se s individualnim potrebama pojedinca i može obuhvaćati: …“ Potrebna je izmjena stavka 2. na način da glasi: Iznimno, sadržaj osobne asistencije može obuhvatiti i pružanje usluge osobne asistencije izvan Republike Hrvatske ako je uslugu osobne asistencije potrebno pružiti osobi s invaliditetom koja osobno sudjeluje u organiziranim aktivnostima međunarodnih organizacija, a koja djeluju u području zaštite prava osoba s invaliditetom, a u svrhu izvršavanja obveza na međunarodnoj razini. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene čl. 6. st. 1. na način da se riječ „obuhvaća“ mijenja s terminom „može obuhvatiti“. Usluga osobne asistencije je navedenim stavkom jasno definirana i sveobuhvatna, uključujući potrebe svih korisničkih skupina, a Listom procjene potreba individualno će se utvrditi aktivnosti u kojima će se pružati podrška za pojedinu korisničku skupinu. Prihvaća se i prijedlog da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše st. 2.
193 Društvo multiple skleroze Osječko-baranjske županije c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 6. Predlažemo da se obuhvat osobne asistencije podijeli u tri kategorije: 1. Podrška osobnom zbrinjavanju, 2. podrška pomoći u kući, 3. podrška socijalnom uključivanju. Također, prijedlog; kako je navedeno u st. 2 - osobna asistencija sukladno potrebama korisnika ne ograničava na granice Republike Hrvatske uz iznimku članstva neke međunarodne organizacije, s obzirom da korisnici povremeno sudjeluju u međunarodnim projektima te bi u tom slučaju bili u neravnopravnom položaju s OSI koji ne koriste uslugu osobne asistencije. Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog da se obuhvat osobne asistencije podijeli u tri predložene kategorije budući da je usluga osobne asistencije čl. 6. st. 1. jasno definirana i sveobuhvatna uključujući potrebe svih korisničkih skupina, a Listom procjene potreba individualno će se utvrditi aktivnosti u kojima će se pružati podrška za pojedinu korisničku skupinu. Prihvaća se prijedlog izmjene čl. 6. st. 1. na način da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše st. 2.
194 Stjepan Perkovic c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 6. Članak 6 (2) Iznimno, sadržaj osobne asistencije i pružanje osobne asistencije izvan Republike Hrvatske ako je uslugu osobne asistencije potrebno pružiti osobi s invaliditetom koja je ispred udruge osoba s invaliditetom ili udruge koja djeluje u korist osoba s invaliditetom osnovane sukladno zakonu kojim se uređuju udruge, osobno imenovana članom izvršnog tijela međunarodne organizacije koja djeluje u području zaštite prava osoba s invaliditetom čija je udruga punopravni član, a u svrhu aktivnog izvršavanja obveza člana izvršnog tijela međunarodne organizacije. - Usluga pružanje osobne asistencije treba biti omogućena i osobama s invaliditetom koje sudjeluju na međunarodnim kulturno umjetničkim i sportskim događanjima na kojima predstavljaju ne samo sebe, nego i Republiku Hrvatsku. Usluga bi trebala biti omogućena i ukoliko osoba s invaliditetom putuje izvan Republike Hrvatske u svrhu znanstveno istraživačkog rada. Prihvaćen Prihvaća se prijedlog na način da se briše stavak 2, a stavak 1. mijenja na način da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske.
195 Udruga za podršku osobama s intelektualnim oštećenjima Grada Zagreba c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 6. Slobodno kretanje osoba jedno je od temeljnih načela EU, zajamčeno unutar nekoliko propisa koji se odnose i na RH kao državu članicu EU (npr. Ugovor o EU, Ugovor o funkcioniranju EU, Povelja EU o temeljnim pravima itd.). Ne bi bilo pravedno omogućiti putovanja izvan Hrvatske samo osobama koje su navedene u stavku 2. ovoga članka. Iz tog razloga predlažemo brisanje stavka 2. u potpunosti te izmjenu točke 6. unutar stavka 1., na način da ona glasi: „- pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar te izvan Republike Hrvatske“ Prihvaćen Prihvaća se prijedlog izmjene čl. 6. st. 1. na način da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše st. 2.
196 Udruga slijepih Zagreb c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 6. Predlaže se izmjena stavka 1. tako da glasi: „Osobna asistencija usklađuje se s individualnim potrebama pojedinca i može obuhvaćati: …“ Potrebna je izmjena stavka 2. na način da glasi: Iznimno, sadržaj osobne asistencije može obuhvatiti i pružanje usluge osobne asistencije izvan Republike Hrvatske ako je uslugu osobne asistencije potrebno pružiti osobi s invaliditetom koja osobno sudjeluje u organiziranim aktivnostima međunarodnih organizacija, a koja djeluju u području zaštite prava osoba s invaliditetom, a u svrhu izvršavanja obveza na međunarodnoj razini. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene čl. 6. st. 1. na način da se riječ „obuhvaća“ mijenja s terminom „može obuhvatiti“. Usluga osobne asistencije je navedenim stavkom jasno definirana i sveobuhvatna, uključujući potrebe svih korisničkih skupina, a Listom procjene potreba individualno će se utvrditi aktivnosti u kojima će se pružati podrška za pojedinu korisničku skupinu. Prihvaća se i prijedlog da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše st. 2.
197 Hrvatski savez slijepih c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 6. Predlaže se izmjena stavka 1. tako da glasi: „Osobna asistencija usklađuje se s individualnim potrebama pojedinca i može obuhvaćati: …“ Potrebna je izmjena stavka 2. na način da glasi: Iznimno, sadržaj osobne asistencije može obuhvatiti i pružanje usluge osobne asistencije izvan Republike Hrvatske ako je uslugu osobne asistencije potrebno pružiti osobi s invaliditetom koja osobno sudjeluje u organiziranim aktivnostima međunarodnih organizacija, a koja djeluju u području zaštite prava osoba s invaliditetom, a u svrhu izvršavanja obveza na međunarodnoj razini. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene čl. 6. st. 1. na način da se riječ „obuhvaća“ mijenja s terminom „može obuhvatiti“. Usluga osobne asistencije je navedenim stavkom jasno definirana i sveobuhvatna, uključujući potrebe svih korisničkih skupina, a Listom procjene potreba individualno će se utvrditi aktivnosti u kojima će se pružati podrška za pojedinu korisničku skupinu. Prihvaća se i prijedlog da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše st. 2.i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše st. 2.
198 Društvo multiple skleroze Karlovačke županije c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 6. Predlažemo da obuhvat osobne asistencije podijelimo u tri kategorije: 1. Podrška osobnom zbrinjavanju, 2. podrška pomoći u kući, 3. podrška socijalnom uključivanju Kod dijela pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar Republike Hrvatske predlažemo da se osobna asistencija sukladno potrebama korisnika ne ograničava na granice Republike Hrvatske. Stavak 2. Ne slažemo se da samo osobe povezane s udrugama i izvršnim odborima imaju pravo na osobnog asistenta izvan granica RH. Osoba s invaliditetom isto tako ima pravo putovati i imati podršku OA (npr. posjet obitelji, liječenje izvan granica RH). Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog da se obuhvat osobne asistencije podijeli u tri predložene kategorije budući da je usluga osobne asistencije čl. 6. st. 1. jasno definirana i sveobuhvatna uključujući potrebe svih korisničkih skupina, a Listom procjene potreba individualno će se utvrditi aktivnosti u kojima će se pružati podrška za pojedinu korisničku skupinu. Prihvaća se prijedlog izmjene čl. 6. st. 1. na način da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše st. 2.
199 Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 6. Slobodno kretanje osoba jedno je od temeljnih načela EU, zajamčeno unutar nekoliko propisa koji se odnose i na RH kao državu članicu EU (npr. Ugovor o EU, Ugovor o funkcioniranju EU, Povelja EU o temeljnim pravima itd.). Ne bi bilo pravedno omogućiti putovanja izvan Hrvatske samo osobama koje su navedene u stavku 2. ovoga članka. Iz tog razloga predlažemo brisanje stavka 2. u potpunosti te izmjenu točke 6. unutar stavka 1., na način da ona glasi: „- pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar te izvan Republike Hrvatske“ Prihvaćen Prihvaća se prijedlog izmjene čl. 6. st. 1. na način da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše st. 2.
200 Udruga slijepih Bjelovar c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 6. Predlaže se izmjena stavka 1. tako da glasi: „Osobna asistencija usklađuje se s individualnim potrebama pojedinca i može obuhvaćati: …“ Potrebna je izmjena stavka 2. na način da glasi: Iznimno, sadržaj osobne asistencije može obuhvatiti i pružanje usluge osobne asistencije izvan Republike Hrvatske ako je uslugu osobne asistencije potrebno pružiti osobi s invaliditetom koja osobno sudjeluje u organiziranim aktivnostima međunarodnih organizacija, a koja djeluju u području zaštite prava osoba s invaliditetom, a u svrhu izvršavanja obveza na međunarodnoj razini. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene čl. 6. st. 1. na način da se riječ „obuhvaća“ mijenja s terminom „može obuhvatiti“. Usluga osobne asistencije je navedenim stavkom jasno definirana i sveobuhvatna, uključujući potrebe svih korisničkih skupina, a Listom procjene potreba individualno će se utvrditi aktivnosti u kojima će se pružati podrška za pojedinu korisničku skupinu. Prihvaća se i prijedlog da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše st. 2.
201 UDRUGA SLIJEPIH OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 6. Predlaže se izmjena stavka 1. tako da glasi: „Osobna asistencija usklađuje se s individualnim potrebama pojedinca i može obuhvaćati: …“ Potrebna je izmjena stavka 2. na način da glasi: Iznimno, sadržaj osobne asistencije može obuhvatiti i pružanje usluge osobne asistencije izvan Republike Hrvatske ako je uslugu osobne asistencije potrebno pružiti osobi s invaliditetom koja osobno sudjeluje u organiziranim aktivnostima međunarodnih organizacija, a koja djeluju u području zaštite prava osoba s invaliditetom, a u svrhu izvršavanja obveza na međunarodnoj razini. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene čl. 6. st. 1. na način da se riječ „obuhvaća“ mijenja s terminom „može obuhvatiti“. Usluga osobne asistencije je navedenim stavkom jasno definirana i sveobuhvatna, uključujući potrebe svih korisničkih skupina, a Listom procjene potreba individualno će se utvrditi aktivnosti u kojima će se pružati podrška za pojedinu korisničku skupinu. Prihvaća se i prijedlog da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše st. 2.
202 Društvo multiple skleroze Grada Zagreba c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 6. Stavak 2) Ne slažemo se da samo osobe povezane s udrugama i izvršnim odborima imaju pravo na osobnog asistenta izvan granica RH. Osoba s invaliditetom isto tako ima pravo putovati i imati podršku OA (npr. posjet obitelji, liječenje izvan granica RH). Prihvaćen Prihvaća se na način da se briše čl. 6. st. 2. te se mijenja čl. 6. st. 1. na način da pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima uključuje i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske.
203 Društvo multiple skleroze Grada Zagreba c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 6. Predlažemo da obuhvat osobne asistencije podijelimo u tri kategorije: 1. Podrška osobnom zbrinjavanju, 2. podrška pomoći u kući, 3. podrška socijalnom uključivanju Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog da se obuhvat osobne asistencije podijeli u 3 kategorije budući da je usluga osobne asistencije čl. 6. st. 1. jasno definirana i sveobuhvatna uključujući potrebe svih korisničkih skupina, a Listom procjene potreba individualno će se utvrditi aktivnosti u kojima će se pružati podrška za pojedinu korisničku skupinu.
204 Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 6. Predlaže se izmjena stavka 1. tako da glasi: „Osobna asistencija usklađuje se s individualnim potrebama pojedinca i može obuhvaćati: …“ Potrebna je izmjena stavka 2. na način da glasi: Iznimno, sadržaj osobne asistencije može obuhvatiti i pružanje usluge osobne asistencije izvan Republike Hrvatske ako je uslugu osobne asistencije potrebno pružiti osobi s invaliditetom koja osobno sudjeluje u organiziranim aktivnostima međunarodnih organizacija, a koja djeluju u području zaštite prava osoba s invaliditetom, a u svrhu izvršavanja obveza na međunarodnoj razini. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene čl. 6. st. 1. na način da se riječ „obuhvaća“ mijenja s terminom „može obuhvatiti“. Usluga osobne asistencije je navedenim stavkom jasno definirana i sveobuhvatna, uključujući potrebe svih korisničkih skupina, a Listom procjene potreba individualno će se utvrditi aktivnosti u kojima će se pružati podrška za pojedinu korisničku skupinu. Prihvaća se i prijedlog da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše st. 2.
205 Udruga slijepih Međimurske županije c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 6. Potrebna je izmjena stavke 2. na način da glasi: Iznimno, sadržaj osobne asistencije može obuhvatiti i pružanje usluge osobne asistencije izvan Republike Hrvatske ako je uslugu osobne asistencije potrebno pružiti osobi s invaliditetom koja osobno sudjeluje u organiziranim aktivnostima međunarodnih organizacija, a koja djeluju u području zaštite prava osoba s invaliditetom, a u svrhu izvršavanja obveza na međunarodnoj razini. Prihvaćen Prihvaća se na način da se briše čl. 6. st. 2. te se mijenja čl. 6. st. 1. na način da pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima uključuje i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske.
206 Udruga slijepih Međimurske županije c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 6. Predlaže se izmjena stavke 1. tako da glasi: „Osobna asistencija usklađuje se s individualnim potrebama pojedinca i može obuhvaćati: …“ Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene čl. 6. st. 1. na način da se riječ „obuhvaća“ mijenja s terminom „može obuhvatiti“. Usluga osobne asistencije je navedenim stavkom jasno definirana i sveobuhvatna, uključujući potrebe svih korisničkih skupina, a Listom procjene potreba individualno će se utvrditi aktivnosti u kojima će se pružati podrška za pojedinu korisničku skupinu.
207 Društvo multiple skleroze Krapinsko - zagorske županije c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 6. Predlažemo da obuhvat osobne asistencije podijelimo u tri kategorije: 1. Podrška osobnom zbrinjavanju, 2. podrška pomoći u kući, 3. podrška socijalnom uključivanju. Također, predlažemo da se - kako je navedeno u st. 2 - osobna asistencija sukladno potrebama korisnika ne ograničava na granice Republike Hrvatske uz iznimku članstva neke međunarodne organizacije, s obzirom da korisnici povremeno sudjeluju u međunarodnim projektima te bi u tom slučaju bili u neravnopravnom položaju s OSI koji ne koriste uslugu osobne asistencije. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene čl. 6. st. 1. na način da se riječ „obuhvaća“ mijenja s terminom „može obuhvatiti“. Usluga osobne asistencije je navedenim stavkom jasno definirana i sveobuhvatna, uključujući potrebe svih korisničkih skupina, a Listom procjene potreba individualno će se utvrditi aktivnosti u kojima će se pružati podrška za pojedinu korisničku skupinu. Prihvaća se i prijedlog da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše st. 2.
208 Savez društava multiple skleroze Hrvatske c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 6. Predlažemo da obuhvat osobne asistencije podijelimo u tri kategorije: 1. Podrška osobnom zbrinjavanju, 2. podrška pomoći u kući, 3. podrška socijalnom uključivanju Kod dijela pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar Republike Hrvatske predlažemo da se osobna asistencija sukladno potrebama korisnika ne ograničava na granice Republike Hrvatske. Stavak 2. Ne slažemo se da samo osobe povezane s udrugama i izvršnim odborima imaju pravo na osobnog asistenta izvan granica RH. Osoba s invaliditetom isto tako ima pravo putovati i imati podršku OA (npr. posjet obitelji, liječenje izvan granica RH). Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene čl. 6. st. 1. na način da se riječ „obuhvaća“ mijenja s terminom „može obuhvatiti“. Usluga osobne asistencije je navedenim stavkom jasno definirana i sveobuhvatna, uključujući potrebe svih korisničkih skupina, a Listom procjene potreba individualno će se utvrditi aktivnosti u kojima će se pružati podrška za pojedinu korisničku skupinu. Prihvaća se i prijedlog da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše st. 2.
209 Siniša Kekić c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 6. U 2. stavku nepotrebno se ograničava pružanje usluga osobne asistencije izvan granica RH. Smatram takvo ograničenje vrlo štetnim i potpuno suvišnim jer osobni asistent mora korisniku biti na raspolaganju i na putovanjima, čak osobito na putovanjima, jer je nerijetko tada povećana potreba za dodatnim uslugama. Umjesto da se osobni asistent odmara kod kuće i za to prima plaću dok se osoba s invaliditetom dodatno muči na svojem putovanju izvan RH zbog nedostatka usluge, treba sasvim ukinuti navedeno ograničenje, omogućiti pružanje usluge svugdje i u svako vrijeme i odrediti da se osobnom asistentu na putovanjima plaća samo ugovorena i odobrena satnica, a eventualnu satnicu i naknade za dodatne usluge koje prekoračuju ugovorenu satnicu dogovaraju korisnik i osobni asistent u vlastitom aranžmanu. Prihvaćen Prihvaća se prijedlog brisanja 6. st. 2., a st. 1. se mijenja na način da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske.
210 IVAN MIŠKOVIĆ c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 6. Ne vidim nikakav razlog za ograničenje osobne asistencije samo na područje RH za osobe koje ostvaruju pravu na OA. Ako se želi spriječiti bilo kakvo iskorištavanje te socijalne usluge u inozemstvu, to se može osigurati kvalitetno napisanim posebnim uvjetima prema kojima se gubi pravo na OA. Pomoć na inozemnom putovanju, kao i na tuzemnom, je pomoć u ostvarivanju prava na slobodu kretanja. Prihvaćen Prihvaća se prijedlog da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše st. 2.
211 Dubravka Šumiga c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 6. Čl.6.st.2 korisnik sa asistentom, može u inozemstvo putovati, ako predstavlja udrugu odnosno vrši neku funkciju!? Ostali korisnici nemogu sa svojim asistentom putovati van Hrvatske!? Ovo definitivno nije izjednačavanje jednakih mogućnosti... Prihvaćen Prihvaća se prijedlog da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše st. 2.
212 Siniša Bosanac c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 6. Zadnji stavak ovo članka treba izmijeniti i ne smije se usluga asistencije u inozemstvu ograničiti samo na predstavnike udruga nego na sve OSI koje imaju određene funkcije u inozemstvu bez obzira ispred udruge ili neke druge organizacije. Prihvaćen Prihvaća se prijedlog da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše st. 2.
213 MIRNA BROĐANAC c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 6. Postoje OSI koje su izrazito aktivne u društvu na različitim poljima. Zašto samo članice međunarodnih organizacija imaju pravo na povečanu satnicu kako stoji u stavku 2 ovog članka? Prihvaćen Prihvaća se prijedlog da usluga osobne asistencije može obuhvati i pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske te se briše st. 2.
214 Savez SUMSI c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 7. Smatramo da se izvor financiranja i opseg usluge ne smije ograničiti isključivo na Državni proračun, nego korisnicima kojima osobni asistent pomaže pri obavljanju posla da se financira iz sredstava prikupljenih iz naknada za neispunjavanje kvote zaposlenih osoba s invaliditetom. Kada se već donosi zakonsko rješenje smatramo da to rješenje treba biti sveobuhvatno, nediskriminatorno, usmjereno na korisnika a ne administrativno rascjepkano kroz čitav niz sličnih usluga poput asistenta u nastavi, asistenta u radu, osobnog asistenta. Usluga koja je dugoročno održiva mora biti jednostavna za provedbu ali i administrativno pojednostavljena a ne da korisnik opet prolazi kroz niz vještačenja i sličnih postupaka za utvrđivanje statusa učenika, radnika, studenta koji ne samo da odgađaju ispunjavanje trenutne potrebe nego i stavlja dodatni naglasak na rascjepkani sustav. Nije prihvaćen Korištenje sredstava iz naknada za neispunjavanje kvote zaposlenih osoba s invaliditetom nije predmet uređenja ovog Zakona.
215 Sonja Juričić Cvitan c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 7. Predlaže se sredstva za sve usluge osobne asistencije dodijeliti osobama s invaliditetom prema „prosječnim“ mjesečnim potrebama i životnim okolnostima, a da one koriste ta sredstva za angažman osobnog asistenta, komunikacijskog posrednika i/ili videćeg pratitelja prema vlastitom izboru, u vrijeme kada imaju potrebu za odgovarajućom podrškom. Iz čl. 7. i čl. 34. – 39. nije jasno kako će se sredstva za financiranje prava na uslugu osobne asistencije, koji se osiguravaju se u državnom proračunu, raspodijeliti. Doznačuje li država sredstva korisnicima pa oni plaćaju uslugu ili sredstva doznačuje pružateljima usluga, s tim da se korisnik tereti za sufinanciranje usluge, ako „ima“ sredstva ili imovinu, pa ga sukladno tome treba „osiromašiti“, da bi se izjednačio sa „socijalnim slučajevima“. Ukoliko bi ovaj Zakon trebao pridonijeti izjednačavanju mogućnosti osoba s invaliditetom za sudjelovanje u svakodnevnom životu zajednice na ravnopravnoj osnovi s osobama bez invaliditeta, predlažemo da prava ne ovise o prihodima i/ili imovini osobe s invaliditetom koje ona ostvaruje na temelju radnih, nasljednih ili nekih drugih prava (plaća, mirovina, nekretnine i sl.), nego isključivo o činjenici invaliditeta. Također, ako se radi o pravu koje bi pridonijelo izjednačavanju mogućnosti osoba s invaliditetom za sudjelovanje u svakodnevnom životu zajednice, onda nije opravdano razlikovanje u pravima osoba s invaliditetom na osnovi imovinskog statusa, što sukladno Ustavu RH i međunarodnim dokumentima, predstavlja diskriminaciju. Pravo na „osobnu asistenciju“ ne predstavlja pomoć osobama slabijeg imovnog stanja, već podršku osobama s invaliditetom, pa ako osoba s invaliditetom mora financirati svoju „osobnu asistenciju“ onda tu nema nikakvih izjednačavanja mogućnosti, nego izjednačavanja s osobama slabijeg imovnog stanja. Ukoliko se osobi s invaliditetom nameće obveza sufinanciranja osobnog asistenta onda se njoj ograničava pristup toj usluzi protivno odredbi članka 19. Konvencije. Odredbe o financiranju i sufinanciranju su suprotne Konvenciji i Općem komentaru Odbora za prava osoba s invaliditetom br. 5 (2017.) o neovisnom življenju i uključenosti u zajednicu u vezi s uslugom osobne asistencije, koji ističe:  Sredstva za financiranje osobnog asistenta moraju se dodjeljivati na temelju personaliziranih kriterija i moraju se uzeti u obzir norme ljudskih prava za dostojanstveno zapošljavanje.  Sredstva za financiranje dodjeljuje se osobi s invaliditetom u svrhu plaćanja potrebne asistencije i ona upravlja sredstvima. Temelji se na procjeni pojedinačnih potreba i na životnim okolnostima pojedinca. Individualizirane usluge ne smiju dovesti do smanjenog proračuna i/ili većeg osobnog plaćanja  Uslugu mora kontrolirati osoba s invaliditetom, što znači da može ugovoriti pružanje usluge s različitim pružateljima usluga ili djelovati kao poslodavac. Osobe s invaliditetom imaju mogućnost prilagodbe svoje usluge, odnosno, osmisliti uslugu i odlučiti od koga, kako, kada, gdje i na koji se način usluga pruža te davanja uputa i usmjeravanja pružatelja usluga  Osobna asistencija predstavlja odnos jedan-na-jedan. Osobne asistente mora angažirati, obučiti i nadzirati osoba kojoj je dodijeljena osobna asistencija. Osobni asistenti ne bi se trebali „dijeliti” bez potpune i slobodne privole osobe kojoj je dodijeljena osobna asistencija. Dijeljenje usluga osobnih asistenata može ograničiti i onemogućiti spontano sudjelovanje u zajednici koje se temelji na samoodređenju  Vlastito upravljanje pružanja usluge. Osobe s invaliditetom koje zahtijevaju osobnu asistenciju mogu slobodno birati stupanj osobne kontrole nad pružanjem usluga u skladu sa svojim okolnostima i preferencijama. Čak iako su odgovornosti poslodavca ugovorene s vanjskim pružateljem, osoba s invaliditetom uvijek će ostati u središtu odluka koje se odnose na pomoć, bit će osoba kojoj se upućuju upiti i čije se osobne preferencije moraju poštovati. Kontrola nad osobnom asistencijom može se provoditi putem donošenja odluka uz stručnu potporu. Slijedom navedenog, sredstva se trebaju dodijeliti korisnicima – osobama s invaliditetom, a ne pružateljima usluga, te se sredstva prema „prosječnim“ mjesečnim potrebama i životnim okolnostima osobama s invaliditetom (umjesto definiranog broja sati mjesečno), a ne imovinskom statusu. Korisnici – osobe s invaliditetom tek onda mogu ostvariti pravo izbora jednako kao i za druge osobe, u skladu s Konvencijom, jer tek onda imaju mogućnost da prilagodbe svoje usluge, odnosno, osmisliti uslugu i odlučiti od koga, kako, kada, gdje i na koji se način će koristiti uslugu, odnosno plaćati „uslugu osobne asistencije“, prema vlastitim potrebama, pa jedan mjesec neće imati potrebu za „određenim brojem sati“, odnosno „uštedit će dodijeljene sredstva“, ali će zato drugi mjesec imati potrebu za videćim pratiteljem zbog putovanja, godišnjeg odmora, selidbe, tečaja, sportskih aktivnosti, terapija i slično te potrošiti dvostruki broj sati odnosno „potrošiti sredstva ušteđene protekli mjesec“. Ako dobro zarađuju, možda će tu uslugu koristiti češće, iznad svojih „rješenjem utvrđenih potreba i životnih okolnosti“ odnosno plaćat će tu uslugu iz vlastitih sredstava, kao što to i druge osobe bez invaliditeta koje dobro zarađuju koriste razne usluge koje plaćaju, i to onda biti u skladu s Konvencijom zajamčenim pravom na izbor jednako kao i druge osobe. Netko štedi, netko zarađuje, netko troši manje, netko troši više, netko ima više novaca, a netko manje. Izjednačavanje mogućnosti je da se osobu s invaliditetom s određenim standardom izjednači s osobom bez invaliditeta istog standarda, a ako ona mora sufinancirati ono što je određeno kao njezina „potreba“ da se izjednači, onda zapravo nema izjednačavanja. I dalje ostaje diskriminirana, u odnosu na ostale osobe s invaliditetom, ali ovaj put na osnovi imovinskog statusa. Taj pristup je već odbačen u Zakonu o socijalnoj skrbi (osobna invalidnina) i sad se opet ponavlja. Ovo ide zajedno s tim, da je ograničavanje potreba iz čl. 30. – 33. s određenim brojem životno nelogičan. Netko ovaj mjesec neće iskoristi fond sati i to će biti „bačen novac“, a drugi mjesec će imati potrebu za većim brojem sati (izlazak iz bolnice, selidba, promjena posla, putovanje za godišnji odmor, rođenje djeteta i dr.), a neće imati pravo na to. Ukoliko se korisnicima daju sredstva za plaćanje usluge osobne asistencije, isti će moći time raspolagati u skladu s vlastitim potrebama i pravom na izbor zajamčeno Konvencijom. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Usluga osobne asistencije temelji se na šesnaestogodišnjoj praksi provedbe usluge osobne asistencije kroz projekte i programe organizacija civilnog društva, te je takav način pružanja usluge u ovom zakonskom prijedlogu proizašao iz uspostavljenog modela osiguravanja usluge, a na inicijativu osoba s invaliditetom i njihovih predstavnika. S navedenim je suglasno i Povjerenstvo Vlade RH za osobe s invaliditetom i Ministarstvo kao predlagatelj Zakona. Pružatelj usluge osobne asistencije čiji osnivač nije Republika Hrvatska, a koji će uslugu osobne asistencije pružati u mreži pružatelja usluge osobne asistencije s Ministarstvom zaključuje ugovor o pružanju usluge. Korisnik koji uslugu koristi na temelju rješenja o priznavanju prava na uslugu osobne asistencije Hrvatskog zavoda za socijalni rad, u istom će biti naznačeno da troškove usluge za korisnika snosi nadležno Ministarstvo. Rješenjem se ujedno odlučuje i o iznosu sudjelovanja korisnika u cijeni plaćanja usluge osobne asistencije. Neiskorišteni sati iz jednog mjeseca neće se moći koristiti u sljedećem mjesecu budući da će se mjesečni broj sati osobne asistencije odrediti prema potrebama korisnika. Ističemo da je čl. 3. točkom 13. definirano da je Lista procjene potreba korisnika obrazac u kojem Komisija za procjenu potreba korisnika za uslugom osobne asistencije u suradnji s korisnikom i njegovim zakonskim zastupnikom utvrđuje aktivnosti koje će za korisnika usluge osobne asistencije obavljati osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj, u kojim situacijama i kada će obavljati navedene aktivnosti te potreban broj sati pružanja usluge.
216 Sonja Juričić Cvitan c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 8. Predlaže se dodati stavak 3. prema kojem se može odobriti pravo na uslugu osobne asistencije (širi pojam) u određenim okolnostima od interesa za Republiku Hrvatsku. Postoje osobe hrvatskog podrijetla koje nemaju hrvatsko državljanstvo i nemaju prebivalište ili boravište u Hrvatskoj, ali vole posjećivati Hrvatsku i hrvatske znamenitosti, za vrijeme godišnjeg odmora ili u drugim prilikama, a postoje i stranci kojima bi također pod određenim uvjetima trebalo odobriti pravo na uslugu osobne asistencije (turistička putovanja, razmjene studenata, međunarodni kampovi i slično). Nije prihvaćen Navedeno nije predmet ovoga Zakona. Zakon o osobnoj asistenciji odnosi se na osobe iz čl. 8.
217 Andrijana Žderić c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 9. Članak 9. Pravo na uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent priznaje djetetu s teškoćama u razvoju s navršenih 16 godina starosti i osobi s invaliditetom koja je navršila 18 godina starosti s tjelesnim, intelektualnim, mentalnim oštećenjem kod koje je utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja te koja ima status osobe s invaliditetom sukladno zakonu kojim se uređuje registar osoba s invaliditetom. RT GI "Pomozimo djeci s invaliditetom" Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Predlagatelj zakona dobnu granicu od 18 godina za korisnike usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, videći pratitelj i komunikacijski posrednik definirao je sukladno Konvenciji o pravima djeteta i odredio da se usluga odnosi na punoljetne osobe odnosno starije od 18 godina uzimajući u obzir načela neovisnog življenja.
218 Marina Bura c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 9. I maloljetne OSI, primjerice u tinejdžerskoj dobi trebaju imati pravo na pomoć u socijalizaciji i integraciji u društvo i za svoju dob primjeren nivo samostalnosti u odlučivanju i privatnosti kakvu može pružiti samo OA po njihovu izboru, a ne roditelj. Stoga, ukinuti diskriminaciju na osnovi dobi! Nije prihvaćen Ne prihvaća. Predlagatelj zakona dobnu granicu od 18 godina za korisnike usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, videći pratitelj i komunikacijski posrednik definirao je sukladno Konvenciji o pravima djeteta i odredio da se usluga odnosi na punoljetne osobe odnosno starije od 18 godina uzimajući u obzir načela neovisnog življenja.
219 ANA ALAPIĆ c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 9. Ponovno, usluga OA morala bi se priznati i maloljetnim osobama koje nisu nigdje uključene, ne ostvaruju pravo na asistenta u nastavi, nemaju usluge socijalizacije u svojoj sredini. Nije prihvaćen Predlagatelj zakona dobnu granicu od 18 godina za korisnike usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, videći pratitelj i komunikacijski posrednik definirao je sukladno Konvenciji o pravima djeteta i odredio da se usluga odnosi na punoljetne osobe odnosno starije od 18 godina uzimajući u obzir načela neovisnog življenja. Zakonom će se definirati podrška tijekom odgojno-obrazovnog procesa.
220 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 9. Uz dokaz o 3. ili 4. stupnju težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti, smatramo nepotrebnim administrativnim dokazom prilaganje i potvrde o statusu osobe s invaliditetom iz registra osoba s invaliditetom. Ista primjedba odnosi se na čl. 11. i 12. Nije prihvaćen Službena osoba koja provodi postupak priznavanja prava na uslugu osobne asistencije utvrđivat će postojanje statusa osobe s invaliditetom, a postupak dokazivanja propisan je Zakon o općem upravnom postupku.
221 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 9. Zapreke za priznavanje prava na uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent PRIJEDLOG POSI: Zapreke na gore predloženi način urediti za sve oblike osobne asistencije – osobnog asistenta, komunikacijskog posrednika i videćeg pratitelja na jedinstveni način. U tom slučaju članak 13. potrebno je brisati. Nije prihvaćen Ne prihvaća se brisanje čl. 13. Predlagatelj je kategorije osobnog asistenta, komunikacijskog posrednika i videćeg pratitelja odvojio budući da su na taj način pregledniji uvjeti za ostvarivanje pojedinog oblika osobne asistencije.
222 Valentina Štivičić c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 9. Trebalo bi promjeniti odnosno ukinuti dobnu granicu. Nije prihvaćen Ne prihvaća. Predlagatelj zakona od 18 godina za korisnike usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, videći pratitelj i komunikacijski posrednik definirao je sukladno Konvenciji o pravima djeteta i odredio da se usluga odnosi na punoljetne osobe odnosno starije od 18 godina uzimajući u obzir načela neovisnog življenja.
223 Erik Balija c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 9. Smatram da je IZUZETNO VAŽNO i potrebno, svakom korisniku O.A. na vještačenju ponaosob i individualno pristupiti individualno Također smatram da treba ukolniti ograničenje 18 godina, kao i u članku 3 gdje sam dao obrazloženje zbog čega Djelomično prihvaćen Usluga osobne asistencije uključuju potrebe svih korisničkih skupina, a Listom procjene potreba individualno će se utvrditi aktivnosti u kojima će se pružati podrška za pojedinu korisničku skupinu. Ne prihvaća uklanjanje dobne granice, predlagatelj zakona dobnu granicu od 18 godina za korisnike usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, videći pratitelj i komunikacijski posrednik definirao je sukladno Konvenciji o pravima djeteta i odredio da se usluga odnosi na punoljetne osobe odnosno starije od 18 godina uzimajući u obzir načela neovisnog življenja.
224 IVAN MIŠKOVIĆ c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 9. Ovaj članak prisiljava (pogotovo samohrane) roditelje maloljetne djece s invaliditetom da žive od socijalne pomoći. Ponavljam, ne da primaju socijalnu pomoć, nego da žive od nje. - Za to je i uvelike zaslužan propis koji roditeljima sa statusom njegovatelja brani (pravo na) rad/zaposlenje. Nije prihvaćen Ne prihvaća uklanjanje dobne granice, predlagatelj zakona dobnu granicu od 18 godina za korisnike usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, videći pratitelj i komunikacijski posrednik definirao je sukladno Konvenciji o pravima djeteta i odredio da se usluga odnosi na punoljetne osobe odnosno starije od 18 godina uzimajući u obzir načela neovisnog življenja. Nacrtom prijedloga zakona o osobnoj asistenciji korištenje prava na rad s polovicom punog radnog vremena roditelja djeteta s teškoćama u razvoju nakon navršene 18. godine života djeteta nije prepreka za priznavanje na uslugu osobne asistencije. Također u članku 10. stavku 1. podstavka 3. Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati će se iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno.
225 Branko Mažić c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 9. Smatram da je IZUZETNO VAŽNO i potrebno, svakom korisniku O.A. na vještačenju ponaosob i individualno pristupiti kako bi se u što većoj mjeri zadovoljile stvarne potrebe svakog korisnika u suprotnom se bojim da neće biti pravedno, dobro i pošteno. Konkretno; ja sam 1000%-ni invalid imam 61 godinu potpuno sam i u svakom pogledu jako ovisan o usluzi O.A. koju trenutno koristim 8 sati dnevno. Trenutno živim u selu Orešcu u staroj 55 g. trošnoj obiteljskoj kući, sa starim 86 g. jedva pokretnim i bolesnim ocem. Kao takvom i u tim uvjetima, meni je asistent NEOPHODAN i to 8 "dnevno" 24/365 dana u godini ali tako što mi treba svakodnevno i to; 4 sata do podne od 7-11h za ustajanje, unos drva loženje, kuhanje ručka, osobna higijena, skidanje i oblačenje, smještaj u kolica, hranjenje, piće, pranje suđa, odlazak u trgovinu, pomoć kod računala, ostale pomoći, čišćenje i pranje podova, transfer kolica-krevet, presvlačenje i sl. 3 sata poslijepodne u večer od 14-15 17-18 20-21h za piće, hranjenje, pozicioniranje u kolicima, druženje, kuhanje kava ili čaj, i još ponešto po potrebi. 2× po 30 minuta noću zbog okretanja, pijenja, wc-a otkrivanja-pokrivanja, terapije i sl. Vidljivo je dakle da je i za takvog invalida od 100% 8 sati sasvim dovoljno, da se "pokriju" sve njegove potrebe u 24 sata na dan 365 dana u godini stim da bi plača za takvog O.A. OBAVEZNO morala pratiti prosječnu plaću u RH što bi vjerujem bilo sasvim dovoljno i stimulativno za sve O.A. Primljeno na znanje Usluga osobne asistencije uključuju potrebe svih korisničkih skupina, a Listom procjene potreba individualno će se utvrditi aktivnosti u kojima će se pružati podrška za pojedinu korisničku skupinu. Pružatelj usluge osobne asistencije čiji je osnivač Republika Hrvatska uslugu pruža u mreži usluge osobne asistencije po cijeni koja se utvrđuje odlukom o utvrđivanju cijene usluge osobne asistencije koju donosi ministar i javno se objavljuje na mrežnoj stranici Ministarstva. Za pružatelja usluge osobne asistencije čiji osnivač nije Republika Hrvatska, a koji uslugu osobne asistencije pruža u mreži usluge osobne asistencije, cijena usluge utvrđuje se ugovorom o pružanju usluge s Ministarstvom. Metodologiju za utvrđivanje cijena socijalnih usluga, koje se pružaju u mreži usluge osobne asistencije, pravilnikom propisuje ministar. Planiranim povećanjem ukupne cijene sata pružene usluge osigurat će se i povećanje plaće radnika koji će pružati uslugu.
226 Siniša Bosanac c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 9. Također izbrisati ograničenje od 18 godina. Obrazložio sam uz komentar na članak 3 prijedloga zakona. Nije prihvaćen Ne prihvaća. Predlagatelj zakona dobnu granicu od 18 godina za korisnike usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, videći pratitelj i komunikacijski posrednik definirao je sukladno Konvenciji o pravima djeteta i odredio da se usluga odnosi na punoljetne osobe odnosno starije od 18 godina uzimajući u obzir načela neovisnog življenja.
227 UDRUGA OBITELJI DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I OSOBA S INVALIDITETOM "SJENA" c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 9. Čl. 9. ….Pravo na uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent priznaje se osobi koja je navršila 18 godina… Zbog čega korisnici usluge odnosno mogući stjecatelji prava nisu i djeca s teškoćama u  razvoju? Odnosno maloljetne osobe s invaliditetom? Nije prihvaćen Ne prihvaća. Predlagatelj zakona od 18 godina za korisnike usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, videći pratitelj i komunikacijski posrednik definirao je sukladno Konvenciji o pravima djeteta i odredio da se usluga odnosi na punoljetne osobe odnosno starije od 18 godina uzimajući u obzir načela neovisnog življenja.
228 Andrijana Žderić c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 10. Članak 10. Pravo na uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent ne može ostvariti osoba: - koja ostvaruje uslugu pomoći u kući temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi ili drugog propisa - koja je sklopila ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, osim u slučaju pokretanja postupka za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništaj ugovora - koja se nalazi u istražnom zatvoru ili na izdržavanju kazne zatvora - koja ostvaruje uslugu osobne asistencije koju pruža videći pratitelj. RT GI "Pomozimo djeci s invaliditetom" Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 2. Pravilnikom o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/22) definiran je obuhvat sadržaja usluge organiziranog stanovanja te usluge smještaja. Smještaj je usluga kojom se korisniku pruža intenzivna skrb i zadovoljavanje osnovnih životnih potreba kada to nije moguće osigurati u obitelji i pružanjem drugih socijalnih usluga, a smještajem se osigurava stanovanje i organizirane aktivnosti tijekom dana uz stalnu stručnu i drugu pomoć i potporu u osiguravanju osnovnih i dodatnih životnih potreba koje ne mogu biti zadovoljene u obitelji. Organizirano stanovanje je socijalna usluga kojom se osigurava stanovanje u stambenoj jedinici uz stalnu ili povremenu stručnu i drugu pomoć i potporu u osiguravanju osnovnih životnih potreba te socijalnih, radnih, kulturnih, obrazovnih, rekreacijskih i drugih potreba radi uspostavljanja i održavanja njihovih socijalnih uloga, izjednačavanja njihovih mogućnosti, poboljšanja kvalitete života, poticanja aktivnog i samostalnog življenja te socijalnog uključivanja, ovisno o potrebama korisnika. Napominjemo da podrška u organiziranom stanovanju uključuje: razvijanje vještina i podršku u samostalnoj brizi o vlastitoj prehrani, pomoć, pružanje podrške i uvježbavanje vještina pri pripremanju obroka odnosno priprema obroka; pomoć, pružanje podrške i uvježbavanje vještina u održavanju higijene posuđa i namirnica; poticanje i uvježbavanje u samostalnoj brizi o osobnoj higijeni, osobnom izgledu i urednosti; pomoć pri snalaženju u vremenu i prostoru; razvijanje i poticanje radnih navika; podrška korisnicima u sudjelovanju u radnim aktivnostima u lokalnoj zajednici, poticanje društveno prihvatljivog ponašanja korisnika; motivacija i razvijanje interesa, želja, inicijativnosti i kreativnosti, pružanje podrške u svakodnevnim životnim situacijama. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno. Prihvaća se komentar koji se odnosi na članak 10. stavak 1. podstavak 5. te se isti briše, a u Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji dodaje se odredba kojom će se propisati mirovanje prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od 30 dana, odnosno prestanak prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od šest mjeseci.
229 Hrvatska zajednica za Down sindrom c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 10. Predlažemo brisanje podstavki 1,3 i 5 u čl. 10, naime definirane su u članku 30. Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 1. Usluga pomoći u kući sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi usmjerena je na podmirivanje svakodnevnih životnih potreba: organiziranje prehrane, obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene i/ili zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba čime se preklapa s uslugom osobne asistencije. Osobe koje zahtijevaju veći stupanj podrške a udovoljavaju uvjetima za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije imat će mogućnost izbora usluge koja im je potrebna. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno. Prihvaća se komentar koji se odnosi na članak 10. stavak 1. podstavak 5. te se isti briše, a u Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji dodaje se odredba kojom će se propisati mirovanje prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od 30 dana, odnosno prestanak prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od šest mjeseci.
230 Udruga osoba oštećenog sluha Vukovarsko-srijemske županije i Grada Vinkovaca c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 10. Predlažemo obrisati alineje: "- koja ostvaruje uslugu pomoći u kući temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi ili drugog propisa", " - čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi" i "- koja je na liječenju i/ili rehabilitaciji u zdravstvenoj ustanovi, a koja ima članove obitelji koji joj mogu pružiti podršku" budući su iste definirane u članku 30. Zakona. Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 1. Usluga pomoći u kući sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi usmjerena je na podmirivanje svakodnevnih životnih potreba: organiziranje prehrane, obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene i/ili zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba čime se preklapa s uslugom osobne asistencije. Osobe koje zahtijevaju veći stupanj podrške a udovoljavaju uvjetima za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije imat će mogućnost izbora usluge koja im je potrebna. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno. Prihvaća se komentar koji se odnosi na članak 10. stavak 1. podstavak 5. te se isti briše, a u Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji dodaje se odredba kojom će se propisati mirovanje prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od 30 dana, odnosno prestanak prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od šest mjeseci.
231 Ivan Prgomet c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 10. Molim vas za odgovor dali ovo znači da ću ja dobiti asistenta na samo 4 sata dnevno ? To jest da ću izgubiti 4 sata. A fino sam rekao na raspravi da 3 sata potrošim samo na oblačenje i stavljanje u kolica i obrnuto.NE SLAŽEM SE SA OVIM DOLJE JER TREBAM OSOBNOG ASISTENTA 8 SATI DNEVNO.I RODITELJA NJEGOVATELJA U čl. 30. dodati st. (5) koji treba glasiti: „Osobi čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi može se priznati četiri sata usluge osobne asistencije na temelju individualne procjene korisnika.“ Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno.
232 UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH OSOBA GRADA SPLITA I ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 10. Predlažemo obrisati alineje: "- koja ostvaruje uslugu pomoći u kući temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi ili drugog propisa", " - čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi" i "- koja je na liječenju i/ili rehabilitaciji u zdravstvenoj ustanovi, a koja ima članove obitelji koji joj mogu pružiti podršku" budući su iste definirane u članku 30. Zakona. Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 1. Usluga pomoći u kući sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi usmjerena je na podmirivanje svakodnevnih životnih potreba: organiziranje prehrane, obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene i/ili zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba čime se preklapa s uslugom osobne asistencije. Osobe koje zahtijevaju veći stupanj podrške a udovoljavaju uvjetima za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije imat će mogućnost izbora usluge koja im je potrebna. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno. Prihvaća se komentar koji se odnosi na članak 10. stavak 1. podstavak 5. te se isti briše, a u Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji dodaje se odredba kojom će se propisati mirovanje prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od 30 dana, odnosno prestanak prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od šest mjeseci.
233 ZAJEDNICA SAVEZA OSOBA S INVALIDITETOM HRVATSKE - SOIH c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 10. U čl. 10. brisati podstavke 1, 3 i 5 (prijedlog zamjene dat je u članku 30). Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 1. Usluga pomoći u kući sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi usmjerena je na podmirivanje svakodnevnih životnih potreba: organiziranje prehrane, obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene i/ili zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba čime se preklapa s uslugom osobne asistencije. Osobe koje zahtijevaju veći stupanj podrške a udovoljavaju uvjetima za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije imat će mogućnost izbora usluge koja im je potrebna. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno. Prihvaća se komentar koji se odnosi na članak 10. stavak 1. podstavak 5. te se isti briše, a u Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji dodaje se odredba kojom će se propisati mirovanje prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od 30 dana, odnosno prestanak prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od šest mjeseci.
234 SUZANA ČELIĆ c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 10. Predlažemo da osobe koje koriste uslugu pomoći u kući, sukladno dobivenoj pomoći u kući smanji se broj sati usluge osobne asistencije. Predlažem iznimke u ovom članku: U slučaju da je samohrani roditelj njegovatelj/u slučaju da uz njegovatelja člana obitelji nema drugih članova obitelji koji mu mogu pružiti podršku/u slučaju da ne koristi usluge cjelodnevnog ili poludnevnog boravka/ u slučaju da nije uključen u sustav obrazovanja/ u slučaju da mu nije omogućeno uključivanje kroz druge sustave priznaje se pravo na maksimalno 4 sata rada osobnog asistenta, bez obzira na stupanj oštećenja i broj sati iz čl. 30“. Upravo zbog navedenih situacija potrebna je individualna procjena potreba, ovisno o uvjetima u kojima osoba živi. Ukoliko da se ne može odobriti prijedlog da status roditelja njegovatelja/njegovatelja ima navedene iznimke i ostane isključujući - smatramo da osoba s invaliditetom sama mora imati mogućnost biranja želi li osobnog asistenta ili da mu član obitelji bude njegovatelj i da se to definira u zakonu. Primjer; osoba trenutno ima člana obitelji koji je njegovatelj, da uđe u procjenu za ostvarivanje prava usluge OA i da OSI može odlučiti koje pravo želi, a ne da ga ovaj stavak isključuje automatski. Slažemo se s tim samo u slučaju da je to privremeno oduzimanje prava na OA dok je u zdravstvenoj ustanovi, no da mu se pravo vraća bez ponovnog postupka odobravanja. Isto tako za vrijeme rehabilitacije osobe OSI imaju pravo na pratnju, pa ukoliko OA pristane treba to omogućiti i regulirati. Treba voditi računa o radnom statusu osobnog asistenta za vrijeme liječenja/rehabilitacije, da se ne mora otkazivati ugovor o radu. Kod osoba s MS-om odlasci u bolnicu, pogoršanja bolesti su nažalost česta i treba se regulirati i zaštiti i radna prava osobnog asistenta u tim slučajevima. Treba urediti pitanje naknade plaće OA za vrijeme rehabilitacije odnosno liječenja ukoliko ga poslodavac ne može prerasporediti na drugo radno mjesto ili nema pravo na godišnji odmor koji u tom slučaju može koristiti. Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 1. Usluga pomoći u kući sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi usmjerena je na podmirivanje svakodnevnih životnih potreba: organiziranje prehrane, obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene i/ili zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba čime se preklapa s uslugom osobne asistencije. Osobe koje zahtijevaju veći stupanj podrške a udovoljavaju uvjetima za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije imat će mogućnost izbora usluge koja im je potrebna. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno. U ostalim slučajevima korisnik će imati mogućnost izbora između korištenja usluge osobne asistencije i prava na status roditelja njegovatelja/njegovatelja. Prihvaća se komentar koji se odnosi na članak 10. stavak 1. podstavak 5. te se isti briše, a u Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji dodaje se odredba kojom će se propisati mirovanje prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od 30 dana, odnosno prestanak prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od šest mjeseci. Donošenjem Zakona o osobnoj asistenciji će se osobama s invaliditetom dati mogućnost izbora između usluge osobne asistencije i statusa roditelja njegovatelja. Također, u ovom odgovoru je već navedena i iznimka u kojem slučaju će se usluga osobne asistencije priznati i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja. Prihvaća se komentar koji se odnosi na članak 10. stavak 1. podstavak 5. te se isti briše, a u Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji dodaje se odredba kojom će se propisati mirovanje prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od 30 dana, odnosno prestanak prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od šest mjeseci. Ne prihvaća se komentar na čl. 10. st. 5. s obzirom da radno-pravni odnos između poslodavca i radnika nije predmet uređenje ovog Zakona.
235 Društvo multiple skleroze Šibensko-kninske županije c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 10. Predlažemo da osobe koje koriste uslugu pomoći u kući, sukladno dobivenoj pomoći u kući smanji se broj sati usluge osobne asistencije. Predlažem iznimke u ovom članku: U slučaju da je samohrani roditelj njegovatelj/u slučaju da uz njegovatelja člana obitelji nema drugih članova obitelji koji mu mogu pružiti podršku/u slučaju da ne koristi usluge cjelodnevnog ili poludnevnog boravka/ u slučaju da nije uključen u sustav obrazovanja/ u slučaju da mu nije omogućeno uključivanje kroz druge sustave priznaje se pravo na maksimalno 4 sata rada osobnog asistenta, bez obzira na stupanj oštećenja i broj sati iz čl. 30“. Upravo zbog navedenih situacija potrebna je individualna procjena potreba, ovisno o uvjetima u kojima osoba živi. Ukoliko da se ne može odobriti prijedlog da status roditelja njegovatelja/njegovatelja ima navedene iznimke i ostane isključujući - smatramo da osoba s invaliditetom sama mora imati mogućnost biranja želi li osobnog asistenta ili da mu član obitelji bude njegovatelj i da se to definira u zakonu. Primjer; osoba trenutno ima člana obitelji koji je njegovatelj, da uđe u procjenu za ostvarivanje prava usluge OA i da OSI može odlučiti koje pravo želi, a ne da ga ovaj stavak isključuje automatski. Slažemo se s tim samo u slučaju da je to privremeno oduzimanje prava na OA dok je u zdravstvenoj ustanovi, no da mu se pravo vraća bez ponovnog postupka odobravanja. Isto tako za vrijeme rehabilitacije osobe OSI imaju pravo na pratnju, pa ukoliko OA pristane treba to omogućiti i regulirati. Treba voditi računa o radnom statusu osobnog asistenta za vrijeme liječenja/rehabilitacije, da se ne mora otkazivati ugovor o radu. Kod osoba s MS-om odlasci u bolnicu, pogoršanja bolesti su nažalost česta i treba se regulirati i zaštiti i radna prava osobnog asistenta u tim slučajevima. Treba urediti pitanje naknade plaće OA za vrijeme rehabilitacije odnosno liječenja ukoliko ga poslodavac ne može prerasporediti na drugo radno mjesto ili nema pravo na godišnji odmor koji u tom slučaju može koristiti. Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 1. Usluga pomoći u kući sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi usmjerena je na podmirivanje svakodnevnih životnih potreba: organiziranje prehrane, obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene i/ili zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba čime se preklapa s uslugom osobne asistencije. Osobe koje zahtijevaju veći stupanj podrške a udovoljavaju uvjetima za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije imat će mogućnost izbora usluge koja im je potrebna. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno. U ostalim slučajevima korisnik će imati mogućnost izbora između korištenja usluge osobne asistencije i prava na status roditelja njegovatelja/njegovatelja. Prihvaća se komentar koji se odnosi na članak 10. stavak 1. podstavak 5. te se isti briše, a u Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji dodaje se odredba kojom će se propisati mirovanje prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od 30 dana, odnosno prestanak prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od šest mjeseci. Donošenjem Zakona o osobnoj asistenciji će se osobama s invalidtetom dati mogućnost izbora između usluge osobne asistencije i statusa roditelja njegovatelja. Također, u ovom odgovoru je već navedena i iznimka u kojem slučaju će se usluga osobne asistencije priznati i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja. Prihvaća se komentar koji se odnosi na članak 10. stavak 1. podstavak 5. te se isti briše, a u Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji dodaje se odredba kojom će se propisati mirovanje prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od 30 dana, odnosno prestanak prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od šest mjeseci. Ne prihvaća se komentar na čl. 10. st. 5. s obzirom da radno-pravni odnos između poslodavca i radnika nije predmet uređenje ovog Zakona.
236 Marina Bura c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 10. obzirom da osobe s invaliditetom koje imaju roditelja njegovatelja najčešće jesu osobe s povećanim opsegom potreba za pomoć drugih osoba najčešće 16-24h dnevno, 7 dana u tjednu, diskriminatorno je prema roditeljima očekivati da svu obvezu preuzmu na sebe bez slobodna dana za odmor, bolovanja, godišnji te prava na plaćeni rad izvan doma u mogućem opsegu. Nužno je uvesti više osoba. Dakle, uključiti osobne asistente/asistenta_icu. Isto tako, time se tu kategoriju osoba sa invaliditetom zakida za pravo na samostalno odlučivanje sa kime će barem dio dana u tjednu moći provoditi vrijeme, da sami odlučuju kako će im u tom periodu dan sa asistentom_icom izgledati, čime ih se zakida i za socijalizaciju, neovisan život u skladu sa njihovim mogućnostima te društveni život neovisno o volji roditelja. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno.
237 Mario c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 10. čl. 10. st 3. treba maknuti. roditelj njegovatelj treba odmor, a za to vrijeme OA će biti s OSI. sam zakon o socijalnoj skrbi kaže da OSI može izbivati van kuće 20h ako je roditelju priznat status njegovatelja, a to vrijeme će provesti s OA Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno.
238 ANA ALAPIĆ c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 10. Nužno je maknuti ograničenja da uslugu OA ne može ostvariti OSI koja ima roditelja njegovatelja/njegovatelja jer nije realno očekivati da će njegovatelj tu uslugu izvršavati od 0-24 h bez trenutka odmora. Također OSI mora imati vrijeme odmaka od roditelja za socijalizaciju s drugim ljudima, za odlazak u kino, grad, s društvom bez pratnje roditelja. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno.
239 Iva Mlinarić c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 10. Članak 10. st. 1. toč. 8 diskriminira slijepe osobe, stoga ju je potrebno ukloniti. Postoje članovi koji uz sljepoću, kao prioritetni invaliditet imaju i druga oštećenja te odgovaraju uvjetima za ostvarenje prava na osobnog asistenta npr. dva sata dnevno, a čije su potrebe za videćim pratiteljem također neophodne. Osobni asistent ne radi uslugu videćeg pratitelja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog za brisanje članka 10. st. 1. toč. 8. Slijepa osoba, koja i pored sljepoće ima i druga funkcionalna oštećenja temeljem kojih će ostvariti pravo na uslugu osobnog asistenta, uslugu pratnje pružat će osobni asistent u okviru usluge osobne asistencije.
240 NEVENKA FUCHS c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 10. Svi korisnici bi pod istim kriterijima trebali ostvarivati pravo na uslugu osobne asistencije bez obzira radi li se o roditeljima koji imaju status njegovatelja ili roditelji koji rade pola radnog vremena. Naime, prema čl. 23. st. 2. trenutno važećeg Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, roditelji djece s težim smetnjama u razvoju mogu koristiti pravo na rad s polovicom punog radnog vremena, s posebnim naglaskom na nastavak korištenja navedenog prava i nakon navršene 8. godine djetetova života (dok ta potreba traje, a to može biti i nakon 18. godine). Iako to u ovom Nacrtu Zakona nigdje nije izričito propisano na taj način, nadamo se da ne postoji mogućnost tumačenja bilo koje odredbe Zakona prema kojoj bi djeci navedene kategorije roditelja bila uskraćena mogućnost usluge osobne asistencije. Ovdje bi usluga osobne asistencije bila od velike koristi, a pogotovo: - u slučajevima gdje je dijete izašlo iz obrazovnog sustava - gdje djeca s težim stupnjem invaliditeta moraju ostati doma, a roditelj mora raditi. Bilo kakvo uskraćivanje usluge osobne asistencije u takvim slučajevima, moglo bi dovesti do toga da su roditelji prisiljeni dati otkaz, odnosno dovelo bi u pitanje njihovo pravo na rad i slobodu rada (čl. 55. Ustava RH). U ovom slučaju prava korisnika odnosno djece roditelja čiji roditelji imaju status njegovatelja moraju biti izjednačena sa pravima korisnika odnosno djece roditelja koji rade. Korisnici bi trebali imati pravo na OA obzirom na njihov stupanj invaliditeta isto kao što bi i roditelj trebao imati pravo na rad. Sve ostalo bi dovelo u pitanje deinstitucionlizacije koja se kroz projekte financirane iz EU fondova pokušava provesti u našoj zemlji. Naime uskraćivanje OA osobama (djeci )čiji roditelji imaju status njegovatelja ili korisnici odnosno (djeca) čiji roditelji koriste pravo na rad (pola radnog vremena) s vremenom kada im godine više ne budu dozvoljavale da se brinu o svojoj djeci biti smještene u institucije. OA je jedini način čija praksa je kroz godine provođenja usluge osobne asistencije pokazala kao primjer dobre prakse, a to je kako zadržati obitelj zajedno. Samohrani roditelji su još u težoj situaciji ili roditelji koji rade na pola radnog vremena, a dijagnoza njihovog djeteta zahtjeva da bude kod kuće, a ne u nekoj Obrazovnoj ustanovi. Usluga OA je jedina usluga koja tom roditelju omogućava da radi na pola radnog vremena, a njegovo dijete ima osigurano vrijeme i ima socijalno-integrirani život u zajednici. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno. Korištenje prava na rad s polovicom punog radnog vremena roditelja djeteta s teškoćama u razvoju nakon navršene 18. godine života djeteta nije prepreka za priznavanje na uslugu osobne asistencije.
241 Savez društava distrofičara Hrvatske c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 10. Brisati podstavke 1, 3 i 5 Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 1. Usluga pomoći u kući sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi usmjerena je na podmirivanje svakodnevnih životnih potreba: organiziranje prehrane, obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene i/ili zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba čime se preklapa s uslugom osobne asistencije. Osobe koje zahtijevaju veći stupanj podrške a udovoljavaju uvjetima za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije imat će mogućnost izbora usluge koja im je potrebna. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno. Prihvaća se komentar koji se odnosi na članak 10. stavak 1. podstavak 5. te se isti briše, a u Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji dodaje se odredba kojom će se propisati mirovanje prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od 30 dana, odnosno prestanak prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od šest mjeseci.
242 HRVATSKI SAVEZ GLUHIH I NAGLUHIH c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 10. PRedlažemo obrisati alineje: "- koja ostvaruje uslugu pomoći u kući temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi ili drugog propisa", " - čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi" i "- koja je na liječenju i/ili rehabilitaciji u zdravstvenoj ustanovi, a koja ima članove obitelji koji joj mogu pružiti podršku" budući su iste definirane u članku 30. Zakona. Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 1. Usluga pomoći u kući sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi usmjerena je na podmirivanje svakodnevnih životnih potreba: organiziranje prehrane, obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene i/ili zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba čime se preklapa s uslugom osobne asistencije. Osobe koje zahtijevaju veći stupanj podrške a udovoljavaju uvjetima za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije imat će mogućnost izbora usluge koja im je potrebna. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno. Prihvaća se komentar koji se odnosi na članak 10. stavak 1. podstavak 5. te se isti briše, a u Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji dodaje se odredba kojom će se propisati mirovanje prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od 30 dana, odnosno prestanak prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od šest mjeseci.
243 Damir Herega c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 10. U čl. 10. brisati podstavke 1, 3 i 5 (definirane su u članku 30). Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 1. Usluga pomoći u kući sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi usmjerena je na podmirivanje svakodnevnih životnih potreba: organiziranje prehrane, obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene i/ili zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba čime se preklapa s uslugom osobne asistencije. Osobe koje zahtijevaju veći stupanj podrške a udovoljavaju uvjetima za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije imat će mogućnost izbora usluge koja im je potrebna. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno. Prihvaća se komentar koji se odnosi na članak 10. stavak 1. podstavak 5. te se isti briše, a u Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji dodaje se odredba kojom će se propisati mirovanje prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od 30 dana, odnosno prestanak prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od šest mjeseci.
244 Nada Pišonić c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 10. Predlažemo da osobe koje koriste uslugu pomoći u kući ne budu isključene od usluge osobne asistencije jer se osobni asistenti bave prvenstveno osobom s invaliditetom i njenim osobnim potrebama. Ako koristi uslugu pomoći u kući na osnovu drugih propisa, predlažemo da joj se smanji broj sati usluge osobne asistencije. Predlažemo iznimke u ovom članku: - U slučaju da je samohrani roditelj njegovatelj/u slučaju da uz njegovatelja člana obitelji nema drugih članova obitelji koji mu mogu pružiti podršku/u slučaju da ne koristi usluge cjelodnevnog ili poludnevnog boravka/ u slučaju da nije uključen u sustav obrazovanja/ u slučaju da mu nije omogućeno uključivanje kroz druge sustave, prizna se pravo na barem 4 sata rada osobnog asistenta, bez obzira na stupanj oštećenja i broj sati iz čl. 30. Upravo zbog navedenih situacija potrebna je individualna procjena potreba, ovisno o uvjetima u kojima osoba živi. Ukoliko se ne može odobriti prijedlog da status roditelja njegovatelja/njegovatelja ima navedene iznimke i ostane isključujući, smatramo da OSI sama mora imati mogućnost biranja želi li osobnog asistenta ili da mu član obitelji bude njegovatelj i da se to definira u zakonu. Primjer; osoba trenutno ima člana obitelji koji je njegovatelj, da uđe u procjenu za ostvarivanje prava usluge OA i da OSI može odlučiti koje pravo želi, a ne da ga ovaj stavak isključuje automatski. Što se tiče boravka OSI dok je u zdravstvenoj ustanovi i rehabilitaciji, smatramo da treba definirati status OA za vrijeme ovakvih slučajeva, odnosno da se OSI ne ukida u potpunosti pravo, već da se ono nastavlja nakon prolaska situacije, bez ponovnog postupka odobravanja. Isto tako za vrijeme rehabilitacije osobe OSI imaju pravo na pratnju pa ukoliko OA pristane pratiti OSI na rehabilitaciju, treba to omogućiti i regulirati. Treba voditi računa o radnom statusu osobnog asistenta za vrijeme liječenja/rehabilitacije, da se ne mora otkazivati ugovor o radu. Kod osoba s MS-om odlasci u bolnicu i pogoršanja bolesti su nažalost česta te treba regulirati i zaštiti i radna prava osobnog asistenta u tim slučajevima. Također treba urediti pitanje naknade plaće OA za vrijeme rehabilitacije odnosno liječenja ukoliko ga poslodavac ne može prerasporediti na drugo radno mjesto ili nema pravo na godišnji odmor, koji u tom slučaju može koristiti. Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 1. Usluga pomoći u kući sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi usmjerena je na podmirivanje svakodnevnih životnih potreba: organiziranje prehrane, obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene i/ili zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba čime se preklapa s uslugom osobne asistencije. Osobe koje zahtijevaju veći stupanj podrške a udovoljavaju uvjetima za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije imat će mogućnost izbora usluge koja im je potrebna. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno. U ostalim slučajevima korisnik će imati mogućnost izbora između korištenja usluge osobne asistencije i prava na status roditelja njegovatelja/njegovatelja. Prihvaća se komentar koji se odnosi na članak 10. stavak 1. podstavak 5. te se isti briše, a u Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji dodaje se odredba kojom će se propisati mirovanje prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od 30 dana, odnosno prestanak prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od šest mjeseci. Prihvaća se komentar koji se odnosi na članak 10. stavak 1. podstavak 5. te se isti briše, a u Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji dodaje se odredba kojom će se propisati mirovanje prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od 30 dana, odnosno prestanak prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od šest mjeseci. Ne prihvaća se komentar na čl. 10. st. 5. s obzirom da radno-pravni odnos između poslodavca i radnika nije predmet uređenje ovog Zakona.
245 Društvo multiple skleroze Varaždinske županije c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 10. Predlažemo da osobe koje koriste uslugu pomoći u kući, sukladno dobivenoj pomoći u kući smanji se broj sati usluge osobne asistencije. Predlažem iznimke u ovom članku: U slučaju da je samohrani roditelj njegovatelj/u slučaju da uz njegovatelja člana obitelji nema drugih članova obitelji koji mu mogu pružiti podršku/u slučaju da ne koristi usluge cjelodnevnog ili poludnevnog boravka/ u slučaju da nije uključen u sustav obrazovanja/ u slučaju da mu nije omogućeno uključivanje kroz druge sustave priznaje se pravo na maksimalno 4 sata rada osobnog asistenta, bez obzira na stupanj oštećenja i broj sati iz čl. 30“. Upravo zbog navedenih situacija potrebna je individualna procjena potreba, ovisno o uvjetima u kojima osoba živi. Ukoliko da se ne može odobriti prijedlog da status roditelja njegovatelja/njegovatelja ima navedene iznimke i ostane isključujući - smatramo da osoba s invaliditetom sama mora imati mogućnost biranja želi li osobnog asistenta ili da mu član obitelji bude njegovatelj i da se to definira u zakonu. Primjer; osoba trenutno ima člana obitelji koji je njegovatelj, da uđe u procjenu za ostvarivanje prava usluge OA i da OSI može odlučiti koje pravo želi, a ne da ga ovaj stavak isključuje automatski. Slažemo se s tim samo u slučaju da je to privremeno oduzimanje prava na OA dok je u zdravstvenoj ustanovi, no da mu se pravo vraća bez ponovnog postupka odobravanja. Isto tako za vrijeme rehabilitacije osobe OSI imaju pravo na pratnju, pa ukoliko OA pristane treba to omogućiti i regulirati. Treba voditi računa o radnom statusu osobnog asistenta za vrijeme liječenja/rehabilitacije, da se ne mora otkazivati ugovor o radu. Kod osoba s MS-om odlasci u bolnicu, pogoršanja bolesti su nažalost česta i treba se regulirati i zaštiti i radna prava osobnog asistenta u tim slučajevima. Treba urediti pitanje naknade plaće OA za vrijeme rehabilitacije odnosno liječenja ukoliko ga poslodavac ne može prerasporediti na drugo radno mjesto ili nema pravo na godišnji odmor koji u tom slučaju može koristiti. Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 1. Usluga pomoći u kući sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi usmjerena je na podmirivanje svakodnevnih životnih potreba: organiziranje prehrane, obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene i/ili zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba čime se preklapa s uslugom osobne asistencije. Osobe koje zahtijevaju veći stupanj podrške a udovoljavaju uvjetima za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije imat će mogućnost izbora usluge koja im je potrebna. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno. U ostalim slučajevima korisnik će imati mogućnost izbora između korištenja usluge osobne asistencije i prava na status roditelja njegovatelja/njegovatelja. Prihvaća se komentar koji se odnosi na članak 10. stavak 1. podstavak 5. te se isti briše, a u Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji dodaje se odredba kojom će se propisati mirovanje prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od 30 dana, odnosno prestanak prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od šest mjeseci. Prihvaća se komentar koji se odnosi na članak 10. stavak 1. podstavak 5. te se isti briše, a u Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji dodaje se odredba kojom će se propisati mirovanje prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od 30 dana, odnosno prestanak prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od šest mjeseci. Ne prihvaća se komentar na čl. 10. st. 5. s obzirom da radno-pravni odnos između poslodavca i radnika nije predmet uređenje ovog Zakona.
246 JANKO EHRLICH ZDVORAK c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 10. Stavak 2. Obzirom da osobe čiji roditelji imaju pravo na status roditelja – njegovatelja ili imaju njegovatelja su osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta – njima često treba pomoć 24/7 što ne može zadovoljiti samo jedna osoba – i opet se radi o tome da jedno pravo isključuje drugo, a osobama s invaliditetom se time smanjuje kvaliteta života i mogućnost samoodlučivanja jer neće imati dovoljnu pomoć koja bi zadovoljila sve njihove potrebe i, u konačnici, biti će osuđene na odlazak u institucije (npr. domove za stare i nemoćne osobe). Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno.
247 JANKO EHRLICH ZDVORAK c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 10. Stavak 1. Nije u redu da jedno pravo isključuje drugo – osobama koje imaju pomoć u kući (ako se tu misli na gerontodomaćice i sl.) sama ta pomoć nije dovoljna jer taj posao obuhvaća samo pomoć u kućanskim poslovima, a i to ne svaki dan i ne uvijek samo jednoj osobi. Jedino, ukoliko osoba ostvaruje uslugu pomoći u kući, onda bi se broj sati usluge osobne asistencije mogao umanjiti razmjerno tome. Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 1. Usluga pomoći u kući sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi usmjerena je na podmirivanje svakodnevnih životnih potreba: organiziranje prehrane, obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene i/ili zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba čime se preklapa s uslugom osobne asistencije. Osobe koje zahtijevaju veći stupanj podrške a udovoljavaju uvjetima za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije imat će mogućnost izbora usluge koja im je potrebna.
248 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 10. PRIJEDLOG: brisati alineje 1, 3, 4., 6., 8. Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 1. Usluga pomoći u kući sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi usmjerena je na podmirivanje svakodnevnih životnih potreba: organiziranje prehrane, obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene i/ili zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba čime se preklapa s uslugom osobne asistencije. Osobe koje zahtijevaju veći stupanj podrške a udovoljavaju uvjetima za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije imat će mogućnost izbora usluge koja im je potrebna. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno. Prihvaća se brisanje zapreke za ostvarivanje prava koja se odnosi na ugovor o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju. Ne prihvaća se prijedlog za brisanje članka 10. st. 1. toč. 8. Slijepa osoba, koja i pored sljepoće ima i druga funkcionalna oštećenja temeljem kojih će ostvariti pravo na uslugu osobnog asistenta, uslugu pratnje pružat će osobni asistent u okviru usluge osobne asistencije.
249 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 10. - koja je na liječenju i/ili rehabilitaciji u zdravstvenoj ustanovi, a koja ima članove obitelji koji joj mogu pružiti podršku – DODATI „… na dugotrajnom liječenju ili rehabilitaciji…“ PRIJEDLOG uz al.5. – potrebno je definirati dugotrajno kao npr. duže od 2 mjeseca i sl.) Prihvaćen Prihvaća se komentar koji se odnosi na članak 10. stavak 1. podstavak 5. te se isti briše, a u Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji dodaje se odredba kojom će se propisati mirovanje prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od 30 dana, odnosno prestanak prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od šest mjeseci.
250 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 10. KOMENTAR uz al.8. - nejasno je zbog čega bi usluga osobne asistencije bila onemogućena osobi kojoj uslugu pruža videći pratitelj, a takvog ograničenja nema kod usluge komunikacijskog posrednika za gluhe. Ne može se unaprijed ograničiti istovremeno korištenje obje vrste osobnog asistenta u okolnosti dodatnog invaliditeta slijepe ili gluhe osobe, koja će trebati različite oblike pomoći. Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog za brisanje članka 10. st. 1. toč. 8. Slijepa osoba, koja i pored sljepoće ima i druga funkcionalna oštećenja temeljem kojih će ostvariti pravo na uslugu osobnog asistenta, uslugu pratnje pružat će osobni asistent u okviru usluge osobne asistencije.
251 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 10. IZA ČL.10.ST.1. al.2,5,i 7. dodati novi stavak 2. koji može glasiti: Odnos usluge osobnog asistenta i drugih prava utvrđuje se na sljedeći način: - U slučaju ostvarivanja prava na pomoć u kući temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi ili drugog propisa, usluga osobne asistencije ostvaruje se u satnici koja je umanjena za broj sati priznatog prava na pomoć u kući - Osobnog asistenta ostvaruje osoba s invaliditetom i za vrijeme privremenog smještaja u studentskom domu, ukoliko takva usluga nije osigurana - Korisniku osobnog asistenta čiji roditelj ili drugi član ostvaruje pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja prema propisima iz socijalne skrbi može se priznati usluga osobnog asistenta samo za poslove koji nisu obuhvaćeni pravom na status, u satnici koju treba definirati do maksimalnog broja sati. Predlažemo razmotriti uvođenje zakonske mogućnosti izbora između usluge osobnog asistenta i prava na status roditelja/njegovatelja, te eventualno omogućiti da sadašnji njegovatelj postane osobni asistent. U tom slučaju to bi trebala biti jedna od iznimki kojom bi se omogućilo da član obitelji bude osobni asistent. Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 1. Usluga pomoći u kući sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi usmjerena je na podmirivanje svakodnevnih životnih potreba: organiziranje prehrane, obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene i/ili zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba čime se preklapa s uslugom osobne asistencije. Osobe koje zahtijevaju veći stupanj podrške a udovoljavaju uvjetima za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije imat će mogućnost izbora usluge koja im je potrebna. Smještaj u studentskom domu nije prepreka za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno. U ostalim slučajevima korisnik će imati mogućnost izbora između korištenja usluge osobne asistenicije i prava na status roditelja njegovatelja/njegovatelja.
252 Udruga gluhih i nagluhih Osječko-baranjske županije c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 10. U čl.10. brisati podstavke 1,3 i 5 (definirane u članku 30). Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 1. Usluga pomoći u kući sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi usmjerena je na podmirivanje svakodnevnih životnih potreba: organiziranje prehrane, obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene i/ili zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba čime se preklapa s uslugom osobne asistencije. Osobe koje zahtijevaju veći stupanj podrške a udovoljavaju uvjetima za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije imat će mogućnost izbora usluge koja im je potrebna. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno. Prihvaća se komentar koji se odnosi na članak 10. stavak 1. podstavak 5. te se isti briše, a u Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji dodaje se odredba kojom će se propisati mirovanje prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od 30 dana, odnosno prestanak prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od šest mjeseci.
253 Robert Terfaloga c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 10. Status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, pravo je osoba kojima se taj status priznaje te one na temelju toga dobivaju naknadu. S druge strane, pravo na osobnu asistenciju – pravo je osoba s invaliditetom. Oba prava su stečena, a sad se jedno od njih pokušava oduzeti. U našim udrugama članicama, većina osoba kojima se pruža usluga osobne asistencije imaju (roditelja) njegovatelja. Potpuna ovisnost osobe o pomoći i njezi druge osobe (kao u čl. 61. Zakona o socijalnoj skrbi) zahtijeva pomoć i njegu 24 sata dnevno. U Čl. 61. Zakona o radu, propisano je tjedno 40-satno radno vrijeme, dok (roditelj) njegovatelj radi 24 sata dnevno, odnosno 168 sati tjedno. Čl. 74. Zakona o radu, propisano je da tijekom svakog vremenskog razdoblja od dvadeset četiri sata, radnik ima pravo na dnevni odmor od najmanje dvanaest sati neprekidno. U Čl. 75. Zakona o radu, propisano je da radnik ima pravo na tjedni odmor u neprekidnom trajanju od najmanje dvadeset četiri sata, kojem se pribraja dnevni odmor iz čl. 74. Zakona. Iz navedenih odredaba Zakona o radu proizlazi da država kao poslodavac mora omogućiti radniku – (roditelju) njegovatelju dnevni i tjedni odmor, što će mu kroz uslugu osobne asistencije od 4 ili 8 sati biti djelomično omogućeno, iako još uvijek manje od onog što propisuje Zakon o radu. Zbog navedenih razloga predlažemo brisanje točaka 3. i 4. pa bi članak 10. glasio: „Pravo na uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent ne može ostvariti osoba: - koja ostvaruje uslugu pomoći u kući temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi ili drugog propisa - kojoj je osiguran smještaj u ustanovi socijalne skrbi i kod drugih pružatelja socijalnih usluga, u zdravstvenoj ili u drugoj ustanovi odnosno organizirano stanovanje temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi ili drugog propisa - koja je na liječenju i/ili rehabilitaciji u zdravstvenoj ustanovi, a koja ima članove obitelji koji joj mogu pružiti podršku - koja je sklopila ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, osim u slučaju pokretanja postupka za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništaj ugovora - koja se nalazi u istražnom zatvoru ili na izdržavanju kazne zatvora - koja ostvaruje uslugu osobne asistencije koju pruža videći pratitelj.“ Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno.
254 Udruga roditelja djece s oštećenjem vida i dodatnim poteškoćama u razvoju OKO c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 10. Čl. 10. alineja 3, 4 i 8 se trebaju brisati. Obrazloženje: usluga osobnog asistenta je usluga koju koristi korisnik tj. osoba s invaliditetom, a u slučaju da korisnikov član obitelji ima status njegovatelja, to samo pokazuje da je riječ o najtežem stupnju invaliditeta. Baš takvim osobama je usluga osobne asistencije itekako potrebna. U slučaju da je korisnik osoba s višestrukim invaliditetom od čega je jedna i sljepoća, smatramo da se treba prilagoditi individualnim potrebama korisnika i kombinirati satnicu oba osobna asistenta. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno. Ne prihvaća se prijedlog za brisanje članka 10. st. 1. toč. 8. Slijepa osoba, koja i pored sljepoće ima i druga funkcionalna oštećenja temeljem kojih će ostvariti pravo na uslugu osobnog asistenta, uslugu pratnje pružat će osobni asistent u okviru usluge osobne asistencije.
255 Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 10. Smatramo da je potrebno učiniti barem dva izuzetka kako slijedi: - u točki 2. navodi se izuzeće za osobu "- kojoj je osiguran smještaj u ustanovi socijalne skrbi i kod drugih pružatelja socijalnih usluga, u zdravstvenoj ili u drugoj ustanovi odnosno organizirano stanovanje temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi ili drugog propisa". Postoje realne situacije kada se pojedinom korisniku organiziranog stanovanja znatno pogorša zdravstveno stanje te skrb o istom postaje znatno opsežnija i vremenski i po pitanju njege i brige o zdravlju. U takvim se slučajevima postavlja pitanje mogućnosti nastavka pružanja usluge organiziranog stanovanja odnosno potrebe premještaja korisnika u drugu ustanovu u skrb (npr. smještaj, hospicij ili dr.). Smatramo da u tim slučajevima, kada postoje značajne zdravstvene promjene kod korisnika koja zahtjeva premještaj u zdravstveno obuhvatniji/intenzivniji oblik skrbi, potrebno u zakonu navesti izuzeće te tom korisniku omogućiti uslugu osobne asistencije ukoliko bi ista omogućila ostanak korisnika u sredini i usluzi na koju se već navikao i s kojom je zadovoljan bez da ga se premješta i time mu se stvara dodatni stres i strah, već suprotnom tomu uslugom osobne asistencije može mu se olakšati oporavak ili omogućiti dostojanstvenije provođenje zadnjih dana. - u točki 3. i 4. navodi se izuzeće za osobu „- čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi” te „- koja ostvaruje pravo na njegovatelja temeljem drugih propisa”. Smatramo da i u tim slučajevima korisnik koji je potpuno ovisan o pomoći i njezi druge osobe te zahtijeva pomoć i njegu 24 sata dnevno, prema individualnoj procjeni, može koristiti uslugu osobne asistencije. Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 2. Pravilnikom o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/22) definiran je obuhvat sadržaja usluge organiziranog stanovanja te usluge smještaja. Smještaj je usluga kojom se korisniku pruža intenzivna skrb i zadovoljavanje osnovnih životnih potreba kada to nije moguće osigurati u obitelji i pružanjem drugih socijalnih usluga, a smještajem se osigurava stanovanje i organizirane aktivnosti tijekom dana uz stalnu stručnu i drugu pomoć i potporu u osiguravanju osnovnih i dodatnih životnih potreba koje ne mogu biti zadovoljene u obitelji. Organizirano stanovanje je socijalna usluga kojom se osigurava stanovanje u stambenoj jedinici uz stalnu ili povremenu stručnu i drugu pomoć i potporu u osiguravanju osnovnih životnih potreba te socijalnih, radnih, kulturnih, obrazovnih, rekreacijskih i drugih potreba radi uspostavljanja i održavanja njihovih socijalnih uloga, izjednačavanja njihovih mogućnosti, poboljšanja kvalitete života, poticanja aktivnog i samostalnog življenja te socijalnog uključivanja, ovisno o potrebama korisnika. Napominjemo da podrška u organiziranom stanovanju uključuje: razvijanje vještina i podršku u samostalnoj brizi o vlastitoj prehrani, pomoć, pružanje podrške i uvježbavanje vještina pri pripremanju obroka odnosno priprema obroka; pomoć, pružanje podrške i uvježbavanje vještina u održavanju higijene posuđa i namirnica; poticanje i uvježbavanje u samostalnoj brizi o osobnoj higijeni, osobnom izgledu i urednosti; pomoć pri snalaženju u vremenu i prostoru; razvijanje i poticanje radnih navika; podrška korisnicima u sudjelovanju u radnim aktivnostima u lokalnoj zajednici, poticanje društveno prihvatljivog ponašanja korisnika; motivacija i razvijanje interesa, želja, inicijativnosti i kreativnosti, pružanje podrške u svakodnevnim životnim situacijama. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno.
256 Regionalni industrijski sindikat c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 10. Osim što su kriteriji da korisnik koji koristi uslugu pomoći u kući ili čiji roditelj ili član obitelji ima status roditelja njegovatelja ili njegovatelja diskriminatorni prema korisnicima, što je naglašeno u drugim komentarima, ovi kriteriji implicitno govore da bi poslove koji obavljaju radnici koji pružaju pomoć u kući ili njegu koju korisnicima pružaju njegovatelji trebali obavljati osobni asistenti, što je u suprotnosti s popisom poslova koji su predviđeni za obavljanje u sklopu usluge osobne asistencije, te u suprotnosti sa samom svrhom i idejom osobne asistencije, čiji bi primarni cilj trebao biti pomoć korisnicima u socijalizaciji i samostalnom životu, pri čemu usluga pomoći u kući i njega koju pružaju njegovatelji trebaju biti komplementarne a ne isključujuće usluge s uslugom osobne asistencije. Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 1. Usluga pomoći u kući sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi usmjerena je na podmirivanje svakodnevnih životnih potreba: organiziranje prehrane, obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene i/ili zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba čime se preklapa s uslugom osobne asistencije. Osobe koje zahtijevaju veći stupanj podrške a udovoljavaju uvjetima za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije imat će mogućnost izbora usluge koja im je potrebna. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno.
257 Dražen Novačić c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 10. Status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, pravo je osoba kojima se taj status priznaje te one na temelju toga dobivaju naknadu. S druge strane, pravo na osobnu asistenciju – pravo je osoba s invaliditetom. Oba prava su stečena, a sad se jedno od njih pokušava oduzeti. Nadpolovičan je broj osoba koji su korisnici usluge OA a roditelji imaju status roditelja-njegovatelja. Potpuna ovisnost osobe o pomoći i njezi druge osobe (kao u čl. 61. Zakona o socijalnoj skrbi) zahtijeva pomoć i njegu 24 sata dnevno. Smatram da svaki roditelj ima pravo na dostojanstven život slobodu kretanja i vrijeme za sebe a trenutno u manjem dijelu omogućeno mu je kroz pružanje ove usluge. Vjerujem da bi večina roditelja radije bili zaposleni negdje drugdje kad bi sustavno bile riješene sve potrebne socijalne, zdravstvene i ostale usluge za osobe starije od 21 godine. Ovim prijedlogom zakona o OA kažnjava se roditelja-njegovatelja i njegovo dijete. U Čl. 61. Zakona o radu, propisano je tjedno 40-satno radno vrijeme, dok (roditelj) njegovatelj radi 24 sata dnevno, odnosno 168 sati tjedno. Čl. 74. Zakona o radu, propisano je da tijekom svakog vremenskog razdoblja od dvadeset četiri sata, radnik ima pravo na dnevni odmor od najmanje dvanaest sati neprekidno. U Čl. 75. Zakona o radu, propisano je da radnik ima pravo na tjedni odmor u neprekidnom trajanju od najmanje dvadeset četiri sata, kojem se pribraja dnevni odmor iz čl. 74. Zakona. Iz navedenih odredaba Zakona o radu proizlazi da država kao poslodavac mora omogućiti radniku – (roditelju) njegovatelju dnevni i tjedni odmor, što će mu kroz uslugu osobne asistencije od 4 ili više sati ( prema individualnoj procijeni) biti djelomično omogućeno, iako još uvijek manje od onog što propisuje Zakon o radu. Zbog navedenih razloga predlažem brisanje točaka 3. i 4. pa bi članak 10. glasio: „Pravo na uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent ne može ostvariti osoba: - koja ostvaruje uslugu pomoći u kući temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi ili drugog propisa - kojoj je osiguran smještaj u ustanovi socijalne skrbi i kod drugih pružatelja socijalnih usluga, u zdravstvenoj ili u drugoj ustanovi odnosno organizirano stanovanje temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi ili drugog propisa - koja je na liječenju i/ili rehabilitaciji u zdravstvenoj ustanovi, a koja ima članove obitelji koji joj mogu pružiti podršku - koja je sklopila ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, osim u slučaju pokretanja postupka za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništaj ugovora - koja se nalazi u istražnom zatvoru ili na izdržavanju kazne zatvora - koja ostvaruje uslugu osobne asistencije koju pruža videći pratitelj.“ Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno.
258 Udruga slijepih Primorsko - goranske županije c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 10. Članak 10. st. 1. toč. 8 diskriminira slijepe osobe, stoga ju je potrebno ukloniti. Postoje članovi koji uz sljepoću, kao prioritetni invaliditet imaju i druga oštećenja te odgovaraju uvjetima za ostvarenje prava na osobnog asistenta npr. dva sata dnevno, a čije su potrebe za videćim pratiteljem također neophodne. Osobni asistent ne radi uslugu videćeg pratitelja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog za brisanje članka 10. st. 1. toč. 8. Slijepa osoba, koja i pored sljepoće ima i druga funkcionalna oštećenja temeljem kojih će ostvariti pravo na uslugu osobnog asistenta, uslugu pratnje pružat će osobni asistent u okviru usluge osobne asistencije.
259 Valentina Štivičić c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 10. Ako prihvatimo Čl. 10 ovog Zakona otići ćemo deset koraka u nazad. Status roditelja njegovatelja nije radni odnos koji dnevno traje 24 sata niti je toliko plaćno. Preporučujemo da se ovim KOA ostavi min. pola radnog vremena osobnog asistenta jer je iz prakse rada s osobama najtežim oštećenja, ali i roditeljima (gdje su potrebni med. radnje roditelja) nužna ova usluga. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno.
260 Tatjana Varga c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 10. Zašto se osobe s invaliditetom kojima je pomoć najpotrebnija opet dovodi u situaciju da moraju birati koje će se usluge odreći? Raznovrsne usluge pomoći za njih nisu luksuz bez kojeg mogu nego preduvjet za koliko-toliko normalan život u vlastitom domu. Stavak 1. Osobama koje imaju pomoć u kući (pretpostavljam da se tu misli npr. gerontodomaćice) sama ta pomoć nije dovoljna jer posao gerontodomaćice obuhvaća samo pomoć u kućanskim poslovima, a ne i hranjenje, osobnu njegu, pratnju na društvene aktivnosti... 2. Isto tako, osobe čiji su roditelji stekli pravo na status roditelja njegovatelja su osobe kojima najčešće treba skrb 24/7 - što ne može zadovoljiti samo jedna osoba – i opet se radi o tome da jedno pravo isključuje drugo, roditelji se iscrpljuju do krajnjih granica - tko je od predlagatelja Zakona zadnji put proveo noć i dan osluškujući radi li npr. respirator i diše li njegovo dijete? (bez obzira na to koliko to dijete godina ima) Zar stvarno misle da to mo. Osobama s invaliditetom se ovime smanjuje kvaliteta života i mogućnost samoodlučivanja jer neće imati dovoljnu pomoć koja bi zadovoljila sve njihove potrebe i, u konačnici, biti će osuđene na odlazak u institucije (odnosno domove za stare i nemoćne koje ni blizu nisu pripremljene za njegu tih osoba) – zar je to cilj ovog nacrta zakona? Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 1. Usluga pomoći u kući sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi usmjerena je na podmirivanje svakodnevnih životnih potreba: organiziranje prehrane, obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene i/ili zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba čime se preklapa s uslugom osobne asistencije. Osobe koje zahtijevaju veći stupanj podrške a udovoljavaju uvjetima za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije imat će mogućnost izbora usluge koja im je potrebna. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno.
261 Mirsad Bećirović c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 10. Članak 10. st. 1. toč. 8 diskriminira slijepe osobe, stoga ju je potrebno ukloniti. Postoje članovi koji uz sljepoću, kao prioritetni invaliditet imaju i druga oštećenja te odgovaraju uvjetima za ostvarenje prava na osobnog asistenta npr. dva sata dnevno, a čije su potrebe za videćim pratiteljem također neophodne. Osobni asistent ne radi uslugu videćeg pratitelja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog za brisanje članka 10. st. 1. toč. 8. Slijepa osoba, koja i pored sljepoće ima i druga funkcionalna oštećenja temeljem kojih će ostvariti pravo na uslugu osobnog asistenta, uslugu pratnje pružat će osobni asistent u okviru usluge osobne asistencije.
262 Udruga slijepih USKA c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 10. Članak 10. st. 1. toč. 8 diskriminira slijepe osobe, stoga ju je potrebno ukloniti. Postoje članovi koji uz sljepoću, kao prioritetni invaliditet imaju i druga oštećenja te odgovaraju uvjetima za ostvarenje prava na osobnog asistenta npr. dva sata dnevno, a čije su potrebe za videćim pratiteljem također neophodne. Osobni asistent ne radi uslugu videćeg pratitelja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog za brisanje članka 10. st. 1. toč. 8. Slijepa osoba, koja i pored sljepoće ima i druga funkcionalna oštećenja temeljem kojih će ostvariti pravo na uslugu osobnog asistenta, uslugu pratnje pružat će osobni asistent u okviru usluge osobne asistencije.
263 Udruga slijepih Našice c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 10. Članak 10. st. 1. toč. 8. diskriminira slijepe osobe, stoga ju je potrebno ukloniti. Postoje članovi koji uz sljepoću, kao prioritetni invaliditet imaju i druga oštećenja te odgovaraju uvjetima za ostvarenje prava na osobnog asistenta npr. dva sata dnevno, a čije su potrebe za videćim pratiteljem također neophodne. Osobni asistent ne radi uslugu videćeg pratitelja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog za brisanje članka 10. st. 1. toč. 8. Slijepa osoba, koja i pored sljepoće ima i druga funkcionalna oštećenja temeljem kojih će ostvariti pravo na uslugu osobnog asistenta, uslugu pratnje pružat će osobni asistent u okviru usluge osobne asistencije.
264 Lidija Bonačić-Krešić c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 10. Čl.10. alineja 3. briše se Obrazloženje. Roditelji njegovatelji i njegovatelji su u velikom broju u tom statusu jer zbog neorganizirane mreže podrške djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom, nedostatka kapaciteta adekvatnih i kvalitetnih usluga jednostavno to moraju biti, umjesto da se radi na razvoju mreže podrške koja bi omogućila da roditelj uspješno balansira privatni i poslovni život, a da dijete s teškoćama/osoba s invaliditetom dobiva potrebne i kvalitetne usluge odgoja i obrazovanja, rehabilitacije, terapijskih postupaka, socijalnog uključivanja, mobilnosti i sve ostale usluge koje bi mu barem malo izjednačavale mogućnosti u odnosu na osobe bez invaliditeta. Financijski aspekt pri ostvarivanju prava i korištenje prava na status roditelja njegovatelja / njegovatelja je više nego sramotan i ne omogućuje ništa više spram golog preživljavanja, naročito kada obitelj čine korisnik i roditelj njegovatelj / njegovatelj. Kada dijete s teškoćama preraste u osobu s invaliditetom stupnja funkcionalnih teškoća koje su takve da ima pravo na roditelja njegovatelja / njegovatelja, obično su i oni koji su prije preuzimali dio podrške (djedovi, bake....) u stanju da i njima treba podrška. Alinejom 3. ovog stavka korisnik i njegov roditelj njegovatelj/njegovatelj osuđeni su samo jedan na drugoga. Korisnik koji ne koristi usluge u zajednici i njegov roditelj njegovatelj/njegovatelj - sami na svijetu. 24 sata, 7 dana, 12 mjeseci pa ispočetka. Socijalna uključenost korisnika ne postoji. Osobni asistent je za vrijeme provedbe projekata osobne asistencije donosio dašak uključenosti korisnika, koji više nije bio osuđen samo na društvo obitelji. Obzirom da se ovdje radi o osobnoj asistenciji osobi s invaliditetom možda ne bi trebalo govoriti o problemima organizacije života roditelja njegovatelja / njegovatelja, pa ću to izreći na drugi način, iz pozicije korisnika. Korisnik, osoba s invaliditetom, bez obzira na svoju želju i (ne)odobravanje sjedi u frizerskom salonu dok se njegov njegovatelj (zamislite) šiša. Sjedi, prvo u čekaonici, a onda i ambulanti, kad njegov njegovatelj (ne biste vjerovali) mora obaviti neki zdravstveni pregled (kod zubara, ginekologa ....) Prisutan je i kad njegov njegovatelj (recimo dva put mjesečno) poželi (sram ga bilo) popiti kavu u kafiću s prijateljem ili prijateljicom (ukoliko ih još i ima). On, osoba s invaliditetom, u šetnju, na neko događanje, utakmicu ili koncert dolazi uvijek samo sa svojim roditeljem njegovateljem / njegovateljem. Obzirom da se radi o osobama s višestrukim i vrlo teškim oštećenjima, izazovnih zdravstvenih stanja, nije lako pronaći osobu koja bi povremeno uskočila. Ako takvu i pronađete, to treba i platiti - od kuda ? Iz osobne invalidnine ili njegovateljske naknade ? Ili možda dječjeg doplatka ? Ako dobro shvaćam zakone, osobnog asistenta može dobiti osoba koja koristi poludnevni ili cjelodnevni boravak. Također, korisnik koji ima roditelja njegovatelja može koristiti i uslugu poludnevnog boravka. No, korisnik koji ne koristi uslugu boravka, a ima roditelja njegovatelja/njegovatelja nema pravo na osobnog asistenta. Vama, koji ste pisali Zakon je ovo logično? Onima koji su u najtežem stanju, toliko da ne mogu koristiti usluge boravka u zajednici ili one ni ne postoje, osporavate pravo na nekoliko sati ''odmora'' od svog njegovatelja, a njegovatelju potrebu da u tih nekoliko sati obavi sve svoje i obiteljske potrebe i obaveze, ako hoćete i da u miru odspava ili se istušira bez razmišljanja što se dešava u susjednoj prostoriji. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno.
265 Nikola Ristić c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 10. Članak 10. st. 1. toč. 8 diskriminira slijepe osobe, stoga ju je potrebno ukloniti. Postoje članovi koji uz sljepoću, kao prioritetni invaliditet imaju i druga oštećenja te odgovaraju uvjetima za ostvarenje prava na osobnog asistenta npr. dva sata dnevno, a čije su potrebe za videćim pratiteljem također neophodne. Osobni asistent ne radi uslugu videćeg pratitelja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog za brisanje članka 10. st. 1. toč. 8. Slijepa osoba, koja i pored sljepoće ima i druga funkcionalna oštećenja temeljem kojih će ostvariti pravo na uslugu osobnog asistenta, uslugu pratnje pružat će osobni asistent u okviru usluge osobne asistencije.
266 Udruga distrofičara Krapina c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 10. Pravo na uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent ne može ostvariti osoba: - čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi. Smatramo da ovime radimo veliki iskorak unatrag. Uslugu provodimo od 2008. godine i među korisnicima imamo skoro 50% osoba koje imaju uslugu asistencije i roditelja njegovatelja. Ovime im oduzimamo jedan dio samostalnosti koji su stvorili sa asistentom. Te osobe bit će opet isključivo vezane za roditelje. Mnoge osobe su se uz pomoć asistenta odlučile na uključivanje u sportske aktivnosti, na studiranje i veće uključivanje u aktivnosti zajednice što nam je i cilj. Mislimo da bi se trebao pronaći način da se ova dva Zakona mogu kumulirati i treba im omogućiti barem minimalna 4 sata asistencije i dalje. Moramo uzeti u obzir da imamo korisnike čiji su roditelji njegovatelji samohrani roditelji ili možda i sami roditelji imaju zdravstvenih teškoća. Smatramo da se bi ovome trebalo drugačije pristupiti i napraviti individualan pristup. Naši članovi su osobe oboljele od mišićne distrofije, neki su vezani za respiratore, NIV i slične uređaje, kada idu nekamo s prijevozom potrebno je da čak budu dvije osobe s njom a ne jedna. Ako je jedna osoba vozač druga joj treba pridržavati glavu da joj ne pada u vožnji i sl, ovo je samo jedan primjer stvarne situacije. Dugi niz godina govorimo o neovisnom življenju osoba s invaliditetom, smatramo da ovo nje put ka neovisnom življenju. - koja je na liječenju i/ili rehabilitaciji u zdravstvenoj ustanovi, a koja ima članove obitelji koji joj mogu pružiti podršku Ovaj dio nije dobar jer osobe mogu koristiti pratnju i na rehabilitaciji, pa se može desiti da joj upravo asistent bude pratnja, a također asistent ima pravo na godišnji odmor koji može koristiti dok je korisnik na rehabilitaciji ili nekom drugom liječenju. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno. Prihvaća se komentar koji se odnosi na članak 10. stavak 1. podstavak 5. te se isti briše, a u Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji dodaje se odredba kojom će se propisati mirovanje prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od 30 dana, odnosno prestanak prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od šest mjeseci.
267 Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 10. U čl. 10. brisati podstavke 1, 3 i 5 (definirane su u članku 30). Status roditelja njegovatelja nije radni odnos koji dnevno traje 24 sata niti je toliko plaćen. Nije uzeto u obzir da po zakonu o radu i roditelj ima pravo na odmor (npr. vikend) prilikom kojeg može uskočiti OA jer je njegovo radno vrijeme fleksibilno. Preporučujemo da se ovim KOA ostavi min. pola radnog vremena osobnog asistenta jer je iz prakse rada s osobama najtežim oštećenja, ali i roditeljima (gdje su potrebni med. radnje roditelja) nužna ova usluga. Neki KOA idu na rehabilitaciju s svojim osobnim asistentom iako imaju obitelj. Neki članovi obitelji korisnika nisu u mogućnosti/sposobni (stari, bolesni) pružiti podršku. Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 1. Usluga pomoći u kući sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi usmjerena je na podmirivanje svakodnevnih životnih potreba: organiziranje prehrane, obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene i/ili zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba čime se preklapa s uslugom osobne asistencije. Osobe koje zahtijevaju veći stupanj podrške a udovoljavaju uvjetima za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije imat će mogućnost izbora usluge koja im je potrebna. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno. Prihvaća se komentar koji se odnosi na članak 10. stavak 1. podstavak 5. te se isti briše, a u Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji dodaje se odredba kojom će se propisati mirovanje prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od 30 dana, odnosno prestanak prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od šest mjeseci.
268 Tatjana Bela c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 10. Članak 10.st.1.toč.8. Diskriminira slijepe osobe, stoga ju je potrebno ukloniti. Postoje članovi koji uz sljepoću, kao prioritetni invaliditet imaju i druga oštećenja te odgovaraju uvjetima za ostvarenje prava na osobnog asistenta npr. dva sata dnevno, a čije su potrebe za videćim pratiteljem također neophodne. Osobni asistent ne radi uslugu videćeg pratitelja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog za brisanje članka 10. st. 1. toč. 8. Slijepa osoba, koja i pored sljepoće ima i druga funkcionalna oštećenja temeljem kojih će ostvariti pravo na uslugu osobnog asistenta, uslugu pratnje pružat će osobni asistent u okviru usluge osobne asistencije.
269 Mario Merhaut c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 10. Članak 10. st. 1. toč. 8 diskriminira slijepe osobe, stoga ju je potrebno ukloniti. Postoje članovi koji uz sljepoću, kao prioritetni invaliditet imaju i druga oštećenja te odgovaraju uvjetima za ostvarenje prava na osobnog asistenta npr. dva sata dnevno, a čije su potrebe za videćim pratiteljem također neophodne. Osobni asistent ne radi uslugu videćeg pratitelja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog za brisanje članka 10. st. 1. toč. 8. Slijepa osoba, koja i pored sljepoće ima i druga funkcionalna oštećenja temeljem kojih će ostvariti pravo na uslugu osobnog asistenta, uslugu pratnje pružat će osobni asistent u okviru usluge osobne asistencije.
270 MARIO ŠUTALO c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 10. Članak 10. st. 1. toč. 8 diskriminira slijepe osobe, stoga ju je potrebno ukloniti. Postoje članovi koji uz sljepoću, kao prioritetni invaliditet imaju i druga oštećenja te odgovaraju uvjetima za ostvarenje prava na osobnog asistenta npr. dva sata dnevno, a čije su potrebe za videćim pratiteljem također neophodne. Osobni asistent ne radi uslugu videćeg pratitelja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog za brisanje članka 10. st. 1. toč. 8. Slijepa osoba, koja i pored sljepoće ima i druga funkcionalna oštećenja temeljem kojih će ostvariti pravo na uslugu osobnog asistenta, uslugu pratnje pružat će osobni asistent u okviru usluge osobne asistencije.
271 Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem "Golubica" Vukovar c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 10. Članak 10. Status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, pravo je osoba kojima se taj status priznaje te one na temelju toga dobivaju naknadu. S druge strane, pravo na osobnu asistenciju – pravo je osoba s invaliditetom. Potpuna ovisnost osobe o pomoći i njezi druge osobe (kao u čl. 61. Zakona o socijalnoj skrbi) zahtijeva pomoć i njegu 24 sata dnevno, dok je i roditelju njegovatelju nužno osigurati vrijeme za svoje osobne potrebe, ali i vrijeme za odmor. Npr. odlazak roditelja liječniku (za sebe) je nemoguće organizirati bez pomoći druge osobe koja bi se to vrijeme adekvatno skrbila o djetetu-osobi s invaliditetom. Zbog navedenih razloga predlažemo u ovom članku urediti izuzetak koji bi definirao mogućnost ostvarenja prava na osobnu asistenciju u trajanju od 4 sata dnevno i osobama s najvišim stupnjem invaliditeta (3 i 4 stupanj) čiji roditelji ostvaruju pravo na status roditelja njegovatelja. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno.
272 Udruga slijepih Varaždinske županije - Varaždin c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 10. Članak 10. st. 1. toč. 8. Članak 10. st. 1. toč. 8 diskriminira slijepe osobe, stoga ju je potrebno ukloniti. Postoje članovi koji uz sljepoću, kao prioritetni invaliditet imaju i druga oštećenja te odgovaraju uvjetima za ostvarenje prava na osobnog asistenta npr. dva sata dnevno, a čije su potrebe za videćim pratiteljem također neophodne. Osobni asistent ne radi uslugu videćeg pratitelja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog za brisanje članka 10. st. 1. toč. 8. Slijepa osoba, koja i pored sljepoće ima i druga funkcionalna oštećenja temeljem kojih će ostvariti pravo na uslugu osobnog asistenta, uslugu pratnje pružat će osobni asistent u okviru usluge osobne asistencije.
273 MAJA KOREN GOLUB c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 10. Članak 10. st. 1. toč. 8 diskriminira slijepe osobe, stoga ju je potrebno ukloniti. Postoje članovi koji uz sljepoću, kao prioritetni invaliditet imaju i druga oštećenja te odgovaraju uvjetima za ostvarenje prava na osobnog asistenta npr. dva sata dnevno, a čije su potrebe za videćim pratiteljem također neophodne. Osobni asistent ne radi uslugu videćeg pratitelja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog za brisanje članka 10. st. 1. toč. 8. Slijepa osoba, koja i pored sljepoće ima i druga funkcionalna oštećenja temeljem kojih će ostvariti pravo na uslugu osobnog asistenta, uslugu pratnje pružat će osobni asistent u okviru usluge osobne asistencije.
274 DENIS VELIMIROVIĆ c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 10. Članak 10. st. 1. toč. 8. Članak 10. st. 1. toč. 8 diskriminira slijepe osobe, stoga ju je potrebno ukloniti. Postoje članovi koji uz sljepoću, kao prioritetni invaliditet imaju i druga oštećenja te odgovaraju uvjetima za ostvarenje prava na osobnog asistenta npr. dva sata dnevno, a čije su potrebe za videćim pratiteljem također neophodne. Osobni asistent ne radi uslugu videćeg pratitelja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog za brisanje članka 10. st. 1. toč. 8. Slijepa osoba, koja i pored sljepoće ima i druga funkcionalna oštećenja temeljem kojih će ostvariti pravo na uslugu osobnog asistenta, uslugu pratnje pružat će osobni asistent u okviru usluge osobne asistencije.
275 Društvo multiple skleroze Osječko-baranjske županije c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 10. Za osobe koje koriste uslugu pomoći u kući, sukladno dobivenoj pomoći u kući ne ukidati uslugu osobne asistencije, nego smanjiti broj sati usluge. Također predlažemo iznimke u ovom članku: U slučaju da je samohrani roditelj njegovatelj/u slučaju da uz njegovatelja člana obitelji nema drugih članova obitelji koji mu mogu pružiti podršku/u slučaju da ne koristi usluge cjelodnevnog ili poludnevnog boravka/ u slučaju da nije uključen u sustav obrazovanja/ u slučaju da mu nije omogućeno uključivanje kroz druge sustave/su slučaju da njegovatelj ne koristi program odmora od skrbi - priznaje se pravo na maksimalno 4 sata rada osobnog asistenta, bez obzira na stupanj oštećenja i broj sati iz čl. 30“. Upravo zbog navedenih situacija potrebna je individualna procjena potreba, ovisno o uvjetima u kojima osoba živi. Ukoliko da se ne može odobriti prijedlog da status roditelja njegovatelja/njegovatelja ima navedene iznimke i ostane isključujući - smatramo da osoba s invaliditetom sama mora imati mogućnost biranja želi li osobnog asistenta ili da mu član obitelji bude njegovatelj i da se to definira u zakonu. Primjer; osoba trenutno ima člana obitelji koji je njegovatelj, da uđe u procjenu za ostvarivanje prava usluge OA i da OSI može odlučiti koje pravo želi, a ne da ga ovaj stavak isključuje automatski. Što se pak tiče stavka koji se odnosi na liječenje i / ili rehabilitaciju, slažemo se s tim samo u slučaju da je to privremeno oduzimanje prava na OA dok je u zdravstvenoj ustanovi, no da mu se pravo vraća bez ponovnog postupka odobravanja. Isto tako za vrijeme rehabilitacije osobe OSI imaju pravo na pratnju, pa ukoliko OA pristane, treba to omogućiti i regulirati. Treba voditi računa o radnom statusu osobnog asistenta za vrijeme liječenja/rehabilitacije, da se ne mora otkazivati ugovor o radu. Kod osoba s MS-om odlasci u bolnicu, pogoršanja bolesti su nažalost česta i treba se regulirati i zaštiti i radna prava osobnog asistenta u tim slučajevima. Treba urediti pitanje naknade plaće OA za vrijeme rehabilitacije odnosno liječenja ukoliko ga poslodavac ne može prerasporediti na drugo radno mjesto ili nema pravo na godišnji odmor koji u tom slučaju može koristiti. Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 1. Usluga pomoći u kući sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi usmjerena je na podmirivanje svakodnevnih životnih potreba: organiziranje prehrane, obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene i/ili zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba čime se preklapa s uslugom osobne asistencije. Osobe koje zahtijevaju veći stupanj podrške a udovoljavaju uvjetima za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije imat će mogućnost izbora usluge koja im je potrebna. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno. Donošenjem Zakona o osobnoj asistenciji će se osobama s invalidtetom dati mogućnost izbora između usluge osobne asistencije i statusa roditelja njegovatelja. Također, u ovom odgovoru je već navedena i iznimka u kojem slučaju će se usluga osobne asistencije priznati i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja. Prihvaća se komentar koji se odnosi na članak 10. stavak 1. podstavak 5. te se isti briše, a u Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji dodaje se odredba kojom će se propisati mirovanje prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od 30 dana, odnosno prestanak prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od šest mjeseci. Ne prihvaća se komentar na čl. 10. st. 5. s obzirom da radno-pravni odnos između poslodavca i radnika nije predmet uređenje ovog Zakona.
276 Katica Maras c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 10. Članak 10. Pravo na uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent ne može ostvariti osoba: - čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi Njegovatelj sam i imam dvije sestre koje su osobe sa 100% invaliditetom i njihovo zdravstveno stanje se stalno pogoršava, a obje imaju osobne asistente. Samo sam jednoj Njegovatelj, a s ovim prijedlogom zakona moja sestra gubi pravo na osobnog asistenta. Iskreno, nadam se i vjerujem da se to neće dogoditi i nadam se da ćete naći način da to promijenite na zadovoljstvo svih nas. Meni je zdravlje ionako narušeno, čak i uz njihove asistente ne stignem odmoriti se i posvetiti se svom zdravlju. Nije lako kad je jedna osoba s invaliditetom u obitelji, a zamislite kako je kada su dvije osobe s invaliditetom u istoj obitelji. Noću skoro da i ne spavam, a koga da se moja sestra odrekne mene ili svoje asistentice, a potrebne smo joj obje. Molim Vas da to razmotrite i ostavite asistente uz njegovatelje. Hvala, Anđa Maras Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno.
277 Katica Maras c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 10. Članak 10. Pravo na uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent ne može ostvariti osoba: - čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi Nadam se da će te ovaj dio izbrisati iz ovog članka te naći rješenje na zadovoljstvo svih nas! Osobni Asistent je pomoć u svakodnevnom životu neovisnog življenja i funkcioniranja osoba s invaliditetom, s ovim prijedlogom gubimo neovisno življenje! Kao što sam već napisala, nadam se i vjerujem da će te razmotriti o brisanju ovog prijedloga ili naći rješenje da nam ostanu Asistenti uz Njegovatelje koji su ionako narušenog zdravlja zbog nas, to jest zbog naše bolesti, odnosno zbog našeg invaliditeta. Hvala. Katica Maras Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno.
278 Stjepan Perkovic c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 10. Članak 10. - koja se nalazi u istražnom zatvoru ili na izdržavanju kazne zatvora - Pravo na uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent mora moći ostvariti i osoba koja se nalazi u istražnom zatvoru ili na izdržavanju kazne zatvora, jer osobe sa invaliditetom i u tim uvjetima moraju imati pravo korištenja usluge osobne asistencije, invaliditet takvoj osobi ostaje unatoč instituciji zatvora te ju se ne može isključiti iz uživanja tog zakonskog prava. Uslugu pružanja osobne asistencije bi uz prethodnu obuku mogao pružiti zatvorenik kojeg može izabrati i zatvoreni korisnik, što bi moglo biti i jedna vrsta preodgoja zatvorenika i priprema njihovog kvalitetnijeg društvenog uključivanja nakon izlaska iz zatvora. Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog za brisanje članka 10. st. 1. toč. 7. s obzirom da je čl. 82. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (NN 14/21) propisano da se zatvoreniku osobi s invaliditetom osigurava smještaj primjeren vrsti i stupnju njegove invalidnosti.
279 Stjepan Perkovic c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 10. Članak 10. - koja je na liječenju i/ili rehabilitaciji u zdravstvenoj ustanovi, a koja ima članove obitelji koji joj mogu pružiti podršku - Pravo na uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent mora moći ostvariti i osoba koja je na liječenju i/ili rehabilitaciji u zdravstvenoj ustanovi, a koja ima članove obitelji koji joj mogu pružiti podršku jer članovi obitelji ne mogu biti jedine osobe koje mogu biti uključene, bilo zbog udaljenosti zdravstvenih ustanova ili zbog toga što i u tom slučaju osoba sa invaliditetom mora imati pravo izbora osobnog asistenta. Tijekom liječenja i/ili rehabilitacije osoba sa invaliditetom kao korisnik ima svakodnevne potrebe koje nisu uključene u navedenim ustanovama. Prihvaćen Prihvaća se komentar koji se odnosi na članak 10. stavak 1. podstavak 5. te se isti briše, a u Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji dodaje se odredba kojom će se propisati mirovanje prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od 30 dana, odnosno prestanak prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od šest mjeseci.
280 Stjepan Perkovic c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 10. Članak 10. - čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi - koja ostvaruje pravo na njegovatelja temeljem drugih propisa - Pravo na uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent mora moći ostvariti i osoba čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi - koja ostvaruje pravo na njegovatelja temeljem drugih propisa. - Pod člana obitelji se mora upisati i supruga ili supružnik, jer ne žive sve osobe s invaliditetom samo sa roditeljima, nego osobe s invaliditetom stvaraju i vlastite obiteljske zajednice u kojima partner mora dobiti pravo pružatelja usluge osobne asistencije. Isto tako, osoba s invaliditetom koja je u bračnom odnosu mora imati pravo na dodatnog asistenta, ovisno o stupnju invalidnosti. Osobi s invaliditetom se mora priznati pravo na izbor zajednice u kakvoj će živjeti što ne isključuje potrebe i prava iste. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno. U čl. 10. točka 3. izraz “drugi član obitelji” uključuje i suprugu/supružnika. Uvjeti za ostvarivanje prava na osobnu asistenciju navedeni su u čl. 30.-32.
281 Stjepan Perkovic c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 10. Članak 10. - kojoj je osiguran smještaj u ustanovi socijalne skrbi i kod drugih pružatelja socijalnih usluga, u zdravstvenoj ili u drugoj ustanovi odnosno organizirano stanovanje temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi ili drugog propisa - Pravo na uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent mora moći ostvariti i osoba kojoj je osiguran smještaj u ustanovi socijalne skrbi i kod drugih pružatelja socijalnih usluga, u zdravstvenoj ili u drugoj ustanovi odnosno organizirano stanovanje temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi ili drugog propisa, jer ona mora imati pravo na neovisno življenje i uključenost u zajednicu, osiguranje osobne pokretljivosti te osposobljavanje i rehabilitaciju, van ustanova u kojima je osiguran smještaj. Osobama sa invaliditetom navedene ustanove ne osiguravaju uslugu takve vrste za kretanje van ustanova za njihove potrebe društvene uključenosti i odabira vlastitih interesa Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 2. Pravilnikom o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/22) definiran je obuhvat sadržaja usluge organiziranog stanovanja te usluge smještaja. Smještaj je usluga kojom se korisniku pruža intenzivna skrb i zadovoljavanje osnovnih životnih potreba kada to nije moguće osigurati u obitelji i pružanjem drugih socijalnih usluga, a smještajem se osigurava stanovanje i organizirane aktivnosti tijekom dana uz stalnu stručnu i drugu pomoć i potporu u osiguravanju osnovnih i dodatnih životnih potreba koje ne mogu biti zadovoljene u obitelji. Organizirano stanovanje je socijalna usluga kojom se osigurava stanovanje u stambenoj jedinici uz stalnu ili povremenu stručnu i drugu pomoć i potporu u osiguravanju osnovnih životnih potreba te socijalnih, radnih, kulturnih, obrazovnih, rekreacijskih i drugih potreba radi uspostavljanja i održavanja njihovih socijalnih uloga, izjednačavanja njihovih mogućnosti, poboljšanja kvalitete života, poticanja aktivnog i samostalnog življenja te socijalnog uključivanja, ovisno o potrebama korisnika. Napominjemo da podrška u organiziranom stanovanju uključuje: razvijanje vještina i podršku u samostalnoj brizi o vlastitoj prehrani, pomoć, pružanje podrške i uvježbavanje vještina pri pripremanju obroka odnosno priprema obroka; pomoć, pružanje podrške i uvježbavanje vještina u održavanju higijene posuđa i namirnica; poticanje i uvježbavanje u samostalnoj brizi o osobnoj higijeni, osobnom izgledu i urednosti; pomoć pri snalaženju u vremenu i prostoru; razvijanje i poticanje radnih navika; podrška korisnicima u sudjelovanju u radnim aktivnostima u lokalnoj zajednici, poticanje društveno prihvatljivog ponašanja korisnika; motivacija i razvijanje interesa, želja, inicijativnosti i kreativnosti, pružanje podrške u svakodnevnim životnim situacijama.
282 Stjepan Perkovic c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 10. Članak 10. - koja ostvaruje uslugu pomoći u kući temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi ili drugog propisa - Pravo na uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent mora moći ostvariti i osoba koja ostvaruje uslugu pomoći u kući temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi ili drugog propisa, jer i te osobe moraju imati pravo na neovisno življenje i uključenost u zajednicu; osiguranje osobne pokretljivosti te osposobljavanje i rehabilitaciju, izvan svojega doma. Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 1. Usluga pomoći u kući sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi usmjerena je na podmirivanje svakodnevnih životnih potreba: organiziranje prehrane, obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene i/ili zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba čime se preklapa s uslugom osobne asistencije. Osobe koje zahtijevaju veći stupanj podrške a udovoljavaju uvjetima za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije imat će mogućnost izbora usluge koja im je potrebna.
283 Udruga za podršku osobama s intelektualnim oštećenjima Grada Zagreba c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 10. Status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, pravo je osoba kojima se taj status priznaje te one na temelju toga dobivaju naknadu. S druge strane, pravo na osobnu asistenciju – pravo je osoba s invaliditetom. Oba prava su stečena, a sad se jedno od njih pokušava oduzeti. U našim udrugama članicama, većina osoba kojima se pruža usluga osobne asistencije imaju (roditelja) njegovatelja. Potpuna ovisnost osobe o pomoći i njezi druge osobe (kao u čl. 61. Zakona o socijalnoj skrbi) zahtijeva pomoć i njegu 24 sata dnevno. U Čl. 61. Zakona o radu, propisano je tjedno 40-satno radno vrijeme, dok (roditelj) njegovatelj radi 24 sata dnevno, odnosno 168 sati tjedno. Čl. 74. Zakona o radu, propisano je da tijekom svakog vremenskog razdoblja od dvadeset četiri sata, radnik ima pravo na dnevni odmor od najmanje dvanaest sati neprekidno. U Čl. 75. Zakona o radu, propisano je da radnik ima pravo na tjedni odmor u neprekidnom trajanju od najmanje dvadeset četiri sata, kojem se pribraja dnevni odmor iz čl. 74. Zakona. Iz navedenih odredaba Zakona o radu proizlazi da država kao poslodavac mora omogućiti radniku – (roditelju) njegovatelju dnevni i tjedni odmor, što će mu kroz uslugu osobne asistencije od 4 ili 8 sati biti djelomično omogućeno, iako još uvijek manje od onog što propisuje Zakon o radu. Zbog navedenih razloga predlažemo brisanje točaka 3. i 4. pa bi članak 10. glasio: „Pravo na uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent ne može ostvariti osoba: - koja ostvaruje uslugu pomoći u kući temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi ili drugog propisa - kojoj je osiguran smještaj u ustanovi socijalne skrbi i kod drugih pružatelja socijalnih usluga, u zdravstvenoj ili u drugoj ustanovi odnosno organizirano stanovanje temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi ili drugog propisa - koja je na liječenju i/ili rehabilitaciji u zdravstvenoj ustanovi, a koja ima članove obitelji koji joj mogu pružiti podršku - koja je sklopila ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, osim u slučaju pokretanja postupka za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništaj ugovora - koja se nalazi u istražnom zatvoru ili na izdržavanju kazne zatvora - koja ostvaruje uslugu osobne asistencije koju pruža videći pratitelj.“ Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno.
284 Udruga slijepih Zagreb c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 10. Članak 10. st. 1. toč. 8 diskriminira slijepe osobe, stoga ju je potrebno ukloniti. Postoje članovi koji uz sljepoću, kao prioritetni invaliditet imaju i druga oštećenja te odgovaraju uvjetima za ostvarenje prava na osobnog asistenta npr. dva sata dnevno, a čije su potrebe za videćim pratiteljem također neophodne. Osobni asistent ne radi uslugu videćeg pratitelja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog za brisanje članka 10. st. 1. toč. 8. Slijepa osoba, koja i pored sljepoće ima i druga funkcionalna oštećenja temeljem kojih će ostvariti pravo na uslugu osobnog asistenta, uslugu pratnje pružat će osobni asistent u okviru usluge osobne asistencije.
285 Hrvatski savez slijepih c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 10. Članak 10. st. 1. toč. 8 diskriminira slijepe osobe, stoga ju je potrebno ukloniti. Postoje članovi koji uz sljepoću, kao prioritetni invaliditet imaju i druga oštećenja te odgovaraju uvjetima za ostvarenje prava na osobnog asistenta npr. dva sata dnevno, a čije su potrebe za videćim pratiteljem također neophodne. Osobni asistent ne radi uslugu videćeg pratitelja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog za brisanje članka 10. st. 1. toč. 8. Slijepa osoba, koja i pored sljepoće ima i druga funkcionalna oštećenja temeljem kojih će ostvariti pravo na uslugu osobnog asistenta, uslugu pratnje pružat će osobni asistent u okviru usluge osobne asistencije.
286 Društvo multiple skleroze Međimurske županije c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 10. ČL. 10, stavka 2, predlažemo brisanje stavke 2 iz ovog Zakona iz razloga što usluga pomoći u kući ne može biti izjednačena sa uslugom osobne asistencije, te svaki korisnik usluge pomoći u kući ima dodatne potrebe, eventualno predlažemo smanjenje broja sati usluge osobne asistencije. Stavka 4. Predlažem iznimke u ovom članku: U slučaju da je samohrani roditelj njegovatelj/u slučaju da uz njegovatelja člana obitelji nema drugih članova obitelji koji mu mogu pružiti podršku/u slučaju da ne koristi usluge cjelodnevnog ili poludnevnog boravka/ u slučaju da nije uključen u sustav obrazovanja/ u slučaju da mu nije omogućeno uključivanje kroz druge sustave priznaje se pravo na maksimalno 4 sata rada osobnog asistenta, bez obzira na stupanj oštećenja i broj sati iz čl. 30. Isto je potrebno utvrditi prilikom individualne procjene potreba korisnika. Stavka 6. Voditi računa o radnom statusu osobnog asistenta za vrijeme liječenja/rehabilitacije, da se ne mora otkazivati ugovor o radu. Kod osoba s MS-om odlasci u bolnicu, pogoršanja bolesti su nažalost česta pojava i treba se regulirati da se zaštite radna prava osobnog asistenta u tim slučajevima. Treba urediti pitanje naknade plaće OA za vrijeme rehabilitacije odnosno liječenja ukoliko ga poslodavac ne može prerasporediti na drugo radno mjesto ili nema pravo na godišnji odmor koji u tom slučaju može koristiti. Navesti da je oduzimanje prava na OA prilikom liječenja/rehabilitacije privremeno, te da se po povratku korisniku vraća pravo na uslugu OA. Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 1. Usluga pomoći u kući sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi usmjerena je na podmirivanje svakodnevnih životnih potreba: organiziranje prehrane, obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene i/ili zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba čime se preklapa s uslugom osobne asistencije. Osobe koje zahtijevaju veći stupanj podrške a udovoljavaju uvjetima za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije imat će mogućnost izbora usluge koja im je potrebna. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno. Ne prihvaća se komentar na čl. 10. st. 5. s obzirom da radno-pravni odnos između poslodavca i radnika nije predmet uređenje ovog Zakona. Prihvaća se komentar koji se odnosi na članak 10. stavak 1. podstavak 5. te se isti briše, a u Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji dodaje se odredba kojom će se propisati mirovanje prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od 30 dana, odnosno prestanak prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od šest mjeseci.
287 Društvo multiple skleroze Karlovačke županije c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 10. Predlažemo da se osobama koje koriste uslugu pomoći u kući, sukladno dobivenoj pomoći u kući smanji broj sati usluge osobne asistencije. Predlažemo dodati iznimke u stavci 3.: U slučaju da je samohrani roditelj njegovatelj/u slučaju da uz njegovatelja člana obitelji nema drugih članova obitelji koji mu mogu pružiti podršku/u slučaju da ne koristi usluge cjelodnevnog ili poludnevnog boravka/ u slučaju da nije uključen u sustav obrazovanja/ u slučaju da mu nije omogućeno uključivanje kroz druge sustave priznaje se pravo na maksimalno 4 sata rada osobnog asistenta, bez obzira na stupanj oštećenja i broj sati iz čl. 30. Stavka 5: Slažemo se s tim samo u slučaju da je to privremeno oduzimanje prava na OA dok je u zdravstvenoj ustanovi, no da mu se pravo vraća bez ponovnog postupka odobravanja. Isto tako za vrijeme rehabilitacije osobe OSI imaju pravo na pratnju, pa ukoliko OA pristane treba to omogućiti i regulirati. Treba voditi računa o radnom statusu osobnog asistenta za vrijeme liječenja/rehabilitacije, da se ne mora otkazivati ugovor o radu. Kod osoba s MS-om odlasci u bolnicu, pogoršanja bolesti su nažalost česta i treba se regulirati i zaštiti i radna prava osobnog asistenta u tim slučajevima. Treba urediti pitanje naknade plaće OA za vrijeme rehabilitacije odnosno liječenja ukoliko ga poslodavac (pružatelj usluga) ne može prerasporediti na drugo radno mjesto ili nema pravo na godišnji odmor koji u tom slučaju može koristiti. Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 1. Usluga pomoći u kući sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi usmjerena je na podmirivanje svakodnevnih životnih potreba: organiziranje prehrane, obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene i/ili zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba čime se preklapa s uslugom osobne asistencije. Osobe koje zahtijevaju veći stupanj podrške a udovoljavaju uvjetima za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije imat će mogućnost izbora usluge koja im je potrebna. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno. Prihvaća se komentar koji se odnosi na članak 10. stavak 1. podstavak 5. te se isti briše, a u Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji dodaje se odredba kojom će se propisati mirovanje prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od 30 dana, odnosno prestanak prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od šest mjeseci. Ne prihvaća se komentar na čl. 10. st. 5. s obzirom da radno-pravni odnos između poslodavca i radnika nije predmet uređenje ovog Zakona.
288 Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 10. Status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, pravo je osoba kojima se taj status priznaje te one na temelju toga dobivaju naknadu. S druge strane, pravo na osobnu asistenciju – pravo je osoba s invaliditetom. Oba prava su stečena, a sad se jedno od njih pokušava oduzeti. U našim udrugama članicama, većina osoba kojima se pruža usluga osobne asistencije imaju (roditelja) njegovatelja. Potpuna ovisnost osobe o pomoći i njezi druge osobe (kao u čl. 61. Zakona o socijalnoj skrbi) zahtijeva pomoć i njegu 24 sata dnevno. U Čl. 61. Zakona o radu, propisano je tjedno 40-satno radno vrijeme, dok (roditelj) njegovatelj radi 24 sata dnevno, odnosno 168 sati tjedno. Čl. 74. Zakona o radu, propisano je da tijekom svakog vremenskog razdoblja od dvadeset četiri sata, radnik ima pravo na dnevni odmor od najmanje dvanaest sati neprekidno. U Čl. 75. Zakona o radu, propisano je da radnik ima pravo na tjedni odmor u neprekidnom trajanju od najmanje dvadeset četiri sata, kojem se pribraja dnevni odmor iz čl. 74. Zakona. Iz navedenih odredaba Zakona o radu proizlazi da država kao poslodavac mora omogućiti radniku – (roditelju) njegovatelju dnevni i tjedni odmor, što će mu kroz uslugu osobne asistencije od 4 ili 8 sati biti djelomično omogućeno, iako još uvijek manje od onog što propisuje Zakon o radu. Zbog navedenih razloga predlažemo brisanje točaka 3. i 4. pa bi članak 10. glasio: „Pravo na uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent ne može ostvariti osoba: - koja ostvaruje uslugu pomoći u kući temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi ili drugog propisa - kojoj je osiguran smještaj u ustanovi socijalne skrbi i kod drugih pružatelja socijalnih usluga, u zdravstvenoj ili u drugoj ustanovi odnosno organizirano stanovanje temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi ili drugog propisa - koja je na liječenju i/ili rehabilitaciji u zdravstvenoj ustanovi, a koja ima članove obitelji koji joj mogu pružiti podršku - koja je sklopila ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, osim u slučaju pokretanja postupka za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništaj ugovora - koja se nalazi u istražnom zatvoru ili na izdržavanju kazne zatvora - koja ostvaruje uslugu osobne asistencije koju pruža videći pratitelj.“ Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno.
289 Udruga slijepih Bjelovar c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 10. Članak 10. st. 1. toč. 8 diskriminira slijepe osobe, stoga ju je potrebno ukloniti. Postoje članovi koji uz sljepoću, kao prioritetni invaliditet imaju i druga oštećenja te odgovaraju uvjetima za ostvarenje prava na osobnog asistenta npr. dva sata dnevno, a čije su potrebe za videćim pratiteljem također neophodne. Osobni asistent ne radi uslugu videćeg pratitelja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog za brisanje članka 10. st. 1. toč. 8. Slijepa osoba, koja i pored sljepoće ima i druga funkcionalna oštećenja temeljem kojih će ostvariti pravo na uslugu osobnog asistenta, uslugu pratnje pružat će osobni asistent u okviru usluge osobne asistencije.
290 UDRUGA SLIJEPIH OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 10. Članak 10. st. 1. toč. 8. Članak 10. st. 1. toč. 8 diskriminira slijepe osobe, stoga ju je potrebno ukloniti. Postoje članovi koji uz sljepoću, kao prioritetni invaliditet imaju i druga oštećenja te odgovaraju uvjetima za ostvarenje prava na osobnog asistenta npr. dva sata dnevno, a čije su potrebe za videćim pratiteljem također neophodne. Osobni asistent ne radi uslugu videćeg pratitelja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog za brisanje članka 10. st. 1. toč. 8. Slijepa osoba, koja i pored sljepoće ima i druga funkcionalna oštećenja temeljem kojih će ostvariti pravo na uslugu osobnog asistenta, uslugu pratnje pružat će osobni asistent u okviru usluge osobne asistencije.
291 Društvo multiple skleroze Grada Zagreba c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 10. Predlažemo da osobe koje koriste uslugu pomoći u kući, sukladno dobivenoj pomoći u kući smanji se broj sati usluge osobne asistencije. Predlažemo iznimke u ovom članku: U slučaju da je samohrani roditelj njegovatelj/u slučaju da uz njegovatelja člana obitelji nema drugih članova obitelji koji mu mogu pružiti podršku/u slučaju da ne koristi usluge cjelodnevnog ili poludnevnog boravka/ u slučaju da nije uključen u sustav obrazovanja/ u slučaju da mu nije omogućeno uključivanje kroz druge sustave priznaje se pravo na maksimalno 4 sata rada osobnog asistenta, bez obzira na stupanj oštećenja i broj sati iz čl. 30“. Upravo zbog navedenih situacija potrebna je individualna procjena potreba, ovisno o uvjetima u kojima osoba živi. Ukoliko da se ne može odobriti prijedlog da status roditelja njegovatelja/njegovatelja ima navedene iznimke i ostane isključujući - smatramo da osoba s invaliditetom sama mora imati mogućnost biranja želi li osobnog asistenta ili da mu član obitelji bude njegovatelj i da se to definira u zakonu. Primjer; osoba trenutno ima člana obitelji koji je njegovatelj, da uđe u procjenu za ostvarivanje prava usluge OA i da OSI može odlučiti koje pravo želi, a ne da ga ovaj stavak isključuje automatski. Slažemo se s tim samo u slučaju da je to privremeno oduzimanje prava na OA dok je u zdravstvenoj ustanovi, no da mu se pravo vraća bez ponovnog postupka odobravanja. Isto tako za vrijeme rehabilitacije osobe OSI imaju pravo na pratnju, pa ukoliko OA pristane treba to omogućiti i regulirati. Treba voditi računa o radnom statusu osobnog asistenta za vrijeme liječenja/rehabilitacije, da se ne mora otkazivati ugovor o radu. Kod osoba s MS-om odlasci u bolnicu, pogoršanja bolesti su nažalost česta i treba se regulirati i zaštiti i radna prava osobnog asistenta u tim slučajevima. Treba urediti pitanje naknade plaće OA za vrijeme rehabilitacije odnosno liječenja ukoliko ga poslodavac ne može prerasporediti na drugo radno mjesto ili nema pravo na godišnji odmor koji u tom slučaju može koristiti. Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 1. Usluga pomoći u kući sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi usmjerena je na podmirivanje svakodnevnih životnih potreba: organiziranje prehrane, obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene i/ili zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba čime se preklapa s uslugom osobne asistencije. Osobe koje zahtijevaju veći stupanj podrške a udovoljavaju uvjetima za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije imat će mogućnost izbora usluge koja im je potrebna. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno. Donošenjem Zakona o osobnoj asistenciji će se osobama s invalidtetom dati mogućnost izbora između usluge osobne asistencije i statusa roditelja njegovatelja. Također, u ovom odgovoru je već navedena i iznimka u kojem slučaju će se usluga osobne asistencije priznati i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, Prihvaća se komentar koji se odnosi na članak 10. stavak 1. podstavak 5. te se isti briše, a u Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji dodaje se odredba kojom će se propisati mirovanje prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od 30 dana, odnosno prestanak prava na uslugu za korisnika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od šest mjeseci. Ne prihvaća se komentar na čl. 10. st. 5. s obzirom da radno-pravni odnos između poslodavca i radnika nije predmet uređenje ovog Zakona.
292 Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 10. Članak 10. st. 1. toč. 8 diskriminira slijepe osobe, stoga ju je potrebno ukloniti. Postoje članovi koji uz sljepoću, kao prioritetni invaliditet imaju i druga oštećenja te odgovaraju uvjetima za ostvarenje prava na osobnog asistenta npr. dva sata dnevno, a čije su potrebe za videćim pratiteljem također neophodne. Osobni asistent ne radi uslugu videćeg pratitelja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog za brisanje članka 10. st. 1. toč. 8. Slijepa osoba, koja i pored sljepoće ima i druga funkcionalna oštećenja temeljem kojih će ostvariti pravo na uslugu osobnog asistenta, uslugu pratnje pružat će osobni asistent u okviru usluge osobne asistencije.
293 Udruga slijepih Međimurske županije c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 10. Stavka 1. toč. 8 diskriminira slijepe osobe, stoga ju je potrebno ukloniti. Postoje članovi koji uz sljepoću, kao prioritetni invaliditet imaju i druga oštećenja te odgovaraju uvjetima za ostvarenje prava na osobnog asistenta npr. dva sata dnevno, a čije su potrebe za videćim pratiteljem također neophodne. Osobni asistent ne radi uslugu videćeg pratitelja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog za brisanje članka 10. st. 1. toč. 8. Slijepa osoba, koja i pored sljepoće ima i druga funkcionalna oštećenja temeljem kojih će ostvariti pravo na uslugu osobnog asistenta, uslugu pratnje pružat će osobni asistent u okviru usluge osobne asistencije.
294 Društvo multiple skleroze Krapinsko - zagorske županije c.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 10. Za osobe koje koriste uslugu pomoći u kući, sukladno dobivenoj pomoći u kući ne ukidamo podršku osobne asistencije, već da se smanji broj sati usluge. Također predlažemo iznimke u ovom članku: U slučaju da je samohrani roditelj njegovatelj/u slučaju da uz njegovatelja člana obitelji nema drugih članova obitelji koji mu mogu pružiti podršku/u slučaju da ne koristi usluge cjelodnevnog ili poludnevnog boravka/ u slučaju da nije uključen u sustav obrazovanja/ u slučaju da mu nije omogućeno uključivanje kroz druge sustave/su slučaju da njegovatelj ne koristi program odmora od skrbi - priznaje se pravo na maksimalno 4 sata rada osobnog asistenta, bez obzira na stupanj oštećenja i broj sati iz čl. 30“. Upravo zbog navedenih situacija potrebna je individualna procjena potreba, ovisno o uvjetima u kojima osoba živi. Ukoliko da se ne može odobriti prijedlog da status roditelja njegovatelja/njegovatelja ima navedene iznimke i ostane isključujući - smatramo da osoba s invaliditetom sama mora imati mogućnost biranja želi li osobnog asistenta ili da mu član obitelji bude njegovatelj i da se to definira u zakonu. Primjer; osoba trenutno ima člana obitelji koji je njegovatelj, da uđe u procjenu za ostvarivanje prava usluge OA i da OSI može odlučiti koje pravo želi, a ne da ga ovaj stavak isključuje automatski. Što se pak tiče stavka koji se odnosi na liječenje i / ili rehabilitaciju, Slažemo se s tim samo u slučaju da je to privremeno oduzimanje prava na OA dok je u zdravstvenoj ustanovi, no da mu se pravo vraća bez ponovnog postupka odobravanja. Isto tako za vrijeme rehabilitacije osobe OSI imaju pravo na pratnju, pa ukoliko OA pristane treba to omogućiti i regulirati. Treba voditi računa o radnom statusu osobnog asistenta za vrijeme liječenja/rehabilitacije, da se ne mora otkazivati ugovor o radu. Kod osoba s MS-om odlasci u bolnicu, pogoršanja bolesti su nažalost česta i treba se regulirati i zaštiti i radna prava osobnog asistenta u tim slučajevima. Treba urediti pitanje naknade plaće OA za vrijeme rehabilitacije odnosno liječenja ukoliko ga poslodavac ne može prerasporediti na drugo radno mjesto ili nema pravo na godišnji odmor koji u tom slučaju može koristiti. Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 1. Usluga pomoći u kući sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi usmjerena je na podmirivanje svakodnevnih životnih potreba: organiziranje prehrane, obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene i/ili zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba čime se preklapa s uslugom osobne asistencije. Osobe koje zahtijevaju veći stupanj podrške a udovoljavaju uvjetima za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije imat će mogućnost izbora usluge koja im je potrebna. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene članka 10. stavka 1. podstavka 3. na način da će se u Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji propisati iznimka prema kojoj će se usluga osobne asistencije priznati na temelju procjene Komisije i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, a najviše 22 sata mjesečno. Donošenjem Zakona o osobnoj asistenciji će se osobama s invalidtetom dati mogućnost izbora između usluge osobne asistencije i statusa roditelja njegovatelja. Također, u ovom odgovoru je već navedena i iznimka u kojem slučaju će se usluga osobne asistencije priznati i onim korisnicima čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja. Prihvaća se komentar koji se odnosi na članak 10. stavak 1. podstavak 5. te se isti briše, a u Nacrt prije